Obrazy na stronie
PDF

Et dicebal illis : 8. Ego quidem * vos baptizavi in aqua in aenitenti. am ; venit autem post me fortior me, cujus non sum (b) dignus t solvere corrigiam calciamentorum ejus. Ipse vos baptizavit in Spiritu Sancto. 6. Erat autem Johannes indutus $) pellem cainelli * ;- et edebat locustas, et amel silves1re. 9. In illis diebus venit Jesus a (d) Nazaret ; Galilaeae , et baptizatus est (e) im Jorda nen ; ab Jo10. hannen. Et (f) • ascendens i de aqua, vidit adaperiri caelos, et Spiritum, tanquam columbam, descendentem in eum. 11. Et venit vox de caelis: Tu, es Fili

CODEX VERCELLENSIS.

[blocks in formation]

CODEX VERONENSlS.

6. Et erat Jo-
hannes vesti-
tus (a) pilos ;
camelli;
et lucust:is,
et mel silve-
stre edebat.
Hic praedica-
bat, dicens :
7. Quoniam ve-
nit fortior
post me , cu-
jus non sum
(b) dignus i
solvere corri-
giam calcia-
nnen!0rum
8. ejus. Ego
(c) baptizo vos
in i aqua ;
ille autem
baptizavit Spi-
ritu S ancto.
9. Et factum est ,
in diel)us illis
venit Jesus
a (d) Nazaret t
Galilaeae, et
baptizatus est
(e) in Jordanem f
ab Johannem.
10. (f) Ascendens t
autem de
aqua , vidit
apertos cae-
los, et Spi-
ritum , tam-
quam colum-
bam , descen-
dentenm ,
el manen-
tem in eo.
11. Et vox de
caelo facta est :

[blocks in formation]

CODEX BRIXIANUS.

Erat autem Johannes. vestitus ex pilis cameli. et zona caelis dicens. Tu es Filius meus dilectus. qui mihi pellicia. circa lumbos ejus. et lucustas. et mel silvestre bene complacuisti. Et siatim Spiritus eduxit eum in edebat. Et praedicabat dicens. Venit autem forlior desertum. Et erat in deserto. quadraginta (h) diel)us me post me. cujus non sum dignus. procumbens sol- f. et temtabatur a Satana. et erat cum hestiis. et vere corrigiam calciamentorum ejus. Ego quillem. (c) Angeli ministrabant ei. Postquam autem traditus est baptizo vos in f aqua. ille autem baptizavit vos iii Johannes. venit Jesus in Galileam praedicans EvanSpiritu Sancto. et factum est in diebus illis venit gelium regni Dei dicens. Quoniam impletum est Jesus. a (d) Nazaret f Galileae. et baptizatus est a tempus. et adpropinquavit regnum 1)ei. paeniteumini. Johanne. in Jordane. Et statim. ascendens de aqua. et credite Evangelio. Et praeteriens. secus mare vidit apertos caelos. et Spiritum tamquam colum- Galileae. vidiu Siimoiiem et Audream fatrem ejus mitbain descendentem super eum. Et vóx venit de tentes retia in mare. erant enim piscatores. Et dixit

CODEX CORBEIENSIS.

M0. descendentem super illum, et manenlem. Et 43. Omittit et quadraginta nqctibus. vox de caelis : Tu, es Filius meus carissimus. 44. praedicans Evangelium Dei. . 12. Et protinus Spiritus tulit eum in deserto. 15.Quoniamadimpletâ sunt tempora, etappropiavit. WARIANTES LECTI0NES. a dat. et Mm. vos in aqua... vos in Spiritu Sancto. Vulg. * Mm. ascendit. Vulg. ascendens. vo$ aqua... vos Spiritu Sancto. * Gat. emisit eum in leserto. Mm. expulit. • Gat. et Mm. et zona pellica circa lumbos suos. Vulg. * Mm. regni: el. Vulg. regui Dei: et.

... circa lumbos ejus. BLANCHINI NOTÆ.

[ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

CODEX VERCELLENSIS.

eis Jesus : Veni-
te , sequimini
mi me; et fa-
ciam vos ut sitis
piscatores ho-
18. minum. Et
statim, relic-
tis (a) omnibus ir,
seculi sunt
eum.
49. Et paulum (b) pro-
gressus i , vi-
dit Jacobum
Zel)aedaei ,
et Johannen
fratrem il-
lius et ipsos
in navicula
reficienles
20. retias ; et pro-
tinus voca-
vit eos. Et, re-
licto Patre
suo Zebaedaeo
in navicu-
la cum mer-
cennariis, se-
cuti sunt eum.
21. Et (c) ingressi
sunt f in Ca-
pharnaum ;
et statim * sab-
batis intra-
vit in Syna-
$*; et doce-
2. bat illos. Et stu-
pebant in

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

17. Et ait illis Jesus :

Venite post
me ; et fa-
ciam vos pi-
scalores ho-
M8. minum. Et
confestim, re-
lictis (a) omni-
bus f, secuti
sunt illum.
M9. Et (b) progres-
sus i pusillum,
vidit Jacobum
Zebedaei,
et Johannen
fratrem ejus
et ipsos in
nanicula ,
componentes
20. relias; et
vocavit eos.
Ad illi, re-
licto Patre
suo Zebe-
daeo cum
mercennariis,
secuti sunt
eum.
21. Et (c) introi-
erunt f
Capharnaum
sabbato : et
confestim
ingressus
in Syna-
gogam , do-
cebat illos.
22. Et stupe-
bant super
doctrina ejus;
erat enim
docens, sicut
p0testatem
habens, non

sicut * Scribae.
25. Erat aulem
* in (d) Syna-
goga i homo,
qui habebat
spiritum im-
mundum ; et
24. Clamabat, di-
cens : Quid
nobis, et tibi
Jesu Nazarene?
venisti per-
dere nos?
(e) * Scio te f,
qui sis, Sanctus
25. Dei. Et ([) im-
peravit f illi,
et dixit : 0m-
mutesce, et
* exi de ho-
mine, (g) spirite
immunde *.
26. Et concussit
eum spiritus
immundus, et
clamans voce
magna, exiit
ab eo.
27. Mirabantur
aulem omnes,
et (h) conqui-
rebant f,
* quae esset
doctrina ista
cum pote-
state? et quia
spiritibus im-
mundis impe-
rat, et () ob-
audiunt

eum.
28. Et (j) exiit t
rumor hic
ubique circa

CODEX BRIXIANUS.

eis Jesus Wenite post me. et faciam vos fieripiscatores goga eorum. homo qui habebat spiritum. immundum. hominum. Et piotinus relictis relibus suis, secuti et exclamavit dicens. Qujd nobis et tibi Jesu Nazaren?. siint eum. Et progressus inde pusillum. villit Jaco- venisti perdere nos. '', Scio te f qui sis Sanellis bum Zebedaei et Jobannem fratrem ejus. et ipsos in Dei. Et comminatus est ei Jesus dicens. Obmulesce navi. componentes retia. et statim' vocavii illos. et exi ab eo. Et discerpens eum spiritus inmuniliis; Et relicto Patre suo Zebedaeo in navi cum mercena- et exclamans voce magna discessii ab eo. Et mirali riis secuti sunt eum. Et (c) ingressi sunt i Caphar- sunt omnes. ita ut cónquirerent inter se diceules. naum et continuo sabbatis. ingressus in Synagogam Quidnam est hoc. quae doctrina haec nova. qui? Jesus docebat eos. Et stupebant super locirinam cum potestate. et spiritibus inmundis imperat. ?' ejus. erat enim docens eos. quasi potestatem ha- oboediunt ei. (j) Exiit ; autem rumor ejus slatim. " bans. et non sicut Scribae eorum. Et erat in Syna-'

CODEX CORBEIENSIS.

esset haec doctrina potestatis? et quoniam spiritibus immundis imperat.

18. protinus, relictis omnibus. 49. et ipsos in navicula aptantes relia. 24. Scio te, quis sis f, Sanctus Dei. 28. Et exiit' rumor iste in omnem regionem Ga27. Mirati sunt omnes, et conquirebant, quae nam lilaeae.

VARIANTES LECTIONES. * Gat. sabbato ingressus. recenti manu, sabbatis. Mm. 4 Et ita Mm. - _ introgressus. Vulg. sabbatis ingressus. * Gat. et Mm. exi ab homine, spiritus immunde, etc. • Gat. Scribae,Tet Pharisaei T Vulg. Scribae. Vulg. exi de homine. - _ •. • * Mm. in Synagoga Judaeorum. Vulg. in Synagoga eo- •'Gat. et Mm. Quaé est... quia in potestate et Spiritibus, rum. Vulg. Quaenam... quia iu potestate etiam spiritibus. BLANCHINI NOTAE.

[ocr errors]
[blocks in formation]

CODEX VERCELLENSIS.

- - - - - - - - - - - - -* -

- - - - - - -

54. bus, et daemonia multa eiciebat, et non patiebatur ea loqui; quomiam sciebant eum. 35. Et prima luce exiit, et abiit in deserto ; et ibi 36. orabat. Et (f) consecuti sunt f eum Simon, et qui cum il57. l9 erant. Et, Cum Invenissent eum, dixerunt. illi : Quia omnes te quaerunt. 38. Et dixit eis : Eamus in proxima castella, et civitates, ut et ibi prædicem; ad hoc enim veni. 39. Et erat praedicans in Synagogis eorum in omnem Galilaeam, et daemonia 40. eiciens. Et

CODEX YERONENSIS.

regiones Galilaeae. 29. (a) * Egressusf autem cu)i)tinuo de Synagoga, (b) venit f in domum Simonis, et Andreae, cum Jacobo, et Johaune. 50. Jacebat autem socrus Simonis febricitans; el dicunt ei 31. de illa. (c) Ille autem venit; et extendens manum, adprehendit eam, et levavit f : et remisit illam statim febris; et ministrabat illis. 32. * Cum autem sol occidisset, ferebant * ad euim omnes male habentes (d) variis languoribus f, et eos, daemonia qui habebaut: et eiciebat daemonia ab 35. eis; et erat omnis civitas congregata ad fores. 54. Et sana

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

vit multos (e) male habentes f languoribus variis : nec patiebatur ea loqui; quoniam n0 Verant elim. 55. Et diluculo surgens, abiit in desertum locum ; ibique Orabat. 36. Et (f) subsecuti sunt f eum Simon, et qui cum eo erant, dicentes 37. illi : Quoniam quaerunt te Om38. nes. Et ait illis : Eamus in castella confinia, el civitates, praedicare; ad hoc enim veni. 59. Eu erat raedicans 1n Syiiagogis Galilaeae, itemque daemonia expellens. 40. Et venit

et non sinebat loqui daemonia quoniam sciebaut eum. Et diluculo valde surgens egressus. abiit in desertum locum. ibique orabat. Et ([) consequii sunt j eum Simon. et qui cum eo eranl. El cum invenissent eum dixerunt ei. Quia omnes te quaerunt. Et ait illis. Eamus in proximos vicos el civiiates. ut et ibi praelicem ad hoc enim veni. Et erat praedicans in synagogis eorum per omnem Galileam. et daemonia eiciens. Et

54. curabat multos male habentes variis * languoribus, et qui daemouia habebant. ejiciebat illa.

36. Et ° consecuti sunt illum Simon, etc.

59. * et in omnibus finibus Galilaeae.

VARIANTES LECTIONES. * Gat. et Mm. Egrediens... venit. Vulg. Egredientes...

ris, languoribus.

3 Gai. et Mm. subsequutus est. .
* Gat. et in omni Galilaea; recenti manu, per omnem.

[ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

CODEX VERCELLENSIS. venit ad eum

set palam in ad illum posset pa* leprosus, civilalem leprosus, lam in deprecans introire : depraecans civitate eum, (a) et di- sed foris in eum, (a) et introire : cens f : Quia, * deserta lo- dicens + : sed foras si vis, potes Ca erat, et COn- * Si vis, in deserta me limum- veniebant potes loca ve41. dare. Et ira ad eum un- mundare niebant ad Ä; exlen- dique. me. E illum.

€IlS lllanum - 41. Et exten

suam, et tan- CAPUT II. dens (b) ma- CAPUT 1I.

gens illum, 4. Et, cum intro- num i A. Et iterum
ait ei : Wolo : isset iterum ei dixit : benit Ca-
c) emundare ;. * in Caphar- Volo : pharnaum
2. Et statim naum post (c) mun- post dies :
discessit ab 2. dies, cogni- dare f et auditum est,
eo lepra, et tum est, quod 42. Et disces- uod in
mundatus est. in domo es- sit ab e0 OmO eSSet;
45. Et com- set : et proli- lepra. 2. et con-
minatus muS c0nVe- 44. Et ait illi : Venerunt
est, et statim nerunt mul- Vide, nemi- multi,
dimisit eum. ti, in tantum ni dixe- ita ut (e) jam
44 Et dixit ei : ut (e) jam non ; ris; sed nec f a
Vide, nemi- possel * cape- demonstra januam
mi dixeris; re usque ad te (d) Sa- caperet,
sed vade, os- januam, et cerdoti f , et loque-
tende te (d) Sa- loquebatur et offers batur ad
cerdoti f, et illis verbum. pro purga- eOS Ver-
offers pro 3. Et (f) veniunt t tione tua, 5. bum. Et
purgatio- ad eum, ad- quae prae- ! veniunt t
ne tua, quod ferentes cepit Moy- ad illum,
praecepit paralyticum, ses in le- ferentes
Moyses in qui tolleba- stimonium , paralyti-
testimoni- tur a quattu- illis. cum in
um illis. 4. or. Et, cum 45. Ipse au- grabatto.
45. Ad ille egres- non possent tem egres- 4. Et, cum
sus, coepit (g) accedere f sus, coepit (g) accede- .
praedicare, propter tur- praedica- re f non
et diffama- bam, ascen- re, et dif- possent prae
re Serm0- dentes, de- famare multitudi-
nem; ita ut nudave- sermonem; me, detexe-
jam non pos- runt tectum, ita ut jam non rui)t teclum,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS. CODEX VERONENSIS.

ubi erat Jesus;
et (a) dimise-
runt f gra-
; ubi
paralyticus
Ę

bat,
5. Cum vidisset
autem Jesus
fidem illo-
rum, ait pa-
ralytico : Fi-
li, remittun-
tur tibi pec-
Cata tua.
6. Erant autem
quidam ex
scribis ibi
sedentes, et
cogitantes
in cordibus
suis, (b) dicen-
7. tes f : Quid hic
sic loquitur?
blasphemat.-
Quis potest
remittere
peccata, nisi
unus Deus?
8. Et (?) cum c0gn0-
visset i Jesus
in (d) * spiritu i, quod
cogitarent
intra se, di-
xit illis : Quid
haec cogi-
tatis in cor-
dibus vestris ?
9. Quid est faci-
lius dicere?
Surge, et tol-
le grabattum
tuum, et va-
de domui tu-
ae : aut dice-
re ? Remit-
tuntur tibi
peccala tua.

10. Ut autem scia-
tis, quita p0-
testatem ha-
bet Filius h0-
minis super
1erram re-
mittendi
peccata, (* ait
paralytico :)
11. íi dico : sur-
ge, tolle gra-
battum lu-
um, et vade
domui tuae.
12: Et ille confes-
tim surgens,
sublato gra-
batlo * coraim,
omnibus,
abiit; ita ut
stuperent
omnes, et ho-
norificarent
Deum, dicen-
tes, numquam •
taliter vidis-
Se Se.
13. Et exiit iterum
Jesus ad mare,
et omnis tur-
ba convenit
ad eum, et do-
cebat illos. ®
14. Et praeteri-
ens, vidit (f) * Ja-
cobum i Alplie-
i, sedentem
ad teloneum,
et ait illi: Se-
uete me.
t exsurgens,
SeCuluS eSt.
euim.
M5. Et factum est,
(g) discumben-
iibus eis f in
domo illius,
multi publi-

[ocr errors]

ubi erat;
et (a) sum-
miserunt i
rabbalum,
In quo
paralyticus
jacebat.
5. Cum vidis-
Set autem
Jesus fidem
illorum,
ait paraly-
tico : Fili,
remissa
sunt tibi
peccata.
6. Erant autem
ibi quidam
de Scribis
sedentes, ct
cogitantes
in cordibus
suis, (!) di-
centes ; :
7. Hic blasphe-
mat. Quis
potest dimit-
tere peccata,
nisi solus
8. Deus ? Quo
Κ cognito ;
esus in (d) spi-
ritu f, quid
cogitarent
intra se, di-
xit illis : Quid
cogitatis in
cordibus ve-
9. stris? Quid
est facilius?
dicere Pa-
ralytico: Re-
missa sunt
peccata tua :
aut dicere ?
Surge, et am-
10. bula. Ut
scialis, quo-

niam potesta-
tem habet -
Filius ho-

minis re

miltendi

peccata,'

(ait para-
AM. lytico :) Sur-
ge, tolle

grabattum

tuum, et

vade in
domum
12. tuam. Ipse
auteim Sut-
gens, tu-
lit gra-
batlum c0-
ram omnibus,
et abiit; ita
ut, mirantes,
honorificarent
(e) Deum t ;
quoniam
taliter non
talia viderant.
13. Et exiit
iterum secus
mare, omnes-
que turba venie-
bat ad eum,
et docebat
14. cos. Et cum
praeteriret,
vidit (f) Ja-
cobum i
Alfei, seden- '
tem ad te-
loneum, et
ait illi : Seque-
re me. Et
surgens, secu-
tuS eSt eum.
15. Et factum
est, (g) dis-
cuiml)entibus
illis f in lo-
mo, multi

CODEX BRIXIANUS.

ubi erat Jesus. et patefacientes. submiserunt graba- bula. Ut autem sciatis. quia potestatem habet Filius tum. in quo paralyticus jacel)at. Cum vidisset aulem hominis super terra dimitlendi peccata. ait paralytico. Jesus fidém illorum. ait paralytico Fili dimissa sunt Tibi dico surge tolle grabatum fuum et valle in domum tibi peccata tua. Erant autem illic. quidam de Scribis tuam Et statim ille surrexit. et sublato grabato. sedentes et cogitantes in cordibus suis. Quid hic sic abiit coram omnibus. ita ut admirarentur omnes. loquitur blasphemat. Quis potest dimittere peccata. et honorificarent Deum dicentes. Quia numquam sic nisi solus Deus. Quod statim. cognoscens Jesus vidimus. Et egressus est iterum juxta , mare. et spiritu suo. quod ita cogitarent- intra se. (licit illis. omnis turba. veniebat ad eum et docebat eos. Et praeQuid ista cogitatis in córdibus vestris. Quid est faci- teriens vidit Levin Alpliei. sedentem ad theloneum. lius dicere paralytico. Dimittuntur tibi peccata et ait illi. Sequere me. Et surgens sequtusest eum. £t tua. aut dicêre Surge tolle grabatum tgum et ani- factum est. cum discumberei in doimum ejus. multi

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
« PoprzedniaDalej »