Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

Philippus: Veni, et vide. 47. Videns autem Jesus Nathanael venientem ad se, dixit de Nathanaele: * Ecce vere lstrahelita, in quo dolus 48. non est . . t ait illi Nathanael : Unde me nosti ? Respondit Jesus, et dixit illi: Priusquam te Philippus vocaret, cum esses sub ficus arbore, vidi 49. te. Respondit illi Nathánael, et dixit : Rhabbi, tu es Filius Dei, tu es Rex Istrahel. 50. Respondens Jesus, dixit illi: Quoniam dixi tibi : Quia vidi te cum esses sub ficus arbore, credes: majora horum vi51. debis. Et ait illis: Amen, amen dico vobis, videbitis caelum apertum, et Angelos Dei ascendentes, et * descenden-. tes supra Filium

CAPUT II.

1. hominis. Et die tertia

nuptiae fiebant * in Cana Galileae : et erat ibi mater Jesu invita2. la. Vocatus aulem erat et Jesus, et discipuli ejus ad nuptias. 5. Et vinum uon habebant, quoniam conSummatum erat vinum nuptiarum. Deinde dicit mater ad Jesum : Vinum non habent. 4. Ait illi Jesus : Quid mihi, et tibi est mulier ? nondum venit hora mea. 5. Dicit mater ejus ministris: Quodcumque vobis dixerit, facite. 6. Erant autem ibi hydriae lapideae sex secundum purificationem Judaeorum, capienteS metretaS binas vel ter7. nas. Dicit illis Jesus: Implete hydrias aqua. Et impleberunt eaS uSque ad sum

mum. 8. Ait eis Jesus: Haurite, et ferte architriclino. Ad illi aurierunt, et ad

CODEX VERONENSIS.

lippus: Veni, et vide. 47. Videns autem Jesus Natanael venienlem ad se, et dixit de eo : Ecce vere Istrahelita, in quo dolus non est. 48. Ait illi Natanael : Unde me nosti ? Respondit Jesus, et dixit ei: Antequam te Filippus vocaret, cum esses sub arbore ficulnea, novi te. 49. Respondit ei Natael : Rabbi, tu es Filius Dei, lu cs rex Istrahel. 50. Respondit Jesus, et dixit ei : Quoniam dixi tibi: Eo quod viderim te sub arbore ficulnea, credis: majora horum 51. videbis. Et dixi ei. Amen, amen dico vobis, videbilis

caelum
aperlum, et
Angelos Dei
ascendentes, et
descendentes
ad Filium ho-
minis.

CAPUT II.

1. Et tertia die nuptiae factae

CODEX BRIXIANUS.

sunt in Cafla Galilaeae : et erat ibi mater 2. Jesu. lnvitatus eSt autem et Jesus cum discipulis suis ad nuptias. 5. Et vinum non habebant, quoniam finitum erat vinum nuptiarum. Et dicit mater Jesu ad ipsum : Vinum non habent. 4. Et dixit ei Jesus: Quid mihi, et tibi est mulier? nondum venit hora mea. 5. Dicit mater ejus ministris: Quodcumque vobis dixerit, facite. 6. Erant autem ibi positae hidriae lapideae secundum purificationem Judaeorum, capientes binas vel ternas. 7. Ait illis JeSus: Implete hydrias aquam. Et impleberunt eas usque susum. 8. Ait illis Jesus: Aurite nunc, et ferte arcitriclinio. Et attule

Philippus Veni et vide. Vidit Jesus Nathanael. venienuem ad se. et dixit de eo. Ecce vere Istrahelita in quo dolus non est. Dicit ei Nathanael Unde me n0sti. Respondit Jesus. et dixit ei. Prius quam te Philippus vocaret. cum esses sub ficulnea. vidi te. Éespondit ei Nathanael et dixit Rabbi. tu es Filius Jei. tu es rex Israhel. Respondit Jesus. et dixit .ei Quoniam dixi tibi. Vidi té sub ficulnea. credis. majora horum videbis. Et ' dicit ei. Amen. amen. £lico vobis. ebitis vid caelum apertum et Ange19s Dei ascendentes et descendenles supra Filium hominis, Et die terlia nuptiae factae sunt in

ChanaGalileae. et erat mater Jesuibi. Vocatus autem erat Jesus. et discipuli ejus ad nuptias. Et deficiente vino. Dicit materJesu ad eum Winum non habent Et dicit ei Jesus. Quid mihi et tibi mulier. nondum venit hora mea. Dixit autem mater ejus ministris. Quodcumque 'dixerit vobis facite. Eraiit autem ibi positae, ydriae lapideae . sex secundum purificationem Judaeorum. . capientes singulae ' meuretas binas vel . ternas. Dixit eis Jesus. Implete ydrias aquam Et impleverunt eas. usque ad suminuim. Et £;i; eis Jesus Aurite nunc. et ferte architriclino. 1 ad

[blocks in formation]

CODEX VERCELLENSIS.

9. tulerunt. Cum autem gustasset architriclinus aqua vinum factum , et neSciebat unde factum esset, ministri autem sciebant, qui haurierant aquam , et videntes factum, mirabantur : vocat sponsum architri10. clinus, et ait illi : Omnis homo bonum vinum prius ponit :' et cum inebriati fuerint homines, id, quod deterius : Tu autem servasti bonum vinum usque modo. AM. Hoc fecit * initium signorum Jesus in Cana Galileae : et manifestavit gloriam suam, et crediderunt

in illum discipuli ejus.

42. Post hoc descendit Capharnaum ipse, et mater ejus, et fratres: et ibi manserunt (b) non multos dies f. 13. Et prope erat Pascha Judaeorum, et ascendit, et Hierosoly

14. mis Jesus : et iiivenit in templo vendentes oves, et boves, et columbas, et nummularios se15. dentes. Et fecit tamquam flagellum de restibus, el omnes ejecit de templo, oves, et boves, el c0lumbas, et nummulariorum effudit (c) pecuniam f, et menSaS e0rum e16. vertit. Et vendentibus columbas, dixil : Tollite haec istinc, et nolite facere domum patris mei, domum negotiatio17. nis. Tunc reineimm 0tati sunt discipuli ejus quod scriptum sit : Zelus domus tuae comedit me. 18. Responderunl ergo Judaei, et dixerunt ei : Quod sigmum OSlendis nobis quia haec facis? 19. Respondit Jesus, et dixit illis : Solvite hoc templum, et in triduo re(d) suscitabo il

CODEX VERONENSIS.

runt. 9. Ad ubi gustavit arcitriclinius aquam vinum factum, et nesciebat unde esset, ministri autem sciebant, qui autem aurierant aquam, et videntes factum, mirabantur : vocavit autem sponsum arcitriclinius, et dixit ei : M0. Omnis homo in primis bonum binum ponit : et cum inebriali fuerint, tunc infimiorem : Tu autem serbasti bonum vinum usque modo. 11. Hoc primum signum fecit Jesus in Cana Galilaeae : et manifestavit h0norem suum, et crediderunt in eum discipuli sui. 12. Post haec discendit (a) in f Cafarnaiiim ipse, et mater ejus, et fratres ejus : et ibi mansit (b) non multos dies f. 15. Et in proximo erat Pascha Judaeorum,

CODEX BRIXIANUS.

14. et ascendit Jesus in Ilierosolymis : et invenit in templo vendenles boves, et oves, et columbas, et nummularios sedentes. 15. Et fecit quasi flagellum de restibus, et omnes ejecit de templo, oves quoque, et boves, el nummulariorum effudit (c) nummos f, et menS;aS e0rum M6. evertit. Et

• dixit venden

tibus columbas: Tollite ista hinc, et nolite facere domum patris mei, domum negotiationis. M7. Rememoralus est autem discipulus ejus quoniam scriptum est: Zelus domus tuae comedit me. 18. Responderunt ei Judaei, et dixerunt : Quod signum ostendis nobis quod haec facis? 19. Respondit „Jesus, et dixit eis : Solvite lioc templum, et in triduo illud

tulerunt. Ut autem gustavit architriclinus. aquam vimum factum. et non sciebat unde esset. ministri autem sciebant qui auriebant aquam. tunc vocavit sponsum. architriclinus et dicit ei.0mnis homo primum boiium vinum ponit. et cum inebriati fuerint homines.tunc id quod déterius est. Tu autem. servasti bonum vini;m üsque adhuc. Hoc primum fecit initium signorum Jesus.in Chanam Galileae. et manifestavit gloriam suam. et crediderunt in eum discipuli ejus. Post haec abiit (a) in t Capharnaum Jesus, et mater ejus. et fratfes èjus. et discipuli ejus, et ibi manserunt non multis diebus. Et própe eràt 1'ascha Judaeorum). et asgendit Jerosolymâ Jésus. et invenit in templo vendentes

oves et boves. et columbas. et nummularios sedentes. Et faciens quasi flagellum de funiculis. omnes eicit de templo. obes quoque et boves. et nummulariorum effudit. aes. et imensas subvertit. Et his qui columbas vendebant. dixit Auferte ista hinc. nolite facere domum patris mei. domum negotiationis. Et recordati sunt discipuli ejus. quia scribtum est. Zelus domus tuae comedit me. Tunc. responderunt ei Judaei et dixerunt. Quot signum ostendis nobis. quia haec facis. Respondit Jesus et dixit eis. Destruile hoc templuum. et in tribus diebus. excitabo il

CODEX C0RBEIENSIS.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

90. lud. Dixerunt autem Judaei : xlvi. annis aedificatum est hoc temlum, et tu trius diebus resuscitabis 21. illud ? Ille autem dicebat de templo corporis sui. 22. Postquam surrexit ergo a mortuis, rememorati sunt discipuli ejus, quod hoc dixit, €t crediderunt scripturae, et verbo, quod dixit Jesus. 23. Cum autem eSset Jesus llierosolymis per Pa$cha in die festo, multi credederunt in nomine ejus, videntes signa, quae 24. faciebat. Ipse autem Jesus non credebat se illis, eo quod nosset omnes, 25. et quia non desideraret * ut aliquis testimonium diceret de homine : ipse enim sciebat quid esset in homi

[blocks in formation]

CODEX VERCELLENSIS.

autem homo de Pharisaeis, cui nomen Nicodemus, Princeps Ju2. daeorum. Hic venit ad Jesum nocte, et ait illi : Rabbi, scimus, quod a Deo venisti Magister, nemo enim potest haec signa facere, quae tu facis, nisi Deus sit cum illo. 5. Respondit Jesus, et dixit illi : Amen, amem dico tibi, * nisi quis renatus fuerit denuo, n. . potest vide

re regnum

Dei. 4. Dicit ad eum Nicode. . . .

Quomodo potest homo renasci, cum sit senex? numquid potest homo, ut nos, * in utero matris suae iterum introire, et renasci? 5. Respondit Jesus : Amen, amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit de aqua, et de Spiritu Sancl0, n0n potest in . . . . . . . . . . . trare in regnum

CODEX VERONENSIS.

suscitabo. 20. Dixerunt ergo Judaei : XL et VI. annis aedificatum est hoc templum, et tu in triduo resuscitas illud? 21. Ille autem dicebat de templo corpotiS Sul. 22. Cum ergo resurrexit a mortuis, rememorati sunt discipuli ejus, quoniam hoc dicebat, et crediderunt scripturae, et verbo, quod dixerat Jesus. 25. Cum autem esset (a) in f Hierosolymis in diem festum Paschae, multi crediderunt in nomine ejus, videntes signa, quae faciebat. 24. Ipse autem Jesus non credidit se eis, eo quod sciret omnes, 95. et quia non necesse habuit ut aliquis testimonium' perhiberet de eo : ipse enim noverat quid esset in homine.

CAPUT III. M. Erat autem

CODEX BRIXIANUS. saeis. Nigodemus nomine. Princeps Judaeorum Hic

Quadraginta et sex Ijoc et tu in

venit ad Jesum nocte et dixit ei.

homo ex Pharisaeis, nomine Nicodemus, Princeps Judaeorum. 2. Hic venit ad eum nocte, et dixit ei : Rabbi, scimus, quia a Deo venisti Magister, nemo enim potest haec signa facere, quae tu facis, nisi fuerit Deus Cum eO. 5. Respondit Jesus, et dixit illi : Amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit denuo, non potest regnum Dei videre, 4. Dicit ad eum Nicodemus : Quomodo potest homo nasci, cum sit senex ? numquid potest in utero matris suae denuo introire, et renasci? 5. Respondit Jesus: Amen, amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit et aqua, et Spiritu, non potest renasci in regnum Dei.

ïibiis diebus excitavis illüd. Ille autem dicebat. de templo corporis sui. Cum . ergo resurrexisset a niortuis. recordati sunt discipuli ejus. quia hoc dixerat et crediderunt scribtur£. et $ermoni. quem dixit Jesus. Cum autem esset Ilier0solymis. iii die festo multi credideyunt in nomine ejus. videntes signa quae faciebat. Ipse autem non credebat semetipsum eis. eo quod ipse n0sset omnes. et quia hon erat ei opus. ut quis teslin0; nium perhiberet de homine. ipse enim §giebat çuid esset in homine. Erat autem homo ex Phari

- _ • - abbi scimus quia à Deo venisti Magister. nemo enim potest haec signâ facere. quae tu facis, nisi fuerit Deùs cum eo. ɧpojdit Jesus, et dixit ei. Amen amen dico tibi. nisi $uis natus fueri denuo. non potest videre regnum Dei. Dicit autem, ei Nicodemus. Quomodo íiiesi homo denuo nasci cum sit senex. numquid potest iterum in utero matris suae introire et hasci. Respondit Jesus. et dixit. Amen amen dico tibi. nisi quis natus fuerit ex aqua et Spiritu. non potest introire in regnum

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSlS.

6. Dei. ' Quod natum modo si dixeest de carne, 15. ro: Nemo ca . . o est, quia ascendit in de carne na- caelum , nitum est : et quod si qui de caematum est de lo descendit , (a) spiritui, spiritus est, Filius homi- úuia Deus spiritus nis, qui est in €st, et ex Deo 14. caelis. Quem7. natus est. No- admodum li mirari quia enim Moyses dixi tibi ; opor- exaltavit ser1et vos rein:\S- pentem * in 8. ci. Spiritus ubi vult deserto ; sic spirat : et vocem oportet exalejus audis, tari Filium sed nescis 15. hominis : ut unde veniat, omnis, qui aut ubi va- credit in eum, dat : sic est 0m- habeat vinis, qui * renas- tam aeter-. _ citur de aqua , 46. nam. Sic enim 9. et Spiriiu. Respon- dilexit Deus dens Nicode- * hunc munmus, et dixit dum, ut Filiei : Quomodo um suum possuut haec unicum da10. fieri ? Respon- ret : ut omdil Jesus, et di- nis, qui crexit : Et tu es doc- dit in eum, non tor in Istra- pereat, sed hahel, et haec beat vitam ignoras ? aeteruam. . M1. Amen, amem 17. Non enim. dico tibi, quia mis11 Deus Filiquae scimus um Suum " In loquimur, et mundo , ut quod * vidimus judicet munteslamur, dum, sed ut testimonium salvetur munjnostrum n0n Si dum per ip. accipitis. Si ter- Suuim. £$ WÈ 18. Ideo qui credit dixi, et non in eum, " non creditis : qu0- judicatur : modo, si dixe- qui autem ro caelestia, non gre{lit, credetis? Qu0- jam judica

CODEX VERONENSIS. 6. Quod natum quomodo, si est de carne, dixero vobis caro est, quo- caelestia cre

niam de carile detis ? natum eSl : 15. Nemo et quod na- ascendit tum est de in caelum,

nisi qui de caelo discendit, Filius liominis, qui est in 14. caelo. Et sicut Moyses exaltavit serpentem in solitudinem; sic exaltari oportet Fi15. lium hominis : ut omnes, qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam aeternam. 16. Sic enim dilexit Deus mundum, ita ut Filium suum unicum daret : ut omnis, qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam aeternam. 17. Nec enim misit Deus Filium suum in hunc mundum, ut judicet mundum , sed ut salvus fiat mundus per eum.

(a) spiritu i,
7. spiritus est. Ne
mireris quod
dixerim tibi :
Oportet vos
renasci denuo,
8. Spiritus ubi
vult spirat :
et vocem ejus
audis, sed ne-
scis unde
veniat, aut
quo eat : sic
est et omnis,
qui natus est
ex aqua, et
Spiritu.
9. Respondit Ni-
codemus, di-
cit ei : Et quo-
modo possunt
haec fieri ?
10. Respondit Je-
sus, et dixit ei :
Tu es magi-
ster (b) Istra-
hel i, et haec
ignoras ?
11. Aimen, amen
dico tibi,
quia quod
scimus loqui-
mur, et quod
vidimus te-
Staumur, et

testimonium 18. Qui credit nostrum non in euim , non recipitis. (c) judicabitur i :

12. Si terrestria dixi vobis, et non creditis :

qui vero non credit, jam judicatus est :

CODEX BRIXIANUS.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

* Gat. et Mm. Quod autem ex spiritu. Vulg. et quod matum est ex spiritu. - ìTMm. natus est aqua, Spiritu sancto. Vulg. natus est ex spiritu. - - sTMjn. videmus testificemur. Vulg. vidimus testamur. • Mm. in solitudine. Vulg. in deserto.

* Gat. et Mm. hunc mundum... et omnis. Vulg. mundum... ut oinnis. * Gat. in hunc mundum, ut judicaret. Mm. in hunc mundum. Vulg. in mundum. ut juùicet. 1 Mm. non judicabitur. Vulg. non judicatur. * Gat. et Mm. unicum darei pro saeculo.

BLANCHINI NOTAE. (a) Post Spiritu, deest sancto, etiam in tex. Gr.—(b) Ita et tex. Gr. του Ίapzj). — (c) Ita et cod. Cant. Lat.

tus est : quia non credidit in nomine unici Fi19. lii Dei. Hoc est autem judicium : quia lux venit in hoc mundo, et dilexerunt homines potiiis tenebras, quam lucem : erant enim opera illorum mala. 20. Omnis, qui prava agit, odit lucem , et non venit in lucem , ut non arguantur operae ejus : 21. nam qui facit veritatem , venit in lucem , ut manifestetur opus ejus , quoniam in Deo est fac922. tum. Post haec exiit Jesus, et discipuli ejus in Judaeam; terram : et ibi morabatur cum illis, et baplizabat. 25. Erat autem Johannes baptizans * in Aeno, prope Salim : quoniam aquae ibi multae erant , et veniebant, et baptizabantur. 24. Nondum enim missus fuerat in carcerem

CODEX VERCELLENSIS.

Johannes. 95. Facta quaesiio inter Judaeos, et discipulos Johannis de Purif. . . . . 26. Et venerunt ad Johannem , et dixerunt ei : Rabbi, qui erat tecum trans Jordanem , cui testimonium reddidisti, ecce hic baptizat, et omnes veniunt ad illum. 27. Respondit Johannes, et dixit : Non potest homo accipere quicquam, nisi illi datum fuerit de cae28. lo. Ipsi vos testimonium mihi perhibetis, quia di. . . . vo. . . . Non sum Christus : sed quia missus sum ante il29. lum. Qui habet sponsam , sponsus est : amicus autem sponsi stans, et audiens illum, gaudio gaudet propter vocem sponsi. Hoc ergo gaudium meum imple50. tum est. lllum

est ergo

oportet

crescere, me autem minui. 31. Qui de susum

CODEX VERONENSIS.

quoniam non credidit in nomine unigeniti Fili

Dei. 19. Hoc est autem judicium : quoniam lux venit in hoc mundo, et dilexerunt homines potius tenebras, quam lumem : erant enim malae operae eorum. 20. Omnis enim , qui male agit, odit lumen, et non venit ad lunem , ne ar. guantur operae ejus : 21. qui autem facit veritatem, venit ad lumen , ut manifestentur operae ejus, quoniam in Deo sunt operatae. 22. Post haec profectus est Jesus, et discipuli ejus in Judaeam terram : et ibi morabatur cum eis. 25. Erat autem Johannes baptizans in Aeno, juxta Salin : quoniam aquae multae erant ibi, et veniebant, et baptizabantur. 24. Nondum enim erat Johannis coactus in

CODEX BRIXIANUS.

Carcerem. 25. Facta est autem quæstio ex discipulis Johannis cum Judaeis de Purificatione. 26. Et venerunt ad Johannem , et dixerunt ei : Rabbi, qui erat tecum trans Jordanem, cui tu testimonium perhibuisti, ecce hic baptizat, et omnes veniunt ad eum. 27. Respondit Johannis, dicens : Non potest homo accipere quicquam, nisi illi datum fuerit desuper. 28. Ipsi vos testimonium mihi perhibetis, quoniam dixi : Non sum ego Christus : sed quia praemissus sum ante eum. 29. Qui habet

• sponsam, spon

sus est : amiCuS aulem sponsi, qui stat, et audit eum, gaudio gaudit propter vocem ejus. Hoc ergo gaudium meum conple30. tum est. Illum oportet crescere, me autem minorari. 31. Qui de susum

tus est. quia non credit in nomine unigeniti Fili I)ei. Hoc est autem judicium. quia lux venit in hunc mundiim. et dilexerunt homines. imagis tenebras quam lucem. erant enim eorum mala opera. Oiunis enim qui male agit odit lucem. et non venit aul lucem. ut non arguantur opera ejus. qui antem facit veritatem venit ad lucem. ut manifestentur opera ejus. quia in Deo suyt facta . . Post haec. venit Jésus et discipuli ejus. in Judaeam terram, et illic cum eis demorabatur. et baptizabat. Erat autem et Johannes baptizans in Deserto. juxta Salim. quia aquae multae erant illic. et adveniebant. el baptizabantur. Nondum enim missus fuerat in carcerem Johannes..

Facta est ergo questio. inter discipulos Johannis. et Judaeos de Purificatione. Et venerunt ad Johannem et dixerunt ei. Rabbi. qui erat tecum trans Jordanen. cui tu testimonium perhibuisti. ecce hic baptizat et omnes veniunt ad eum Respondit Johannes et dixit. Non potest homo accipere quicquam nisi fuerit ei datum de caelo. Ipsi vos mihi testimonium perhibetis quod dixerim Quia non sum ego Christus. sed quia missus sum ante illum.. Qui habet sponsam sponsus est. amicus autem sponsi. qui stat. et audit eum. gaudio gaudet propter vocem sponsi. Hoc ergo gaudium meum impletum est. Illum oportet crescere. me autem minui. Qui desursum

CODEX CORBEIENSIS.

49. Hoc est autem judicium Dei : in hunc mundum. 20. qui mala agit.

quia lux venit

23 et * adveniebant ei, f, et baptizabantur ab eo.

WARIANTES LECTIONES.

v Gat. in AEnom... Mm. in AEnon juxta Salim trans Jor

danem. Vulg. in Emnon juxta Salim.

* Gat. aúveniebant multi. Mm. adventebant.

« PoprzedniaDalej »