Obrazy na stronie
PDF

C0DEX VERCELLENSIS.

dite vos Sacerdotibus. Et factum est, dum irent, emundati 15. sunt. Unus autem ex eis, cum vidisset quia sanus est, reversus est, cum voce magna honorificans Deum; 16. et procidit in faciem ad pedes illius, grati . . agens; et ipse erat Samarites. 17. Respondens autem Jesiis, dixit : (b) Hi f decem mundati sunt : uovem ubi sunt ? 18. Ex his non est inventus, qui reversus honorem daret Deo, nisi hic alieni19. gena. Et dixit illi : Surge, et vade ; quoniam fides tua te salvum fecit. 20. Interrogatus autem a Pharisaeis, quando venturum . . . t regnum

Dei, Dixit eis :
Non venit
regnum cum
observatio-
21. ne : sed nec
dicent : Ecce
* hic, aut ecce
illic. Ecce enim
regnum Dei
intra vos est.
22. Dixit autem
ad discipulos
suos : Venient
dies, ut concu-
piscatis vide-
re unum di-
em Filii homi-
nis, et non vide-
25. bitis. Et dicent
vobis : Ecce
hic, aut ecce
illic. * Nolite
ire, nec sequi.
24. Sicut enim ful-
gul corus-
cans, sic erit
Filius (d) homi-
25. nis f. Prius au-
tem oportet
illum mulua
pati, et repro-
bari a gene-
ratione hac.
26. Et sicut factum
est in diebus
Noe, sic erit
* et in diebus
Filii hominis.
27. Edebant, bi-
bebant, nube-
bant, nubeban-
tur, usque in
diem quo im-

CODEX VERONENSIS.

vos Sacerdotibus.
Et factum est,
dum vadunt ,
mundati sunt.
15. Unus aulem
ex illis, ut
vidit quia
mundauus est,
regressus est,
cum magna
voce magnifi-
cans Deum;
16. Et cecidit
in faciem
ante pedes
ejus, gratias
agens (a) ei f :
et hic erat
Samaritanus.
17. Respondens
autem. . . . .
dixit : (b) Hi f
x. mundati
Sunt : n0Wem
ubi sunt?
18. Ex illis non est
qui rediret,
et gratias aga-
ret Deo, nisi
hic alienigena.
19. El aiu illi :
Surge, vade :
quia fides
tua te salvum fecit.
20. Interrogatus
autem a Pha-

risaeis : Quando venit

regnum Dei ?
ille dixit eis :
Non venit
regnum Dei
cum obser-

21. vatione : neque
dicent : Ecce
hic, aut ec-
ce illic. Ec-
ce enim regnum Dei
intra vos est.
22. Et ait ad di-
scipulos suos :
Venient dies,
ut desideretis
videre unum
diem Filii
hominis, et
non videbitis.
23. Et dicent vo-
bis : Ecce hic,
et ecce illic.
Nolite ire, ne-
que sectemini.
24. Nam , sicut
fulgur fu!gu-
rans de cae-
lo lucet in
his quæ
sub caelo sunt,
ita erit (c) et
Filius (d) hominis ;.
25. Primum autem
oportet illum
multa pati, et
reprobari a ge-
neratione hac.
26. Et, sicut fa-
ctum est in
diebus Noe,
ita erit in die-
bus Filii ho-
27 minis. Ede-
bant, et bibe-
bant, uxores
ducebant, nu-
bebant usque
in diem, qua

[ocr errors]

dite vos Sacerdotibus Et factum est dum irent mundati cent Ecce hic. aut ecce illic. Ecce enim regnum Dei sunt. Unus autem ex illis. ut vidit quia inundatus est. re- intra vos est. Et ait ad discipulos. Venient dies versus est cum voce magna magnificans Deum. et ceci- quando desideretis videre unum diem Filii hominis dit in faciem suam ante pedes ejus. gratias agens. et hie et non videbitis. Et dicent vobis. Ecce hic et ecce erat Samaritanus. Respondens autem Jesus dixit. Non- illic. Nolite ire neque sectemini. Sicut enim fulgur ne decem mundati sunt. et novem ubi sunt. Non est in- coruscans in his quae sub caelo sunt fulget. ita erit venius qui reverteretur et daret gloriam Deo nisi hic adventus Filii hominis in die sua. Priniium autem alienigena. Et ait ille. Surge et vade quia fides ina te oportet illum multa pati. et reprobari a generatione salvum fecit. Interrogatus autein ' a Pharisaeis. hae. Et sicut factum est in diebus Noe ita erit et in Quando venit regnum Dei. Respondet eis. et dixit. diebus Filii hominis. Edebant et bibebant. uxores Non venit regnum Dei cum observatione. neque di- ducebant et nubtum dabant usque in diem qua intra

[ocr errors]

H4. qiiod ut vidit.... dum vadunt, mundati sunt. 48. Ex illis non erat qui rediret, et gratias ageret {7. dixit : Hi decem mundati sunt : novem ubi Deo, nisi.... . sunt ? 24. Nam, sicut fulgur coruscans de coelo, ita erit.

VARIANTES LECTlONES. * Gat. hic Christus, aut... intra vos. Mm. inter vos. Vulg. * Gat. et Mm. et adventus Filii hominis. Vulg. et in diehic, aut... intra vos. bus Filii hominis. * Gau. et Mw. Nolite exire. Vulg. Nolite ire.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS.

troiret Noe in arcam, et venit dilubium, et perdidit omnes. 28. Similiter et factum est et in diebus Lot : Edebant, bibebant, emebant, vendebant, plantabant, aedifi29. cabant : qua die exiit Lot a Sodomis, pluit ignem de caelo, et perdidit omnes : 30. Similiter erit in die, qua Filius hominis revelabitur. 31. In illa hora, qui erit super tectum, et vasa illius in domo, non descendat tollere ea : et qui in agro, similiter non revertatur retro. 32. Memores eStOle uxoris 1,ot. 55. Quicumque ergo quaesierit animam suam * salvam facere, perdet illam ; et qui perdiderit,

vii N oe in arcam. et venit dilluvium et perdidit omnes. Similiter sicut factum est in diebus Lot. Ede

salvam eam 54. faciet. Dico enim vobis, * hac nocte erunt duo in lecto uno; unus adsumetur, et alius reliiique35. tur : erunt duæ molentes in unum ; una relinquetur, et alia adsumetur : duo in agro; unus adsumetur , et alius reliilquetur. 36. Et respondentes, dixerunt illi : Ubi Domine? 37. Qui dixit illis : Ubicumque fuerit corpus, illuc conveniunt

aquilae.

CAPUT XVIII.

M. Dicebat antem parabolam illis, ob hoc quod deberent semper orare, el non 2. deficere, dicens : Judex quidam erat in quadam civitate, qui Deum non timebat, sed nec

C0DEX BRIXIANUS.
derit illam (a) propter me ; salvam faciet eam.

intravit Noe in arcam, et venit diluvium, et perdidit omnes. 28. Similiter factum est in diebus Loth. ' Edebant, et bibebant, emebant, et vendebant, plantabant, et ædificabant : 29. qua die autem exiit Loth a Sodomis, pluit ignem de caelo, et omnes perdi30. dit : secundum haec erit dies Filii hominis, qua revelabitur. 31. ln illa hora, qui fuerit in leclo. . . . . a ejus in domo, ne descendat tollere illa; et qui in agro, non redeat similiter retro. 52. Memores estole uxoris Loth. 35. Quicumque autem quæsierit animam suam liberare, perdet i1lam, et quicumque perdiderit illam (a) propter me ;, salvam faciet illam.

Amen dico vobis.

uno. unus adsuinetur.

54. Dico vobis, illa nocte erunt duo in lecto uno; unus adsumetur, et alter relinquetur : 55. duae molentes in unum; una adsumetur, et una relinquetur : duo in agro; unus adsumetur, et unus relinquetur. 56. Respondentes autem, dixerunt illi : Ubi Do57. mine? Quibus ipse dixit : Ubicumque fuerit corpus, illic congraegabuntur et aquilae.

CAPUT XWIII.

M. Dicebat autem parabolam ad illos, quoniam oportet semper orare, et non 2. deficere, dicens : Judex quidam erat in quadam civitate,

[ocr errors]

In illa nocte erunt duo in lecto et alter relinquetur. dirae

bant et bibebant. emebant. et vendebant. plantabant. et aedificabant. qua die autem exiit Lot a Sodomis pluit ignem et sulpur degcaelo et omnes perdidiu. secundùm haec erunt. quE die Filius hominis revelabiiur. In illa die qui fuerit in tecto. et vasa ejus in domo non descendat tollere illa. et qui in agro. similiter non redeat retro. Memores estote iixoris Lot. Quicumque quaesierit aniinam stiam salvam facere perdet illám. et quicumque perdi

erunt molentes in unum. una adsumetnr. et alia relinqnetur. duo in agro. unus adsumetur. et alter relinquetur. Et respondentes dixerunt illi. Ubi fient haec Domine. Quibus ipse dixit Ubicumque fuerit corpus. illuc congregabuntur aquilae. Dicebat autem et parabolam ad illos. quoniam oporuel semper orare et non deficere dicens. Judex quidam erat iii quadam civitate. qui Deum non timebat. et

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

(b) faciet f
cito vindi-
clam illorum.
Tamen Filius
hominis ve-
niens, num-
quid inveniet
fidem super
terram ?
9. Dixit autem
ad quosdam,
qui sibi con-
fidebant. tam-
quam justi

Post haec au- si (c) simt f justi, intra. . . (c) essent f,
tem dixit in- et spernen- Si Deum. . . el spernebant
tra se : Si Deum tes ceteros, timeo, generos, simi-
non timeo, arobolaim nec hominem litudinem
nec homi- ainC : 5. revereor : ta- ISlam.
nein revereor : 10. Duo honines men, quia 10. Duo homines
5. attamen quia * ascende- molesta est ascenderunt

molesia est mihi vidua haec, vindi

[ocr errors]

mihi haec
vidua, vin-
dicabo illam,

in templum,
ut orarent,
11. uiius Publi-

cabo illam, CanuS, et a- ne in novis- canus,
11e per tem- lius, Phari- simo veniendo et alter
pore veni- 11. saeus. Stans constringat Pharisaeus.
ens, suggil- itaque Pha- me. §tans itaque
let me. risaeus, in- 6. Ait autem Pharisaeiis,

6. Dixit autem
Dominus : Audite
quid judex
iniquitatis
7. dicet : Deus au-
tem non fa-
ciet vindic-
tam eleclorum
suOruim
clamantium
die, ac noc-

tra se haec
* orabat : Deus,
gratias ago
tibi, quia non
sum, sicut
celeri homi-
num, raplo-
res, injusti,
adulteri, vel-
ut hic Pul)li-
12. canus : jeju-

Dominus :
Audite, quid
judex iniqui-
talis dixerit.
7. Deus aulem
non faciet
vindictam
electorum
suorum cla-
mantium die,
ac nocte, (a) pa-

sic orabat :
Deus, gratias
ago tibi, quia
non sum, sicut
celeri homi-
nes, raptores,
injusti, adul-
teri, velut
etiam (d) si-
cut f hic Publi-
12. canus : jeju-

te, (a) patienti- no bis in sab- tientiam lia- no bis in
am habens f bato : deci- bens f in illis ? sabbato : de-
8. in illis ? Dico mas dono 8. Dico vobis : cimas do

CODEX BRIXIANUS.

hominem non reverebatur. Vidua autem quae- enim vobis quia cito faciet vindictam illorum. Wedam erat in civitate illa. et veniebat. ad eum dicens rumtamem. Filius hominis veniens putas iuveniet Windica me de adversario meo. At ille nolebat per fidem in terra. Dixit autem et ad quo$dam qui in se multum tempus. Post haec autem dixit intra se Et confilebant quod (c) essent f jusii. el spérnebant si Deum non timeo. nec hominem revereor. tamen. ceteros parabolam `istaim Duo hómines ascenderunt quia molesta est mihi haec vidua vindicabo illam ne in templum ut orarent unus Pharisaeus. et alter Puin novissimo veniens suggillet me. Ait autem Domi- blicanus. Stans itaque Pharisaeus sic orabat. Deus nus. Audite quid judex iniquitatis dicit. Deus autein grat as tibi ago. quia non sum sicut celeri homines non faciet viiidictam electorum suorum clamantium. raptores. injústi. adulteri velut etiam (d) sicut + hic ad se die ac nocte. et patientiam habebit in illis. Dico Püblicanus. jejuno bis in sabbalo decimias do

CODEX CORBEIENSIS.

5. ne in novissimo veniat, et constringat me. 10. unus Publicanus, et unus Pharisaeus. 9. * tamquam justi essent, et spernebanl caeteros, 11. vel etiam sicut hic Publicanus. similitudinem istam.

VARIANTES LECTIONES.

• Mm. verumtamen quoniam Filius hominis veniens, pu- * Gal. dicebat: Deus..... cæteri homines. Vulg. orabat: tas invenire fidem iu terra ? Vulg. Verumtamen Filius ho- Deus..... caeleri hominum. minis veniens, putas inveuiel fi'èm in terra? * Mm. quod essent justi, et spernebant caetcros. Gat. * Mm. qui se coulidebaut. Vulg. qui in se confidebant. asperuabaht. • Gat. ascendebuut in. Vulg. äsceiiuerunt iu.

[ocr errors]

3. erat in Civitate,..: et coepit $ illum dicgre : Viudica. 9. Deest tanq am justi. Ibid. et spernebant caeteros, si

4. Si Deum. 5; veniently s;iggiilet me. Ait autem : Au- militudineiu istam. 10. uuus Publicanus, et aliùs pharidite. 7. deest ad se. Iuid. hgbet, patientiam habens in saeus. 11. Slaus itaque Pharisaeus, sic orabat... sicut caeillis? 8. deest quia cito. Ibid. numquid inveniet. teri homiues : raptores... vel eliani, sicut.

[ocr errors][ocr errors]

omnium,
quaecum-
que possideo.
45. Et Publicanus
a longe stans,
nolebal nec
quidem ocu-
los suos in
caelum ad-
levare; set
percutiebat
pectus suum,
dicens: Deus
propitius es-
to mihi pec-
catori.
44. Dico vobis, quia
descendit
hic justifi-
catus in do-
mo sua prae
illum Pha-
risaeum : quo-
miam omnis,
qui se exal-
tat, humilia-
bitur; et qui
se humiliat,
exal1abitur.
15. Offerebant
autem ei in-
fantes, ut il-
los tange-
ret. Viden-
1eS autem
discipuli, ob-
jurgabant

e0S.
16. Jesus autem
imperavit
eis, dicens:
Sinite infan-
tes * venire
ad me, et noli-

CODEX VERCELLENSIS.

te prohibe-
re illos ; tali-
um est enim
regnum cae-
lorum.
17. Amen dico
vobis : Quis-
que non * ac-
ceperit reg-
num Dei, tan-
quam infans,
non intra-
bit in illut.
18. lnlerroga-
vit autem
eum quidam,
dicens : Ma-
gister bone,
quid faciens
vitam aeter-
nam possi-
debo?
19. Dixit autem
illi Jesus : Quid
me dicis bo-
num? nemo
est bonus,
nisi unus
20. Deus. Manda-
ta nosti. Ait :
Quae? Non
homicidi-
um facies :
Non adul-
terabis : Non
furtum fa-
cies : ° Non
falsum tes-
timonium
dices : Hono-
ra patrem
tuum, el ma-
trem (b) tuam f,
21. Qui dixit :

CODEX

omnium, quae
possideo.
13. Et Publicanus
a longe stans,
noleb ut nec
oculos suos
sursum levare
ad caelum;
sed tantum
percutiebat
pectus suum,
dicens : Domine
Deus, repropi-
tiare mihi
peccatori.
14. Dico itaque
vobis, quia
discendit hic
Publicanus
justificatus
(a) imagis in
domuin suam,
quam ille Pha-
risaeus f :
quia omnis,
qui se exaltat,
humiliabitur;
et, qui se hu-
miliat, exal-
tabitur.
15. Adferebant au-
tem ad illum
infantes, ut
eos tangeret.
Quod cum
widerent di-
scipuli, incre-
pabanl il-

los.
16. Jesus autem,
convocans il-
los, dixit :
Simite pueros
venire ad me;

WERONENSIS.

et nolile eos
velare : talium
est enim re-
gnum caelo-
rum.
17. Amen dico
vobis : (Qui-
cumque
non acceperit
regnum Dei,
sicut puer,
non intravit
iii il!ut.
18. Interrogavit
aulem euim
quidam
dicens : Ma-
gister bone,
quid fa-
ciendo vi-
1am aeter-
nam possi-
debo?
M9. l)ixit autem
ei Jesus :
dicis bonum ?
nemo l)onus,
nisi unus
20. Deus. Man-
data nosti.
Non occides :
Non adul-
terium ad-
mittes : Non
furtum fa-
cies : Non
falsum le-
stimonium
dices : llo-
nora patrem
tuum, et ma-
trem (b) tuam t.
21. Ail ille :

CODEX BRIXIANUS.

omnium quae possideo. Et Publicanus a longe stans. prohibere. talium est enim regnum Dei. Amen dico volebat nec oculos suos ad caelum levare. sed percu- vol)is Quicumque non acceperit regnum Dei sicut tiebat pectus suum dicens. Deus propitius esto mihi puer non intravit in illud. Et interrigavit eum quipeccaturi. I)ico itaque vobis. quia desceiidit hie Publi- dam Princeps dicens. Magister hone, quid faciens canus justificatus (a) imagis in domuiii suain quam ille vitam aeternam possidebö. Dixit autem ei Jesus. Pharisaeus f. quia omnis qui se exaltat hiimiliavilur. Quid me dicis l)onum nemo l)omus nisi unus Deus et qui se humiliat exaltavitur. Adferebant autem ad Haec mandata nosti. Non moecaveris. Non occides. illum et infantes. ul eos tangeret. Quod cum vide- Non furtum facies. Non falsum testimonium dices. rent discipuli increpabant illos. Jesus autem convo- Honora patrem tuum et maurem. Ad ille ait. caus illos dixit. Sinite pueros venire ad me. el molite

CoDEx CORBEIENSIS.

12. omnium quaecumque possideo. stificatus in domum*suam, magisquamillePharisaeus. 15. Domine Deus, propitiare mihi peccatori. 18. 0mittit Princeps.

14. * Dico vobis, quia descendit hic Publicanus ju- 20. ° Non adulterium committes. WARIANTES LECTIONES,

* Gat. et Mm. Amen dico vobis.

b Gat. suam Ę quam) ille Pharisaeus (variams lectio in textum illata) ab illo. Mm. suam magis ab illo.

0 Gul. uloecaberis.

* Mm. ad me venire, talium est. Vulg. venire ad me, et nolite vetare eos: talium est.

* Gat. receperit. Vulg. acceperit.

* Gat. Non £i. Vulg. Non furtum facies: Non falsum.

LECTiONES CODICIS VINDEBONENS1S ABEUNTES AB EDIT10NE VULGATA.

12. decimo, quaecumque adquiro. 14. quia descendit terrogabit eum, quidam, diceps. 18. quid faciendo vitam hic Publicamus justificatus magis, quam ille Pliarisaeus. aeteruam possidebo? 19. nisi unus Deus. 21. El ait illi: CODEX WERCELLENSIS.

15. cum viderunt discipuli. 16. infanles venire... et Haec. nolite eos vetare. 17. iste non intrabit in illut. 18. In

BLANCIIINI NOTÆ. (a) Ita et cod. Cant, pà))ov ταρ' ixstvov ròv *apr*o*ov. — (b) Addit tnam, etiam tex. Gr. *&%.

Haec omni-
a custodivi
a juvenlu-
te mea.
22. Quod cum au-
disset Jesus,
dixit ei : Ad-
huc unum
tibi deest :
omnia quae-
cumque
habes, ven-
de ea paupe-
ribus, et ha- *
bebis then-
saurum in
caelis; et ve-
ni, sequere
25. me. Qui,
cum audis-
set haec, tris-
tis factus est :
erat enim
dives valde.
24. Quem cum
vidisset Jesus
contrista-
tum, dixit :
Quam diffi-
cile, qui pecu-
nias habent,
in regno
Dei * intra-
25. bunt ! Facili-
us est enim
camellum
per foramen
acus

transire,
quam divi-
tem in regnum
Dei.
26. Dixerunt au-
tem qui au-
diebant : Et
quis pote-

rit salvus
27. fieri? Dixit
autem illis :
Quae inpos-
sibilia sunt
aput homi-
nes, possibi-
lia vero aput
J)eum sunt.
28. l)ixit autem
Petrus : Ec-
ce nos, relic-
tis omnibus
nostris, se-
cuti sumus
29. te. Qui dixit
eis : Amen di-
co vobis, ne-
mo est, qui
* reliquerit
domum, aut
parentes.
aut fratres,
aut uxorem,
aut filios
propter reg-
30. num Dei, qui
non accipi-
et (b) septies
tantum f in
tempore isto;
et in futuro
saeculo vi-
tam aeter-
nam posside-
bit.
51. Convocatis
autem duo-
decim dis-
cipulis. dixit
(c) ad illos i : Ecce
ascendiimus
in llieroso-
lyma, et con-
summabun-
tur omnia,

CODEX VER0NENSIS.

Haec omnia
custodivi
a juventute
mea.
22. Quod (sic) audi-
to, Jesus
ait : Adhuc
unum tibi
deest : omnia
quaecumque
habes, vende,
et da pau-
eribus, et
nabebis tlien-
saurum in
caelo, et
veni, seque-
re me.
25. His ille au-
ditis, con-
tristatus est;
quia dives
erat valde.
24. Videns au-
tem illum -
tristem fa-
ctum, dixit
Jesus : Quam
difficile,
qui pecu-
nias habent,
nn regnum
Dei intra-
25. bunt. Fa-
cilius est
camellum
per foramen acus
transire, quam
divitem ini-
trare in re-
gno Dei.
26. Et dixerunt
qui audie-
hant : El quis
potest salvus
fieri?

27. Ait illis Je-
sus : Qu;e
impossibilia
sunt aput
homines, haec
omnia possi-
bilia sunt
aput Deum.
28. Ait autem
Petrus : Ecce
nos, (a) relictis
retibus no-
stris f , secu-
ti sumus

te.
29. Quibus ipse
dixit : Amen
dico vobis,
nemo est,
qui reliquid
domum,
aut paren-
tes, aut
fratres, aut
uxorem, aut
filios propter
regnum Dei,
50. nisi ut re-
cipiat (b) se-
pties tantum ;
et in hoc
tempore; et
in saeculo
ventuto vi-
1am aeternam
possidebit.
51. Adsumpsit
autein xii.
discipulos suos,
et ait (c) ad
illos f....
ascendimus
Hierosolyma,
et COnSum-
mabuntur
omnia, quae

CODEX BRIXIANUS.

Haec omnia custodivi a juventute mea. Quo andito Je- Et ait illis Jesus. Quae impossibilia sunt aput homisus ait illi. Adhuc unum tibi deest. omnia quaecumque nes. possibilia sunt apud Deum. Ait antem Petrus. habes vende. et da pauperibus. et habebis tlmensau- Ecce nos dimisimus omnia. et secuti sumus ue. Ad rum in caelo. et veni sequere me. llis ille auditis ille dixit eis. Amen dico vobis quia nemo est qui contristalus est. quia dives erat valde. Videns autem relinquat domum. aut parentes aut fratres. aut uxoillum Jesus tristem factum. dixit discipulis. Quam rem aut filios propter regnum Dei. et non recipiat difficile qui pecunias habent intrabunt in regnum multo plura in hoc tempore. et in saeculo venturo Dei. Facilius est enim camelum per forameii acus vitam aeternam. Adsumens autem Jesus duodecim transire quam divitem intrare in regnum Dei. Et di- discipulos ait illis. Ecce ascendimus Hierosolyma. et xerunt qui audiebant. Quis ergo potest salvus fieri consummabuntur omnia

CODEX CORBEIENSIS.

28. Ecce nos, * relictis rebus nostris, secuti su- pore; in saeculo autem venturo vitam aeternam posmuS te. sidebit.

30. qui non recipiat septies tantum in hoc tem- 31. duodecim discipulos, et ait illis. WARIANTES LECTI0NES.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »