Obrazy na stronie
PDF
ePub

bibatis super

Satanas pos

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. (a) quisnam tis mecum (a) quisnam

29. lio ...". ei ..., essel major. in templamajor vide

dispono vo25. Ad ille dixil tionibus meretur.

bis, sicut eis : Reges

29. is : et ego dispo 25. Ad ipsc dixit disposuit gentium no vobis, sieis : Reges

mihi Pater dominancut disposugentium

meus regnum, tur eorum; it mihi Paler

dominan

30. ut edatis, et biet qui potesmeus regnum, tur eoruin;

balis in meam tatem in eos 30. ut edatis, et et qui pote

mensam, et exercunt,

statem in

in regno beneliciomensam eos exercunt,

meo; et rum largimeam in reg. beneficiorum

(c) sedebitis tores dicunno meo, el selargiores di

in xii. setur. deatis in XII. 26. cuntur. Vos

dibus , judi26. Vos autem non * sedibus, juautem non

canles XII. Tribus ita ; sed, qui dicantes xii. ila; sed, qui

Istrabel. major est in Tribus Isramajor est

31. Ait autem vobis, ? fiat si31. el. Dixit in vobis, ef

Dominus : Sicut minor, autem * Dominus ficjatur ut

mon, Simon, et qui praePelro : Simon, (b) adule

ecce Satanas est, ut qui miSimon, ecce scentior ,

....ivit, 27. nistrat. Quis

et qui prae

ut enim major tulavit vos, est, ut qui

let sicut triest, qui recomut scribraministrai.

32. ticum. Ego bit, aut qui ret tamquam 27. Quis enim

autem ministrat? triticum. major est,

rogavi * In gentibus 32. Ego autem qui recumbit,

pro le, ut quidem, qui rogavi pro aut qui mi

non deficiat recumbit; le, ne deficenistrat? Nonne

fides tua : in vobis auret fides tua : qui recum

et lu aliquantem non sic, et tu tandem

bit.

do conversus, sed qui miconversus, Ego auteni

confirma sranisirat. Ego confirma sum in me

Tres luos : et autem sum fratres tuos : dio vestrum,

rogate, ne in medio vesc el rogate, ne sicut qui

intretis in trum, sicut intrelis in minisırai.

temptalionem. qui minisTemptatio28. Vos estis,

33. Dixit autem 28. Irat. Vos au33. ne. Dixit

qui permantem estis, qui auteni ei Pesistis mecum

Petrus : Dopermansistrus : Domine, in tempta

mine, lecuin

CODEX BRIXIANUS. de hoc. quis eorunt esset major. Ipse autem dixit eis. disposnit mihi Paler meus regnum. ut sedeatis. et Reges gentium dominantur eorum. et qui potestatem bibatis super mensam meam in regno meo. et sedeahabent super eos. beneficiorum largitores vocantur. tis super xil. thronos judicantes duodecim Tribus Vos autem non sie. sed qui major est in vobis fiat sicut Sdrahel. Ait autem Dominus. Simon Simon ecce Sajunior. et qui praeest sieut minister. Quis enim major tanas expetivit ut vos ventilet. sicut triticun. Ego est. qui recumbit aut qui ministrat. Nonne qui re auleli, rogavi pro le. ut non deficiat fides tua, el iu cumbit. Ego autem in medio vestrum sum. sicut qui aliquando conversus confirma fratres tuos, Dixit auministrat. Vos aulem cstis qui permansistis mecum tem ci Petrus. Domine in templationibus meis. Et ego dispono vobis sicut

CODEX CORBEIENSIS. 25. Et qui potestatem habent, benegerentes co 31. expetivit, ut vos ventilet, sicut triticum... rorum, benigni vocantur.

gavi pro te, etc. 27. aut qui ministralur? In gentibus quidem , 32. confirma fralres luos : el rogate, ne intretis qui recumbit; in vobis autem non sic , sed qui mi in lentationem. nistrat. Ego autem ; in medio vestrum sum , quasi 33. Dixit autem ci Pelrus : Domine, etc. minister.

VARIANTES LECTIONES. * Gal. super eos benignus. Mm, super beneficii.

* Mm. thronos. Xll. judicantes. Vulg. thronos, judicanGal. sicut junior, et qui precessor est, fiat sicut mini tes duodecim. strator. Mm, sicut junior , et qui prius est, fiat , sieut qui 8 Gal. et Mm. Jesus Simoni : Simon. Vulg. Dominus ; ministra!. Vulg. sicut minor, el qui praecessor est,

sicut Simon, Simon. ministrator.

6 Mm. recumbit. 3 El ila Gal,

LECTIONES CODICIS VINDEBONENSIS AREUNTES AB EDITIONE VULGATA. 23. potestatem in eos exercent. 27. Quis enim... qui dispono. 30. super thronos xii. Tribus judicantes Israel. ministrat, aut qui recumbit ? In gentibus quidem qui 31. Simoni Petro : Simnou, ecce... ut ros ventilel, sicat recumbit, in vobis autem non sic, sed qui ministrat. Ego elc. triticum. 32. contirma fratres tuos : el rogate, ne intresicut minister. 28. in templationibus. 29. Ego quidem tis in tentationem. 35. Dixit autem ei Petrus : Domine.

BLANCAINI NOTÆ. (a) Post quisnam, non habetur eorum, in cod. quoque Cant:-(6) lia et tex. Gr. vedtapos. (c) Cod. Alexandr. habel rubiceos : ac ita omnes codd. Siephani. Alii multi legunt , xabitedbe. Ibid. in spi. sedibus ul cod. Cant. eti dásdexa Opóvous, et alii plures apud Millium.

.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. tecum para38. habent. Ad ilparatus sum

ecce gladia tus sum et le dixit : Domine, et in carcere,

duo hic. Qui in carcerem , ecce gladii et in morie

dixit eis : Sufet in mortem duo hic. Qui 34. ire. El ille

ficit. 34. ire. Qui a Di dixit ei : Sat

dixit : Dico

39. Et egressus, ibat co tibi Pelre, 39. est. Et etibi Petre,

secundum non cantagressus, abinon cantabit

consuetudinem bit hodie galit secundum hodie gallus,

suam in monlus, donec consuetudidonec ter me

tem Olibeli. tu me ter abnem in monabneges.

Secuti sunt neges. tem Oliveti. 35. El dixit eis :

autem illum 35. Et dixit eis : Quan Secuti sunt

Quando misi

et discipuli do misi vos autem illum vos sine sac.

(e) ejus sine saccuet discipucellum, et pe

40. Et, cum perlo, el pera, et 40. Ji (e) ejus *. Et, cum, ram, et calcia.

venisset loco, calciamenesset in eo mentis, num

dixit illis : tis , numquid loco, dixit ilquid (a) alicujus

Orate, ne in aliquid delulis. Orate, ne 36. egistis +? Et

tretis in tem36. it vobis ? ad ilintretis in dixerunt : Nul

plationem. Ji dixerunt : temptatioJius. Dixit er

41. Et ipse avolsus Nihil. Dixit nem. go : Sed nunc,

est ab eis, ergo : Sed nunc, 41. Et ipse abolsus qui habel sac

quantum qui habet sacest ab illis, tamcellum, lollat

jactum culum, tol. quam lapidis similiter et

lapidis ; et, lat similiter ictus; el, posiperam; et qui

positis genibus, et peram; ' et tis genibus, non habet,

orabat : qui non ha 42. orabat, dicens : vendat vesti

42. Paler, si vis, bet, vendat Pater , non mentum suum,

Transfer calicem tunicam suvoluntas et emal gla

hunc a me : am, et emat mea , sed tua dium.

verum non gladium. fiat : trans37. Dico enim,

mea voluntas, 37. Dico enim voser calicem quia, (b) quod

sed tua bis, quoniam hunc a me. scriptum est,

fiat. adhuc hoc, 43. Apparuit auoportet im

43. Apparuit quod scribtem illi Anpleri in me :

autem lum est, oporgelus de caeEt cum sce

illi Angelus let inpleri lo, conforleratis (c) depu

de caelo, conin me : Quod lians eum. talus sum .

fortans illum. et cum inEt factus est in

(d) Quod etiam Et factus est justis depuagonia ; et

in agonia ; tatus est. prolixius finem ha

et prolixius El, de me quae 41. orabat. Et fac. 38. Qui dixerunt

44. orabat. Et siint, finem tus est sudor ei : Domine,

factus est su

CODEX BRIXIANUS. tecum paratus sum. et in carcerem. et ad mortem ire. cum iniquis deputatus est. Etenim ea quae de me El Jesus dixit Dico libi Petre. pon cantavit odiegallus. scribta sunt. firiem babent. At illi dixerunt. Domine donec ler abneges me nosse. Et dixit eis. Quando misi ecce gladii duo hic. Al Jesus dixit cis. Suflicit. Et vos. sine sacculo.et sine pera.et sine calciamentis.num egressus abiit sccundum consuetudinem in montem quid aliquid deluit vobis. Ad illi dixerunt. Nihil. Dixit Oliveti Sequti sunt autem illum el discipuli. (e) ergo eis. Sed nunc qui habet sacculum. tollat simi ejus *. Et cum pervenissct ad locum ait illis. Orale Jiter et peram. et qui non habel vendal tunicam suam ne intretis in templationem : Et ipse discessil ab et emal gladium. Dico enim vobis. quoniam hoc (6) eis. quantum jactus est lapidis. el posiiis genibus quod + scriblum est oportet impleri in me. Et quod orabat dicens. Pater si vis transfer a me hunc calicem,

CODEX CORBEIENSIS. 35. sine sacello.

39. Et egressus inde , ibat secundum consuetudi36. qui habet sacellum, el qui habet lunicam , nem suanı, elc. vendat eam, et emat gladium.

42. dicens : Pater , non mea voluntas , sed qua 37. oportet impleri in me : Quod ut cum iniquis fiat : si vis, transfer hunc calicem a me. deputalus est. Et, de me quae suni, finem habeni.

VARIANTES LECTIONES. Mm, et qui non babel gladium, vendat. Gat. emat sibi Gat. Et quod cum injustis. Mm. Et cum injustis. gladium

LECTIONES CODICIS VINDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VOLGATA. 31. et ille dixit... non cantavit... donec ter abneges etc. Ecce gladii duo bic. Qui dixit eis : Sat est. 39. secun56. Ad illi Ibid. deesi, eis. 37. quoniam adhuc quod... dum consuetudinem suam in montem Oliveti. Ibid discioportet impleri in me : Quod eum injustis deputatus est. puli ejus. 40. in Temptationem. 41. jactus lapidis. Et, de me quae sunt , finem habent. 38. Ad ille dixit : 42. hunc a me : Verum non mea. 13. factus est.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Juxta tex. Gr. pivos voteproute.--() Ante quod, deest adhue, etiam in eod. Cant. - (c) Et ita versiones Syr. Pers, et Arah. —'(d) Et ita tex. Gr. tò (Trepi tucõ. ) — (e) Addit ejus, eliam tex. Gr. avtoü.

usque hoc.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. illius, quasi 50. gladio ? Et per dor ejus, sicut

ipsum erant, gullae sancussit unus guitae sanguinis

dixerunt ei : guinis ' decurquidam ex ildecurrentes

Domine, vis, rentis sulis servuin in terram.

percutiemus eum per terram. Pontificis, 45. Et factum

50. in gladio ? Et 45. Et, surgens et abscidit est, cum sur

percussit . ab oralioaurem illius rexissel ab

Sunus ex ne, venit ad 51. dextram. Dioratione, et

illis servum discipulos xit autein venisset ad

Principis S:SILOS, el invenit illi Jesus : Sine discipulos

cerdotum, et illos dormi

suos, invenit.

amputa vii auricuentes a maeEl extendens illos dormien

lam ejus dextram. 46. rore. El dixit manum sules prac Iristi.

51. Respondens ati? cis : Quid doram, tetigit 46. lia. El ail

lem Jesiis, dixil : milis ? surgi. cum ; et reillis : Quid dor

Dimille euin. le, orale, ne integrala ritis? Surgite,

El leligit aurem intretis in est auris ejus. orate, ne intretis

cjus, el sanalemptatio52. Dixit autem in templationem.

vit cum. 47. nem. Et, adJesus ad eos, qui 47. Adhuc (a) au

52. Ail aulem Jesus: buc eo loquenvenerant lem * illo lo

Sinc iisque hoc. te, ccce turad se, Pontiquente, cccc

El ad eos, qui ba, el qui volices, et Antislurbae, el qui

ad se venerant, cabatur Jul lites lempli, vocabatur du

dixit, Principidas, unus et Seniores : das, unus de xii.

bus Sacerdotum, de duodecim, 6 Tamquam ad antecedebat eos.

et Magistratibus praecedelatronem (b) Et adpropiaus,

lempli, et Sebat illos : et acexistis cum osculatus est

nioribus : Quasi cedens, osgladiis, el fusJesum: hoc

ad latronem culatus est 53. libus ? Cum enim signum

existis cum gla48. Jesum. Dixit cottidie es

diis, et fustibus? aulem Jesus : sem vobis

eis, dicens: Quem 53. Cum cotidie Juda, osculo cum in temcumque oscu

vobiscum fucFilium homiplo, non exlatus fuero, hic

rim in temnis (radis ? tendebatis

est, tenele eum 7. plo, non exten: 49. Videntes aumanus SU48. Dixit autem

distis in me tem qui erant per me: sed haec illi Jesiis: Juda,

manus : sed circa illum, est vestra hoosculo Filium

haec hora quod suturum ra, et poteshominis tradis?

est vestra, esset, dixerunt las tene49. Quod cum vi

et potestas leilli : Domine, si 'per brarum.

derent eum

nebrarum. cuticmus in 54. Conprehenhi, qui circa

54. Et conprehensum

CODEX BRIXIANUS. Verumtamen non mea voluntas. sed lua fiat. Et mus gladio. El percussit unus ex illis servum Principis surgens ab oratione. el veniens ad discipulos. in Sacerdotum. ei amputavit auriculam ejus destram. venit eos dormientes. prae tristitia. Et ait illis. Quid Respondens autem Jesus ail. Sinile usque huc. El dormitis. Surgite et orale. ne intretis in templa extendens manum. el langens auriculam ejus. sanationem. Et adhuc eo loquente. ecce turba. et qui vit cum. Dixit autem Jesus ad cos. qui venerant ad vocabatur Judas. unus de duodecim antecedebat eum a Principibus Sacerdotum, et Scribae. et Maeos. el adpropinquavit ad Jesum. ut oscularelur gistralus templi. ct Senioribus. Quasi ad latronem eum. Jesus auiem dixit ei. Juda osculo Filium ho venistis. cum gladiis. et fuslibus. collidie vobiscum minis tradis. Videntes aulem hi qui cum ipso crant. eram in templo. el non inmisistis in me manus. sed quod fulurum erat. dixerunt ei. Donline. si percuti hacc est ora vestra. el poleslas lenebrarum. Et com

CODEX CORBEIENSIS. 47, appropians, osculatus est Jesum.

sus, et leligil eum, el redintegrata est auris cjus. 49. Quod cum viderent hi... quod sciebat , dixe 52. Et ad eos , qui ad se venerant, dixit Jesus, runt : Domine, si percutiemus in gladio?

Principibus Sacerdotum etc. 51. Şine usque hoc. El extendil manum suam Je

VARIANTES LECTIONES. 1 Mm. decurrentes in. Vulgo decurrentis in.

* Gat. et Mm. Dixit ei. Vulg. ait. * Gal. illis : Surgite, et oratë. Vulg. illis : Quid dormitis? B Gat. et Mm. Sinile. Surgite, orale.

8 Gut. el Mm. Tanquam ad latronem renistis. Vulg. 3 Ila Gal. et Mm.; Vulg. percutimus.

Quasi ad latronem existis. LECTIONES CODICIS VINDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA. 41. sicut guttae sanguinis decurrentes. 46. in templa lem illis Jesus : sine usque adboc. Et extendens manum tionem. 47. Adhuc autem illo loquente, ecce lurbae... el suam Jesus, tetigit eum, et redintegrala est auris ejus. appropians osculatus est Jesum. '48. Dixit autem illi Je 52. Et ad eos, qui ad se venerant, dixit , Principibus Sasus : Juda. 49. Quod cum viderent hi, qui circa ipsum cerdotum , et Magistralibus templi, et Senioribus : Quasi. erant, dixerunt... si percutiernus in gladio. 51. Dixit au 53. Cum colidie.... in me manum.... lenebrarum.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Addit autem , etiam lex. Gr.de. (b) Et ita cod. Calit. xoleggious épinos töv 'Ingouv. toūro yapon μείον έδεδώκει αυτούς, “ον άν φιλήσω αυτός έστιν (deest lenele eumm). Π.c forte ex prioribus Evangelistis

margini adnelaia, landem in les ruin codd. Cant. et Veron irrepserc.

mo, nescio

eum, dixit :

illum,

illum ,

cum

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. sum autem dam, dixit :

illum duxerunt

facto horae eum adduxeVere et hic

in domum

unius, alius runt in docum Jesu e

Principis $:2

contendens, dimum Ponti rat; nam et cerdotum.

xil : Vere et ficis. Petrus Galilaeus Petrus vero

hic cum illo autem sequeest. sequebatur

eral, nam ct balur a lon60. Dixit autem (a) illuni

Galilaeus est. 55. ge. Incenso Petrus: Hoa longe.

60. Et ait aulem igne

55. Accenso aulem Petrus : in medio atri. quid dicis. igni in me

Homo ,

nescio 0, el consedenEt protinus, dio airio, et

quid dicas. tibus, (b) sedebatt adhuc loquen

circumsedenie

Él continuo, Peiris in me ic illo, gallus tibus, (b) se

adhuc illo dio illorum. cantavi. debat el

loquente, 56. Qucni cium vi61. El conver

Petrus in mc

gallus cantadisset quaesus Dominus, resdio eorum.

vil. dam ancilpexit Petrum. 56. Quem cum vi

61. Et conversus
la, intuens
El rememo-
dil ancilla se-

Dominus , res-
ralus est Pe-
dentem ad

pexit Petrum.
El hic ex illis est,
trus verbum
lumen, inluens

El rememoqui cum eo Dominio sicut

dixit :

ralus est 57. crant. Ad ille (d) dixit illi t : An

Ec hic de eis

Petrus ver(c) ' negavit t, di le quam gil

est , qui cum

bum Domini, cens : Mulier, lus cantel, ipso erant

sicut (d) dinon novi ter me nega: sensper.

xit illi t : 58. eum. Et egresbis le scire. 57. Ad ille (c) ne

Priusquam sum illum 63. Et viri, qui con gavit * , dicens :

gallus cantet, ad januar tinebant Mulier, non

ler me nevidii alia; et

deri-
novi illum.

gabis (e) ho-
ait , .
debant eum.
58. El iterum

die nosse t. erant: El hic 64. Et, cooperien. po-t pusilluni

63. Et viri, fuit cum Jesu les faciem videns eum

qui tenebant Nazareno illiui, percualia , dixit :

eum, inluEt rursus viebant; et in. Homo, et lu

debant eum, nega vil cum terrogabant

dicentcs : jurejaranillum , dicen eras semper:

Prophetiza 59. do. Quem paules : Profelia Qui respondit :

nobis , quis lo post cum 2:1, quis est Non sum ego.

est qui le vidissel qui qui percus

59. Et, intervallo 65. percussit? et

CODEX BRIXIANUS. prehendentes eum. duxerunt ad domum Principis hic cum illo erat. Nam et Gililaens est. Dixit autem Sacerdotum. Petrus vero sequebatur (a) cum 7 a Petrus. llomo. nescio quid dicis. El continuo adhuc longe. Accenso aulem igni in medio airio, el cir eo loquenle, gallus cantavil. El conversus Dominus. cunisedentibus illis. (b) sedebat el 1 Petrus. in me respexit Petrum. El recordatus cst Petrus. verbum dio eorum. Quem cum vidissel ancilla quacdam se Domini. sicut (d) dixit ei *. Quia prius quam gallus deniem ad igncm. el inivens enim dixit. Et hic cum cantel. ler me negavis. Et egressus foras Petrus fieillo erai. Ille aulem (c) negavil 4 dicens. Mulier non vit. :mare. Et viri qui trneb:ini eum inludebant eum novi cum. Et iterum post pusillum videns eum alius caedentes el velanies capil ejus. percutiebant fadixit. Homo et lu cum illo eras semper. Petrus vero ciem ejus. el interrogabant cum dicentes. Proplieait. O homo. non sum. El cum intercessisset spa - liza quis est qui le percussil. lium unius horac quidam adfirmabal dicens. Vere el

CODEX CORBEIENSIS. 56. inluens illum, dixit ei : Et hic de eis est, qui contendens dixit. cum ipso erant semper.

61. ler me negabis lolie. 58. El lu cum illo cras semper. Qui respondit : 63 et 64. El viri, qui lenebant illum, velaverunt Non sum ego.

eum, el perciitiebunt eum, et illudebant : eum, di59. Et, intervallo facto horae unius, alius quidam centes : Propheliza.

VARIANTES LECTIONES. • Mm. ait : Ego non sum.

xerat. · Gal. Domini sui, sicut disit. Vulg. Doinini sicut di 8 Mm. ei, dicentes. Et.

LECTIONES CODICIS VINDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA. 54. Et comprehensum illani, duxerunt in domum.., se et tu cum illo eras semper ? Qui respondit : Non sum quebatur eum a longe. 55. igni in medio atrii, circumse ego. 59. facto horaemius, alius contendens , dixil. debal el Petrus in medio. 56. Et vidit ancilla sedentem 60. quid dicas. 61. El rememoratus est Petrus verborum ad lumes, et intuens illum, dixit : Et hic de eis est, qui Domini, sicut dixit illi : Prius quam..... negalis. Versus cum ipso erant semper. 57. Ad ille negavit ei. 58. Et 62. deest. 63. illudebant eum. Ei velaverunt eum; el periterum post pusillum, videns eum alius, dixit : Homo, cutiebant eum, et interrogabant... Proplieriza nobis.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Addit illum, etiam coil. Cant. ajta. Brix. eum. - (b) Ila et lex. Gr švábnto rui, omisso illis, post circumisedentibus, quod decst ctiam in cod. Cant. (c) Post negavit, deest cum, ill cod. quoque Cant. — (d) lựa el lex. Gr. E Toy qurm. (e) To hodie, addunt quoquc versiones Copt. , Arab., Æthiop. el Sax. onuspov. nosse vero addunt codd. Cani. et alius Gr.pud Millium, p.si èi éveire ve. Brix. le scire.

[ocr errors]

ro,

1

eum,

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. sit le ? quia ego sum. alia multa

huc desideramus 65. Et alia multa 71. Qui dixerunt : blaspheman

testimonium ? blasfemanQuid adhuc les, et dicen

(d) audivi. tes dicebant egemus lesles in eum.

mus † enim 66. ad eum. Et, cum liinonio ? (d) au

66. Et, ut factus

de ore ipsius. dies horta esi, divimus + enim est dies , con

CAPUT XXIII. convenede ore illius.

venit (a) Presbiterium * runt Senio

plebis, et Principes

1. El exurgens CAPUT XXIII. res populi,

Sacerdotum ,

omnis mulPontifices, 1. El surgens et Scribae :

tiludo illorum, cl Scribae; universa el duxerunt

duxerunt illum ci deduxemultitudo illum in Con

ad Pilatum. runt illum eorum, adducilium suum ; et

2. Coeperunt in Concilixerunt illum interrogabant

autem accusare um suum ; ad Pilatum. euni, dicen

illum, dicentes : et interro. 2. Coeperunt les : Si tu

Hunc invenigabant eum, autem aceu. es Christus,

mus subverdicentes : sare illum, dic nobis ?

tentem gentem Si lu es Christus, dicentes : 67. Ait illis : Si

noslram, (e) et dic nobis ? Hunc invevobis dixe

solventem 67. Dixit autem pimus everro, non (6) cre.

legem nostram, illis : Si vobis lentem gen68. dilis * : si

et Propbetas *, dixero, non

tem
tribu interroga-

et probibenten 68. (b) creditis + : si in dare Cae

vero, non

tributa dari tcrrogavesari, dicenrespondetis

Caesari, et non restem , 'se Christum mihi, neque

dicentem, se pondebitis, Regem esdimilletis.

Christum Regem esse. sed nec dimit3. se. Pilatus 69. Ex lioc au

3. Pilatus autem 69. telis me. Amo autem in

tem Filius

audiens, interdu autem terrogavit eril hominis

rogavit eum, erit Filius ho

dicens :
sedens a des-

dicens : Tu
minis sedens
Tu es Rex Ju-
tris virtutis Dei.

es Rex Judaeoad dextram daeorum ? Qui 70. El dixerunt

rum? Ad ille virtutis Dei. respondit omnes : Tu

respondens, ait :Tu dicis. 70. ^ Dixerunt auilli : Tu dicis.

ergo es Filius Dei ? 4. Ait autem Tem ei om4. Pilatus auAit autem (c) il

Pilalus ad nes : Tu es Filitem ait ad Ponlis * : Vos di

Principes Saus Dei? (c) Dixit lifices, et lur

cilis, quod ego sum. cerdolum, et autem illis : bam : Nullam 71. Ad illi dixe

turbas : Nihil Vos dicitis , invenio culrunt : Quid ad.

invenio causae

CODEX BRIXTANUS, Et alia multa blasphemanles dicebant in eun). Et ut Al illi dixerunt. Quid adhuc opus habemus testimofactus est dies. convenerunt Seniores plebis. et Prins nium. ipsi enim audivimus ex ore ejus. Et exsurgens cipes Sacerdolum. el Scribae et duxerunt illum in omnis multitudo eorum duxerunt illum ad Pilatum. Concilium suum. et interrogabant cum dicenies. Si Coeperunt autem accusare eum dicentes. Hunc invetu es Christus dic nobis. Ei ait illis. Si vobis dixcro nimiis subvertenlem gentem nostram. et probibennon creditis mihi. si autem et interroga vero. non tem tribula dare Carsari et dicentem se Christum respondetis mihi. neque dimilletis. Ex hoc autem Regem esse. Pilatus antem interrogavit eum dicens. erii Filius hominis. sedens ad dextram virtutis Dei. Tu es Rex Judaeorum. Jesus alleni respondens ait. Dixerunt autem omnes Tu ergo es Filius Dei. Tu dicis. Pilatus autem dixit ad Principes SacerdoAd ille dixit eis . Vos dicitis quia ego sum. lum, ct turbas. Nibil invenio causam

CODEX CORBEIENSIS. 66. Et, ut factus est dies, convenil Presbyterium stram, el solventem legem nostram , * & el Prophe. plebis.

tias, et probibentem tribula dare Caesari. CAP. XXII. 2. subvertenlem gentem no.

VARIANTES LECTIONES. i Gat. respondetis mibi, neque dimiltelis. Vulg. respon 3 Gal. et Mm. dicentem , Christum. Vulg. dicentem se debilis mihi, neque dimittetis.

Christum. Mm. Dixernnt ergo omnes : Tu autem es. Fulg. Et ita Gal. et Mm. Dixerunt autem omnes : Tu ergo es.

* Gat el Mm. el Prophetas, et prohibentem, LECTIONES CODICIS VINDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA. 65. dicebant ad eum. 66. et convenit Presbyterium ple enim de ore ipsius. bis , et Principes... duxerunt illum in Concilium suum; Cap. XXIII. 1. multitudo illorum , duxerunt eum. el interrogabant eum , dicntes. 68. Si interrogavero... 2. accusare illum... subvertentem gentem nostram, el sulneque respondebitis mibi, neque dimillelis. 70. El dixe ventem legem nostram, et Prophetas, et prohibentem irirunl. . Filius Dei? Qui ait illis : Vos dicitis. omisso quia bula dari Caesari. 3. Pilatus autem audiens interrogavit ego sum. 71. Ad illi dixerunt... testimonium? audivimus eum... Ad ille respondens. 4. Dixit autem.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Ita el tex. Gr. taper Cutéploy. (b) Post creditis, deest mihi, eljam in tex. Gr. Ibid. post si, deest auiem el, in cod. quoque' Cant. (c) Aduit illis, pariter cod. Cant. crois. (d) Anle audivimus, deest ipsi

, etiam in cod. Cani. -(e) Addii, et solventem legem nostram, el Prophetas, cun cod. Catholico Marcionis, zat καταλύοντα τον νόμον και προφήτας. .

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »