Obrazy na stronie
PDF
ePub

11. Distribuit discumbentibus. Grace : débwe TOTS A ita Brix. Corb., numquid forle vere cognoverunt..... μαθηταίς, οι δε μαθηταί τούς ανακειμένοις. Veron. Sic versu 41, quidam niss. Græci habent, ourós ÉOTIV habel, el dedit discipulis suis, discipuli autem discum áhnoos o Xplotos, hic est vere Christus : ubi Latina bentibus.

cdiiio, hic 'est Christus tantum. 12. Ne pereunt. Griece : ina te 'TONGTUL, ne 35. Gentium.. Gentes. Gizce : ‘Envoy el 'Elnvas, quid percai. El ila Verc. ; Brix.' quoque, et Veron. Græcorum, el Græcos. Et ila Verc., Corb. el Veion. legini, ne quid ex illis pereat.

52. Numquid el tu Galilæus es? Græce : une rai 15. Fugil iterum. Græce : dve zápnge Tocher, secessit ou éx tňs rauius ei, non el tu ex Galilæa es? Brix. ilerum. Ei ila Veron. et Brix.

babel : Numquid el lu a Galilæa es? 22. Quia navicula alia non erat ibi, nisi una. Grace 52. Scrutare Scripturas, et vide. Græce ipeuncov, legitur : ει μή έν εκείνο εις και ανέβησαν οι μαθηταί αυτού. xa , scrutale et vide. Et ita Gat., Nu. et Brix. Verc. hahei, nisi una, in qua ascenderant discipuli Tamen in Cantabrig. legitur, épouvncov tås r pagus, Jesu. In Cantabrig. quoque ins. legitur..... Moontui scrulare Scripturas. 'Incoü, discipuli Jesu.

Cap.VIII. – 6. Digilo scribebat in lerra. Græce: eis . 23. Aliæ vero supervenerunt naves. Græce : äna Tyvyiv, in terram. Ei ila Corb., Gal. el mss. Addunt de 120Thoicepuu, aliæ vero venerunt naves. Et ita Verc. quidam mss. Græci un TE POSTIOLOWMEvos, non simulans, et Brix., aliæ vero naves venerunt. Cantabrigiensis non fingens ; hoc est illos reipsa condemnans. Alii codex Graecus habet, άλλων πλοιαρίων ελθόντων, αliis © diverso, xai TEPOOTIOLOÚLLEvos, el hoc sibi sumens, navigiis venientibus,

nempe pro poiesiate. Nam ei verbo illa utraque sig: 24. Ascenderunt in naviculas. Grace : évéoncuv mai uificatio convenit. witoi eis . Thoiu, ingressi sunt et ipsi in navigia. In

B

10. Et mulier in medio slans. Grace : értőOQ. At Gimtabrig. legilir, abov É OUTOTS Tholópea. In Veron., in Cantabrig. ms. Ollaa.. Corb. legit, erat. Alii Græci acceperunt sibi ipsi naviculas,

verbum illud prorsus omillunt. 26. Non quia vidistis signa. Græce : cousco. Canta 12. Qui sequitur me, non ambulat in tenebris. brigiensis addit, vai tépatu, el prodigia. Et ita Verc., Græce : resi TE PLTEUTÓTEL ÈY Tń Ozotia, non ambuGal., Veron. et Brix.

lubie in tenebris. Elia Veron. El vidistis me, et non credilis. Alexandrinus codex 19. Forsilan et Pairem meum sciretis. Non dubizai éwpúruts, mol TILGTEHETE. Veron., et vidistis, sed lantis hre particula forsitan, sed allirmantis est. non credilis. Verc., el videtis, et non creditis.

Forsitan hoc loco idem sonai alque ulique, ul le37. Non ejiciam foras. Cantabrigiensis codex non gitur in Vercell.; cui loctioni favelit eriani Veron. et Juabet illud foras, cew; uli nec Verc. aut Veron. Grirci codices, in quibus ea vox abest.

45. Omnis, qui audivil a Patre. Græce : lõs olyó 25. Principium, qui et loquor vodis. Obscurus hic arouous, omnis igitur qui audivit. Al in alio, uroves, locus ut interpretibus videretur, fecit lectio Græca, qui audil; nit habent Verc., Veron. et Ga:.

quie est profecto perplexa. Est enim hujusmodi : 52. El panis, quem ego dabo, caro mea est pro Tyv apgriv ő te mailado vuiv. Brix. habei, Princimundi vita. Grace: xai aptos de Ôv éyos dosow, u Búpe pium, quod et loquor vobis. Veroni. in primis, quia loμου έστιν, ήν εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. quor robis. Gal. et Mm., Principium, quod loquor. Brix. legií sic, panis enim hic, quem ego dubo, caro 27. Et non cognorerunt quiu Pairem ejus dicebat mea est, quam ego dabo pro hujus mundi vila. Deum. Græce : 071 TÓN TOTÉpu avtois cheyev. Verc.

56. Vere est cibus .... vere est polus. Unus e més. C legit : quod Parrem illis diceret. Brix., quia de Patre Stephani non habel, ähnOs, vere, sed utrobique ähne eis dicebut. Veron., de.... Patre dicerel eis. Gat. et 0715, verus : el ila mss. ui Leontius, et Appollinaris Mm., Patrem cis..., dicebat. Ut Latinus interpres in Catena.

pro autoū, autois legeril. Ila eliam Syrus. Ion Cinta57. Et egoin illo. Addil ms. Cantabrigiensis: lav per brigo iris. liabeuur: ötc tòv tatépu avtoù déyel töv Deóv. λάβητε το σώμα του υιού του ανθρώπου,ώς τον άρτον της 28. Sicut dovuil me Paler. Græce : Tratúp dov, Cois, oux ÉXETE Çwriv lv avtõ. In Verc. el Corb. legi Pater meus. Et ita Brix. Sed non est illud voù in Tur ila : Si acceperit homo corpus Filii hominis, quem Cantabrig. admodum panem vitæ, habebit vilam in eo. At in 29. Ei non reliquit me solum. In Grirco additur, Corb. pro in eo, est in illo.

o fatáp. Et ita in Brix. Sed non est ea vox in 60. in Capharnaum. Addit Cantabrigiensis ms. et Cantabrig. aller Stephani, ow66nrw. Et quidam scriptores Latini 38. Et vos quce vidistis. Grare: raiúveis ouv ô twpå. leguni, 'docens sabbato in Capharnaum, ut Verc. ct xate. Verc., el vos ilnque quod vidistis. lui CantabiriCorb.

giensi ms. legilur: ở nzovouti, quæ audistis. Et ila 70. Quia lu es Christus, Filius Dei. Græce : Toü in Brix. Ozoj Toù Çārtos. Corb. habet, Dei vivi.

39. Si filii Abrahe esiis, opera Abrahæ facile. Cap. Vli.-8. Vos, ascendite ad diem festum hunc. Gr:ure : ει τέκνα του Αβραάμ ήτε, τα έργα του Græce : sis con eopsis tuuanv. Sed exemplaria quæ A padue ÉTIOLETTE äv. Si filii Abrahæ esselis, opera dam omillunt Tuutrin, sicut Verc. et Veroni.

Abiuhe facerelis. Et iia Verc, el Brix. 8. Ego autem non ascendo ad diem festum istum.

D

45. Ego autem si verilulem dico, non creditis mihi. Grace : εγώ ούπω αναβαίνω εις την εορτήν ταύτην, ego Griece : εγώ δε ότι την αλήθειαν λέγω, ου πιστεύετέ μοι. nondum ascendo ad diem festum istum. Brix. babet, Gal. legit, «go autem quia veritatein.... Verc., Veroni. ego aulem nondum ascendo ad diem festum hunc. Sic el Corb., ego quia veritatem dico, non creditis mihi. innumeri pene codices Græci, maxime vero anti 49. Ει υos infionerastis me. Grece και υμείς ατιμάquissimus ille Vaticanus toto terrarum orbe celeber SETé ue, el vos inhonoratis me. Et ita Corb. Verc. rimus.

habei, non honorificatis. Veron. dehonorificatis. 9. Hæc cum dixisset , ipse mansit in Galilæa. 59. Ei exivit de lemplo. Græce additur : 8290 Griece : Tajta citrov autois ( Verc., Hæc dicens δια μέσου αυτών, και παρήγεν ούτως, transiens per neillis. Brix., Hæc autem dixit eis. Corb., Hæc cum dium illorum ; et sic præieriit. Brix. habet, transiens dixisset illis ), έμεινεν εν τη Γαλιλαία, hoc autem cum per medium eorum, el ibal. Quze verba non sunt in dirissel ipsis, mansit in Galilæa.

ms, Cantabrig. sed babentur in Syro et Arabico. 13. Nemo tamen palam loquebatur de illo. Græce : Cap.IX. – 1. El præteriens Jesus.fi Grieco non oudeis pév Tol Traoongig. Brix., nemo tamen fiduciali est Jesus : nec in Verc., Veroni. et Brix. ler, etc.

2. Discipuli ejus. In Græco additur, Méyoutes, di26. Numquid vere cognoverunt principes, quia hic centes. Et ita in Verc., Veron. et Brix. est Christus ? Gra:cc: MÁTots ambos éyuwouvoi õpxou 7. Siloe. In Græco est Ethough, Siloan. Et ita in τες ότι ούτός έστιν αληθώς ο Χριστός , numquid vere Vere, el Veron. cognoveruni principes, quia hic est vere Christus? Et 8. Qui viderant cum prius, quia mendicui erae

34. Latus ejus aperuit, In Græco est : Bruge, vulne

Græce : ote tupros šu. Verc., quod cæcus, et mendicus A lud. Græcê : õpes aütyy, sis try suépas touistas eral. Veron , quoniam mendicus erat, el cæcus quropOÜ POU TETNPaxey autó, sine illain, 'in diem sepul

11. Ille homo, qui dicitur Jesus. Grrce : ävOpw tros turæ meæ servavii illud. Elita Brix.; at pro in diem, deyouevos 'Incoūs, homo, qui dicitur Jesus. Et ita legil in die. Veron. quoque el mss. babeni, sine, etc. Verc., Veron. et Brix.

Gripcam editionem Grotius, aliique Latine ante16. Non est hic homo a Deo, qui sabbatum non ponunt. Tamen Latinam absolvunt codices Cantabricustodit. Græce : ötl Gábbatov tnpei, quia subba gien-is, Valicanus et alii, in quibus legitur : ima tum non custodil. Brix. Haber, quia subbalum non εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τηρήση αυτό. observat. Verc. el Veron., quod, etc.

17. Quando Lazarum vocavii, Græce : ori. Veron., 17. Quid dicis de illo, qui aperuit oculos tuos? Græce: quia ; Verc., quoniam, etc. Öte ñvoice, quia aperuil : ei ila Brix.; Verc. habet, 19. Quia nihil proficimus. Græce: opsleite, prof. quod aperuil.

cilis. Et ila Verc.; at Veron, prodestis. 22. Ut si quis eum confiterelur esse Christum. In 20. Quidam Giniiles. Graece : 'Exqves, Græci. Et Græco non est verbum esse , nec legitur in Veron., ita Verc., Corb. el Veron. Verc. et Brix.

26. Honorificabit eum Paler meus. In Græco non 27. Dixi vobis jam, et audistis. Græce: xai oux esi, meus, nec legiiur in Veron, el Brix. nxovouTE, et non audistis. Elita Gat., Brix. et Verc. 28. Clarifica nomen tuum. Iu Cantabrig. ms. legitur:

50. Respondii ille homo. Greece : απεκρίθη ο άνθρω- Δόξασον (τον Υιόν σου) εν τη δόξη ή είχον παρά σοι προ TIOS, respondit homo. Elita Verc. absque pronomine TOŪTOV xótuov yevéoba, clarifica Filium luum (Et ila Éxcivos, ille.

B

in mss.) in gloria, quam hatui apud te priusquam 38. Et procidens adoravil eum. In Græco, non est mundus fierel. verbum procidens : nec in Verc.

31. Nunc judicium est mundi. Græce additur, Cap. X. - 8. Omnes quotquot venerunt. Grace : toutou, hujus : et ila in Verc. el Brix. TOÁUTES ÖGOL Topó uoù nov, cum Gal...... venerunt 47. Et non custodierit. Græce : rai yeh FLOTEÚN, el ante me.

non crediderit. Et ila Brix. Tamen in Alexandrino el 10. El abundantius habeant. Græce : xai TEPLOGOV Cintabrig. Iegitur, xai un qudden, el non custodieril. özwolv. Mm., el amplius habeant,

Cap. XII. 24. El dirii ei : Quis est. Griece: true 11. Pro ovibus suis. In Greco non est illud pro Oécial ris av sin, interrogare, quis essel. Verc. habel, nomen, suis : nec in Verc. et Brix. Sic verso 15, interroge, qui est. Bris., Corb., interroga, quis est. ubi legitur, pro ovibus meis, in Græco non est illud, 27. Iritroirul in eum Satanas. Græce : TÓTe Cilber, meis : neque in Verc.

lunc introivit. In Brix.

quoque el Gal. legitur, 13. Non pertinet ad eum de ovibus. Græce : où lunc, etc. pédse auto te pi tōv Topo bétov, non est illi cura de ovi CAP. XIV. – 1. Creditis in Deum, et in me credile. bus. Elija Biis.

Griece : πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε : 25. Loquor vobis. Græce : tipov úuiv, dixi vobis. Credile in Deum, er in me credile. Et ita Veron., Verc., Et ila Verc. Tamen in Cantabrig. ms. legitur, daha Gal.cl M111., credile in Deum, etc. Ai Verc. et in me Suiv, loquor vobis.

creditis. Sic Græce positum verbum istud, FLSTEDETE 26. Non estis ex ovibus meis. Graece additur, xabūs

aniceps est : polest enim esse indicativi modi et impecitoy vuit, sicut diri vobis. Et ita in Verc., Veron. rativi. et Brix. liec non Syrus, atque omnes Græci codices. G 9. Qui videt me, videt et Patrem. Græce : o 'wpanai 31. Susrulerunt ergo lapides Judæi. Grrce : d6a

fué, žóspuxs tòy latépu, qui vidil me, vidit Patrem. Et στασαν ουν πάλιν λίθους οι Ιουδαίοι, δustulerunt ergo ile iia Virol., Verc. ei Brix.; sed ante Patrem, addunt rum lapides Judæi. El ila Brix. Non est tamen illud el. lit Brix. legitur me, post qui. Tráhev, in Cantabrig. ms.

10. Non creditis. Græce : Où FLOTEVE15, non credis. Cap. XI. – 28. Silentio. Græce : lámpa, clam, oc Elisa Verc., Veron. et Brix. culte. Etiti Brix. Alin Cantabrigiensi, iwan, silentio. 11. Non creditis. Grace : TLGTEDETÉ

29. Surgit. Græce : yipetut. In Cantabrigiensi, mihi. El ila Verc., Veron. et Bris. éyépon. surrexil. Et ita in Verc., Veron. el Brix. Cap. XV. – 2. "Tollet eum. Græce : aipet avròn

37. Qui aperuit oculos cæci nali. Græce : Tous tollit eum. Et ila Vero!., Brix. et Verc. El mos, oplanuous toŨ Tupou, absque verbo nuli. El ja in xuQuipee, purgat, cum Verc, el Bris. Verc., Veron, el Bris.

15. Jam non dicam vos. Griece : Oùnéti vpās hérona 41. Tulerunt ergo lapidem. 1, Græco additur, OU jam non dico vos. Et iia Verc., Veron., Brix: el Gabri for (in Brix., ubi suerat) te vnxos xeiusvos.

al mss..... dico vobis. Elevatis sursum. Aliqui mss. habent pro sur Cap. XVI. — 2. Obsequium se præstare Deo. Grace: sum, eis tòv oúpavov, in cælum, ui Brix. Veron. vero, dat poiky porcepsiv to DW, sucrificium offerre Deo. ad cælum.

Et ila Verc. 45. Qui venerant ad Mariam et Mariham. Græci 9. Non crediderunt in me. Græce : OÚ TUOTEVOVOIY, non habent, el Martham; deest quoque in Verc., non credunt, etc. Et ila Corb. et Veron. Veron., Brix., Gal. et Mm.

D 13. Docebit vos omnem veritatem. Græce : öðnpicit Cap. XII. - 1. Ubi Lazarus fuerat morluus, quem υμάς εις πάσαν την αλήθειαν, deducel υos in omnem suscitavil Jesus. Griece legitur : ÖTrou av Acsapos ó veritatem. Et ita Verc. et Corb.; at Veron. babel

, τεθνηκώς. δν έγειρεν εκ νεκρών, ubi erat Lazarus, qui deducel vos in veritate omni. Brix. veri), dirigel vos mortuus fueral, quem suscitavit ex mortuis.Brix. habet: in omnem veritatem. ubi erat Lazarus, qui fuerat mortuus, quem suscitavit 20. Sed tristitia vestra verietur in gaudium. Græce: Jesus ex mortuis. Veroni, ubi eral Lazarus, qui fuit η λύπη υμών εις χαράν γενήσεται. Brix. legit, τη φαιmortuus, quein suscilavit.

dium erit. 4. Judas Iscariotes. Græce : ’loudas Liuwvos '1676 22. Nemo tollet a vobis. Grrce : qdeis aipel prásons, Judas Simonis Iscariotes. Elita Corb. sed pro buôv, nemo lollit a vobis. Et ila Veron. Etiam in Iscariotes legil Iscariotis. Brix., Simonis Scharioles. Brix. legitur, auferl, Verc., Simon.... Scarioth. Veron., Simon Scariotes. Cap. XVIII.-5. Nazarenum. Græce : Natwpaion.

6. Non quia de egenis pertinebat ad eum. Græce : Veron. et Brix., Vazorcum. ουχ ότι περί των πτωχών έμελεν αυτώ. Brix. non φuia Cap. XIX. --- 3. El veniebant ad eum. Hæc verba de pauperibus cura ei erat. Verc. el Corb., non quod non habent Græci codices, nec Brix. de pauperibus cura illi esset.

Ibid. El loculos habens. Græce : ydworóxouos. raril. Et ila in Veron.; a Verc. et Corb. babent, Brix., loculum,

percussil. 7. Sinile illam, ut in diem sepulturæ meæ servel ila 37. Videbune in quem transfixerunt. In Greco

fiol,

credite

LXX, Zach. xii, 10, legitur : nai &) éYOUtol tapós A 18. Et omnes qui audierunt, mirati sunt, de lis, р. úvo' Wv xatwPZHGAvTo, et aspicient ad me, quoniam quæ dicta erant a pastoribus ad ipsos. In Græce : Oav(vel, pro eo quod ) insuliaverunt. Sed a pud Aquilam, Mugav tepi tūvdahnb évtwv, elc., mirati sunt de his, Symmachum, et Theodotionem, cis öv EEXévtyrav. quæ dicta erant, etc., expuncia particula conjunctiva lå Verc., Veron, el Corb., in quem compunxeruni. et , quix deest etiam in Verc., Veron. el Brix.

Cap. XX. - 1. El vidil. Græce : Bétel, videl. El 25. Ei Spiritus sanctus erat in eo. Græce : ' an ita Verc. et Brix.

TOV, super eum. Et ila Verc, 20. Et latus. Græce : xai Trio Teile upåv aŭtoũ, el 27. Parentes ejus. Illud ejus, Gra'ci libri nulli halatus suum. Et ita Gal. et Veron.

beril; sed yoveis tantum, ante to tracdios, ut Verc. 25. Fixuram clavorum. Gra'ce : TÒN TÚTROV TÕy nhwy, 33. El eral pater ejus, el mater. Iu Græco : xui figuram clavorum. Et ita Veron. Similiter pro eo quod 'Iworq xai urituip autoū, el eral Joseph, el mater ejus. est in Latino, el mitlum digiium meum in locum cla Elita in Verc., Corb., Veron, el Brix. In Cantabrivorum, Griece legiiur, els còY TUTTON Tây nwy, in fi gieusi vero ms. legitur, και ήν πατήρ και η μήτηρ, guram clavorum. Ab auctore nostre Latina editionis ab que autoū, ejus. Vulgatio lectum est, Tónov, Hon TÚTON.

34. El in signum , cui contradicelur. Græce : & vtileCap. XXI. - 12. Et nemo audebal discumbentium. youevov. Verc., quod contradicitur. Græce : ... Štapa tãy qabrt@v. Vere. et Brix., au 38. Redemptionem Israel. Græci codices et Gothica debat ex discipulis. Veron., discentium audebal. versio, hútpwouvév 'Ispoucadrillo Veron. el Bris. le

22. Sic eum volo manere. Grazie : av autóy Oław gunt, redemptionen Hierusalem. Et ita Corb. Jerunévelv, si eum volo manere. Et ila Brix,

salem. B

40. El confortabatur. Brix. confortabatur spiritu ; S. LUCAS.

ul habet idem S. Lucas etiam cap. 1, 80, de Joan. Cap. 1. - 2. Et ministri fuerunt sermonis. Græce : ne : Puer autem crescebal , el conforlabalur spiritu. Toù dóyou. Brix. verbi.

Confortandi verbum interdum in sacris Lillei is de 3. Visum est el mihi. In quodam ms. Cantuariensi viribus corporis accipitur; ut Acl. ix, 19 : El cum Græco hoc loco additur, vai Ilvɛúpati ayiq, et Spiritui accepisset cibum , CONFORTATUS Est. Quare nonnulli sancto, ul etiam in Veron.

Græci codices legunt hoc loco, èzpaTALOŪTO FvEvpati, 12. El limor irruil. Græce : ÉVÉTEGEV. Veron. et confortabatur spiritu. Quamquam in Cantabrigiensi Brix. legunt , cecidi!.

ms. vox illa non apparet. 29. Quæ cum audisset. In Græco: idoūra. Gal. 42. Secundum consuel udinem diei festi. Addit ms. habel, ipsa aulem cum vidisset. Veron. quoque, Verc., Cantabrigiensis : tūv 'Açúuwr. Elita Verc. Azymorum. Brix. el Corb. legunt, ipsa aulem ul vidil.

45. Parentes ejus. Iu Græco : 'Iworig zai vuritne 29. Qualis esset ista salutatio. Addit hoc loco qui autoū, Joseph, el maler ejus, ut versu 35. Elita 111 dem ms. codex Cantuariensis, őtl oŰtws euróynoey Corb., Veron. 'el Brix. Cantabrigiensis liabel, oi yoavtur. Veron., Brix, el Corb. legunt, quod sic bene νεϊς αυτού. dixisset eum. Quam lectionem etiam Verc. habuisse 43 Requirentes. Grace, %ntoūtes. Verc. et Veroni., videtur, licet quædain litteræ nunc sint obliueralæ, quærentes. Cantabrigiensis, ávac ITOŪVTES. nec amplius legi possint.

Cap. III. – 7. Vi baptizarentur ub ipso. In Cantabri35. Quod nasceiur. Griece : yevvóuevoy , quod giensi ms. ÉvÓTILOV autoū, coram ipso. Et ila in Veron. nascitur. El ila Gal. Sed videtur, quod futuri iem-C 8. Et ne cæperitis dicere. I. Græco Vulgato : zai uri poris verbo usus sil angelus , quod nascetur. Neque úpt no le déyelv év ÉAUTOīs. In Brix., el ne incipiatis di. enim de conceplione Christi hoc loco agitur, sed de cere intra vos. Io Cantabrig., zai pie do&nte Méyelv_ÈV nativitate ipsa : alioquin diceret Angelus , quod in Éautoiz , el ne pulelis dicere intra vos. le, non quod ex le; ui Mauth, 1, 20: Quod enim in 10. Quid ergo faciemus? In Cantabrig. ms. additur, ea nalum est.

iva o wiwuev, til salvemur, quod iterum repelitur versu 50. Et misericordia ejus a progenie in progenies , 14. Veroll, el Gat, habeni ul vivamus. timentibus eum ; ut in psalmo cii, 17 : Misericordia 14. Existimante autem populo. In Græco (etiam ms. autem Domini ab æterno , et usque in @lernum super Cantabr.): Ipocoox@vtos OÉ TOù luoū. In Brix., speranie timentes pum. In Grieco est: nai to i heos ajtoūkis 75 aulem populo. Putant nonnulli, quod Vulgalus interveas ysveñr. Verc. el Veron. habent, el misericordia pres δοκούντος legerit, pro προσδοκώντος και vel, quod ejus in sæcula sæculorum. Alii mss. legunt, eis ge amanuensis Latinus scripserit existimante, pro exVEův xai geveàv, cum Corb. et Brix. in progenien el speciante. progeniem.

16. Veniel aulem. In Græco Vulgalo, PXETAL Gé. 63. Joannes est nomen ejus. Hic addit ms. Canta In Verc., Brix. et Gal., venit autem. In Cantabrig, brigieusis : και παραχρήμα ελύθη η γλώσσα αυτού. o épzóuevos, qui autem venit. Et sic ubicumque leVerc. quoque, el conjeslim solula esi lingua ejus. gilur ini Latina edil., qui venturus est, in Græco est , llem Veron. el Corh., el continuo resolula est lingua ο ερχόμενος. ejus. Quamobrem versu sequente omilunt hec ver 19. Fratris sui. In Grä'co Vulgato additur, dihirba, illico xt lingua ejus.

TOU, qua voce alii mss. Grirci sal multi carent, 011 Cap. II. – 2. A Præside. In Grrco legitur, riyeuo

D)

etiam nostri Latini Veron., Verc. el Brix. νεύοντος της Συρίας Κυρηνίου. Ιn Brix. Preside Syria Cap. IV. - 1. Agebatur a spiritu. Græce : 77ETO Èv Cyriro. Qui nomine unirersi Orbis Romanum omne TÕ TvEvpati, agebarur in spiritu. Elita Corb. Brix. imperium intelligi versa prima voluerunt, ii arbi 2. Diebus quadraginta , el tentabatur a diabolo. In Traii, ilici non potuisse factam a Præside Syrie: de Graco : viuépas tegch puzovta Treipacóuevos. Verc. hascriptionem hanc universi Orbis, ut appellatur versu bei, diebus XXX cum templaretur. Veron., diebus xxXX i to secundo, prepositionem a expunxere in suis templabatur. Gat. vero, lemptulur. exemplaribus : ut facta tantum intelligeretur, quo Ibid. Esuriit. In Graco : cotepov êreivage, postea lempore e-sel ille Syrize præses, non tamen ali ipso.

esuriit. Et ita Brix, In Cantabrig. tamen non est il4. In Judæam. Ms. Cantabrig., eis yo 'lovoa, in

lud , Hotspov. lerram Juda. Verc, habel, in terram Judæam.

3. Dic lapidi huic, ut panis fat. In Cantabrigiensi, 9. Stelit juxta illos. In Grilco, TÉOTO aŭtois, ustitit ένα οι λίθοι ούτοι άρτοι γένωνται , ut lapides sti panes illis. Elita in Brix.

fiant. Verc. quoque videtur legisse, fiant panes. Forle Eodem. El claritas Dei. Græce: da Kupiou. Verc. ex Malibiro. quoque, el Brix. legunt, Domini.

5. Orbis terræ. In Græco Volgato, täs oixovuévns. 17. De puero hoc. Græce: Tepi tou traidiou roútov. In Cantabrig. xóc uOU , mundi : et ila in Brix. ex Sed illud TOUTOU non habent inss. Cantabrigiensis , Alaillipo. Verc. et Brix.

8. Dicit illi. Ilic addunt Græci libri Vulgali : ÚRays

oriow you, Eatavā, cum Veron.,vade posl me, Satanas. A matri suæ unicum : non quem unicum pepererit ma

15. Et magnificabatur. Græce : došaouevos. Verc. ter siia. legit, honorem accipiens.

16. Magnificabant Deum. Græce : goočatov, glorifi18. Sanare contritos corde.

cabanl , ui alibi superius. Et ita Verc. 19. Prædicare caplivis remissionen, el cæcis visum, 17. In universam Judæam. In Græco : šv on ci dimitlere confraclos in remissionem. Origenes, Euse. 'loudaia. Et ita in Verc., in lola Judæa. Veron. quoque bius, Augustinus et Beda , omittunt priorem sen: habel, in universa Judæa. tentiam; posteriorem, relenla priore, Theophy 21. Et plagis. Græce : xui partiywy, cum Verc., lacius. Hieronymus in caput rxı Isaia, citans hunc et verberibus. Lucæ locum, servat utramque. Mss. Græci nonnulli, 37. Mulier, quce erat in civitale peccatrix. Græce : quos citat Lucas Brugensis, et codex. Cantabrig. your év tñ Trólsi, ñtes viv ausptwhos, mulier in civitale, omittunt illud, sanare contritos corde, cum Verc., quæ erat peccatrix. Et ita Verc. el Veron. Veron. et Corb., tametsi est apud Isaiam.

42. Quis ergo eum plus diligit ? Grace : ris our 38. In domum Simonis. Addit Cantabrig. ms. rai avrov. Et ita Brix., quis ergo eorum , elc. 'Avopéou, el Andreæ. Ei ila Corb. et Veron. ex 44. Intravi domum tuam. Græce : sicrhoov cou eis Marc. 1, 29.

triv oirias, juxta Verc., Voron. ct Brix., intrari Ibid. Magnis febribus. In Graco, Guveyouévn (in ( Brix., introivi ) in domum tuam. Cantabrig. Zatezouévn) TUPETū, febre magna , ut ha.' Cap. VIII. 2. A spiritibus malignis. In quodam bet Verc. Corb. quoque legii in singulari numero, ms. Griec.: apò voowy. In Brix., ab infirmilatibus, etc. febri.

In Veron. infirmitatibus, etc.

B CAP. V. - 1. Cum turbæ irruerent in eum. Grace : 3. Quæ ministrabant ei. l. Græco Vulgato , aura, È to TOM özłoy értizeīslai ajta. Verc. habet ; dum ei. Ai in Cantabrig. et altero Rob. Stephani ms. lurba incumbit ei.

avtois, eis : ut legunt Brix. el Gat. et habelus simi2. Descenderunt. Græce : «To bármes it' ajrūv.' liter in Syriaca versione : ut ad A postolos referatur Brix., descendentes de eis.

simul , et ad Chris!um. 5. Præceptor. Græce : ÉGTÁTU , præses, præfecte, 4. Cum antem Turba plurima convenirent. Græce: qui præes et præcipis , qui positus es ad præcipien-' cuviovtos de öyhou. Verc., conveniente aulem turba. dum. Tamen ms. Cantabrig. habel, diócoxahe , cum Cantabrig., guvenlóvros. Verc., magister.

Ibid. Dixit per similitudinem. Græce: Al mapaksa 6. Rumpebatur autem rete. Cantabrig.. úcte tá dix- ns. In Cantabrig.. Eits tapa boriy Tautmy Tapos aurous. Tuo progeogue, ila ul relia rumperentur. Brix. quoque In Veron., dixit similitudinem ad illos talem. In Verc., habet; ita ut rumperentur reliæ.

dixit parabolam , etc. 7. lla ul pene mergerentur. Iu Græco Vulgalo non 27. Vir quidam. In Græco additur, fx tñs Tólews. legitur illud pene; nec in Verc., Corb)., Veron. aut In Veron. et Brix., de civitate. Brix. In ms. Cantabrig. est , tupa ti.

· 28. Is ut vidit Jesum. In Græco:idw di tov 'Indon, : 10. Eris capiens. Græce : on Swypây. Veron. el videns autem Jesum. Elita Verc. Verc. habent, eris vivificans. Corb. quoque legit, 28. Obsecro le. Græce : déquai cov. Vercellens., vivificans.

oro le. 21. Nisi solus Deus ? Græce : ei peri novos o cós. 42. Et conligit , dum iret , a Iurbis comprimebatur. Cantabrig., ει μή εις ο Θεός, nisi unus Deus. Ει ita C Grece: εν δε τώυπάγειν αυτόν, οι όχλοι συνέπνιγον αυτόν. Verc.

Verc. label, 'dum 'iret turba... ul suffocarent" eum. Cap. VI. - 10. Et restituta est manus ejus. In Corb..... comprimebatur, ul suffocarenl eum. Græco additur, úgeris as v ühin, sana sicui allera.' 47. Et procidit ante pedes ejus. Græce : rai ricorIn Brix. quoque hábelur, sicut altera , et in Veron., TETOVOU Qùtm. Brix., el procidit ante eum. sicul alia. Ex Matth. XII, 13. 1. Alexandrino ms. 49. Ad principem Synagoge. Grace : Tapis ceu aliisque additur, úpris, sana, tantum.

úpylouvacyósyou, a principe Synagogæ. Et ila Verc. èt 17. Et Tyri. Deest conjunctio xui, in Græco, al Veron. que in Verc., Corb. el Brix.

Cap. IX. - 1. Duodecim Apostolis. Græce :ro's 42. Ipse in oculo tuo trabem non videns. Ms. Can. hódexu palntas aútov, duodecim discipulis suis. Et tabrig., και ιδού η δόκος εν τω σω οφθαλμό υπόκειται. ila Veron. At Cantabrigiensis ms. et Alexandrinus, Verc., Veron. ct Corh. habent , et ecce in oculo tuo et alii mulli habent dumtaxat, tous sédera, duo( Corb., $10 ) trabes (Veron. Irabis ) subjacet.

decim. 45. Os loquitur. In Græco : Qudsi CTÓLG KÚTOU, 4. Et inde ne exeatis. Græce : rai fremdev itlozeoti, loquitur os ejus. El ila Corb., Veron. el Biix. Verc. juxta Verc., Veron. el Corb., el inde (Verc., esite) habet, illius. Sed in Cantabrig. non est illud , autoū. proficiscimini. Ai Luc. x, 7: Nolile trànsire de domo Cap. VII. - 4. Ad Jesum. Iu Cantabrig. ms. deest

in domum. illud, ntpós tóv 'Ingoīv, lil etiam in Verc. Sed in 10. Qui est Bethsaidæ. Græce : eię róton épnuor Græco Vulgato legitur.

πόλεως καλουμένης Βηθσαϊδά, juxta Verc. et Brix., qui 9. Sequentibus se lurbis. Grece: tñ ároqubouvre D legoni, in locum desérium, qui vocabalur ( in Brix., aŭro ozim. Et ita Verc., seguenti se lurbæ.

dicitur) Bethsaida. Gat. quoque habel, Ibid. Amen dico vobis. Non est illud amen, in

Veron. vero, Betsaida. Græco Vulgat! , nec in Veron.; at est in Cantabri

13. In omnem hanc Turbam. Græce : eis távta con giensi.

DUO TOŪTOV, in omnem hunc populum. Ei ila Verc. Eodem. In Israel. Græce : oudé tv to 'lopun). Brix.

28. El Jacobum, el Joannem. In Græco , babel, nec in Isdrahel. Cantabrig. OjDÉTTOTE , NUN

num ordine permut:!ο, και Ιωάννην, και Ιάκωβον. Ει

ila in Veroni., Verc., Brix. el Gal. Al ms. Cautabriquam.

giensis Vulgatam editionem sequitur. 11. Deinceps. Græce : év tñ tñs. In Alesandrino ms., év to Eñs. Brix. legit, in sequenti die.

31. Excessum ejus. Grece est tän etodox, exitum.

Ei ita Bris. 12. El ibant cum eo discipuli ejus. In Græco : oi

36. Et dum feret vor. Græce : xai Šv tom nevésbau ualntai autoll iruvoi, cum Veron., discipuli ejus

Triv porno, el cim facla esset vox. Verc. habel, el multi : ut alii , præter duodecim , comiiali tunc

cum sacta est vox. fuisse Jesum existimentur.

58. Obsecro le. Græce : déopai gou 12. Ecce defunctus. Græce : xai idoú, el ecce. Et ita Vercellensis Brix., Veron.'et Verc.

39. El dissipal eum. Græce: Tápustil cutir, disIbid. Matris suce. Græce : tñ pentpi autoū, matri cerpit eum. Verc. habet , discarpit illum. tuæ. Et ita Brix. Dandi casus significat superstitom 44. In cordibus vestris. Græce : ris ties ta vas.

Bethsaida.

nomi

oro le, il

Verc., Veron., Brix, el Corb. legunt, in auribus A 2. Nihil autem. In Cantabrig., odev yao, nihil vestris.

enim. Et ita in Yerc. 48. Hic major est. Græce : OttOS BOTQL dépas, hic 3. In lumine dicentur. Græce : év owTi azoug voetul, eril magnus. Verc. habet, hic esl magnus.

in lumine audienlur. Et ila Brix. 54. El consumat illos. Addunt Græci codices : os 5. In cubiculis. Grace : év tois Tausious, in cella. xui 'nhias étoinos, cum Verc., Veron. et Brix., sicut riis. Et ila Vind. ut versu 24, tupacov cellarium est. Helias (Brix., et Helias) secit.

12. Quid oporteat vos dicere. Græce : à dei cittīv. 36. Animas perdere. Græce : yuxas póstowy, Verc., Veron., Brix. et Vind. habent, quce oporlel animas hominum,

dicere. Mm., quæ. 57. Quocumque ieris. In Graco additur, Kúple, 18. El majora faciam. Grece : oizoðounou, adiDomine. Et ita in Brix.

ficabo. El ila Verc. et Brix. Sed in Coniabrig. legiCap. X. - 1. Septuaginta duos. In Græco Vulga lur, totoo , faciam. 10, Edournoytu lantum, hoc est , septuaginta. Etila 20. Cujus erunt? Græce : tive EGTUL. cui erunt ? in Veron., Brix. et Syriaca versione. In ms. Canta - Et ila Vind. Al in Cantabrig. ms. Tivos Potal. Genitibriz. 06', hoc est, sepiuaginta duo. In alio ms. o pa vus, potestatem ac dominium; dalivus, usum deOrtas, septuaginta discipulos. Forle ut cum Seplua clarat. ginta senibus ex Israel, quoruin inentio est Num. xi, 31. Quærite primum. Non est illud primum, in 16, 24, 25, conferri isti possent, el cum septuaginta Græco; nec legitur in Veron., Verc,, Brix., Corb., palmis , quæ in Elim juxta aquas fontium duodeciin Gat, aut Mm. creverani, Græci libri quidam manuscripli non

B

31. El justitiam ejus. llæc quoque desunt in Græco, LXXII, sed lxii, legerunt in hoc Luca loco.

et in Verc., Veron., Brix. ac Vind. 6. Ad vos revertelur. Grice : éq' upūs, etc. Verc. 35. In manibus vesiris. llæc verba non sunt in ullo ct Veron., super vos, elc. At in Cantabrig., fq' úpus Gr:rco codice, sive edito, sive manuscriplo, nec in αναστρέψει η ειρήνη υμών, η υos convertetur μας Verc., Veron., Brix. aut Gal. vestra.

39. Qui hora fur venirel. Græce : 7PXETO!, venit. 11. Etiam pulverem, qui adhæsil nobis. Alexan Elita Veron., Brix, el Vind. drinus, et Cantabrig: ms. eis tous tógus uwy. 42. Quem constituil. Græce : 6v xatuotion, quem Brix. in pedibus nostris. Verc., in pedes. Veron., constituei. Elita Vind. et Brix. Mm. et Vind., in pedibus.

49. El quid volo, nisi ut accendatur ? Græce : xaizi 17. Septuayinta duo. Griece : sepluaginta tantum, Gehw, ei von ávnoon. Veron., Corb. ct Vind., el ut versu 1. Ei ila Veroni., Brix. el Vind.

quid volo, si accendatur. Jon Corb. lamen et Vind. 19. El nihil vobis nocebit. Græce: vuas ou un còc deesi, etc. xrisel. Verc., Veron. et Vind.,.., vos nocebil.

Cap. XII. - 4. In Siloe. Grace : s.wiu. 20. In cælis. Cantabrig. ev tm ovpavo, in cælo. El Bris. et Vind., Siloam. Gal., Syloam. ila Verc., Veron., Brix. el Vindeb.

7. Terram occupat. Gr.cce : trin yov zatapył. 38. In quoddam castellum. Griece : eis xbury trvá. Vero11. el Corb. habent, lerram evacuat. Verc. habet, in vicum quemdam.

8. El hoc anno. In Grieco Vulgato : xui tоūTO CAP. XI. 2. Advenial regnum tuum. In Græco štos. In Verc., et hunc annum. In Cantabrig. Šte TOūhic additur, Fiat voluntas luả , sicul in cælo, et in τον τον ενιαυτόν. . terra. Et ita in Vindeb., Brix. et versione Syriaca. C 10. Sabbatis. Io Cantabrig. 5 Gaburo. Elita 1.1 Veron. quoque legitur, fiat voluntas tua in cælo, in Vivd., Sabbalo. el in terra. In Verc. lantini, fiul voluntas tuu.

Ibid. In synagoga' eorum. Gurce : év ulv tūv 4. In lentationem. Addunt Græci codices, ut sil in cuvaryWjwy, in una synagogarum. Et ita in Vcron. ; Iegra hic oratio, qualis est apud Matthæum, αλλά sed Biis. babel, in quadam syragoga. Cantabrig: cocurul suas TOū Trompoũ. Corb. et Veron. quo dex ms. secutus editionen Vulgatami, legil, iy tý que labent, Sed libera nios a malo. Vind. et Brix.; ouvazon võr, in synagoga eorum. sed erue (Vind., eripe) nos a malo.

12. Vocavit eum: ad se. Gripce : corecóryce, lan7. In cubili. Græce : eis tiiv voltyy. Elita Vind., tuni. Brix., Gal., Mm. el Vind. batient, locavit ad in cubilem. Cantabrig. tamen , év tñ zoien.

se. Ai hoc tolum , vocavit eam ad se , Cantabrigiena 11. Quis autem ex vobis patrem pelil panem, cic. sis mis. omillil. Gr:rce : τίνα δε υμών τον πατέρα αιτήσει ο υιός. Brix. 15. Hypocritæ. Græce : TOZLtd, hypocrila. Et babel , quem autem ex vobis patrem , si petierit filius. ila Brix. Veron. , a quo aulem ex vobis peret filius. Vind. et 10. Filiam Abrahæ.Græce : buyurépa 'Aopadu ovouv. Corb., a quo autem patre ex vobis pelei filius. Gat., ex Verc., Cum sit filia Abrahæ. vobis patrem peliit filius. Mss. ex vobis filius patri petiil. 25. Cum auiem intraverit paterfamilias. Græce :

15. in Beelzebub. Græce : év Beeldeboj, in ug' öv crépon. Veron., ex quo surrexeril. TaBeelzebul : Eula Vindeb. et Brix.; at Veron. el Gat. wien Cintabrigiensis ms. secuillis editionem Vulgahabent, Belzebul. Corb. vero, Belsebul.

lam, liabet, eicaon, intraverit. 20. Pervenit in vos regnum Dei. Græce in Dillum in Greco Vulgato, mi spomezos é um poolev avcov,

CAP. XIV. – 2. Homo quidam hydropicus eral ante ég juās, prævenil ad vos. Veron. et Brix. habent, prævenit in vos, etc.

erat hydropicus ante illum. In Cantabrig. ms. deest 41. Quod superest. Grace legitur, từ ÉVÓVTU. Quod yox illa, quidam. Et ita in Veron. ei Corb. verbum alii vertunt, quæ suppelunt , quæ penes vos 4. Ipse vero apprehensum. Grace : zai érldc66uesunt : alii, quæ inlus exsistuni : alii, qure 'sunt ; ut yos. Verc., ipse itaque adprehendens. babel cod. Veronensis.

8. Cum invitatus fueris. In Græco additur, utro 44. Væ vobis. Iu Græco additur : ypapupuuteis, xui Tivos. Et na in Veron. el Brix., ab aliquo. Duplouhol 70%pitai, Scribæ el Pharisei hypocritæ. 28. Ad perficiendum. Gr.rce : Tú Epos útruprionov. Elita in Veron., Brix, el Vind. qui tamen omiilit, Verc. habet, quæ opus sunt ad consumniandumi. hypocritæ.

Brix., quæ opus sunt ad perficiendum. 49. Millam ad illos. Græce : eis aurous, in illos. 33. Omnibus quæ possidel. Grörce : Trace rois Et ila Vind. et Veron.

ÉAUTOū úroup ovoli omnibus suis facultatibus. Et ita Cap. Xll.- 1. Mullis autem lurbis circumstantibus. Verc. Græce : étiLoUVAZOecowy. Brix. habet, congregatis. 35. Sed (oras mittetur. Grace , absque particula

Ibid. Allendite. In Græco: TPŪTOV Epociete eauTOTS, adversaliva sed, Bánovoir ausów Veroni. quoque liga primum aliendile vobis a sermento. Brix. Jabel, primo bet tanlum, milleni eum. attendite vobis u fermenio. Veron..... vobis... Verc. Cap. XV. – 1. Publicani. Griece: Trávtes Oi, taPl Vind., primum...?

avul, omnes publicant. Elita Verc , Brix, el Vind.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »