Teologia pasterska katolicka ... (Katholische Pastoraltheologie.)

Przednia okładka
Levay, 1869
 

Spis treści

Pasterzowanie nad wojskowymi w Austryi O kapela
91
Penitenci skrupulatni Znaki skrupułów źródła skutki
337
Sposób postępowania ze skrupulatami
339
Nagabywani od czarta infestati a diabolo i napastowani od myśli szatańskich
342
Co są poświęcenia i błogosławieństwa kościelne Różnica
344
Fałszywa pobożność bigoterya fałszywa dewocya
346
Źródła i zgubne skutki fałszywej dewocyi
347
Sposób postępowania
348
O spowiedzi gieneralnéj
349
O pogrzebach i nabożeństwach żałobnych
350
Zacność i potrzeba chrztu Co należy do ważnego a co do godnego sprawowania Sakramentu chrztu Materya
353
Szafarz czyli minister chrztu
356
O chrzcie niemowląt
358
O kmotrach chrztu
360
Czas i miejsce chrztu
362
Oleje św i inne potrzebne rzeczy do chrztu Imię
364
Obrzędy chrztu niemowląt Uzupełnienie ceremonii Chrzciny
365
Wywód kobiety po połogu czyli raczéj po chrzcie dziecięcia
366
O chrzcie dorosłych
368
O metrykach parafialnych w ogólności
370
Zapisanie chrztu do metryk
372
Różne objaśnienia dotyczące zapisywania chrztu i różne wypadki
375
Zalegitymowanie dzieci nieślubnych
378
Co należy do plebana odnośnie do Sakramentu bierz mowania
380
Kto może przyjąć ten Sakramentbliższe przygotowanie
381
Księgi bierzmowanych Świadectwo
382
Uwagi praktyczne dla plebana co do Sakramentu ka płaństwa
383
Szafarz Sakramentu ołtarza
385
Komu się daje komunia komu zaprzecza Usposobie nie potrzebne do komunii
386
Obrzed rozdzielania komunii św czas miejsce
388
Komunia wielkanocna
391
Pierwsza komunia dzieci
394
O częstéj komunii
396
Katechizm przedślubny i nauka przedślubna
417
Podania o dyspenzę od przeszkód
418
O zapowiedziach małżeństwa
420
Ślub małżeński nowożeńców
423
Spowiedź przedślubna i komunia przedślubna miejsce czas ceremonie ślubu świadkowie
427
Kanoniczne błogosławienie małżeństwa starożytność jego komu się daje a komu nie
429
O mszy św za nowożeńców pro sponso et sponsa
430
Czy ta msza czyta się przed ślubem czy po ślubie
431
Sposób odprawiania mszy rzeczonéj i inne jej osobliwości
433
Gody małżeńskie solennitates matrimonii
435
Zapisywanie ślubu małżeńskiego do metryk
436
Wywód panny młodej po ślubie
437
Jeśli po ślubie wykryje się przeszkoda
438
Rekonwalidacya małżeństwa czyli ponowienie ślubów małżeńskich
440
Unieważnienie małżeństwa Rozłąka separacya cza sowa lub dozgonna
442
O małżeństwach mieszanych katolików z akatolikami
443
Katechizm przedślubny osoby katolickiej wstępującéj w małżeństwo mieszane i spowiedź
445
Ślub mieszanego małżeństwa
447
Uzupełnienie ślubu in assistentia passiva wziętego
448
Ostrożność w wyborze towarzystwa
489
ścinność 2 karność domowników
496
Wpływ pasterza na religijno moralne wychowanie dzieci
503
Nauka powtarzająca czyli szkoła niedzielna Dozór
512
Na czem zależy czujność pasterska Dozór nad oświatą
518
O pobożnych pielgrzymkach
525
Stosunek proboszcza do wikarego
536
pokusy Pobudki i uczucia do nastręczenia choremu
591
Chorzy akatolicy
600
Pasterz przy operacyi chirurgicznéj
608
Zachowanie się pasterza względem pozostałej rodziny
614
grzebane
i
Nota do 149 Część
iii
probostwo Po otrzymaniu probostwa Obowiązki i przymioty
xii

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne