Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Johannen Prophetam 7. fuisse. Et responderunt, se nescire 8. nnde. Et dixit illis Jesus : Nec ego dico vobis , in qua potestate haec 9. facio. Coepit autem dicere parabolam hanc : Wineam plantavit homo, et locavit illam colonis, et ipse peregrinatuS eSt 1emporibus mul40. tis. Et tempore quodam misit ad illos colonos servum, ut ex fructuum vineae * darent illi. Et caesum illum, dimiserunt A 1. vacuum. Et adposuit alium mittere Servum. Quoque et illum caesum, dimiserunt vacu12. um. Et adposuit tertium mittere. Et illum vulneratuim projecerunt. 45. Dixit autem

CODEX VERCELLENSIS.

Dominus vineae : Quid faciam? Mittam filium : meum carissimum : forsitan hunc reverebun44. tur. * Quem ut viderunt coloni, cogi

taverunt

inter se, dicentes: Hic est heres; 0ccidamus ' eum, ut n0Stra fiat herediM5. tas. Et projectum illum extra vineam, Occiderunt. Quid ergo faciet Dominus vi16. meae? Weniet, et perdet colonos istos, et Iradet vineam aliis. Qui, cum audissent,

dixerunt :

Absit.
17 Quique intu-
ens eos, dixit :
Quid ergo
scriptum
est? Lapidem,
quem repro-
baverunt
aedifican-
tes, hic fac-
tus est in ca-
pite angu-
18. li. Omnis,
qui offen-
diderit su-

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

CODEX VERCELLENSIS. per illum butum dalapidem, con- re Caesari, quassabitur; aut non ? super quem 25. ' Quorum viceciderit sa nequitia, autem, com- dixit ad illos : minuet il- Quid me temp

19. lum. Et quaesierunt Pontifices, et Scribae inicere illi manus eadem hora, et timuerunt populum ; scierunt enim, quod ad illos dixisset paraholam hanc. 20. Et, cum discessissent, submiseruiit suborfingentes (sic) se, ut caperent SermOnes illius, ut traderent eum polestati Praesi21. dis. Et interrogaverunt illum, dicentes: Magister, scimus, quoniam dicis vera, et non accipis personam hominum, sed in veritate viam Dei 22. doces. Licet nobis tri

24. tatis? Ostendite mihi * denarium. Cujus habet imaginem, et inscriptionem ? Respondentes, dixerunt : 25. Caesaris. Qui dicit : Reddite (a) (Caesari) uae Sunt aesaris, Caesari ; et quae Dei sunt, Deo. 26. Et non potuerunt * sermonem ejus capere coram populo : et mirati in responso ejus, tacuerunt. 27. Accedentes. autem quidam Sadduceorum, qui contradicunl resurrectionem non esse, interrogabant 28. illum, * dicenteS : Magister, Moyses scripsit nobis, si un

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

doces. Licet nobis dare tributum Caesari. aut nom. Considerans autem dolum illorum dixit Quid me temptatis Ostendite mihi denarium. Cujus habet imaginem et inscriptionem. Respondenles autem dixerunt Caesaris. At ille ait illis. Reddite ergo. quae Caesaris sunt Caesari. et quae Dei sunl Deo Et non potuerunt verbum ejus reprehendere coram plebe. eu admirantes in responsa ejus. tacueruut. Accedentes autem quidam Sadduceorum. qui negant esse resurrectionem interrogaverunt eum dicentes. Magister. Moyses scribsit nobis. Si

CODEX CORBEIENSIS.

20. Et, cum recessissent, miserunt qui * se justos esse simularenti, ut apprehenderent sermones ejus...

potestati, et magistratui Praesidis.

VARIANTES LE(;TIONES.

' Mm. Videns autem Jesus dolum. Vulg. Cousiderans aulem dolum.

* Mm. denarium, ut videam. Cujus habet. Vulg. denarium. Cujns habet.

* Gat. respondere... in responsis. Mm. in responsis.

Vulg, reprehendere... in responso. - * 'gat. et Mm. dicentes: Móyses... sine filiis fúerit., ut.

Vulg. dicentes: Magister, Moyses...sine liberis fuerit, ut. s Gat. se esse justos simulateut. Mm. similarent.

LECT10NES CODICIS WINDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA. 18. supra illum... non conquassabitur; super quem - dicentes.... quoniam recte dicis, omisso et doces. Ibid.

ceciderit autem. 19. quaerebant illum... ipsa hóra... dixit parabolam istam. 20. Et, cum recessissenl, sumpserunt qui se justos esse simularent, ut apprehendereut sermones ejús, et traderent illum. Ibid. deest principatui, et potestati Praesidis. 21. Et interrogaverunt eum,

sed in veritáte viam Dei doces. 22. atit non? 25. me tempta:is? 21. et iuscribtioneum... dixerunt : Caesaris. 23. Reddite quae Cesaris suut, Caesari ; et quae Dei sunt, Deo. 26. in respousione. 28, scribsit... siue filiis mortuis fuerit, ut.

[blocks in formation]

CODEX VERCELLENS1S. CODEX VER0NENSIS. ius frater rem. . . - - - - - - - - - - - - - - m0rtuus 34. Dixit illis Jesus: - - - - - • • • • • • • • fuerit, habens Filii hujus sae- • - - - - - - - - - - - - uxorem, et culi gene- • • • • • • - - - - - - hic filios rant, et gene- • • • • • • - • • • • • - non habue- rantur, nu- • - - - - - - - - - - - - rit, ut acci- bunt, et nubun- - - - - - - - • • - - - - piat frater 55. tur ; qui autem - - - - - - - - - - - - - - illius uxo- digni fuerint • • • • • • • • - - - - - - rem ejus, saeculum • • • • • • • - - - - - - et resusci- illum attin- • • • • • • - - - - - • . tet fratri gere in re- - - - - - - - - - - - - Stum) Semem. surrectio- • • • - - - - • • • • • 29. Septem fra- mem a m0r- - - - - - - - - - - -

tres erant ;
et prior ac-
cepit uxorem,
et decessit * si-*
30. ne filiis. Et se-
quens acce-
pit eam, et ip-
se decessit si-

31. ne filiis. Ter- resurrec- - - - - - -
tius simili- tionis filii cum - - - - - - - • • •
ter, (a) (autem) et sint. - - • • • - • - - -

septem ; et non
reliquerunt
filium, et de-
functi sunt.
32. Sed et muli-
33. er *. In resur-
rectione, cu-
jus eorum
erit uxor ?
* Septem enim
habuerunt
illam uxo-

[ocr errors]

57. * Quia autem sur-
gunt mortui,
Moyses de-
monstravit
vobis : dicit de
tubo : Dominum Deum
Abraham, Deum
Isac, et Deum Ja-
38. cob. Non est
Deus mortuo-
rum, sed vi-
ventium : om-

.

-
-
:
:
-
-
:
-

[ocr errors]
[blocks in formation]

CODEX VERCELLENSIS.

nes enim illi vivent. 39. Responden1eS aulem quidam de Scribis, dixe- . runt : Magister, bene di40. xisti. Nec amplius audebant interrogare eum quic(|uam. 41. Dixit autem ad eos : Quomodo dicunt, Christum Filium David esse 42. Et ipse David dicit in libro Psalmorum: Dicit Dominus Domino meo, sede ad dexteram me45. am, donec p0nam inimicos tuos sub pedibus tuis. Â4. David, Dominum illum vocat : et quomodo Filius illius 45. est? Audienle aulem omni populo, dixil ad discipulos suos: 46. Cavete a Scribis, qui volunt ambulare in stolis, et amant salutationes in foro, et primos consessus in Synagogis, et

primos discubitos in conviviis. 47. Qui comedunt domos, viduarum, fingentes longam orationem. Hi accipient amplius poeInae.

CAPUT XXI.

M. Respiciens autem Jesus, vidit mittentes dona in altario , divites. 2. Vidit etiam uandam viuam pauperculam , mittentem duos quadran5. tes. Et dixit: Vere dico v0— bis, quia vidua paupera haec lus omnium . misit. Omnes enim isti, de quo super illis fuit, miserunt in dona Dei: haec autem i de exiguitate sua omnem facultatem suam, quam habebat, misit. 5. Et quibusdam, dicentibus de templo quod lapidibus optimis

CODEX BRIXIANUS.

omnes enim vivunt ei. Respondentes autem quidam Scribarum. dixerunt. Magister bene dixisti. Et amplius non audebant eum quicquam interrogare. Dixit autem ad illos Jesus. Quomodo dicuni Christum Filium David esse et ipse David dicit in libro Psalmorum. Dixit Dominus Domino meo. sede a dextris meis donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum David ergo euim Dominum vocal el qüomodo Filius ejus est. Audiente autem omni pulo dixit discipulis suis. Adtendite vobis ab Scriis qui volunt ambulare in stolis. et amant salutationés in foro. et primas cathedras in Synagogis et

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »