Obrazy na stronie
PDF

CODEX WERCELLENSIS.

gerunt, et renuntiaverunt quod factum est in civitatem, et in agros. 35. Exierunt autem videre quod factum est, et venerunt ad Jesum , et invenerunt sedentem * hominem, a quo daemonia exierant, vestitum, et COnStantem mente ante pedes Jesu, et timuerunt. 56. AdnuntiaVerunt autem illis, (a)* qui f viderant, quomodo sanatus est is, qui (b) a daemoniis f erat veXaluS. 57. Rogavit autem illum omnis multitudo regionis Gerasenorum, ut discederet ab eis; quoniam timore magno detinebantur. Ipse autem aSCendens in nave, reversus 38. est. * Rogabat autem euim ille vir, a quo exierant daemonia, ut esSet SeCum.

CODEX VERONENSIS.

runt, et nuntiaverunt in civitatem, et in villas. 35. Exierunt autem videre quod factum est, et venerunt ad Jesum, et invenerunt hominem sedentem, a quo daemonia exierant, vestitum, ac sanae mentis, ad pedes ejus, et timuerunt valde. 36. Nuntiaverunt autem illi, (a) qui f viderant, quomodo salvus factus est, qui (b) a daemoniis f vexabatur. 37. Et rogaverunt illum omnis multitudo regionis Gerasenorum, ut discederet ab ipsis; quia timore magno tenebantur. lpse autem ascendens navem, reverSuS eSt. 58. Et rogabat illum vir, a quo daemonia exierant, ut cum ipso esset. [)iimisit autem illum, (c) dicens f : 39. Redi

[ocr errors]

Dimisit au-
tem Jesus il-
lum, dicens :
39. Revertere
domi aput
te, et enarra
quanta tibi
* fecerit Deus.
Et abiit per
totam civi-
tatem prae-
dicans quan-
ta Jesus fecis-
set illi.
40. Factum est au-
tem, dum re-
verteretur
Jesus, et exce-
pit . . . um
tur . . . . erant
eni . . . . . . s
expectantes

euim.
41. Et ecce venit
vir nomine
Jairus, et hic
erat Princeps
Synagogae :
et, prostra-
tus ad pedes
Jesu, roga-
bat illum, ut in-
traret in
domum suam
42. Quia filia uni-
ca erat illi fe-
ite amm0rtum
duodecim,
et haec mori-
ebatur.
Et factum est,
dum iret (d) tur-}
ba . . . . . at et
C0I1 . . . . . . me-
. . . . . . . . ita
ut suffocarent
45. eum. Et muli-
er, quae erat
in profluvio
sanguinis ab

domum ,
et narra
quanta tibi
Dominus fe-
cerit.

Et abiit
per uuiver-
sam civi-
tatem praedi-
cans quanta
Jesus fecit
illi.
40. Factum est
autem, Cum
redisset
Jesus,
excepit

illum
turba : erant
enim omnes
expectantes
41. illum. Et
ecce venit
vir, cui
m0m4em
Jairus, et
ipse Princeps
Sinagogae
erat, et ceci-
dit ad pedes
Jesu , rogans
eum, ut in-
traret in do-
mum ejus,
42. qu . . . .
unica erat
. . Ji fere
annorum xii. '
et haec mo-
riebatur.
Et contigit,
dum iret
Jesus, (d) prae-
mebat eum
populus. f !
45. Et mulier
quaedam .
erat in
fluxu san-
guinis ab

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS.

annis duodecim, * quae in medicis consumpserat Omnem substantiam suam, nec potuit ab aliquo 44. curari, accedens de retro, tetigit vestimentum ejus, et protinus stetit fluxus sanguinis ejus. 45. Jesus autem, sciens quod exierit ab eo virtus, dixit : Qui tetigit me? Negantibus autem ommibus, ait Petrus, et qui cum illo erant : Ma. gister, turbae lam magnae conprimunt te, et dicis : Quis tetigit me? 46. Qui dixit : Tetigit me aliquis; ego enim cognovi virlulem exisse a me. 47. Ut vidit autem mulier, se non latuisse, venil tremens, * et procidens ante pedes illius ; et ob quam causam tetigit eum, indicavit coram omni popu

illum, indicabit coram omnibus; et quemadmodum confestim Sanata est. 48. Ad ipse dixit illi : Filia, fides tua te salvam fecit : vade in pace. 49. Adliuc illo loquente, venit (a) a Principe Synagogae i, dicens ei : Quia mortua est filia. . . . . noli vexare. 50. Jesus autem, audito hoc verbo, ait

atri puellae :

Voli timere, crede tamtum, el salva erit. 51. Et cum venisset demum. non permisit intrare secum quemquam, nisi Petrum, et Johannem, et Jacobum, : et, patrem, et matrem puellae. 52. Flebant aulem omnes, et plangebant illam. Ad ille dixit : Nolite flere, non est (b) mortua f, sed dormit. 55. Et deridebamt eum, scientes quod mortua eSSet.

[ocr errors]

annis duodecim quae in medicis erogaverat omnem subsiantiam suam. et non potuit ab ullo curari. accedens retro. tetigit fimbriam vestimenti ejus. et comfestim stetit fluxus sanguinis ejus. et ait Jesus Quis est qui me tetigit. Negantibus autem omnibus ait Petrus et qui cuin illo erant. Praeceptor. turbae te circumdant et comprimunt. et dicis Quis me tetigit. Et Jesus ait Tetigit me aliquis. ego enim cognovi virtutem de me exisse. Widens autem mulier quia non lauuit eum fremens, venit et procidit ante eum. et ob quam causam tetigerit euim indicavit coram omni populo et

quemadmodum confestim sanata est. Ad ille dixit ei. Filia fides tua te salvam fecit vade in pace. Adhuc illo loquente venit quidam ad Principem Synagogae dicens ei Quia mortua est filia tua noli vexare eum. Jesus autem audito hoc verbo. ait patri puellae Noli timere tantum crede et salva erit. Et cum venisset in domum non permisit intrare secum quemquam. misi Petrum et Johannem et Jacobum et patrem et matrem puellae. Flebant autem omnes et plangebant illam Ad ille (lixit. Nolite flere non est enim {5 immortua f sed dormit. Et deridebaut eum scientes quod

CODEX CORBEIENSIS.

45. turbae te compriment tam magnae, et, di

cis, etc.
46. nam et ego cognovi virtutem exisse de me.

47. quia non latuit illum, venit tremens.
55. scientes ° eam mortuam esse.

WARIANTES LECTIONES.

* Gat. quae in medicis. Mm. quae medicis. Vulg. quae in medicos.

* Gat. et procedens ad pedes... indicavit. Mm. narravit. Vulg. et prócidit ante pedes ejus:... indicavit.

* Gat. vexaai illum. Mm. vexare magistrum. .^ulg.

lo; et quomodo samata est confestim. 48. Qui dicit ei : Filia, fides tua te salvam fecit : vade in pace. 49. Adhuc loquente eo, venit (a) a Principe Synagogae f, dicens ei. . . ortua est filia tua, noli * vexare illum. 50. Jesus autem, cum audisSet. . . . . . . dixit. . . at. . . i fy;!; : NoI timere : tanlum Crede, et vivet. 51. Cumque venisset domi, non est passus intrare secum quemquam, nisi Petrum, et Johannen, et Jacobum, et patrem, et matrem puellae. 52. Pl. . rabant autem omnes, et plangebant eam. Qui dixit : Nolite fle{j; * no. . . mim mo. . . a est *, (*) . d dormit. -T 55. Et. . . ridebant eum, scienteS eam n10rtuam esse.

annis xii. quae in medicos erogaverat omnem substantiam suam, nec ab ullo potuil curari : 44. accessit retro, et tetigit vestimenti ejus fimbriam, et confestim stetit fluxus sanguiuis

ejus.
45. Et ait Jesus :
Quis est
qui me te-
tigit? Negan-
tibus autem
omnibus,
dixit Pe-
trus, et qui
cum illo
erant : Prae-
ceptor, turbae
te conprimeiut
tam magnae,
et dicis : Quis
me tetigiu?
46. Ad Jesus di-
xit : Tetigit
me aliquis;
nam et ego
cognovi vir-
tulem de me
exisse.
47. Videns autem
mulier, quia
non latuit
illum, venit
timens, et
procidit ante
pedes illius :
et ob quam
causam tetigerit

vexare illum.
-,

Gat. et Mm. non est tamen mortua, sed. Vulg. non est

mortua puella, sed.
* Gau. quia mortua esset.Mm. quia mortua est.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Ita et tex. Gr, , ταρά του άρχιανναγάyov. — (b) Post mortua, deest puella, etiam in tex. Gr.

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

54. Ipse autem, adpraehensa manu ejus exclamavit," dicens : Puel55. la, surge. Et reverSuS est spiritus ejus, et surrexit sla-. tim. Et jussit dari ei manducare. 56. Obstupuerunt autem parentes ejus, praecepitque illis, ut nemini dicerent quod factum

CAPUT IX.

M. est.* Convocatis autem duodecim Apostolis, dedit illis virtutem, et potestatem super omnia daemonia, et languores curan2. di. Et misit illos praedicare regnum Dei, et Samare 5. aegrotos. Et dixit ad illos : Nihil tollatis in via, neque virgam , neque pera. . . neque calciamenta, neque panem, neque pecuniam, neque duas tunicas

habeatis. 4. In quamcumque domum intraveritis, ibi manete, et inde (c) exi5. te. Et quicumque non receperint vos, exeuntes de civitate illa, pulvereim VeStrum de pedibus excutite . . n testimonium illis. 6. * Exeuntes autem, circuib . . . r muni. . . . evangeli . . ntes, et CuraIiteS ubique. 7. Audiit autem Herodes Tetrarcha omnia, quae fiebant, et stupebat, eo quod diceretur 8. a quibusdam : Quia Johannes surrexit a mortuis : a quibusdam autem : Quia lIelias apparu. . . ab aliis autem : Quia Propheta de anliquis surre9. xit. Dixit

[ocr errors][merged small]

CODEX VERONENSIS.

54. Ipse autem, teneinS manum ejus, clamavit, dicens : Puella, 55. surge. Et (a) convertit spiritum ejus i, et surrexit continuo. Et ' jussit illi dari manducare. 56. Et stupuerunt parentes ejus: quibus praecepit, ne alicui dicerent, quod factum est.

CAPUT IX.

M. Convocatis autem XII. (b) discipulis suis f, dedit illis virtutem, et potestatem super omnia daemonia, et ut langu0res curarent. 2. Et misit illos praedicare regnum Dei, et sanare in3. firmos. Et ait ad illos : Nihil tuleritis in via, neque virgam, neque peram , . . ineque calciamenta, neque panem, neque peeuniam, meque duas tunicas. . . . . is. 4. Et in quam

CODEX BRIXIANUS.

cumque domum intraveritis, ibi manete, et inde (c) proficiscimini f. 5. Et quicumque non receperint vos, exeuntes de civitate illa, etiam pulverem vestrum de pedibus excutite in testimonium supra illos. 6. . . . . . . . autem . . . . . . . •!• • • per castella, et civitates evangelizantes, el CuranteS. 7. Audivit autem Herodes Tetrarcha omnia, quaecumque erant facia, et consternebatur, eo quod diceretur 8. a quibusdam : Quod Johannes surrexit a mortuis: a qui busdam autem : Quod llelias apparuit : ab aliis autem : Quod Propheta unus de antiquis surrexit. 9. Ait (d) autem f Herodes : Johannem ego decollavi. Hic, quis

[blocks in formation]

* Mm. Convocavit autem XII Apostolos, et dedit. Vulg. Convocalis autem duodecim Apostolis, dedit. • Gat. exeuntes autem, circumibant. Vulg. Egressi au

tem, circuibant. • Mm. manete donec exeatis.

[ocr errors][ocr errors]

est hic, de quo audio ego talia? Et quaerebat videre illum. 10. Et reversi Apostoli, narraverunt. illi quaecumque fecerunt : et adsumens eos, secessit seorsum in locum desertum, qui vocabalur ' BeA 1. t. . da. . . Turbae autem , cum cognovissent, SeCulae Sunt eum : et, excipiens illos, loquebatur illis de regno Dei, eos. . . . * necesse habebant curari, sana12. bat. Dies autem coeperat declinare. Accedentes aulem duodecim, dixerunt illi : Dimitte (c) turbam f, ut, euntes adjaCentes vicos, et agros, reficiant se, et inveniant escas : quoniam hic in deserto loco sumus. 15. Dixit autem ad illos : Date

CODEX VERCELLENSIS.

eis manducare. Qui dixerunt : Non sunt nobis plusquam quinque panes, et pisces duo : nisi nos, euntes, emamus in omnem populum hunc 14. escas. Erant autem viri fere quinque milia. Dixit autem ad discipulos suos : Facite illos s recumbere per conquin . . . . . . . . . I10 • • • • • • • • . 15. runt . . . . . . . recu . . . . . . . . nt omneS. 16. Acceptis autem quinque panibus, et duobus piscibus, respiciens in caelum, benedixit (e) super illos ; ; et confregit, et dabat (f) discipulis i, ut adponerent tur17. bis. Et manducaverunt, et satiati sunt. Et sublatum est, quod superfuit illis, fragmentorum cophi

CODEX VERONENSIS.

est, de quo ego audio talia ? Et quaerebat illum videre. 40. Et reversi Apostoli, narraverunt illi quaecumque fecerant : et, adsumptis illis, secessit seorsum in locum desertum, quòd est Betsaida. 11. Quod, cum cognovissent turbae, (a) secuti f sunt illum: et excepit

illos, et loquebatur

illis de

regno Dei, et eos, qui cura indi . . . . *

12. sanabat . . . . .

aulem c0eperat declimare. Et accesserunt (b) ad eum f xii. discipuli, et dixerunt illi : Dimitte (c) turbam i, ut eant circa castella, et villas, et reficiant se, et inveniant escas : quia hic in loco deserto sumus 15. . . . . . autem ad . . . . Date

CODEX BRIXIANUS.

illis manduCare V0S. Ad illi dixerunt : Non sunt nobis plusquam quinque panes, et duo pisces : nisi nos eamus, et emamus in omnem hanc turbam 14 escas. Erant (d) enim f fere viri quinque milia. Ait autem ad discipulos : Facile illos discumbere per convivia quinquagenos. 45. Et ita fecerunt. Et dis. cubuerunt OmneS. 16. Acceptis autem Jesus quinque panibus, et duobus piscibus, respexit in caelum, et benedixit (e) super illos f; ét fregit, et distribuit (f) discipulis ;, ut ponerent ante turbas. 17. Et manducaverunt, et saturati sunt. Et sublatum est, quod superfuit illis, fragmentorum cophinos

est iste de quo audio talia. Et quaerebat videre eum. Et reversi Apostoli ad Jesum narraverunt illi omnia quae feceruut. et adsumens illos secessit seorsum in locum desertum. qui dicitur Bethsaida Quod cum coguovissent turb;e (a) secuti f sunl illum et excepit eos. et loquebatur illis de regno Dei. et eos qui curarn indigebant. sanabat. Dies autem jam coeperat declinare. Et accesserunt duodecim discipuli ejus (b) ad eum f et dixerunt illi. Dimitte (c) turbam ; ui eant in castella et villas. quae in circuitu sunt et emant sibi escas quia hic in loco deserto sumus. Ait autem ad illos Jesus Date illis vos manducare. At illi

dixerunt. Non sunt nobis plusquam quinque panes et duos pisces nisi forte nos eamus et emamus in omnem hanc turbam escas. Erant (d) enim f viri fere quinque millia. Ait autem ad discipulos suos Facite illos discumbere per convivia quinquagenos. Et ita fecerunt Et discumbere feceruut omnes. Acceptis autem quinque panibus. et duobus piscibus respexit in caelum et benedixit eos. et fregit et dedit ([) discipulis f ut ponerent ante turbas. Et manducaverunt omnes et saturati suut Et tulerunt quod superavit illis fragmentorum cophinos duode

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic]

CODEX VERONENSIS.

CODEX VERCELLENSlS.

n . . . . . . decim. re, abneget 18. E . . . . . um est, se ipsum, et . . . . . esset in sequatur me. . . . . reto, ade- 24. Quisque enim rant illi dis- voluerit anicipuli sui, et imam suam interroga- salvam facevit eos, dicens: re, perdet ilQuem me di- lam : et, qui percunt turbae diderit ani19. esse? Qui res- mam Suam pondentes, causa mei, dixerunt : Jo- salvabit ilhannem Bap- 25. lam. Qu . . . tistam ; alii au- enim pro . . . . uem Ileliam ; homini lualiqui vero, crari munquia Profe- dum totum,

ta unus * de se autem ip

prioribus sum perde20. surrexit. Di- re, aut (b) jacxit autem turam faillis : Vos an- 26. ciat. i Quisqu . . tem quem enim con

me dicitis fusus fuer . .

esse ? Respon- me, et m . . . dens auteim hunc Fil . . . Petrus, dixit : homin . . . . . 21. Christum. Qui, cum fundet . . . . 0biurgasset Cuin Ven . . — illos, praece- rit in gl . . pit ne cui di- ria sua, et . . cerent hoc, tris, et San . . 22. dicens : Quo- torum Angeniam oportet lorum. Filium homi- 27.. . . co autem vonis multa pa- . . . ° vere : sunt ti, et reproba- . . . dam hic ri * a Seniori- . . ntes, qui bus, et Ponti- non gustaficibus, et Scri- bunt mortem, bis, et inter- * . onec videfici, et post ter- . . nt regnum tium dieim re- ' . . ei. Fac25. surgere. Di- 28. . . um est autem cebat autem . . ost haec ver

[ocr errors]

XII. 18. Et factum est, cum solus esset orans, eranl aulem et cum illo discipuli, et inlerrogavit i . . . . . Quem . . . . dicunt esse turbae? 49. Ad illi responderunt ei, et dixerunt : Johannen Baptistam; alii autem Ilelian; alii, quia Propheta unus de prioribus ressurexit. 20. Dixit autem illis : Vos autem me quem dicitis esse? Respondens. . . . Pelrus . . . . .

. . . . Dei . . . . .

21. llle, increpans illos, praeceit ne cui haec dicerent, 22. dicens: Quod opportet Filium hominis multa pati, et reprobari a Principibus Sacerdotum, et Scribis, et occidi, et post dies tres resurgere. 25. Dicebat autem ad omnes : Si quis vult ad me venire, abneget

CODEX BRIXIANUS.

cim. Et factum est cum solus esset orans. occurrerunt ei discipuli ejus et interrogavit illos dicens Quem me dicunt esse turbae. At illi respondentes dixerunt. Johannem Baptistam. alii aulem fieliam alii quia Propheta unus de prioribus sutrexit. I)ixit autem illis Wos autem quem me dicitis esse. Respondens autem Simom Petrus dixit. Tu es Christus Filius Dei. At ille increpans eos praecepit ne cui dicerent hoc dicens. Quia oportet Filium hominis multa pati et reprobari a Senioribus et Principibus Sacerdotum et Scribis. et occidi. et tertia die resurgere. Dicebat autem ad omnes. Si quis vult post me venire. abneget semetipsum. et tollal crucem suam

se ipsum, et,
sublata cruce
sua, sequatur
24. me. Qui
enim voluerit
animam suam
salvam facere
perdet illam :
nam, qui per-
diderit ani- -
nam suam
propter me,

$. ille f salvam
àciet illam.
25. »3 Quid enim
prodeest h0-
mini, si lu-
cretur univer-
sum mundum,
Se autem
perdat, et
(b) detrimentum
faciat? f
26. Nam qui
me erubueril,
et meOS
sermones,
hunc Filius
hominis eru-
bescet, cum
venerit in
majestate sua,
et Pa. . . . • • •
Sanctorum
Angelorum.
27. Dico aulem
vobis vere:
aliqui sunt

hic stantes,

qui non gustabunt morlem, donec videant regnum Dei. 28. Factum est autem post haec verba, fere post

dies octo

adsumpsit

cottidie et sequatur me. Qui enim voluerit animam suam salvam facere perdet eam nam qui perdiderit animam suam propler me, salvam faciet eam. Quid enim prodest homini. si lucretur universum mundum. se autem ipsum perdat. et detrimentum sui faciat. Qui enim me confusus fuerit. aut meos sermones. hunc Filius hominis confundet eum cum venerit in majestate sua. et Patris et Sanctorum Angelorum. Dico autem vobis. vere sunt quidam de hic slantibus qui non gustabunt mortem donec videant regnum Dei. Factum est autem post haec verba. fere dies octo. et adsumpsit

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »