Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

honorificatus sum in ilMM. lis. Et hi in hoc mundo sunt. et ego ad te venio, et jam non sum in hoc mundo, * et in hoc mundo Suint. Pater sancte, serva eos in nomine tuo : et, in hoc mun12. do cum essem cum illis, ego servabam eos in nomine tuo. Quos dedisti mihi, custodivi; et neimo * perit de illis, nisi filius perditionis, ut Scriptura implere15. tur. Nunc autem at te venio, et haec loquor in hoc mundo, ut habeant gaudium meum expletum in semetipsis. 14. Ego dedi illis verbum tuum , et hic mundus odit illos, quia non sunt de hoc mundo, sicut ego non sum de hoc mundo.

15. * Non rogo, ut M6. tollas illos de mundo : non sunt, s. . c. . t (a) ego i non sum de hoc mundo. M7. Sanctifica illos in veritatem. Verbum tuum Vetuin 18. est. Sicut (b) me f misisti in (c) hunc f mundum , et ego misi illos in hunc munM9. dum : et pro illis ego me sanctifico; ut sint ipsi sanctificati in veri20. tatem. Non pro his tantum |rogo, sed pro illis, q. . i credituri sunt per verbum illo21. rum in me; * ut OmneS umulm sint, sicut tu Pater in me, et ego in te, ut et illi quoque in nobis (e) sint f : ut mundus sic credat, quia tu me misisti. 92. Et $ gloriam, quam dedisti mihi, * dedi illis ; ut sint unum, sicut et nos unum SuIImuS. 23. Et ego in illis,

CODEX VERONENSIS.

et clarificatus MM. sum in eis. Et jam non sum in hoc mundo, et hi in hoc mundo sunt, et ego ad te venio. Pater sancte, serva e0S in nomine 12. tuo. Cum eSSem cum eis, ego servabam eos in nomine tuo. Quos dedisti mihi, custodivi; et nemO ex eis perit, nisi filius perditionis, ut Scriptura impleatur. 15. Nunc autem ad te venio, et haec loquor in hoc mundo, ut habeant gaudium meum inpletum in semetipsis. 14. Ego dedi eis sermonem tuum, et mundus odio habuit eos, quia non sunt de mundo. M5. Non rogo, ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo. 16. De hoc mundo

non sunt, sicut (a) ego f non sum de hoc mundo. 17. Sanctifica eos in veritate. Sermo tuus veritas est. 18. Sicut (b) me t misisti in (c) hunc f mundum, et ego misi eos in hunc mun19. dum : et pro eis sanctifico me ipsum; ut sint ipsi sanctificati in veritate. 20. Non pro his rogo tantum, sed pro his, (d) qui credunt f per SermOnem e0rum in me ; 21. ut omnes unum

sint, sicut tu Pater in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis (e) sint i : ut mundus credat, quia tu me misisti. 22. Et ego claritatem, quam dedisti mihi, dedi eis; ut sint unum, sicut et nos unum SumuS. 25. Ego in eis,

CODEX BRIXIANUS.

et glorificatus sumineis. Etjam non sumin hoc mundo. et ipsi in hoc mundo sunt. et ego ad te venio. Pater sancte conserva eos in nomine tuo quos dedisti mihi. ut sint unum sicut et nos. Cum essem cum eis in hoc mundo. ego servabam eos in nomine tuo. Quos dedisti mihi. custodivi. et nemo ex his periit. nisi filius perditionis. ut Scribtura impleatur. Nunc autem ad te venio et haec loquor in hoc mundo. ut habeant gaudium meum impletum in semetipsis. Ego dedi eis sermonem tuum. et mundus odio habuit eos, quia non sunt de hoc mundo. sicut et ego non sum de hoc mundo. Non rogo ut tollas eos de mundo. sed ut

conserves eos a maligno. De hoc mundo non sunt. sicut et ego non sum de hoc mundo. Sanctifica eos in veritate. Sermo tuus veritas est. sicut tu me misisti in (c) hunc f mundum. ego misi eos in hunc mundum. et pro eis ego me ipsum sanctifico. ut sint et ipsi sanctificati in veritate Non pro his autem rogo tantum. sed et pro illis qui credituri sunt in me per verbum illorum. ut omnes unum sint. Sicut tu Pater in me. et ego in te. ut et ipsi in nobis unum sint. ut hic mundus credat. quia tu me misisti. Et ego gloriam quam dedisti mihi dedi eis. ut sint uiuim sicut ei nos unum sumus. Ego in eis.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS,

CODEX VERONENSIS.

et tu in me; ut sint perfecti in unum; ut sciat hic mundus, q . . . a tu me emisisti, et (a) * dilexi i i . . . os, sicut et tu me dilexisti. 24. Pater, quos dedisti mihi, volo ut ubi ego sum, et illi sint mecum; ut videant gloriam meam, quam dedisti mihi: quoniam dilexisti me anle constitut . . . nem mundi. 25. Pater juste, et hic mundus te non cognovit : ego autem te adgnovi, et hi cognoverunt, quia tu 26. me misisti. Et notum ad illis feci nomen tuum, et cognitum . . . ciam; ut caritas, qua me dilexisli, sit in eis, et ego in illis.

CAPUT XVIII.

1. His dictis, Jesus exi

it, et discipu-
li ejus trans
10rrentem
(b) Cedri f, ubi erat
horius, in quem
introiit simul
cum discipulis
2. suis. Sciebat
autem et locum
illum : quia fre-

quenter convenerat ibi Jesus cum discipulis suis. 5. Igitur Judas, accepta cohorte a * Principibus Sacerdotum, et de Pharisaeis ministros, venit ibi cum lancternis, et lampadibus, et armis. 4. Jesus (c) autem f sciens omnia, quae erant sibi ventura, exiit, et ait illis : * Quem quaeritis ? 5. Responderunt illi : Jesum NaZaraenum. Dixit illis: Ego sum. Jesus autem stabat, et Judas, qui eum traditurus erat, cum illis. 6. Ut ergo dixit illis : Ego sum : abierunt retro, et ccciderunt in terram. 7. Iterum illos interrogavit : Quem quaeritis? Ad illi dixerunt : Jesum Na8. zaraenum. * Dixi vobis, ego sum : si ergo me quaeritis, sinite hos ire : 9. ut * impleatur verbum, quod dixit : Quoniam, quos dedisti

[blocks in formation]

CODEX BRIXIANUS.

locum : quia frequenter Jesus convenerat illuc cum discipulis suis. 5. Judas ergo, cum accepisset a cohorte, et a Princidibus Sacerdotum, et Farisaeis ministros, venit illuc cum lanternis, et facibus, et armis. 4. Jesus (c) autem i sciens omnia, quae ventura erant super eum, processit. et dixit eis : Quem quaeritis? 5. Responderunt ei : Jesum Nazoreum. Dicit eis : Ego sum. Stabat autem et Judas, qui tradebat eum cum 6. ipsis. Ut ergo dixit eis: Ego sum : abierunt retrorsum, et cecideruut in terram. 7. Iterum ergo eos inlerrogavit Jesus: Quein quaeritis? llli autem dixerunt : Jesum Nazoreum. 8. Respondit Jesus: Dixi vobis, quia ego sum : si ergo quaeritis me, sinite hos abire : 9. ut impleretur sermo, quem dixit : Quia, quos

et tu in me ut sint perfecti in unum. et ut cognoscat hic mundus quia tu ìne misisti. et dilexisti eos. sicut me dilexisti. Pater quos dedisti mihi volo ut ubi ego sum. et illi sint mecum : ut videant gloriam meam, quam dedisti mihi, quia dilexisti me. ante constitutionem mundi. Patér juste. hic mundus te non cognovit. ego autem te noii cognovi et hi cognoverunt quia tu me misisti. Et notum feci eis nonien tuum. et notum faciam ut dilectio, quia dilexisti me. in ipsis sit et ego. in ipsis. Haec cum dixisset Jesüs egressus est cum discipulis suis. trans torrentem Cedron. ubi erat hortus. in quem introibit ipse. el discipuli ejus. Sciebat autem ét Judas qui traditurus erat eum ipsum locum. quia frequenter Jesus conve

niebat illuc cum discipulis suis. Judas ergo accepta cohortem militum. et quibusdam. ex Principibus Sacerdotum et Pharisaeorum ministris. venit illuc ciim laternis. el facibus. et armis. Jesus (c) autem f sciens omnia quae ventura erant super eum. procedens foras dixit eis. Quem quaeritis. Respondentes ei dixerunt Jesum Nazoreum. Dicit eis Jesus. Ego sum. Stabat autem el Judas. qui tradebat eum. cum ipsis. Postquam ergo dixit eis. Ego sum. abirunt retrosum. el ceciderunt in terram. Iterum ergo interrogavit eos. Quem quaeritis. llli autem dixerunt Jésum Nazoreum. l{espondit eis Jesus. Dixi vobis. quia ego sum si ergo me quaeritis. sinite hos abire. üt impleretur sermo quem dixit. Quia quos

- CODEX CORBEIENSIS. Codexms. Corbeiensis usque ad versum nonum hujus capitis xvi:i truncatus est.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

mihi, neminem
ex his perdi-
M0. di. Simon
igitur Petrus
habens gladi-
um, eduxit il-
lum, et percus-
sit servum
Principis Sa- *
cerdotum, et
amputavit
illi auricu!am
dextram. E-
rat autem n0-
meu servi
illius Mala-

chus.
11. Ait ergo Jesus Pe-
tro : Remitte
(a) gladium f in
teca sua. Cali-
cem, quem imi-
hi dedit Pa-
ler, non vis
bibam illum ?
12. Cohors igitur,
et tribunus,
et ministri
Judaeorum
adprehende- `
runt Jesum, et
adligaverunt
13. eum, et duxe-
runt ad An-
nam primum;
erat euim so-
cer Caiphae,
qui fuit Prin-
ceps Sacerdo-
tum anno il-
14. lo. Hic est
autem Cai-
phas, qui con-
silium Judae-
is ' dederat :
Quia expedit
unum homi-
nem mori
pro plebe, et non
tota gens pere-
15. at. Sequebatur

autem Jesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulus autem ille iiotus erat Principi Sacerdotum, et (b) simul + intravit cum Jesu in atrium Principis Sacerdo16. tum. Petrus vero stabat foris ad januam. Egressus ergo discipulus ille a. lius, qui erat nolus Principi Sacerdotum, dixit ostiariae : et induxit Petrum. 17. Dicit ergo ancilla ostiaria Petro : Numquid et tu de discipulis es hominis illius ? Et ait ille : Non sum. 18. Stabant autem servi, et ministri ad carbones, quia frigus erat : stabat autem et Petrus cum illis callicieiuS Se. 19. Princeps igitur Sacerdotum interrogavit Jesum de discipulis ejus, et de doctrina. 20. Respondit Jesus : Ego palam loCulllS Sum

CODEX VER0NENSIS.

dedisti mihi, non perdidi ex eis quemquam. 10. Simon ergo Petrus habens gladium, eduxit eum, et percussit servum Principis Sacerdotum, et abscidit auriculam ejus ; dextraim. Erat atllein n0mem Serv0 Malchus. 11. Dixit ergo Jesus Petro : Mitte (a) gladium + in vagina sua. Calicem, quem dedit mihi Pater, non vis bibam illum ? 12. Cohors ergo, et tribunus, et ministri Judaeorum comprehenderunt Jesum, et ligaverunt,

13. et adduxerunt

eum ad Annam primum ; erat enim S()cer Caiphae, qui erat Princeps Sacerdotum anni illius. 14. Erat autem Caifas, qui consilium dedit Judaeis : Quia expedit , unum hominem mori pro populo. 15. Sequebatur autem Jesum Simon Petrus, el alius disci

CODEX BRIXIANUS.

pulus. Discipulus autem ille erat notus Principi Sacerdotum, et (b) simul introivit f cum Jesu in átrium Principis Sacerdotum. 16. Petrus autem stabat ad osteum foris. Exivit ergo discipulus ille alius, qui erat notus Principi Sacerdotum, et dixit ostiariae : et introduxit Petrum. 17. Dixit ergo Petro illa ancilla ostiaria: Numquid et tu ex discipulis es hominis hujus ? l)icit ille : Non sum. 18. Stabant autem servi et ministri ad carbones, quia frigus erat : erat autem cum eis et Petriis stans, et calefaciens se. 19. Princeps ergo Sacerdotum ! interrogavit : Jesum de discipu!is ejus, et de doctrina * ejus. 20. Respondit Jesus:' Ego palam loculus Sum

dedisti mihi nullum perdidi ex ipsis. Simon ergo Petrus habens gladium. eduxit eumi. et percussit servuim I'rincipis Sacerdotum. et abscidit auriculam ejus dextram. Erat autem nomen servo illi. Malchus. Dixit ergo Jesus Petro. Remiue (a) gladium f in vagiua sua. Calicem quem dedit mihi Pater. non bibam illum. Cohors igitur et tribunus. et ministri Judaeorum comprehenderunt Jesuin. et ligaverunt eum. et adduxerunt eum. Ad Annam primuim. erat enim socer Caiphae qui erat Princeps Sacerdotum anni illius. Erat autem Caiphas. qui consilium dedit Judaeis. Quia expedit unum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Jesum Simon Petrus, et alius dis

cipulus. Discipulus autem ille notus erat Principi Sacerdotum. el (b) simul inlroibit ; cum Jesu. in airio Principis Sacerdotum. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exivit ergo discipulus ille alius qui erat nolus Principi Sacerdotum. et dixit ostiariae. et introduxit Petrum. Dicit ergo Pelro illa ancilla ostiaria. Numquid et tu ex discipulis es hominis hujus. Ad ille ait. Non sum. Stabant autem servi et ministri ad prunas. quia frigus erat. et calefaciebant se. erat autem cum eis Petrus. stans et calefaciens se. Princeps autem Sacerdotum interrogavit Jesum de discipulis ejus. et de doctrina ejus. Respondit ei Jesus. Ego palam locutus sum

CODEX CORBEIENSIS. - .

CAP. XVIII. — 11. in vaginam suam. , . * nonne bibam illum ?

18. ad carbones. . . recentiori manu, et calefaciebant se.*

VARIANTES LECTIONES.

1 Mm. dedit. Vulg. dederat.

* Gal. et Mm. non vis bibam?

BLANCHINI NOTÆ. (a) Post gladium, deest tuum, etiam in cod. Cant. et Golh. — (b) Ita et tex. (Gr. avvtiaiût.

CODEX VERCELLENSIS.

liuic mundo : et ego semper docui in Synagoga, et in templo, quo omnes Judaei conveniunt, et in occulto nihil locutus 21. sum. Quid me interrogas;? Interroga, qui audierunt quid illis locutus sum : et ecce hi sciunt, quae dixi ego. 22. Cum haec ille dixisset, unus adstans ex ministris dedit palmam in faciem Jesu. dicens. Si. . res pondis Principi Sacerdotum ? 25. Respondit illi Jesus : Si male locutus sum, testimonium * dic de malo; si autem be- , ne, quid me caedis? 24. Misit ergo illum Anna vinctum ad Caipham Principem Sacerdotum. 25. Erat autem Simon Petrus stans, et calficiens se ad ignem. Dixerunt ergo illi : Numquid et tum unus es de discipulis ejus ? Ad ille negavit, et dixit :

Non sum. 26. Dicit unus ex servis Principis Sacerdotum, qui cognatus erat illius, cujus absciderat Petrius auriculam : Nonne ego te vidi in hor27. to cum eo? Iterum ergo negavit, et statim gallus cantavit. 28. Adducunt ergo Jesum missum ad Caipham Principem Sacerdotum in praetorium. Erat autem mane, et ipsi non introierunt in praetorium, polluerentur, sed ut manducarent Pascha. 29. Exiit autem Pilatus ad illos foris, et dixit : Quam accusationem adfertis de hoc homine? 30. Responderunt Judaei, et dixerunt illi : Si non es. set malefaciens hic, numquam illum Iradidisse

muS. 51. Ait illis Pilatus : Accipite illum ergo vos, et secundum

CODEX VER0NENSIS.

Summ. 26. Dicit unus ex servis Pontificis, cognatus ! ejus, cujus abscidit Petrus auriculam : Non ego te vidi in horto cum 27. illo ? Iterum ergo negavit, et statim gallus cantavit. 28. Adducunt Jesum a Caiphan in praetorium. Erat autem inane, el ipsi non introierunt in praetorium, ul i)0n COntaminarentur, (a) sed f manducarent Pascha. 29. Exivit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit : Quam accusationem adfertis adversus hominem hunc ? 50. Responderunt, et dixerunt ei : Si non esset hic malefactor, non tibi traderemus euim. 31. Dicit eis Pilatus : Accipite eum vos, et se- ` cundum le

CODEX BRIXIANUS.

huic mundo.ego semper docuiinSynagoga.et in templo ubi omnes Judaei conveniunt. et in occulto non sum locutus quidquam. Quid me interrogas. Interroga eos qui me aulierunt. quid illis sum locutus. ecce hi sciunt

uae dixerim ego. Haec autem cum dixisset. unus

e adstantibus ministris. alapam percussit Jesum dicens. Sic respondis Principi Sacerdotum. Respondit ei Jesus. Si male loculus sum. teslimonium perhibe de malo. si autem bene quid me caedis. Misit ergo eum Annas vinctum ad Caiphan Principem Sacerdotum. Erat autem Simon Petrus stans et calefaciens se. Dixerunt ergo ei. Numquid et tu ex discipulis ejus es. Ille autem negavil. et dixit. Non sum.

Dicit unus ex servis Principis Sacerdotum. cognatus ejus. cujus abscidil Petrus auriculam. Nonne ego te vidi in horto cum illo. Iterum ergo negavil i et ius. et statim gallus cantavit. Illi auieii adducunt Jesuin ad Caiph.i. in pia •torio. Erat autem mane. et ipsi non introieruni in prætorium. ut non conlaminareiitur. sed iii inanducárenl Pascha. Exivit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit. Quam accusationem adfertis. adversus hominem hunc. Responderunt et dixeriti.t ei. Si non esset hic malefactor. non tibi uadidissemus eum. Dixit ergo eis Pilatus. Accipite eum vos. et secundum

CODEX CORBEIENSIS.

22. unus adstans ex ministris dedit palmam Jesu, dicens : Sic respondes Principi Sacerdotum ?

28. * ad Caipham in f praetorium, ne polluereintur.

WARJANTES LECTI0NES.

[ocr errors]

mundo : ego
semper docui
in Synagoga,
et in templo,
?' omnes
udaei conve-
niunt, et in
occulto locutus
sum nihil.
21. Quid me in-
terrogas? Inter-
roga eos, qui
audierunt quid
locutus sum
ipsis : ecce
hi sciunt, quæ
dixerim ego.
22. Haec autem
cum dixisset,
unus de ad-
stantibus mi-
nislris dedit
palmam Jesu,
dicens : Sic
respondes
Principi Sa-
cerdotum ?
25. Respondit ei
Jesus : Si male
locutus sum,
testimonium
perhibe de ma-
lo ; si autem
bene, quid
me caedis?
24. Misit ergo
eum Annas
vinctum ad
Caiphan pon-
tificem.
25. Erat autem
Siimon Petrus
stans, et cale-
faciens se.
Dixerunt
ergo ei : Num-
quid el tu
ex discipulis
ejus es?
Negavit ille,
et dixit: Non

* Et ita cod. Ga!. et Mm.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Post sed, deest ut, etiam in Cod. Cant, et Goth,

CODEX VERCELLENSIS.

legem vestram judicate de

illo. Dixerunt * ergo illi Judaei : Nobis non licet quemquam occide32. re; ut verbum Jesu impleretur, quod dixit, significans * qua morte esset moritutuS. 33. Jntravit ergo iterum in prætorium PilatuS et VOCavit ad se Jesum, et dixit ad eum : Tu es Rex Ju54. daeorum ? Et respondit Jesus: A te haec dicis, an alii tibi dixerunt? 35. Respondit Pilatus: Numquid et ego Judaeus sum? Gens tua, et Principes Sacerdotum tradiderunt te mihi : quid fecis-* 36. ti? Respondit Jesus : Regnum In0unm nOn est de hoc mundo : si * ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei concertarent, me ego traderer Judaeis :

CODEX VERONENSIS.

gem vestram judicate de

eo. Dixerunt ergo ei Judaei : Nobis non licet interficere quem52. quam; ul sermo Jesu impleatur, quem dixit, significans qua morte Inoreretur. 33. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Jesum , et dixit illi : Tu es Rex Judaeorum ?

54. Respondit Jesus :

A te metipso (a) tu f hoc dicis, an alii tibi dixerunt de me ? 35. Respondit Pilatus : Numquid ego Judaeus sum? Gens tua, et Princeps Sacerdotum tradiderunt te mihi : quid fecisti ? 36. Itespondit Jesus; Regnum meum non est de mundo hoc : si de hoc mumdo esset regnum meum , ministri mei decertarent, ut non traderer Judaeis : nunc autem regnum

meum n0n
est hinc.
37. Dixit itaque
ei Pilatus :
Ergo Rex

es tu ?
Respondit Jesus :
Tu dicis, quia
Rex sum

ego. Ego ad hoc natus sum, et ad hoc veni in hunc mundum, ut testimonium perhibeam veritati : omnis qui est ex veritate, audit meam VOCem. 38. Dicit ei Pilatus : Quid! est veritas ? Et, cum hoc dixisset, iterum exivit ad Judaeos, et dicit eis: Ego nullam invenio in eo Causam. 39. Est autem consuetudo vobis , ut unum dimittam in Pascha vobis : ergo dimittam vobis Regem Judaeorum ? 40. Clamaverunt ergo omnes : Non hunc, sed Barabban. Erat autem Barabbas

latro.

[ocr errors]

CODEX BRIXIANUS.

legem vestram judicate eum. Dixerunt ergo ei Judaei. Nobis non licet occidere quemquam. ut sermo Jesu impleretur quem dixit. significans qua morte esset moriturus. Iniroibit ergo iterum in prætorium Pilatus. et vocavit Jesum et dixit ei. Tu es Rex Judaeorum. Respondit Jesus. A te metipso hoc dicis an alii tibi dixerunt de me. Respondit Pilatus. Numquid ego Judaeus sum. Gens tua. et Principes Sacerdotum. tradiderunt te mihi. quid fecisti. Respondit Jesus. Regnum meum non est de hoc mundo. si ex hoc mundo esset regnum meum. ministri mei utique concertarent. ne traderer Judaeis. nunc au

lem. regnum meum non est hinc. Dixit itaque ei Pjlatus. Ergo Rex es tu. Respondit Jesus Tu dicis. quia Rex sum ego. Ego in lioc natus sum. et ideo veni in mundo. ut testimonium perhibeam veritati. omnis qui est ex veritate. audit vocem meam. Dicit ei Pilatus. Quid est veritas. Et cum hoc dixisset. iterum exivit ad Judaeos. et ait illis. Ego nullam invenio causam in eo. Est autem consuetudo vobis. ut unum dimittam vobis in Pascha. vultis ergo. dimittam vobis Regem Judaeorum. Exclamaverunt iterum omnes dicentes. Non hunc, sed Barabban. Erat autem Barabbas latro.

: CODEX CORBEIENSIS.

40. Rabbi Barabam.

WARIANTES LECTIONES.

1 Gat. ergo Judaei : Nobis. Mm. ergo ei : Nobis. Vulg. ergo ei Judaei : Nobis. Mm. quia esset morte moriturus. Vulg. qua morte esset moriturus. * Gat. de mundo... ne traderer. Vulg. de hoc mundo... ut non traderer. * Gat. exivit ad Judaeos, et dicit eis... Ego nullam cau

nunC aulem
regnum me-
um nOn €St
hinc.
37. Ait Pilatus : Tu
ergo Rex es
Judaeorum ?
Respondet Jesus:
Tu dicis, quia
Rex sum ego.
Ad hoc malus
sum, et ad hoc
veni in hunc
mundum,
ut testimo-
nium perhi-
beam veri-
tati : omnis ,
qui de veri-
tate est, au-
dit vocem
meam.
38. Ait illi Pilatus:
Quid est ve-
ritas ? Et, cum
hoc dixisset,
iterum foris
* egressus est
ad Judaeos,
et ait illis: Ego,
nullam in
illo invenio
59. causam. Est
autem vobis
° consuetu-
do, ut unum
dimittam
vobis : vultis
ergo Regem
Judaeorum ?
40. Clamaverunt
autein omnes,
dicentes : Non
hunc, sed Ba-
rabban. Erat
autem Barab-
bas latro.

sam mortis invenio in eo. Mm. ad Judaeos foras, et dicit
ad eos : Ego. Vulg. exivit ad Judaeos, et dixit eis. Ego
nullam invenio in eo causam.

* Mm. consuetudo vobiscum, ut unum dimittam vobis vinctum in Pascha. Vulg. consuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in Pascha.

[merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »