Obrazy na stronie
PDF
ePub

ERLANGAE TYPIS JUNGE ET FI LII.

Corrigenda.

:

Pag. 16 leg. veteres errores.

Pag. 348 in nota leg.: ex animem pro: examinem.

Disputatio et Excusatio

F. Martini Lutheri adversus criminationes
D. Johannis Eccii.

Praefatio.

Disputatio a. 1519 de die 27. m. Junii usque ad diem 15. m. Julii Lipsiae habita, quam valuisse plurimum constat tam ad sacrorum reformationem promovendam quam ad Lutheri ingenii doctrinaeque vires et augendas et acuendas, iam inde a mense Octobri a. 1518 ab auctoribus mente erat concepta. Tunc enim Eccius Augustae Vindelicorum cum Luthero pactus est, ut Carolostadium ad disputationem secum ineundam permoveret (cf. Lutheri Epp. ed. de Wette I p. 171 p. 216. 249. et Carlstadii Defension. adv. Eccii monomachiam*) in Loesch. Reform. Act II, p. 158), et Lutherus Augusta Wittembergam reversus d. 15. m. Novembris a. 1518 Joh. Eccio, Ingolstadiensis studii Procancellario, nuntium reddit, Carolostadio placere, ut vel Lipsiam vel Erfordiam convenirent, eumque petere, ut Eccius ipse diem praefigeret, quo necesse esset convenire, simul et locum, utrum ex

*) ,,Quo fit ut tecum coram congredi verear. Attamen datis impensis, si tuto ire licet, in arenam tecum descendam, sed ea lege, ut utriusque et argumenta et solutiones fidis dictentur notariis." Haec Carolostadii Defensio adv. Eccii monomachiam in vulgus édita est mense Septembri a. 1518.

Lutheri opp. V. A. ad ref. hist. i. p. Vol. III.

1

his duobus (cf. Luth. Epp. ed. de Wette I p. 171). Eccius Lipsiam elegit disceptationis locum et iam mense Decembri Georgium Saxoniae Ducem atque Universitatis Lipsiensis facultatisque theologicae consilium precibus quam maximis adiit, ut disputationem admitterent (cf. de disputatione Lipsiensi et de his Eccii precibus Seckend. Hist. Luth. L. I Sect. 25. §. 54. p. 72, Loescheri Reform. Acta III, 292 sqq. et Seidemanni librum summo ingenii acumine et mira diligentia compositum: Die Leipziger Disputation i. J. 1519. Dresden und Leipzig 1843). Anno 1518 exeunte (d. 29. m. Dec.) Eccius,,ex Augusta Rhaetiae," antequam inde in patriam iter faceret, litteris de hac re certiorem fecit D. Matthaeum Langium, Rom. ecclesiae cardinalem et coadiutorem Salisburgi, iisque adiunxit schedam disputatoriam, quae propositiones continebat, quas ipse in studio Lipsiensi disputaturus erat contra D. Bodenstein Carlestadium, Archidiaconum doctoremque Vuittenbergensem, a. XIX., et contra novam doctrinam defensurus (cf. librum: Disputatio D. Johannis Eccii et P. Martini Luther in Studio Lipsensi futura, et collect. Basiliensem Lucubrationum D. M. Lutheri, Basileae ap. Ad. Petri. 1520 mens. Julio p.286 sqq., ubi hic istius libelli titulus redditur: In studio Lipsensi disputabit Eccius propositiones infra notatas contra D. Bodensteyn Carlestadium, Archidiaconum et doctorem Vuittenbergensem, an. XIX., et positionibus ipsis praefixa leguntur haec verba: Positiones quas Eccius defendet in studio Lipsensi contra novam doctrinam.) merus thesium, quas tum Eccius proposuit, erat duodecim, septima enim, quae in tredecim thesibus, quae postea propositae sunt, legitur et quae incipit: Errat, qui liberum arbitrium hominis. dominum actuum hominis etc., postea est addita; quam ob rem Eccius ipse d. 14 m. Martii a. 1519 in libello suo: Disputatio et Excusatio adversus criminationes F. Mart. Lutheri, haec scribit: ,,Securim ad radicem posui propositiones sex con

Nu

« PoprzedniaDalej »