Obrazy na stronie
PDF
ePub

egena haec

cunia sua,

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. 37. tuorum. Ipquod est quatuorum.

quod est quase David di43. drans; et con37. Si ergo Da

43. drans; et concil eum Deum : vocans disvid dicit eum

vocans disci et unde est cipulos suos, Dominum,

pulos suos, filius ejus ? dixit eis : (a) quomodo +

ait illis : Et mulia lurAmen dico vofilius ejus est?

Amen dico ba audiebat bis, quoniam el mulia turba

vobis, quoillum libenvidua pauliventer eum

niam vidua 38. lissime. (c) Ad il. percula haec

(6) audiebant. le docens, siamplius om

38. (c) Ad ille do plus omnibus
mul dicebal
nium inisit

cens,
dicebat

(9) misit + in
eis + : Cavete a
munus
eis : Videte of

gaiofylacio Scribis, qui in gajoab Scribis,

44. munus. Nam volunt in 44. phylacio. Omqui volunt

omnes ex stolis ambu. nes enim aunbulare in

eo , quod lare, et saluex eo, quod stolis, et (d) sa

abundabat Lari in foro, superfuit lutationes † in

illis, mise39. et primos illis, mise39. foro, ei in pri

runt; baec consessus runt; haec mis cathedris

vero de pein Synagoautem de

sedere in Sygis, et primos aegentia nagogis, el pri

omnia, quae cubitos in sua, omnia, mos discubitos

habuit, mi40. cenis; qui quaecumin conviviis;

sil, idest omcomedunt que habuit, 40. qui devorani

nem viclum domos vimisit, idest totam panein vidua

suum. duarum, substantirum , (e) et pu

CAPUT XIII. (e) et pupilloam suam. pillorum ,

1. Et, cum egrerum t, occan

CAPUT XIII.
sub opleniu

deretur de
sione lon-
1. Et, profici-
prolisae ora-

Templo, ail illi ga oranles : scelte eo de iionis : omnes

unus ex diini accipient templo, ail isti accipient

scipulis ejus : amplius poeilli unus ex prolixius judi

Magister, aspi41. nae. El sedens discipulis

cium.

ce, quales contra gajosuis : Magis41. Jesus autem

lapides, et phylacium, ter, ecce quascdens contra

qualis structuvidebat quoles lapides, gajolylacium,

ra (h) templi +! modo turel qualia aeaspiciebal, quan

2. Et respondens, ba millil pedilicia'! lae lurbae ja

(i) ait illis + : cuniam in 2. El respondens, ciabant aes

Nonne (j) vigajophyla(i) ait illis + :(j) : Vide in gajolylacium ;

detis * omnia cium ; el muliis † has struc

el mulli di li divites luras mavites jacta

aedificia? millebant gnas? bant mulla.

(k) Amen dico 42. mulla. Cum (k) Amen dico vo42. Cum venisset

vobis, quia venisset bis t, non reautem una

non relinqueautem una linquetur (1) vidua 1, mi

tur (1) hic (1) vidua 1, misit (1) hic f lapis su

sit aera miminuta duo, per lapidem, nuta duo,

lapidem, qui

CODEX BRIXIANUS. Mutilus est hoc loco codex argenteus integro quu vers. 5, usque ad xIll, vers. 32, hic desiderantur : internione. Quae enim legimus in Vulgalis a cap. XII, curia ne compactoris, an alterius piaculo, incertum.

CODEX CORBEIENSIS. 38. Videte a Scribis, qui volunt.

43. plus omnibus misit in gazophylacium munus. 41. domos viduarum , el orphanorum , occasione CAP. XIII. · 1. et quales 3 structurae templi + ! longa orantes : hi accipient majus judicium.

2. haec omnia magna aedificia ? . . Tapis 41. Et cum sedissei Jesus contra gazophylaciuin, qui non destruatur; et in triduo illud resuscitetur videbat quomodo turbad mittebant pecuniau.

sine manibus.

VARIANTES LECTIONES. · Gat. vidua paupercula. Vulg. vidua una pauper. ' Gul. Vide has magnas. Vulg. Vide has omnes magnas. : Et ita Gat.

LECTIONES CODICIS VINDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA. Davit in Spiritu Sancto dicil... ad dexteram meam. 37. jactabant mulla. 42. una vidua misit aera duo, quod. Ipse David , dicit eum Deuin... audiebal. 38. Ad ille 42. Et vocans discipulos... quoniam vidua paupera haec docens, dicebal eis : Videle a Scribis: 39. in conviviis. plus... misit in gazophylacium. 44. Nam omnes ex eo. 40. devorant domos vidusrum, et pupillorum, oratione Cap. XIII. – 2. Ei respondens, ait illis : Nonne videlis longa orantes : hi accipient majus judicium. 41. El cum omnia haec magna sedilicia ? Amen dico vobis, quia non sedisset Jesus contra gazopbylacium... et multi disiles relinquetur lapis supra lapidem, qui non destrualur; et

BLANCHINI NOTE. (a) Ex Matthæ0.—(b) Ita et tex. Gr. vxovev. Faret Vercell.-(e) lia et cod. Cant. 6 dé deodoxwv üycēnses autOTS: Dénete. (cBénete. (st etiam in lux. Gr.) — (d) Ita el tex. Gr. CTIVO POÚS.— (e) Audio el pupillorum, cliain cod. Cant, Lat. ct Grzzi . (1) Posi vidua,deesi pauper, in cod. quoque Canil. (9) Post misil, decst qui miserunt, pariter in Armen. — (1) Addit templi, etiam cod. Cani. TGŪ ispoũ, ex Matthzo. -(i) Anic ait illis , deest Jesus , in cod. quofue Cant. Ibid. Vercell, et Veron. babent illis', cum eodem Canl. avtos. - \) ita et cod. Cant. Génete:-(k) Addii amen dico vobis, quia, etiam cod. Cani. 'Ajerio déyw útiv ótc. — (9) Addit hic cod. quoque Cant. ade.

haec magna

1

lapis super

.

post tridu

nibus gen

: non

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. qui non des9. nia haec. De

non destruatur; truatur; (a) et inde vos ip

(a) et in trisos tradent

duo aliut reum alius rein Con

suscitelur sine surget sine ciliis : et in Sy

manibus . manibus *. nagogis va

3. Et cum sede3. El sedente eo pulabitis; et

ret (b) in monad montem ad Praesides,

lern + Oliveti Oliveti conet ad Reges

contra temtra lemplum, stabitis, cau

plum, interinterrogasa mei, in les

rogabant eum bant illum timonium

seorsum Petrus , secreto Pe10. illis. Et in om

et Jacobus, trus, et Jaco

et Johannes, bus, et Johan. tibus in pri

et Andreas, nes, et Andremis oportet

dicentes : 4. as : Dic nobis, praedicare

4. Dic nobis, quando haec Evangeli

quando ista erunt? et quod 11. um. Et. cum

fient? et quod signum, cum adducent

signum erit, cum incipient omvos, traden

haec omnia connia haec contes; nolite

summabuntur ? summari? solliciti es

5. El respondens 5. Et respondens, se, nec prae

Jesus, coepit ait illis : Videmeditare,

dicere illis : te, ne quis quid loqua

Videte, ne, vos seducat; mini : sed,

quis vos se6. multi enim quodcum

6. ducat; multi venient in que dalum

enim venient nomine meo, fuerit vo

in nomine dicentes : Quia bis in illa ho

meo, dicentes : ego sum : et ra, hoc loqui

(c) Ego Chrimullos semini :

stus + ; et mul7. ducent. Cum enim vos es

los seducent. autem allis, qui loqui

7. Cum autem dieritis belmini, sed Spiritus

audieritis bella, et opinioSanctus.

la, et opiniones praelio12. Et tradet fra

nes bellorum, rum, nolite ter fratrem

ne timueri. turbari; oporad mortem,

lis ; oportel tet enim fieel pater fili

enim haec ri, sed nonum; et insur

omnia fieri, dum est finis. gent filii in

sed nondum 8. Exsurgel eparentes, et

est finis. morti adli.

8. Exsurget autem super gen13. cient eos. El

gens contra tem, et regeritis odio

genlem, et num super omnibus, cau

regnum conregnum, et sa nominis

tra regnum, erunt terraemei. Qui au

et erunt termolus cirtem perseve

raemola per ca loca, el faraverit in

loca, et fames : initium finem, hic

mes : inilium dolorum, omsalvus erit.

dolorum

CODEX BRIXIANUS. Mutilus est hoc loco codex argenteus in!egro quater

vers. 32, hic desiderantur : incuria nione ; quae enim legimus in Vulgalis a cap. XII, vers.

ne compacloris, an alterius piaculo, incertum.

CODEX CORBEIENSIS. 3. interrogaverunt eum secrelo.

11. Cum autem perduxerint vos; nolite cogitare. 4. cum baec omnia consummabuntur ?

13. qui autem ioleraveril usque in finem. 9. Deinde vosmetipsos iradent in Conciliis.

VARIANTES LECTIONES. · Gal. Ego sum Christus : et. Vulg. Ego sum : el.

· Gal. sustinuerit usque in finem. LECTIONES CODICIS VINDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA. in triduum aliud resurget sine manibus. 3. in montem Olive. 9. Deinde vos ipsos tradent. 10. aulem primum. 11. cogitare, ti... interrogabant eum seorsum Petrus, etc. 4. cum haec quid loquamini : sed, quod datum vobis fuerit in illa hora, omnia consummabuntur ? 6. multi venient...dicentes: Quod hoc loquimini: non enim estis vos, qui loquimini; sed Spiri: ego sum. 7. Cum autem audierilis... oportet enim fieri... tus Sanctus. 12. surgent... el morti adficient. 13. usque in 8. Exsurget autem gens super gentem... supra regnum.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Et ita cod. Cant. rai dea aprūv vi uz pār ühhos avasticita üvev zaupãr. Haec verba desunt in edit. Vulk

. Exstabanı lamen in Latino exeinplari S.Cypriani, qui legit, el posi triduum aliud excitabilur sine manibus. Assumentum ex cap. xiv, vers. 58 hujus Evangelii. — (6) lia el lex. Gr. eis tó öpos. - (c) Ante ego. deest quin , etiam in cod. Cant. Ibid. addillir Christus, ex Manhxo.

nim gens

[ocr errors]

usque ad

XIII,

[ocr errors]

3

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. 14. Et cum videfuisset sal

ctos suos t, ritis, abomi

va ulla camationem dero : sed prop

fieret salva solationis ter electos,

ulla caro : sed stare, ubi non quos elegit,

propter electos, oportet, qui brevia.

quos elegit, legit, intel

brebiabuntur legat, quid21. Et tunc, si quis

dies illi. quid legit. vobis dixerit :

21. Et tunc, si quis Tunc, qui fue Ecce hic Christus :

vobis dixerit : Ecrint in Ju(b) aut * : Ecce illic :

ce hic est Chri- , daea, sugiant nolite crede

slus : (6) velt: in montibus ; 22. re. Surgent

Ecce illic : ne 15. et, qui super enim pseudo

credideritis. lectum fue. christi, et pseu

22. Exurgent enim rit, non desdoprophae

pseudochristi, cendat in dotae ; et facient

et pseudoprophemo, sed nec signa, el pro

tac; el dabunt intret tolledigia, ad se

signa, et ostenta, re aliquid ducendum,

ad seducendos de domo sua : si fieri possel,

homines, si fieri 16. et, qui in agro etiam elec

polest, eliam elefuerit, non 23. tos. Videle :

ctos. Vos ergo reverlalur praedixi vo

23. videte: ecce tollere vesbis omnia.

praedixi vobis limentum 21. Sed in illis die

omnia. suum. bus, post illam

24.

illis diebus 17. Vae autem praessuram,

post tribulationem praegnan

sol obscuratibus, et lac

bitur, et lutantibus in

na non dabil illis diebus.

splendorem 18. El orate, 'ne

25. sium ; et stelhieme haec

lae erunt de 19. fiant : erunt caelo caden

19. erunt enim enim in dieles, et virtil

in diebus ilbus illis ' trites caelorum

lis tribulatiobulationes, (sic) moventur.

nes tales, quales non 26. El tunc vide

quales non fuerunt numbunt Filium

fuerunt ab hominis,

initio creaab initio crevenientem

lurae, ex quo alurae, uscum nubibus,

omnia con: que adhuc, cum viriu

didit Deus, sed neque file magna,

usque nunc, 20. ent. Et nisi 27. et gloria. El

neque erunt Dominus breviasliinc millet

20. . set dies (a) propnuntios; el

Et nisi brebiassel ter electos concolligel

Dominus dies suos, t non electos de

(a) propter ele

CODEX BRIXIANUS. Mutilus est hoc loco codex argenteus integro qua vers. 5, usque ad sil, vers. 32, hic desiderantur : inculernione ; quae enim legimus in Vulgatis a cap. XII, ria ne compactoris , an alterius piaculo, incertum.

CODEX CORBEIENSIS. 14. stantem , ubi non oportet . . . qui in Judaea 19. quales non fuerunt ab initio a creatura, usque sunt, fugiant in montibus.

modo, neque erunt post haec. 15. el. qui in superioribus, non descendant.

20. Et nisi breviasset Deus dies propter elec17. Vae autem praegnantibus, el nutrientibus. los suos.

VARIANTES LECTIONES. · Gal. ut ne fiat fuga vestra hieme, vel sabbalo : crunt. Gal. tribulationis lales. Vulg. tribulationes tales. Vulg. ut hieme non fiant: erunt.

3 Gal. signa magna, et. Vulg. signa, el.

quam tales

LECTIONES CODICIS VINDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA.

finem. 14. Cum autem viderilis, aspernationem... in mon breviavit dies. 21. Ecce hic Christus; velecce 22. Exsurgent lem. 15. tollere aliquid de domo sua. 18. Et orate, ne enim Pseudoprophetae... signa, et predigia ad seducendos, hieme fiant. 19. tribulationis tales, quales non fuerunt ab si polest fieri etiam electos. Videle. 25 El stellae de initio creaturae, usque nunc; sed neque fient. 20. Sed caelo erunt cadentes, et virtutes caelorum movebuntur. nisi Dominus brevjassel dies propter electos suos, non 26. cum nubibus. 27. et. tunc miltet Angelos, et confieret salva omnis caro; sed propter electos, quos elegit, gregabit eleclos a qualluor ventis..... ad surnmum caelo

BLANCUINI NOTÆ. (a) Addit propler cleclos suos, etiam cod: Cant, que tous exhaxsovs withg.com (6) Elila les. Gr. *.

peregre ilua

et folia pro

4

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERCELLENSIS. qualluor si Pater solus.

DEFICIT VERONENSIS. ventis, ab an. 53. Videte; vigium; et quae

niri ampligulis lerrae, late ; nescitis rehant Pon

us denariis usque ad simenim, quantilices, et Scri

trecentis, mum caeli. do lempus. bae quomo

et dari pau28. A ficus autem 34. Quemadmodo eum con

peribus. Et ad arbore didum homo, prehende

minabanscile simi.

rent, el occi

lur ei. litudinem. rus, reliquid 2. derent. Dice

6. Jesus autem ait Cum jam radomum subant enim :

illis : Sinite mus ejus team, et dedit Ne in dies fes

eam : quid ei
ner fuerit,
servis suis
los tumullus

molesti es-
potestatem,
sit populi.

lis? Bonum
creaverit,
unicuique
3. El, cum esset

opus operascilole, in proopus suum; Bethaniac

la est iu ine: ximo esse aestael ostiario in domo Si

7. semper e29. tem : sic et vos, cum praecepit, ut

monis lepro

nim paupehaec viderilis, sci vigilaret.

si, recumben

res habelis Lole, quia 35. Vigilate ergo : te illo, venil

vobiscum; prope est in nescitis enim

mulier, ha

et, cum voluejanuis. quando Dominus bens alabas

ritis, potes30. Amen dico vo domui ve

trum ungu

tis illis bene bis, quia non nial, sero, enti % nardi

facere : ne transiel geait media optimi prae

autem non neravjo hacc, nocte, aut tiosi; et ape

semper hadonec omgallicinio, riens alabas.

8. bebitis. Quod 31. nia fiant. Caeaul mane; trum, inlu

habuit, fecit : lum, el terra 36. ne, cum vedit super ca.

praeoccupatransiet; vernerit subi. pul ejus.

vit ongienbum autem 10, inveniat 4. Discipuli au

to unguere meum non vos dormilem illius

corpus mepraeleribit. 37. entes. Ego fremebant

um in sepul32. De die autem autem ' dico inter se, dicen

luram. illo, et hora, vobis: Vigilates : Ut quid

9. Amen autem nemo novit, CAPUT XIY. perditio is

dico vobis, nec Angeli 1. le. Erat

5. la ? Poluit enim quia, ubicumcaelorum, aulem ? Pas

que praedinec Filius, nicha post biduenium ve

caluin fuerit Evange. CODEX BRIXIANUS.

thania. in domo Simonis leprosi. recumbente eo: venit mulier. habens alabastrum unguenti. nardi

pistici mullum praeliosi. et frangelis alabastrum. nemo scit. neque Angeli in caelo, neque Filius. nisi elludit super caput ejus. Erant autem quidam illPater. Videre ergo. vigilate el orale. nescitis enim digne ferentes intra semetipsos el dicentes. Ut quid quando lenipus sit. Sicut homo peregre profecius. ista perdisio unguenti facta est. P'olerat enim remi. relinquit domum suam. dala servis suis poteslale. dari unguentum istud. plusquam trecentis denariis

. cujusque operis. el oste:ri: praecepit it vigilarel. ei dari pauperibus. El fremebant in eani, Jesus allVigilate ergo. nescilis enim. quando Dominus domus lem dixit illis. Sinile eam. quid illi molesti estis? venial. sero. an media nocte. an galli canlır. an Bonum opus operata est in me, semper enim paumane. ne cum venerit. repente inveniat vos dor peres habetis vobiscum. el cum volueritis. polesmientes. Quod autem vobis dico. ominibus dico. lis illis bene facere. me autem non semper habebiVigilate. Futurum auiem. cral Pascha. el azyma lis Quod babuit haec fecit. praevenil enim ungere post biduum. et quaerebant Summi Sacerdotes. corpus meum. in sepultur:m. Amen dico vobis. et Scribae. quomodo eum dolo tenerent et oc quod ubicumque praedicatum fuerit hoc Evange ciderent. Dicebant enim. Non in die festo. ne forte lumullus fial in populo. Et cum esset Jesus in Be.

CODEX CORBEIENSIS. 29. quoniam in proximo est in januis.

Cap. XIV. — 1. Erat autem futurum Pascha post 34. dans servis suis potestatem, unicuique opus biduum. suum; et janitori praecipiat, ut vigilet.

2. Tumultus oriretur populi. 57. Ecce autem vobis dico : Vigilate. ;

4. Discipuli autem ejus indigne ferchant.

VARIANTES LECTIONES. · Gat. dico : Vigilate, omnibus dico : Vigilate. Vulg. Azyma post... eum dolo tenerent, et occiderent. dico, omnibus dico : Vigilate.

i Gui. nardi, istici. Vulg. nardi spicati. ? Gal. Azaemorum pos!... et occiderent eum dolo. Vulg. * Gat. habetis... habebilis. Vulg. habetis... habetis.

LECTIONES CODICIS VINDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA. rum. 28. a ficus autem arbore discite... cognoscitis, quod 2. dicebant enim,... non in die fesin; ne tumullus opein proximo. 29. omnia haec. 30. non Transiel jene retur in. 3. El, cum esset Jesus in Beibania in... recunratio haec, donec omnia fiunt isla. 32. de die autem illo, bente co, venit mulier... nardi pistici... profudit super car et hora. 33, videte ergo. 34. bomo proiectus peregre, pille ejus. 4. Discipuli autem ejus indigne ferebant... ! relinquat domum suam, el del... potestatem, el unicuiqne quid... unguenti : Poterat enim veniri unguentum istut opera soa; el janitori praecipiat, ul. 35. Deest, an mane. plusquam denariis trecentis, el dari. 6. dixit illis. 7. ha37. Ecce autem vobis dico : Vigilate.

belis pauperes... non semper babebilis. 8. praevenit UdCap. XIV. – 1. quomodo tenerent, et occiderent eum. guento ungere. 9. Amen dico vobis, quod ubicumqoe...

boc uigu

set, venit 3

que intra

tradet me,

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERCELLENSIS. lium in unidas Pascha ?

DEFICIT VERONENSIS. verso man13. El millit duos et venerunt

21. catinum. Fi. do, el, quod ex discipulis, in civitate,

lius quidem fecit baec, dicens : lie in et fecerunt,

hominis tradivulgabicivitate; et sicut dixit

di:ur, secui lur in memooccurret illis, el para

dum quod riain ejus. vobis hoino, verunt Pas

scribtum 10. Et Judas' Scario lagoenam

cha.

esi de eo; vae ih unus ex aquae por.

17. Et, cum sero

autem illi duodecim lans : sequi. factum es

homini, per abiit ad Ponmini eum ;

cum

quem tralifices Sacer14. el ubicum

18. XII. El discum

ditur : medolum, ut

bentibus

lius erat iltraderet verit, dicite

eis, et edenti

li, si non fuis11. eum, Ad illi patrifami

bus, dixit :

set nalus gavisi sunt, Jias : Magis

Amen dico vo

bomo ille. el promiseter dicit : Ubi

bis, quia unus

22. Et, edentibus suit ei' pecuest relectio

ex vestris

eis, accipiens niam dare. mea, ubi cum

panem, bene. Et quaerebat, discipulis

qui edel me

dixit, el frequomodo meis edam

19. cum. Ad illi

git, el dedit eum oppor15. Pascha? Et coeperunt

illis, dicens : túne tradeipse vobis

contrista

Sumile : Hoc ret. ostendet lori, el dicere

est Corpus 12. Et prima die cum mediailli singuli :

meum, quod Azymorum, num stra

Numquid quando Pastum in silego ? et alius :

confringicha immolaperioribus, Numquid

tur in remisbani, dicunt magnum :

20. ego ? Quibus ei discipuli: ibi parale ait : Unus ex

torum. Ubi vis, enn nobis. XII. qui intin

23. Et, acceplo ca. les, praepa16. Et exierunt gel mecum

lice, gralias remus, ul ediscipuli ejus, manum in

egit, et dedit

CODEX BRIXIANUS. lium in universum mundum. et quod fecit haec di venerunt sicut dixerat illis. et preparaverunt Pascha. celor in memoria in ejus. Et Judas Scharioihe unus Vespere autem facto venii cum duodecim. de duodecim abiit ad Principes Sacerdotum. ut eum El discumbentibus eis. et manducantibus, ait JeTraderel eis. Ad illi audientes. gavisi sunt. el pro sus. Amen dico vobis. quia uus ex vobis me tramiserunt ei pecuniam dare. el quaerebat quomodo det. qui manducat mecum. At illi coeperunt conillum oportune traderel. Et primo die Azymorum. Tristari. et dicere singuli. Numquid ego sum. (L quando Pascha immolabant. dixerunt ei discipuli alius. Numquid ego. Quibus ipse ait. Unius ex duoejus. Quo vis eamus et paremus tibi 1 manduces decim. qui manim millil mecum in culino. VerumPascha. Et misit duos ex discipulis suis. Et dixit tamen Filius hominis. vadit sicut scribtuin est de ci). eis. lle in civitatem. et occurret vobis homo vas vae autem homini illi. per quem Filius hominis aquie bajulans. Se juimini eum. Et quocumque in Iradetur. bonum ei erai. si nailis non fuissel honno troieril. Dicile domino domus. Magister dicit. Ibi est ille. El manducantibus illis, accepit Jesus panem. resectio mea. ul cum discipulis meis manducem Pas

et bencdicens. fregil et dedit eis. et ait. Sumile. cha. Et ipse vobis demonstrabit. cenaculum grande Hoc est enim Corpus meum. El acceplo calice. gritstratum paratum. el illic preparate nobis. Et abic

lias agens. dedit eis. el biberunt ex illo omnes. El runt discipuli ejus. el venerunt in civitatem. et in

pro muliis

sionem pecca

CODEX CORBEIENSIS. 14. Ubi est refectorium , ubi cum discipulis meis 22. el dixit : Accipite, et edile : Hoc est Corpus manducem Pascha?

meum. 15. Demonstrabit stratum grande, paratum : illic 23. Et accepit calicem, et benedixit, et dedit eis : parale nobis.

et biberunt ex eo omnes. 19. dicere singuli : Numquid ego ? et alius : Num. quid ego?

VARIANTES LECTIONES. · Gat. Scariothis... Christum illis. Vulg. Iscariotes... 3 Gal. cum XII. discipulis suis. Vulg. cum duodeeum illis.

cim. ? Gut, pretium se. Vulg. pecuniam se.

* Gal. singillatim: Numquid ego sum ? Vulg. singulatim:

Numquid ego. LECTIONES CODICIS VINDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA. Evangelium in universum mundum. 10. Judas Scarioth dixerat illis, et praeparabant Pascha. 18. quod unus... unus ex duodecim abiit ad.... lll proderet eum. Qui. 11. me tradet. 19. Ad illi... et dicere singuli : Nunquid ego? Ad illi gavisi sunt. 12. El prima die... Pascha immola et alius : Nunquid ego? 20. Quibus ail.. qui intingit mebalur... discipuli ejus. 13. E: misit duos ex discipulis suis, cum in calino.' 21. Filius... hominis traditur, sicul scrib. dicens: Ite in civitate... lagenam aquae ferens. 14. dicité tum est... vae autem homiwi, per quem Irudilir : bonum palrifamilias loci illius : Magister noster dicit : Ubi est re. ci. 22. accepit panem... et ait eis : Accipite , Hoc. 25. fectio, ubi... manducem Pascha ? 15. Ipse demonstrabit et accepto calice, benedixit, et dedii. 24. Hic est Sanguis vobis stralum grandem, paratum: illic. ' 16. Et exierunt discipuli ejus, el veneruni in civitatem, et fecerunt sicut

« PoprzedniaDalej »