Obrazy na stronie
PDF

illam, sol contenebrabitur et luna non dabit splendorem A 6. Daniel. ix, 27. Confirmabit autem pactum mul

[ocr errors]

tis hebdomada una ; et in dimidio hebdomadis deficiet
hostia , et sacrificium : et erit in templo abominatio
desolationis : et usque ad consummationem et finem
perseverabit desolatio.
7. Matth. xxiv , 45. Vercel!., Weron., Corb. et
Brix. , Cum ergo videritis abominationem desolationis,
quod dictum est a Daniel Profeta , stantem (Vei om.,
Propheta , stans ; Corb., a Daniele Propheta, stan-
tem ; Brix., a Daniele Propheta stante) in loco sancto,
qui legit intelligat.
Marc. xiii, MA. Vercel!., Et cum videritis abomina-
tionem desolationis stare, i, bi non oportet , qui legit,
intelligat quidquid legit. Vei om............ Coib., stan-
tem, ubi non oportet.
Luc. xxi, 20. Vercell. Cum autem videritis circum-
datam ab exercitibus flierusalem, tuuc scitote, quo-
niam appropinquavit... olatio ejus. Veron............
Corb. nec non codd. Gatt. et Mm., appropinquavit
desolatio ejus. Cod. Vindeb., quoniam áppropinqua-
vit , etc. Brix., Cum autem vidcritis circumdari ab
exercitu Ilierusalem, tunc scitote, quia appropinquavit
desolatio ejus. Tunc qui in Judæa sunt, fúgiant in
1montibus. *
1. Ose. vi, 6. n^T-N* *ny£n Ttn *> Quia miseri-
cordiwm volui, et mom sacrificium.
2. Mlatth. ix, 15. Misericordiam volo, et non sacri-
ficium.
8. Ose. vi, 6. Atάτι ἐλεος βάλω η 0vaizv. Quia mise-
ricordiam volo, quam sacrificium.
4. Matth. ix, 15. "E)eov %)o, zzi 0vaizv. Mise-
ricordiam volo, et nom sacrificium.
5. 0-e. vi, 6. Quia misericordiam volo, et non sa-
cr*a /u cari fn.
6. Ose. vi, 6. Quia misericordiam volui, et non sa-
crificium.
7. Matth. ix, 15. Vercell., Misericordiam volo, et
mom sacrifi...... Verom., Corb. et Brix,, Misericor-
diam volo, et non sacrificium.

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][graphic]

7. Matth. x, 21. Wercell., Weron., Corb. et Brix., Tradet autem (Corb., enim) frater fratrem in (Corb., ad) mortem, et pater filiuìii : et iiisurqent filii in pareutes, et morte eos adficient (Corb., afficient). S. Germam., aulem.... in mortem morti. !c. xii, 55. Vercell....... Veron., Pater in filium, et filius in patrem suum dividetur : socrus in sponsam $tigm, et sponsa in socrum suam. Windeb., Pater in filius... in patrem suum dividetur... socrus in sponsam $t:im, et sponsa in socrum suam. Brix., Pater adversus filium, et filius adversus patrem suum, mater adversus filiam, et filia adversus miiatrem suam, socrus adversus murum suam, et murus adversus socrum suam.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Marc. ix, 40. Quid ergo dicunt Pharisaei, et Scri- A per patres eorum; ne forte veniam , et percutiam ia

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]

portatus fuit usque ad Danielem) sic me judicavi ad A ut quos persuadere non poterat, vi et potestate ter

vos pervenisse, dum ^ singulorum litteras accipio, dumque sanctos amicos vestros et amorem in scriptis vestris percurro. ll. Miscebantur mihi cum gaudio lacrymæ : et avidus ad legendum animus occupatione lacrymarum tenebatur. Et eranl ntraque necessaria, ut singuli sensus in hoc complementum desiderii sua dilectionis officia cuperent prævenire. Sic per dies in occupatione hac vobiscum me famulari judicans , præteritos iabores obliviscebar : ita enim undique circumdabant me gaudia, hinc stabilem fidem, hinc dilectionem , hinc fructum porrigentia; ul in tot et tantis constitutus bonis, subito me, ut superius dixi, non in exsilio, sed vobiscum esse judicarem.

reret. Congregavit itaque suorum multitudinem, qui nos ad officinam infidelitatis suæ rapiunt et eludunt : et toiam hanc potestatem traditam sibi ab imperatore dicunt. His ergo multa dicentibus et de sua potestate gloriantibus, in hoc illis ostendere volui, quia nihil erant qu;e poterant, dum tacens ut carnificibus corpus tradidi, quod Dominus dicebat posse in persecutionibus tradi. Quam libero autem fuerim animo, dum ab ipsis patior, et recludor, et per quatriduum servor, et diversorum increpationes et persuasiones audio : in hoc ostendi, quia nec unum sermonem dixi. Addere voluerunt ad malitiam suam, ut a me cessarent fratres, id est, presbyteri et diaconi; sed et c;eteros dicebant se esse prohibituros,

Gaudeo itaque, fratres charissimi, de fide vestra : B ne ad me accederent. Ego, ne ab infidelium mani

gaudeo de salute quæ fidem sequitur : gaudeo de fructibus, quod non solum iJlic constituti, sed et longe pergitis. Ut enim agricola arbori bonæ inse ruit illi, quæ fructuum causa non securiim palitur, non ignibus mancipatur; ita et nos vestræ sanctitati non solum servitium secundum carnem volumus et cupimus exhibere, sed animas nostras pro vestra salute impendere. Extendistis, ut dixi , firmos cum fructu ramos, et per tam longa terrarum spatia ad me pertingere laborastis. Gaudeo agricola, et libeiis b vestri laboris poma decerpo, quia tantum facere voluistis : nec soluiu ego, vel qui mecum sunt sanctissimi nostri presbyteri et diaconi vel cæteri fratres,

sed ei omnes qui desiderantes sumus. Replesiis

enim, ut Apostolus beatissimiis dicit (Philem. 7, C

20), viscera mea cum complestis mandata divina, quæ c complere decebat Christianos in episcopum vel ecclesiasticos viros, quos in exsilio fidei causa nostis laborare. Complestis quæ oportebat fratres fratribus facere, et pauri filios exhibere. Sed cum nos secundum mandata divina, vobis volentes de terrenis coelestes, de caducis stabiles, de fragilibus sempiternos fructus facere; coepimus per necessitatem patientes quotidie seminare. Gaudebant de vestris fructibus pauperes: glorificabant Deum noii solum civitatis ipsius homiues, sed et omnes : qui autem videre potuerunt, quam imecum dilectionem haberetis, ex ipsis fructibus videntes glorificabant Deum, et omni nos honore cum vestra benedictione nominabant. III. Videns hoc diabolus innocentium hostis, justitiæ inimicus, conirarius fidei, quia in hoc opere benedicebatur Dens, inflammavit adversum nos Ariomanitas suos, qui jam longo tempore suspirabant non solum de hoc opere , sed et de sua infidelitate ad quam nos persuadere non poterant, ut exsisterent violenii; more hoc quo semper est usus, * Al. Dum autem singulorum..... miscebantur, elc. GAlI.AND. h Al. Nostri lab. Id. e Al. Complere. . . . viros decet. Id. d Cur Patrophilum Arianum antistitem, custodem

[ocr errors]

Dus, vel potius transgressorum (quod deterius est) infidelium, ut Apostolus dicit, manducarem cibum, libellum ad ipsos hoc more feci : EXEMPLAR LIBELLI FACTI AD PATROPHILUM CUM SUIS. Servus Dei Eusebius cum conservis suis qui mecum

fidei causa laborant, d Patrophilo custodi cum su I S.

IV. Qua ° me vi multorum et furore non solum tractum per terram, sed interdum nudato corpore supinum portastis de hoc hospitio quod mihi per vestros et agentes in rebus dedistis, e quo numquam nisi vestra violentia egressus sum; el Deus scii, et ciyitas novit, nec vos hic et in futuro negare potestis. Ideo Deo causam reservo, ut quemadmodum ipse ordinaverit, finem possit accipere. Interim me hoc decrevisse sciatis (ut ratio nunc et in futuro, et hic possit stare), in liospitio quo ine clausum tenetis, in quo me post primam portationem retrudentes crudelius, ausi fuistis inde eodem modo portare, et in unam cellam ' rejicere, non panem manducaturum neque aquam bibiturum, nisi ante singuli professi fueritis, non solum verbo, sed et manu vos non prohibituros, fratres ineos qui mecum hæc fidei causa libenter patiuntur, de hospitio quo manent, necessarias escas offerre nec eos qui me dignati fuerint requirere. 0portuerat quidem exire de corpore, ne tantum scelus quod contra jus divinum et publicum commisistis, sæpe scire volentibus cogerer dicere. Sed ne quis de infidelibus vos in nobis crudeles appellet, et ignorantes divina præcepta putet mos confusionem potius vitare noluisse quam Domino parere, ideo hoc voluisse præsumere : iterum dico quod nisi professi et verbo et conscriptione fueritis, eritis liomicidae prohibendo.

V. Novit hoc omnipotens Deus : novit et ejus Unigenitus inenarrabiliter de ipso natus Filius, qui

e Qui me in multorum furore non solum tractum per terram, sed interdum nudato corpore supinum portastis, de hoc hospitio quod mihi per vestios agentes in rebus dedistis, me numquam nisi cum vestra violentia eqredi passi fuistis. Et Deus scit, elc. Minus recte, ut

videtur. f Legit Baronius cum al. reficere.

« PoprzedniaDalej »