Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

CAPUT XIX.

M. Tunc ergo Pila

lus acceptum Jesum, flagella2. vit eum; el milites nectenteS COrOnam de spinis, imposuerunt capiti ejus, et vestimentum purpureum induerunt 5. eum, et veniebant ad illum , dicentes: Habe Rex Judaeorum : et dabant illi palmas in faciem. 4. * Egressus est rursum Pilatus foris, et ait illis: Ecce ego adduco illum vobis foris, ut sciatis quia non invenio in e0 causam. 5. Exiit ergo Jesus (c) foris j habéns spineam c0ronam, et purpuream tu6. nicam. Quem cum vidissent Sacerdoles, et ministri, exclamaverunt , cruci eum fi

erent.

it illis Pilatus: Sumite eum vos, et crucifigite : ego enim

in eo culpam * non invenio. 7. Responderunt Judaei : Nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia Filium se Dei fecit. 8. Cum audisset aulem Pilatus hunc verbum, magis timuit, 9. et intravit rursus in praetorio, et ait ad Jesum : Unde es tu ? Jesus autem responsum non dedit. 10. Ait ergo illi Pilatus: Mihi non loqueris ? nescis quia potestatem habeo crucifigendi te, et potestatem habeo dimittendi te ? 11. Respondit ei Jesus, et dixit : Non haberes potestatem . . me mullam , nisi data tibi fuisset de sus . . . Propter hoc, $ me tibi traidit, magnum peccatum . . 12. bet. Et ex hoc Pilatus quaerebat illum dimittere. Judaei autem exclamaverunt, dicen

CODEX VERONENSIS.

CAPUT XIX.

M. Tunc ergo adprehendiu Pilatus Jesum, et flagellis 2. cecidit ; et milites ornatam coronam de spinis imposuerunt capiti ejus, et (a) vestem purpuream f circumdederunt 5. eum, et veniebant ad eum, et dicebanl : llabe

Rex Judaeorum :

et dabant ei palmas. 4. Exivit itaque $ Pilatus ; (oris, et dicit eis : Ecce adduco eum vobis foras, ut cognoscatis quia non invenio causam in eo. 5. Exivit ergo Jesus (c) foras f habens spineam coronam, et purpureum vestimentum, et dixit eis : Ecce homo. 6. Cum ergo vidissent eum Princeps Sacerdotum, et ministri, clamabant : Crucifige, crucifige eum. Dicit eis Pi

latus : Accipite eum vos, et crucifigite : ego enim non invenio causam in eo. 7. Responderunt Judaei : Nos legem habemus, et secundum Jegem debet mori, qui Filium se Dei fecit. 8. Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem magis timuit, 9. et introivit ' * (d) in f praetorium iterum, et dixit ad Jesum : Unde es tu ? Jesus vero resp0nsum non dedit ei. 10. Dicit ergo ei Pilatus: Mihi non loqueris ? nescis quoniam Ę abeo crucifigere] te, et potestatem habeo dimittere te ? 11. Respondit Jesus : Non haberes potestatem adversus me ullam, nisi esset tibi data desuper. Proptereä qui tradidit me”. tibi, majus peccatum ha- ; 42. bet. (2) Exinde f quaèrebat, dimittere eum. Judaei autem clamabant, di

CODEX BRIXIANUS.

Tunc ergo accepit Pilatus Jesum. et flagellavit. et milites texuerunt. coronam de spinis.. et inposuerunt capiti , ejus. et veste purpurea. induicrunt eum. et dicebant. Habe Rex Judaeorum. et dabant ei alapas. Exivit iterum Pilatus foras. et dixit eis. Ecce adduco vobis eum foras. ut sciatis quia non invenio ullam causam in eo. Exiit ergo Jesus (c) foras f. habens spineam coronam et tunieam purpuream. et dixit eis. Ecce homo. Cum ergo vidis$ent eum Principes Sacerdotum et ministri eorum. exclamaverunt dicentes. Crucifige crucifige eum. Dicit eis Pilatus Accipite eum vos. et crucifigite ego enim. non invenio in eo causam. Respon

derunt Judaei. Nos legem habemus. et secundum legem. debet mori. quia Filium Dei se fecit.Tú ergo audisset Pilatus hoc verbum. magis timuii. Ji introivit iterum in praetorio. et ait ad Jesum.TÜììáô es tu. Jesus autem responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus. Mihi nón loqueris. Nescis quia potestatem habeQ crucifigere té. et potestatemii haíeo dimittere te. Respondit Jesus. Noh haberes in me Jlan potestatem. Pisi tibi. data fuisset desuper. Propterea: qui me tibi tradidit. majus peccatüm'iiâl;et: Et exinde quaerebat Pilatus dimitiere eum. judaei autem clamabant dicentes

CODEX CORBEIENSIS

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

tes : si hunc dimiseris, non es amicus Caesaris. 0mnis enim, qui Regem se facit, contradicit Caesari. M3. Cum audisset ergo Pilatus haec verba, produxit fo . . . Jesum, et sedit pro tribunali (a) in locum f, qui appellatur * Lilhostrotus, Hebreice autem Gennae14. sa. Erat autem praeparatio Phaschae, hora erat circiter sexta , et * ait Judaeis : Ecce Rex vester. 45. Ad illi (b) exclamaverunt : f Tolle, tolle, cruci eum fige. Ait illis Pilatus: Regem vestrum Crucifigam ? . . Tesponderunt Sacerdotes : Nos non habemus Regem, nisi Caesarem. 16. Tunc tradidit eum illis, ut crucifigerelur. Adsumpserunt (c) igitur ; Jesum ; 17. et gestans sibi cruceum, pervenit in locum,

qui appellatur Calbariae locus, quod dicitur Haebraice * Golgotha, 18. ubi illum crucifixerunt, et cum eo alios duos latrones, hinc, adue illinc, meium autem Jesum. 19. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit supra crucem. Erat autem scriptum : Jesus Nazaraenus Rex Judaeorum. 20. Hunc ergo titulum multi legerunt Judaeorum, quia in proximo erat civitaui locus, ubi crucifixus erat Jesus : et erat scriptum Hebraeice, Graece, et Laline. 21. Dicebant ergo Pilato Principes Sacerdolum, et Principes Judaeorum : Noli scribere Rex Judaeorum ; sed, quia ipse dixit : Rex sum Judaeorum. 22. Respondit illis Pilatus : Quod scribsi, scrib

CODEX VERONENSIS.

CODEX BRIXIANUS.

exiit in eum locum, qui dicitur Calvariae locus, Habraeice 18. Golgotha, ubi eum crucifixerunt, et Cum e0 alios duos, hinc, et hinc, medium autem Jesum. 19. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. 20. Hunc ergo titulum mulli legerunt Judaeorum, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Jesus : et erat scriptum Hebraeice, Graece , et Latine. 21. Dicebant ergo Pilato Principes Judaeorum : Noli scribere Rex Judaeorum ; sed, quia

dixit : Rex sum Judaeorum.

22. Respondit Pilatus : Quod scripsi scripsi.

Si hunc dimiseris. non esamicusCaesaris. Omnis enim qui se Regem facit. contradicit Caesari. Pilatus autem liis verbis audiuis. adduxit foras Jesum. et sedit pro tribunali (a) in locum f qui dicitur Lithostratus. [lebraice autem `Gennesar. Erat aulem parasceve Paschae. hora quasi sexta. et dixit Judaeis, Ecce Rex vester. Illi autem (b) exclamaverunt. i Tolle. tolle. crucifige eum. Dixit eis Pilatus. Regem vestrum crucifigám. Responderunt Principes Sacerdotum. Non haijemus Regem nisi Caesarem. Tunc ergo. tradidit eis illum. ut crucifigeretur. Illi vero susceperunt Jesum. et duxerunt. et portans sibi crucem. exivit in locum

qui dicitur Calvariæ locus. quod dicitur Hebreice. Golgotha. ubi eum crucifixerunt. et cum eo alios duos. hinc et liinc. medium autem Jesum. Scribsit autem et titulum Pilatus. et posuit super crucem. * Erat autem scribium. Jesus Nazoreus. Rex Judaeorum. Ilunc ergo titulum mului legerunt Judaeorum. quia prope civitatem erat locus ubi crucifixus est Jesus. et erat scribium Ilebraeice Graece et Latine. Dicebant ergo Pilato Principes Judaeorum. Noli scribere Rex Judaeorum. sed quia ipse dixit. Rex sum Judaeorum. Respondit eis Pilatus Quod scribsi scribsi.

CODEX CORBEIENSIS.

14. Erat autem praeparatio Paschae; hora autem, hora quasi sexta.

15. At illi clamaverunt... Principes Sacerdotum.

VARIANTES LECTI0NES.

[ocr errors]

centes : Si hunc dimittes, non es amicus Caesaris. Omnes, qui Regem facit se, contradicit Caesari. 15. Pilatus ergo, cum audisset hos sermones, adduxit foras Jesum, et sedit pro tribunali (a) in locum i, qui dicitur Lithostrotus, Ilebraeice autem Gennetha. 14. Erat autem parasceve Paschae, hora quasi sexta, et dicit Judaeis : Ecce Rex vester. 15. (b) Clamaverunt ; ergo illi : Tolle, tolle, crucifige euim. Dicit eis Pilatus : Regem vestrum crucifigam ? Responderunt Pontifices : Non habemus Regem, nisi Caesarem. 16. Tunc ergo tradidit eis illum, ut cruci eum figerent. Susceperunt {} ergo f Jesum ; 7. et bajulans sibi crucem,

cit Judaeis: Ecce.

s Gal. Golgota, et cum eo. Vulg. Golgotha, ubi crucifixerunt eum, et cum eo.

[ocr errors][ocr errors]

CODEX 25. si. Mililes ergo, cum crucifixissent Jesum, acceperunl vestimenta ejus, eu fecerunt quattuor partes, unicuique militi partem. Erat autem tunIca de summo , sed texta in . . tum. 24. Dixerunt ergo ad invicem : Non scindamus illam, set sortiamur cujus sit : ut Scriptura adimplerelur : l)iviserunt vestimenta mea sibi, * et supra vestimentum ineum miseruiut S0rlem. 25. Stabant autem SecuS crucein Jesu mater ejus Maria, el S0rOt matris ejus maria Cleophaes. 26. Jesus autem, ut vidit matrem suam, et discipulum (a) adstantem i , quem diligebat, dicit malri suae:

CODEX VERONENSIS.

VERCELLENSIS.

Mulier, ecce Filius tuus. 27. Deinde dicit discipulo: * EcCe maler lua. Ex illa hora accepit illam discipulus ille in sua. 28. Post hoc , videns Jesus * quod perfecta sunt omnia. et consumantur Scripturae, ait : Si29. tio. Pelvis posita erat aceto plena : hysopo circumdantes, optulerunt 30. ori ejus. Cum accepisset acetum, dixit : Consumatum est. Et inclinans caput, tradidit spiritum. 31. Judaei ergo, quoniam cena pura erat, ne sabbato manerent c0rpora in cruce, (erat aut . . magnus d . . . illius sabbati) rogaver . . Pilatum, ut crura illis frangere . . tur, * et tollerentur de cru32. ce. Venerunt ergo milites ; et primi quidem , crura

25. Milites ergo,
cum crucifi-'
xissent Jesum,
acceperunt
vestimenta
ejus, et fe-
cerunt quat-
tuor par-
tes , unicui-
que militi
partem. Erat
autem tunica
rudis, desuper
contexta per
lotum.
24. I)ixerunt ergo
ad invicem :
Non scindamus
eam , sed sor-
tiamur de
ea cujus sit ;
ut Scriptura
impleatur :
Diviserunl
vestimenta
mea et in
Vestein Imeam
niserunt

S0rtem.
Et mililes
quidem haec
fecerunt.
25. Stabant au-
tem juxta

cruceim
Jesu mater
ejus, et soror
matris ejus Maria
Cleope, et Maria
Magdalene.
26. Cum vidisset
autem Jesus
matrem , et
discipulum (a) ad-
stantem f , quem
diligebat, dicit

CODEX BRIXIANUS.

matri : Mulier, ecce Filius 27. tuus. Deinde dicit discipulo : Ecce mater tua. Et ex illa hora accepit illam discipulus in sua. 28. Postea Jesus, sciens quia omnia consummata sunt , ut compleatur Scriptura, dixit : 29. Sitio. Was positum erat aceto plenum. Spongiam ergo plenam aceto perticae circumponentes , obtulerunt ori ejus. 50. Cum ergo accepisset Jesus acetum , dixit : Consumatum est. Et inclinato capite, tradidit spiritum. 51. Judaei ergo, quia cena pura erat, ut non remanerent in crucem corpora sabbato, (erat enim magnus dies illius sabbati) rogaverunt Pilatum, ut frangerentur Crura eorum , et tollerentur. 32. Venerunt ergo milites ;ei (b) illius f quidem primi, fregerunt

[blocks in formation]

JBLANCHINI NOTÆ. (a) Ita et tex. Gr. raptar&ta.— (b) lta hic antiquus inlerpres reddit articulum præpositivum Graocorum.

CODEX VERCELLENSIS.

fregerunt, et âlterius similiter, (a) qui simul crucifixus erat t. 33. Ad Jesum autem cum venissent, * et viderunt eum jam mortuum, non fraegerunt Crura 34. ejus, sed unus ex militibus lancia latus ejus percussit, et exiit confestim sanguis, 35. et aqua. Et qui vidit, testificatur, et testimonium ejus verum est. Et ipse scit, * quod vera dicit, ut et vos credatis. 56. Haec enim facta sunt illi, . . . Scriptura adimpleretur : Ossum ejus non confringitis ab eo. 37. Et iterum altera Scriptura : Viderunt in quem compunxerunt. 38. Post haec autcm rogavit Philatum Joseph ab

Arimathia, qui erat discipulus Jesu, absconditus autem propter timorem Judaeorum, ut tolleret corpus Jesu . . . et permisit Pilatus. Venerunt ergo, et tulerunt illum. 39. Wenit ergo Nicodemus, is qui pridem venerat ad Jesum nocte, feren . . mixturam murrae, et alo . . . , fere libras 40. centum. Et acceperunt corÊ Jesum, et adigaverunt * illum linteaminibus cum aromatibus, sicut est consuetudo Judaeis sepeli41. re. Erat autem in locum, ubi crucifixus erat, hortus : et in ho . . . monuIm . . . mm m0

[ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

crura, et alterius, (a) qui simul crucifixus erat f Cum e0. 53. Ad Jesum autem cum venissent, ut viderunt eum jam mortuum, nOn fregerunt crura ejus, 54. sed unus militum lancea latus ejus (b) pupugit f, et exivit COntinuo sanguis, 55. et aqua. Et qui vidit, testimonium perhibuit, et Verum eSt testimonium ejus. Et ille scit, quia vera dicit, ut et VOS Cre36. datis. Facta sunt enim haec, ut Scriplura impleatur : 0ssum non confringetis ex e0. 37. Et iterum alia Scriptura dicit : Widebunt in quem compunxerunt. 38. Post haec autem rogavit Pilatum

;. CODEX BRIXIANUS.

Joseph ab Arimatia, qui et ipse disciulus erat esu, occulte autem propter melum Judaeorum, ut tolleret corpus Jesu; et permisit Pilatus. 39. Venerunt et tulerunt, eum. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad' Jesum nocte primum, ferens mixturam murrae, et aloes, quasi libras cen1um. 40. Acceperunt ergo corpus Jesu, et ligaverunt eum linteis cum aromatibus, sicut mos est Judaeis sepelire. 41. Erat autem in loco, ubi crucifixus est, hortus : et in horto monumentum novum, in quo nondum quisquam positus erat. 42. Ibi ergo, propter parasceven, quia juxta

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

42. ta erat monumentum, * posuerunt Jesuim.

CAPUT XX.

H. Una autem sabl)ati venil Maria Magdalene , cum adlhuc tenebrae * essent, ad monumentuum ; et videt lapidem sublatum de inunuimeutum, 2. et cucurrit, el venit ad Simon€tm....uIum, et......... discipu . .

ubi illum poStuerunt. 5. Exiit ergo Petrus, et alter discipulus, et ibant ad monu4. mentuum. Currebawt autem ipsi duo simul, ille antem discipulus praecurrit velocius Petro, et

CODEX VERCELLENSIS.

5. tum. Et proscultans, videt posita linteamina, non lamen intravit. 6. Secutus est illum. . . t Petrus, et intravit in m0numentum, et vidit linteamina 7. posita, et sudarium, quod erat positum seorsum, involutum in uno loco. 8. Tunc ergo introivit * et discipulus, qui prior venerat ad m0nuinem • tum, et vidit, 9. el credidit : nondum enim sciebant Scripturam, quod oportet illum a morluis resurgere. 10. Abierunt ergo discipuli ad se. 11. Maria autem flens stabat ad monumentun1; et cum fleret, . . . dspexit in monu12. mentum ; et vidit duos An

CODEX VER0NENSIS.

erat mOnufnentum, posuerunt Jesum.

CAPUT XX.

1. Una autem sabhali venit Maria Magdalene, cum adhuc tenebrae essent, ad monumentum ; et vidit lapidem sublatum a monuinenlum. 2. Cucurrit ergo, et venit ad Simonem Petruim, et ad alium discipulum, quem amabat Jesus, et dicit eis : Tulerunt I)ominum de monumento, et nescimus ubi posuerunt illum. 5. Exivit ergo Petrus, et ille alius discipulus, et veniebant ad monumen4. tum. Currebant autem ipsi duo simul, ille alius discipulus praecucurrit cilius Petro, et venit prior ad monumentum.

et prospexisset, vidit posita lintheamina, non tamen introivit. 6. Venit ergo Simon Petrus sequens, et intravit in monumentum, et vidit linthea7. mina posita, et sudarium, quod erat super caput ejus, non cum liuteaminibus positum, sed separatim involutum in uno loco. 8. Tunc ergo introivit et ille discipulus, qui venerat primus ad monumentum, et vidit, el credidit : 9. nondum enim sciebat Scripturam, quia opor1et eum a mortuis resurgere. 10. Abierunt ergo iterum ad semetipsos discipuli. 11. Maria autem sedebat ad monumentnm plorans, et cum fleret, inclinavit se, et prospexit in monumentum; 12. et videl duos

venit prior ad gelos. . . albis δ. Et cum se Angelos in albis monuiiueun- sedentes, unum inclinasset, sedentes, unum - CODEX BRIXIANUS.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »