Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

(a) quisnam ;
esset major.
25. Ad ille dixil
eis : Reges
gentium
dominan-
tur eorum;
et qui potes-
tatem * in eos
exercunt,
heneficio-
rum largi-
tores dicun-
tur.
26. Vos autem non
ita ; sed, qui
major est in
vobis, * fiat si-
cut minor,
et qui prae-
est, ut qui mi-
27. nistrat. Quis
enim major
est, qui recnm-
bit, aut qui
ministrat?
* In gentibus
quidem, qui
recumbit;
in vobis au-
tem non sic,
sed qui mi-
nistrat. Ego
aulem Sum
in medio ves-
trum, sicut
qui minis-
28. trat. Vos an-
tem estis, qui
permansis-

[blocks in formation]
[ocr errors]

(a) quisnam i
major vide-
retur.
25. Ad ipse dixit
eis : Reges
gentium
dominan-
tur eorum;
et qui pote-
statem in
eos exercunt,
benefitiorum
largiores di-
26. cuntur. Vos
aulem non
ita; sed, qui
major est
in vobis, ef-
ficiatur ut
(b) adule-
scentior f,
et qui prae-
est, ut qui
ministrat.
27. Quis enim
major est,
qui recumbit,
aut qui mi-
nistrat? Nonne
qui recum-
bit.
Ego autem
sum in me-
dio vestrum,
sicut qui
ministrat.
28. Vos estis,
qui perman-
sistis mecum
in tempta-

29. tio . . . *. ei . • • •
dispono vo-
bis, sicut
disposuit
mihi Pater
meus regnum,
50. ut edatis, et bi-
batis in meam
mensam, et
in regno

meo; et
(c) sedebitis
in xii. se-
dibus f , judi-
cantes xii. Tribus
Istrahel.
31. Ait autem
I)oininus : Si-
mon , Simon,
ecce Satanas . . .
. . • • ivit,
ut • • • . •
let sicut tri-
32. ticum. Ego
autem

rogavi

pro te, ut
non deficiat.
fides tua :
et tu aliquan-
do conversus,
confirma fra-
lreS 1u0S : et
rogate, me
intretis in
temptationem.
55. Dixit autem

- - - - - - - •
Petrus : Do-
mine, tecum

CODEX BRIXIANUS.

£le hoc. quis eorum essetmajor. Ipse autem dixit eis. disposnit mihi Pater meus regnum. ut sedeatis, et Reges gentium dominantur eoruni. et qui potestatem bibatis super mensam meam in regno meo, et sedealabent super eos. beneficiorum largitóres vocantiir. tis súper xii. throngs judicantes duQdecim Trihus Vosautem non sie. sed qui major est in vobis fiat sicut Sdrahel. Ait autem Dominus. Simon Simon ecce Sajunior. et qui praeest sicut minister, Quis enim major tanas expetivit ut vos ventilet. sicut triticum. Ego est. qui recumbit aut qui ministrat. Nonne qui re- autem. rogavi pro te. ut non deficiat fides tua. et tu cumbit. EgQ autem in medio vestrum sum, sicut qui aliquando conversus confirma fratres tuos, Dixit auministrat. Vos autem estis qui permansistis meciim tenì ei Petrus. Domine in templalionibus meis. Et ego dispono vobis sicut

[ocr errors]

25. Et qui potestatem habent, benegerentes eo- 51. expetivit, ut vos ventilet, sicut triticum... rorum, benigni vocantur. gavi pro te, etc. -

27. aut qui ' ministratur? In gentibus quidem, 52. confirma fratres tuos : et rogate, ne intretis qui recumbit; in vobis autem noii sic, sed'qui nui- in lentationem.

nistrat. Ego autem ; in medio vestrum sum, quasi 33. Dixit autem ei Petrus : Domine, etc. minister.

VARIANTES LECTI0NES.

* Gat. super eos benignus. Mm. super beneficii. • Mm. thronos. xm. judicantes. Vulg. thronos, judican

* Gat. sicut junior, et qui precessor est, fiat sicut mini- tes duodecim. - • _ -^-- i *•*• • • strator. Mm. sicut junior, et qui prius est, fiat, sieut qui * Gat, et Mm. Jesus Simoni : Simon. Vulg. Dominus: ministrat. Vulg. sicut minor, él qui praecessor est, siéut Simon, Simon. ministrator. ^ Mm. recumbit.

* Et ita Gat.

I.ECTIONES C0DIC1S VINDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA.

25. potestatem in eos exerceat. 27. Quis enim... qui dispono. 50. super thronos xii. Tribus judicantes Israel. ministrat, aut qui recumbit ? In gentibùs quidem qui 51. Simoni Petro ;Sitnoa, ecce... ut vos ventileu, sieat recumbit, in vobis autem non sic, sed qui ministrat. Ego etc. triticum. 52. confirma fratres tuos : et Togate, ne intresicut minister. 28. in temptationibus. 29. Ego quidem tis in tentationem. 55. Dixit autem ei Petrus: Domine.

[ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

tecum paratuS sum et in carcerem, et in mortem 34. ire. Qui a . . . Dico tibi Petre, n0n Cantabit hodie gallus, donec tu me ter abneges. 55. Et dixit eis : Quando misi vos sine sacculo, et pera, et calciamentis , numquid aliquid defu56. it vobis? ad illi dixerunt : Nihil. Dixit ergo : Sed nunc, qui habet sacculum, tollat similiter et peram; * et qui non habet, vendat tunicam suam, et emat gladium. 37. Dico enim vobis, quoniam adhuc hoc, quod scrib-tum est, oportet inpleri in me : * Quod et cum injustis deputatus est. Et, de me quae sunt, finem

38. habent. Ad ille dixit : Domine, ecce gladii duo hic. Qui dixit ei : Sat 39. est. Et egressus, abiit secundum consuetudinem in montem Oliveti. Secuti sunt autem illum et discipu40. li (e) ejus f. Et, cum, esset in eo loco, dixit illis. Orate, ne intretis in temptatiomem. 41. Et ipse abolsus est ab illis, tamquam lapidis ictus; et, positis genibus, 42. orabat, dicens : Pater, non voluntas mea, sed tua fiat : transfer calicem hunc a me. 43. Apparuit autem illi Amgelus de caelo, confortians eum. Et factus est in agonia ; et prolixius 44. orabat. Et factus est sudor

[blocks in formation]

dium. verum n0n
37. Dico enim, mea voluntas,
quia, (b) quod ; sed tiia
scriptum est, fiat.
oportet im- 43. Apparuit
pleri in me : autem

illi Angelus de caelo, confortans illum. - Et factus est in agonia ; et prolixius 44. orabat. Et factus est su

Et cum seeleratis (c) deputatus sùm f. (d) Quod i etiam finem ha . . . . 58. Qui dixerunt ei : Domine,

CODEX BRIXIANUS.

teeumparatus sum, et in earcerem. et ad mortem ire. cum iniquis deputatus est. Etenim ea quae de me Et Jesús dixit Dico tibi Petre. non cantavit odiegallus. scribta siint. fiiiem habent. At illi dixerunt. Domine donec ter abneges me nosse. Et dixit eis.Quando nisi ecce gladii duo hic. At Jesus dixit eis. Sufficit. Et vos, sine sacculó.et sinepera.etsine calcianentis.num- egressus abiit secundum consuetudinem in montem quid aliquid defuit vobi§. Ad illi dixerunt. Nihil. Dixit Oliveti Sequti sunt autem illum et discipuli. (e) ergo eis. Sed nunc qui habet sacculum. tollat simi- ejus f. Et cum pervenisset ad locum ait illis. Oráte liter et peram. et qui non habet vendat tunicam suam ne iniretis in templationem : Et ipse discessii ab et emat gladium. 1)ico enim vobis. quoniam hoc (b) eis. quantum jactus est lapidis. et positis genibus quod f scribtum est oportet impleri in me. Et quod orabaidicens. Pater si vis transfer a me hunc calicem.

CODEX CORBEIENSIS.

55. sine sacello.

36. qui habet sacellum, el qui habet tunicam , vendat eam, et emat gladium.

39. Et egressus inde , ibat secundum consuetudi

nem suam, etc.
42. dicens : Pater, non mea voluntas , sed tua

37. oportet impleri in me : Quod ut cum iniquis fiat : si vis, transfer hunc calicem a me.

deputatus est. Et, de me quae sunt, finem habent.
VARIANTES LECTI0NES.

* Mm, et qui non habet gladium, vendat. Gat. emat sibi * Gat. Et quod cum injustis. Mm. Et cum injustis.

gladium.

LECTIONES CODICIS WINDEB0NENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA.

[ocr errors]

54. et ille dixit... non cantavit... domec ter abneges etc. - - - - - - dum Consuetudinem suam in montem 0;iveti. Ibid disci

56. Ad illi, Ibid. deest, eis. 37. quoniam adhuc quod... - - - 9portet impleri in me : Quod cum iiìjustis deputatus est. pnli ejus. 40. in temptationem. 41. jactus lapidis. Et, de me quae sunt, finem habent. ^ 38. Ad ille dixit : 32. huiic a me : Verum inon mea. 45. factus est.

[ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

illius, quasi guttae sanguinis * decurrentis super terram. 45. Et, surgens ab oratione, venit ad discipulos suos, et invenit illos dormientes a maeA6. rore. Et dixit * eis : Quid dormitis ? surgite, orate, ne intretis in temptatio47. nem. Et, adhuc eo loquente, ecce turba, et qui vocabatur Judas, unus de duodecim, praecedebat illos : et ac- * cedens, osculatus est 48. Jesum. Dixit autem Jesus : Juda, osculo Pilium hominis tradis ? 49. Videntes autem qui erant circa illum, quod futurum esset, dixerunt illi : Domine, si * percutiemus in

CODEX VERONENSIS.

dor ejus, sicut guttae sanguinis decurrentes in terram. 45. Et factum est, Cum Surrexisset ab oratione, et venisset ad discipulos suos, invenil illos dormientes prae tristi46. tia. Et ait illis : Quid dorimitis? Surgite, orate, ne intretis in temptationem. 47. Adhuc (a) autem ; illo loquente, ecce turbae, et qui vocabatur Judas, unus de xii. antecedebat eos. (b) Et adpropiaus, osculatus est Jesum: hoc enim signum

eis, dicens: Quemcumque osculatus fuero, hic est, tenete eum f. 48. Dixit autem illi Jesus: Juda, osculo Filium hominis tradis? 49. Quod cum viderent eum lii, qui circa

ipsum erant, dixerunt ei : Domine, vis, percutiemus eum 50. in gladio? Et percussit . . . . S unuS eX illis servum Principis Sacerdotum, et amputavii auriculam ejus dextram. 51. ßespondens at;tem Jesiis, dixit : I)imitte euvm. Et tetigit aurem ejus, et sanavit eum. 52. Ait autem Jesus: Sine usque hoc. Et ad eos, qui ad se venerant, dixit, Principibus Sacerdotum, et Magistratibus templi, et Senioribus: Quasi ad latronem existis cum gladiis, et fustibus? 53. Cum cotidie vobiscum fuerim in templo, non extendistis in me manus : sed haec hora est vestra, et potestas tenebrarum. 54. Et conprehensum

CODEX BRIXIANUS.

Verumtamen non mea voluntas. sed tua fiat. Et surgens ab oratione. et veniens ad discipulos. invenit eos dormientes. prae tristitia. Et ait illis. Quid dormitis. Surgite et orate. ne intretis in temptationem. Et adhuc eo loquente. ecce turba. et qui vocabatur Judas. unus de duodecim antecedebat eos. et adpropinquavit ad Jesuin. ut oscularetur eum. Jesus autem dixit ei. Juda osculo Filium hominis tradis. Widenles autem hi qui cum ipso crant. quod futurum erat. dixerunt ei. Domine. si percuti

mus gladio. Et percussit unus ex illis servum Principis Sacerdotum. et amputavit auriculam ejus dextraim. Respondens autem Jesus ait. Sinite usque huc. Et extendens manum. et tangens auriculam ejus. sanavit cum. Dixit autem Jesus ad cos. qui venerant ad eum a Principibus Sacerdotum. et Scribae. et Magistratus templi. et Senioribus. Quasi ad latronem venistis. cum gladiis. et fuslibus. cottidie vobiscum eram in templo. et non inmisistis in me manus. sed haec est ora vestra. et potestas tenebrarum. Et com

CODEX CORBEIENSIS.

47. appropians, osculatus est Jesum.

49. Quod cum viderent hi... quod sciebat, dixerunt : Domine, si percutiemus ; in gladio?

51. Sine usque hoc. Et extendit manum suam Je

sus, et tetigit eum, et redintegrata est auris ejus.
52. Et ad eos, qui ad se venerant, dixit Jesus,
Principibus Sacerdotum etc.

WARIANTES LECTIONES.

* Mm. decurrentes im. Vulgo decurrentis in.

* Gat. illis: Surgite, et oraté. Vulg. illis : Quid dormitis? Surgite, orale.

* Gat. et Mm. Dixit ei. Vulg. ait.

^ Gat. et Mm. Sinite.

* Gat. et Mm. Tanquam ad latronem venistis. Vulg. Quasi ad latronem existis.

50. gladio? Et per-
cussit unus
quidam ex il-
lis servum
Pontificis,
et abscidit
aurem illius
51. dextram.* Di-
xit autem
illi Jesus : " Sine
usque hoc.
Et extendens
manum su-
am, tetigit
eum ; et re-
integrata
est auris ejus.
52. Dixit autem
Jesus ad eos, qui
venerant
ad se, Ponti-
fices, et Antis-
lites templi,
et Seniores :
“ Tamquam ad
latronem
existis cum
gladiis, et fus-
53. tibus ? Cum
cottidie es-
sem vobis-
cum in tem-
plo, non ex-
tendebatis
manuS Su-
per me: sed haec
est vestra ho-
ra, et potes-
1aS tene-
brarum.
54. Comprehen-

* Ita Gat. et Mm.; Vulg. percutimus.

lECTIONES CODICIS viNDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE vuLGATA.

44. sicut guttae sanguinis decurrentes. 46. in temptationem. 47. Adhuc autem illo loquente, ecce turbae... et appropians osculatus est Jesum. 48. Dixit autem illi Jesus : Juda. 49. Quod cum videremt hi, qui circa ipsum erant, dixerunt... si percutieinus in gladio. 51. Dixit au

tem illis Jesus : sine usque adhoc. Et extendens manum suam Jesus, tetigit eum, et redintegrata est auris ejns. 52. Et ad eos, qui ad se venerant, dixit, Principibus Sacerdotum, et Magistratibus templi, et Senioribus : Quasi. 55. Cum colidie.... in me manum.... tenebrarum.

BLANCIIINI NOTÆ.

(a) Adlit autem, etiam tex. Gr. 33. — (b) Et ita cod. Cant. zzi £ryia z; $yi)nas tôv Ίησοῦν. τούτο γάρ σwμεῖον ἐδεδázs, aù-roi;, ^ov äv yi)iiao, zùtó; igrtv (deest tenete eum). Il;vc forte ex prioribus Evangelistis margini adnota;a , tandem in téxtum codd. Cant. et Weron irrepsere.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS.

Sum autem eum adduxerunt in domum Pontificis. Petrus autem sequebatur a lon55. ge. Incenso autem igne in medio atrio, et consedenlibus, (b) sedebat f Petrus in iuedio illorum. 56. Quem cum vidisset quaedam ancilla, intuens eum, dixit: Et hic ex illis est, qui cum eo 57. erant. Ad ille (c) * negavit f, dicens: Mulier, non movi 58. eum. Et egressum illum ad januam vidit alia; et ait . . . . . . . . . erant: Et hic fuit cum Jesu Nazareno. Et rursus negavit cum jurejnran59. do. Quem paulo post cum vidisset qui

dam, dixit : Were et hic cum Jesu erat ; nam et Galilaeus

eSt. 60. Dixit autem Petrus: Homo, nescio quid dicis. Et protinus, adhuc loquen. te illo, gallus Cantavit. 61. Et conversus Dominus, respexit Petrum. Et rememoratus est Petrus verl)um Domini * sicut (d) dixit illi ; : Ante quam gallus cantei , ter me negabis te scire. 05. Et viri, qui conlinebant illum , deridebant eum. 64. Et, cooperientes faciem illius, percutiebant ; et interrogabant illum , dicentes : Profeliz:i , quis est qui percus

illum duxerunt in domum Principis Sacerdotum. Petrus vero sequebatur (a) illum ; a longe. 55. Accenso autem igni in medio atrio, et circumsedentibns, (b) sedebat et i Petrus in medio eorum. 56. Quem cum vidit ancilla sedentem ad lumen, intuens illum, dixit : Et hic de eis est, qui cum ipso erant seniper. 57. Ad ille (c) negavit f , dicens : Mulier, non novi illum. 58. Et iterum post pusilluum videns eum alia, dixit : Homo, et tu

CuIm . . . . . . . .

eras semper. Qui respondit : Non sum ego. 59. Et, iniervallo

CODEX BRIXIANUS.

facto horae unius, alius contendens, dixit : Were et hic cum illo erat, nam et Galilaeus est. 60. Et ait Petrus : Homo , nescio quid dicas. Et continuo, adhuc illo loquente, gallus cantavit. 61. Et conversus Dominus, respexit Petrum. Et rememoraluS eSt Petrus verbum Domini, sicut (d) dixit illi f : Priusquam gallus cantet, ler me negabis (e) liodie nosse f. 65. Et viri, qui tenebant eum , imludebant eum, dicentes : Prophetiza nol)is, quis est qui te 65. percussit? et

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

sit te ? 65. Et alia multa blasfemantes dicebant 66. ad eum. Et, cum dies horta est, convenerunt Seniores populi, Pontifices, et Scribae ; ct deduxerunt illum in Concilium suum ; et interrogabant eum, dicentes: Si tu es Christus, dic nobis ? 67. Dixit autem illis : Si vobis dixero, non 68. (b) creditis f : si interrogavero, non * respondebitis, sed nec dimit69. tetis me. Amodo autem erit Filius hominis sedens ad dextram virtutis Dei. 70. * Dixerunt auteiim ei omnes : Tu es Filius Dei ? (c) Dixit autem illis : Vos dicitis,

quia ego sum. 71. Qui dixerunt : Quid adhuc egemus testimonio ? (d) audivimus f enim de ore illius.

CAPUT XXIII.

1. Et surgens universa multitudo eorum, adduxerunt illum ad Pilatum. 2. Coeperunt autem accusare illum, dicentes : Hunc invemimus everlentem gemte:m . . . . . . tribu. . dare Caesari, dicentem , * se Christum Regem es5. se. Pilatus autem interrogavit eum, dicens : Tu es Rex Judaeorum ? Qui respondit illi : Tu dicis. 4. Pilatus autem ait ad Pontifices, et turbam : Nullam invenio cul

CODEX VERONENSIS.

huc desideramus testimonium ? (d) audivimus f enim de ore ipsius.

alia multa blasphemantes, et dicentes in eum. 66. Et, ut factus

est dies, convenit (a) Presbiterium ; plebis, et Principes Sacerdotum, et Scribae: et duxerunt illum in Concilium suum ; et interrogabant eum, dicentes : Si tu es Christus, dic nobis? 67. Ait illis : Si vobis dixero , non (b) cre68. ditis*: si interrogavero, non respondetis mihi, neque dimittetis. 69. Ex hoc autem Filius erit hominis sedens a dextris virtutis Dei. 70. Et dixerunt omnes : Tu ergo es Filius Dei ? Ait autem (c) illis f : Vos dicitis, quod ego sum. 71. Ad illi dixerunt : Quid ad

CAPUT XXIII.

1. Et exurgens
omnis mul-
titudo illorum,
duxerunt illum
ad Pilatum.
2. Coeperunt
autem accuSare
illum, dicentes:
Hunc inveni-
mus subver-
tentem gentem
noslram, (e) et
solventem
legem nostram,
et Propbetas ;,
et prohibentem
tributa dari

Caesari, et
dicentem, se
Christum Regem esse.
5. Pilatus aulem
audiens, inter-
rogavit eum,
dicens : Tu
es Rex Judaeo-
rum ? Ad ille
respondens, ait :Tu dicis.
4. Ait autem
Pilatiis ad
Principes Sa-
cerdolum, et
turbas : Nihil
invenio causae

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »