Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

antem Principes Sacerdotum ut et Lazartm occide11. rent : quia multi (a) Judaeorum f propter i!lum ibanu et credebant in Jesum. 12. Altera die turbae mullae, quae venerant ad diem festum, audites quod Jesus venit in Hie15. rosolyma, acceperunt flores palmarum, el exierunt . . . li obviam, . . . lamabant, dicentes : 0ssamna filius David, benedictus, qui venit in nomine Domini, Rex lstrahel. 14. Et invenit Jesus asinum, et sedit super illum, sicut scrip15. Notum est: Noli timere filia Sion : ecce Rex tuns ' veiuit imansuctus sedens super pullum asinae. 16. Haec autem non cognoverunt prius discipuli ejus: sed cum glorificatus esset Jesus, tunc reilleim0ra

[blocks in formation]

CODEX VERONENSIS.

autem Principes
Sacerdotum
ut et Lazarum
interficerent :
11. quia multi
propter illum
abibant (a) Ju-
daeorum ;,
et credebant
in Jesum.'
12. ln crastinum
autem turba,
quae venit
ad diem
festum, cum
audissent
quia venit
Jesus Hiero-
15. solyima, acce-
perunt flores
palmarum,
et processerunt
obviam ei,
et clamabant :
Ossanna, be-
medictus, qui
venil im
nomine Do-
mini Rex Is-
trahel.
14. Et invenit
Jesus asellum,
et sedit su-
per eum,
sicut scriptum
eSt :
M5. Noli timere
filia Sion :
ecce Rex
tuus venit
sedens super
pullum asini.
16. Ilaec non
cognoverunt
discipuli ejus
primum : sed
quando clarifi-
catus est Je-
sus, recordati

sunt quia
haec erant
scripta: et
haec fecerunt ei.
17. Testimonium
ergo perhibe-
bat turba,
quae erat
cum eo quia
Lazarum vo-
cavit de mo-
numento, et
suscitavit eum
a morluis.
18. Propterea ol)-
viam ei venit
turba : quo-
niam audie-
runt quia
hoc fecit

signum.
19. Pharisaei er-
go dixerunt
ad semetipsos:
Videtis quia
non (b) prode-
eslisi quic-
quam ? ecce
omnis mundus
post eum
20. abiit. »{< Erant Graeci
quidam »< ex his, qui
ascenderant
ut adorarent
in die festo.
21. Hi ergo ac-
cesserunt ad
Philippum, qui
erat a Betsai-
da Galilaeae,
et rogabant
eum, dicentes : -
l)omine, volumus
Jesum videre.
22. Venit Philippus,
et dicit An-
dreae : Andreas
autem, et Pli-
lippus iterum

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS. '

et dicunt ad Jesum. 25. Ad ille respondit eis, dicens: Venit hora, ut honorifi. cetur Filius hominis. 24. Amen, amen dico vobis, nisi granum tritici cadens in terra, mo25. riatur, ipsum solum manebit ; si vero moriatur, multum fructum adferet. Qui amat animam suam, perdet illam : * et qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternam custodiet il26. lam. Si quis mihi ministrat, sequatur me : et ubi ego sum, ibi et minister meus erit. Si quis mihi ministrat, honoravit illum Pater meu$. 27. Nunc anima mea turbatur. Et quid dicam ? Pater, libera me de hanc hora : sed ideo veni in hanc horam. 28. Pater, * honori

fica nomen tuum. Wenit; autem vox de caelis, dicens: Et honorificavi, et iterum honorificabo. 29. Turba, quae stabat, et audiebat, dicebat : T0nitrua * factaj sunt. Alii dicebant : Angelus est illi locutus. 50. Respondit Jesus, et dixit illis : Non propter me vox haec venit, sed prop51. ter vos. Nunc judicium esl hujus mundi : nunc Princeps hujus mundi mittitur 32. foras. Ego cum exallatus fuero de terra, omnia traham ad me. 55. (Hoc autem dicebat, significans qua morte erat moriturus.) 54. Respondit illi turba : Nos audivimus scriptum in lege, (b) quod i Christus manet in aelernum : el quomodo tu dicis : Quod oportet exaltari Filium hominis? Qui

CODEX VERONENSIS.

dicunt ad Jesum. 25. Jestis autem respondit eis, dicens: Venit hora, ut clarificetur Rilius hominis. 24. Amen, amen dico vobis, nisi granum tritici cadens in terram, mortuum fuerit, 25. ipsum solum manet; si auteim mortuum fuerit, multum fructum adferet. Qui amat animam suam in hoc mundo, perdet eam : et qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternam Custodit eam. 26. Si quis mihi ministrat, sequatur me : et ubi ego sum, illic et minister meus erit. Si quis autem mihi ministraberit, honorificabit eum Pater. 27. Nunc anima mea turbatur. Et quid dicam ? Pater, salvifica me Pater ex hac hora : sed propterea

CODEX BRIXIANUS.

dixerunt ad Jesum Jesus autem. respondit eis dicens. Venit hora ut clarificetur Filius homi

[blocks in formation]

Pater clarifica momen tuum. Venit ergo vox de caelo. Et clarificavi. et iterum clarifieavo. Turba ergo quae

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

C0DEX VERCELLENSIS.

est hic Filius hominis? 35. Ait illi Jesus: Adhuc modicum (a) tempus i lux in vobis est. Ambulate dum lucem habetis, ne vos tenebrae conprehendant: si quis ainbulet in teneh)ris, * nescit 56. quo eat. Dum lucem hahetis, credite in lucem, ut filii lucis sitis. Haec locutus est Jesus : et abiit, et abscon37. dit se. Cum tanta autem signa fecisset coram illis, non crediderunt in eum : 38. ut verbum Esaeiae Profetae impleretur, quod dixit: Domine, quis credidit auditui nostro? et bracchium Domini cui revelatum est;? 39. Propterea non poterant credere, quia iterum dixit Ese40. ias : Obcecavit oculos

Adhuc modicum (a) temporis ;. lux in vobis est. Amhulale dum lucem habetis. ul tenebrae vos non conprehendant. qui ambulat in tenebris nescit quo vadât. Dum lucem habetis. credite in lucem. ut filii lucis sitis. Haec locutus est Jesus. et abiit. et abscondii se ab eis. Cum autem lanta signa fecisset in conspectu eorum. non crediderunt in eum. ut sermo Esaiae Prophetae impleretur. quem dixii. Domine quis credidit auditui iiostro, et bracchium Domini

illorum, et induravit COr eorum : ut non videant oculis, * et non intellegant corde, et convertantur, el Sanem illos. 41. Haec dixit Eseias, quando vidit gloriam ejus, et locutus est 42. de illo. Werumtamen et eX Principibus multi crediderunt in illum :' sed propter Pharisaeos non confitebantur, ne de Synagoga ei43. cerentur. Amaverunt enim gloriam hominunu magis, quam gloriam Dei. 44. Jesus autem (c) clamabat, dicens: Qui credit in me, nOn Cre— dit in me, sed in eum, qui me 45. misit. Et qui me videt, videt eum, * qui 46. me misit. Ego lumen in huIIo mundum veni; ut omnis, qui credit in me, in tenebris In0In maneat.

CODEX VER0NENSIS.

est Filius hominis? 55. Dicit ergo eis Jesus : Adhuc modicum (a) tempus f lux in vobis est. Ambulate dum lucem habetis, ut non tenebrae vos comprehendanl : et qui ambulat in tenebris, nescit quo 36. eat. Dum lucem habetis, credite in lucem, ut filii lucis

sitis. Haec locutus est Jesus : et abiit, et abscondit se ab eis. 57. Cum autem tanta signa fecisset coram eis, non credebant in 58. eum : ut sermo Eseiae Prophetae impleatur, quem dixit : Domine, quis credidit auditui nostro? et bracchium Domini cui revelatum est? 39. Proplerea non poterant credere, quia iterum dixit

CODEX BRIXIANUS. est iste Filius hominis. Dixit; ergo eis Jesus.

Cui revelatum est. Propterea non poterant credere. quia iterum dixit Esaias. Excaecavit oculos eorum.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

40. Eseias : Excoecavit oculos eorum, et induravit cor €0rum : ul nOIn videant oculis, et (b) intellegant | corde, et c0nvertantur, et sanabo eos. 41. Haec dixit Eseias, quando vidit majestatem ejus, et locutus est de eo. 42. Interim tamen el ex Principibus multi crediderunt in eum : sed propter PhariS;\e0S nOn confitebantur, ne de Synagoga eice45. rentur. Dilexerunt enim gloriam hominum magis, quam gloriam Dei. 44. Jesus autem (c) clamabat, et dicebat ;: Qui credit in me, credit et in eum, qui misit me. 45. Ego lux in hunc mundum veni : omnis, qui credit in me, in tenebris non 47. manet. Et

et induravit cor eorum. ut non videant oculis. et non intellegant corde. et convertantur. et sanem eos. Ilaec dixit Esaias quando viuii gloriam ejus et locutus est de eo. Verumtamen. ex Principibus. multi crediderunt in eum. sed propter Pharisaeos. non coiifitebantur. ne de Synagoga eicerentur, Dilexeruut enim. gloriam hominuìm imagis quam gloriam Dei Jesus autem clanavit ei dixil. Qui credit iu me. non credit in me. sed in eum qui me misit. Et qui me videt videt eum qui me misit. Ego lux in mundum veni. ut omnis qui credit in iue in temel)ris non maneat. Et

46. in hunc mundum veni.

VARIANTES LECTIONES.

gant corde.

* Gat. qui misit me. Ego lux. Vulg. qui misit me.

* Gat. gloriam Dei.

[merged small][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

47. Et si quis audieriu verba mea, et (a) servaverit f, et ego illum non judico : non enim veni judicare hunc mundum, sed ut ' salvum faciam hunc mun48. dum. Qui me spernit, et non accipit verba mea, habet qui eum judiCet. Sermo, quem ego locutus . . m illis, ille . . dicabit de illo novissi49. ma die. Quia ego a me non sum locutus, sed qui me misit Pater. Ipse mihi mandatum dedit quid dicam, et quid loquar. 50. Et scio quod mandatum illius vita aeterna eSl. Quae ergo loquor, sicut dixit mihi Pater, ita loquor.

CAPUT XIII.

1. Ante diem autem solemnem Paschae, sciens Jesus quod venit hora ejus

ut tranSeat. de hoc mundo ad Patrem, diligens discipulos suos, qui erant in hoc mundo, usque in finem dilexit illos. 2. Et cena facta, * cum diabulus se inmiserat in corde Judae Simonis Scarioth, ut eum tra5. deret; sciens quod omnia dedit illi Pater in manus, et quod a Deo exiit, et ad Deum 4. vadit; surrexit a cena, et posuit vestiInenla Sua : et sumpsit linteum, et cin5. xit se. Deinde misit aquam in pelvem, et coepit lavare pedes discipulorum, et tergere linteo, quo erat prae6. cinctus. Wenit igitur ad Petrum Simonem. Et dicit illi Petrus : Domine, tu mihi lavas pedes ? 7. Respondens Jesus, dixit ei : Quid ego fa

cio, tu m . . . . . .

(XODEX VERONENSIS.

qui audierit verba mea, et (a) custodierit f, ego eum non judico : non enim veni ut judicem mundum, sed ut salvificem mundum. 48. Qui spernit me, et non accipit verba mea, habet qui judicet eum. Sermo, quem ego locutus sum,

ille judica-

bit eum novissimo die. 49. Quia ego ex me ipso Il0In Suim locutus, sed qui misit me Pater, ipse mihi praeceptum dedit quid dicam, et quid 50. loquar. Et scio quia praeceptum ejus vita aeterna'est. Quae ego loquor, sicut dixit mihi Pater, sic lo

quor. CAPUT XIII. 1. Ante diem autem festum Paschae, scieus Jesus quia venit ejus ho

CODEX BRIXIANUS.

ra ut tranSiret ex hoc mundo ad Patrem, diligens discipulos suos, qui erant in hoc mundo, usque in finem dilexit eos. 2. Et cena facta, cum diabulus jam se misisset in cor, ut traderet eum Judas Simonis Scariotes; 5. sciens aulem (b) Jesus i quia omnia dedit ei Pater in imainuS . et qnia a Deo exivit, et ad Deum vadit; 4. surgit a cena, et ponit vestimenta : et cum accepisset, linteum, praecin5. xit se. Deinde misit aquas in pelvem, et coepit lavare pedes discipulorum. et extergere de linteo, quo erat praeciuctus. 6. Vénit ad Siim0nem. Et dixit illi : Domine, tu mihi lavas pedes? 7. Respondit Jesus, et dixit ei : Quod ego facio, tu me

$i quis audierit verba mea. et (a) crediderit-;. ego non judico euim. non enim veni `ut judicem imuiidum. sed, ut salvem mundum. Qui spernit me. et non accipit verba mea. habet qui judicet eum. Sermo quein ego locutus sum. ipse jüdicavit eum in novissim0 die. Quia ego. ex ilie ipso non sum locutus. sed qui misit me Pater. ipse iiihi mandatum dedit quid dicam. et quid loquar. Et scio quia mandatum ejus, vita aeterna est. Quae enim ego loquor. sicut £!ixit milii Pater sic loquor. Ante diém auíem festum Paschae, sciens Jesus juia vehit liora ejus. ut transeat ex lioc mundo ad Patrem. diligenssüos qui erant

in hoc mundo. usque in finem dilexit eos. Et cena facta. cum jam diabolus. misisset in corde Judae. Simonis Scariotis. ut eum traderet. Sciens (b) Jesus i quia omnia dedit ei Pater in manus. et quia a Deo €xivit. et ad Deuin vadit. surrexit de cena. et posuit vestimenta sua. et accipiens linteum praecinxit se. Deinde fulit aquam in pelvem. et coepit lavare pedes discipulorum suorum. et extergere de eodem liiteo. quo`erat praecinctus. Venit ergo ad Situqneim Petruim. Et diëit ei Petrus. Domine. tu milii lavas pedes. Respondit Jesus et dixit ei. Quod ego facio. tu ignoras modo.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(a) Deest non, etiam in cod. Cant. — (b) Addit Jesus, etiam tex. Gr. § 'inav%*.

CODEX VER

8. Dicit Petrus:
Non lavavis
pedes meos
in aeternum.

- Respondit illi
Jesus : Nisi lave-
. . o tibi pedes,
non (b) habes f par-
tem mecum.
9. Dicit illi Simon
Pelrus: Domine ,
non tantum
(c) pedes f , sed et
manus, et ca-
put, et totum
corpus.
10. Ait illi Jesus : Qui
labit, * non ha-
bet necessi-
talem lavan-
di nisi . . . . -
d . . . . . . ur

. - - - - . -

vos mundi eslis, sed non 1 1. omnes. Sciebat enim quis tr . . di{u1 uS eSS . . . um : ideo * dix . . . Qui:a omnes non estis . . . ndi. 12. Cum . . . . . . t ergo pedes illorum, accepit vestimen1a Sua : et reCubuit iterum, et dixit illis : Intellegitis quid feci vo13. bis ? Wos dicitis mihi Magister, et Domine : et

CELLENSIS.

* sum enim. 14. Si igitur ego, qui Dominus sum, et Magister, pedes vestros * lavi, quanto mag . . s ° vobis alterutro debe . . s labare 15. pedes. Exemplum enim d . . . . . . bis, ut sicut ego feci vobis, et vos faciatis. 16. Amem, amen dico vobis, non eSt ServuS major Domino suo, neque Apostolus (f) major f illo, a quo missus 17. est. Si liaec scitis, beati (g) estis ; si illa feceri18. tis. Non de omnibus vobis dico : ego scio quod selegerim : sed ul Scriptura adimpleatur : Qui edit mecum panem, levavit in me calca-' meum suum. M9. Amodo dico v0bis, prius quam fiat; ut credatis, cum factum fuerit, quia ego sum. 20. Amen, amen dico vobis, ° qui

CODEX VERONENSIS.

scis, cognosces 8. postea. »< Dicit ei Petrus : Non ]avas mihi in aeternum. {! Respondit ; esus : Si non labero te, non (b) habes f partem mecum. 9. Dicit ei Simon Petrus : l)omine, non tantum (c) pedes f, sed etiam manus, et caput. 10. Dicit ei Jesus : Qui lotus est, non indiget nisi ut pedes labet, sed est mundus totus. Et vos mundi estis, sed non 0mneS. M M. Sciebat enim qui traderet eum, quis esset : propterea dixit : Quia non estis mundi omnes. M2. Et postquam lavit pedes . eorum, accepit (d) vestimenta j : et cum iterum recubuisset, dicit eis : Scitis quid fecerim vobis ? M3. Vos vocatis me Magister, et (e) Dominus ; : et bene dicitis :

14. Si ergo lavi vestros pedes ego Dominus, et Magister, et vos debetis alter alterius lavare pedes. 15. Exemplum enim dedi vobis, ut quemadmodum ego facio vobis, etiam et vos faciatis. 16. Amen, amen dico vobis, nOn est Servus major Domino suo, neque Apostolus (f) major f eum, qui misit 17. eum. Si haec scitis, beati (g) estis f si feceritis ea. 18. Non de omni. bus vobis dico : ego scio quos elegerim : sed ut impleatur Scriptura : Qui edit necum panem, levavit super me calcaneum 19. suum. Amodo dico vobis, prius quam fiat; ut credatis, cum factum fuerit, quoniam ego sum. 20. Amen, amen dico vobis. qui

bene dicitis : a . . . ipit eum,

sum enim. accipit eum, quem

[ocr errors]

scies autem postea. Dicit ei Petrus. Non lavabis mihi pedes in aeternum. Respondit ei Jesus. Si non lavero tibi pedes. won habebis partem mecum. Dicit ei Simon Petrus. Domine non tantum pedes meos. sed et manus et caput. Dicit ei Jesus. Qui lotus est non indiget. nisi pedes lavare. sed est mundus totus. Et vos munili estis sed non omnes, Sciebat enim qui traditurus essel eum. propterea dixit. Quia non oiììnes mundi estis. Cum ergo lavisset pedes eorum. accepit vestimenta sua. et recumbens. iterum dixit eis. Scitis quid fecerim vobis. Wos me vocatis magistrum et Dominum et bene dicitis. sum enim.

Si ergo ego lavi vobis pedes. Dominus et magister. et vos debetis alter alterius pedes lavare. Exemplum enim dedi vobis. ut quemadmodum ego feci vóbis. ita et vos faciatis. Amen amen dico vobis. non est servus major Domino suo. neque Apostolus (f) majori illo qui misit eum. Si haéc scilis. beati eritis. si feceritis ea. Nonne omnibus vobis dico. ego scio. quos elegerim. sed ut Scriblura impleatur. Qui manducat mecum panem. levabit super me. calcaneum suum. Amodo dico vobis. antequam fiat. ut cum factum fuerit. credatis quia ego sum. Amen amen dico vobis qui accepit eum

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »