L'Office de la quinzaine de Paques, suivant le nouveau bréviaire de Paris et de Rome, en latin et en français: avec l'explication des cérémonies...

Przednia ok³adka

Z wnêtrza ksi±¿ki

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wy¶wietl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne