Obrazy na stronie
PDF
ePub

auctoritate absolvo vos ab faithful, and to the holy omni transgressione voto- Sacraments of the Church. rum, et regulæ, constitu- Likewise, by the same autionum, ordinationum et thority, I absolve thee admonitionum majorum from all transgressions nostrorum, ab omnibus against the vows, the rule, pœnitentiis oblitis, seu the constitutions, statutes, etiam neglectis, et ab om- and admonitions of our nibus peccatis vestris, qui- ancestors; from all penbus contra Deum et proxi- ances which may have

mum fragilitate humana, been forgotten or neglect

ignorantia, vel malitia de- ed, and from all thy sins, liquistis, concedens vobis committed through human remissionem et indulgen- frailty, ignorance, or matiam plenariam omnium lice, against God or thy peccatorum vestrorum neighbour; and I grant confessorum, et etiam thee remission and plencunctorum de quibus non recordamini, aut obliti fuistis, in quantum claves ecclesiæ se extendunt, et restituo vos illi innocentiæ, in qua eratis, quando baptizati fuistis: et quomodo sanctitas domini nostri N. Papæ faceret, si ipsemet in confessione peccata vestra auscultaret; ac eadem auctoritate apostolica benedictionem papalem vobis impertior. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.

ary indulgence of all thy sins, confessed or forgotten, in as far as the keys of the Church extend, and restore thee to baptismal innocence, and by the same apostolic authority, in the same manner as if our holy father the Pope N. were to hear thy confession, I give thee the papal benediction. In the name of the Father, Y and of the Son, and of the Holy Ghost.

GENERAL ABSOLUTION FOR CERTAIN

FESTIVALS.

tation, the Assumption, the Nativity of our

Lady

Absolution on the following festivals: Christmas, the Leo X. has granted the privilege of the General Christi, the Purification, the Annunciation, the Visithe Presentation, the Immaculate Conception, the our most holy founder, St. Clare, St. Catherine (25th Feasts of the Apostles Peter and Paul, of St. Francis Nov.), All Saints, every day during Holy Week, and

on the Feast of the Portiuncula.

This General Absolution is the same in

form

as

the preceding one, but the Papal Benediction is not

added at the end.

GENERAL ABSOLUTION AT THE ARTICLE

OF DEATH.

obtained from the Father Provincial of the Francis can Order the faculty to administer the General Abto Tertians,* Sixtus V. has granted the power to apply it at the article of death, with a

solution

plenary indulgence.

[ocr errors]

The following formula may be used:
Confiteor, &c.

Misereatur, &c.

Indulgentiam, &c.

This faculty can be withdrawn by the provincial ministers,

should they deem it prudent to do so.

Dominus noster Jesus May our Lord Jesus

Christus, per merita suæ Christ, through the merits sacratissimæ passionis, te of His most holy Passion, absolvat, et gratiam suam absolve thee and fill thee tibi infundat. Et ego, with His grace; and by auctoritate ipsius et bea- His authority, and also by torum apostolorum Petri that of the holy apostles et Pauli, et summorum Peter and Paul, and of the pontificum, mihi in hac Supreme Pontiff, with parte commissa, et tibi which I am in this part concessa, absolvo te ab commissioned, and which omni vinculo excommuni- is granted to thee, I abcationis majoris vel mino- solve thee from every bond ris (suspensionis) et inter- of the greater or lesser exdicti, si quod forte incur- communication (suspenristi, et dispenso tecum sion) and interdict, if perin omni irregularitate, si chance thou shouldst have quam contraxisti, et res- fallen into any, and I distituo te unioni et partici- pense thee from every irpationi fidelium, necnon regularity, if thou shouldst sacrosanctis ecclesiæ sa- have committed any, and cramentis. Item eadem restore thee to the union auctoritate ego absolvo te and participation of the ab omni transgressione vo- faithful, and to the most torum et regulæ tui ordi- holy sacraments of the nis et statutorum papali- Church. um, generalium, provincialium, custodialium, localium et synodalium quorumcumque. Item eadem auctoritate ego absolvo te ab omni officio divino male persoluto, horis indebite transpositis vel o

Likewise, by the same authority, I absolve thee from every transgression of the vows, rule of thy order, or papal statutes, or other general, provincial, local, or synodial statutes.

By the same authority,

missis. Item eadem aucto- I absolve thee from every

ritate ego absolvo te ab omnibus peccatis tuis, quibus contra Deum et proximum fragilitate hu

neglect, omission, and improper putting off of the divine office.

or neglected. And I grant thee remission and plenary indulgence of all thy sins confessed or forgotten,

By the same authority, mana, ignorantia, vel ma- I absolve thee from all litia deliquisti, et ab om- thy sins, committed nibus pœnitentiis oblitis, through human frailty, seu etiam neglectis; con- ignorance, or malice, acedens tibi remissionem gainst God or thy neighet indulgentiam plenariam bour, and also from every peccatorum tuorum con- penance which thou fessorum, et etiam cunc- shouldst have forgotten torum de quibus non recordaris, aut oblitus (oblita) fuisti, in quantum claves ecclesiæ se extendunt. Item eadem aucto- in as far as the keys of ritate ego absolvo te a pœnis purgatorii, quas pro peccatis commissis, et delictis in hoc mundo perpetratis, meruisti, restituendo te illi innocentiæ, in qua eras quando baptizatus (baptizata) fuisti. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. cence. Quod si hac vice non de- the Father, and of the cesseris, reservo tibi hanc Son, and of the Holy gratiam usque ad extre- Ghost.

mum mortis tuæ articu-"

lum.

the Church extend.

Likewise, by the same authority, I absolve thee from the pains of purgatory which thou hast deserved for thy sins and crimes committed in this world, and I restore thee to thy baptismal innoIn the name of

MONITUM PRO DIRECTORIBUS TERTIARIORUM CIRCA ABSOLUTIONES GENERALES.

Absolutiones generales cadunt super excommunicationibus, suspensionibus et irregularitatibus, quas tertiarii forte ignoranter contraxerunt, vel obliti sunt,. ita ut, si postea recordentur, et cognoscant se aliquam censuram, vel pœnam reservatam incurrisse, non teneantur amplius pro absolutione ab illis censuris vel pœnis, recurrere ad superiorem habentem facultatem, sed sufficiat quod confiteantur communi confessario peccata, ob quæ illas incurrerunt; nam illa peccata, ut supponitur, erant solum reservata ratione censuræ, qua sublata, cessat reservatio peccati. Illæ tamen absolutiones, cum non sint sacramentales, sunt quædam absolutiones deprecativa, per quas subditi absolvuntur ab omnibus censuris, etc., et a pœna debita pro peccatis, jam quoad culpam dimissis, adhuc in hac, vel altera vita exsolvenda. Unde cum in talibus absolutionibus dicitur: Absolvo vos ab omnibus peccatis vestris, idem est ac ab omnibus pœnis debitis pro iisdem, juxta illud II MACH. XII.: Sancta et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur, ubi peccata sumuntur pro pœnis debitis pro iisdem. Sic Rodriquez, Kerchove, Kazenberger, Sporer et alii passim apud Ferraris, V. Prælatus regul. art. 67.

Unde enixe deprecantur, et serio monentur omnes directores ad has generales absolutiones suis subditis impertiendas diebus omnibus et festivitatibus, quibus id eis a Sede apostolica per specialia privilegia est concessum, ne tanto spirituali bono fraudentur.

« PoprzedniaDalej »