Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

. . bam Satanam, tanquam * fulgur de caelo ca19. . . ntem. EcCe • • • • . . . • . . . . . . statem calcandi super viperas, et scorpiones, et super omnem viam inimici : nihil (a) vos nocebit. f 20. Verum in hoc nolite gaudere, quod spiritus vobis obaudiunt : gaudete autem, quia momima veStra scripta sunt (b) in caelo f. 21. In illa hora exultavit (c) in f Spiritu Sancto, et dix . . . Confiteo . . . . . . . Domiue . . . . et terrae, quoniam abscondisti haec a sapientibus, et sensatis, et revelasti ea parvolis. Ita Pater; quia sic placuit ante te.

22. 0mnia mihi
tradita sunt
a Patre. Et ne-
mo nobit * quis
est Pater, ni-
si Filius ; et
cuicumque
voluerit Fi-
lius, revela-

vit.
23. Et conversus
ad (e) discipu-
los f, dixit: Be-
ati oculi, qui
videtis, quae
vos videtis.
94. l)ico enim
vobis, quia
multi Prophe-
tae voluerunt
videre , quae
vos videtis,
et non * vide-
runt.
25. Et ecce quidam
Legis doctor
surrexit, temp-
tans illum , . .

dicens : Ma

É; quid
aCIeIIS Wl-
tam aeter-
nam posside-
26. bo? El dixit
ad illum :
In lege, quid
scriptum
est ? quomo-
27. do legis? Qni
respondens,
dixit: Diliges

CODEX VERONENSIS.

Widebam
Satanam,
sicut fulgur
de caelo ca-
dentem.
49. Et ecce
dedi vobis
potestatem
calcandi
supra ser-
pentes, et
scorpiones,
et supra
omnem vir-
tutem inimi-
ci : et nihil
(a) vos nocebit. f
20. Verumtamen
in hoc nolite
gaudere, quia
spiritus maligni
vobis subjecti
sunt : gaudete
autem, quod
nomina vestra
scripta sunt
(b) in caelo f.
21. jn ipsa hora
exultavit (c) in f
Spiritu Sancto;
et dixit : Con-
fiteor tibi
Pater, Domine
caeli, et terrae,
quod abscondisti
a sapientibus
haec, et pru-
deiitibus, et
revelasti ea
parvolis. Ita
Pater : (d) quia

sic bona voluntas
fuit ante te f.
22. Omnia mihi
tradita sunt a Pa-
tre meo. Et ne-
mo novit Pa-
trem, nisi Filius:
et que . . . . . bit
Fili . . . . . . . nisi
Pater . . . . . . . .
voluerit Filius
revelare.
25. Et conversus ad
(e) discipulos i,
dixit :
Beati itaque oculi
qui vident, quae
24. (f) videtis f. Dico
enim vobis, quod
multi Prophetae,
et jusli volue-
runt videre, quae
vos videtis, et
non viderunt ;
et audire, quae
(g) vos f audistis,
et non audierunt.
25. Haec eo dicente,
ecce quidam Le-
gis peritus sur-
rexit, temptans
illum, et dicens:
Magister, quid
faciendo vitam
aeternam possidebo ?
26. Ad ille dixit ad
eum : In lege quid
scriptum est ?
quomodo legis?
27. llle respondens,
dixit :

CODEX BRIXIANUS.

Widebam Satanan. sicut fulgur de caelo caden- Et nemo scit qui sit Filius. nisi Pater. et qui sit tem. Ecce dedi vobis potestatem calcandi super ser- Pater nisi Filius et cui voluerit Filius revelate. Et pentes et scorpiones. et supra omnem virtutem ini- conversus ad discipulos suos seorsum dixit. Beati imici. et nihil vobis nocebit. Verumlauien in hoc no- Qculi qui vident quae (f) videtis f et aures quae aulite gaudere. quod daemonia vobis subdita sunt.gau- diunt. Dico autem vobis. quia multi Prophetáe et Redete autem quod nomina vestra scribta sunt (b) in ges voluerunt videre quae vos videtis et hon viderunt. caelo ;. ln ipsa autem hora exultavit Spiriuu Jesus et audire quae (g) vos f auditis. et non audierunt. Et et dixit Coniiteor tibi Domine Pater caeli et terrae. haec eo dicente ecce qüidam Legis peritus surrexit, quoniam abscondisti haec a sapientibus et pruden- temptans illum et dicëns Magistër qüid faciam ut vitibus. et revelasti ea parvulis. lia Pater, quia sic tam aeternam possideam Ad ille dixit ad eum In lege placuit ante te. Omnia mihi tradita sunt a Patre meo. quid scriptumest.quomodolegis. lllerespondensdixit.

[blocks in formation]

quis sit... et quis sit... revelare.
* Gat. capiérunt. Vulg. audierunt.
* Gut. sic fuit placitum.

32. nemo scit quis est Filius... et quis Pater, nisi Filius, etc.

1 Mm. fulgur descendentem de caelo. Vulg. fulgur de elo cadentem. - _

ea; Gu. el Mm. qui sit... et qui sit··· revelare se. Vulg.

lECTIONES CODICIS VINDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Dominum Deum tuum (a) in j toto corde tuo, el in tota anima tua, et ex totis viribus (b) tuis f : et diliges proximum tuum, tanquam te ip28. sum. Dixit (c) autem f illi : Recte respondisti : hoc fac, et vibes. 29. Qui, cum se vellet justificare, dixit ad Jesum : Et quis est mihi proximus ? 30 ' Suscipiens autem Jesus, dixit: Homo quidam descendebat ab Hierusalem in Hierico, et hic incidit in latrones qui, expoliantes eum, et plagis impositis, abierunt, semivivo eo 31. relicto. Fortuito Sacerdos quidam descendebat per viam illam, et viso illo, praeteriit. . 32. Similiter auteim et Levi

Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo. et ex tota anima tua. et ex omni virtute tua. et ex omni meute tua. et proximum tuum sicut te ipsum. Et di

CODEX VERCELLENSIS.

tes, cum transiret per eodem loco, et vidisset illum pertransiit. 55. Samaritanus autem quidam iter faciens, venit per eum, et videns eum, misertus est. 34. Et conligavit vulnera ejus, infundens oleum, adque vinum; et impositum eum in suo jumento, duxit in stabulo, et curam habuit ejus. • 55. Et in crastinum diem protulit duos denarios, et dedil stabulario, et dixit illi : Diligenter curam illius habe; et quodcumque amplius erogaveris, * revertens, [ego reddam tibi. 36. Quis horum videtur proximus fuisse ejus, qui inciderat in la37. trones ? Ad ille dixit : Qui fecit misericordiam in illo. Dixit

CODEX VERONENSIS.

Diliges Dominum Deum tuum (a) in f toto corde tuo, el in tota anima tua, et in omnibus viribus (b) tuis f : et proximum tuum, sicut te ipsum. 28. Dixit (c) autem f illi : Recte respondisti : hoc lac, et vives. 29. Ille autem volens justificare se ipsum , dixit ad Jesum : Et quis est meus proximus? 30. Suspiciens autem Jesus, dixit : Homo descendebat ab llierusalem in Iliericho, et incidit in latrones, qui etiam despoliaverunt illum, et plagis iimpositis, . . . .vivo. . . . abierunt. 51. Sacerdos quidam discendebat per eadem via, et viso illo, praeteriit. 32. Similiter et Levita, cum

CODEX BRIXIANUS.

xit illi Jesus. Recte respondisti. hoc fac et vives. Ille autem volens justificare se ipsum dixit ad Jesum Et quis est meus proximus. Respondens autem Jesus dixit. Ilomo quidam descendebat ab Ilierusalem in Hiericlio. et incidit in latrones. qui etiam despoliaverunt eum et plagis impositis abierunt semivivo re

licto Accidit autem ut Sacerdos quidam descenderet

eadem via. et cum vidisset eum praeteriit. Similiter

[blocks in formation]

eSSet. SeCuS

locum, et

videret eum, . pertransiit. , 55. Samaritanus. autem quidamj iter faciens, venit . . . . .' eum, et videns, misericordia , m0l uS eSt. 54. Et alligavi vulnera ejus, et infundeiis oleum, et vinum, et imponens illum in jumento suo, duxit ad stabulum, et curam ejus egit. 55. Et altera die protulit duos denarios, et dedit stabulario, et ait : Curam ejus habe ; et quodcumque supererogaveris, ego revertens, reddam tibi. 56. Quis horum trium videtur tibi proximus fuisse ei, qui incidit in laurones? 37. Ad ille dixit : Qui fecit misericordiam in eum.

et Levita. cum venisset ad eundem locum. et vidisset eum pertransiit. Samaritanus autem quidam iter faciens. venit secus eum. et videns eum misericordia motus est. Et accedens. alligavit vulnera ejus. et superfundens oleum el vinum. et inponens illum in juimentum suum duxit ad stal)ulum. et curam illi adhibuit. Et altera die. protulit duos denarios. et dedit stabulario et dixit illi Curam illi adhibe. et quodcumque supererogaveris. ego revertens reddam tibi. Quis horum trium videtur tibi proximus fuisse. illi qui incidit in latrones. Ad illedixit. Qui fecit misericordiam in illum.

CODEX CORBEIENSIS.
51. Sacerdos autem fortuito descendebat.

VARIANTES LECTIONES.
* Mm. ego revertens, reddam. Vulg. ego, cum rediero,

Vulg. Suspiciens... semivivo relicto.

in tota virtute tua : et proximum. 29. gixit.
verunt illum.... semivivo eo religto._51. Sacerdos autem
descendebat eadem.... praeteriit. 52. locum ipsum. 55.

[ocr errors]

50. dispolia

ILECTIONES CODICIS w INDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA. 27. Ad ille.... in tolo corde tuo, et in tota anima tua, et

et videns. 54. Et alligavit. Ibid. illum in jumento suo, duxit ad. 55. ego revertens, reddam tibi. 56. videtuf

reddam.

qui incidet.

[ocr errors]

ue Wulg. legit ex. — (b) Post tuis, deest et ex omni mente tua, CODEX VERCELLENSJS.

autem illi Jesus : Recte respondisti : vade, et tu fac similiter. 38. Factum est autem, * dum irent, ipse intravit in vicum quendam; mulier autem quaedam nomine Martha excepit illum in domo sua : ' 39. et huic erat soror, quae, vocabatur Maria; quae, cum C0InSedisset ad pedes Domini, audiebat ver40. bum ejus. MarIha autem turbabatur circa plurimum ministerium. Adstans autem, dixit : Domine, * non adtinet at te, quod S0r0r mea reliquid me solam ministrare ? dic ergo ei, ut adjuvet 41. me. Respondens autem, dixit ei Dominus : Martha, Mar

42. tha, * Maria optimam partem sibi elegit, quae non auferetur

CAPUT XI.

ei. Et fac1. tum est eum esset (c) ipse f im quodam loco orans ; (d) et f, ut quievit, dixit quidam ex discentibus ejus : Domine, doce nos orare, sicut Johannes docuit discipulos

Su0S. 2. Dixit autem illis : Cum orabitis, dicite : Pater (e) Sancte, qui es in caelis *, sanctifiCelur n0men tuum. Adveniat regnum tuum. (f) Fiat vo3. luntas tua f. Panem nOSlrum * cotidianum da nobis ho4. die. Et dimitte nobis peccata nostra, sicut et ipsi dimittimus

CODEX VERONENSIS.

[merged small][ocr errors][merged small]

42. Maria op-
timam partem
elegit sibi,
quae non
auferetur
illi.

CAPUT XI.

M. Et factum est cum eSSet (c) ipse i in quodam loeo órans; (d) et f, ut cessavit, dixit unus ex discipulis ejus ad eum : Domine, doce nos orare, sicut Johannes docuit discipulos 2. suos. Et ait illis : Cum oratis, dicite : Pater (e) noster, qui es in caelis i, sanctificetur momen tuum. Veniat regnum tuum. (f) Fiat voluntas tua in caelo, et in terra f. 5. Panem iiostrum cottidianum da nobis liodie. 4. Et dimitte nobis (g) debita nostra, sicut

et nos dimit

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

C0!)EX VERONENSIS.

CODEX VERCELLENSIS.

[blocks in formation]

- - - - - - - . . rat.
· · · · · · · · 9. ' . . . . . vobis
6. adponam i!- - - - - - - - -
li, et ille de . . . — • • • - - - - -
tro resp . . - - - - - - - - -
dens, di . . . . . . • • • . - - •

- - - - - - 11. (d) si f petierit pis- - - Cem, num

- - - quid pro pis

- - - ce serpen- - - - - - . . . m illi por

- - - - • - - - - - - . . - -

- - - - - - - - - - - - - . -

- - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

CODEX BRI

omnibus debitoribus nostris Et ne nos inducas in
ietntationem (a) sed erue nos a malo. i . .
Et ait illis. Quis vestrum habet amieum. et ibit ad
illum media nocte. et dicit illi. Amice. commoda
mihi tres panes. quoniam amicus meus venit de via
ad me. et non habeo quod ponam ante ilium et ille
de intus respondens dieat. Noli mihi molestus esse.
jam ostium clausum est. et pueri mei mecum sunt in
cubiculo. non possum surgere et dare tibi (c) Dico f
vobis. et si non surrexerit dare illi eo quod amicus
ejus sit tamen propter improbitatem ejus surget ei

timus debito-
ribus nostris f.
Et ne nos indui-
cas in tempta—
tionem : (â) sed
libera nos
a malo f.
5. Et dixit ad eos :
Quis vestrum
* habet amicum,
et abiit ad
illum media
nocte, et dicet
illi : Amice,
commoda mihi
6. tres panes, quo-
Inlam ainicuS
IneuS . . . . . .
de via, et
non habeo
quod ponam
7. ante illum, et
ille de intus
respondens,
(b) dicet f :
Noli mihi
molestus esse;
jam osteum
clausum est,
et pueri
in cubiculo
mecum sunt ;
non possum
surgere, et dare
tibi.
8. (c) Dico ; vobis
quo . . . . . sur-
gens . . . . illi,
eo quod ami-
cus ejus est,
propter im-
probitatem
ejus surget,

XIANUS.

et dabit
illi quanlos
desiderat.
9. Et ego vobis
dico : Petite,
et dabitur
vobis: quae-
rite, et inve-
nietis: pulsate,
et aperietur
10. vobis. 0m-
nis enim
qui petit,
accipit; et
qui quaerit,
invenit;
et pulsanti,
aperietur.
11. A quo autem
ex vobis petet
filius ejus
panem, num-
quid lapidem
porriget ei?,
Aut, (d) si f pi-
scem (e) petit f,
numquid pro
pisce ser-
pentem por-
12. rigit ei? Aut
si petierit
0Wum, num-
quid scorpio-
nem porrigit
15. illi ? Si er-
g0 vos, cum
sitis mali,
nostis bonos
datos dare
vestris filiis :
quanto magis
Pater vester
de caelo da-

dabit illi. quantos desiderat. Et ego dico vobis. Petite et davitur vobis. quaerite et invenietis. pulsate et aperietur vobis. 0mnis enim qui petit accipit. et qui quaerit invenit. et pulsanti aperietur. Quem autein ex vobis patrem. si petierit filius ejus panem. numquid lapidem dabit ei. Aut (d) si | piscem petierit. numquid pro pisee. serpentem dabit illi. Aut si petierit ovum. numquid dabit illi scorpionem. si ergo vos cum sitis mali nostis bona data dare filiis vestris, quanto magis Pater de caelo

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

' Gat. Amen dico vobis. Vulg. Dico vobis. * Gat. habet. Mm. habens. Vulg. habebit.

iscem. Mm. ex vobis filius Patri petit panem, numquid apidem porrigel ei ? Aut piscem.

* Gat. ex vobis Patrem petiit filius ejus panem... Aut si lectioNEs Codicis wiNDEB0NENSIS ABEUNTES AB ED1TI0NE VULGATA. 5. Et ait illis : 6. amicus meus... de via, et nom. 7. 9. Et ego vobis dico. 11. A, quo aj;em patre ex vobis pueri mecum in cubilem sunt. 8. Et ille si.... et jam si petet filius pjscem, numquid £!g. b 2. $ el ά iion dabit illi, eo quod amicus ejus est, propter improbita- gignem. 15. Pater vester dabit bonum datum petentem autem ejus surgens, dabit illi quantos desiderat. tibus se.

[ocr errors][ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

CODEX VERCELLENSIS.

[blocks in formation]

bit (a) bonum
datum f pe-
tentibus se.
14. Et erat eiciens
daemonium,
et illud erat
mutum. Et,
cum eiceret
a muto (b) dae-
monium i,
omnes turbae
obstupebant.
15. Quidam au-
tem ex Pha-
risaeis, dixe-
runt : ln Bel-
zebul Principem
daemoniorum
eicit daemonia.
16. Et alii tem-
ptantes, signum
ab eo quae-
rebant de

caelo. -
17. Ipse autem,
ut vidit c0-
gitationes
eorum, dixit:
Omne regnum
in se divisum,
(c) desolatur f;
et domus su-
pra domum
posita, (d) ca-
48. dit i;. Sic et
Satanas, si
in se ipsum di-
visus est, quo-
modo stabit
regnum ejus?

quia dicitis, quoniam ego * in Belzebul Principem daemoniorum eicio daemonia. M9. Si ego in Belzebul eicio daemonia, filii vestri in quo eiciunt ? Ideo ipsi judices erunt vestri. 20. Sed, si in digito Dei eicio daemonia, praevenit in vos regnum Dej. 21. Cum fortis armatus CuSt0dit atrium suum, in pace sunt ea, quae possidet. 22. Si autem fortior illo superveniens, vicerit eum, universa arma ejus * auferet, in quibus confidebat, et spolia distribuet. 23. Qui non est mecum, adVerSum me est; et qui non colligit mecum, dispargit.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »