Rękopismy Towarzystwa Naukowego

Przednia okładka
W Druk. Uniw. Jagiellońskiego, 1869 - 81

Z wnętrza książki

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 75 - Porządek fizyczno-moralny, czyli Nauka o należytościach i powinnościach człowieka, wydobytych z praw wiecznych, nieodmiennych i koniecznych przyrodzenia, którego jedynie tom pierwszy ukazał się w Krakowie w r.
Strona 10 - SWOBODA po niewoli zaprzedanego od braci do Egiptu Józefa, rytmem ojczystym na wolny świat polski przez wielkiego z panów polskich senatora z pisma świętego wyprowadzona; (autorem ma być biskup Józef Załuski).
Strona 1 - Lukubracja — tu: praca naukowa. Z PRACY ZASADY WYCHOWANIA PUBLICZNEGO « § I. JAKI ZAMIAR RZĄD MIEĆ MOŻE W USTANOWIENIU SYSTEMATYCZNEGO DOZORU NAD EDUKACYJĄ KRAJOWĄ? 1~°. Oświecenie powszechne wszystkich klas mieszkańców. 2-°. Oświecenie systematyczne; takie mówię, które by roznieciło światło po całym kraju, lecz które by go nie obciążyło próżniackimi półmędrkami; aby, mówię, rolnik, rzemieślnik, wieśniak, mieszczanin, ubogi i bogaty...
Strona 77 - Rps ocenzurowany w Warszawie 9/11 1860. RPS z r- 18i6-> *3'5X32, k. 19, zeszyt. »Spis wszystkich w Galicyi i na Bukowinie znajduj^cych sie, solnych zródei i szybów, nie wyzyskiwanych przez skarb, zestawiony w r. 1846. z wykazów, przez ck kameralne administracye obwodowe dostarczonych«.
Strona 59 - Myśli do projektu o rozkładzie reprezentantów na województwa, sejmików w województwach na ziemie lub powiaty; o naznaczeniu miasta i miejsca każdemu sejmikowi...
Strona i - ... i realniejszego pojmowania przeszłości, polityków zaś do opuszczania dróg fantastycznych i do liczenia się z najbliżej w związku z przeszłością będącemi a rzeczywistemi, potrzebami narodu.
Strona i - Równocześnie też z przybytkiem znajomości źródeł historycznych ginie coraz widoczniej ów sposób zapatrywania się na dzieje , który idealizował i ubóstwiał w przeszłości naszej nietylko to, co było Szczytnem, ale uawet to, co upadek Rzpltej spowodowało.
Strona ii - Z tego wynika moralny obowiązek dla każdego, w czyjem ręku źródła te znajdować się mogą, ażeby, jeśli sarn, bądź zgoła, bądź dosyć rychło wydać ich nie może, podał przynajmniej o ich istnieniu dostateczną wiadomość.

Informacje bibliograficzne