Obrazy na stronie
PDF

&7. In eligendi; amicis eautio est adhibenda 4129 58. Amieus amieum non minus diligat, quàm semet ipsum 430 59. Amieitià unus fit ex pluribus 431 60. Amieo omnia eredenda 4132 64. Res turpes amieum non rogemus, non faciamus rogati ib. 62. Veritas et fides in amieitia retineantur 138 63. Omnia possidentibus sæpe amicus deest 436 64. Veros amieos reparare diffieile est 137 65. Amiei thesauri regum sunt 438 66. Amicus certus in re ineerta eernitur 139 67. Vulgare est nomen amiei, sed rara est fides 440 68. Nihil est naturæ hominis aecomodatius benefieentia - 441 69. Multas cautiones habeat benefieentia 443 70. Benefieia alia alios deeent 145 71. Beneficia quædam palam danda, quædam elam ib, 72. Tardè benefacere, nolle est 446 78. Quas dederis, solas semper habebis, opes 447 {74. Non quid detur refert, sed qua mente 448 75. Sint gratuita Deorum exemplo beneficia 149 76. Nullum offieium referendà gratiâ magis meeessarium est * 45o 77. Officia etiam feræ sentiunt 402 78. Ingratus animus omnium odio damatus 453 79. Quos experimur ingratos, ipsi facimus 456

80. Ingratos æquo animo feramus - 457

pars ALTERA. •- * ILIBER QUARTUS. - De Fortitudine.

Cap. Page. 4. ANIMI fortitudo duplex 458

2. Bellieæ fortitudinis exempla ib.

3. Fortitudo domestica non est inferior miiitari 463

4. Imperare sibi, maximum imperium est 466

5. Vitiorum irritamenta sunt fugienda 468

6. Angusti animi est amare divitias, magni contemnere 169 7. Quod satis est eui eontingit, nihil amplius optet 470

8. Optimns quisque Græcorum pauperrimus 72 9. Parvo contentus sapiens, paupertatem non timet 475 40. Divitiæ atque otium pestes virtutis 476* 41. Verba bona virtus et doetrina 477 12. Cavenda est gloriæ eupiditas, neque imperia expetenda 478 43. Hoe est regnare eum possis 181 44. Gloriæ et famæ jaetura faeienda est publieæ utilitatis eausa. 483 45. Mortem ae dolorem contemnere fortis animi est 484 46. Non quàm diu, sed quam bene, vixeris, refert . 485 47. Mortem æquo animo operit qui bene vixit 487 48. Tollatur fortunæ diserimen in morte - 4190 49. Viro forti fortiter ferendns est dolor 191 20. Dolorem ferri fortiter posse, multorum exempla docent , 492 21. Quæ dura sunt, fiunt leviora patientia 495 22. Aliorum respice incommoda, ut mitius feras tua 496 23. Ira furor brevis est 497 24. Nihil minus, quàm irasci, punientem deeet 498

23. Ne inimieis quidem iraseendum 200

« PoprzedniaDalej »