Obrazy na stronie
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

42. tur illum
universa * dae-
monia, dicen-
tes : Mitt. . . Os
in porcos,. . .
in illis. . . e-
43. mus. Et pro-
tinus Dominus
Jesus permis. . .
ipsis. Et exe-

tus est in ma-
rem. Erant
autem cir-

[ocr errors]

- - - .

16. vexabatur
a daemoniis,
e. . . . porcis.
17. E. . . . . bant
eum, ut. . .

CODEX VERONENSIS.

te per Deum, ne me tor-
queas.
8. l)icebat
enim illi :
£xi spirite
immunde,
de hoc ho-
9. mine. Et
interrogabat
eum : Quod
tibi nomen
est ?
At ille (a) re-
spondit f : Le-
gio, nomen
est mihi; quia
multi sumus.
M0. Et rogabat
eum multum,
ne euim ex-
pelleret foras
de illa regione.'
M M. Erat autem
ibi juxta
montem grex
(b) porcorum
pascentium f.
12. El deprae-
cabantur il-
lum spiritus
illi, dicen-
tes : Mitte
nos in por-
cos, ut in
eos introea-
13. mus. Et per-
misit illis.

impetu ire
graegeim
per praeceps:
et cecide-
runt in mari
fere duo
milia, el suf-
forati sunt.
14. Hi vero, qui
eos pascebant,
fugerunt, et
nuntiaverunt in
civitate, et
in agris. Et
egressi sunt,
ut viderent
* quid sit fa-
clum ; et * ve-
nerunt ad
15. Jesum ; et vi-
dentes eum,
qui a daemo-
nio vexabatur,
sedenlem, ve-
stitum, ac
suæ mentis,
(c) et timuerunt.
16. Narraverunt
eliam illis,
qui viderant,
qualiter fa-
Clum esSet
ei, qui dae-
monium ha-
buerat, et de
17. porcis. Et

uintes spiritus in- • - • - coeperunt
mundi, in- - - - - - - - Intraverunt depraecari
troierunt - - - autem in . . euim, ut non
. . porc. . - - - - porcos spiri- recederet a re-
magno * im- • • • • • • • tus illi im- gionibus eo-
petu grex - - - - - - - mundi: et rum.

praecipita- - - - • . fecerunt 18. Et ascenden

CODEX BRIXIANUS. Deum. ne me torqueas. Dicebat enim illi. Exi spiri- est in mari. erant autem quasi duo milia. Et suff0ius inmunle. ab liomine. Et interrogabat eum. Quod cati sunt in mare. Qui autem pascebanl eos fug£tibi nomen est. At ille (a) respondit f. Legio mihi runt. et nuntiaverunt in civitatem. et in agros. Et nomen est. quia mulli sumus. Et depraecabatur eum egressi sunt. videre quid esset factum, et venerunt multum. ne expelleret eos extra regionem. Erat au- ad Jesum. et vident illum quia a daemonio vexabatem ibi juxta montem grex magnus porcorum pa- tur sedentem vestitum. et sanae mentis. et timuescens. Ei deprecabantur eum demonia dicentes. Mitte runt. Et narraverunt illis qui viderant. qualiter fà£nos in porcòs. ut in eos introeamus. Et concessit eis tum esset ei qui daemoniuim habuerat. ei de porcis. statim Jesus. Et exeuntes spiritus inmundi. iutroie- Et coeperunt rogare eum ut discederet a finibus e0runt in porcos et magno impetu grex praecipitatus rum. Cumque ascenderet

[ocr errors]

M0. Et deprecabantur eum spiritus immundi mul- 15. vestitum, et sanae mentis sobrium, et timuetum, ne expelleret eos de regione. . . - ITunt. M3. Et statim Dominus Jesus misit illos in porcos.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

- - - . -

19. . . . . . . . is
(Itl. • • • • . .
bi fece. . . . .
Dominus, et mi-
Sertus est
90. tui. Et abiit,
et coepit prae-
dicare in De-
capoli, quan-
ta fecisset
illi Jesus; et pro-
tinuS Omnes
mirabantur.
21. Et, cum trans-
fretasset
Jesus in con-
. . . Tllt. . . C01l-
venit. . .-
ba magna
ad euim, et ip-
se erat ad
22. marem. Et
venit quis
e • • . • . • . -
bus Synago-
gae ; et, cum
villisset eum.
procidit illi
25. ad pedes, (e) de-
precans eum f
mullum, et di-
cens : Filiola
mea in ex-
tremis est;

CODEX VERCELLENSIS.

ut venias, et
inponas ma-
nus ei, ut sal-
va sit, et vi-
24. bat. Et abiit
cum illo :
et sequeba-
tur enim lui'-
ba multa, et
conprime-
bant eum.
25. Et mulier
quaedam,
habens pro-
fluvium
sanguinis
per annos
duodecim,
26. et multa pas-
sa a medicis
multis, et in-
pendens om-
nem subs-
tantiam su-
am, €. . . . n. . .
pr0. . . . .
sed p. . .
delerius
habebat,
27. cum audis-
set de Jesu, ve-
nit a reiro,
et tetigit
tunicam
illius inter
28. turbam : dicebat
enim intra se :
Wel si vestimen-
lum illius teti-
gero, salva
29. ero. Et pro-
timus sicca-
tus est fons

CODEX VERONENSIS.

te eum in
nave, (a) ro-
gahat f eum,
qui a daemo-
nio fuerat
vexatus, ut
eSSel cliim e0.
19. (b) Jesus au-
tem ; non
sinuit eum ;
sed ait illi :
Vade domum
ad tuos, et
renuntia illis
quanta tibi
I)ominus fe-
cit; et, quod
misertus est tui.
20. Et abiit; et
coepit prae-
dicare in Deca-
poli, quanta
sibi fecit Je-
sus ; et omnes
mirati sunt.
21. Et, cum trans-
fretasset Jesus
COnlra rursum
convenit turba
multa ad il-
lum (c) juxta ;
22. mare. Et ve-
nit (d) unus ;
de Pi iiucipi-
bus Syna-
gogae, no-
mine Jairus;
et videns
eum, proci-
dit ad pedes
25. ejus, ® t0-
gans eum
et dicens :

[ocr errors]

Quoniam filia mea
in extremis
est; veni,
(f) taiige il-
lam de ma-
nibus tuis ;
ut salva sit,
94. et vivat. Et
abiit cum
illo : et
turba euim
sequebatur
multa, et
comprimebant illum.
25. Et mulier,
quae erat
in profluvio
sanguinis
ab annis xui.
26 (g) quae ;
plurima pas-
sa erat a mul-
tis medicis,
et erogave-
rat omnia
sua, nec
quicquam
profecerat,
sed pejus
habebat,
27. audito de
Jesu, venit
retro in turba,
et tetigit ve-
stimentum
28. ejus, (h) di-
cens f : Si
vel vestimen-
tum ejus
tetigero, sal-
29. va ero. Et
continuo
siccatus est fons

CODEX BRIXIANUS. in navem coepit eum deprecari. quia a daemonio vexa- mea. in extremis est. veni inpone manum super eam. tus fuerat'mt esset cum illo. et non dimisit eum sed ait ut salva sit. et vivat. Et abiit cum illo et sequebatur illi. Wade in domum tuam. ad iuos. et adnuncia illis. eum turl)a multa et comprimebanl illum Et mulier quanta tibi Dominus fecerit. et misertus est tui. Et a- quaedam quae erat in profluvio sanguinis. annis duo])iit. et coepit praedicare in Decapoli, quanta fecisset ei decim. (g) quae f multa fuerat perpessa. a plurimis Jesus. et omnes iiiiral)antur. Et eum transfretasset medicis et erogaverat omnia sua, ei nihil profecerat. Jesus. in navi rursus. convenit turl)a multa ad eum (c) sed magis. deterius habebat, cum audissel de Jesu juxta % mare. Et ecce venit quidam Archisynagogus. venit in turba retro. et tetigit vestimentum ejus. dinomine Jairus. et videns euin procidit ad pelles ejus. cebat enim. Quia si vel vestimentum ejus tetigero. et deprecabatur eum multum dicens. Quoniam filia salva ero. Et confestim. siccatus est fons sanguinis

COI)EX CORBEIENSIS.

23. veniens, tange eam de nanibus tuis, ut salva sit. et vivat.

28. dicens intra se : Vel si vestimentum ejus tetigero, salva ero.

49. 'Jesus autem non permisit ei. 21. Et cum transfretas§et ultra iterum Jesus, convenit ad illum turl)a multa circa mare. 22. Et venit quidam Archisynagogus, et vidit eum, ct procidit ad pedes ejus. 0mittit, nomine Jairus. VARIANTES LECTI0NES.

1 Gat. et Jesus non admisit eum. Mm. et non dimisit eum.

lECTIONES CODICIS VINDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA. 18. navem, coepit eum deprecari, qui... ve. alus erat. tange eam de manibus tuis, ut salya sit, et vivat. 24. 19. Jesus aútem non ammisit eum... quanta tibi Dominus comprimebant illum. 26. quae multa Tassa erat a comfecerit, ct, quod misertus est tibi . 21. cum trans: )luribus niedicis, Wec quicquam profecerat, sed deterius fretassèt Jósus contra, i ursus convenit turba multa ad habebat. 27. audito de Jesu, vénit retro *n turba. 28. eum circa mare. 22. quidam Archisynagogus (omisso no- dicens intra se : Vel si vestimentum. mine Jairus); et viuit. ' 25. rogans eùm, eu dicens... veni,

[ocr errors]

(:ODEX VERCELLENSIS.

sanguinis
ejus; et cog-
novit cor-
pore, quia sa-
nata est pla-
ga sua.
30. Et statim sci-
ens Jesus in-
tr. . . . virtu-
. . . . . erat,
C. . . . . llS
ad. . . . (b) . . -
xit f : Quis te-
tigit vesti-
menta mea ?
31. Discipuli au-
tem ejus di-
xerunl : Ma-
gister, vides
turbam con-
primentem
te, et dicis :
Quis me te-
32. tigit? Et cir-
cumspicie-
bat videre
eam, quae
hoc fecerat.
35. Mulier autem
timens, et
tremens ob
hoc, quod fe-
cerat abscon-
se, sciens quod
ei contigit,
venit, et pro-
stravit se
ei, et indica-
vit illi om-
nem veri-

1atem.
34. (d) Jesus autem +

dixit. . . . . . fides tua te salvam fecit. . . . . .

tua. 55. Adhuc eo loquente, veniunt ab Archisynagogo, dicentes :

Filia tua

mortua eSt : quid adhuc vexas Ma56. gistrum? Statim Jesus, ut audiit verbum, ait Archisynagogo : Noli timere : tantum crede. 57. Et non est passus quemquam sequi se, nisi Petrum, et Jacobum, et Johannem fratrem 58. ejus. Et venit in domum Archisynagogi, et videt tumultum plorantium, et lamentantium. . . l

tum... intrans... eis :

59. Quid tumultuamiui, et ploratis ? Pu

CODEX VERONENSIS.

sanguinis ejus; et inlellexit corpore suo , quia sanata est. 30. (a) Cognito f autem Jesus virtutem, quae exieral de se, (b) et conversus, dixit f ad turbam : Quis tetigit vestimenta mea? 31. (c) Dieunt f ei discipuli ejus : Vides turbam comprimenlem te; et dicis : Quis tetigit vestiamenta mea? 32. Ipse autem, cum circumspexisset, ut videret quis hoc fecis33. set mulier timens, et trennenS procidit ante illum, el dixit ei omnem veritatem. 54. (d) Jesus autem ; ait illi : Filia, fides tua te

CODEX BRIXIANUS.

salvam fecit : vade in pace, et esto a plaga tua 55. sana. Adhuc illo loquente, veniunt ad Principem Synagogae, dicentes (e) ei f : Filia tua mortua est : quid jam vexas Magistrum ? ' 36. Jesus vero, (f) audito i, ait ad Principem Synagogae : Noli timere : tantum 37. crede. Et non admisit quemquam sequi se, nisi Petrum, et Jacobum, et Johannen fratrem Jacobi. 58. Et veniunt in domum Arcisynagogae, et vident (g)turbaim flenlem, ac lamentantem f. 39. Et ingressus, ait : Quid turl)amiui? et (h) quid f ploratis ? Puella,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

ella, non est mortua ; sed 40. Dormit. (a) Ad illi f inridebant eum. Ipse vero, ejectis omnibus, adsumpsit matrem, et patrem puellae, et qui erant secum, * et (c) intravit f, ubi erat (d) puel41. la f. Et tenens manum ejus, dicit ei : (e)* Tabitha f, quod est interpraetatum, Puella, tibi dico, sur42. ge. Et protinus exsurrexit puella, et ambulabat : erat autem ann0rum xii. et * obstupuerunt pavore magno. 45. Et praecepit illis multum, ne quis hoc scirel : et jussit dari ei manduCare. CAPUT VI. {. Et exiit inde,

CODEX VERCELLENSIS.

et * venit in patriam suam, et secuti sunt eum discipu2. li sui ; et, sabbato facto, coepit in Synagoga doCere : et cum audissent, multi slupebant in doctrina illius, dicentes : Unde huic haec? et quae sapientia, quae data est ei? et (supple ut) virtutes tales per manus illius efficiuntur ? 3. ° Nonne hic est fal)ri filius, et Mariae ? frater Jacobi, et Josetis, et Judae, et Simonis? I10nne et S0rores hujus hic aput nos sunt? Et scandalizabantur in illo. 4. Et dicebat eis Jesus, quia non est Propheta sine honore, nisi in pa

[ocr errors]

n0n eSl tm 0rtua; sed dormit. 40. (a) Ad illi i deridebant eti in.

Ipse vero, (b) ejecta turba foris f, adsumpto patre, et inalre puellae, et Iris qui secum erant, (c) introiit ;, ubi erat (d) puel41. la j. Et lenetuS ill:1 num ejus, ait illi : (e) Thabitlia j cumi, jùd est interpraetatum, Puella, tibi dico, surge. 42. El confestim surrexit puella, et ambulabat : erat atl lein aihn0rum xii. et obstupuerunt pavore magno. 45. Et praecepit (/) illisi, ut neIn0 iSt ut agnosceret : et jussit, illi dari manducare.

CAPUT VI, 1. Et egressus inde, abiit in patriam Suam cum discipulis suis; 2. ibique coepit in Synagoga docere sabbato, ita ut mirarentur in doctrina ejus, dicentes : Unde huic (g) ista j ? et quae est haec sapientia, quae data est illi? et, ut virtutes tantae per manus ejus perficiuntur? 5. Nonne hic est fabri filius, et Mariae? frater Jacobi, et Joseph, et Judae, et Simonis? nonne S0r0reS ejus hic sunt nobiscum ? Et scandalizabantur in illo. 4. Et dicebat illis Jesus, quia non est Propheta sine honore, nisi in

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

CODEX VERCELLENSIS.

tria sua, et in cognatis, et in domo sua. 5. ' Et noluit ibi nullam facere virtutem, misi in paucis aegris imponens manum, 6. cural)at; et mirabatur, propter incredulitatem illorum. Et circuibat per municipia, docens. 7. Et convocatis xii. (a) misit f illos binos, (b) data f eis potestate spirituum immundorum; 8. praecipiens illis, ne quid tollerent in via, nisi virgam tanlum, neque peram, neque panem, sed nec nummos in zonam, 9. sed calciatos soleis : et, nolite indui duas tuni

CaS.

40. Et dicebat illis :

Ubicumque intraveritis, ibi manete, donec exea

11. tis inde; et quicumque * non receperint vos, nec audierint vos, exeuntes inde, excutite pulverem (d) pedum vestrorum | in testimonium eis. Amen dico vobis, remissius erit Sodomis, et Gomoris in die judicii, quam civilati illi. 12. Et, cum exis— sent, praedicabant, ut paenitentiam agerent : 15. et daemonia multa eiciebant, et ungebant oleo multos aegros, et sanabant. 14. Et audiit IIerodes Rex (palam factum esl enim nomen illius:) et (sic) dicebant : Quia Johannes Baptis1a reSurrexit a mortuis; et ideo virtutes

CODEX VERONENSIS.

patria sua,
et in genere
suo, et in
domo sua.
5. Et non fa-
ciebat ibi
ullam virtu-
tem ; nisi
paucos infir-
mos curavit,
6. imponens
eis manus,
propter in-
credulitatem
illorum.
Et circuibat
castella in cir-
cuitu, docens.
7. Et convo-
catis xii. dis-
cipulis,
(a) misit f il-
los binos,
(b) data f il-
lis potestate
spirituum
immundorum ;
8. præcipiens,
nihil tollere,
nisi virgam
tantum ; non
peram, non
panem, ne-
que aes in
9. zo vis, sed
calciatos san-
daliis : et ne
induerentur
duas

tunicas.
40. Et (c) ait f
illis : Ubicum-
que inlro-
ieritis in

CODEX BRIXIANUS.

domum , ibi manete , donec exeatis M 1. inde; et quicumque non receperint vos, neque audierint vos , exeunteS inde, excutite pulverem (d) pedum vestrorum + in testimonium illis. 12. Et exeuntes, praedica bant, ut paenitentiam age13. rent : et aliqui ex illis multa daemonia expellebant, et (e) unguentes i oleo multos aegros, sanaVerunt. 14. Audivit autem Ilerodes Rex (uotum enim factum eSt nOiimen ejus :) et (sic) dicebant : Quod Johannes Baptista surrexit a mortuis; et propterea operatur virtutes in

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »