Obrazy na stronie
PDF

vobis, ut gau-
dium meum
in vobis sit, et
gaudium ves-
trum implea-
12. tur. Hoc est man-
datum meum,
ut diligatis in-
vicem, sicut
et ego dilexi
15. vos. Majore
hanc carita-
tem nemo ha-
bet, ut animam
suam (a) ponat i
pro amicis su-
14. is. Vos amici
mei estis, si re-
ciperitis quod
praecipio vo-

bis.
15. Jam non (b) * dico i
vos servos, sed
amicos. . . .
nescit servus,
quid faciat
Dominus ejus. Vos
autem dixi a-
micos, quia om-
nia, quae audi-
vi a Patre meo,
nota vobis fe-
16. ci. Non
vos me elegis-
tis ; sed ego vos
elegi, et posui
vos, ut eatis, et
fruclifecitis,
ut fructus ves-
ter maneat , ut
quodcumque
* a Patre petie-
ritis in nomi-
ne meo, det v0-
17. bis. flaec
vobis mando,
ut diligatis in-
18. vicem. Si hic
mundus vos

CODEX VERCELLENSIS.

odit, scitote quia me prius (c) odiit. 19. Si de hoc mundo essetis, mundus vos utique amaret : quia autem de hoc mundo non estis, sed ego elegi vos de lioc mundo, ideo vos odit mundus. 20. Memores est0te sermonis, quod ego dixi vobis : Non est servus major Domino suo, nec Apostolus major ejus, qui misit eum. Si haec nostis, felices estis, si feceritis ea : non de omnibus vobis dico. Ego scio, quos elegerim. Si me persecuti sunt, et vos persequentur : si sermonem meum SerWaverunt, et vestrum SerWa21. bunt. Sed haec omnia faciunt vobis propter nOmel] neum : quia ignorant eum, qui me misit. %2. Si non venissem, et locutus illis fuissem, peccatum non haberent :

CODEX VERONENSIS.

sum vobis, ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum implea12. tur. IIoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi 15. vos. Majorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam (a) ponat f pro amicis suis. 14. Vos amici mei estis, si feceritis quae ego praecipio vobis. 15. Jam non (b) dico f vos servos, quia servus nescit quid facit Dominus ejus. Vos autem dixi amicos, quia omnia, quaecumque audivi a Patre meo, nota feci vobis. 16. Non vos me elegistis ; sed ego elegi vos, et posui vos, ut ealis, et fruclum adferatis, et fructus vester maneat : ut quodcumque petieritis a Patre in nomine meo, det vobis. 17. I!aec mando vobis, ut dili

CODEX BRIXIANUS.

galis invicem. 18. Si mundus vos odit, scitote quoniam me (c) priorem f odio habuit. 19. Si de mundo fuissetis, mundus, quod suum erat, diligeret : vero enim quia de mundo non estis, sed ego elegi vos de mundo, propterea odit vos mundus. 20. Mementole SermOnem quem ego dixi vobis : Non eSl ServinS major Domino Su0. Si me persecuti sunt, et vos persequentur : si sermonem meum • servaberunt, et veStrum 21. servabunt. Sed haec faciunl omnia (d) circa vos f propter nomen meum; quia nesciunt eum, qui me misit. 22. Si non venissem, et locutus fuissem eis, peccatum non haberent :

vobis. ut. gaudium meum in vobis maneat. et gatidium veslrum impleatur. IIoc est praeceptum meum. ut diligatis invicem. quemadmodum dilexi vos. Majore hac dilectione. nemo habet. ut animam suám quis ponat pro amicis suis. Vos ainici mei estis. si fécerilis quae ego praecipio vobis. Jam non (b) dico j vos seryos. quia servus nescit quid faciat Dominus ejus. Vos autem dixi amicos quiâ omnia quaecumque audivi a Patre meo nota feci vobis. Noii vos me elegistis. sed ego vos elegi. et posui vos. ut et vos fructum afferatis. et fruëtus véster maneat. ut quidquid petieritjs Patrem in nomine meo det vobis. Ilaec mando vobis. ul di

ligatis invicem. Si hic mundus vos odit. scitote. quia me priorem vobis odio habuit. Si de hoc muiido fuissetis. mundus utique quod suum est diligeret. quia vero de hoc mundo non estis. sed ego elegi vos de hoc mundo. propterea odit vos mimlus. Memenlote sermonis. quem ego dixi vobis. Non est servus major Domino suo. Si me persecuti sunt. et vos persequentur. si sermonem meum servaverunt. et vestrum servabunt. sed haec omnia facient vobis. propter nomen ineum. quia ignorant eum qui me misit. Si non venissem et locutus eis fuissem. peccatum non haberent.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

nunc ver0 excusationem non habent de pecca10 Su0. 23. Qui me odit, et Patrem meum 24. odit. Si opera non fecissem in illis, quae nemo alius fecit, peccatum non haberent : * nunc autem et viderunt, et oderunt me, et Patrem 95. meum. Sed ut impleatur verbum, quod in lege eorum scribtum est : Quoniam oderunt T' me gratis. 26. Cum ergo venerit Paracletus ille, quem ego mittam vobis a Patre meo, spiritum veritatis, qui de Patre meo procedit, ipse testificahitur de me : 27. et vos testim0 nium perhi- . . betis, quia ab initio mecum estis.

[ocr errors][merged small]

rit vos, aestimet se sacrificium Deo 3. offerre : et haec ' facient vobis, quia non noverum 1 Patrem, neue me. . Haec locutus sum vobis; ut, cum venerit hora, memores sitis, quia ego dixi vobis. 5. Haec autem vobis ab initio non dixi, quia vobisCum eram : nunc (a) vero i eo ad eum, qui me misit* et nemO ex vobis interrogat me, Qu0 6. T. . . ? Sed quia haec locutus sum vobis, tristitia cor vestrum im7. plevit. Sed ego veritatem vobis dico : expedit vobis ut ego eam : nam, si non abiero ego, Paracletus non veniet ad vos : si autem ego abiero, mittam illum ad vos. 8. Et cum venerit ipse, aruet mundum e peccato, et de justitia, et 9. de judicio. De

[blocks in formation]

CODEX BRIXIANUS.

nuncautem. excusationem non habent de peccato suo. Qui me odit et Patrem meum odit. Si opera non fecis§€m in eis. quae nemo alius fecit. peccatum non haberent. nunc autem et viderunt. et oderunt. et me et Patrem meum. Sed ut impleatur sermo qui in lege eorum scribtus est. Quia odio me habuerunt grátis. Cuua autem venerit Paracletus. quem ego juiutam vobis a Patre. spiritum veritatis. qui a Patre procedit. ille te$timonium perhibebit de me. et vos iestimonium perhibetis. quia ab initio mecum estis. Haec locutus sum vobis. ut non scandalizemini. De synagoga vos expellent. sed veniet h9ra, ut omnis qui intérfecerit vos arbitretur se sacrificium obtu

lisse Deo. sed haec facient vobis. quia non c0gn0verunt Patrem neque me. Haec autem locutus sum vobis. ut cum venerit hora illorum. reminiscamini quia eg0 dixi vobis. Haec autem vobis ab initio non dixi. quia vobiscum eram. nunc (a) autem f vado ad eum qui me misit. et nemo ex 'vobis intérrogat me Quo vadis. Sed quia haec locutus sum vobis. tristitia replevit cor véstrum. Sed ego veritatem dicQ vobis. quoniain expedit vobis ut ego vadam. nam si ego non abiero Paracletus non veniét ad vos. si autem abiero. mittam eum ad vos. Et veniens ille. arguet mundum de peccato. et de justitia. et de judicio. De

CODEX CORBEIENSIS.

24. Si opera non feci in illis.

CAP. XVI. —-2. *,Extra Synagogas fecerunt vos.

VARIANTES LECTIONES.

a Gat. et Mm. facient, quia. Vulg. facient vobis, quia.

2 Gat. Extra synagogam facient vos. Mm. eis, qùæ in synagogis venientyobis.

(a). Ita et tex. Gr. 8i.

BLANCHINI NOTAE.

CODEX VERCELLENSIS.

peccato quidem, quia non crediderunt 10. in me : de justitia autem, quod eo ad Patrem, et jam me non vide11. bitis : de judicio, quia Princeps hujus mundi judicatus

est. 42. Adhuc multa habeo, quæ dicam vobis : sed non potestis (b) illa f modo 15. portare. Sed cum venerit Spiritus veritalis, ille vos deducet in omnem verilatem. Non enim * loquitur a se, sed quaecumque audierit, loquetur, et quae ventura sunt, adnumtiavit vobis. 14. llle me honorificavit, quia de meo accipiet, et adnuntiavit vobis. 15. Omnia quaecumque habet Pater, mea sunt. ldeo dixi vobis : Quia de meo accipit, et ad

nuntiavit 16. vobis. Pusillum, et non videbitis me: et iterum pusillum, et videbitis me. 17. Dixerunt ergo * discipuli ejus ad invicem : Quid est hoc, quod dixit nobis : Ecce pusillum, et non videbitis ine, et post pusillum, et videbitis me : et quod dixit : Eo ad Patrem, 18. (d) Quid est • hoc pusillumi? non intellegimus quid dixit. {9. Cognovit (e) Jesus;, quia volebant eum interrogare, et * ait illis : De hoc quaeritis ad invicem, quia dixi : Pusillum, et non videbitis me, et iterum pusillum, et videbitis me. 20. Amen, amen dico vobis, quoniam vos flebitis, et lugebitis, mundus autem gauάebit : (f) vos ; tristes eritis, sed tristitia ves

CODEX VERONENSIS.

quidem, quia non (a) credunt ; M0. in me : de justitia vero, quia eo ad Patrem, et jam non videbitis 11. me : de judicio autem, quia Princeps mundi hujus jam judicatus est. 12. Adhuc habeo multa vobis dicere : sed non potestis (b) ea f portare 15. modo. Cum enim venerit ille Spiritus veritatis, (c) deducet vos in veritate omni f. Non enim loquitur a semetipso, sed haec, quae audit, loquetur, et quae venient, adnunciabit 14. vobis. Ille me clarificabit, quia de meo accipiet, et adnunciabit vobis. 15. Omnia quaecumque habet Pater, mea sunt. Propterea dixi : Quia de meo accipiet, et adnuntiabit vobis.

CODEX BRIXIANUS.

M6. Modicum, et jam non videbitis me : et iterum modicum, et videbitis me. M7. Dixerunt ergo discipuli ejus ad alterutrum : Quid est hoc, quod dicet nobis : Modicum, et non videbitis me, et iterum modicum, et videbitis me : el : Quia vado ad 18. Patrem. (d) Quid est hoc m.odicum f ? nescimus quid loquitur. 19. Cognovit (e) Jesus f, quia volebant eum interrogare, et dixit eis: De hoc quaeritis cum alis alio, uia dixi : Moicum, et non videbitis me, et iterum modicum, et videbitis me. 20. Amen, amen dico vobis, quia vos flebitis, et lugebitis, mundus autem gaudebit : (f) vos t tristes eritis, sed tristitia

[blocks in formation]

me. et iterum modicum et videbitis me quia vado ad Patrem. Dixerunt ergo discipuli ejus ad alterutrum. Quid est hoc quod dicit nobis. Módicum. et non videbitis me. et iterum modicum. el videbitis me. et quia vado ego ad Patrem. Dicebant ergo Quid est hoc quod dicit modicum nescimus quid loquitur. Cognovit autem Jesus. quia volebant eum interrogare.et dixit eis. De hoc quaeritis inter vos. quia dixi Modicum et non videbitis me. et iterum modicum et videbitis me. Amen amen dico vobis quia vos plorabitis et flebitis mundus autem gaudebit. (f) vos t tristes eritis. sed tristitia vestra

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

C0I)EX VERCELLENSIS.

tra in gaudiuiii ' conver21. tetur. Mulier cum parturit, tristitiam habet, quia venit (a) dies f ejus : cum autem genuerit puerum , amplius n0n eSt memor tribulationis propter gaudium , quia natus est h0— * mo in hunc mundum. 22. Et vos igitur modo tristi. tiam habebi. tis, iterum autem videbo vos, et gaudebit cor vestrum, et gaudium vestrum nemo aufe25. ret a vobis. Sed in illa die nihil me interrogabilis. Aimen, amen dico vobis, quoniam si quid petieritis* Patrem in nomine meo, da24. vit vobis. Usque adhuc non petistis quicquam in momine meo : petite, et accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum. 2ö. Haec dixi vobis

in similitudinibus. Weniet hora ut jam non in similitudinibus vol)is loquar, sed palam de Patre nuntiavo vol)is. 26. In illa die in nomine meo petite, et ego rogabo prop27. ter vos. lpse enim Pater amat V0S : me a . mastis, et credidistis, quoniam ego a I)eo 28. exivi, et a Patre veni in hunc mundum : iterum relinquo hunc mundum, et vado ad Patrem. 29. Dicunt illi discipuli : Ecce nunc palam loqueris, et similitudinem mul30. lam dicis. Nunc scimus te omnia nosse, nec indigeri ut te quisquam interroget : in hoc credimus, quia a Deo vemisti. 51. [{espondit illis Jesus : A modo cre52. ditis ? Ecce veniet hora, et jam venit, ut dispargamini unusquisque in sua regi0

CODEX VERONENSIS.

vestra in gaudium conver21. tetur. Mulier cum parit, tristitiam habet, quoniam venit (a) dies f ejus : Cuin atltein peperit puerum, jam non meminit pressurae propter gaudium, quia natus est homo in hunc 22. mundum. Et vos nunc quidem tristiliam habebiuis, iterum auteim videbo vos, et gaudebit cor veslrum, et gaudium veStrum nemo (b) tollit f a 25. vobis. Et in illo die nihil me interrogatis. Amen, amen dico vobis, si quid petieritis a Patre in nomine meo, dabit 24. vobis. Usque modo non petiistis nihil in nomine meo : petite, et accipietis, ut gaudium vestruin sit impletum. 25. Haec in proverbiis locutus sum vobis.

[ocr errors]

in gaudium erit. Mulier cum parit tristitiam habet. quia venit hora ejus. cum autem natus fuerit infans. ultra non meminit tribulationis. prae gaudio. quia natus est homo in mundo. Et vos igitur. nunc quidem tristitiam habeiis. iteruin autem videbo vos. et gaudebit cor vestrum. et gaudium vestrum. nemo (b) aufert f a vobis. Et in illo die. me non rogabitis quicquam. Amen amen dico vobis. siquid petieritis Patrem in nomine meo dabit vobis U- que modo. non petistis quicquam. in nomine meo Petite et accipietis ut gaudium vestrum sit adiupletum. IIaec in proverbiis locutus suiu vobis. Sed veniet hora cuiii jam non in proverbiis lo

[blocks in formation]

in cod. Uant.

Veniet hora cum jam non in proverbiis loquar vobis, sed palam de Patre manifestabo vobis. 26. lllo die in nomine meo petitis, et non dico vobis, quia ego rogabo 27. Patrem ; ipse enim Pater diligit vos, quia vos me diligitis, 28. et creditis, quia a Deo (c) exivi f , et veni in hunc mundum : iterum relinquo mundum, et vado ad Patrem. 29. Dicunt ei discipuli ejus : Ecce nunc palam loqueris, et proverbium nullum dicis. 50. Nunc scimus quoniam scis omnia , et non opus est tibi ut quis te interroget: in hoc credimus, quoniam a Deo existi. 31. Respondit eis Jesus : Modo 52. credulis? Ecce venit hora, et jam venit, ut dispargamini unusquisque in suà regione,

quar vobis. sed palam de Patre adnunciabo vobis. In illa die. in nomine meo postulabitis. et non dico vobis. quia ego rogabo Patrem de vobis. lpse enim Pater diligit vos quia vos me diligitis. et credidistis quia ego a Deo exii. Exivi a Patre. et veni in hunc mundiim. iterum relinquo hunc mundum. et vado ad Patrem. Dicunt ei discipuli ejus. Ecce nunc palam loqueris. et proverbium nullum dicis. Nunc ergo cognoscimus quia scis omnia , et non opus est ut quis te interroget. in hoc credimus quia tu a Deo veni- ti. Respoiidii eis Jesus. Modo crediiis. Ecce veniet hora. et nunc venit. ut dispergamini unusquisque in pro

CODEX CORBEIENSIS.

[blocks in formation]

WARIANTES LECTIONES.

[merged small][ocr errors]

- BLANCHINI NOTÆ. (a) Ita et cod. Cant. fiuipa. — (b) Ita et tex. Gr. atpst. — (c) Post exivi, deest iterum, Exivi a Patre, etiam CODEX VERCELLENSIS.

ne, et me solum * relinquatis : sed non ero solus, quia Pater meCum

eSt. 35. Haec locutus sum vobis, ut in me pacem habeatis. ln hunc mundum vexationem * habebitis : sed gaudete, quia ego vici mundum.

CAPUT XVII.

1. Haec locutus est Jesus: et adlevatis oculis suis in caelum, dixit : Pater venit hora, honorifica Filium tuum, ut Filius tuus te honorificet : 2. sicut dedisti illi potestatem universae carnis, ut omne, quod dedisli ei, dei illis vitam aeternaim. 5. Haec est autem vita aeterna, ut sciant te unum weruim Deum, et quem misisti Jesum 4. Christum. Ego te honorificavi super terram : opus, quod dedisli mihi ut

facerem , per5. feci illud : et nunc honorilica me tu Pater , aput te ipsum, gloria, quam habebam aput te , ante unam mun. dus esset. Manifeslavi nomem luuin hominibus, quos mihi dedisti de hoc mundo. Tui erant, et mihi illos dedisti, et °. verbum tuum CuSl0dierunt. 7. Nunc (a) cognovi f quoniam omnia , quae mihi dedisti, 8. a te sunt: qu . . a verba, quae mihi dedisti, dedi illis; et * ipsi acceperunt illa vere, quia a te (b) exierunt : i, . . t crediderunt, quia tu me 9. misisti. Ego pro illis roo : non pro iî hoc rogo, sed pro illis, quos mihi dedisti, qui10. a tui sunt : et mea omnia, lua sunt, et quae tua sunt, Imea Sunt : et

CODEX

et me solum relinquatis : et non sum solus, quoniam Pater mecum eSt. 55. Haec locutus sum vobis, ut in me pacem habeatis. In hoc autem mundo praessuram habebitis : sed bono animo estote, ego vici mundum.

CAPUT XWII.

M. Haec locutus est Jesus : et allevatis oculis in caelum, dixit : Pater venit hora, clarifica Filium tuum, ut Filius tuus clarificet 2. te : sicut dedisti ei potestatem omnis carmis, ut omne, quod dedisti ei, det eis vitam aeterInaiim. 5. Haec est autem vlla aeterua, ut cognoscant te soluim et verum Deum, et quem misisli Jesum Christum. 4. Ego te clarificavi super terratii, uiio Opere consum

CODEX BRIXIANUS. *

pria, et me solum relinquatis. et non sum solus. quia Pater mecum est. Haec locutus sum vobis. ut in me pacem habeatis. In hoc autem mundo. tribulationem habebitis. sed constantes estote. quia ego vici mundum. Haec locutus est Jesus. et elevavit oculos suos in caelum et dixit. Pater. venit hora. clarifica Filium tuum. ut Filius tuus clarificet ie. sicut dedisti ei potestatem ommis carmis. ut omne quod «dedisti ei. det ei vitam aeternam. Ilaec esl auilem vita aeterna. ut cognoscant te solum vernm Deum. et «juem misisti Jesum Christum. Ego te clarificavi super terram opus consummavi quod dedisti mihi ut

WERONENSIS.

mato, quod dedisti mihi ut facerem : 5. et nunc clarifica me tu Pater, aput temetipsum, claritatem, quam habui, priusquam mundus esset, 6. aput te. Manifestavi nomen tuum hominibus, quos dedisti mihi de hoc mundo. Tui

orant, el mihi

illos dedisti, et Sermonem tuum Serva])e7. runt. Et nunc (a) cognovi ; quia omnia »* quaecumque dedisti niihi, abs te sunl : 8. quia verba, quae dedisti, dedi eis; et ipsi acceperunt ea, et cognoverunt, quia vere a le (b) exierunt t : et credideruní, quia tu me mi9. sisti. Ego pro eis rogo : Non pr9 mundo rogo, sed pro eis, quos dedisti mihi, quia 10. tui sunt : et mea omnia, tua sunt, et tua, (c) mea t :

facerem. et nunc glorifica me tu Pater. gloriam quam habui aput te ipsum. priusquam mundus esset. Manifestavi nomen tuum hominibus. quos dedisti mihi de hoc mundo. Tui erant. et mihi eos dedisti. et sermonem tuuin custodierunt. Nunc (a) cognovi f quia omnia quae dedisti mihi abs te sunt, quia verba quae dedisti mihi. dedi eis. et ipsi acceperunt et cognoverunt. quia vere a te exivi, et crediderunt quia tu me misisti. Ego pro eis rogo. Nun pro mundo rogo, sed pro his quos dedisti mihi. quia tui sunt. et mea omnia tua sunt. et tua (c) mea i.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »