Obrazy na stronie
PDF

PATROLOGIÆ

CURSUS COMPLETUS

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

RECUSIO CHRONOLOGICA OMNIUM QUÆ EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER DUODECIM PRIORA ECCLESIÆ SAECULA, vuxTA editiones AccumAtissiMAs, inter se cUMQUE NoNNUllis codicibus MANUscRiPtis collatAs, perQUAM diligENtER CASTIGATA; dissertAtionibus, cowmeNtARiis lectioNibUsQUE vARiANtibus coNtiNENter illustrAtA; 0MNIBUS OPERibus Post AmplissiMAs EditioNES QUÆ TRIBUS NOVISSIMIS saeculis DEBENtUR AbsolutAs DEtectis, AUCTA;

INDICIBUS PARticulARIBUS ANALYticis, siNGulos sivE towos, sive AUCTORES ALICUJUS MOMENTI
subseQUENtibUs, DONATA ;

CApitulis INtRA ipsum textum Rite dispositis, NecNoN et titulis siNGULARUM PAGINARUM MARGiNem supeRioRem DiSTINGUENtibus subjectAMQUE MATeRiAM siGNiFicANTIBUS, ADORNATA;

OPERiBUs cUM DUBiis tum Apocryphis, AliQUA vero AuctoritAte iN ordiNe Ad trAditioNew
ECCLEsiAstiCAM pollENtibUs, AMplifiCATA;

DUOBUS INDICIBUS GeNeRAlibus locupletAtA : Altero scilicet RERUM, QUO coNsulto, QuidQuid
UNUSQUISQUE PATRUM IN QUodlibet TheMA scRipsERIT UNo nNtUitu coNSPICIATUR ; Alteno
SCRIPTURÆ SACRÆ, ex QUo Lectori compeRiRE sit obviuM QUINAM PATRes et iN
QUIBUS OPERUM SUORUM lOCIS SINGUlos SINGULORuM LIBRORUM SCRIPTURAE
textUS COMmentAtl SlNt,

fpiti0 AccuRAtissimA, caeterisQue oMNiBUs facile AntepoNENDA, si perpeNdANtUR : ChARACtERUM NitidltAs , CtiAntae QUALiTAs, INTEGRitAs textus, pERFECtio coRRECTioNis, operUM RECUSORUM tUM VARletAs tUM NUMERUs, fonMA voluMiNUM PeRQUAM commodA sibiQUE iN toto oprrjs decursu coNStANteR Similis, Pretii ExiguitAs, praesertiMQUE istA collectio, uNA, methodicA et chroNol0GICA, sexcentorum faAGMENtorum opusculorumque hactenus hic illic sPARsoRUM, priMUM AuteM IN N0STRA BibliothecA, ex opERIBUS AD oMNEs aetAtes, L0C0S, LlNGUAS fORMASQUE PERTINENtibus, COADUNATORUM.

SERIES PRIMA,

IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESIÆ LATINÆ A TERTULLIANO AD GREGORIUM MAGNUM. ACCURANTE J.-P. MIGNE, Q;ur&uum Gomplctorum IN SINGULOS SCIENTIÆ ECCLESIASTICÆ RAMOS EDITORE.

[ocr errors]

PATROLOGIÆ TOMUS XII.
S. EUSEBII VERCELLENS£S, FIRMI€I. MATERNI, S, PHILASTRII,

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]

EUSEBII

EPISCOPI VEIR CEL LENSIS

OPERA OMNIA,
NUNC PRIMUM CURA QUA PAR ERAT REDACTA.

EDITIONEM AUSPICATUR MAXIMEQUE C0MMENDAT
EUSEBII EVANGELIUM

CUM WARlIS VERSIONIS ITALÆ CODICIBUS COLLATUM,
Sive
EWANGELIARIUM QUADRUPLEX LATINÆ VERSIONIS ANTIQUÆ,
juxtA mEmorAtissimAs blANchiNi veR0NENSIS LUCUBRATiONEs necoGNiTUM ft expressum;
CUI,
POST RELIQUA SANCTI EUSEBII OPUSCULA,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

ELENCHUS

OPERUM QUÆ IN Hoc voLUMINE GONTINENTUR.

Evangelium S. Eusebii. . . . . . • • • • • •

Ejusdem Epistolæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9!37

FIRMICUS MATERNUS.

Liber de Errore profanarum religionum. . . . . . . . . . • • • • 971

S. PHILASTRIUS.

Liber de Hæresibus, cum præcedentibus prolegomenis. . . . . . . . . . 10139

[ocr errors][merged small][graphic][graphic]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

Sistunt se tibi, Joannes magne, quatuor sacrosamcta Jesu A pauperlatis temaae. Pace reddita sub Constantino, auctisquc

Christi Evangelia totidem laterculis distributa ad mormam mirificorum 0rigemis Adamantii Telraplorum. Regium solium per epistolum aditurus, rudi scribendi genere non terreor; quoniam, sicut qui apud te pro digmitate audent dicere, magnitudinem tuam ignorant; ita qui quoquo modo non audent, ignorant humanitatem. Ab antiquissimis usque temporibus mos fuit rerum memorabilium monumenta mandata litteris, in libros redigere, atque offerre principibus viris; quia neque aliquid inchoatur, nisi, post Deum, faverit imperator, ut olimaffatus est Valenlinianum II Auguslum Flavius Wegelius Renatus, cum suos ei obtulit Commentarios. Et quomiam eae rebus humamis nihil est prœclarius, quam de republica bene mereri, in magna erit laude ponendum tua, quod in regiam tutelam susceperis labores meos, utilitatis aliquid allaturos. Exhibent enim vulgatam illam latinam Italam versionem, antelutc inediuam, quae, principio nascentis Ecclesiæ a nescio quo apostolorum æquali sapienter elaborata, obtinebat, ante divinam beati Hieronymi Bibliothecam, in Italiæ primum, m0v Africæ, atque Galliæ Ecclesiis. Ejus loca apud sanctos Putres sæculorum primitivorum habentur, visumtur, lucent; præsertim apud Cypriamum Carthaginiensem, Hilarium Pictaviensem, Luciferum Calaritanum, Zenonem Veronensem, Gaudentium Briaciamum, Viclorem Afrum, Ambrosium Mediolanensem, Hieronymum Stridonensem, Leonem, et Gregorium Magmum. Sanctus vero Augustinus Italam tanti fecit, ut eam praetulerit cæleris, ob verborum tenacitatem, cum perspicuitate sententiæ. Quem testem meliorem quærimus, ut omuibus palum fiat, quamla in ejus lectione vis, atque utilitas habeatur ? Latuit hic thesaurus usque in hodiernam diem in scrumiis et tabulariis nonnullarum insigmium ecclesiarum cathedralium, ea, quibus ego,

divitiis, magni imperatoris eremplo, qui codices sacros a peritissimis librariis describi, ornarique jussit (ut apud Eusebium in ejus Vita memoriæ proditum est), alii Christiani reges, et principes sumptuosis exemplaribus , præsertim Evangeliorum, regiarum basilicarum grammatophylacia locupletarunt. Immortules itaque gratiæ a nobis habemdæ sunt Desiderio, Carolo Magno, Berengario, aliisque principibus viris, quorum munificis curis et sumptibus, ad nos pervenere libri, quos ego primus evulgo , ut versentur in manibus omnium, numquam deinceps nisi cum litteris interituri. Et, quoniam tot reges inclyti, collatis quasi deaeteris, et officiis, ad offerendum munus te rege digmum conspirasse videntur, spero sacram Majestatem tuam labores meos in tutelam clementissime suscepluram. Quod si præstiterit, summa tibi in beneficio isto magnitudo erit, mihi vero maacima gloria: et monumentis longe pulcherrimis debebunt, ventura sæcula paratam felicissimis Joannis auspiciis, lucem, et æternitatem. Alcuinus, vir omnium quos ea tulit aetas eruditissimus, volumen sacrorum Bibliorum Hieromgmianæ editionis , utrumque continens Testamentum, nuncupavit regi præcellentissimo, et qui unus plurimorum instar esse debet, scilicet Carolo Magno. Eaestat hoc evenplar authographum millenarie ætatis in nostra congregationis Oratorii Ilomani bibliotheca, quæ, clurissimi viri Achillis Statii Lusitani munere, per Cæsarem cardinalem I$aronium ejusdem congregationis immortale decus, et ornamentum, tamtam gazam est consecuta. Hujus quoque codicis, et alterius pariter Carolini, quem monasterium S. Pauli extra Urbem summa religione custodit, præsto erit in 0peris prosecutione, rex portugalliæ pie, feliae, auguste, te AMecænale, te , Auspice, tota descriptio ; quoniam est correctus, et emendattis ma.rime; eoque cæteris præstans,

vel primus effodi, vel manu amicorum longe doctissimorum C quod ad ipsius normam, et regulam summi pontifices vul

accepi : nunc vero erumpens in lucem sub regiis auspiciis tuis, profert nova simul, et vetera, codices nempe (quis crederet ? ) aureo argenteoque pigmento nitidissime scriptos, sumptibus regum munificorum, in membranis purpureis, quas remotissima antiquitas, quatuordecim etiam culorum consecravit. Tam longinqua ætas suam habebit immobilem firmitatem ea speciminibus characterum, qui in tabulis æreis stylo descripti sunt cum nativis lineamentis suis, ut testes sint temporum, nuntii veritatis; utque commonstrent saecula antuquariorum, velut æra chronologiam. Non primo, nec allero Christi sæculo videntur fuisse in usu magnifica hæc divinarum Scripturarum volumina, auro, argentoque descripta, cum adhuc esset Ecclesia apostolicæ

[merged small][ocr errors][ocr errors]

gatam Sacrorum Bibliorum editionem restituendam curarunt. Majores equidem nostri iure optimo censuerunt, versionem sancti Hieronymi (Alcuini volumine contentam) esse cæteris præferendam; non tamen Italam repudiarunt. Immo eorum consilium tule fuit, utriusque habere rationem. Utriusque auctoritatis, ac memoriæ retinendæ causa, Novam, ac veterem mandabat litteris, referebat in commentaria, et proponebat Ecclesiis sanctus Gregorius Magnus; facultas ut esset fidelibus cognoscendi utriusque præstantiam. Et mos in utriusque lectione etiam hodie versamur. Ambæ enim conjunctæ inter se Vulgatam hodiernam conflavere. Quo factum ut tundem Italæ nomen et notio habuerit ultimum tempus ætatis. Itaque clarissimi quidam viri, qui

tuisse nisi istius voluminis pretium fere quadruplicato ampliassemus ita sane longius a scopo nosiro aberranteS. b De Eusebii vita et scriptis videsis quæ adnotata sunt ad calcem hujus volumillis. 4

[graphic]
« PoprzedniaDalej »