Wyszukiwarka Grafika Mapy Play YouTube Wiadomości Gmail Dysk Więcej »
Zaloguj się
Książki Książki 110 z 10 na temat Zwierzyniec, w którym rozmaitych stanów, ludzi, zwierząt i ptaków kształty,....
" Zwierzyniec, w którym rozmaitych stanów, ludzi, zwierząt i ptaków kształty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane. "
Rys dziejów piśmiennictwa polskiego - Strona 37
autor: Lesław Łukaszewicz - 1860 - Liczba stron: 834
Pełny widok - Informacje o książce

Historya literatury polskiéj w zarysach, Tomy 1-4

Kazimierz Władysław Wójcicki - 1859
...Wierzbięty r. 1562 (4to str. 134). ' Drugie wydanie we dwa lata później pod napisem; „Zwierzeniec, w którym rozmaitych stanów, ludzi, zwierząt i ptaków kształty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane; a zwłaszcza ku czasom dzisiejszym naszym nie(1) Widział tu ten psałterz Józef...
Pełny widok - Informacje o książce

Literatura polska w historyczno-krytycznym zarysie: podług ..., Tom 2

Lucjan Tomasz Rycharski - 1868 - Liczba stron: 380
...poezyi jego lirycznych zasługują na uwagę: 1) Wizerunek własny zywota człowieka poczciwego; 2) Zwierzyniec, w którym rozmaitych stanów, ludzi,...zwierząt i ptaków kształty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane. 3) Do człowieka poczciwego. 4) Przemowa o przypadkach rozlicznych czasów dzisiejszych....
Pełny widok - Informacje o książce

Dzieje literatury w Polsce od pierwiastkowych czasow do XVII wieku, Tom 1

1875
...A z swej łaski przeżegnanie Na twej chwały wyznanie. Następnem dziełem Reja jest Zwyerzyniec, w którym rozmaitych stanów Ludzi, zwierząt i ptaków kształty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane. Są to bajki i powieści w ośmiowierszach , gdzie mówi o monarchach i znakomitych...
Pełny widok - Informacje o książce

Rozprawy Wydziału Filologicznego

1877
...oględać może. Zebrany z filozofów iz różnych obyczajów świata tego. 1558 r. / Rej. Zwierzyn. Zwierzyniec, w którym rozmaitych stanów ludzi, zwierząt i ptaków kształty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane. — Na rok od narodzenia Pańskiego 1562. Py4'iCHKO. Hapo/tnufl rowiio-pyccKia...
Pełny widok - Informacje o książce

Ze studyów nad literaturą polską

Adam Bełcikowski - 1886 - Liczba stron: 604
...podobnym zamiarze nauczania, jak „Wizerunek," chociaż w różnej zupełnie formie, napisany jest „Zwierzyniec, w którym rozmaitych stanów ludzi,...zwierząt i ptaków, kształty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane. A zwłaszcza ku czasom dzisiejszym naszym niejako przypadające" (1562). Nazwa...
Pełny widok - Informacje o książce

Księga przysłów: przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich

1894 - Liczba stron: 836
...się może swym sprawom, jako we zwierciedlc, przypatrzyć. Kraków 1567. Rfj, Zwierz. Hej Mikolaj. Zwierzyniec, w którym rozmaitych stanów ludzi, zwierząt i ptaków kształty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane. Kraków 1562. Rej, Żyw. Rej Mikolaj. Żywot Józefa z pokolenia żydowskiego,...
Pełny widok - Informacje o książce

Wypisy do nauki literatury polskiej w zakresie szkoły średniej w porządku ...

1902
...2) W porządku. 8) Przemienia się, następuje po sobie. 4) Wyższy nad nasz rozum, niepojęty. 6) Zwierzyniec, w którym rozmaitych stanów ludzi, zwierząt i ptaków kształty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane... Na rok od narodzenia Pańskiego 1562. G) Carz, car. ') Mowę. Augustus cesarz....
Pełny widok - Informacje o książce

Wizerunek Mikołaja Reja z Nagłowicz

Adolf Nowaczyński - 1905 - Liczba stron: 97
...sprawy oglądać może, zebrany z filozofów i różnych obyczajów świata tego. Oraz: »ZWJERZYNIEC w którym rozmaitych stanów, ludzi, zwierząt i ptaków kształty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane, a zwłaszcza ku czasom dzisiejszym naszym niejako przypadające«. TEM się sumitował...
Pełny widok - Informacje o książce

Dykcyonarz uczonych Polaków: zawierający krótkie rysy ich życia, szczególne ...

Ignacy Chodynicki - 1833
...szlacheckich* którzy na ten czas żywi byli, w Kraków, u Wierzbiety 1562 in k. Także pod tytułem : Zwierzyniec w którym rozmaitych stanów ludzi, zwierząt i ptaków, kształty, przypadki i obyczaje, są właśnie wypisane, a zwłaszcza ku czasom dzisiejszym naszym niejako przypadające. Na rok od narodzenia...
Pełny widok - Informacje o książce

300 portretów zasłużonych w Narodzie Polaków i Polek z dodaniem krótkich ...

Wojciech Szymanowski - 1860 - Liczba stron: 339
...Wymienić z pomiędzy innych prac należy : Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego i td Kraków 1560. — Zwierzyniec, w którym rozmaitych stanów...zwierząt i ptaków kształty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane i td Kraków, 1 562, z którym wyszły naprzód razem : Przypowieści przypadłe,...
Pełny widok - Informacje o książce
  1. Moja biblioteka
  2. Pomoc
  3. Zaawansowane wyszukiwanie książek
  4. Pobierz plik PDF