Obrazy na stronie
PDF
ePub

ne hoc.

nem.

am, incho

cem.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. pam in homi. verbis pluri

in hoc homi

nihil ei responbus. Ipse vero

debat. 5. Ad illi invales nihil respon

5. Ad illi in vale

10. Stabant etiam cebant. dicen. 10. debat illi. Sta

scebant, dicen

Principes Sates : Commobant autem

les : Commovet

cerdotum, et vel populum, Pontifices,

(a) populum t

Scribae, con docens per 2 vehementer

per universam

stanter accutotam Judaeaccusantes

Judaeam, inci

santes eum. 11. eum. Sper

piens a Ga

11. Sprevit autem ans a Galilaenens autem

jilaea, usque

illum Herodes a, usque hue. illum el He

huc.

cum (6) exer6. Pilatus autem rodes cum

6. Pilatus

citibus suis, ul audiit Gaexercitu suo,

autem

et inlusil, el, lilaeam, inet delusum audiens Gali

indutum (c) ilterrogavit, induens veslaeam,

lum * veste an a Galilae. te candida,

interroga

alba, remisit a homo isle remisit Pilavit, si a

(c) illum * ad 7. esset. Et, com 12. to. Facti Galilaea

12. Pilatum. Tunc cognovissunt autem

7. homo esset. Et, amici facti set, eum de in amicitiam ut cognovit

sunt Herodes, Herodis poHerodes, ci quod de Herodis

et Pilatus ipsa testatem esa Pilatus eapotestate est,

die : nam ante se, remisit dem hora : misit illuni ad

inimici fueillum ad Hepraeerant lleroden, qui

rant ad invi. rodem, qui enim in ini

in Hierosolyerat et ipse micitiam. mis erat in

13. Pilatus Hierosoly13. Pilatus autem, illis diebus.

autem, mis in his convocans 8. Herodes

convocatis diebus. Pontifices, autem,

Principibus 8. Herodes auet Princi. viso Jesu,

Sacerdotum, lem, viso Jesu, 14. pes populi, di gavisus est

et Magistratibus gavisus est xit ad illos : valde : erat

14. plebis, dixit valde : erat Delulistis enim cupiens

ad illos : Openim copimihi homiillum videre

tulistis mihi ens videre nem hunc, ex multo tem

hunc homiillum, proptanquam apore, eo quod

nem, quasi terea quod vertentcm audiret multa

avertenlem audirei frepopulun ; et de illo; et

populum : quenler de ecce ego cosperabat

et ecce ego illo; et speraram vobis insignum ali.

coram vobis Dat aliquod terrogans, quod videre

interrogans, signum vinibil inveab eo fieri.

nullam causam dere ab illo ni dignum 9. Interrogabat

invenio in sieri, in homine autem cuin

hoc homine 9. Interrogabat hoc de jis, quae mullis sermo

ex his, quibus autem illum accusalis

nibus. Ad ipse

eum accusatis.

CODEX BRIXTANUS. in hominem isto. At illi invalescchant dicentes. antern Principes Sacerdotum et Scribae. constanter. Commovet populum. docens per universam Jud:eam accusantes eum. Cuin autem sprevisset illum Heroincipicns a Galilea usque huc. Pilatus autem audiens des cum militibus suis. el inlusisset. induil (c) euni Galilæam. interroga vil si homo Galilaeus esset. Et ut vesle aiba, el remisit (c) eum ad Pilalum. Tinc amici cognovit quod de Herodis potestale esset misit illum facti sunt Herodes. et Pilatus in illa die. nam antea. ad llerodein qui a elipse Hierosolymis erat in illis die inimici erant ad invicem. Pilatus vero convocatis bus. Herodes autem viso Jesu gavisus est valde. erat summis Sacerdotibus ei Principibus populi dixit ad enim cupiens illum videre ex multo lempore. eo quod eos. Obtulistis mihi hunc hominem. laliquam avermulta audiret de illo. el sperabat signum aliquod tentem populum. el ecce ego. coram vobis interro. videre ab co fieri. Interrogabat autem illum multis gans. nullam causam inveni in homine isto ex his. sermonibus. Ei Jesus nihil respondebat ei. Stabant quibus eum accusatis.

CODEX CORBEIENSIS. 6. interrogavit, si a Galilaea homo esset.

11. Cum exercitibus suis.

VARIANTES LECTIONES. · Mm. quia et. Vulg. qui et.

autem Principes Sacerdotum, et Scribae, constanter. : Mm. 'eliam Principes Sacerdotum , constanter. Vulg.

LECTIONES CODICIS VINDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA. 5. populum (omisso docens)... usque hoc. 6. si a Gali nibus. Ipse. 10. Stabant etiam Principes... accusantes Jaea homo esset. 7. quod de Herodis potestatem est, remisit illum ad Herodem, qui Hierosolymis erat. 8. cu Reliqua S. Lucæ desuni in Vindeb. usque ad vers. 17 piens illum videre ex mulio lempore, eo quod audiret capilis u S. Marci, cujus Evangelium sequilur in codice multa de illo. 9. Interrogabat autem illum multis sermo post illud S. Lucre.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Post populum, dcest docens, etiam in Usser. 2, apud Millium.-(b) Ita el tex. Gr. GTPateúvacy.- (c) Addit bis illum, etiam tex. Gr. aùzóv.

eum.

ergo illum

cibus mag

dabo ergo

eum, et di

[ocr errors]

propler sedia

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. 1š. eum. Sed nec

15. Sed neque

invenio in Herodes : redimillam. Herodes : nam

eo. Corripiam misi enim 23. Qui immi. misi vos ad

crgo illum, vos ad illum, nebant voillum, et ecce

et dimitlam. et ecce nihil

nihil dignum

23. Ad illi indignum mornis, postulanmorte aclum

stabant vocite gestum les : crucifige il. 16. est illi. Emen

bus magnis , 16. est illi. Castilum : et 6 inva

postulantes, galum ergo lescebant

ut crucifige-
illum dimil-
voces illo-
mittam.

relur : et inva.
rum.
17. Necesse autem

lescebant vo-
18. Exclamabant
24. Et Pilatus de-
habuit dimniltere

ces eorum. autem tocrevit fieillis , secundum

24. Et Pilatus adjulus populus, ri' petitionem consueludinem,

dicavit fieri pedicentes : Tol25. illorum. Diunum.

titioncm ipsorum. le hunc, dimisit autem 18. Exclamavit

25. Dimisit autem mitte autem eum , qui propautem simul

illis eum nobis Barabler homiciuniversa turba ,

qui propter 19. han, qui edium , et sedicens : Tolle

homicidium , et rat, propter ditionem hunc, el di

seditionem seditionem conjectus mitte nobis

missus fuerat quandam eral in carBarabbam :

in carcerem ; factam in cerem ; Jesum 19. qui eral,

Jesum vero civitatem, autem tra

tradidit vo* conjectus didit voluniionem quan

luntali e0in carcerem, tali ipsorum. dam faciani

ruim. quia homici26. Et , cum dedu

in civilale,

26. Et, cum dudium fececerent eum et homicidium,

cerent euin, ral. Simonem missus in car

Simonem 20. Rursus autem quendam cerem.

quemdam Pilatus ad. Cyreneum 20. Iterum all

Cyrenensem locutus est venientem tem Pilatus

venientem eis, volens a villa adpre. locutus est

de villa addimittere hendentes, ad illos, vo

prehenderunt, 21. Jesum. Qui proinposuerunt lens dimillere

el imposueclamabanı, illi crucem 21. Jesum. Ad

runt illi * dicentes :

illi succla

crucem porCrucifige 27.' Jesum. Seque mabant,

dicen

tare post 22. illum. Qui lerbatur autem les : Crucifige

Jesim. tio dixit ad eum (a) mulillum.

27. Sequebalur illos : Quid litudo in22. Ille autem

autem illum enim mali gens poputertio dixit

(a) mulliluido fecil s hic? nilit, et muliead illos : Quid

populi t, el bil dignum rum , quac

enim mali

mulieruni, moriis inplangebant

fecit iste ?

quae plangeveni in illo. se, et lamennullam enim

bant, et la Castigaluin tabant.

causam mortis

menlabani.

CODEX BRIXIANUS. Sed neque Herodes. nom remisit eum ad nos, et dimillam. At illi instabant vocibus magnis posluccce nihil dignum morte actum est ab eo. Emen lantes uit crucisigerelur. et invalescebant voces eo. dabo ergo illum et dimillam. Necesse autem la rum et Sacerdotum. Pilatus autem adjudicavit fieri bebat dimillere eis. per diem festum unum. Ex. petitionem eorum. Dimisit autem eis illum qui propclamavit autem simul universa multitudo dicens. ier homicidium. et seditionem missus fueral in car. Tolle hunc. el dimille nobis Barabban. qui erat cerem. quem petebant. Jesuin vero tradidit volunpropler seditionem quamdam factam in civitate. et lali eorum. Ei cum ducerent eum adprehenderunt homicidium in carcere missis. iterum autem Pilatus Simonem quendam Cyrenensem. venientem de villa. locutus est ad eos. volens dimittere Jesum. Al illi et inposuerunt illi crucem portare post Jesum. Seclamabant dicentes. Crucifige illum. ille autem. ter quebatur autem illum (a) multitudo populi 7. et mutio dixit ad illos. Quid enim mali fecit isle. nullam lieres quae plangebant. et lainentabant eum. causam mortis invenio in illum Emendans ergo illum

CODEX CORBEIENSIS. 21. Dicentes : Crucifige illum.

26. Et, cum ducerent eum. 25. Volunt:ili eorum. Susceperunt ergo Jesum; et, 27. Multitudo populit, et mulierum. porlans sibi crucem, ducebatur.

VARIANTES LECTIONES. i Gal. et Mm. illum ad vos. Vulg. vos ad illum.

& Gat. iste homo... inveni. Vulg. iste... invenio. 9 Deest vers. 17, quem sic habeni Gul. et Mm. : Necesse * Mm. invalescebant vocibus. Vulg. invalescebant voautem erat dimillere eis per diem festum , unum; Vulg., Necesse autem habebat, etc.

? Gat. petitiones. Vulg. pelitionem. 3 Gal. el Mm. missus fuerat in. Vulg. erat... missus in.

8 Et ita Gat. et Mm. * Mm. dicentes : Crucitige eum.

BLANCHINI NOTÆ. (a) 1:a el cod. Cant. SiOS 1000. Vercell. multitudo ingens populi.

ferre post

ces.

tres quae

Cadile super

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. 28. Ad quas conlatrones 28. Conversus au

runt eum, versus, unum quitem ad illas

et latrones dixit : Filiae dem ad dexJesus dixit :

duos, unum llierusalem, tram , et alium Filiae Istrahel,

ad dextram, nolite flere ad sinistram. lacele : nolite

el alium ad (a) me ; verum 34. (b) Et, dividen flere (a) me

sinistram. vos flete, el les vestimenscd vos ipsas

(b) Dividentes maros + ves.

la ipsius,
mit-
flele, et filios +

ctiam vesti29. tros; 'quoni - tebant sor

29. vestros ; quo

menta ejus, am venient 35. les. El stabat niam venient

miserunt dies , in quipopulus * exdies, in qui

(c) sorlem 4. bus diceni : spectans. Subbus dicent :

35. Et stabat Felices sierisannabant Beatae steri

populus esles , et venautem eum les, et ven

peclans. Tres , qui non Principes,

Elderidebant genuerunt , intra se dinon genue

illum Prinet nbera, quae centes : Alios runt, et ube

cipes , dicentes : non educa: salvos fera, quae non

Alios salvos verunt. cit; se salvum nutrierunt.

fecit; nunc 30. Tunc incipifaciat, si 30. Tunc inci

se salvum cuit dicere hic est Christus pient dicere

faciat; si hic montibus : Dei electus. montibus :

est Christus Cadite sui30. Inridebant

Dei electus. per nos : et colautem eum nos :

36. Deludebant libus : Tegite el milites, et collibus :

autem eum 31. nos quoniaccedenOperite nos :

et milites am , si in umiles , acetum 31. quia, si in

accedentes, do ligno haec offerentes udo ligno

et acelum faciunt, in 37. ei, et dicenbaec fiunt,

(d) offerebant arido quid les : 6 Tu es Rex in arido

illi, † dicenfie: ? Judaeorum ? quid fiet?

37. les : Silu es 32. Ducebantur salva le ip32. Ducebantur

Rex Judaeoaulem et ali38. sum. Eral autem ali.

rum ... i duo latroautem et i duo lairo

38. va le. Et erat ni's cum ilinscriptio nes cum

superscriptio lo interfici. scripla suillo, ut cru

inscripta super 33. El, cum veper eum : Rex cifigerentur.

illum litteris nisscnt ad Judaeorum 33. Et, postquam

Graecis, Latinis, locum, qui hic. venerunt

et Haebreicis : appellatur 39. Unus autem in locum,

Ilic est Rex
Calvariae,

ex iis , qui
qui vocatur

Judaeorum.
crucifixe-
suspensi
Calvariae,

39. Unus etiam runt eum et erant maibi crucifixe

de pendentibus

CODEX BRIXIANUS. Conversus autem ad illas Jesus dixit. Filiac Jerusalem diccbal. Paler dimille illis non enim sciunt quid fa. nolile flere super me. sed super vos ipsas nele. el li ciunt. Dividenles aulem vestimenta ejus. miserunt lios vestros. Quja ecce venient dics. in quibus dicenil sorles. El stabat populus expectani. El deridebant Beatie steriles et ventres qui non genuerunt. et ubera illum Principes cum eis dicenics. Alios salvos fecit qui non laclaverunt. Tunc incipient dicere monti nunc se ipsum salvum faciat. si bic est Christus Dei bus Cadile super nos. el collibus Operite nos. quia cleclus. Deludebant autem illum el milites accedensi in viridi ligiio. bacc faciunt in arido quid fiel. Du les. el acelum illi offerenles el dicentes. Si lucs cebantur autem et alii duo lairones cum eo. lit cru Rex Judaeorum. salvum lc sac. Erat autem.et litulus ciligerentur. El postquam venerunt in locuin qui vo scriblus super eum. lilleris. Graecis. Latinis et llecalur Calvariae. ibi eum crucifixerunt. et latrones. brcicis. Hic est Rex Judaeorum. Unus autem de his unum a dextris. et alterum a sinistris. Jesus autem qui pendebant

CODEX CORBEIENSIS. 28. Filiae Israel, nolite flere me; sed vos ipsas 38, Lilleris Graecis, et Hebraicis. Omillil et Lalinis. flete, et filios vestros,

Ibid. Rex Judaeorum hic est. 29. Et ubera, quae non nutrierunt.

39. Unus autem de pendentibus latronibus...Nonne 31. si in humido ligno haec faciunt.

tu es Christus ? libera te, et nos. 37. Si tu es Rex Judaeorum, libera le.

VARIANTES LECTIONES. m. quoniam veniunt. Vulg. quoniam ecce venient. ducaeis... seipsum salvum faciat. Mm. expectans... SaduGal. el Mm. Cooperite nos. Vulg. Operite nos.

caeis... se non salvum facit. Vulg. spectans... Principes cum a Gail. ut crucifigerentur. Vulg. ut interficerentur. eis... se salyum faciat. * Gal. et Mm. qui dicitur Calvariae. Vulg. qui vocalur

6 Gal. Si tu es Christus rex, elc. Calvariae.

; Gal. ex his qui pendebat. Mm. ex iis qui pendebant. Gal. expectantes... Principes Sacerdotum, cum Sad

BLANCHINI NOTÆ.

7

(a) Deest ler super, etiam in cod. Cant. — (b) Ante dividentes , deest Jesus autem dicebal : Pater, dimille illis ; non enim sciuni, quid faciuni, ctiam in cod. Cani,- (c) lla el lex. Gr. xñpov. — (d) Ila et lex. Gr. Toposépepoy. Ibid. post. illi, decsl el, etiam in cod. Cant.

bant t, quae

in regno

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. lefici , blasclamans latronibus

Pater, in mapliemabat voce magblasphemabat

nus luas
eum, dicens :
na Jesus (a) :
eum, dicens :

commendo
Nonne lu
Pater, in ma-
Nonne tu es

spiritum
es Christus ? libe-
nibus tuis
Christus ? salva

meum : Et ra te, el nos. commendo temetipsum,

hoc dicens, 40. Respondens spiritum meum. et nos.

cmisit spiriautem ali

El emisit spiritum, 40. Respondens au tum. us, objurga47. Quod cum vilem aller in

47. Videns autem bat eum, didisset Cena crepabat illum

Centurio quod cens : Nec titurio, honodicens : Necli

fiebat, magnimes Deum, quorificavit mes Deum

ficat Deum niam in eoDeum, dicens : tu, quod in

dicens : Vere dem judiciVere homo eamdem dam

homo hic 41. o es ? Et nos hic justus nationem es?

justus erat. quidem 48. erat. Et om41. Et nos qui.

48. Et omnis juste ; digna nes. quae condem juste

lurba..... enim, quovenerant, haec patimur;

simul aderant rum gessiturbae ad nam digna

ad spectacumus, rece spectaculum faciis nostris

lum istud, pimus : hoc, videnrecepimus :

(b) qui videhic autem nites ea, quae

hic vero hil mali fe

fiehani,
per-
nibil mali

fiebant, per-
42. cit. Et dice-
cutenles (sic)
42. gessit. Et di-

cutientes pebat ad Jesum : peclora sua,

xit ad Jesum :

clora sua, Memento reverteban

Memor esto

reverlebanmei, cum 49. tur. Slamei Domine,

lur. veneris in bant autem quando venies

49. Stabant auregno tuo. omnes no

tem omnes 43. Et dixit illi ti illius a lontuo.

noti ejus Jesus : Amen ge, et mulie43. Et dixit ei

a longe, et dico libi, hores, quae seJesus : Amen

mulieres, die mecum cutae fuedico tibi, quia

quae seculae eris in Parant illum hodie mecum

fuerant illum 44. radiso. Et a Galilaea, Ceris in Para

a Galilaea, erat circividentes diso.

haec videnter 1 hora sexhaec. 44. Et erat fere

tes. ta ; et lene50. Et ecce vir hora sexta

50. Et ecce vir brae factae nomine Jodiei; el tene

nomine Josunt super sepli, qui ebrae factae sunt

seph, qui omnem rat Decurio, in universa

erat Decurio,
terram ; et
(c) bonust, et jus-
terra usque in

(c) bonus *,
51. lus (Hic non
nonam horam :

ši. el justus (Hic
ram nonam
consense-
45. obscuralus

non consen45. intenebrirat consilio, est Sol;

serat consilio, catus est et operae ilet velum lem

el actibus Sol; et velum lorum), ab (d) Apli scissum est

eorum), ab tenipli scisrimaihiat medium.

(d) Arimalia i sum est me. civitate? Ju46. Clamans voce

civitate Ju46. dium. Et, exdeorum magna Jesus (a).

deae, qui expc

CODEX BRIXIANUS. latronibus blasphemabat cum dicens. Si lu es Cliri. manus luas commendo spiritum meum. Et haec di. slus salvum fac temetipsum et nos. Respondens cons expiravit. Videns autem Centurio quod factum altem aller increpabat eum dicens. Non limes lu

fucrat. glorificavit Deum dicens. Vere hic homo jus. Deum. quod in eadem damnatione es. Et nos qui lus erat. Et omnis lurba qui simul aderant ad specdem jusie. digna enim faciis nostris recipimus, laculum istud. videntes quae fiebant percuticntes hic vero nihil mali gessit. El dixit ad Jesum. Do pectora sua, revertebantur. Stabant autem omnes mine memento mei cam veneris in regnum luum. noti ejus a longe, el mulieres quae secaiac erant eum Et ait illi Jesus. Amen dico tibi hodie mecum eris a Galilea. haec videntes. Et ecce vir nomine Joseph. in Paradiso. Erat autem fere hora sexla. et lenebrae qui erat Decurio vir bonus et justus. Hic non confactae sunt in universa terra. usque in lioram nonam. senserat consilio et actibus eorum, erat autem ab (d) et obscuratus est Sol. et velum templi scissum est Arimatia * civitate Jadacorum. mcdium. Et clamans voce magna Jesus ait. Pater in

CODEX CORBEIENSIS. 42. Domine, memor esto mei, etc.

magnificabant Deum, dicentes. 46. Haec dicens, tradidit spiritum.

50. Qui erat Decario, juslus, et bonus. 47. Centurio, et qui cum eo erant, quod fiebal,

VARIANTES LECTIONES. 1 Mm. hora tertia; et tenebrae. Vulg. hora sexta; et 9 Gat. Judae. Hic accessit. Mm. Judae. Vulg. Judeae, tenebrae.

qui expectabat et ipse regnum Dei. Hic accessit.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Supple ait.-(b) Tex. Gr. Oeopoūvtes:-(c) Ante bonus, deest vir, etiam in cod. Cant.-- (d) Ita ct cod. Cani. 'Apqu.cbias.

usque ho

est,

purae, et sab

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. qui cxpecladie sabbalociabat (a) reynum +

sabbali vebat (a) regnum * rum vene52. Dei. Hic ac

merunt valde 52. Dei. Hic runt ante cessit ad Pila

tempore ad accessit ad lucem valtum, et petit

monumentnm, Pilatum, et de ad monucorpus Jesu;

portantes pelit corpus mentum,

53. et depositum, quae para53. Jesu; et depoadferentes (1) illut + in

verant : et situm, involquae paravolvit (c) in +

invenerunt vit (c) eum in * 2. verunt : insyndone no

lapidem resindonem, venerunt vam, et po

volutum. et posuit ilautem lapisuit eum in

3. Ingressae (e) aulum in modem revolumonumento

tem *, non numento tum a monuexciso, in

invenerunt sculptili, u3. mento. Inquo nondum

(1) corpus *. bi nondum gressae (e) auquisquam pu

4. Et factum est, aliquis erat tem + , non in

situs fuerat.

dum menle 54. positus. Et divenerunt 54. Ei dies erat

consternatae
es eral cenae
(1) corpus t.
cenae purae,

essent de
4. El factum est,
et sabbatum

facio, (9) et i
baluin inlu-
dum stupe-
inlucescebat.

ecce duo 55. cescebat.'Con rent de hoc,

55. Subsecutae

viri stelerunt secutae (d) duecce viri dua autem (d) duae +

secus illas ae ; mulieres; o adstiterunt mulieres, quae

in vesle fulquae secujuxta illas

cum ipso ve

genie. tae fuerant in vesle sulnerant de

5. Cum time. illum de Ga5. genti. TimoGalilaea, vi

rent autem, lilaea, videre autem derunt mo.

et declirunt moniadprehennumenlum,

narent vulmentum, sae, inclinanet quemad

lum in teret quomodo tes faciem

ram, dixe.
positum est
ad terram,
situm erat

runt ad illas :
dixerunt ad
corpus ejus.

Quid quaeri-
56. us. Rever-
illas : Quid
56. Et reverten-

lis viventem sae autem, quaeritis les, parave

cum (h) morparaverunt vivum cum runt aroma

6. tuis + ? Rearomata, et (h) mortuis * ? ta, et un

memoramiunguenta ; 6. Memoramiguenta; et

ni, qualiter et sabbato ni, sicul lo. sabbato

locutus est quidem quicutus est quidem si

vobiscum, everunt se* vobis, dum Tuerunt se

cum adhuc cundum manadhuc esset cundum man•

in Galilaea datum. in Galilaea, dalum.

esset, dicens : 7. dicens : Quo

7. Quia oporCAPUT XXIV. niam l'ilium

CAPUT XXIV.

tel Filium 1. Prima autem hominis 1. Una autem

hominis

modum po

corpus illi

CODEX BRIXIANUS. qui expectabat. et ipse regnum Dei. Hic accessit ad Pi nerunt ad monumentum. portantes quæ para yer ant lalum. et pelii corpus Jesu. et depositum involvil (c) aromata, et aliae simul cum eis. el invenerunt lain i sindone, el posuil eum in monumento exciso. in pidem revolutum a monumento. El ingressae non inquo nond:um quisquam positus lueral. El dies erat Pa venerunt corpus Jesu. El sactum est dum baesilarent rasceve. ct sabbatum inlucescebat. Subseculae autem de hoc. ecce viri duo adstilerunt juxta illas. in veste. mulieres quae simul cum ipso venerant a Galilea. et fulgenti. Cum timerent autem. el doclinarent vule viderunt inonumentum. ei quemadmodum posilum lum in terram. dixerunt ad illas. Quid quaeritis vierat corpus Jesu. El reverlentes paraverunt aromata. ventem cum mortuis. non est hic. sed surrexit. Reet unguenia. et sabbato quidem quieveruni. secundum cordamini. qualiter locutus est vobis. cum adhuc in mandalum. Una autem sabbati. valde diluculo ve Galileam esset dicens. Quia oportet Filium hominis.

CODEX CORBEIENSIS. 54. El dies erat * coena pura † , et sabbatum, etc. 4. Dum mente contristareolur de islo.., in vesle 55. Subsecutae sunt autem duae mulieres.

splendida. CAP. XXIV.- 1. Portantes quae paraverunt. Non 5. Viventem cum mortuis ? legil aromala.

6 Rememoramini qualiter locutus sit vobis. Omit. 3. Non invenerunt corpus. Omisso, Domini Jesu. tit non est hic, sed surrexit.

VARIANTES LECTIONES. 1 Gat. cum 'ipso venerant... fuerat. Mm. cum ipso erant. Mm. vobiscum. Vulg. vobis. Vulg. cum eo venerant... erat.

3 Gat. et Mm. Parasceven.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Ante regnum, deest et ipse, in cod. quoque Cant.-(b) Addit illud, pariter tex. Gr. arb.—(c) Addit in, eliam cod. Cant. tv.-(d) Addit duæ, cod. quoque Cant. ovo.-(e) Ita et cod. Cant. 8.-(1) Post corpus, deest Domini Jesu, ctiam in cod. Cant. (9) Addit el, lex. quoquc Gr. xai.-- (h) Post mortuis, decst rion est hic, sed surrexii, pariter in cod. Cani.

« PoprzedniaDalej »