Obrazy na stronie
PDF
ePub

nibus,

lem,

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. oportel tralabant de om Tradi in

Hierusalem, di, et tertia

quae
manus (a) ho-

nomine Cleo-
die resur-
his contige-
minum 7,

fas, et (h) Am8. gere. Et me. 15. rant. Et sacet crucisigi,

14. maus 1. Et moralae tum est dum et die tertia

ipsi fabulabansunt' ver6 Iractarent resurgere.

lur ex his omborum hoipsi, el Jesus as8. El rcmemo:

nibus, quae rum. cendens coratae sunt

acciderant. 9. Et (b) reversae t, milabalur verborum horum.

15. Et factum est renuntia16. cum illis :0

9. El (6) regressae t, dum fabulaverunt haec culi autem renuntiaverunt

bantur, et ipse omnia illis eorum haec omnia illis

Jesus supervenit, undecim , teneXI. et ceteris

el ibat cum el celeris om• bantur, ne 10. omnibus.

16. illis : oculi 10. nibus. Erat agnoscerent Erat

autem eorum autem Magillum. aulem Maria

tenebantur, dalena, et 17. Dixit autem Magdalenae,

ne eum ad? Maria Jacoad eos : Quae et Johanna,

gnoscerent. bi, et Johan sunt verba et Maria

17. Et ait ad
na, et reli-
ista, quae trac-

Jacobi,
et

illos : Qui sunt
quae cum eis,
latis ad alter-
celerae, quae

hi sermones, quae dicebant utrum, et cum ipsis

quos con fertis ad Apostoestis tristes? fuerant :

ad invicem, et 11. Tos haec. 18. Respondens baec (c) dice

estis tristes ? El visa sunt autem unus bant + ad

18. (i) Respondit illis, lanquam ex eis, cui noApostolos.

unus ex ipsis, delira, vermen est Cleo11. Et visa sunt

nomine Cleoba haec; et phas, dixit ante illos, sicut

fas, et dixit (d) non credead illum : deliramentum,

illi : Tu solus bant eis (e) +. Tu solus pereverba ista,

peregrinus es 13. El ecce : duo grinus es in et (d) non cre

in Hierusaerant ex ilHierusalem ?

debant † lis, euntes nescis, quae illis (e) +. Et

non cognoin municigesta sunt 13. ecce duo ex

visti, quae fapium, sladiin illa in di illis ibant

cta sunt in os habenlem ebus istis? () in † ipsa

illa in bis LX. ab Hieru19. Qui ait illis : die in castel

19. diebus ? Quibus salem, cui noQuae ? Et ipsi lum, (9) quod

ille dixit : quae ? inen (h). Ammans †. dixerunt :

aberal + stadia

Et dixerunt : 14. Et ipsi 8 tracDe Jesu Nasexaginta ab

De Jesu Na

CODEX BRIXIANUS. tradi in manus hominum peccatorum. et crucifigi. quod aberat + spatio stadiorum. Lx ab Hierusalem noel lerlia die resurgere. Et recordatae sunt verborum mine Emmaus. El ipsi loquebantur ad invicem de ejus. Et regressa a monumento nuntiaverunt hæc his omnibus quae acciderant. Et factum est. dum faomnia illis undecim. et celeris omnibus. Erat bularentur. et secum conquirerent. et ipse Jesus autem Maria. Magdalene. et Johanna. el Maria Ja adpropinquans ibat cum eis. oculi autem eorum lc. cobi. et celerae quae cum cis erant. quae dicebant nebantur. ne eum agnoscerent. Et ait ad illos Qui sunt ad Apostolos haec. Et visa sunt coram illos. quasi hi sermones quos conferiis ad invicem. Ambulandeliramentum verba illarum. et (d) non credebant les et eslis tristes. cl respondens unus ex ipsis. illis. Petrus autem surgens cucurrit ad monumen cui nomen Cleophas dixit ei. Ti solus peregrinus es tuin. et procumbens. videl linteamina sola po in Hierusalem. et non agnovisti quae facta sunt in sila. et abiit inirans secum. quod factum fuerat. Et ea in diebus istis. Quibus ille dixii. Quae. Al illi ecce duo ex ipsis ibanl. eadein die in castellum (N) dixerunt. De Jesu na

CODEX CORBEIENSIS. 8. Rememoratae sunt verborum horum *.

ciderant. 9. Et egressae, nuntiaverunt haec omnia.

15. El factum est dum fabularentur, et ipse Jesus 12. Et abiit apud semetipsum, mirans factum. Et pervenit , et ibal † cum illis.

17. Quos conseriis ad invicem, 'et estis tristes ? 13. Quod aberat spatio stadiorum sexaginta ab Je 18. Tu solus peregrinus in Jerusalem ? non cognorusalem, nomine Ammaus, el Cleoplas.

visti. 14. Et ipsi fabulabantur de his omnibus, quae ac

VARIANTES LECTIONES. 1 Et ita Gal.

6 Gat. copfabularentur. · Gat. Mariae Jacobi, et Joseph, et caeterae. Mm. Ma ? Gut. nomen erat Cleophas, dixit ad eum... non coguo. riae Jacobi , et caeteraé. Vulg. Maria Jacobi, et caeterae. visti omnia , quae facta sunt'in ea in diebus his? Vulg. 3 Mm. duo viri ex illis. Vulg. duo ex illis.

nomen Cleophas , dixit ci... non cognovistis, quae facta Gat. Æmavus.

sunt in illa his diebus? B Gat. loquebantur de his.

8 El ila Gat.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Post hominum, deest peccatorum, etiam in cod. Cant.—(b) Post regressæ, deest a monumento, etiam in cod. Cant.-(c)Ante dicebant, deest, quae, etiam in cod. Canı.-(d) Ila eltex. Gr. ársiotouy.-(e) Deest lolus ver

105 habuisse testatur S. Hieron. in lib. de Nom. Hebr. 13 Ante respondit, deesi et, pariur in cod. Cant.

ecce, etc.

· (h) Ita el codd.

[ocr errors]

3

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. zareno, qui disse, qui dizareo, qui fuit

24. vivere. Et fuit Prophecunt eum Propheta, po

abierunt la, polens in vivere. tens in opere,

quidam ex opere, 'et ver24. Et abierunt el sermone,

nostris ad bo, coram quidam ex coram Deo,

monumenDeo, et omnostris ad moet omni plebe;

lum, et ita ni populo; numentum,

20. (a) quomodo invenerunt, 20. (a) quomodo et invenebunc † tradi

sicut muhunc f trarunt ita, ut derunt Prin

lieres dixediderunt mulieres dicipes Sacerdo

runt; ipsum > Pontifices xerunt; ipsum tum, et omnes

vero non nostri in autem non populus in

(c) viderunt t. judicio mor(c) viderunt *. damnationem

25. Et ipse ditis, et cruci25. Et ipse dixit ad illos : mortis, et

xit ad eos : fixerunt Insensali, cruci eum

O stulti, et 21. illum. Nos

et graves cor-
21. fixerunt. Nos

tardi corde
vero spera-
de in creden-
vero speraba-

ad creden vimus ipsum do omnibus, mus ipsum

dum in omniesse, (b) qui requibus loesse, (b) qui

bus, quae lodempturus cuti sunt redempturus

cuti sunt esset + IstraProphetae. esset + Istrabel :

Prophetae. bel : nunc 26. 6 Nonne haec et nunc ter

26. Nonne haec tertia dies oportebat patia dies est

oportuit est hodie, li Christuni, et inhodie, quod

pati Christum, ex quo factrare in glo haec facta

et ita intrare la sunt haec. riam suam? 22. sunt. Et in

in gloriam suam ? 22. Et super bis 27. Et (d) erat 4 incho his omnibus

27. E1 (d) erat + omnibus ans a Moymulieres quae

incipiens mulieres sen, et omnia dam ex no

a Moyse, quaedam ex bus Prophestris terrue

et omnibus nostris extertis, ' interpraerunt nos,

Prophetis, ruerunt nos, tans eis in omquae ante

interpraelans quae fuerunt nibus Scriplucem fuerunt

illis in ommane ad turis de se. ad monu

nibus Scrimonumen28. Et adpropinmentum;

pturis , quae 23. lum; et, cum quaverunt 23. et, non in

de ipso erant. non invein vicum, vento corpore

28. Et ad propianissent corquem ibant; ejus, vene

verunt castelpus ejus, veet ipse adfec. runt, dicentes,

lo, quo ibant; nerunt, dilabat se lonse etiam vi

et ipse finxit centes, 29. gius ire. ' Et sionem An

se longius ire. etiam visiocoegerunt gelorum

29. Et coegerunt nem Angeillum, dicenvidisse, qui

illum, dicenlorum se viles : Mane nodicunt eum

tes : Mane

CODEX BRIXIANUS. zoreno qui suit Propheta potensin opere et ser Et abierunt quidam ex nostris ad monumentum. mone coram Deo. et omni populo. quomodo eum et ita invenerunt sicut mulieres dixerunt. ipsum tradiderunt summi Sacerdoles et Principes nos vero non (c) viderunt 4. El ipse dixit ad illos. Sulli tri in damnationem mortis. et crucifixerunt eum. et tardi corde ad credendum. in omnibus quae Nos autem sperabamus quia ipse esset redemplu locuti sunt Prophetae. Nonne haec oportuit pali rus Israbel. et nunc super haec omnia. tertia Christum. et ila intrare in gloriam suam. Et incidies est hodie. quod haec facta sunt. Sed et mu piens a Moyse. et omnibus Prophetis interpretabalur lieres quaedam. ex nostris. lerruerunt nos quae illis in omnibus. Scribturis. quae de ipso erant ante lucem fuerunt ad monumentum. et non in Et adpropinquaverunt castello, quo ibant. et ipse vento corpore ejus venerunt dicentes se etiam vi

finxit se longius ire.Et coegerunt eum dicentes. Mane sionem Angelorum vidisse qui dicunt eum vivere.

CODEX CORBEIENSIS, 21. Nos autem sperabamus, ' quia ipse " incipit 27. ** Et erat incipiens + a Moyse, et omnibus liberare Israel.

Prophetis, interpretans. 24. " ipsum vero non viderunt.

VARIANTES LECTIONES. · Gal. et verbo coram Deo, et omni plebe. Vulg. et 8 Gal. et Mm. ad castellum, quo iba nt. Mm. ipse voluit. sermone coram Deo, et omni populo.

Vulg. castello, quo ibant, et ipse se finxit. • Gal Principes Sacerdotum et Principes nostri. Vulg. 9 Mm. El rogaverunt illim. Gal. Et intravit manere cum Summi Sacerdotes et Principes nostri.

illis. Vuly. El coegerunt illum. Et intravit cum illis. 3 Gal. ex quo haec. Vulg. qnod haec.

10 Mm. quod ipse.

11 Et ita Gal. * Gat. et Mm. qui dicerent. Vulg. qui dicunt. 6 mm. et duri corde. Vulg. el tardi corde.

11 Gal. ipsum autem non viderant. 8 Mm. Nonne oportuit. Vulg. Nonne haec oportuit. 13 Et ita Gat et Mm. ? Mm. interpretale.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Et ila cod. Cant. TÔS TOŪTOV. (b) Ita et tex. Gr. o péw aut pouobai. - (c) Ita et lex. Gr. sidoy. (d) Et ita cod. Cant. mv. PATROL. XII.

23

bant,
in via ges-

7

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. biscum ; 'quoillis erant, nobiscum ;

illis erant , niam (a) ad ves. 34. dicentes : quoniam (a) ad

34. dicentes : Quod perum jam Quoniam vesperum jam

surrexerit declinavit vere resurdeclinavit

Dominus, dies +. rexit Dominus, dies t. Et

et visus est Etiniravit, el visus est intravit cum

a Simone. ut cum eis Simoni. illis, (b) et

35. Et ipsi narmaneret. 35. El ipsi enarramansiit.

rabant, quae 30. Et factum

quae
30. Et factum

gesla erant est, cum dis

est, dum re

in via ; et cubuisset ta erant; et cumbit cum

quomodo cocum illis, ' acsicut agniillis , accepit

gnoverunt ceptum patus est illis panem, et

eum in franem benein fractiobenedixit,

ctione panis. dixit, el fran36. ne panis. Et, ac fregit, et

36. Dum haec gens, porridum haec porrigebat

autem locungebat illis. loquuntur,

31. illis. Et aper tur (d) illi , ipse 31. Et adaperti (d) * ipse † stetit ti sunt oculi

stelit in mesunt oculi in medio eoeorum, et

dio eorum. eoruin, et 37. rum. Extercognoverunt

37. Conturbatique, cognove. riti autem, eum; et

et conterriti, runt illum; et timore (c) invisus fa

existimabant et ipse nusadprehenctus est +

se spiritum quam consi, putabant 32. eis. Et di

videre. paruit ab ilse spiritum videxerunt ad

38. Dixit (e) au32. lis, Et di38. re. Qui diinvicem : Non

tem + ad illos : xerunt ad xil illis : Quid ne cor no

Quid turbati estis? alterutrum :

turbati elis?
strum erat

et (I) quare +
Nonne cor
et () . quare † co-
in nobis ar

cogitationes nostrum gitationes dens in via,

ascenderunt erat in noascendunt cum aperiret

in corde bis ardens in via, in corde vesnobis Scri

39. vestro? Videcum adaperiebat 39. tro? Videle pturas?

te, ecce manobis Scriptu

manus me-
33. Et surrexe-

nus meas,
33. ras ? Et sur
as, et pedes
runt ipsa

et pedes gentes ea(9) meos t; quonihora , et re

(9) meos f; dem hora, ain ego sum : gressi sunt

quia ego sum reversi sunt ipsi Iractain Hierusa

ipse : palpale, in Hierusa. te, et videle; lem; et in

et videte ; lem; et invequoniam venerunt

quia spiritus nerint colspiritus carnem, congregatos

carnem, et lectos xl, et et ossum non undecim, et

Ossa non eos, qui cum

sicut
eos, qui cum

habet, sicut

CODEX BRIXJANUS. mobiscum. quoniam vesperurn est. et jam declinavit dicentes. Quia vere Dominus surrexit. et apparuit dies. Et intravit cum illis. ut maneret. Et laclum est dum Simoni. Ei ipsi narrabant quae gesla erant in via. recumberet cuin illis. accepit panem. et benedixit, et et quomodo crignoverunt eum. in frá tione panis. Haec fregit el dedileis. Et aperti suntoculi eorum. et cogno autem illis loquentibus: (d) ipse + Jesus steril. in verunt elim. et ipse (c) invisus facilis est teis. Et dixe medio eorum. et dixit eis Pax vobis. ego sum nolite runt ad invicem. Nonne cor nostrum erat in nobis limere. Conturbati verò et conterriti. existimabant ardens, dum loqueretur nobis in via. et apcriret se spiritum videre. Et dixit eis. Quill lurbati estis et nobis. Scribluras. Et surrexerunt eadem höra. et (9) quare trogiliationes ascendunt in cordibus vestris. regressi sunt in Hierusalem. et invenerunt congre Videte manus meas et pedes quia ego sum ipse. palpala galos undecim Apostolos, el eos qui cum ipsis erant et videle. quia spiritus carnem et ossa non babel.

CODEX CORBEIENSIS. 29. quoniam ad vesperum jam jam declinavit dies. 36. sletit in medio eorum. 31. ipse autem nusquam comparuit ab eis.

37. Conturbasique, et conterriti, existimabant se 34. quod vere surrexit à mortuis Dominus, el vi spiritum videre. sus est a Simone.

38. Dixit autem ad illos : Quid turbati estis?

VARIANTES LECTIONES. · Gàt. advesperascit , et inclinata est (varians lectio in Jesus... Pax vobis. textum illata jain declinat) dies. Mm. quoniam ad vespe $ Gut. et Mm. conturbati estis. ram jam declinal dies. 9 Mm. accepit Jesus panem. Vulg. accepit panem.

Gul. cl Mm. et quare cogitationes ascendunt in corde

restru? Vulg. el cogitationes ascendunt ia corda vestra! 3 Mm. in nobis de Jesu , dum. Vulg. in nobis, dum. ? Qal. pedes meos; quoniam... babentem. Mm. pedes Gal. ipse autem Jesus slelit... Pax vobis, Vulg. stelit meos. Vulg. manus meas, et pedes; quia... habere.

BLANGHINI NOTE. (a) Ita et cod. Cant. Tapos écrépav (additur ñòn in Barb. 1. ct in Vulg.) xézhezev v viuépa. — (6). Ja et tex. Gr. Tou peiver. Vercell. h. bei ui cum eis maneret. Brix. u maneret. ----(6) "Et ita lex. "Cr. Öpavros éyévero. -(d) Addit illi, eliam lex. Gr. aútāv. Favet Brix. Jbid. ipse el ila cod. Cant, ajtós. Cant. de (1) Addit quare, pariter lex. Gr. dati. (g) Addit meos, etiam lex. Gr. Mooi

habet,

[ocr errors]

ego millo

6

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. me videtis (c) est 7, Christum pa me videtis

scriptum (c) est t. habentem (a) +. ti, el resurhabere (a) †

Christim pati, 41. Adhuc ? autem gere a mor

41. Adhuc autem

el resurgere non credentuis tertia illis non

a morluis, libus illis, et 47. die, elpraedi credentibus,

47. et praedicari stupentibus cari in noet mirantibus

in nomine prae gaudio, mine illius prae gaudio,

ejus paenidixit : Habepaenitentiam, dixit : labelis

tentiam, et tis aliquid, et remissioaliquid hic,

remissa pec* quod edamus nem peccatoquod mandu

caloruin in 42. bic? Qui per rum in omcelur ?

omni gente, rexerunt nibus genti

42. Ad illi optule incipientibus illi piscis assi bus, incipiens runt ei partem

ab Hierosoparlem, et faab Hierusapiscis assam, et

Пута. 43. vum. Et acci48. Jem. Vos au

43. (b) de fabo +. El 48. Vos autem piens, mantem estis tesmanducans co

estis testes ducavit cotes horum. ram ipsis,

49. horum. Et 44. ram illis : et 49. Et ego mittam

dixit ad eos : dixit eis : Haec

repromissi-
44. Haec sunt

promissa Pa-
verba , quae
onem Patris
verba, quae

tris mei in loculus sum super vos : locutus sum

vobis : vos aput vos, cum vos autem ad vos, cum

autem adhuc essem sedele in ciadhuc essem

sedele vobiscum : vilalem, dovobiscum :

in civitale, quoniam nec induaquoniam

quoadusque oportet inmini (d) virtunecesse est

induamini pleri omnia, tem * a sum

suppleri omquae scrip50. mo. Edunia, quae

50. ab alto. Edupla sunt in lexit autem scripta sunt

-xit autem ge Moysi, et illos usque in lege

eos foris in
Prophetis, et
ad Bellani-
Moysi, et

Bethaniam ;
Psalmis de
am; et extol-
Prophetis,

et elevatis
45. me. Tunc
lens manus
et Psalmis

manibus aperuit sen

suas,
benedi-
de me.

suis, bene-
sum illorum ,
xit (e) eos :

45. Tunc aperuit dixit (e) eos t. ad intelle51. Et factum est illis sensum,

51. Et factum est gendum dum beneut intellege

dum benedicit Scripturas. diceret illos, rent ea, quae

illos, recessit 46. El dixit eis : 8 discessit (1) ab scripta sunt.

(1) ab eis t: Quoniam 52. eis t. Et ipsi (g) re 46. Et dixit eis :

52. Et ipsi (g) resic scriptum versi •* sunt quoniam sic

gressi + sunt

CODEX BRIXIANUS. sicut me videlis habere. El cum hoc dixisset. osten el sic oportuit Christum pali. et resurgere a morluis dit eis manus. et pedes. Adhuc autem non creden die tertia. el praedicari in nomine ejus paenitentibus illis prae gaudio. et mirantibus dixit eis. liam. et remissionem peccatorum in omne. genles. Habetis hic aliquid quod manducelur. At illi obtulerunt incipientibus ab Hierusalem. Vos autem eslis testes ei. parlem piscis assi. et favum mellis. Et accipiens horum omnium. Et ecce ego mitto promissum Patris coram ip-is manducavil. et dixit ad eos. Haec sunt mei in vos. vos aulein sedere in civitate hac Hieruverba quae locutus sum ad vos. cum adhuc essem salem. quoadusque induamini (d) virtutem + ex vobiscuin quoniam oporluit impleri omnia quae alto. Eduxit

. aulem eos foras in Beih:nia. et elevascribta sunt in lege Moysi, et Prophetis. et Psalmis tis manibus suis. benedixit (e) eos *. Et factum est de me. Tunc aperuit illis sensum. ut intelligerent dum benediceret eos. recessil ab eis et elevabalur Scribturas. Et dixit eis. Quoniam sic scribtuin est, in caelum. Et ipsi adoraules eum. regressi + sunt

CODEX CORBEIENSIS. 41. babetis hic aliquid manducare ?

49. mitto promissa Patris mei in vos. 43. Et manducans coram ipsis, dixit ad eos.

51. recessil ab eis. Omiliil, et lerebalur in caelum. 4$. ut intelligerent, quae scripta sunt.

52. Et ipsi regressi sunt. Omittit, adorantes. 47. remissioniem peccatorum in omni gente.

VARIANTES LECTIONES. · Gat. autem non credentibus ei prae gaudio, et miran virtutem ex alto. Mm. ab excelso. Vulg. promissum Patris tibus, dixit. Vulg. aulem illis non credentibus, el niranti ... quoadusque induamini virtute ex alio. bus prae gaudio, dixit.

Gut. foras usque in Bethaniam. Vulg. foras in Belha2 Mm. quod edam.

niam. 3 Mm. sensus eorum, ut. Vulg. illis sensum, ut.

8 Gat. et elevalus est in caelum. Vulg. et ferebatur in * Gat. el mm. sic scriptum est, Christum pali. Vulg. sic coelum. scriptum est, et sic oportebat Christum pati.

Gul. adorantes eum, reversi sunt. Mm. adorantes, re& Gat. et Mm. praedicare. Vulg. praedicari.

versi sunt. & Gut. repromissionem Patris... usque dum induamini

BLANCHINI NOTÆ. (a) Deest versus 40 etiam in cod. Cant.- (b) lia et lex. Gr. &Trò uelico0v. --- (c) Post est, deest et sic oportebal , etiam in cod. Cant. nec legisse videtur S. Irenaeus. — (d) Ila el tex. Gr. dúvajes. — (e) Et ita lex. Gr. virous. — (1) Post. ab eis, deest et ferebatur in caelum, pariter in eod. Cant. (y) Anle regressi, deest adorantes eum, in cod. quoque Cant.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. in Hierusaper in temin Hieru

erant semper lem cum gauplo, (a) conlausalem cum

in templo, dio ... no. dantes * Deum. gaudio ma

(a) laudantes 1. 53. Et erant sem

53. gno. Et (6) EvangeLIUM SECUNDUM LUCANUM EXPLICIT.

(6) SECUNDUM LUCAN EXPLICIT. INCIPIT SECUNDUM MARCUM *.

INCIPIT SECUNDUM MARCUM *.

CODEX BRIXIANUS. in Hierusalem cum gaudio magno. Et erant semper in templo laudantes et benedicentes Deum. Amen. (6) EVANGELIUM SECUNDUM LUCAN EXPLICIT. * INCIPIT EVANG. SECUNDUM MARCUM.

CODEX CORBEIENSIS. 53. laudantes Deum. Omittit, et benedicentes. Non legit, Amen. Explicit Evangelium secundum Lucanum.

Sunt autem Capilula XLVII.
Incipiunt Capitula Evangelii secundum Marcum. Incipit Evangelium secundum Marcum.

VARIANTES LECTIONES.
· Gat. Onriltit , benedicentes Deum. Amen. Mm. vero Gal. Finitum Evangelium cata Lucan.
benedicentes. Vulg. hubel , laudantes et benedicentes

Item incipit Evangelium secundum Marcum. Deum. Amen.

Mm. Item nunc orditur Evangelium Jesu Christi, etc.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Post laudantes, deest et benedicentes Deum. Amen, etiam in cod. Cant. rò Amen in plerisque antiquis codd. mss. non legitur. Additum censent nonnulli ab Ecclesia, quæ narrationem Evangelicam bac acclamalione claudere solebat. - (b) Ita cod. et Cant. 'Evayye.cov xata Aoutāv érampóln, äpxetal xati Méprou.

INCIPIT EVANGELIUM SECUNDUM MARCUM.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. CAPUT PRIMUM. (c) Dei nostri 4.

CAPUT PRIMUM.

nostri t. 4. Fuji Johannes

4. fuit Johannes 1. INITIUM ' EVANin deserto 1. INITIUM Evan

in deserto GELI JESU CHRISTI baptizans,

GELUI JESU

baptizans, et Filii Dei. Sicut el praedicans CHRISTI , FILI

praedicans scriptum est baptismum paeDei. Sicut

baptismum paein Esejam niientiae in rescriptum est

nitentiae in Prophetam : missione peccato

in Eseia Propheta : remissionem 2. Ecce (a) mit5. rum. Ei egre2. Ecce (a) mil

peccatorum. to + Angelum diebatur 10 + Angelum

5. Et egrediebannieum ante a ad eum tota menim anle

tur ad illum faciem tuam ; et regio Judaeae;

sacien luam ,

omnis (d) Juparavit viam el llieroso) qui praeparavit

daea f regio, (b) luam . Et lymitae om

viam (b) luam t.

ct Hierosoly3. iterum : Vox nes bapli

3. Vox clamantis

mitae universi; clamantis in de zabantur

in deserto :

et baptizabanserlo : praeparate in (e) Jordane i

parate viam

tur ab eo in viam Domino ; ab eo, confi.

Domini ; re

(e) Jordanent, recias falentes peccias facile

confitentes cite' semitas cata sua. semitas (c) Dei

peccata sua.

CODEX BRIXIANUS. Inilium Evangelii Jesu Christi Filii Dei. Sicut scri nostri 4. Fuit Johannes baptizans in deserto. el btum est. in Esaia Propheta. Ecce (a) millo † An praedicans baptismum paenitentiae in remissionem gulum meum ante faciem tuam. qui prarparabit peccatorum. El egrediebatur ad illum omnis reviain tuam alle le. Fox clamantis in deserto. gio Judaeae. et Hierosolymitae. et baptizabantur paralo viam Domini. reclas facile semilas (c) Dei

ab illo in Jordane flumine. confitentes peccata sua.

CODEX CORBEIENSIS. Cap. 1. 2. Ecce mitlo Angelum nieum ante te, et 5. omnis regio Judaeae *, et omnes Jerosolymitae. ante faciem tuam; qui praeparabil viam meani ante ie.

VARIANTES LECTIONES. Gat. et Mm. Evangelii Domini nostri Jesu Christi. : Mm. ad illum omnis Judaea. Vudy. ad eum omnis JuVulg. Ev. ngelii Jesu Christi.

daeae regio. • "Mm. semitas Dei vostri. Vulg. semitas ejus.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Anle millo, deest ego, eliam in cod. Cant. - (b) Post luam, deest ante te, pariter in cod. Cant. Gr. et Lat. (c) Ita et cod. Cant. Lat. ac Gr. necnon Goth. Toû @co nije@v, et quidam alii Græci codd. juxta Esajam x1, 3. — (d) Ila et lex. Gr. v 'loudaia. — (e) Post Jordanen , deest flumine, in cod. quoque Cani.

« PoprzedniaDalej »