Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

* Mm. Multitudo, qui. * Mm. peccatores ii, paenitentiam. Et. Vulg. peccatores. s Gat. et Mm. Cur discipuli. Vulg. quare discipuli. * Gut. Veuiunt. Vulg. Wenient. s Gai. adferet. recenii manu, aufert. Mm. auferet. Vulg. aufert.

lectiones codicis wiNDEBONENsis ABEUNTES AB EDITI0NE vulgÃtA.

CAp. II. — 17. sani medicum; sed qui male habent: non veni vocare justos, sed peccatóres. 18. et veniunt.. 49. Eúit illis: Numquid po$sunt filii sponsi, quamdiu... jejunare. Ibid. deest, quanto tempore habent secum sponsum,

* Gat. novellum vinum in... debet, et utraque servantmr. Et factum est. Mm. vinum novellum in... debet, et utraque servantur. Et factum est. Vulg. vinum novum in ... debet. Et factum est.

* Gat. Nemo enim adsumentum adsuit. Mm. Nemo enim comisuram panni novi adsuit.

non possunt jejunare. 20 Habet, venient dies, cum auferetur... et tunc jejunabunt in illa die. 21. Nemo adsumentum panni rudis adsuit vestimento.. auferet.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

deest enim, etiám in tex. Gr. — (f) Post illis, deest Jesus, etiam it cod. Cant. — (0) Post jejúngre, deest quanto tempore habent secum sponsum, non possunt jejunare, etiam in cod. Cant, et Colb. o) apud Millium,

[ocr errors]

CODEX WER novum in ulteS vete

res, sed in n0-
vos; alioquin
rumpentur
utres; et (a) vi-
num f , et u-
tres (b) peribunt f.
25. Et factum est
iterum, eum
sabbatis am-
bulare per
segetem : et
discipuli ejus
coeperunt,
iter facien-
tes, vellere
spicas, et ede-
24. re. Pharisaei
autem dice-
bant ei : Ecce, -
quid faciunt
(e) discipuli tui ;'
sabbatis, quod
non licet (f) il-
25. lis f? Et res-
pondens, di-
xit eis : Num-
quam legis-
tis, quid fecit
David, cum
opns fuit, et
esuriit ipse,
et qui cum il-
26.'lo erant? Ei

CODEX VERONENSIS.

CELLENSIS,

introivit
in domum -
(9) Dei f, et panes

propositio-
nes edit, et de-
dit eis, qui
secum erant,
quos non li-
cebat edere,
nisi Sacer-
dolibus?
27. Dico aulem
vobis, quo-
niam Filius
hominis,
dominus est eti-
am ipsius
sabbati.
Et cum audis-
sent, qui ab
eo erant,
exierunt
detinere
eum: dice-
bant enim,
quia extitit
II]ente.

CAPUT III.

1. Et intravit
iterum in
Synagogam :
el erat ibi
homo, ha-
bens aridam

novum in
utres vete-
res, sed in
novos ; alio-
quin dirum-
pet utres;
et (a) vinum f,
et utres (b) me-
ribunt %! ) p.
23. Et factum
est (c), cum
sabbatis am-
bularet per
segetes, di-
scipuli ejus
(d) coepe-
runt f vel-
lere spicas.
24. Pharisaei
autem dice-
bant illi :
Ecce, quid
faciunt (e) di-
scipuli tui f
sabbatis, quod
non licebat
f) eis t ?
5. Et ait illis:
Non hoc le-
istis, quid ,
ecerit David, cum
necessitatem
habuit, et
esuriit, et
qui cum

illo erant?
26. Quomodo
intravit in domum
(g) Dei f, et
manducavit
panes pro-
positiones, et
dedit his,
qui cum ipso
erant; quos
non licebat
manducare,
nisi (h) solis f
Sacerdotibus?
27. Dico autem
vobis, quia
sabl)atus pr0-
pter hominem
factus est,
(i) non f ho-
mo propter
sabbatum :
28. quia, Dominus
est, Filius ho-
minis, etiam
sabbati.

CAPUT III.

M. Et cum introis
set iterum
in Synagogam,
venit ad il-
lum homo,
manum ari-
dam habens.

[ocr errors]

novum. in utres veteres ne dirumpat vinum no- cum eo erant. Quomodo introiit in domnm Dei. sub vum utres. et vinum effundetur. et utres peribiint. Abiathar Sacerdotem. et panes propositionis mansed vinum novum in utres novos mittunt et aimbo con- ducavit. quos non licebat inanducaré. nisi (h) solisf servantur. Et factuiii est. (c) ut sabbatis ambularet Sacerdotibus. et dedit eis qui cum eo eraiit. Et diper sata et discipuli ejus iter facientes coeperuiit cebat eis sabbatiim propter hominem factum est. (i) vellere spicas. Pharisäei autem dicebant ei. Ecce noii i homo proptér sabbatum. Itaque Doininus est quid faciunt \! discipuli tui f sabbatis quod non li- Filius hominis. étiam sabbati. Et introivit iterum cet. Et ait illis. Noh legistis. quid fecerit David. Jesus in Synagogam. et erat ibi homo. habens maquando necessitatem habuit et esuriit ipse et qui

- CODEX CORBEIENSIS. 22. alioquin * disrumpit vinum utres; et vinum, quod non licet illis ?

et utres peribunt. 25. * Nec hoc legistis, quid fecerit David ? 25. Factum est autem iterum ° eum sabbatis 26. nisi Sacerdotibus.

transife per segetem : discipuli vero ejus coeperunt 27. omittitur.

vellere spicas, et manducare. 28. Dico autem vobis : Filius hominis, Dominus 24. Ecce, * quid faciunt sabbatis discipuli tui , . esl etiam sabbalhi.

VARIANTES LECTIONES.

1 Gat. propositionis... non licebat ei manducare, nisi so- rumpet. lis Sacerdotibus, et dedit eis. Mm. non licebat ei mandui- * t;at. et Mm. eum sabbathis, omisso Dominus. . care, nisi solis... et dedit his, qui cum ipso erant. Vulg. * Gat. quid faciunt discipuli tüi sabbathis, quae non licet propositionis... non licebat manducare, nisi Sacerdotibus, eis facere? Et.. et dedit eis qui cum eo erant. * Gat. ait illis : Numquid legistis. Mm. ait illis Jesus: * Gat. disrúmpet vinum novum utres veteres; et. Mm. Numquam.

I.ECT10NES CODICIS viNDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA. 22. disrumpet... et vinum, et utres peribunt. Ibid. deest, in domum Dei, et panes propositionis manducavit, et desed vinum novum in utres novos mitii debet. 25. Habet, dit eis, qui cum illo eraiit, quos non licebat manducare, cum sabbatis ambularet. Ibid. coeperunt vellere spjcas. nisi Sacerdotibus. 28. Dico `autem vobis, quoniam Filius 24. dicebanl: Ecce quid faciunt` discipuli tui sabbatis, hominis, Dominus est etiam ipsius sabbati, reliquis omissis. quod. 25. Et ait illis : Nec hoc legistis... cum necessita- Cap. III. — 1. Et cum introisset in Synagogam, erat. tem habuit, et esuriit, et qui cum illo erant. 26. inlroibit

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

2. manum. Et observabant eum, an sabbatis curaret, ut acCuSarent 5. illum. Et dixit homini, qui manum habebat aridam : Surge in me4. dium. Et (a) dixit * ad illos f : Licet sabbatis benefaCete, aut malefacere ? animam salvam facere, an perdere? Ad illi taCuerunt. 5. Et circumspiciens eos cum iracundia, dolens super coeci[atem COrdis eorum, ait homini : Extende manum tuam. Et extendit ; et restiluta e$t manus (c) ejus, sicut ct alia f. 6. Et protiuus exierunt Pharisaei, cum Hero

dianis, consilium facientes de eo,

'? ut f perderent illum. 7. Jesus autem cum discipulis suis secessit ad mare : et cum. . udisset t. . ba magna a Galilaea, et Ju8. daea, (f) et ab Hierosolymis, et ab Idumaea, et trans Jordanem, et qui circa Tyrum, et Sidonem, quae faciebat, venerunt ad 9. eum. Et dixit discipulis suis, * ut in navicula sibi deservirent, propter turbam: ne eum multi conprimerent. 10. Curabat enim multos; it. . . . inruerent in eum, ut illum tangerent, quicumque habebant ver11. bera. * Et spiritus inmun

CODEX VERONENSIS.

2. Et observabant eum, si sabbato curaret, ut aCCuSarent illum. 3. Et ait homini, qui habebat manum aridam: Surge in medium. 4. Et (a) dixit ad illos +: Licet $iliatis (b) aliquid t benefacere, an male? animam salvam facere, an perdere? Ad illi lacebant. 5. Et circumspiciens eos cum ira, indi . . . . . . in caecitate cordis eorum, ait homini : Extende manum tuam. Et extendit; et restituta est

[blocks in formation]

- CODEX BRIXIANUS,

{j) ut f il-
uim perde-
7. rent. Jesus
vero secessit
cum discipu-
lis suis ad
mare :
et multa
turba a Ju-
daea, et.
8. Galilaea, (I) et
ab Hieros0-
lymis, et
ab Idumaea,
aC e 1ranS
Jordanen,
et a Tyro,
et a Sidone
sequebantur
illum, audien-
tes (g) quan-
ta t faciebat.
9. Et dixit di-
scipulis

suis,
ut navicu-
la deservi-
ret sibi, pro-
pter turbam ;
ne eum
conprime-
10. rent. Mul-
tos enim
curabat; ita
ut inruerent
in eum, ut
illum lan-
gerent, quicum-
que habebant
11. plagas. Sed
et spiritus
immundi,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Jì, cum il\um viderent, procidebant ei, et clamabant, dicentes : 12. Tu, es Filius Dei. Et multa objurgabat eos, ne eum palam facerent; quoniam sciebant eum Christum eSSe. 13. Et ascendit in montem; et convocaviu ad se, quos voluit ipse, et venerunt ad illum. 14. Et fecit, ut essent duodecim cum eo; el, ut mitteret eos prae15. dicare, et haberent potestatem curandi languores, et eiciendi * daemomia, et circum• irent, praedicantes Evangelium. 16. Et * imposuit Simoni nomem, Petrum : 17. et Jacobum

cum viderent illum procidebant ante eum. et clamabant dicentes. Quia tues Filius Dei Et multum comminabatur eis. ne manifestarent illum. Et ascendens in montem. vocavit ad se quos voluit ipse, et venerunt ad eum. Et fecit (a) duodecim uti essent cum eo. et ut mitleret eos. praedicare (b) Evangelium f. Et dedit illis potestatem curandi infirmitates. et eiciendi daemonia. Et imposuit Simoni nomen Petrus. et Jacobo Zebedaei. ét Johahnen fratrem Jacobi. et

M2. et comminabatur eis, ne eum manifestarent; sciebant enim eum.

CODEX VERCELLENSIS.

[merged small][ocr errors]

CODEX VERONENSIS."

cum viderint il-
lum, proce-
debant an-
te ei :

et clamabant dicentes : 12. hic est Filius Dei. Et increpabat illos, ne eum manifestarent; quoniam sciebant eum. 13. Ascendens autem in montem, vocavit ad se, quos voluit ipse, et venerunt ad 14. illum. Et fecit (a) xii. ut f secum essent; et, ut mitteret eos praedicare (b) Evan45. gelium f. Et dedit illis potestatem curandi valetudines, et eicere daemonia. 16. Et imposuit Simoui nomen, 17. Petrus : et Jacobum Zebedaei, et Johannen fratrem Jacobi, communiter autem vOca

CODEX BRIXIANUS.

CODEX

[blocks in formation]

CORBEIENSIS.

vit illos Boanerges, quod est, filii to18. nitrui »< : Erant autem hi : Simon, et Andreas, Jacobus, et Johannes, Philippus, et Bartolomeus, Mattheus,'et Thomas, Jacobus Alphei, et (c) Lebbaeus f, Simon Cananeus, 19. et Judas Scarioth, qui et tradidit illum. 20. Et (d) venit f iterum in domum, et convenil turba ; ita ut non possent nec panem uidem manuCare. 21. (e) Quod ut audierunt de illo Scribae, et caeteri t, exierunt, ut temerent illum : dicebant enim, quoniam (f) exsentiat eos f. 22. Et Scribae, qui ab Hie

inposuit eis nomina. Boanerges. quod est filii tonitrui. et Andream, et Philippum. ét Bartholomeum. et Mattheum. et Thomam et Jacobum AIphei. et Taddeum. et Simonem Cananeum. et Judaiii Scariolhen. qui et tradidit eum. Et venerunt in domum. el convenit iterum turba. ita ut non possent. neque panem manducare. (e) Et cum audissent de eo ScribeTet ceterii exierunitenere eum. dicebant enim.Quoniam in furorem versus est. Et Scribae qui ab Hierosolymis

[blocks in formation]

WARIANTES LECT10NES.

carent Evangelium, et. Vulg. demonia.

Gat. et ím. imposuit Simoni nomen, Petrum. Vulg.

ILECTIONES CODICIS viNDEBONENSIS ABEUNTES AB edltiONE VUlGATA.

Et cum audissent de eo Scribae, et caeteri exierunt... quoniam exsentiat eos. Hierosolymis...Behelzebul habet Principem daemoniorum, et per eum ejecit daemonia.

13. voluit, omisso ipse

19. Junec panem

[ocr errors]

. manducare. 21.

[ocr errors]
[ocr errors]

* Gat. audissent discipuli. Mm. discipuli sui : mendose.

22. Ei qui ab

12. et comminabatur eis. H4. praedicare Evangelium. 15. curandi valetudingm; 18. Thomam... Et Lebbeum. dam' Scarioth. 20. H.t inlroivit in domum...

17. quod est filii.

BLANCHINI N0TÆ. (a) Ita et tex. Gr. 338sxz , £yz.— (b) Addit Evangelium, etiam cod. Cant. *® Ewryi\iov, — (e) Ita et cod.

Cani. A£££αιον.— (d) Ita et cod. Cant. άρχεται.— (e) ita et cod. Cant. xxi 3rt jxovaav Trspi αὐτχυ oi ypaμμα

rutc xzi ii)oiroi.— (f) Ita et cod. Cant.

bet enim xzi i;iatxvro τάντες οί όχλοι.

àt. et Gr. i£iorro rort αὐτούς. Hæc lectio emanavit ex Matthaéo : ha

CODEX VERCELLENSIS.

mis. . . . en-
de. . . . . di-
sc. . . . . . qu0-
m. . . . . eel-
z. . . . . . bet
• . • . 0 fuIIl ,
• • . • . . . . um
e. . cit dae. . -
nia. -
25. Et convocans
eos, dice. . . .
illis in para-
bolis Dominus
(a) Jesus f : Quomo-
do potest Sa-
tanas Sa-
tanan . . pel-
24. lere?... reg-
mu. . . Se

dividatur,
* non potest
stare regnum
25. illud. Et : si do-
mus super
se divisa fue-
rit, non po-
terit stare
domus illa.
26. Et : si (b) Satanas
Satanam ei-
cit, disperti-
tus f super se,
* non potest
stare regnum
ejus, sed finem
habet.
27. Nemo autem
potest vasa
fortis intra-

[ocr errors]

re in domum,
et diripere,
nisi * prius
fortem alli-
get; et tunc
domum illi-
us diripiet.
28. Amen dico v0-
bis, quia om-
nia remit-
tentur fili-
is hominum
. . . cata, el
blasphemi-
29. ae : qui autem
blasphema-
verit (c) Spiritum ;
Sanctum ,
* non habet
(d) remissio-
nem f ; sed re-
uS erit aeter-
ni peccati.
50. Quia dice-
bant, illum
spiritum immun-
dum habe-
31. . . . Et (f) ve-
nit f mater
illius, et fra-
tres; et foris
stantes, mi-
serunl ad eum :
52. et turbae di-
xerunt ei :
Ecce mater
tua, et fra-
tres. . . (h) . . . .-
rores. . . . . . t
fo. . . . . . . .

CODEX VERUNENSIS.

rosolymis di-
scenderant,
dicebant, quod
Belzebul habet
Principem
daemoniorum,
et per illum
expellit dae-
monia.
25. Et convocavit
eos, et ait
(a) Jesus f in
parabolis : Quo- .
modo potest
Satanas Sa-
taiiam expel-
24. lere? Et : si re-
gnum in se
dividatur,
non potest
25. stare. Et : si
domus in se-
metipsa divi-
datur, stare
non potest do-
26. mus illa. Et :
si (b) Satanas
Satanam eicit,
disperuitus i
in se, non
poterit stare
regnum ejus.
27. Nemo potest
vasa ejus,
qui fortis est,
diripere in-
gressus in
doinum ,
nisi prius
ipsum fortem

alligaverit; et
tunc domum
ejus diripiet.
28. Amen dico
vobis, quod
omnia dimitten-
tur filiis ho-
minum

peccata,
et blasphemiae :
29. qui autem
blasphemave-
rit (c) Spiri-
tum i Sanctum,
non habet (d)
remissionem i ;
sed reus (e) est i
aeterni de-
50. licti. Quia
dicebant,
eum spiri-
tum immun-
dum habere.
31. Et (f) venit f
mater ejus,
et fratres (g)
ejus f; fo-
risque stan-
tes, miserunt
ad illum ,
W0CanleS eum :
52. et sedebat
ad illum
turba, et
dicunt ei :
Ecce mater
tua, et fra-
tres, (h) et
sorores tuae i
foris stant,

CODEX BRIXIANUS.

descenderant. dicebant.Quoniam Beezebnl habet. et tunc domum ejus diripiet. Amen dico vobis. quia quia in principem daemóniorum eicit daemonia. Et omne peccatuiù dimitiitur filiis hominum. et ll* Convocahs eos in parabolis. dicebat illis. Quomodo phemiae quibus blasphemaverint qui autem blasphepotest Satanas, Satanan eicere. Et si regnum. ad- inaverit tin Spiritum sanctum. non habet regis* versus se dividatur. non potest stare regium illud. sionem in aeternum. sed reus erit aeterni judici: Et si domus. adversus semetipsam disperiiatur. non Quoniam dicebant. spiritum immundum habet. Et potest domus illa stare. Et si Satanas. consurrexerit venerunt mater ejus. et fratres (g) ejus ; foris sta*; in semetipsum dispertitus est. et non potest stare. tes. miserunt ad eum vocantes eum. et sedebant sed finem habet. Némo potest vasa fortis ingressns in circa eum turbae multae. et dicunt ei. Ecce ma'°' domum ejus diripere. nisi prius fortem alligaverit. et tua. et fraures tui. et (h) sorores tuae | siant foris

CODEX CORBEIENSIS.

22. quoniam * Beelsebub habet Principem daemo- se, regnum ejus non potest stare, sed finem habet. niorum, et per eum ejecit daemonia. . . 32. `Ecce miater tua', et fratres tui, et sorores tu* 26. Et si Satanas Satanam expellit , divisus super foris quaerunt te.

WARIANTES LECTIONES. * Gat. et Mm. non poterit. Vulg. non potest. * Gat. non habet in se remissionem, neque in hoc s9£T • Mm. non poterit stare, sed finem habet. Nemo. Vulg. culo, neque in futuro; sed. Vulg. nofi habebit remissi* non potest slare. - - nem in aeternum; sed. • iMm. prius alligaverit. Vulg. prius alliget. * Gat. Beelzebub... hic ejicit. Mm. Beelzebud.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« PoprzedniaDalej »