Obrazy na stronie
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

luta est lingua ejus f, et omnes mirati sunt. Apertum est auletn OS ejus, et loquebatur, benedicens 65. Deum. Et factus est timor (a) magnus i super omnes vicinos eorum, et (b) in universa montana f Judeae, et divulgabantur haec omnia 66. verba : et posuerunt omnes, qui audierant, in corde suo, dicentes : Quid utique erit puer iste? Etenim mamus Domini cum illo 67. esl. El Zacharias impletus est Spiritu Sancto, et prophetabat, dicens: 68. Benedictus Deus Istrahel, quia visitavit, et fecit redemptionem plebis suae. 69. Et erexit c0rnum Salutis nobis, in domo David pueri

CODEX BRIXIANUS. ;

70. sui : sicut locutus est per os San010rum su0rum Prophetarum , qui ab aevo 7M. sunt. Et liberavit nos ab inimicis nostris, et de manu omnium , qui nos ode72. runt. Ad faciendam misericordiam cum Patribus nostris; et imemorari testamenti sancti sui. 75. Jusjurandum, quod juravit ad Abraham Patrem mostrum, da1urum Se 74. nobis : ul sine tiimore de manus inimicorum nostrorum liberali serviamus 75. illi. ln sanctitate, et justitia coram ipso omnibus diebus no76. slris. Et tu puer, Propleta Altissimi vocaveris : praeibis enim ante faciem Domini parare vias ejus.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

77. . . ondam , , . entiam salutis *. populo ejus : in remissionem peccatorum 78. ipsorum. Per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos, oriens ex al79. to : inluminare i in tenebris, et umbra mortis sedentes : ad dirigendos pedes nostros in viam 80. pacis. Puer autem CreScebat, et confirmabatur * in spiritu : et erat in desertis usque in diem ostensionis suae ad Istrahel.

CAPUT II.

1. Factum est aulem in illis diebus, exiit edictum a Caesare A . . — gusto, ut profiteretur per universum o . . bem. 2. Haec . . . ma fac . . . . . . profes . . . . . aeside Syria . . ° Cyr . .

*.

CODEX VERCELLENSIS.

3 no: et ibant omnes profi . . . ri unus-, . . . . que * inj . . . m civi- - - - - im. 4. Ascendit autem et Joseph a Galilaea de civitate Nazaret in terraim Judeam in civitatem David, quae vocatur Bethlem : eo quod esset de domo, et patria 5. David, profiter . . um Mari . . . . . re S . . . . regnam . . . 6. Factum est autem, . . m ibi essent, inpleti sunt dies ut . . . . . 7. ret. Et pe . . . rit Fili . . . suum primogenitum, et pannis. eum involuvit, et conlocavit eum in praesepio; quoniam non erat locus in diversorio. 8. Pastores (a) autem f erant in illa regione, vigilan10S el CuSt0—

CODEX VER0NENSIS,

77. Ad dandam
scientiam sa-
lutis plebi ejus :
in reimissio-
nem pecca-
78. torum eorum.
Per viscera
misericordiae
Dei nostri,
in quibus
visitavit
nos, oriens
79. ex alto : in-
luminare iis,
qui in tene-
bris, et in
umbra mortis
sedent : ad
dirigendos
pedes nostros
in viam

pacis.
80. Puer autem
crescebat, et
confortabatur
in spiritu :
et erat in
deserto us-
que in diem
suum ad Is-
trahel.

CAPUT II.

H. Factum est autem in diebus illis, exiit edictum a Caesare Auguslo, ut profiterelur universus orbis ter- rarum..... pr02. fessio prima a Praesi

de Siriae Cyrino : et ibant 5. omnes, ut profiterentur singuli in suam civitatem. 4. Ascendit autem et Joseph a GaJilaea de civitate Nazareth in Judaeam in civitatem David , quae vocatur Bethlem : eo quod esset de domo, et patria David, 5. ut profiteretur cum Maria uxore sua pregnante. 6. Factum est autem, Cum esset ibi, impleti sunt dies ut 7. pareret. Et peperit Filium primogenitum , et pannis eum involvit, et posuit in praesepio; quia locus non erat in diversorio. 8. Pastores (a) autem f erant in illa regione, vigilantes, el

CODEX BRIXIANUS.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

dientes vigi- s lias noctis super gre9. gem suum. Et ecce Angelus Domini stetit * super eos, et majestas l)omini circumluxit eos, et timuerunt timore mag10. no. Dixitque eis Angelus: Nolite timere; ecce enim * evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit om11. ni populo: quia naluS eSt V0bis hodie Salvator, qui est Christus Dominus, in civitate Da12. vid. Et hujus hoc vobis signum istut : invenietis infantem pannis involutum, positum in praesepio. . 45. Et subito facta est ° cum illis Angelorum multitudo exercitus caelestis laudantium Deum, et dicentium : 14. Gloria * in exc. . sis Deo, et super terram pax hominibus bo

nae volunta15. tis. Et factum est, ut abierunt . . . . n Caelum Angeli, pastores loquebantur ad invicem, et dixerunt : PertranseaImus usque Bethlem, et videamus hoc verbum quod factum est, sicut Dominus ostendit no16. bis. Et venerunt ° festinantes; e. . . nVenerunt Mariam, et Josef, et infan tem positum im praesepio. 17. Videntes autem , et ° cogIl0. . . • • • de ver. . . , quod eis dictum erat de 18. puero; et omnes, qui audierunt, mirati sunt (b) de iis ; , quae ad eos locuti sui1t pastores. 19. Maria vero conservabat omnia verba ista, committens in corde suo. 20. Et reversi sunt 7 pastores magnificantes, el laudantes Deum in omni

CODEX VERONENSIS.

custodientes vigilias noctis supra graegem Suum. 9. Et ecce Angelus Domini stetit juxta illos, et (a) claritas f circumfulsit illos, et timuerunt timore ma10. guo. Et dixit illis : Nolite uimere; ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum , quod erit omni plebi : 11. quia natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus, in civitate David. 12. Et hujus hoc vobis signum : invenietis infanlem in pannis involutum, et positum in praesepio. 15. Et subito facla est mullitudo exercitus caelestium laudantium Deum, et dicentium : * 14. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus

CODEX BRIXIANUS.

bonae voluntatis. 15. Et factum est, ut discessit ab illis Angelus in caelum, pastores loquebantur ad invicem, et dixerunt : Transeamus usque Bethleem, et videamus hoc verbum, quod factum est, quod sic Dominus ostendit nobis. 16. Et venerunt festimantes; et invenerunt Mariam , et Joseph , et infantem positum in praesepio. 17. Et cogno verunt de verbo, quod dictum est illis de pue18. ro hoc. Et omnes, qui audierunt, mirali sunt (b) de his f, quae dicta erant a pastoribus ad ipsos. 19. Maria autem conserbabat omnia verba haec, conferens in corde 20. suo. Et reversi sunt pastores magnificantes, et laudantes . . . . in omnibus,

[blocks in formation]

BLANCHINI N0TÆ. (a) Post claritas, deest Dei, etiam in cod. Cant.—(b) Ante de his, deest et, etiam in tex. Gr.

CODEX VERCELLENSIS.

f)us, quae au-
dierunt, et
viderunt si-
cut dicta sunt
ad eos.
21. Et, cum inpleti
sunt dies oc-
to , ut eum cir-
cumciderent,
vocatuum eSt
nomen ejus
Jesum, quod vo-
catum erat
ab Angelo pri-
usquam con-
ciperetur
22. „in utero. Et ,
cum expleti
essent dies
purgatio-
nis ejus se-
cundum le-
gem Moysi,
duxerunt
eum in Hie-
rusalem ,
ut offerrent
eum Domimo,
25. sicut scrip-
tum est in
lege Domini :
Quia * omne
masculinum ,
quod aperit
volvam, sanc-
tum Domino
vocabitur.
24. Et, ut darent
hostias se-
cundum

quod dictum
est in lege
Domini, par tur-
turum , vel
duos pullos
columba-

rumom.
95. Et ecce erat
hoino in Hie-
rusalem ,

cui * nomen
Symeon , et
homo iste jus-
tus, et timora-
tus, expectans
exortalio-
nem lsIrahel,
et Spiritus San-
tus erat super
26. eum. Et erat
ei responsum
a Spiritu Sancto,
non visurum
eum mortem,
priusquam
videret Christum
Domini.
27. Et venit in spiritu
in templum.
Et, cum indu-
cerent pa-
rentes pue-
rum Jesum ,
ut facerent
de illo secun-
dum consuc-
tudiiiem le-
28. gis; et ipse ac-
cepit euin
in amplexum,
et l)enedixit
Deum, et ait :
29. * Nunc dimit-
tis servum
tuum Domine,
secundum
verbum tu-
um in pace :
50. quia viderunt
oculi mei sa-
lutare tuum,
31. quod prae-
parasti se-
cundum om-
nium faci-
em populo-
52. rum. Lumen
revelalio-
ne gentium,
et gloriam

CODEX YERONENSIS.

quae audierant,
et viderant
sicut dicta sunt
ad illos.
21. Et, postquam
consummati
sunt dies
octo , ut cir-
cumcideretur,
VOCatum eSt
nomen ejus
Jesum , quod
vOcatum eSt.
ab Angelo
priusquam in
utero conci-
22. peretur. . .
postquam in-
pleti sunt
dies purifica-
tiones ejus
secundum le-
gem Moysi ,
tulerunt illum
in Hierusalem,
uti sisterent
eum Domino,
23. sicut scriptum
est in lege
Domini : Quia
omne masculum
adaperiens
vulvam , san-
ctum Domino
vocabitur.
24. Et, ut darent
ostiam secun-
dum quod di-
Ctum est in
lege Domini,
par turtures,
et duos pullos
columbarum.

25. Et ecce ho

mo erat in
Hlierusalem,
cui nomen
erat Symaeon ,
et homo iste
justus, et timo-

ratus, erat
expectans con-
solationem
Istrahel, et
Spiritus San-
ctus erat in
ipso.
26. Responsum
(a) autem i
accepit ab
Spiritu San-
cto, non vi-
Surum im0r-
tem , nisi prius
videret Chri-
stum Dominum.
27. Et venil in spiritu
in templo.
Et, cum in-
ducerent pue-
rum Jesum
parentes ejus,
ut facerent
secundum con-
suetudiuem
l. . . . pro eo,
28. et ipse acce-
pit eum in

manibus,

et benedi-
xit Deum, et

dixit :
29. Nunc dimitte
Servum tuum
Domine,

secundum
verbum tuum
in pace :
30. quia vide-
runt oculi
mei salutarem
51. tuum , quod
parasti ante
faciem om-
inium popu-
52. lorum. Lu-
men ad re-
velationem
oculorum ,
et gloriam

[ocr errors]

quae audierant et viderant. sicut dictum est ad illos. mine Symeon. et homo, iste justus, et timoratus. Êt postquam consummati sunt dies octo. ut circumci- expectans consolationem Isdrahel. et Spiritus Sanctus derelur. vocatum est nomen ejus Jesus quod dictum erat in eo. Et responsum acceperal ab Spiritu Sancto est ab Angelo. priusquam in utero conciperetur. Et non visurum se mortem uisi prius videret Christum postquam impléti su;£ dies purgationis ejus secun- I)oinini. Et venit in spiritu in templum. Et cum indum legem Moysi. adduxerunt eum in Ilierosolyma. ducerent puerum Jesum. parentes ejus. ut facerent ut sisterent euim corain Domino. sicut scribtum est secundum consuetudinem legis pro eo. et ipse acin lege Domini. Quia omne masculinum adaperiens cepit eum in manus suas. et benedixit Deum et dixit. vulvám sanctum Domino vocabitur. Et ut offerrent Nunc dimittis servum tuum Domine. secunduin verpro eo sacrificium Domino. secundum quod dictum bum tuum in pace. quia viderunt oculi mei salutare est in lege Domini par turturum aut duos pullos co- tuum. quod praeparásti in conspectu 9minium populumbaruin. Et ecce homo erat in Hierusalem. no- lorum. Lulmén ad revelati, raem gentium et gloriam

[ocr errors]

22. Ut statuerent Domino. 28. Omittit, * in ulnas suas.

24. Par turturum, el duos pullos, etc.

WARIANTES LECTI0NES.

* Gat. omne masculum. Vulg. omne masculinum. • Gat. Nung dimitte. Vulg. Nunc dimittis. a Gat. nomine Semeon. Vulg. cui nomen Simeon. * Gat. in ulnis.

- BLANCHINI NOTAE. (a) Ita et cod. Cant. δά.

CODEX VERCELLENSIS.

populi tui Israhel. 53. Et erat (a) Joseph, et Mater ejus f mirantes in his, quae dicebantur 34. de eo. Et henedixit (b) illos f Symeon, et ait ad Mariam Matrem ejus : Ecce hic positus est in ruirìam , et resurrectionem multorum in Israhel, et in signum , quod contra35. dicilur. Et tuam vero ipsius animam pertransiit gladius, uti revelentur (c) multorum cordium f cogitationes. 56. Et erat Anna Prop... issa, filia P. . . niiel de trib. . Aseri : haec processerat in diebus multis, quae vixerat cum viro annis vni. a virginitate sua. 57. * Et haec vidua (f) annorum ; Lxxxiiii. quae non descendeba! de templo , in jejuniis, et ora

CODEX VERONENSIS.

plebis tuae Istraliel. 55. Et erat (a) J0seph, et Mater ejus f mirantes super his, quae dicebantur 54. de illo. Et benedixit (b) illos f Symaeon, et dixit ad Mariam Matrem ejus : Ecce hic posilus est in casum, et resurectionem multorum in Istrahel, et in signum, quod contradicetur. Et 55. tuam ipsius animam pertransiel gladius, ut revelentur (c) multorum cordium f cogitationes. (d) 36. Et ; Anna Prophetissa, filia Famuel de tribu Aser : haec processerat in diebus multis, et vixerat (e) annos | cum viro suo vii. a virginitate 57. sua. Et haec vidua (f) annorum ; Lxxxiiii. quae non discedebat de templo, jejuniis,

[ocr errors]

et observationibus serviens nocte, ac die. 38. Et haec, ipsa hora slans, confitebatur Domino, et loquebatur de illo omnibus qui expectabant redemptionem Hierusalem. 39. Et, ut perfecerunt omnia secundum legem Domini, reversi sunt in Galilaeam in civitatem suam Nazaretlh. 40. Puer autem confortabatur, et crescebat, et implebatur sapientia : et gratia Dei erat cum illo. 41. El ibant Joseph , et Maria per 0mneS ann0§ in Hierusalem, in diem sollemni Paschae. 42. Et cum facti essent illi (g) anni f XII. et asCendissent in Hierusolima secundum consuetudinem di

populi tui Isdrahel. Et erat (a) Joseph. et Mater ejus j mirantes de his quae diceban!ur de illo. Et benedixit (b) illos j Symeon. et dixit ad Mariam Matrem ejus. Ecce hic positus est in ruinam. et 1 esurrectionem. multorum in Isdrahel. et in signum quod contradicetur. Et tuam ipsius animatm. pertransiet gladius. ut revelentur ex multis cordibus cogitationes. Et erat Anna Profetissa. filia Fanuel de tribu Aser. haec processerat in diebus multis. quae vixerat cum viro suo annis septem a virginitate sua. Et haec vidua. usque ad annos octoginta quattuor. quae non discedebat de templo. jejuniis. et obsecrationibus ser

yiens nocte ac die. Et haec ipsa ora. stans confitebatur Domino. et loquebatuf de illo. omnibus qui £xpectabant redemptionem Hierusalem. Et cum párfecissent.omnia. secundum legem Domini. re\ersi sunt in Galileam in civitatem suam Nazareth. Puer {utem crescebat. et confortabatur spiritu. et inp'ebatur sapientia. et gratia Dei erat in illo Et ibaiii parentes ej'is per omnes annos in Hierusalem. in 'die s9lemni Pascae. Et cum factus esset annorum duodeciim. ascendentibus illis in Ilierosolyma secundum consuetudinem di

CODEX CORBEIENSIS.

35. Et erat Joseph, et Mater ejus.
54. Signum, quod contradicetur.
55. Ut revelentur * mullorum cordium cogitatio-

nes.
38. Et haec, ipsa hora * stans, confitebatur Do-
mino... redemptionem Jerusalem.

,WARIANTES LECTIONES.

* Gat. Et haec erat vidua... serviens Deo die, ac nocte. Vulq. Et haec vidua... serviens nocte, ac die. * Gat. erat cum illo. Vulg. erat in illo.

* Et ila Gat.
* Gut. adsistens, confitebatur.... redemptionem in Hie-

tionibus ser-
viens noc-
58. te, ac die. Et haec,
stans ipsa ho-
ra, c. . nfite-
batur Deum. . . .
et lo. . eba-
lur. . . . . . om-
n . . bus expec-
tantibus re-
demptionem
Istrahel.
59. Et, ut perfece-
runt Otnn . .
ll€Im . . . . . .-
um legem
Domini, regres-
si sunt in Ga-
lileam in ci-
vitatem su-
am Nazaret,
sicut dictum
est per Pro-
phetam : qu . . . .
Nazoreus
vocabitur.
40. Puer autem
crescebat,
el conforta-
batur reple-
tus in sapien-
tia : et gratia
Dei * erat super
41. euim. Et ibant
Joseph , et Ma-
ria per om-
nes annos in
Hierusalem ,
die sollem-

-ni Paschae.

42. Et cum essent
illi (g) anni duo-,
decim , et as-
cenderunt
in llieroso-
lvma secun-
u m C0nSue-
tudinem di-

rusalem.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »