Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

traditionem seniorum : 4. et, a foro (a) cum venerint f, nisi baptizati fuerint, non edunt : et alia multa sunt illis, quae acceperunt tradita, baptismos calicum , et urceorum, et caccaborum, et lectorum. 5. Et interro£a. . . . nl euim Pharisaei, et Scribae, dicentes : Quare discipuli tui non sequuntur secundum traditionem seniorum, sed immundis manibus edunt panem ? 6. Ad ille respotidens, dixit : Bene prophetavit Eseias de vobis simulatoribus, (e) qui dixit f : Populus labiis me (f) diligit f, cor au

tem illorum longe est a 7. me. Vane autem colunt me , docenles doctrinaS , et mandata hominum ;. 8. baptizantes urce0s , et Calices, et alia multa (h) his similia , quae facitis, derelicto mandalo Dei, tenentes traditionem hominum f. 9. Et dixit illis : Bene inritum facitis praeceptum Dei , ut traditionem vestram 10. (i) statuatis f. Moyses enim dixit : Ilonorifica patrem tuum , et matrem tuam. Et : Qui maledixerit (j) patrem f, aut matrem , morti moriattir. 11. Vos autem dicitis : Si ' dixerit homo patri suo, aut matri : Donum ,

CODEX VERONENSIS.

traditionem seniorum : 4. et, a foro (a) cum venerint f, nisi l)aptizentur, cibtum non capiunt : et alia multa sunt, (b) quae acceperunt lenere f. ut baptizent calices, et urceos, et aeratum eiuta, et lectos. 5. Et interrogabant eum Pharisaei , et Scribae : Quare dispuli tui non ambulant secundum traditionem seniorum, sed (c) inlotis i manibus ediinL panem ? 6. Ad ille respondens, dixit : (d) Quoniam f bene prophetavit Eseias de vobis hypocritis , (e) qui dixit f : Plebs haec lal)iis me (f) dili

CODEX BRIXIANUS.

git f, cor autem e0rum longe est 7. a me. Sine CauSa :autein me colunt, docentes doctrinas, (g) praecepta i homi8. num. Baptismos, catinum, et orciolum , et alia similia multa (h) hujusmodi facitis, relicto praecepto Dei, tenentes traditiones homi9. num f. Et dicebat illis : Bene irritum facitis mandatum Dei, ut traditionem vestram (i) statualis f. 10. Moyses aulem dixit : Honora patrem tuum, et matrem tuam. Et : Qui maledixerit (j) patrem f, aut matrem, morti moriatur, 11. Vos autem dicitis : Si dixerit homo patri , aut matri :

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

(quod est munus) quo a me melior fac12. tus fueris : non sinetis amplius aliquit facere (b) patri, 15. aut matri, spernenles verbum Dei, per traditionem vestram (c) stultam f, quam tradidistis : et similia hujusmodi multa faci14. tis. Et, convocanS lui*bam iterum , dixit illis : Audite me omnes, el in15. tellegite. Nihil est (e) a foris hominis f , quod intrans in eum, possit eum coinquinare : sed, quae de homine proficiscuntur, illa sunt, quae coinquinant hominem. 16. Si quis habet aures audiendi, audiat. 17. Et, cum introisset in domum

C0DEX VERCELLENSIS.

prae multi-
tudine, in-
terrogabant
eum discipu-
li ejus simi-
litudinem.
18. Et ait illis : Sic
et vos inpru-
dentes estis?
Non intelle-
gitis, quia ' om-
ne , quod a fo-
ris introit in
hominem, non
potest eum c0-
inquinare :
19. (f) * nec enim f im-
troit in cor
ejus, sed in
ventrem ejus,
et in secessum
exit, purgans
omnes escas,
et exit in ri-

Vuim.
20. Dicebat autem :
quia, quae de
homine exe-
unt; illa * coin-
quinant ho-
21. minem. Ex in-
terioribus

enim de
corde homi-
num proce-
dunt cogita-
liones malae,
adulteria ,
22. (g) furta, forni-
cationes, ho-
micidia f, (h) ava-

CODEX VERONENSIS.

Corbam (quod
est munus)
quodcumque
ex me, tibi
proderit :
12. (a) jam non f
dimittitis eum
quicquam fa-
cere (b) patri f,
aut matri,
45. infirmantes
verbum Dei,
per traditionem
vestram (c) stul-
tam f, quàm
tradidisiis :
et similia
ista multa facitis.
14. Et, (d) advo-
catis f iterum
turbis, dicebat
illis : Audite
me 0mneS ,
et intellegite.
15. Nihil est (e) a
foris hominis i,
quod intrat
in eum, quod
possit illum
coinquinare :
sed , quae de ho-
mine profì-
ciscuntur,
illa sunt, quae
coinquinant
hominem.
16. Siquis ha-
bet aures
audiendi,

audiat.
17. Et, cum in-

troisset in domum a turba, interrogabant enm discipuli ejus parabolam. 18. Et ait illis : Sic et vos imprudentes; estis ? Non intellegitis, quod omne extrinsecus introiens in hominem, non potest eum communicare : 19. (f) nec enim f introiii in cor ejus, sed in ventrem, et in secessum exit, purgans omneS eSc:as. 20. Dicebat autem , quoniam, quae de homiue exeunt, illa communicant homi21. nem. Ab intus enim de corde hominum cogitationes malae procedunt, adulte22. ria, (g) furta, fornicationes, homicidia f, (h) avaritia,

CODEX BRIXIANUS.

quod est donum. quodcumque ex me tibi proderit. et ultra non dimittitis eum quicquam facere patri suo. aut matri. rescindentes verbum Dei. Ê; traditionem vestram. quam tradidistis. et similia

ujusmodi multa facitis. Et convocans omnem turbam. dicebat eis. Audite me omnes. et intellegite. Nihil est extra hominem. introiens in eum. quod possii eum coinquinare. sed quae procedunt de homine illa sunt quae communicant hominem. Si quis habet aures audiendi audiat. Et cum introisset in

domum. a turba. interrogabant eum discipuli ejus. parabolam istam. Et ait illis. Sic et vos imprudentes estis. iiondum intellegetis quia non omne quod extriusecus est introiens in hominem non potest eum communicare. quia non introit in cor ejus. sed in ventrem. et in secessum exit. purgans omnes escas. Dicebat autem quia quae de homine exeunt. illa com • munieant hominem. Ab intus autem de corde hominum. procedunt cogitationes male, adulteria foriiicationes. homicidia. furta. (h) ava

CODEX CORBEIENSIS.

12. jam non missum facitis illum quicquam facere. 15. per traditionem vestram stultam , quam tra

didistis. :

15. quod eum possit communicare.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

f CODEX VERCELLENSIS.

ritia, nequi-
tia , dolus, in-
pudicitia,
oculus ne-
qua f, blasphe-
mia, superbia ,
25. stultitia. Om-
nia haec ma-
la de intus
procedunt,
et coinqui-
nant homi-

In eim. 24. Et exurgens, abiit in finibus (a) Tyri f ; et, cum intrasset in doiuum, neminem voluit scire, et non potuit 25. latere. Cum audisset enim Inulier. . . . . . . . . . li. . . . . ebat spiri!um inmundum, venit, et procidit ad pedes ejus. 26. Mulier (b) autem erat Graeca, f natione Syraphoenissa. Et rogabat illum, ut daemonium eiceret de 27. filia ejus. Et dicit ei : Sine primum satia

ri filios : non est enim bonum Sumnere panem filiorum, et proicere canibus. 28. Ad illa respondit ei, dicens : Ita Domine ; nam et * catelli subluS meiisam edunt de micis puerorum. 29. Et dixit * ei : Wade ; propter hunc verbum tuum exiit daemoniuim a filia tua. 30. Et, cum isset domi aput se, invenit daemonem exisse, et filiam suam recumbentem in31. lecto. Et deinceps egressus de finibus Tyrii, venit per Sidonem ad mare Galilaeae inter medios fines Decapo32. lis. Et offerunt ei surdum, * et multum; rogan

CODEX VERONENSIS.

nequitia, dolus, impudicitia, oculus malus, blasphemiae f, superbiae, 23. stultitia. 0mnia haec mala ab inlus procedunt, et communicamt hominem. 24. Et exurgens, abiit in fines (a) Tyrii ;; et ingressus domum, neminem voluit scire, et non potuit la

lere. 25. Mulier enim, statim ut audivit de eo, cujus habebat filia spiritum immundum, intravit ad 26. eum. Erat (b) autem Graeca Ή, Syrofoemissa genere. Et rogabat eum, ut daemonium eiceret de 927. filia ejus. Qui dixit illi : Sine prius saturari

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

ritia. nequitia. dolus. livido. inpudicitia. oculus
malus f. blasphemia. superbia. et stultitia. Omnia
haec iiiala. ab intus procedunt. et communicant
hominem.
Et exsurgens inde ahit in fines Tyri. et Sidonis.
et ingressus in domum neminem voluit scire. et non
potuit latere. Sed continuo cum audisset mulier de
eo cujus filia habebat spiritum inmundum intravit
ad euim. et procidit ad pedes ejus. Erat autem mu-
lier Gentilis, Syrophoenissa genere. Et rogabat eum.
ut daemonium eiceret de filia ejus. Jesus autem ait

illi. Sine prius saturari filios. non est enim bonum. sumere panem filiorum et mittere canihus. Ad illa respondit ci dicens. Utique Domine. nam et catelii sub mensa. comedunt de inicis puerorum. Ad ille dixit ei. Vade propter hunc sermonem exiit daemonium de filia tua. Et cum abisset in domum suam invenit filiam suam jacentem supra lectum. Et dae. monium exisse. Et iterum exiens de finibus Tyri. venit per Sidonem. ad mare Galileae. inter medios fines. Decapoli. Et offerunt ci surdum. et mutum. el depre

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

tes, ut inponeret ei ma33. mus. Et adprehendens eum de turba seorsum, (a) expuens, misit t digitos suos in auribus ejus, et tetigit linguam ejus : 54. et aspiciens in caelum, ingemuit, et ait illi : Epita : quod est : adaperire. 55. `Et f apertae Sunt aureS ejus, et solutum est vinculum linguae ejus, et loquebatur diserte, adeo ut omneS Stu36. perent. Praecepitque eis, ne cui dicerent. Cum prae. . . . eret ill. . . . . 0 magis cla37. mabant, et eo amplius admirabantur, dicentes : Bene omnia * fecit : et surdos facit audire, et mu

CODEX VERCELLENSIS.

tos loqui. CAPUT WIII. 1. In illis (d) autem f diebus iterum, cum turba magna esset, et non haberent, quod ederent, convocans discipulos, dixit 2. eis : Misereor turbae huic, quoniam jam (f) triduum. . . . qu0 hic. . . . i et non habent quod edant, 3. et dimittere illos jejunos dom. . . . . ne patiantur in via; $ quiam illorum a longe venerunt. 4. Et responderunt. . . discipuli sui: Unde hic tantos poterit aliquis saturare panibus in aere5. mia? Et inter. rogabat illos : Quot panes habetis? Qui

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

C0DEX VERCELLENSIS.

dixerunl : 6. vii, et praecepit turbae discumbere super terram. Et accepit septem panes, et, ralias agens, regit, et de dit discipulis suis, ut apponerent : et apposuerunt turbae. 7. Et habebant pisciculos paucos; et ipsos benedixit, et jussit 8. apponi. Et manducaverunt, et satiati sunt: et sustulerunt, quod superaverat (a) fragmentorum i, vii. 9. sportas. Erant autem, qui manducaverunt, ad quattuor milia homiImum : et dimisit il10. los. Et protinus ascendit naviculam cum discipulis suis, et venit in par

tes (c) Magedan í.
11. Et exeunles
Pharisaei,
c. . . . . nt
di. . . .
cum eo, quae-
rentes ab il-
lo signum
de cae. . . temp-
tantes illum.
12. Et ingemi-
SCei) S. . . . . Sl10,
dixit: Quid
generatio
haec quae-
rit signum?
Amen dico vo-
bis, si dabitur
generatio-
ni huic sig-
13. num. Et, di .
missis his,
i*ui*suum as-
CenSa ma-
ve, abiit trans
14. fretum : et
obliti sunt
sumere pa-
IleS. . . . unum
anem ha-
ebant se-
cum in na-
15. ve. Et praece-
pit * illis, dicens :
Cavate a fer-
meuto Pha-
risaeorum,
et a fermen-
to Herodis.
16. Et cogitabant
ad alteru-
trum, (e) quod i

CODEX VERONENSIS.

Qui dixerunt :
6. Septem. Et
praecepit tur-
bae discum-
here supra
terram.
Et accipiens
vii. panes,
gratias agens,
benedixit,
fregit, et de-
diu discipu-
lis suis, ut
adponerent:
ed adposue-
runt turbis.
7. Habuerunt
autem et duos
pisciculos;
et ipsos be-
nedixit, et
jussit adponi.
8. Et manduca-
verunt, et
saturati sunt;
et sustulerunt,
quod supera-
verat, septem
sportas (a) frag-
mentorum ;.
9. Erant autem,
qui mandu-
caverant,
ad quattuor
milia homi-
num : et di-
misit eos.
10. Et (b) ipse f,
ascendens
In aWeum cum in
discipulis suis,
venit in par-

tem (c) Magedam i. 1M. Exierunt autem Pharisaei et coeperunt conquirere cum e0, quaerentes ab illo signum de caelo, templantes eum. 12. Et ingemens in spiritu, ait : Quid generatio quaerit signum ? Amen dico vobis, si dabitur generationi isti 13. signum. Et missum faciens illos, et adscendens navem, 14. abiit : et obliti sunt emere panes, et nihil amplius habebant, nisi unum panem, quem secum habebaut in mawe. 15. Et praecepit eis, dicens : (d) Videte t a fermento Pharisaeorum, et fermento Herodis. 16. Et cogitabanl ad alterutrum,

[ocr errors]
[ocr errors]

dixernnt. Septem. Et praecepit turbae. discumbere su- exierunt Pharisaei. et coeperunt disceptare cnm eo. per terram. Et accipiens septem panes. et gratias quaerentes ab illo signum de eaelo temtanles eum. ágens. fregit et dedit discipulis suis. ut apponerent Et ingemescens spiritu suo ait. Quid generatio isla ante eos. el apposuerunt turbis. llabuerunt autem et signum quaerit. Amen. dico vobis. si dabitur genepaucos pisciculos. et ipsos benedixit. et jussit adponi. rationi huic signum. Et relictis eis ascendens iternm Et manducaveruut et saturati sunt. et sustulerunt navem. abiit trans fretum. et obliti sunt sumere paquod superaverat. de fragmentis. septem sportas. nes, et nisi unum panem, non habebant secum in Erant antem qui manducaverunt. quasi quattuor mi- navi. Et praecepit eis dicens Videte et cavete a lia. et dimisit eos. Et statim ascendit in navem cum fermento `Pharisaeorum. et a fermento Herodis. discipulis suis. et venit in finibus Dalmanutha. £t t cogitabant inter se invicem dicenles. Quia

CODEX CORBEIENSIS.

9. ad quatuor millia hominum. 15. Vide a fermento Pharisaeorum. 10. venit in partes Magedam. (Nihil de Dalmanu- 16. cogitabant ad alterutrum, quod panesnonhaberenl. tha.)

VARIANTES LECTI0NES.

* Gat. eis Jesus, dicens : videte, cavete... Pharisaeo- Videte, et cavete a fermento Pharisaeorum, et fermenlo. rum, et Saducaeorum, et fermento. Vulg. eis, dicens :

[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »