Obrazy na stronie
PDF

(:ODEX VERCELLENSIS,

ad caput, unum ad pedes, ubi positus erat Jesus. 15. Dicuut ill . . mulieri, quid fles ? Ait ill . . s : Quoniam tulerunt * Dominum meum, et n . . . . 0 ubi eum posu. . .runl. 14. His dictis, conversa est retro, et videt . . . . . . . sciebat, quod Jesus 15. est. [)icit illi Jesus : Mulier, * quid ploras ? quem j.. eres ? . . . la existiman . . . eum hortulanum esse, ! ait illi : Domine, si tu portasti illum, dic mihi, ubi pusuis1i eum, et ego illum tollam. 16. * Dicit . . . i Jesus: Maria. llla stetit, et ait illi : Rh . . . . . (quod dicitur, Domi47. ne.) Dicit illi Jesus : Noli me langere, mondum enim ascendi ad Patrem meum : vade autem ad fratres meos, et dic illis : Ascendo ad Patrem

meum, et ad Patrem vestrum, Deum meuim, et Deuim Vestruim. 18. Venit Maria Magdalene nuntians discipulis : quoniam vidi l)ominum : et haec dixit illi. 19. Set, cum sero factum esset die illa, una sabbati, et ostiis clusis, ubi era. . * discipuli propter timorem Judaeorum, venit Jesus, et stetit in medio, et (e) ait ; illis : Pax vol)is. 90. Et his dictis, ostendit illis manus * et latus: et gavisi sunt 21. discipuli. Dicit illis ergo iterum : Pax vobiscum. Sicut misit me Pater, et ego mit22. • to vos. Insufflavit, et ait illis : Accipite Spiritum Saiiclum : 25. si cujus remiseritis peccata, ° remissa' erunt illi : si cujus tenueritis, tenebun

CODEX VERONENSIS.

ad caput, et unum et Palrem vead pedes, ubi strum, (d) et i positum fuit Deum ineum, et corpus Jesu. Deum vestrum. 13. Dicunt ei illi, mu- 18. Venit Maria lier quid ploras ? Magdalene adDicit eis : Quia nuntians disciputulerunt l)ominum lis, quia vidit meum, et nescio Jesum, et haec ubi eum posuerunt. dixit. 14. Haec cum 19. Cum esset ergo dixisset, sero die illa, una conversa est re- sabbatorum, et trorsum, et videt osteis clusis, Jesum stantem, uhi erant disciet non sciebat quia puli inclusi proDominus est. pter metum Ju15. Dicit ei Jesus : daeorum, venit mulier, quid ploras? Jesus, et stetit in quem quaeris ? illa medio, et (e) diexistimans quia cit f eis : Pax vohortulanus 'E; est i, 20. bis. Et hoc cum dicit ei : Domine, dixisset, ostendit si tu sustulisti eis manus, et eum, dicito mi- latus (f) suum f : hi, ubi posuisti et gavisi sunf eum, et ego discipuli viso eum tollam. Jesu. 16. Dicit ei Jesus : 21. Dicit ergo eis Maria. (b) Et t {? Jesus f iterum : conversa illa, ax vobis. Sicut dicit ei Haebrei- me misit Pater, ce : Rabboni. et ego mitto vos. (quod interprae- 22. (h) Hoc f cum latur, Magister.) dixisset, insufflavit, 17. !)icit ei Jesus : Noli et dicit eis : Accipite me tangere, non- Spiritum Sanctum : dum enim ascendi 23. quorum remisead (c) Patrem f : ritis peccata, revade autem ad mittuntur eis: fratres meos, et et quorum de- ' dic eis : Ascendo tinueritis, detenta ad Patrem meum erunt.

CODEX BRIXIANUS.

ad caput. et alterum ad pedes. ubi positum fuerat corpus Jesu. Dicunt ei illi. mulier quid ploras. Dicit eis quia tulerunt Dominum meum. et nescio ubi posuerunt eum Ilaec cum dixisset. conversa est retrorsum. et videt Jesum stantem. et non sciebat quia Jesus est. Dixit autem ei Jesus. mulier quid ploras aut quem quaeris. ad illa putans quia horiulanus esset. dicit ei. I)omine. si tu sustulisti eum. dic mihi. ubi posuisti eum. et ego eum tollam. Dicit ei Jesus. Maria. (b) Et ; conversa illa. dicit ei. Rabboni quod dicitur Magister. Dicit ei Jesus. Noli me tangere. nondum enim ascendi ad Patrem meum. vade autem ad fratres meos et dic eis. Quia ego ascendo ad

Patrem meum. et Patrem vestrum. Deum meum et Deum vestrum. Et venit Maria Magdalene annuntians discipulis quod vidisset Dominum. et omnia quac dixit ei. Cum esset ergo sero die i]!a. quae est prima sabbati. et januae essent clausae ubi erant discipuli ejus congregati propter metumJudaeorum.venit Jesus. et stetit in medio. et dixit eis.Pax vobis. Et cum hoc dixisset ostendit eis manus el latus. et gavisi sunt discipuli. cum vidissent Dominum. Dixit ergo eis (g) Jesus f iterum.Pax vobis. Sicut misit me Paler. et ego mitto vos. Et haec cum dixisset. insuflavil. et dixit eis Accipite Spiritum Sanctum. si cui remiseritis peccata. remittuntur ei. si cujus detinueritis. detinebun

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

lUr. 34. Thomas unus de xii. qui dicilur Dydymus, non fuit cum illis, quaudo 25. venit Jesus. Dicebant ergo illi et alii discipuli : Vidimus Doininum. Ad ille dixit ad eos : Nisi videro in manibns ejus vestigium clavorum, et misero digitum meum in locum clavorum, et misero mamus in latus ejus, non sum crediturus. 26. Post dies octo iterum venit : simul inlus erant discipuli, et Thomas cum illis. Wenit Jesus osteis clusis, et stelit in medio, et dixit: “ Pax vol)iscum. 27. * Deinde ait ad Thoman : Ostende hoc digitum tuum, et vide manus meas, el mitte manus tuas in latus meum : et noli esse incredulus, sed fidelis. 28. Respondit Thomas, et dixit illi : Tu es Domiuus meus, et

CODEX VERCELLENSIS.

29. Deus metis. Ait illi Jesus : Quoniam * vidisti, credidisti : beati qui non viderunt, et crediderunt. 30. Multa quidem, et alia signa fecit Jesus coram discipulis suis, quae non scripta sunt in hoc libro. 31. Haec autem scripla sunt, ut credatis, * quoniam est Christus Filius Dei ; et ut credentes, vitam habeatis in nomine ejus.

CAPUT XXI.

M. Post haec ostendit se iieruum Jesus discipulis §) suis f ad mare

. Tiberiadis : et simul erant Simom Petrus, et Thomas , qui dicitur Didymus, el Natanael * a Cana Galileae , et fili Zaebaedaei, et alii ex discipulis ejus duo. 3. Dicit illos Simon Petrus : Wado piscari. Dicunt illi : Wemimus simul

C()DEX VERONENSIS.

24. Thomas autem uimus ex xii. qui dicitur Didymus , n0n erat (^um eis, quando venit Jesus. 25. Dixerunt ergo ei celeri discipuli : Vidimns Dominum. Ille autem dixit eis : Nisi videro in manibus ejus figuram clavorum, et mittam digitum meum in locum clavorum, et mittain manum meam in latus ejus, non credam. 26. Post dies octo iterum erant discipuli intus. et Thomas cum eis. Venit Jesus januis clusis, et stetit in medio, et dixit : Pax vobis. 27. Deinde dicit Thomae : infer digitum tuum huc, et vide manus meas, et mille manum in latus meum : et noli esse incredulus, sed fidelis. 28. Respondit Thomas , et (licit ei : Dominus meus, eu Deus meus.

CODEX BRIXIANUS.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

meus et Deus meus. Dicit ei Jesus. Quia vidisti mo credidisti. beati qui non viderunt et crediderunt. Multa quidem. et alia signa fecit Je-us. in conspectu discipulorum. quae non sunt scribta in hoc libro. Haec autem scribta sunt, ut credatis. quia (a) Jesus Christus est. Filius I)ei ; et ut credentes. vitam (b) aeternam ; habeatis. in nomine ejus. Post haec manifestavit se iterum Jesus. (liscipulis (c) suis f. ad mare Til)eriadis. Manifestavit aulem se. sic. Erant simul. Simon Petrns. et Thomas. qui dicitur Didymus. et Nathamael. qui erat. a Canan Galileae. et filii Zebedei. et alii duo ex discipulis ejus. Dicit eis Simon Petrus. Wado piscari. Dicunt ei. Wemimus et

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

et nOS leCum. Exierunt, et ascenderunt in naviculam : illa nocte nihil ceperunt. 4. Sed, cum ' imane factum esset, Jesus stetit in littore ; non enim sciebant discipuli, quod 5. Jesus esset. Ait ilJis : Ilabevis aliquid * pulmentum vos ? Responderunt illi : 6. Non. Ad ille dixit illis : Mittite in dextram (b) partem f * navigii, et invenietis. Miserunt illi, et trah. .re non poterant retiam prae multitudinem pis- . 7. cium. Dicit ergo discipulus ille, quem diligebat Jesus, Peiro : Dominus est. Et Simon Pelrus, audito quia Dominus est, tunicam se raecinxit, {3; enim nudus) et misit se in mare.

8. Alii discipuli in navicula venerunt * : ( non enim longe erat terra, fere cubitis vi. . nti ) trahebant retiam piscium. 9. Ut ergo descenderunt in terram , vident

carbones in

censos, et piscem superpositum, et pa

mem. 10. Dicit illis Jesus : Adferitis de piscibus, quos ce11. pislis. Ascendit Simon Petrus, et traxit retiam ad terram plenam magnis piscibus cliii. Et cum " lanli essent, non est scissa retia. 12. Ait illis Jesus : venite, prandete. Et nemo audebat ex discipulis ejus interrogare illum : ° Tu qui es? scientes, quod Dominus 13. est. (f) Venit ; Jesus, et " sumpsit pa

CODEX VER0NENSIS.

10 Culm. Et exierunt, et ascenderunt in navem : et illa nocte prendidcrunt nihil. §. Mane autem (a) jam i facto, stetit Jesus in litore ; noii tamen cognoverunt discipuli, quia Jesus est. 5. Dicit ergo eis Jesus : Pueri, numquid pulmentarium habetis ? Responderunt ei : Non. 6. Dicit eis : Mitlite in dextram (b) partem f navis reteim, et invenielis. Miserunt ergo, et prae multitudine piscium etiam non poterant retiam trahere. 7. Dicit ergo discipulus ille, quem diligebat Jesus : l)ominus est. Simon (c) itaque ; Petrus, cum audisset, quia Dominus est , tunica succinxit se, (erat enim nudus) et

CODEX BRIXIANUS.

misit se in mare. 8. Ceteri vero discipuli navigio venerunt : (non enim longe erant a terram, sed quasi (d) a f gubilis cc.) traihentes retiam piscium. 9. Ut ergo discenderunt in terram, viderunt carbones incensos, et piscem impositum, et panem. 10. Dicit eis Jesus : Adferte ex piscibus, quos prendidistis. 11. Ascendit Simon Petrus, et trahit retem plenum ad ferram magnis piscibus cliii. Et cum tanti essent, non est ruptum rete.

12. Dicit eis Jesus : Venite, prandele. Nemo (e) tamen f discentium audebat interrogare eum : tu quis es? scientes, quia Dominus est. 15. (f) Wenit f Jesus, et accepit pa

nos tecum. Et exierunt. et ascenderumt in navem. et in illa nocte nihil ceperunt. Mane autem (a) jam i facto. stetit Jesus in litore. non tamen cognoverunt discipuli ejus. quia Jesus est. Dicit ergo eis Jesus. Pueri numquid pulmentarium habetis. Itesponderunt ei. Non. Ad il!e dixit eis. Mittite in dexteram (b) partem f navis retiam et invenietis. Miserunt ergo. et non poterant trahere eam. prae multitudine piscium. Dicit ergo discipulus ille. quem diligebat Jesus Petro Doiuinus est. Simon vero Petrus, cum audisset quia Dominus est, tunicam se succinxit. erat enim nudus. et misit se in mare. Alii aulem discipuli

navigio venerunt. non enim longe erant a terra. sed quasi (d) a f cubitis ducentis. trähentes rete piscium. Ut ergo descenderunt in terram videruní pruuas positas. et piscem superpositum. et panem. Dicit eis Jesus. Afferte de piscibus quos modo cepistis. Ascendit Simon Petrus et traxit retiam in terram. plenam magnis piscibus. centuum quinquaginta tribus. Et cum tanti essent. non est scissuiii rète. Dicit eis Jesus. Yenite. prandete. Nemo (e) tamen f audebat ex discipulis iiiterrogare eum. 'iü quis es. scientes quia Dominus est. Veiiit ergo Jesus. et accepit pa

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

`similiter.

CODEX VERCELLENSIS.

mem , et dedit bulas quo vi. . illis, et piscis Cum aute. .

- senueris. . H4. Hoc jam tertio tendes. . * Ostendit se nuS tuaS. . — Jesus discipulis, ter te. . . — postquam a git. . . . . . mortuis re- te quo. . . . . 15. surrexit. Cum 19. vis. Hoc autem ergo prandi- dixit, signifiderunt, * ait Jesus cans quam

Pelro : mortem hoSimon Johan- norificatumis amas me ? rus * esset Deum. Ait illi : Utique, Ait illi : Sequere Domine. Ait illi :` 20. me. Et converPasce (a) oves ; me- sus Petrus vi16. as. l)icit illi ite- dit discipulum, q... dilirum : Simon Jesus, sequen- [gebat Johannes, amas me? Di- tem, qui et recit illi: Utique', Domine. cubuerat in 17. Ait illi : Pasce oves cena supra meas. Dicit illi tertio: Si- pectus Jesu, et mon Johannes, amas d. . erat : Domine,

[blocks in formation]

CODEX VERONENSIS.

esses junior,
praecingebas
te, et ambu-
labas : cum au-
tem senueris,
extendes manus
tuas, et alius te
praecinget, et du-
cit quo tu non
19. vis. Hoc autem
dixit significans
qua morte cla-
rifieaturus esset Deum.
Et, cum hoc di-
xisset, dicit ei :
20. Sequere me. Con-
versus Petrus
vidit illum di-
scipulum, quem
diligebat Jesus,
sequentem, qui
et recubuit ad
cenam super pe-
ctus ejus, et di-
xit : Domine,
quis esl, qui -
21. tradet te ? Hunc
ergo cum vi-
disset Petrus,
dicit ad Jesum :
Domine, hic
autem quid?
92. Dicit ei Jesus :
Sic volo eum
remanere, donec
venio, quid ad
te? tu me sequere.
25. Exivit ergo hic
sermo apud-fra-
tres, quia disci-

nem, et dabat
eis , et piscem
similiter.
14. Hoc jam tertio
manifestavit se
Jesus discipulis
suis, postquam
surressit a mortuis.
15. Cum ergo pran-
didissent, dicit
Simoni Petro
Jesus : Simon Jo-
hannis diliges me ?
Dicit ei : Utique,
Domine, Tu scis
quia amo te.
I)icit ei : Pasce
(a) oves f meas.
16. Iterum dicit ei :
Simon Johannis,
diliges me? Dicit
ei : Etiam Do-
mine, tu scis
quia amo te.
Dicit ei : Pasce
17. oviculas meas.
Dicit ei tertio : Si-
mon Johannis,
amas me? Con-
tristatus est Pe-
trus, quia dixit
ei tertio, Amas me ?
I)icit ei : Etiam
Do*mine, tu scis
omnia, tu nosti
quia amo te.
Dicit ei : Pasce
0WeS ineaS.
18. Amen, amen
dico tibi, cum

CODEX BRIXIANUS,

nem et benedicens dedit eis. et piscem similiter. Hoc jam tertio. manifestatus est Jesus discipulis suis. postjuam resurrexit a mortuis. Cum ergo manducassent. dicit Simoni Petro Jesus. Sirnon Johannis diligis me plns his. Dicit ei. Etiam Domine. tu scis quia anno te. Dicit ei Pasce agnos meos. Iterum dicit ei Jesus. Simon Johannis. diligis me. Ait illi. Etiam Domine. tu scis quia amo te. TDicit ei Pasce oves meas. Digit ei Jesus tertio. Simom Johannis. amas me. Contristatus est Petrus quia dixit ei tertio Amas me. Et dicit ei. Domine. tu omnia nosti. tu scis quia amo te. Dicit ei Jesus. Pasce oves meas. Amen amen dico

tibi. cum esses jubenis. cingebas te ipsum. et ambulabas ubi volebas. cum autem senúeris. extendes manus tuas. et alius te cinget. et ducet quo tu non vis. Hoc autem dixit. significans. qua morte clarificaturus esset Deum. Et hoc cum dixisset. ait illi. Sequere me. Conversus autem Petrus vidit illum discipulum quem diligebat Jesús, sequentem. qui et recubuit in cena. Super pectus Jesu. et dixit. Domine quis est qui tradidit te. Ilunc ergo ut vidit Petrus. dixit ad Jesum Domine hic autem quid. Dicit ei Jesus. Si eum volo manere donec veniam. quid ad te. tu sequere me. Et exivit hic sermo ad fratres. quia disci

CODEX CORBEIENSIS.

45. 0mittit, plus his? 46. quia diligo te. . . * oves meas. i . 17. Domine, * omnia tu scis, tu nosti quia amo te. 18. cum esses juvenior, praecingebas te... te praecinget. - 20. quem diligebat Jesus, et qui recubuit.... et

dixerat ei : Domine, qui est, qui tradet te? 22. Si sic volo eum manere, * donec venio, quid

ad te? 23. ° Sic sermo apud fratres... sed volo manere

eum, *" donec veniam, quid ad te ?

WARIANTES LECTI0NES.

1 Gat. manifestavit se Jesus cum discipulis. Mm. manifestatus est cum discipulis. Vulg. manifestatus est Jesus discipulis. • έat. et Mm. At ille ait: Etiam... Dicit ei Jesus. Vulg. Dicit ei: Etiam... Dixit ei. - a Gat. et Mm. Dicit ei : Pasce agnos ineos. Vulg. Dixit ei : Pasce oves meas. * Gat. esset Dominum. Vulg. esset Deum.

5 Gat. Exivit ergo..... non moriretur... quid ad te? tu me sequere. Vulg. Exiit ergo..... non moritut.... quid ad te?

6 Et ita Gat. et Mm.

7 Gat. et Mm. tu omnia scis quia amo te.

8 Gaut. donec venio.

* Gat. hic sermo.

10 Gat. donec venio.

[merged small][ocr errors]
[graphic]
[blocks in formation]

pulus ille. non moritur. Et non dixit ei Jesus. Quia nium ejus. Sunt autem et alia multa, quae fecit iion moritur f. sed S: eum volo manere donec (a) vénio Jesus. íuae si scribantur singula. nec ipsum arbiHic est discipulus qui testimonium perhibuit de his. tror. mundum capere. eos qui scribendi sunt libros. et scribsit haec. et scimus quia verum est testimo- A MEN.

EVANGELIUM. sEcuNDUM. JohANNEM. ExPLicit. »■< 1NciPiT EvANG. SECUNDUM LUCAN. *

CODEX CORBEIENSIS.

.25. Et alia antem multa fecit Jesus, quae, si scriberentur, nec ipsum arbitror mundum capere eos libros, qui scriberentur.

24. Hic est discipulus, qui testimonium perhibet de his, (b) et qui scripsit f haec : eos libros, qui et scimus, quia scriberentur.

EVANGELIUM SEC. JOHAN. EXPLICIT IN DEO. INciPiT sEC LUCAN. t

si scribebantur per singula, uec ipsum arbitror mundum capere

Evangelium secundum Joannem explicit. Capitula Evangelii Lucani sunt. Lxxviii.
Incipit Evangelium secundum Lucanum. Amen. Capitula Evangelii Lucani explicit.

VARIANTES LECTI0NES.

* Gat. Et alia multa, quae non sunt scripta, quae, si scri- fecit Jesus, quae, si scribantur.... capere posse e0s, qui berentur..... capere eos, qui scribendi suiit, libros. Expli- scribendi sunt, libros. cit EvANGELiUM cAta JoANNEM. Vulg. Et alia multa, quae

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »