Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

M5. eum. Sed nec Herodes : remisi enim * vos ad illum, et ecce nihil dignum morte gestum 16. est illi. Castigatum ergo illum dimittam. * 18. Exclamabant autein 10tus populus, dicentes: Tolle hunc, dimitte autem nobis Barab19. ban, qui erat, propter seditionem quandam factam in civitatem, * conjectus in carcerem, uia homiciium fecerat. 20. Rursus autem Pilatus adlocutus est eis, volens dimittere 21. Jesum. Qui proclamabant, * dicentes: Crucifige 22. illum. Qui tertio dixit ad illos : Quid enim mali fecit ° hic? nihil dignum moriis inveni in illo. Castigatum

ergo illum dimittam. 23. Qui imminebant vocibus magnis, postulantes : crucifige illum : et ° invalescebant voces illo

[blocks in formation]

lescebant voCeS eorum. 24. Et Pilatus adjudicavit fieri pe

M7. Necesse aulem habuit dimittere illis, secundum consuetudinem,

umum. titionem ipsorum. M8. Exclamavit 25. Dimisit autem autem simul illis eum ,

universa turba, dicens : Tolle hunc, et dimitte nobis Barabbam : 19. qui erat, propter sedi- tradidit votionem quan- luntati e0dam factam rum. in civitate, 26. Et, cum duet homicidium , cerent eum ,

qui propter homicidium , et seditionem missus fuerat in carcerem; Jesum vero

missus in car- - Simonem Cerem. quemdam 20. Iterum au- Cyrenensem tem Pilatus venientem

de villa adprehenderunt, et imposue

locutus est ad illos, volens dimittere

21. Jesum. Ad runt illi illi succla- crucem pormal)ant, dicen- tare post tes: Crucifige Jesum.

illum. 27. Sequebatur 22. llle aulem autem illum tertio dixit (a) multitudo ad illos: Quid populi f, et enim mali mulierum, fecit iste ? quae plangenullam enim bant, et lacausam mortis menlabant.

CODEX BRIXIANUS.

Sed neque Herodes. nam remisit eum ad nos, et ecce nihil dignum morte actum est ab eo. Emendabo ergo illum et dimitiam. Necesse autem habebat dimittere eis. per diem festum unum. Exclamavit autem simul universa multitudo dicens. Tolle hunc. et dimitte nobis Barabban. qui erat propter seditionem quamdam factam in civitate. et homicidium in carcere missus. iterum autem Pilatus locutus est ad eos. volens dimittere Jesum. At illi clamabant dicentes. Crucifige illum. ille autem. tertio dixit ad illos. Quid enim mali fecit iste. nullam causam mortis invenio in illum Emendans ergo illum

dimittam. At illi instabant vocibus magnis postulantes ut crucifigeretur. et invalescebant voces eorum et Sacerdotum. Pilatus autem adjudicavit fieri petitionem eorum. Dimisit autem eis illum qui propier homicidium. et seditionem missus fuerat in carcerem. quem petebant. Jesum vero tradidit voluntati eorum. Et cum ducerent eum adprehenderunt Simonem quendam Cyrenensem. venientem dc villa. et inposuerunt illi crucem portare post Jesum. Sequebatur autem illum (a) multitudo populi i. et mulieres quae plangebant. et lamenlabant eum.

CODEX CORBEIENSIS.

21. Dicentes : ('rucifige illum. 25. Voluntati eorum. Susceperunt ergo Jesum; et, portans sibi crucem, ducebatur.

26. Et, cum ducerent eum. 27. * Multitudo populi f, et mulierum.

VARIANTES LECTIONES.

' Gal. et Mm. illum ad yos. Vulg. vos ad illum. * Deest vers. 17, quem sic habent Gal. et Mm. : Necesse autem erat dimittere eis per diem festum , unum; Vulg., Necesse autem habebat, éuc. * Gat. et Mm. missus fuerat in. Vulg. erat... missus in. * Mm. dicentes: Crucifige eum.

* Gat. iste homo... inveni. Vulq. iste... invenio.

* Mm. invalescebant vocibus. Vulg. invalescebant voces.

1 Gat. petitiones. Vulg. petitionem.

rum.
24. Et Pilatus de-
crevit fie-
ri " petitionem
25. illorum. Di-
misit autem
eum , qui prop-
ter homici-
dium, et se-
ditionem
conjectus
erat in car-
cerem ; Jesum
autem tra-
didit volun-
tati ipsorum.
26. Et , cum dedu-
cerent eum ,
Simonem
quendam
Cyreneum
venientem
a villa adpre-
hendentes,
inposuerunt
illi crucem
ferre post
27.* Jesum. Seque-
batur autem
eum (a) mul-
titudo in-
gens popu-
li f, et mulie-
rum , quae
plangebant
se, et lamen-
tabant.

8 Et ita Gat. el Mm.

[ocr errors]

28. Ad quas conversus, dixit : Filiae Ilierusalem, nolite flere (a) me ; verum vos flete , et matos f ves29. tros; * quoniam venient dies, in quil)us dicent : Felices steriles, et ventres, qui non genuerunt, et ubera, quae non cducaVw*riunt. 50. Tunc incipicut dicere montibus : * Cadite super nos: et collibiis: Tegite 51. nos quomiam , si in umido ligno haec faciunt, in arido quid

fio; ?
32. Ducebantur
autem et ali-
i duo latro-
nes cum il-
lo * interfici.
55. Et, cum ve-
missent ad
locum, * qui
appellatur
Calvariae ,
crucifixe-
runt eum et

CODEX VERCELLENSIS.

latrones, unum quidem ad dextram , et alium ad sinistram. 54. (b) Et, dividentes f vestimenta ipsius, mittebant sor35. tes. Et stabat populus * exspectans. Subsannabant autem eum Principes, intra se dicentes : Alios salvos fecit ; se salvum faciat, si hic est Christus Dei electus. 50. Inridebant autem eurn el milites, accedentes, acetum offerentes 37. ei, et dicentes: “ Tu es Rex Judaeorum ? salva te ip58. sum. Eral autem et inscriptio scripta suer eum : Rex udaeorum hic. 59. Unus autem " ex iis, qui suspensi erant ma

[blocks in formation]
[blocks in formation]

(a) Decst ter super, etiam in cod. Cant. — (b) Ante dividentes, deest Jesus autem dicebat : Pater, dimitte illis ; non enim sciunt, quid faciunt,. etiam in cog; Cant,— (c) Ita et tex. Gr. x\iipov. (d) Ita et tex. Gr. npoaiyspov. Ibid. post. illi, decst et, etiam in cod. Cant.

CODEX VERCELLENSIS.

lefici, blaspliemabat eum, dicens: Nonne tu es Christus? libera te , et n0S. 40. Respondens autem alius, objurgabat eum, dicens: Nec times Deum, quoniam in e0dem judici41. o es ? Et nos quidem juste ; digna enim, quorum gessimus, recepimus : hic autem nihil mali fe42. cit. Et dicebat ad Jesum : Memento mei, cum veneris im regno tuo. 43. Et dixit illi Jesus : Amen dico tibi, hodie mecum eris in Pa44. radiso. Et erat circiter * hora sexta ; et tenebrae factae sunt super Omnem terram ; et usque horam n0nam 45. intenebriCaluS est Sol; et velum templi scisSum oSt me46. dium. Et, ex

clamans voce magna Jesus (a) : Pater, in manibus tuis commendo spiritum meum.

Et emisit spiritum ,

47. Quod cum vi-
disset Cen-
turio, hono-
rificavit
Deum, dicens:
Vere homo
hic justus
48. erat. Et om-
nes. quae con-
venerant,
turbae ad
spectaculum
hoc, viden-
tes ea, quae
fiehant, per-
cutentes (sic)
pectora sua,
reverteban-
49. tur. Sta-
bant autem
omneS mo-
ti illius a lon-
ge, et mulie-
res, quae se-
cutae fue-
rant illum
a Galilaea,
videntes

haec.
50. Et ecce vir
nomine Jo-
seph, qui e-
rat Decurio,
(c) bonus f, et jus-
51. tus (Hic non
C0nSenSe-
rat consilio,
et operae il-
lorum), ab (d) A-
ri:mathia ;
civitate* Ju-
deorum

CODEX VERONENSIS.

latronibus
blasphemabat
eum, dicens :
Nonne tu es
Christus ? Salva
temetipsum,
et in OS.
40. Respondens au-
tem alter in-
crepabat illum
dicens: Nec ti-
mes Deum
tu, quod in
eandem dam- .
nationem es?
41. Et nos qui-
dem juste
haec patimur;
riam digna
factis nostris
recepimus:
hic vero
nihil mali
42. gessit. Et di-
xit ad Jesum :
Memor esto
mei Domine,
quando venies
in regno

1u0.
45. Et dixit ei
Jesus: Amen
dico tibi, quia

- hodie mecum

eris in Para-
diso.
44. Et erat fere
hora sexta
diei; et tene-
lorae factae sunt
in universa
terra usque in
nonam horam :
45. obscuratus
est Sol;
et velum tem-
pli scissum est
medium.
46. Clamans voce
magna Jesus (a).

Pater, in manuS luaS commrendo spiritum meum : Et hoc dicens, cmisit spiritum. 47. Videns autem Centurio quod fiebat, magnificat Deum dicens : Vere homo liic justus erat. 48. Et omnis turba..... simul aderant ad spectaculum istud, (b) qui videbant f, quae fiebant, percutientes peClora sua, revertebantur. 49. Stabant autem OmneS noti ejus a longe, et mulieres, quae secutae fuerant il]um a Galilaea, haec videnteS. 50. Et ecce vir nomine Joseph, qui erat Decurio, (c) bonus f, 51. et justus (Hic m0m COnSemserat consilio, et actibus eorum), ab (d) Arimatia ; civitate Judeae, qui expe

CODEX BRIXIANUS.

latronibus blasphemabat eum dicens. Si tu es Chri. istus salvum fac temetipsum et nos. Itespondens nutem alter increpabat eum dicens. Non times tu I)eum. quod in eadem damnatione es. Et nos quidem juste. digna enim factis n0stris recipimus. hic vero nihil mali gessit. Et dixit ad Jesum. Domine memento mei cum veneris in regnum tuum. Et ait illi Jesus. Amen dico tibi hodie mecum eris in Paradiso. Erat autem fere hora sexta. et tenebrae factae sunt in universa terra. usquo in horam nonam. et obscuratus est Sol. et' velum templi scissum est medium. Et clamans voce magna Jesus ait. Pater in

manus tuas commendo spiritum meum. Et haec digens expiravit. Videns atitem Centurio quod factum fuerat. glgrificavit Deum dicens. Were hic homo jus. tus erat, £t omnis turba qui simul aderant ad sjectaculum istud. videntes quae fiebant percutientes pectora sua. revertebantur. Stabant aütem omnes noti ejus a longe, et mu!ieres quae secutae erant eum a Galilea, haec videntes. Et ecce vir nomine Joseph. qui erat Decurio vir bomus et justus. Hic non còn$enserat consilio et, actibus eorum. erat autem ab (d) Arimatia fcivitate Judaeorum.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

4qui expectabat (a) regnum i 52. Dei. Hic accessit ad Pilatum, et petit corpus 53. Jesu; et depositum, involvit (c) eum in i sindonem, et posuit illum in monument0 sculptili, ubi nondum aliquis erat 54. positus. Et dieS erat Cenae purae, et sabbatum inlu55. cescebat.* Consecutae (d) duae f mulieres; quae secutae fueraut illum de Galilaea, viderunt monimentum, et quomodo positum est corpus illi56. us. Reversae autem, paraverunt aromata, et unguenta ; et sabbato quidem quieverunt Secundum mandatum.

CAPUT XXIV. 1. Prima autem

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS.

ctabat (a) regnum f 52. Dei. Hic accessit ad Pilatum, et petit corpus Jesu ; 53. et depositum, (b) illut f involvit (c) in f syndone novam, et posuit eum in m0nument0 exciso, in quo nondum quisquam p0situs fuerat. 54. Et dies erat cenae purae, et sabbatum inlucescebat. 55. Subsecutae autem (d) duae f mulieres, quae cum ipso vemeraiut de Galilaea, viderunt monumentum, et quemadmodum positum erat corpus ejus. 56. Et revertentes, paraverunt aroma1a, et unguenta; et sabbato quidem siluerunt secundum mandalum.

CAPUT XXIV. A. Una autem

CODEX BRIXIANUS.

die sabbato-
rum Weme-
Tunt ante
lucem val-
de ad monu-
mentum,
adferentes
quae para-
2. verunl : in-
Venerum!
autem lapi-
dem revolu-
tum a monu-
5. mento. In-
gressae (e) au-
tem f, non in-
Venerunt
(f) corpus f.
4. Et factum est,
dum stupe-
rent de hoc,
ecce viri du-
o adstiterunt
juxta illas
in veste ful-
5. genti. Timo-
re aulem
adprehen-
sae, inclinan-
tes faciem
ad terram,
dixerunt ad
illas : Quid
quaeritis
vivum cum
(h) mortuis f ?
6. Memoraiiìi-
ni, sicut lo-
cutuS eSt
* vobis, dum
adhuc esset
in Galilaea,
7. dicens : Quo-
niam Tilium
hominis

sabbati ve-
nerunt valde
tempore ad
monumentnm,
portantes
quae para-
Verant : et
invenerunt
lapidem re-
volutum.
3. Ingressae (e) au-
tem f, non
invenerunt
(f) corpus f.
4. Et factum est,
dum mente
ConSterimatae
essent de
facto, (g) et f
ecce duo
viri steterumt
secus illas
in veste ful-
gente.
5. Cum time-
rent autem,
et decli-
marent vul-
tum in ter-
ram, dixe-
runt ad illas :
Quid quaeri-
tis viventem
cum (h) mor-
6. tuis t? Re-
memorami-
ni, qualiter
locutus est
vobiscum,
cum adhuc
in Galilaea
esset, dicens :
7. Qnia opor-
tet Filium
hominis

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
« PoprzedniaDalej »