Obrazy na stronie
PDF
[blocks in formation]

6. tatem f. Hunc ut vidit Jesus jacentem , sciens

ipse mihi dixit : Tolle grabattum tuum,

jacentem, . . . is est ille hosciens quod mo , qui dixit jam multum tibi : Tolle gratemporis ha- battum tuum , buerit, ait illi : 15. et ambula ? Is Wis sanus fie- autem, qui cu7. ri ? Respondit r. . erat n. .illi inf. . . mus : · · · · · quis. . . Domine, homi- . . . . . . eni. . nem non ha- declinavit a beo, ut. . m turba constimota fuerit tuta in illo loaqua, mittat 44. co. Postea me in piscinam : invenit illum

dum en. . Jesus in templo, ego venio, al- et dixit illi : Ecter ante me ce sanus fac

descendit. tus est : jam no

[blocks in formation]

et ambula.
15. (f) Infirmus
autem f ne-
sciebat quis
esset. Jesus
enim statim
devertit, cum
vidisset tur-
bam in illo

loco.
14. Post haec in-
Venit eum
Jesus in templo,
et dixit illi :
Ecce sanus
factus es : jam
noli peccare,
ne quid tibi
deterius fiat.
15. (g) Et f abiit
homo ille,
et indicavit
Judaeis quia
Jesus est, qui
fecit eum sá-
16. num. Et pro-
pter hoc per-
sequebantur
Judaei Jesum,

quod jam multum temporis habuerit , ait illi : Wis sanus fieri ? 7. Respondit illi infirmus , et dixit : Domine, hominem non habeo, ul cum m0ta fuerit aqua, mittat ime in piscinam : duIm enim ego venio , alter ante me discendit. 8. Ait illi Jesus : Surge, et tolle grabattum tuum , et ambula : 9. Et statim sanus factus est homo ille : (d) et surrexit f, et sustulit grabattum suum, et ambulabat. Erat au

CODEX BRIXIANUS.

Erat autem quidam homo ibi. triginta et octo annos habens iii (c) infirmitate f. Hunc cum vidisset Jesus jacentem. ei sciret quia multum jam tempus habebät. dicit ei. Vis sanus fieri. Respondit ei infirmus et ait. Domine hominem non habeo. ul cum mola fuerit aqua mittat me in piscina. dum enim ego venio. aliiis ante me descendit. Dicit ei Jesus. Súrge tolle gravatum tuum et ambula. Et statim. sanus factus est homo ille. et sustulit gravatum suum el ambulabit. Erat enim sabbatum in illa die. Dicebant ergo Judaei illi qui sanus fuerat. Sabbatum est non licei tibi tollere gravatum tuum . . Ipse vero

respondit eis. Qui me fecit sanum ipse mihi dixit. Tolle gravatum tuum et ambula. Tunc interrogaverunt eum Quis est ille homo. qui dixit tibi. Tolle gravatum tuum et ambula. Is autem qui curatus fuerat nesciebat quis esset. Jesus autem decli::avit a turbam constitutam in loco. Postea vero invenit eum Jesus in templo et dixit illi. Ecce sanus factus es. jam noli peccare ne quid tibi deterius fiat. (g) Et f abit ille homo. et renuntiabit Judaeis quia Jesus esset. qui fecit eum sanum. Et propterea persequebantur Judaei Jesum. et quaerebant eum interficere.

CODEX CORBEIENSIS.

descendehat : et movebat aquam. Et quicum

que prior descendisset in natatoriam, sanus fiebat. 6. quia jam multum tempus fecisset in languore. 7. Respondens ei languens... imittat me in natato

riam. 9. Et surgens, sublato grabato suo, ambulabat. 43. * Jesus autem declinavit. ;

VARIANTES LECTI0NES.

1 Gat. factus est: et sustulit. Mm. factus est homo : et sustullìt. Vulg. factus est homo ille : et sustulit. * Mm. sanüs fuerat. Vulg. sanatus fuerat.

* Gat. Jesus autem declinabat. Mm. Jesus autem declinavit se.

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

quia haec faciebat sabbaM7. to. Jesus au. . . . respondit illis : Paler meus usque nunc operatur, et ego ope48. ror. (a) Propter hoc i magis quaerebant illum Judaei occidere : quod non solum solveret sabbatum , sed quod etiam patrem suum dicebat Deum , aequalem se faciens Deo. Respondens Jesus, dixit illis: 19. Amen, amen dico vobis : non potest * Filius a se facere quidquam, nisi videat Patre . . facientem : quecumque enim ille fecerit, haec et Filius facit simili90. ter. Pater amat Filium, el ommia, os . . end . . illi, quae ipse facit : et mullo

enim Pat . . judicat . . . . quam . . . . . dicium omnem 23. dedit Filio, ut omnes honorificent Filium, sicut honor . . icant Patrem : qui mon honorificat Filium, non honorificat Patrem, qui misit il

924. * morte in vitam. 25. Amen dico vobis, quod venit hora, cum mortui audienl vocem Fili Dei : et qui audierit, vivet. 26. Sicut enim . . ter habet

CODEX VER!)NENSIS.

Filius, quos vult vivificat. 22. Nec enim Pater judicat quemquam : sed judicium omnem dedit Filio, 95. ut omnes honorificerit Filium , sicut honorificant Patrem : qui non l1onorificat l'ilium , non honorificat Patrem , qui misit illum. 24. Amen, amen dico vobis, quoniam qui verbum meum audit, et credit ei, qui me misit, habet vitam aeternam, et in judicium non veniet, sed transit de morte ad vitam. 25. Amen, amen dico vobis, quoniam veniet hora, in qua audient mortui vocem Fili Dei : et qui audierint, vi2tj. vent. Sicut

[blocks in formation]

quia haec faciebat in sabbato. Jesus autem respondit eis. Pater meus usque modo operatur. et ego operor. Propterea quaerebant eum Judaei interficere. quia non solum solvebat sabbatum. sed et patrem suum dicebat Deum. aequalem se faciens Deo. Respondit autem Jesus et dixit eis. Amen amen dico vobis non potest Filius a se facere quicquam nisi quod viderit Patrem facientem. quaecunque enim ille fecerit. haec et Filius similiter facit. Quia Pater diligit Filium. et omnia ostendit ei. quae ipse facit. et majora horum demonstravit ei opera. ul vos iniremini. Sicut enim Pater. suscitat mortuos. et vivificat. sic et Filius. quos vult vivificat. Neque

CODEX BRIXIANUS.

quia haec
faciebat sab-
bato. Jesus au-
tem respondit
eis, dicens :
17. Pater meus
usque adhuc
operatur, et
ego operor.
48. (a) Propter hoc ;
magis quaere-
|)ai;t eum Jii-
daei interfi-
cere : quod
non solum
solvehat sab-
batum, sed
et quod pa-
trem Stuum
diceret Deum,
aequalem
se faciens Deo.
Respondit Jesus,
et dixit eis :
19. Amen, amen
dico vobis : non
potest Filius
ab se facere
quicquam, nisi
quod viderit
Patrem facien-
tem : quaequae
enim ille fa-
cit, eadem et
Filius facit
similiter.
90. Pater enim
diligit Filium,

et omnia de-
monstrat ei,
quae ipse facit :
et majora opera
demonstravit ei,
ut vos admire-
21. mini. Sicut
enim Pater
suscitat mor-
tuos, et vivi-
ficat : sic et '

enim Pater
habet vitam
in se : sic et
Filio dedit
habere vitam
in semetipso :
27. et potestatem
dedit ei ju-
dicium facien-
dum, quoniam
Filius hominis

enim Pater judicat quemquam sed judicium omne dedit Filio. iit omnes honoiificent Filium sicut honorificant Patrem. qui non honorificat Filium non hoiiorificat Patrem qui misit illum . . Amen amen dieo vobis quia qui verbum meum audit. et gredit ei qui me misit. hàbet vitam aeternaim et in judicimm iion veniet. sed transiit de morte in vitam. Amen amen dico vobis quia veniet hora. et nunc est quando mortuui audiunt vocem Filii Dei. et qui audierint vivent. Sicut enim Pater habet vitam in semetipso. sic delit Filio vitam habere in semetips^. et potestatem dedit ei. et judicium faciendi quoniam Filius hominis

[blocks in formation]

28. venit hora , qua omnis, qui in monumentis sunt, audient * vocem 29. (a) ejus ; : et procedent * qui bona fecerunt, iii resurrectionem vita . . qui male e . . runt, in r . . . recti . . . . . judici . . 50. No . . . . .

meam, sed ejus, qui me misit. 51. Si ego testimonium perhibeo de me, testimonium uneti in imom est verum. 52. Alter est, qui testimonium perhibet de . . e : et scitis

est. Nolite mirari hoc. quia veniet hora. in qua omnes qui fuerint in monumentis audient vocem (a) ejus j et procedent. qui bona fecerunt, in resurrectionem vitae. qui vero mala gesserunt in resurrectionem judicii. Non possum ego a me ipso facere quicquam. Sed sicut audio judico. et judicium meum justum est. quia non quero voluntatem meam. sed voluntatein ejus qui me niisi|. Si ego testimonium perhibeo de me. testimonium meum non est verum. Alius est qui testimonium perhibet de me. et scio quia verum est testimonium quod per hibet de me Vos misistis

CODEX VERCELLENSIS.

- - - - -

• • - - - -

54. * timonium accipio : sed haec dico ut vos salvi sitis. 55. Ille erat lucerna lucens, et inluminans. Vos autem voluistis ad horam exultare in 56. luce ejus. Ego autem habeo testimonium majus quain Johannes. 0pera enim, quae dedit mihi Pater ut illa perficiam, ipsa opera testimonium dicunt, quoniam Pater me misit : 57. et quia me misit Pater, ille de ine testimonium dicit : neque vocem ejus umquam audistis, neque speciem ejus 58. vidislis, et verl)um illius non habetis mallentein in vobis : quia quem misit ille, huic vos

CODEX VERONENSIS.

CODEX BRIXIANUS.,

ad Johannem et testimonium perhibuit veritati.

[blocks in formation]

CODEX CORBEIENSIS. 28. Dico enim vobis : Nolite mirari hoc.

Johannem : et te-
stimonium perhi-
buit veritati.
54. Ego autem non
ab homine te-
stimonium ac-
cipio: sed
haec ideo di-
co ut vos salvi
55. sitis. llle erat lu-
cerna ardens,
et lucens. Vos
vero voluistis
exultare ad
horam in lu-
mine ejns.
36. Ego autem
habeo testimo-
nium majus Jo-
hannen.
Opera enim,
quae dedit mihi
Pater ut per-
ficiam ea, ipsa
opera quae
(d) facio, f testi-
monium perhi-
bent de me,
57. quoniam Pater
me misit : et
qui me misit
Pater, ipse
testimonium
perhibet de

imo :
neque vocem
ejus umquam
audistis, ne-
que figuram
vidistis,
58. et verbum ejus
non habetis
in vobis ma-
nentem : quo-
niam quem mi-
sit ille, huic

Ego autem non ab homine testimonium accipio. sed haec dico ut vos salvi sitis. Ille erat lucerna ardens et luceus. Vos autem voluistis exultare ad horam in lumine ejus. Fgo -autem. habeo testimonium. majus Johanne. Opera enim quae dedit niilii Pater. ut peificiam ea. ipsa opera quae ego (d) facio. i testimonium perhibent de me. quia Pater me misit et qui misit me Pater. ipse testimonium perhibet de me. neque vocem ejus umquam audistis. neque figuram ejus vidistis. et verbum ejus non habetis in vobis manentem. quia quem misit ille huic vos

55. Vos ipsi misistis ad me: et testimonium per

VARIANTES LECTIONES.

1 Gat. el Mm. vocem ejus: et. Vulg. vocem Filii Dei. * Gut. quia bona.... male egerunt. Mm. inale egerunt.

28. est. Nòlite mirari haec, quoniam veniet hora, in qua omnes, qui in monumentis sunt, audient vocem (a) ejus i : et resurgent 29. qui bona fecerunt, in resurrectionem vitae : qui autem iniqua gesserunt, in resurrectionem judicii. 30. Non enim possum ego a me ipso facere quicquam. Sicut enim audio, ita et judico : et judicium meuim justum est : quia non quaero volunla leium Imeam, sed voluntalem ejus, qui me misit (b) Patris ;. 51. Si ego testimonium perhibeo de me, testimonium meum n0n eSt verum. 52. Alius est, ui testificatur }' me : et scio quia verum est testimonium (c) ejus ;, quod testificatur de me. 35. Vos misistis ad

timonium.

[ocr errors]

hibuit Joannes de me.
57. neque speciem ejus vidistis.

* Mm. ab hominibus testimonium. Vulg. ab homine tes

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

non credi

tis.
39. Scrutate Scrip-
turas, in quw-
bus vos exis-
timatis in il-
lis vitam ae-
ternam habe-
re : illae sunt,
quae testi-
monium di-
cunt de me :
in quibus pu-
tatis vos vitam
habere : hae
sunt, quae de
me testifican-
40. tur : et nec sic
vultis veni-
re ad me ut
vitam habea-
41. tis. Gloriam
ab homini-
bus non ac-
42. cipio. * Sed cog-
novi vos, quod
caritatem
Dei non ha-
betis in vo-
bis. .
43. Ego veni in no-
mine Patris
mei, et non
accipistis me :
si alter vene-
rit in nomi-
ne suo, illum
accipietis.
44. Quomodo po-
testis vos cre-
dere, gloriam
ab invicem
accipientes :
et gloriam
ab unico non

quaeritis?
45. Nolite arbitra-
re quod ego
v0S accuSa-
turuS Suin
aput Patrem,
est qui * vos
accuset Moy-
ses, in quem
46. speratis. Si
enim crede-
retis Moysi,
crederetis
et milii : de me
enim ille scrip-
47. sit. Sed cum
mandatis il-
lius non cre-
datis, quomo-
do verbis me-
is credetis?

CAPUT VI.

M. Post haec abiit
Jesus trans ma-
re Galileae
Tiberiadis :
2. sequebatur
(d) autem f illum
turba inulta, -

uoniam vi

ebant sig-
na, quae facie-
bant supra
infirmos.
5. Abiit ergo in mon-
tem Jesus : et ibi
sedebat cum
discipulis
suis.
4. Erant autem
* in proximo
Pascha dies
solemnis Ju-
daeorum.

(XODEX VERONENSIS.

VOS nOn Cre-
ditis.
39. Scrutate Scriptu-
ras, quoniam
putatis vos
in ipsis vitam
aeternam ha-
bere : et ipsae
sunt, quae te-
stimonium per-
hibent de me :
in quibus pu-
tatis vos vi-
tam habere :
haec sunt,
quae testi-
ficantur de
40. me : et non
vultis venire
ad me ut
vitam habea-

tis.
41. Honorem ab
hominibus
non accipio.
42. Sed cognovi
vos, quoniam
non habetis
caritatem Dei
45. in vobis. Ego
veni in nomi-
ne Patris mei,
et non accepi-
stis me : si
alius venerit
in nomine
suo, illum reci-
44. pitis. Quomodo
potestis vos
credere, qui
honorem ab
invicem accepi-
stis : et hono-
rem ejus, qui
est solus, non

quaeritis ?
45. Nolite putare
quoniam ego
vos aput Patrem
(a) accusabo i,
est qui bos
accuset Moy-
ses, (b) in quem
vos sperastis f.
46. Si enim cre-
deretis Moysi,
crederetis
forsitan et
mihi : de me
enim ille scri-
47. psit. Nam si
illius litteris
non creditis,
quomodo verbis
meis credetis?

CAPUT VI.

M. Post haec abiit
Jesus trans mare
Galilaeae (c
in partes f Ti-
2. beriadis : se-
quebatur (d)
autem f eum
turba multa,
quia videbant
signa, quae
faciebat de
infirmibus.
5. Ascendit er-
go Jesus in
montem , et
ibi sedebat
cum discipulis
suis.
4. Erat autem
in proximo
Pascha dies
festus Ju-
daeorum.

CODEX BRIXIANUS.

non creditis. ScrutaminiScribturas quia vos putatis. in aput Patrem. est qui accuset vos Moyses in quem vos ipsis vitam aeternam habere. et hae sunt. quae testi- - speratis Si enim crederetis Moysi. crederetis forsimonium perhibent de me. et non vultis venire ad me ut tan et mihi. de me enim ille scri|)sit. Si autem illius vitam habeatis. Gloriam ab hominibus non accipio. Sed litteris non creditis. quomodo meis verbis creditis. cognovivos. quia dilectionem Dei. non habetis in vobis Post haec abiit Jesus trans mare Galileae. et Tibeipsis. Ego veni in nomine Patris mei, et non accipitis riadis. et secutae sunt eum turbae multae quia videme. si alius venerit in nomine su9. illum accipietis. rant signa quae faciebat super infirmos. Ascendit erQuomodo potestis vos credere. gloriam ab invicem ac- go in moiitein Jesus. et ibi sedebat cum discipulis cipientes et gloriam quae a Deo solo est non quaeritis. suis. Erat autem proximo Pascha. dies festus JudaeoNolite autem putare, quia ego (a) accusabo ; vos rum.

CODEX CORBEIENSIS.

39. Scrutamini Scripturas, in quibus vos putatis vicem quaerentes: et gloriam, quae ab illo solo est vitam aeternam habere. Deo, etc.

41. Gloriam ab hominibus. CAP. VI. — 1. trans mare Galilaeae, * illius Tibe

45. in nomine Patris mei veni, * et non ° accepi- riadis: sequebatur autem illum multitudo , quia stis : f si alius venerit. etc. . . . de his, qui infirmabantur.

44. `Quomodo potestis vos credere, gloriam ab in

VARIANTES LECTIONES.

* Gat. Sed cognovimus, quia dilectionem non habetis. * Gat, et Mm. et non accepistis me. Vulg. Sed cognovi vos, quia dilectionem Dei non habetis. *. Vulgata, accipitis. Gat. `et Mm. præterito tempore, ut * Gal. et Mm. vos accuset Moyses... jam sperastis. Vulg. cod. Corbeiensis. accusat vos Moyses, in quo vos speratis; " Mm. Tiberidianis. * Gat. in proxiumum. M m. proximus. Vulg. proximum.

[merged small][ocr errors]

5. Elevavit ergo oculos Jesus, et vidit quod turbae multae veniunt ad illum : ait Philippo : Inde ememus panes, ut hi manducent? 6. Hoc autem dicebat temptans illum : ipse enim sciebat quid esset 7. facturus. líespondit ei Philippus : Ducentorum denariorum panes non sufliciunt illis, u. • . 8. accipiat. Dicit illi unus ex discipulis ejus, Andreas frater Simonis Petri : 9. Est (b) puer f hic, qui habet v. panes hordiaceos, et duos pisces: sed haec quid sunt in tam multos ? 10. Ait Jesus: Facite 1 homines discumbere. Erat autem faenum multum' in loco illo.,Recubuerunt ergo homines,

CODEX WERCELLENSIS.

fere v. milia.
11. Accepit pane. .
Jesus : (e) et gratias
egit, et i distri-
buit recum-
bentibus : simi-
liter eu de pis-
cibus * quantum
voluerunt.
12. Quibus salu-
ratis, dicit dis-
cipulis suis :
Colligite
fragmenta quae
superaverunt,
(g) ne quid pere-
13. at. f Et college-
runt, et imple-
verunt cophi-
nos xii. frag-
mentorum
ex v. panibus
hordia . . . . . .
quae supera-
verunt his, qui
manducave-

runt.
14. Homines ergo
illi videntes
quae (i) fecit i sig-
na, dicebant :
Hic est vere pr . . -
feta , qui in hunc
mundum vea-
turuS eSt.
15. . . . . ergo ut cog-
. . . vit quod
. . . nturi essent
. . . . rapluri
. . . . m , ut face-
. . . . sibi eum
· · · · · · · git . . .

te ipse solus.

[ocr errors]

5. Elevatis ergo oculis Jesus, eo quod vidisset quia turba magna veniret ad se, ait Philippus : Unde einimus panes, ut manducent 6. isti ? Hoc autem dicebat temptans eum : ipse enim sciebat quid esset facturus.

- 7. Respondit ei

Philippus, dicens : Ducentis denariis panes non sufficient eis, ut unusquisque (a) modicum f accipiat. 8. Dicit ei unus ex discipulis suis, Andreas frater Simonis 9. Petri: Est hic (b) puer f, qui habet quiiique panes hordiacios, et duos pisces : sed hæc quid sunt in tantos ? 10. Dixit (c) autem f Jesus: Facite homines discumbere. Erat autem plurimum foenum in illo loco. Discubuerunt ergo viri , numero circiter quinqu;e milia. H 1. Accepit (d) auteim i panes

CODEX BRIXIANUS.

Jesus: (e) et gratias egit, et dedit i (f) discipulis suis, discipuli autem f discumbentibus: similiter distribuerunt et de | iscibus quantum volebant. 12. Ad ubi saturati sunt, dixit discipulis: Colligite quae superaverunt fragmenta, (g) ne quid ex ' illis pereat f. 13. Collegerunt (h) autem f, et impleverunt xii. cophinos fragmentorum de quinque | panibus hordeaciis, quae superaverunt eis, qui manducaverant, 14. Illi ergo hoin IineS cum vidissent signum, }$ (i) fecit f , icebant : Hic' ' est vere proheta, qui in unc mundum Venturus est. 15. Jesus ergo sciens quia incipient turbae venire, (j) et rapere eum, ut £j eum regem, (k) Secessit + iterum in montem solus.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »