Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

pulis suis. Quam difficile, qui pecuniam habent, in regno Dei intrabunt ! 25. (a) Faciliusf camellus per foramen acus inlrabit, quam dives in regnum Dei. 24. Discipuli autem (b) ejus f pavebant in verbis ejus. Jesus autem respondens, iterum ait illis. Filioli, quam difficile, qui pecunias hahent, vel confidentes in eis, in regnum Dei introi

bunt!
26. Ad illi tanto ma-
gis admira-
bantur, dicen-
tes inter se :
Et quis pote-
rit salvus

fieri ?
27. Quos intuens
Jesus, dixit: Aput
homines qui-
dem inpossi-
bile est ; aput
Deum autem
possibile est.
28. Et coepit Pe-
trus dicere
illi : Ecce nos,
relictis om-
nibus, * secu-

ti sumus te. 29. Respondens Jesus, dixit : Amen dico vobis : Nemo. . . qui reliquefit domum, aut fratres, aut sorores, aut malrem, aut filios, aut agros causa mei, et causa Evangelii, 30. qui non accipiet centieS tantum in tempore hoc : (f) qui autem reliquerit domum f, et fratres, et sorores, et matrem, et filios, et agros cum persecutionibus. . . in saeculo venturo vitam aeternam accipiet, 31. . . . . erunt primi, novissimi; et novissimi, primi. 32. Erant autem in via ascendentes llierosolymis, et praecedebat eos Jesus, (g) et f pavebant. Et adsumens iterum duodecim, coe

. aulem

CODEX VERONENSIS.

cipulis suis: Quam difficile, qui 'pecunias habent, regnum Dei introibunt ! 25. (a) Facilius f est camellum per foramen acus transire quam divitem introire in regnum Dei. 24. Discipuli autem (b) ejus ; pavebant in verbis ejus. Ad Jesus rursus ait illis : Filioli, quam difficile est, confidentes in pecuniis in regnum Dei introire ! 26. Magis autem admirabantur, dicentes ad semetipsos : Et quis poterit 27. Salvus fieri ? Et intuens illos Jesus, ait : Aput homines (c) hoc f impossibile est ; aput Deum autem omnia possibilia suni. 28. Et coepit Petrus ei dicere : Ecce nos missum fecimus omnia nostra, et secuti sumus te. (d) Quid

CODEX BRIXIANUS.

nobis erit f? 29. Respondens Jesus, ait : Amen dico vobis : Nemo est, qui (e) reliquerit f patrem, aut matrem, aut fratres, aut sorores, aut filios propter me, et propter Evangelium, 50. qui non accipiat centies tantum nunc in tempore hoc : (f) qui autem reliquerit domum f, aut parentes, et sorores, et fratres, et matrem, et filios, et agros in persecutionibus, in aevo venturo vitam aeternam accipiet. 31. Multi autem erunt primi, novissimi; et novissimi, primi. 52. Erant autem in via ascendentes Hierosolyma , et praecedebat eos Jesus, (g) et f pavel)ant. Et adsumens illos xii. coepit

cipulis suis. Quam difficile qui pecunias habent. in regnum Dei introibunt, Discipuli autem (b) ejus f mirabantur in verbis ejus. At Jesus. iterum respondens. ait illis. Filioli quam difficile est confidenies in pecuniis. in regnum Dei introire. Facilius est. camelum per foramen acus transire. quam divitem intrare in regnum Dei. Ad illi eo amplius mirabantur. dicentes ad semetipsos. Et quis potest salvus fieri. Et intuens eos Jesus. Aput homines impossisibile est. apud Deum autem possibile est. omnia enim possibilia sunt apud Deum. Coepit autem Petrus dicere ei. Ecce nos dimisimus omnia. et sequenti

sumus te. Quibus respondens Jesus ait. Amen dico
vobis. Nemo est qui relinquat domum. aut fratres.
aut sorores. aut matrem aut patrem. aut uxorem.
aut filios. aut possessiones própter me. et propter
Evangelium. qui non accipiat centuplum nunc in
tempore isto. domos et fratres. el sorores. et ma-
trem. et filios. et agros, cum persecutionibus. in
saeculo futuro vitam aeternam. Multi autem erunt
primi novissimi. et novissimi primi.
Erant autem in via. ascendentes in Hierosolymam.
et praecedeb% illos Jesus. et mirabantur. et séquen-
tes eum timebant. Et adsumens iterum duodecim

CODEX CORBEIENSIS.

24. Discipuli vero ejus pavebant.

Vers. 25. omittitur; aut potius post vers 25. trans

ponitur. Vide vers. 25.
27. Apud homines impossibile est; apud Deum
autem possibile.

28. Ecce nos missum fecimus omnia, etc.

30. nunc in hoc tempore : qui autem reliquerit domum, et sorores, et fratres, et matrem, et filios cum persecutionibus, in venturo vitam aeternam accipiet.

32. praecedebat illos Jesus, et pavebant sequentes.

VARIANTES LECTIONES. * Gat. secuti sumus te. Quid ergo erit nobis? Respondens. Vulg. secuti sumus te. Respondens. BLANCIIINI NOTAE.

[ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

CODEX VERCELLENSIS.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

illis dicere, quae ejus essent venlu55. ra : Quia ecce ascendimus Hierosolyma , et Filius hominis tradetur Summis Sacerdotibus, el (a) Scribis f, et damnabunt euim morle , et tradent eum 54. gentibus, et inludent eum, et conspuent in eum, et flagellabunt eum, et interficient, et (b) post tres dies f resurget. 35. Et accesserunt ad illum Jacobus, et Johannes filii Zebedaei, dicentes : Magister, volumus, quodcumque te petierimus, ut praestes nobis. 56. Ad ille dixit : Quid faciam

[blocks in formation]

CODEX BRIXIANUS.

coepit illis dicere. quae essent ei ventura. Quia ecce ascendimus IIierosolyma. et Filius hominis, tradetur Principibus Sacerdótum. et (a) Scribis *. et condemnabunt eum morte. et tradent eum genlil)us. et inludent eum. et conspuent in eum. et flagellabunt eum et interficient eum. et tertia die resurget.

Et aecesserunt ad eum Jacobus et Johannes. lilii Zebedaei dicentes. Magister. volumus ut quodcumque a te petierimus. facias nobis. Jesus autem dixit eis. Quid vultis ut facianu vobis. llli autem dixerunt

ad dexteram tuam, et alius ad (d) sinistram f sedeamus in gloriam tuam. 58. Ad Jesus (e) respondens f, ait illis : Nescitis quid petatis : potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum ; aut {f) baptismum, quod t ego baptizor, baptizari? 59. Ad illi (g) dixerunt f : PosSumuS. Ait illis Jesus : Calicem quidem, quem ego bibero, bibetis; et baptismum, quod ego baptizor (sic), ba40. ptizari : sedere autem ad dexteram vel ad sini. Stram, non eSl meum meam, dare; aliis paratum

eSt.

[blocks in formation]

(c) ei *. Da nobis. ut unus ad dexteraum tuam. el alius ad sinistram tuam. sedeamus in gloria tua. Jesus autem. ait eis. Nescitis quid petatis. polestis bibere calicem quem ego bibituirus $um. aut baptizare baptismum. quo ego baptizor. At illi dixerunt ei. Possumus. Jesiis autem ait eis. Calicem quidem quem ego bibo. bibetis. el baptismum quo ego baptizur. baptizamini. sedere autem ad dexteram meam. aut ad sinistram non est meum dare vobis sed quibus paratum est. Et audientes decem. coeperunt indigne

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

bere de Jacobo, el Johannem. 42. Et convocans eos Jesus, dixit illis : Scitis, quoniam, qui videntur principari gentium, dominantur (a) earum f; et qui max lime Inter illos sunt, sub potestate eos habent. 45. Non (b) est ; ita in vobis : sed quicumque voluerit (c) in vobis f inajor (d) esse f, erit vester mi44. nister; el quicumque voluerit esse inter vos primus, erit ves1er Serwus. 45. Elenim Filius hominis non venit, ut ministraretur illi, sed ut iministraret, et daret animam suam redemptionem pro multis. 46. Tunc (f) venit ; im Hierico; et proficiscente eo (g) inde cum

discipulis f suis, et turba magna, (sic) et filius Timae (h) Bar-timeas f caecus sedebat secus viam, inendiCatmS. 47. Qui, cum audisset quod Jesus Nazarenus est, coepit clamare, et dicere : Jesu Fili David, misere48. re mei. Et objurgabant eum multi, ut laceret. Ad ille tanto magis clamabat : Fili David, miserere mei. 49. Et stans Jesus, jussit vocari illum. (j) Ad illi dixerunt caeco ; : Fortis esto, surge, 50. ' vocat te. At ille, ejecta tunica , exsiliens, venit ad eum. 51. Et respondens, ait illi Jesus : Quid vis, faciam tibi? Caecus autem ait ei : (k) Domine . . . . videam.

CODEX VERONENSIS.

de Jacobo, et plurima

et Johannem. multiludine,
42. Quos cum filius Ti-
advocasset Je- meae (h) Ba-

sus, ait illis : Scitis, quod hi, qui videntur principari gentibus, dominantur (a) eorum f; el Principes eorum p0testatem illorum habent. 45. Non ita (b) est i in vol)is : sed quicumque (c) in vobis i major (d) esse i voluerit, vester erit mi44. nister; et quicumque voluerit in vobis primus esse, erit omnium servus. 45. Nam et Filius homiiuis non venit (e) ministrari, sed ministrare i, et dare animain Sua im redemptionem pro multis. 46. Tunc (f) venit f Jericlio; et proficiscente illo (g) inde cum discipulis f suis,

ri-timeas f caecus sedebat circa viam, men47. dicans. Qui, cum audisset (|uia Jesus Nazarenus est, coepit clamare, et dicere : (i) Fili I)avid Jesu f, miserere mei. 48. Et minabantur illi multi, ut laceret. Ad ille multo magis clamabat : Fili David, miserere mihi. 49. Et stans Jesus, jussit illum vocari. (j) Qui dicünt caeco f : Animaequior esto, surge, vocat 50. te. Qui, projecto vestimento suo, exiliens, venit ad eum. 51. El respondit illi Jesus : Quid vis, ut faciam tibi ? Caecus autem dixit ei : (k) Domine Rabbi f, ut videam.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

52. . . . . . autem
. . . . . . Vade,
fides tua te
salvum fecit.
Et statim vi-
dere coepit,
et sequeba-
tur illum in
CAPUT Xl.
1. via. Et cum
adpropin-
quassent {a) Hi-
erosolyma t,
et Belhania
* ad montem
Olivarum,
misit duos ex
discipulis
2. suis, dicens
eis : Ite in
municipium,
quod est con-
tra vos; et
statim (b), * in-
trantes f, in-
venietis pul-
lum asinae
alligatum,
super quem
nemo homi-
num sedit :
solvite eum,
et adducite.
5. Et si quis vo-
bis dixerit :
(c) • Quid solvi-
tis pullum f?
Dicite : Domino
SuO neCeSSa-
rius est : et
protinus
eum remit-
4. tet huc. Exeun-

tcs, invene-
runt pullum
alligatum
ante januam
foris in pla-
tea, et solve-
runt eum.
5. Et quidam
ex his, qui ibi
circumsta-
bant, dixe-
runt eis : Quid
fecistis, sol-
ventes pul-
6. lum? Et
(e) dixerunt ;
illi, sicut prae-
ceperat illis
Jesus : et permi-
serunt illis
7. ducere pul-
lum ad Jesum :
et * straverunt
illi vestimen-
ta sua ; et se-
dit super eum.
8. Multi aulem
vestimenta
sua (g) ster-
nebant f in
via : alii autem
frondes de
arboribus
cedebant,
et Sterne-
bant in via.
9. Et, qui praece-
debant, et
qui seque-
bantur, cla-
mabant, di-
centes : 0s-
sanna in ex-

CODEX VERONENSIS.

52. Jesus autem ait :
Wade, fides
tua te salvum
fecit. Et con-
festim vidit,
et sequebatur
eum in viam.
CAPUT XI.
1. Et cum ad-
propiaret Q Hie-
rosolyma f, et
Belhania ad
montem Oli-
veti, misit
duos ex di-
scipulis suis,
2. et ait illis :
Ite in castel-
lum, quod est
Contra vos ; et
(b) introeun-
tes f , statim
invenietis pul-
lum asinae
ligatum, super
quem nemo
adhuc homi-
num sedit :
solvite illum,
et adducite.
5. Et si quis vo-
bis dixerit :
(c) 9$
vitis pullum +?
Êï?' Do- t
mino necessa-
rius est: et
continuo il-
lum (d) dimittit f
huc.
4. Et abeuntes,
invenerunt
pullum liga-

tum ante
januas foris
in transitu,
et solve-
5. runt eum. Et
qui erant illic
foris stantes,
dixerunt :
Quid faci-
tis, solven-
tes pullum
asinae ?
6. Et (e) dixe-
runt +, sicut
(f) dixerat f
illis Jesus :
el permise-
runt illis
7. ducere
pullum ad
Jesum ; et
imponunt illi
vestimenta;
et sedit

super
8. eum. Multi
autem vesti-
;;;;; Sua
g) ster-
nebant f
in viam ;
alii frondes
cedebant de
arboribus,
et Ster-
nebant
in via.
9. Et qui prae-
ibant, et
qui seque-
bantur,' cla-
mabant (h), di-
centes f :

CODEX BRIXIANUS.

Jesus autem ait illi. Wade fides tua te salvum fecit. januam foris. in bivio. et solverunt eum. £t Et confestim vidit. et sequebatur eum in via. quidam de illic stantibus dicebant illis. quid fáEt cum adpropinquaret (a) Hierosolyma i in Beth- citis. solventes pullum. At illi dixerunt eis. sicut fage. et Bethania. âd montem Oliveti misit duos ex praeceperat illi§ Jesus. et dimiserunt eos, et a!discipulis suis. et ait illis. lte in castellum, quod est duxerúnt pullum ad Jesum. et imposuerunt illi vesticontra vos. et statim introeuntes in eum. illic inve- menta sua. et sedit super eum. Multi autem veslinietis pullum ligatum. super quem nemo adhuc homi- menta sua straverunt iii via. alii autem frondes ce: num sèdit. solvite illum et adducite. Et si quis vobis debant de arboribus. et sternebant in via. Et qui dixerit. (c) Quid solvitis pullum i Dicite quia Domino praeibant. et qui sequebantur. clamabant dicen!$. necessarius est. et continuo illum dimittet huc. ῦsanna. Benedictus qui venit in nomine Domini. BeEt abeuntes invenerunt, pullum ligatum. ante

CODEX CORBEIENSIS.
CAP. XI. — 4. foris in transitu, et solverunt eum 9. Omittit, dicentes: Hosanna.
WARIANTES LECTI0NES.

1 Gat. ad montem Oliveti. Vulg. ad montem Oliva- * Gat. Quid facitis hoc? Dicite. Vulg. Quid facitis? tum. Dicite.

* Gat. introeuntes in illud. Vulg. introeuntes illuc. * Gat. instraverunt. Vulg. straverunt.

ILECTIONES CODICIS WINDEB0NENSlS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA.

CAp. XI. — 1. Et cum appropinquaret Hierosolymam, et verunt eum. 5. Et qui erant, stantes illic, dixerunt eÈ: Bethaniam ad montem Oliveti. 2. quod est contra vos; et Quid. 6. Et dixeruni, sicut dixerat illis Jesus. 1. et 19' introeuntes, statim invenielis. 3. Quid solvitis pu;lum? miserunt illis ducere pullum ad Jesum. 8, multi autem iííiíÉÉDoiiiino necessarius est. [4.`in transitum, et sol- vestimenta sternebant in viam. 9. Osanna in excelsis

[merged small][ocr errors]

10. Celso : Bcnedictus, qui venit in nomine Domini: Benedictum regnum Patris noslri David : (a} 0ssanna f in excel1!. sis. Et, cum (b) introisset i Ilierosolyma in templum, circumspiciens omnia; jam cum hora esset serotina, exiit in Bethania cum duodecim {? discipulis f. 2. In crastin0 autem die, cum exissent a Bethania, esuriit. 15. Et, visa a longe arbore ficus habente folia , venit, quasi in

CODEX VERCELLENSIS.

in sempiternum meImi0 fructum ex te edat. Et audiebant discipuli e15. jus. Et venerunt Hier0solyma iteruin. Et cum introisset in templum, coepit eicere vendentes, et ementes in templo ; et mensas nulmulariorum, et cathedras vendentiuim columbas 16. evertit. Et non sinebat, ut aliquis transferret vas per 17. templum ; et docebat, dicens eis : Nonne scriptum est ; (h) Domus f mea,

venluruS domus ora-
aliquid in tionis voca-
ea ; cum ve- bitur omni-
nisset autem, bus gentibus.
et nihil in- Vos autem
venisset, ni- eam fecistis
si folia (non speluncam
enim erat latronum.
tempus fi- 18. Et cum audis-
cus), sent Ponti-
M4. dixit ei : Jam fices, et Scri-
numquam bae, quaere-

CODEX VERONENSIS.

10. Benedictus,
qui venit in
nomine Do-
mini; Bene-
dictum, quod
venit regnum
Patris nostri
David : (a) 0san-
ma in altissi-
mis f.
11. Et, cum (b) in-
troisset i Ilie-
rosolyma
in templo,
circumspexit
omnia ; cum
jam vespera
esset hora,
(et) exivit in
Bethaniam
Cum XII.

{} discipulis
12. suis f. Et
alia die,
(d) cum exis-
set f a Be-
thania, esu-
riit.
15. Cumque vi-
disset a longe
arborem ficus
habentem fo-
lia, venit
(e) videre, si
quid esset ;
in eam ; et
nihil invenit,
nisi folia tan-
tum ; (non erat
enim tempus
ficuum.)
14. Qui dixit ei :
Jam non am-
plius in aeter-

CODEX BRIXIANUS.

medictum est regnum quod venit. Patris nostri Da-
vid. Osanna in éxcelsis. Et cum (b) introisset i Je-
sus Ilierosolyma in templum circumspexit 9mnia. et
cum jam sera esset hora. exiit in Bethaniam. cum
duodécim (c) discipulis f. Et alia die cum exirent a
Bethania. èsuriit. Et cuim vidisset a longe arborem
ficus habentem folia. venit quasi aliquid inventurus
in ea.
Cum autem venisset ad eam. nihil invenit in ea
nisi folia. non enim erat tempus ficorum. Et res-
pondens dixit ei. Numquam amplius in aeternum

num quisquam fructum ex te manducet. Et audiebant discipuli ejus. 15. Et venit iterum Hierosolymam. Et cum ingressus fuisset in templum, cl epit eicere (f) inde i vendentes, el ementeS in tempHo ; et mensas nummulariorum, el Catedras vendentium ; columbas 16. evertit. Et non sinebat, ut quisquam transferret vas per tem17. plum ; et docebat, dicens, (g) scriptum j esse ; (h) Domus | mea, domus orationis vocabitur omnihus gentibus. Wos autem fecistis eam speluncam latronuin. 18. Quo audito, Principes Sacerdotum, et Scribae

quisquam ex te fructum manducet. Et audiebant discipuli ejus. Et yenerunt iterum Ilierosolymam. Et cum introisset Jesus in templum. coepit éicere vendentes. et ementes in templo. et meiisas nummulariorum. et cathedras vendentium columbas evertit. Et non sinebat ut quisquam transferret vas per templum. et docebat dicens eis. Nonne scribtum est. Quia domus mea domus orationis vocabitur. omnibus gentibus. Wos autem fecistis eam speluncam latronum. Quo audito Principes Sacerdotum. et Scri

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
« PoprzedniaDalej »