Numismata Carnuntina, Tom 3;Tom 247;Tom 276;Tom 343;Tom 353,Wydania 1-3;Tom 354

Przednia ok³adka
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007 - 196

Z wnêtrza ksi±¿ki

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis tre¶ci

Vorwort der Herausgeber
13
FREMDES GELD IM RÖMISCHEN CARNUNTUM 607
76
HYBRIDE UND HYBRIDE ZEITGENÖSSISCHE
144
Prawa autorskie

Nie pokazano 1 innych sekcji

Inne wydania - Wy¶wietl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia