Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]

J A N I G R v T E R I

- C O R P v S

INSCRIPTIONVM,

E x R E C E N s I o N E
E r c v M . , " -

A N N o T A T I o N I B v s -
JO ANNIS GEORG II
G R A E V I I.

[ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors][graphic]
« PoprzedniaDalej »