Obrazy na stronie
PDF
ePub

omnia quae

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS.
Nolite time.
divulgatum
Nolite timere

Et divulga-
re : ite, nuntia-
est verbum is-)
vos : ile, nun-

tum est verLe fratribus lut aput Judaetiale frairibus

bum istut meis, ut eant os, usque in homeis, ut eant

aput Judaeos, in Galileam, diernuiu diin Galilaeam,

usque in ibi me vide16. ein. Undeibi me vide

hodiernum 11. bunt. Quae cun cim autem 11. bunl. Quae

diem. abissent, ecce discipuli abie

* cum abissent, * 16. XI autem diquidam de cusrunt in Galiecce quidam

scipuli abietodibus veneleam, in monde custodibus

runt in monrunt in civic le, ubi constivenerunt in

le, ubi contalem, et nutuerat illis civilatem, et

stitueral illiaberunt prin17. Jesus. Et cum vi nuntiaverunt

17. lis Jesus. Et cipibus sacerdissent eum principibus

videntes eum dotum, et scriadoraverunt : sacerdotum

adoraverunt : bis omnia quae quidam au

quidami autem facta sunt. lem dubitavefacta sunt.

dubitaverunt. 12. Et congregati runt. 12. Et congre

18. Et accedens principes să18. Et accedens Jesus gali cum se

Jesus locucerdotiim cum locutus est nioribus,

tus est illis, senioribus, eis, dicens : Daconsilio ac

dicens : Daconsilium acla est mihi oincepto, pecuniam

la est mihi omnis ceperunt, et nis polestas

13. copiosam de potestas in caelo, pecuniam coin caelo, et in derunt mi

et in terra. piosam dede19. terra Euntes. litibus, dicen

19. Euntes (a) nunc * runt militi(a) nunc + docele tes : Dicite

docete omnes 13. bus, dicentes : omnes genquia discipuli

gentes, baptiDicite quia dis les, baptizantes ejus nocle

zantes eos
cipuli ejus noc-
eos in nomine

venerunt,
et

in nomine
le venerunt,
Patris, et Fili, et
furati sunt

Patris, et Fiet furati sunt 20. Spiritus sancti : do eum, nobis dor

li, et Spiritus eum, vobis dorcentes eos sermientibus.

20. sancti : docenmientibus. vare omnia 14. Et si hoc

tes eos servare 14. El si hoc audi quaecumque

auditum fuerit

omnia quaetum fuerit a mandavi voa Praeside,

cumque manPraeside, nos bis. Et ecce ego nos suadebi.

davi vobis. Et persuademus vobiscum sum mus ei, et

ecce ego voei, et securos omnibus diesecuros VOS

biscum sum vos faciemus. bus usque ad facienius.

omnibus die15. Ad illi accepta consumma15. Ad illi accepta

bus, usque pecunia, fecetionem saecupecunia, fece

ad consuinmarunt sicut eli. (b) Amen + runt sicut

lionem saeculi. (b) rant docti. Et

erant docli.

Amen +.
EVANGELIUM SECUNDUM MATTHÆUM EXPLICIT. INCIPIT SECUNDUM JOHANNEN.
CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. Nolite timere : ite, nuntiale fratribus meis, ut eant Nolile limere ile nuntiale fratribus meis. ut eant in in Galilaeam, ibi me videbunt. Quae quum abiissent, Galileam et ibi me videbunt. Quae cum abissent ecce ecce quidam de custodibus venerunt in civitatem, et quidam de custodibus venerunt in civitatem el nunnuntiaverunt principibus sacerdotuin omnia quae liaverunt principibus sacerdotum omnia quire facta facta fuerant. Et congregati cum senioribus, colisi fuerant. El congregati cum senioribus. consilio aclio acceplo, pecuniam copiosam dederunt militibus, ceplo lollenles pecuniam copiosam dederunt militibus dicentes : Dicile quia discipuli ejus nocte venerunt, dicentes. Dicite quia discipuli ejus nocie venerunt et et furati sunt eum, nobis dormientibus. Et si hoc furali sunt eum nobis dormientibus. El si hoc audiauditum fuerit a Praeside, nos suadebimus ei, et tum fuerit a Praeside. nos suademus ei, el securos securos vos faciemus. At illi accepta pecunia, vos facienus. At illi accepla pecunia fecerunt sicut fecerunt sicut erant docti. El divulgatum est verbum erant docti. Et divulgatum est verbum istud apud istud apud Judaeos, usque in bodiernum diem. Un Judaeos usque in hodiernum diem. Undecim autem decim autem discipuli abierunt in Galilaeam, in discipuli abierunt in Galileam in montem in quo conmontem, ubi constituerat illis Jesuis. Et videntes eum stituerat illis Jesus. El videntes euin adoraverunt. adoraverunt : quidam autem dubitaverunt. Et acce quidam autem dubitaverunt. Et accedens Jesus. lodens Jesus loquulus est eis, dicens : Data est mihi cutus est eis dicens. Data est mihi omnis potestas in omnis polestas in caelo, et in terra. Euntes ergo caelo et in Terra. Eunles ergo docete oinnes gentes. docete omnes gentes, baplizantes eos in nomine Pa baptizantes eos in nomine Patris et Fili et Spiritus tris, el Filii, et Spiritus santi : docentes eos ser sancti. docentes eos servare omnia quaecunque manvare omnia quaequumque mandavi vobis. Et ecce davi vobis. Et ecce ego vobiscum sum omnibus dieego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad con bus usque ad consummationem saeculi. (b) Amen +. summationem saeculi. EVANGELIUM SECUNDUM MATTAEUM EXPLICIT.-(c) INCIPIT EVANGELIUM SECUNDUM JOHANNEM.

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. ecce vobiscum.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Ita et cod. Cant. vūv. (b) Addunt Amen, ul lex. Gr. 'Auñv. quod cerle Matthæi non est, sed Ecclesiæ , huic Evangelio, sicut ei cæteris , hoc verbo assensum declarantis.- (c) lla et cod. Cant. Evayγέλιον κατά Ματθαίον ετελέσθη, άρχεται Ευαγγέλιον κατά Ιωάννην.

1

354

INCIPIT

EVANGELIUM SECUNDUM

SECUNDUM JOHANNEM.

nomen erat

mundo erat,

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. CAPUT PRIMUM. 6. Fuit homo mis.

CAPUT PRIMUM.

6. Fuil homo missus a Deo, cui

sus a Deo, cui 1. In principio nomen erat

1. In principio erat Verbum, 7. Johannes. Hic erat Verbum,

7. Johannis. Hic et Verbum venit in teset Verbum

venit in leerat aput Deum, limonium, erat aput Deum,

stimonium, et Deus erat Verut leslimoet Deus erat Ver. .

ul testimo2. hum. Hoc erat nium perhi2. Hoc erat

nium periin principio -beret de lumi

in principio

beret de lumi3. aput Deum. Omne, ut omnis

3. aput Deum. Oin ne, ut omnes nia per illum credant per nia per eum

crederent per facta sunt: et 8. illum. Non elacta sunt : et

8. eum. Non erat sine illo facrat ille lumen,

sine eum fac

ille lumen, tum est nihil. sed ut testimo

tum est, nihil.

sed ut lestimoQuod factum nium perhi

Quod autem factum

nium perhi4. est, in illo viberet de lumi4. est, in eo vi

berel de lumine. la (a) est 7, et vita 9. nc. Erat lumen

la (a) est *, et vila 9. Erat enim lux erat lux hoverum , quod

(b) est + lux ho

vera, quae in5. minum. Et lux inluminat o

5. minum. Et lux

luminabat omin tenebris mnein hominen lucet in tene

nem hominem lucet, et tenevenientem bris, et lene

venientem brae eam non in hunc mun. bræ eam non

in hunc munconprehen10. dum. In hoc

comprehen

10. dum. In hoc derunt. mund

derunt.

CODEX BRIXIANUS. In principio erat Verbum et Verbum erat aput homo missus a Deo cui nomen erat Johannes. Hic Deum. et Deus erat Verbum Hoc erat in principio venit in testimonium ut testimonium perhiberet de aput Deum. Omnia per ipsum facta sunt. et sine lumine. ut omnes crederent per illum. Non erat ille ipso factum est nihil. Quod factum est in ipso. vila lux.sed ut lestimonium perhiberet de lumine. Erat au(a) est . et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris tem lumen verum. quod inluminat omnem hominem lucet. et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit venientem in hunc mundum. In hoc mundo erat.

CODEX CORBEIENSIS signatus, no CXCV a. Cap. I. 3. · Sine illo factum est nihil. Quod sac 9. Venientem in hoc Mundo. tum est' in ipso vita est.

10. In hoc Mundo erat.

VARIANTES LECTIONES (6). 1 Et ita Gal. el Mm.

i Gat. et Mm. in illo vita est.

BLANCHINI NOTÆ. a Exbibemus hic codicem velustissimum Cor gensis meminit velusti codicis e Malmundariensi Mobeiensis Monasterii, 11. 195 sexto sæculo descriptum nasterio, velerem Vulgatam continentis. Martianæus, Romanis litteris, in quo vocabula persæpe nullo dis monachus S. Benedicti, ex Congregatione S. Mauri crimine sejunguntur, et recta scribendi regula parum veterem Matthæi textum (supra recusum) dedit, ex servalur. "Continct hic codex quatuor Evangelia, veluistis duobus codicibus, altero S. Germani Pralenqualia olim legebantur, antequam a S. Hieronymo sis, aliero Corbeiensi, al Corbeiensis alius plane est corrigerenlur, seu verlerentur. Cum autem eo co el velustate et litterarum forma. Corbeiensis Marliadice uterentur in Ecclesia, ul ex eo Evangelium in näi velustior non est annis Dccc, lilleris Saxonicis Missa canerent, binc persæpe lit, præsertim in Mal seu Merovingis exaralus; Nosièr 195 Romanis lille1h29, ut interpolationes occurrant, quibus codex si ris, quadralis, majusculis descriplus esi, ad saculum millimus efficerelur Vulgatæ ex Hieronymiana ver: sextuin pertinens, eruditissimorum judicio. Martiasione. Eæ lamen correctiones nullo negolio dignos nici codex Mallhæum dumtaxat feri ex velere lialicuntur, tum ex-alramento, lum ex litterarum forma. ca; noster quatuor Evangelia. Cum codicem nosQualuor Evangelia alium plane ordinem in eo ser trum conferimus cum editione Matthæi per Martiavant, atque in nostris Exemplaribus : I, Mallhæus, næum, noster hic convenire magis videlur cum coex quo priora undecim capila perierunt; II, Joan. dice S. Germani Pralensis, ex quo Martian:r'us vanes; III, Lucas, sive Lucanus, quemadmoduin in eo rias lectiones eruit, in ora Editionis suæ adscriptas. nominalur; IV, Marcus. Præcipua lectionum discri Collatis hisce variantibus, verum omnino esse invemina ex eo codice collegimus. Si quis omnia descri nies, quod ait Hieronymus in Præfatione ad quatuor bere voluerit, codicem lolum exscribat necesse est; Evangelia : Si Lalinis exemplaribus fides sil adhibensingulis enim prope versiculis occurrunt, si verbo da, respondeant, quibus ! Tot enim sunt exemplaria rum ordinem et vim spectes.

pene, quol codices, inquit R. P.D. Augustinus Calmet Codicis hujus, et nostrorum ope, quos in vetustis post Commentarium lilleralem in Acta Aposlolobibliothecis invenimus, minime dubitandum, quin rum. velus Italica in Evangeliis restitui queat. Lucas Bru

(a) Ila et cod. Cant. èstiv: ~ (6) Variantes Lectiones Codicis Ecclesiæ S. Galiani Turonensis n. 8, et Majoris Monasterii n. 87. Primus a mille annis ; alter ab octingentis descriplus creditur. Codicem S. Galiani hac nota significabimus, Gat.; Majus-Monasteriense, Mm.

nos omnes

per eum face

eun, dedit

fessus est,

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. et mundus nitudine ejus,

et mundus per ipsum nos omnes

accepimus faclus est, et accepimus tus est, et

gratiam pro mundus illum gratiam pro mundus eum

17. gratiam. Quia non cognovit. 17. gratia. Quoni non cognovit.

lex per Moy11. In sua venit, am lex per Moy

11. In sua propria venit, sen data est, et sui eum sen data est, et sui eum

gratia autem, non recepegratia autem, non recepe

et veritas per 12. runt. Quodet veritas per 12. runt Quod

Jesum Chriquod autem Jesum Christum lac quod autem

stum facta receperunt ta est. receperunt

est. illum, dedit 18. Deum nemo vi

18. Deum nemo illis polesladito umquam : eis potesla

vidit umquam : tem filios De nisi unicus lem filios Dei

nisi unigenilus fieri, his, qui filius solus, sifieri, credentibus

filius, qui est credunt in num patris, in nomine ejus :

in sinu patriy, nomine ejus : ipse enarra

13. Qui non ex san ipse enarravit. 13. non ex sånvit. guine, neque

19. Et hoc est teguinibus, ne19. Et hoc est ex voluntate

stimonium Joque ex voluntestimonium carnis, nec

hannis, cum tale carnis, Johannis, quanex voluntate

misissent ad neque ex vodo miserunt viri, sed ex

eum Judaei luntale viri, ad eum Judaei

Deo natus

ah Hierososed ex Deo ab Hierosoly

est.

lymis Sacerdo14. nati sunt. Et mis Sacerdo

14. Et Verbum ca tes et LeviVerbum catem et Levi

ro facta est,

tas ut interroro factum est, tas ut interro

et habita

garent eum : et inhabitagarent eum :

vit in nobis :

Tu quis es ? vil in nobis : 20. Tu qui es? Et con el vidimus

20. Et confessus et vidimus sessus est, et honorem ejus,

est, et non negloriam ejus, non negagloriam quasi

gavit : congloriam sicut vit: confessus

unigeniti unici filii a est autem : a paire, plenum

quia ego non patre, plenus Quia ego non gratia, el ve

sum Christus. gratia, et vesum Christus. ritate.

21. Et interrogaritate. 21. Et interroga

15. Johannis te

verunt eum 15. Johannes ' testi verunt eum

stificatur,

iterum , dicenficalur de iliteruni : Quid el (a) clamat * :

tes : Helias lo, et clamal, ergo ? Helias Hic est, de

es tu ? Ait :
dicens : Hic
es ? Ait : Non sum,

Non sum. Quid
est, de quo di-
Quid ergo? Pro-
Qui post me

ergo ? Propheta
xi : Posi me ve-
pheta es ? Et res-
venit, ante

es tu ? Et reniens, ante pondit : Non. me factus est :

spondit : Non. me factus est : 22. Et dixerunt ei : quia prior

22. Et dixerunt : quoniam priDic ergo : Quis me eral.

Dic ergo noor me erat. es ut respon

16. (6) Quoniam de bis ut res16. (6) Quia 1 de ple sum demus

plenitudine ejus

ponsum de.

CODEX BRIXIANUS. et mundus per ipsum factus est. et mundus eum non et gratiam pro gratia. Quia lex per Moysen dala est. Cognovit. In propria venit. el sai eum non recepe gratia antem et veritas per Jesum Christum facta est. runi. Quodquod autem receperunt eum. dedit eis Deum nemo vidit umquam. unigenitus filius. qui est potestatem. filios Dei fieri. his qui credunt in nomi in sinu patris. ipse najravil. Et hoc est testimonium ne ejus Qui non ex sanguinibus. neque ex voluntate Johannis. quando miserunt Judaei ab Hierosolymis. carnis, neque ex voluntate viri. sed ex Deo nati sunt. Sacerdotes el Levitas ad eum. ut interrogarent eum. Er Verbum caro factum est. et habitavit in nobis, et Tu quis es. Et confessus est. et non negavit. confesvidimus gloriam ejus. gloriam quasi unigeniti a patre sus est. Quia non sum ego Christus. El interrogaveplenum gratia el veriiale. Johannes. testimonium runt eum. Quid ergo Helias es lu, ci dixit. Non sum. perhibet de ipso. et clamat dicens. Hic est de quo dixi Propheta es lu. Et respondit. Non. Dixerunt ergo ei. vobis. Qui post me venit. ante me factus est, quia prior Quis ergo es lu. ut responsum deme erat. El de plenitudine ejus. nos omnes accepimus.

CODEX CORBEIENSIS. 11.• In sua propria + venit.

21. Interrogaverunt eum iterum : Quid ergo ?. . . 14. plenum gratia et veritate.

Ne ergo Propheta es tu ?

VARIANTES LECTIONES. i Gal. perhibet ab ipso.., factus est, qui prior. Mm. et genitus filius solus, qui est. Vulg. umquam : unigenitus non sciebam eum quia, Vulg. perhibet de ipso... factus est, lilius, qui est. quia prior.

3 Et ita Gat. et Mm. Gal. unquam, nisi unigenitus. Mm. unquam : nisi uni

BLANCHINI NOTÆ. (a) Post clamat, deest dicens, etiam in cod. cant.-- (b) ha et Cod. cant., ört. Ab hinc, nempe ab è lá Cous, accepimus, usque ad verba illa 'Pabbi ös, Rabbi, qui cap. in, vers. 26, omnia desunt in cod. Cant. Gr. et usque ad v. 16. in Cant. Lat.

quo dixi :

Ecce agnus

Eseias pro

neque Haeli

nium per

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. iis, qui nos midit Jesum vemus his, qui

nientem ad serunt ? quid nientem ad miserunt nos ?

se, et ait : dices de le ipse, et ait : Ecce

quid dicis 23. so ? Qui resagnus Dei, ec. de te ipso ?

Dei, ecce pondit : Ego vox ce qui tollit 23. Quibus ait :

qui tollit pecclamantis in peccatum munEgo vox cla

catum mundi. deserto : Diri30. di. Hic est, de mantis in de

30. Hic est, de gile viam Domini, quo ego dixi : serto : Dirigite

quo ego di-
sicut Dixit
Post me venit
viam Do-

xi : Post me
vir, qui an-
mini.

venit vir,
fela.
to me factus

24. El qui missi qui ante me 24. El qui' missi e. est : quoniam

fuerant ex

faclus est : quorant ex Phaprior me eFarisaeis. Ut

niam ante me 25. riseis. Disci. 31. rat. Et ego ig. interrogarent.

31. erat. Et ego puli, et Levvio norabam eum, dixerunt

ignorabam tae dixerunt illum, sed sut 25. ei : Quid ergo

eum, sed ut ei : Quid ergo manifestabaptizas, si

manifestaretur baptizas, si tu relur in Islu non es Chri

Istraheli, non est Christus, trabel, ideo

slus, nec Heli

propler hoc
veni ego in
as, neque Pro-

ego veni in
as, neque Pro-
aqua bapti-
phela ?

aqua baptifeta. zans. 26. Respondit eis

zans. 26. Respondens 32. El testimoJohannes, di

32. El testifieatus illis Johan

cens : Ego

est Johannes, nes, dicens : hibuit Johan. quidem ba

dicens : QuoEgo' baptizo nes, dicens : plizo vos in

niam vidi vos in aqua Quoniam aquam poe

Spiritum sicut in paenitenvidi Spiritum lamnitentiae : me

columbam detiam : medius quam columdius autem

scendentem autem stal bam descenvestrum slal,

de caelo, et inter vos, dentem de queni vos

manentem quem vos igcaelo, et manignoratis.

super eum. 27. noralis. Qui sit super il27. Ipse est, qui

33. Et ego ignopost me ve33. lum. Et ego post me venit :

rabam eum : nit, ante me ignorabam cujus ego

sed qui misit factus est : cuillum : sed qui non sum di

me baptizajus non sum me misit bap

gnus solvere dignus ego lizare in acorrigiam

ipse mihi solvere corqua, ille micalciamenti

dixit : Super rigiam calhi dixit : Super ejus.

quem videris ciamenti e

28. Haec facta

Spiritum Dojus. ris Spiritum dessunt in Be

mini descen28. Haec autem cendentem, thania trans

denten, et gesta sunt et manenJordanen,

manentem in Bethanilen in illo, ubi erat Jo

in eum, ipse a trans Jorhic est, qui hannes ba

est, qui ba-. danen, ubi baptizat in ptizans.

plizat in Spierat JohanSpirilu sancto. 29. Postera autem

ritu sancio. nes bapti34. Et ego vidi :

die vidit zans. et testimo

Johannes 29. Allera die vinium perhiJesum ve

et testimonium perhi

CODEX BRIXIANUS. mus his qui miserunt nos. quid dicis de te ipso. Re tem ad se et ait Ecce agnus Dei qui tollit peccaspondit. Ego vox clamantis in deserto. pirale viam tum mundi. Hic est de quo ego dixi. Post me venit Domini. sicut dixit Esaias profela. El qui missi fue vir. qui ante me factus est. quia prior me erat. Et rant erant ex Pharisaeis. Ei interrogaverunt eum et ego nesciebam eum. sed ut manifestaretur Israheli, dixerunt ei. Quid ergo baptizas. si lu non es Christus. propterea veni ego in aqua baptizans. Et testimo neque Helias. neqne Propheta. respondit eis Johan nium perhibuit Johannes dicens. Quia vidi Spiritum nes dicens. ego baptizo in aqua. medius autem ves descendentem. quasi columbam de caelo. et mansit Irum stat. quem vos nescitis. ipse est qui post me super eum. Et ego nesciebam eum. sed qui misis venit. qui ante me factus est. cujus ego non sum di ine baptizare in aqua ipse mibi dixit. Super quem gnus solvere corrigiam calciamenti ejus. haee in Be videris Spiritum descendentem. el manentem. super thania facta sunt trans Jordanem. ubi erat Johannes eum. hic est qui baptizat in Spiritu sancto. El ego baptizans. altera die vidit Johannes. Jesum venien vidi. et testimonium perhi

CODEX CORBEIENSIS. 26. medius vestrum stat. +

31. ut manisestetur' plebi Israhel. +

VARIANTES LECTIONES. · Gat. et Mm. Et qui venerant ex Pharisaeis interroga dignus ut solvam ejus corrigiam calciamenti. verunt. Vulgala. Ei qui missi fuerant , erant ex Phari Gal. qui prior. Vulg. quia prior, saeis. Et interrogaverunt.

Gal. el mm. ut manifestarelur Israel. Vulg. ut maniGal. Baplizo vos in. Vulg: Baptizo in.

fesletur in Israel. * Gat. dignus solvere corrigiam calceamentorum ejus. Gat. autem vestrum fiat. Mm. digaus ut solvere corrigiam calciamenti ejus. Vulg. Gal. et Mm. Israel.

re in aqua,

quem vide

34. Et ego
vidi :

[ocr errors]

bui quo

go eum ad

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. bui quoniam audierant

41. Invenit autem hic est elecab Johanne, niam ipse

mane fratrem tus Filius Dei. et secuti eest Dei Filius

Simonem, 35. Altera die ite rant illum.

electus.

el dixit illi : rum stabat 41. Invenit o bic 35. Poslera au

Invenimus Johannes, et primum fralem die ite

Messiam, ex discipulis trem suum rum slabat

quod est in36. ejus duo. Et Simonem, Johannes,

lerpraetalum respiciens et ait illi : Inet duo disci

Christus. Jesum ambuvenimus puli ejus.

42. Adduxit erlaniem, ait : Messiam, (quod

36. Et intuens JeEcce agnus est interpresum ambulan

Jesum. Dei, ecce qui tatum Christus.) tem, dixit : Ec

Intuens autollit pecca42. Et duxit illum ce agnus Dei.

tem eum lum mundi. ad Jesum. 37. Audierunt

Jesus, dixit : 37. Et audierunt El respiciens autem duo

Tu es Simon ex discipueum Jesus, didiscipuli ejus

filius Jolis ejus duo xil : Tu Simon loquentem,

hannis : tu loquentem • filius Johanet seculi sunt

vocaris Ceillum, et senes : tu vocaJesum.

phas quod cuti sunt veris Cephas 38. Conversus

interpraelalur Jesum. quod est inautem Jesus,

Peirus. 38. Conversus terpraelavidit eos se

43. Postera auaulem Jesus, et tum Petrus. quentes 'se,

lem die vo· videns eos 43. Allera die et dixit eis :

luit proficisci sequentes se, voluit exire Quid quae

in Galilaeam, ait illis : Quid in Galilaeam, rilis ?

et invenit
quaeritis?
et invenit
Qui dixerunt

Philippum.
Ad illi dixe-
Philippum.
ei : Rabbi,

Et dicit illi
runt ei : Rab-
Et ait illi Jesus:
(quod in-

Jesus : Sequere bi, (quod diciSequere me. lerpraelatur

44. me. Erat lur inter44. Erat autem Magister)

autem Filippraelatum Philippus a ubi manis ?

pus a BedsaiMagister) Bedsaida, de 39. Ait illis :

da, ex civitale ubi manes ? civilale AnVenile, et vi

Andreae, et 39. Dicit eis : Ve draee, et Pe

dele, Vene

45. Pelri. Invenit nite, el vide45. tri. Invenit

runt autem,

autem Filippus
le. Vene-
Philippus Na.
et viderunt

Natabel , et
thanael, el
ubi maneret,

dicit illi :
el viderunt
dicit illi : Quem
et apul eum

Quem scribsit ubi habitascripsit Moymanserunt

Moyses in ret, et aput ses in lege, illa die :

lege, et Proipsum man

et Prophetae,
erat enim

phetae, inve-
serunt illa
invenimus
hora circiter

nimus Jesum die : hora auJesum filium decima.

filium Jotem erat leJoseph a Na40. Erat Andreas

seph a Nazareth. re decima. zaret. fraler Simonis

46. Dixit illi 40. Erat autem 46. Ait illi NathaPeiri unus

Natanael : Andreas franael: A Nazaex duobus,

A Nazareth ter Simonis ret polest aliqui audierant

potest aliquid Peiri unus quid boni es. ab Johanne,

boni esse? ex duobus, qui se ? Dixit illi

el seculi sunt eum. Ait illi fi

CODEX BRIXIANUS. bui quia hic est Filius Dei. Altera aulem die. iterum nit hic primum fratrem suum Simonem et dixit ei. slabát Johannes. el ex discipulis ejus duo. El respi. Invenimus Messiam quod est interprelatum Christus. ciens Jesum ambulantem dixit. Ecce agnus Dei. Et adduxit eum ad Jesum. Intuitus autem eum Je. Ei audierunt eum dun discipuli loquenlem. et secuti sus dixit. Tu es Simon filius Johannis. tu vocaveris sunil Jesum. Conversus autem Jesus. et videns eus Cephas. quod interpretatur Petrus. Sequenti autem sequentes se dicit eis. Quid quaeritis. Qui dixerunt die voluit proficisci in Galileain cl invenit Filippum. ei Rabbi quod dicitur interpraelalum Magister ubi Et dixit ei Jesus. Sequere nie. Eral aulei Filippus habitas. Dicit eis. Venite et videte. Venerunt el a Bethsaida civitate. Andrae et Peiri. Invenit Filipviderunt ubi manerel. el apul eum manserunt die pu- Nathanael, el dicii ei. Quem scribsit Moyses in illo. hora enim erat quasi decima. Eral aulem Al lege el Prophetae invenimus Jesum filium Joseph a dreas frater Simonis Petri. unus ex duobus. qui Nazareth. Ei dixit ei Nathanael. A Nazareth. polest audierant ab Johanne. et seculi fuerant eum. Inve aliquid boni esse. Dicit ei

CODEX CORBEIENSIS. 34. quia hic est eleclus Dei.

43. proficiscens invenit. 36. Ecce agnus Dei, ecce qui lollit peccatum mundi. 45. Joseph qui est a Nazareth.

VARIANTES LECTIONES. Gal. et Mm. videns eos sequentes, dicit. Vulg. videns Christus). eos sequentes se, dicit.

Gal. Blius Johna. Mm. filius Johannis. Vulg. filius Jona. * Mm. hic fratrem... Messiam, qui dicitur Christus. Vulg. Gat. et Prophetiis. Mm. et Prophelis. Vulg. et Prohic primum fratrem... Messiam (quod est interprelatum pbelae.

runt ergo,

« PoprzedniaDalej »