Obrazy na stronie
PDF

INCIPIT EVANGELIUM SECUNDUM LUCAM.
CODEX VERONENSIS.

CODEX VERCELLENSIS.

CAPUT PRIMUM. - - - - - - •

t.Quoniam qui- - - - - - - dem multi - - - - - - (a) tem. . . . . . 6. datis, et justi- - - - - - - - - ficationibus • • • • • • . Domini. 4. noscas eorum - - - - - - - S€rm011um - - - - - - - • . . . . . ibus 9. censum po• . . . . . lu. . neret ingres

- - - - - - . . . . . . . . tem

- - • - - - - - - - - - - - .

: .

CAPUT PRIMUM.

A. Quoniam qui-
dem multi
conati sunt
ordinare nar-
rationem rerum,
quae in nobis
completae
sunt, sicut
2. tradiderunt
nobis, qui ab
initio ipsi
viderunt, et
ministri fue-
rllnt SermO-
nis;
5. placuit et mi-
hi, (b) et Spirituo
Sancto f, * ad-
secuto a prin-
cipio (c) omni-
bns f diligen-
ter, ex ordine
tibi scribere,
optime Theo-
4. phile, ut co-
gnoscas eorum
verborum,
de quibus
eruulitus es,
veritatem.
5. Fuit in die-
bus Ilerodis
Regis Judeae
Sacerdos
quidam no-
mine Zaccha-
rias de vice
Avia, et
uxor illius
de filiabus
Aaron, et
nomen ejus
Elisabel.
6. Erant autem

justi ambo
ante Dominum,
incedentes in
omnibus man-
datis, et ju-
stificationibus
Dei sine quae-
rella, et non
erat illis
7. filius, eo
quod esset
Elisabel ste-
rilis, et ambo
* processi erant
in diebus

suis.
8. Factum est
autem, cum
Sacerdotio
fungeretur
Zaccharias
in ordinem
vicis suae
ante Deum,
secundum
consuetudi-
nem Sacer-
dotii, sorte
exiit, ut in-
9. censum * po-
neret, ingressus
in templum.
10. I)omini, et
Gumnis mul-
litudo ora-
bat ora in-
censi.
11. Apparuit au-
tem illi An-
gelus, stans
a dextris * al-
tarii incensi :
42. et videns Za-
charias, tur-
batus est,
et timor ce-

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

- - - - - - 15. niam ecce exaudita est oratio tua : et uxor tua Elisabet pariet tibi filium, et vocavis nomen ejus Johan14. nem : eritque gaudium tibi, et exultatio, et multi in nativitate ejus gaude15. bunt : erit enim magnus in conspeclu Domini : et vinum, et sicera non hibet; et Sp. . . . . Sancto inplebitur ad. huc ex utero matris 16. suae; et multos filiorum Istrahel convertet ad Dominum Deum ip17. sorum; et , ipse praeibit in conspectu ejus in spiritu, et virtute Heliae : ad convertenda corda Patrum ad filios, et incredibiles ad prudentiam justo-; rum, * parare Domino po

cidit super eum. Dixit antem ad illum Angelus.

Ne timeas Zaccharia. quoniam exaudita est de

pulum perfectum. , 18. Et ait Zacha. . — as ad Angelum : Unde hoc sciam? ego enim senex sum, et uxor mea processit in diebus suis. 19. Et respondens Angelus dixit ei : Ego sum Gabriel, qui adsisto in conspectu Dei : et missus sum loqui ad le, et veni muntiare tibi 20. haec. Et ecce eris * tacens, et non poteris loqui us. . ue in diem, . . o fiant haec, quoniam non credidisti verbis meis, qua. . . mplebuntur tempore suo. 21. Et erat populus expectans Zachariam : et mirabantur, quod moram faceret in templo. 22. Egressus autem non poterat loqui ad eos, et cogm0Verunt quia visionem vidit in templo. Et ipse erat ° . . nuens illis, et permansit mutus.

CODEX VERONENSIS.

cidit super illum. 15. (a) Et f ait ad illum Angelus, dicens : Ne timeas * Zaclaria, quo. niam obsecratio tua exaudita est : et ux0r tua Elisabel pariel tibi filium, et vo. cabis nomen ejus Johan14. nen : et erit gaudium tibi, et exultatio, et multi in nativitate ejus gaudebunt : 15. erit enim magnus coram Domino; et vinum, et S1C€ratnm nOn Bibet ; et Spiritu Sancto replebitur ex utero matris suae; 16. et multos filios lstrahel convertet ad [)0minum Deum 17. ipsorum; et ipse praecedet . ante illum in spiritu, et virtute Ileliae : ut convertat corda P.itrum in filios, et incredibiles ad prudentiam justorum, parare Domino plebem per

CODEX BRIXIANUS.

Unde hoc cognoscam. ego enim sum senes. et uxor mea. processit in diebus suis. Et respondens Ange

fectam. 18. Et dixit Zaccharias ad Angelum : Unde hoc sciam? ego enim senex sum, et uxor mea processior in diebus suis. 19. Et respondens * Angelus dixit ei : Ego sum Gabriel, qui adsisto ante Dominum : et missum loqui at te, et haec tibi evan20. gelizare. Et ecce eris tacens, et non poteris loqui usque in diem, quo haec fiant, propter hoc, quia non credidisti verbis meis, quae implebuntur in tempore suo. 21. Et erat plebs expectans Zacchariam : et mirabantur, eo quod tardaret. . . teniplo. 22. Egressus autem non poterat loqui ad illos, et cognoverunt quod visionem viderit in templo. Et ipse erat adnuens illis, et permansit mutus.

precatio tua. et uxor tua Elisabeth. pariet. tibi filium. et vocabis nomen ejus Joannes. et erit gaudium tibi. et exultatio. et multi in nativitate ejus gaudebiint erit autem magnus coram Domino. et vinum et sicera. non bibet. et Spiritu Saneto replebitur. adhuc ex utero matris siiae. et multos filiorum Sdrahel. convertet ad Dominum Deum ipsorum. et ipse praecedet ante illum. in spiritu et virlute IIeliae. ul convertat corda Patrum in filios, et ineruditos ad prudentiam justorum. parare Domino plebem perfectam. Et dixit Zaccharias ad Angelum.

lus dixit ei, Ego sum Gabriliel. qui adsisto in cgt; spectu Dei. ei missus sum loqui ad te. haec tibi evangelizare. Et ecce eris tacens. et non poteris loqui. usque in diem quo haec fiant pro eo quod non credidisti verbis meis, quae implebuntur in tempore suo. Et erat plebs. expectans Zicchariam. et mirabantur. quod tardaret ipse in templo. Egressus alitem. non poterat loqui ad illos. et cognoveruit. quod visionem vidisset in templo Et ipse erat innuens illis, et permansit mutus.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Et factum est. ut impleti sunt dies officii ejus. abiit in domum suam. Post hos autem dies. concepit Elisabelli. uxor ejus. et occultabat se. mensibus quinque dicens. Quia sic mihi fecit Dominus. iii diel)us quibus respexit. auferre obprobrium meum inter homines. In niense autem séxto missus est Angelus Gabriel a Deo in civitatem Galileae. cui nomen Nazareth. ad Virginem desponsatam viro. cui nomen erat Joseph. de domo David. et nomen Virginis Maria. Et ingressus ad eam Angelus. dixit Habe gratia plena. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus. lpsa autem ut vidit eum. turbata est in verbo

CODEX BR

nomen Naza27. reth, ad Virgine Maria desponSalam viro, cui nomen erat Joseph, de domo I)avid, et nomen ViRGiNis MARiA. 28. Et ingressus Angelus, evangelizavit eam, et dixit illi : Dominus lecuim : benedicta tu inter

55. aeternum , et regni ejus non erit finis. 34. Dixit autem Maria : Ecce Ancilla Domini, contingat mihi secundum verbum tuum. 55. Et respondens angelus, dixit illi : SpirituS sanctuS supervenit in te,

mulieres. et virtus 29. Ipsa autem , Altissimi ut vidit eum, obumbravit n;ota est in te. Ideoque introitu ejus, quod (b) na

et erat cogi- scetur i San

IXIANUS.

ejus. et cogitabat qualis esset haec salutatio quod sic I)enedixisset eam. `Et ait ei Angelus. Ne timueris Maria invenisti enim gratiam apud Deum (a) et f ecce concipies in utero et paries Filium et vocavis nomen ejus Jesum. Ilic erit magnus et Filius Altissimi voçabitur et dabit illi Dominus Deus. sedem David Patris ejus. et regnabit super domum Jacob in aeternum. et regni ejus. non erit finis. Dixit autem Maria ad Angelum. Quomodo erit hoc. quoniam virum non cognosco. Et respondens Angelus dixit ei. Spirilus sanctiis superveniei in te. et virtus Altissimi. obumbrabit tibi. Ideoque. et quod(b) nasceturi Sati

[blocks in formation]

BLANCHINI NOTÆ. (a) Addit et, etiam tex. Gr. xzi. —(b) Post nascetur, deest eae te, etiam in lex. Gr.

CODEX VER0NENSIS.

CODEX VERCELLENSlS.

tum, voca- • • • • • • , vitur Filius 36. Dei. Et ecce Elisabet cognata tua, et ipsa concepit ; Filium in se-}

42. et exclamavit voce magna, et ait : Benedicta tu inter muli

necta Sua : eres, et beet hic men- . . . ictus sis sextus est . . . . luS V€nei, quae voca- - - - - - - - tur sterilis, - - - - - - - 37. quia non est - - - - - - impossibile - - - - - - aput Deum - - - - - - - omne w. . - - - - - - - - 38. bum. Et dixit - - - - - - - Maria : Ecce - - - - - - - Ancilla D. . . . . . - - - - - - - fiat m . . . . . - - - - - - • 39. Maria in 45. ta es, quae crediebus il- didisti quod lis, et abiit erit consumin monta- matio eorum, nam cum quae tibi dic

[ocr errors]

ta sunt a Domino. 46. Et ait (u) Elisabeti : * Magnificau - - - - anima mea - 47. Dominum : et exul- - - - - - - - lavit spiritus. . . - - - us in D. . . . lulare meo. 48. . . . a respe- xit humi. . . - tatem ancil- . . e Sua€ :

.

- - - - - - - - - - - - - - .

[ocr errors]
[ocr errors]

- - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - . - - - - - - -

CODEX BR

ctum vocabitur Filius Dei. Et ecce Elisabeth cognata tua. et ipsa concepit Filium in senectute sua. et hic mensis sextus est ei. quae vocatur sterilis. quia non est impossibile apud Deum. omne verbum. Dixit autem Maria. Ecce Ancilla Domini. liat mihi secundum verbum tuum. Et discessit ab illa Angelus. Exurgens autem Maria in diebus illis. abiit in inontana cuin festinatione. in civitatem Judae. Et intravit in domum Zacchariae. et salutavit Elisabelli. Et factum est. ut audivit salutationem Mariae. Elisabeth. exultavit infans in utero ejus et repleta est Spiritu Sancto Elisabelh. et exclamavit voce magna.

ctuS WO^a-
hitur Filius
Dei.
56. Et ecce Eli-
sabel cognata
tua, et ipsa
concepit Filium
in senecta
sua : et hic
mensis est
sextus illi,
quae voca-
batur sterilis,
37. quia non
est impossibile
Deo omne
58. verbum. Et
discessit ab
illa Ange-

lus.
39. Exurgens
autem Maria
in diebus
illis, abiit
in montana
cum festi-
natione in
civitate
Judeae :
40. Et intravit
in domum
Zachariae, et
salutavit Eli-
41. sal)el. Et
factum est,
ut audivit
salutationem
Mariae Eli-
sabel, exul-
tavit infans
in utero
ejus : et re-
pleta est
Spiritu San-
42. cto Elisabel,
et exclamavit
voce magna,
dicens:

[ocr errors][merged small][merged small]

CODEX COßBEIENSIS.
59. In civitatem Judaeae.

36. Quæ vocabatur sterilis.

37. Quia non est impossibile Deo omne verbum.

58. contingat mihi secundum verbum tuum. Discessit ab illa Angelus.

45. Quoniam perficientur omnia, quæ dicta * sunt

WARIANTES LECTIONES,

1 Gat. Magnificavit. Vulg. Magnificat. * Gat. exultavit in gaudio infans. Vulg. exultavit in

tibi a Domino.

fans. - • Gat. sunt a, omisso tibi.

[ocr errors]

{a)Notat Origenes (modo is auctor sit homil. in Lucam ) in exemplaribus quibusdam Qmissum, Mariæ noùién; ac proinde a honnullis creditum hoc carmen esse Elisabelhæ , sed perperam. Porro Elisabeth

dandi, non nominandi casus est.

unde hoc mihi.

Benedicta
tu inter mu-
lieres, et be-
nedictus fru-
ctus ventris
45. tui. Et
unde
hoc mihi, ut
veniat Mater
Doinini mei
44. ad ime?
Ecce
enim, ut fa-
Ct:a eSl vox
salutationis
tuae in au-
ribus meis,
* exultavit in
gaudio infans
in utero meo :
45. et beata,
quae credidisti,
quoniam per-
ficientur ea,
quae dicta
sunt tibi
a Domino.
46. Et ait (a) Eli-
sabel f :
Magnificat
anima mea
I)ominum :
47. et exultavit
spiritus meus
in Deo sa-
lutari meo.
48. Quia
respexit
humilitatem
ancillae suae :
ecce enim
ex hoc bea-
tam me di-
Cent OmneS
generalio-
49. nes. Quia
fecit mihi
magna qui

ut veniret

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS. '

[ocr errors]

- - . - - -

60. dens Mater
ipsius, dixit :
Non, sed vo-
cabitur Jo-
61. hannes. Et
dixerunt
ad eam : Ne-
mo est in cog-
natione tua,
qui vocetur
nomine is-

10.
62. Adnuebant
etiam Patri
ejus, quem
vellet vo-
65. cari eum. Et,
acceplo pu-

imeii ejus. ` ` ` ` 64. Ei (c) confestim

C0DEX WERONENSIS.

potens est, et sanctum nomen ejus. 50. Et misericordia ejus in saecula saeculorum timentibus eum. 51. Fecit.potentiam in bracchio suo : disparsit superbos mente corde ipso52. rum. Deposuit potentes de.sede, et exaltavit hu53. miles. Esurientes implevit bonis : el divites dimisit ina54. nes. Suscepit Istrahel puerum suum, (a) memorari f misericordiae. 55. Sicut locutus est ad PatreS nOStrOS Abrahae, et semini ejus in saecula. 56. Mansit autem Maria cum illa (b) men-? sibus f tribus : et reverSa est domi

suae. 57. Elisabel autem impletum est tempus gignendi, et

CODEX BRIXIANUS.

reret et peperit Filium Et audierunt vicini. et cognati ejus. quia magnificavit Dominus. misericordiam suam cum illa. et congratulabantur ei. Et factum est in die octavo. venerunt circumcidcre puerum et vocaverunt euim. nomine Patris ejus. Zaccliariam. Et respondens Mater ejus dixit. Non sed vocabitur Johannes Et dixerunt ad illam, Quia nemo est in cognatione tua. qui vocatur hoc nomine. Innuebant autem et Patri ejus. quomodo vellet vocari eum. Et postulans pugillarem scribsit dicens.

imiseri

Johannes est nomen ejus.

CODEX CORBEIENSJS.

vocaverunt eum in nomine Patris ejus Zachariam. 01. dixerunt ad illam : Nemo est, qui vocetur hoc

nomine. Addit recens manus, in cognatione uua.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ὸ9. In die octava, ut venirent circumcidere.....et

m isericordiæ.

genuit Filium. 58. Et audierunt vicini, et cognali ejus quia magnificavit Dominus misericordiam Sllam cum mlla, el congratulabantur em. 59. Et factum est in die octaba, ut venirent, et circumciderent puerum, el vocaVerunt eum ; in nomine Patris ejus Zachariam. 60. Et respondens} Mater ejus, dixit : Non, sed vocabitur Johannes.

. 61. Et dixerunt

ad illam : Nemo est in c0gnatione tua, qui vocetur hoc nomine. 62. Adnuebant autem Patri ejus, quem vellet vocari eum. 63. Et accepit pugillarem, s et scripsit, dicens : JohanneS est noinnem 64. ejus. (c) Et continuo res0

63. * Et accepit pugillarum, et scripsit... Et mi

rati sunt omnes.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »