Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

Nolite timere : ite, nuntiate fratribus meis, ut eant in Galileam, ibi me vide11. bunt. Quae cum abissent, ecce quidam de custodibus venerunt in civitatem, et nutiaberunt principibus sacerdotum, et scribis omnia quae facta sunt. 12. Et congregati principes sacerdotium cum senioribus, consilium acceperunt, et pecuniam copiosam dederunt militi13. bus, dicentes : Dicite quia discipuli ejus nocte venerunt, et furati sunt eum, vobis dormientibus. 14. Et si hoc auditum fuerit a Praeside, nos persuademus ei, et securos vos faciemus. 45. Ad illi accepta pecunia, fecerunt sicut erant docti. Et

divulgatum est verbum is-] tut aput Judaeos, usque in hodiernuiu di16. eim. Undecim aulem discipuli abierunt in Galileam, in monte, ubi constituerat illis 17. Jesus. Et cum vidissent eum adoraverunt : quidam aulem dubitaverunt. 18. Et accedens Jesus locutus est eis, dicens : Data est mihi omnis potestas in caelo, et in 19. terra Euntes. (a) nunc f docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Fili, et 20. Spiritus sancti : doCenteS e0S Servare omnia quaecumque mandavi vobis. Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad €0Insumma- * tionem saeculi. (b) Amen f.

* CODEX VERONENSIS. Nolite timere Et divulgavos : ite, nun- tum eSt Vertiale fratribus bum istut meis, ut eant aput Judaeos, in Galilaeam, usque in ibi me vide- hodiernum

11. bunt. Quae »3 cum abissent, * ecce quidam de custodibus venerunt in civitatem, et nuntiaverunt principibus sacerdotum omnia quae facta sunt. 12. Et congregati cum senioribus, consilio accepto, pecuniam 15. copiosam dederunt militibus, dicentes : Dicite quia discipuli ejus nocte venerunt, et furati sunt eum, nobis dormientibus. 14. Et si hoc auditum fuerit a Praeside, nos suadebimus ei, et &eCurOS VOS faciemus. 45. Ad illi accepta pecunia, fecerunt sicut erant docli.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

EvANGELiUM secuNDUM MATTHAEUM ExPLiCIT. — INciPiT secUNDUM JOHANNEN.

CODEX CORBEIENSIS.

Nolite timere : ite, nuntiate fratribus meis, ut eant in Galilaeam, ibi me videbunt. Quae quum abiissent, ecce quidam de custodibus venerunt in civitatem, et nuntiaverunt principibus sacerdotum omnia quae facta fuerant. Ét coiigregati cum senioribus, consilio accepto, pecuniaiii cöpiosam dederunt militibus, dicentes : Diéite quia diséipuli ejus nocte venerunt, et furati sunt eum, nobis dormientibus. Et si hoc auditum fuerit a Praeside, nos suadebimus ei, et securos vos faciemus. At illi accepta pecunia, fecerunt sicut erant docti. Et divulgatum est verbum istud apiid Judaeos, usque in hodiérnum diem. Undecim autem discipuli^ abierunt in Galilaeam, in montem, ubi constituerat illis Jesus. Et videntes eum adorayerunt : quidam autem dubitaverunt. Et accedens Jesus loquutus est eis, dicens: Data est mihi qmnis potestas in caelo, et in terra. Euntes ergo docete òmnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et spiritus santi: docentes eos servare omnia quaequümque mandavi vobis. Et ecce * ego vobiscum sum omfiibus diebus, usque ad consummationem saeculi.

CODEX BRIXIANUS. Nolite timere ite nuntiale fratribus meis. ut eant in Galileam et ibi me videbunt. Quae cum abissent ecce quidam de custodibus venerunt in civitatem et nuntiaverunl principibus sacerdotum omnia quae facta fuerant. Et congregati cum senioribus. consilio accepto tollentes pecuniam copiosam dederunt militibus dicentes. Dicite quia discipuli ejus nocte venerunt et furali sunt eum nobis dormientibus. Et si hoc auditum fuerit a Praeside. nos suademus ei. et securos vos faciemus. At illi accepta pecunia fecerunt sicut erant docli. Et divulgatum est verbum istud apud Judaeos usque in hodiernum diem. Undecim autem discipuli abierunt in Galileam in moiitem inquo constituerat illis Jesus. Et videntes euim adoráverunt. quidam autem dubitaverunt. Et accedens Jesus. locutus est eis dicens. Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes. baptizantes eos in iiomine Patris et Fili et Spiritus sancti. docentes eos servare omnia quaecunque mandavi vobis. Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi. (b) Amen t.

evANGELiUM sEcuNDUM MAtthaeUM exPLicit.—(c) INCiPiT EvANGELiUM secUNDUM JoHANNEM. VARIANTES LECTIONES C0DICIS MS. S. GERMANENSIS.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

erat aput Deum, timonium, erat aput Deum, stimonium, et Deus erat Ver- ut testimo- et Deus erat Wer. . . ul testimo2. bum. Hoc erat nium perhi- 2. Hoc erat nium peri

.beret de lumi3. aput Deum. Om- ne, ut omnis nia per illum credant per facta sunt: et 8. illum. Non esine illo fac- rat ille lumen, tum est nihil. sed ut testimoQuod factum nium perhi4. est, in illo vi- beret de lumita (a) est f, et vita 9. nc. Erat lumen

in principio

in principio 3. aput Deum. Omnia per eum facta sunt : et sine eum factum est nihil. Quod autem factum 4. est, in eo vita (a) est *, et vita

beret de lumine, ut omnes crederent per 8. eum. Non erat ille lumen, sed ut testimonium perhiberet de lumine. 9. Erat enim lux

erat lux ho- verum , quod (b) est f lux ho- vera, quae in5. minum. Et lux inluminat 0- 5. minum. Et lux luminabat omin tenebris mnem hominenm lucet in tene- nem hominem liicet, et tene- venientem bris, et tene- venientem

[merged small][ocr errors][merged small]

conprehen- 10. dum. In hoc comprehen- 10. dum. In ho^ derunt. mund . . . . . derunt. mundo erat, CODEX BRIXIANUS.

[blocks in formation]

a Exhibemus hic codicem vetustissimum Corbeiensis Monasterii, n. 195 sexto sæculo descriptum Romanis litteris, in quo vocabula persæpe nullo discrimine sejunguntur, et recta scribendi regula parum servatur. Coiiiimct hic codex quatuor Evangelia, qualia olim legebantur, antequam a S. Hieronymo corrigerentur, seu verterentur. Cum autem eo c0dice ìierentur in Ecclesia, ut ex eo Evangelium in Missa canerent, hinc persæpe fit, præsertium in Mat

ubæ », ut interpolationes occurrant, quibus codex si- .

millimns efficeretur Vulgatæ ex Hieronymiana versione. Eæ tamen correctiones nullo negotio dignoscuntur, tum ex atramento, tum ex litterarum forma. Quatuor Evangelia alium plane ordinem in eo servant, atque in nostris Exemplaribus : I, Matthæus, ex quo priora undecim capita perierunt; II, Joannes; llI, Lucas, sive Lucanus, quemadmodum in eo nominatur; IV, Marcus. Præcipua lectionum discrimina ex eo codice collegimus. Si quis omnia describere voluerit, codicem totum exscribat necesse est; singulis enim prope versiculis occurrunt, si verb0rum ordinem et vim spectes. Codicis hujus, et nostrorum ope, quos in vetustis bibliothecis invenimus, minime dubitandum, quin vetus Iualica in Evangeliis restitui queat. Lucas Bru

gensis meminit vetusti codicls e Malmundariensi Monasterio, veterem Vulgatam continentis. Martianæus, monachus S. Benedicti, ex Congregatione S. Mauii veterem Matthaei textum (supra recusum) dedit, ex vetustis duobus codicibus, altero S. Germäni Praiensis, altero Corbeiensi, at Corbeiensis alius plane cst et vetustate et litterarum forma. Corbeiensis Martianæi vetustior non est annis Dccc, litteris Saxonicis seu Merovingis exaratus ; Noster 195 Itomanis litteris, quadratis, majusculis descriptus est, ad saeculum sextum pertinens, eruditissimorum judicio. Martian:ci codex Matthæum dumtaxat feru ex vetere lualica; noster quatuor Evangelia. Cum codicem nostrum conferimus cum editione Mallhaei per Martianæum, noster hic convenire magis videtur cum codice S. Germani Pratensis. exTquo Martianaeus varias lectiones eruit, in ora Editioiiis suæ adscriptas. Collatis hisce variantibus, verum omnino esse invenies, quod ait Hieronymus in Præfatione ad quatuor Evangelia : Si Latinis exemplaribus fides sit adhibenda, respondeant, quibus ? Tot enim sunt exemplaria pene, quot codices, inquit R. P. D. Augustinus Calmet post Commentarium litleralem in Acta Apostolorum.

(a) Ita et cod. Cant. άσriv. — (b) Variantes Lectiones Codicis Ecclesiæ S. Gatiani Turonensis n. 8, et Majoris Monasterii n. 87. Primus a mille annis; alter ab octingentis descriptus creditur. Codicem S. Galiani hac nota significabimus, Gat. ; Majus-Monasteriense, Mm.—

CODEX VERCELLENSIS.

et mundus
per ipsum
factus est, et
mundus illum
non cognovit.
11. In sua veiuit,
et sui eum
non recepe-
12. runt. Quod-
quod autem
receperunt
illum, dedit
illis potesla-
tem filios De
fieri, his, qui
credunt in
nomine ejus :
15. non ex san-
guinibus, ne-
que ex volum-
tale carnis,
neque ex vo-
luntate viri,
sed ex Deo
14. nati sunt. Et
Verbum ca-
ro factum est,
et inhabita-
vit in nobis:
et vidimus
gloriam ejus,
gloriam sicut
ünici filii a
patre, plenus
grauia, et ve-
ritate.
45. Johannes * testi-
ficatur de il-
lo, et clamat,
dicens : Hic
est, de quo di-
xi : Post me ve-
miens, ante
me factus est :
quoniam pri-
Or me erat.
16. (b) Quia f de ple-

nitudine ejus,
nos omines
accepimus
graliam pro

17. £ti; Quoni-
am lex per Moy-
sen data est,
gratia autem,
et veritas per
Jesum Christum fac-
ta est.
48. Deum nemo vi-
dit * umquam :
nisi unicus
filius solus, si-
num patris,
ipse enarra-

vit.

M9. Et hoc est
testimonium
Johannis, quan-
do miserunt
ad eum Judaei
ab Hierosoly-
mis Sacerdo-
tem et Levi-
tas ut interro-
garent eum :
20. Tu qui es? Et com-
fessus est, et
non nega-
vit: confessus
est autem :
Quia ego non
sum Cliristus.
21. Et interroga-
Werunt eum
iterum : Quid
ergo ? Helias
es ? Ait : Non sum.
Quid ergo? Pro-
pheta es? Et res-
pondit : Non.
22. Et dixerunt ei :
Dic ergo: Quis
es ut respon-

sum demus

CODEX VERONENSIS.

et mundus
per eum fac-
tus est, et
mundus eum
non cognovit.
11. In sua propria venit,
et sui eum
non recepe-
12. runt Quod-
quod autem
receperunt
eum, dedit
eis potesta-
tem filios Dei
fieri, credentibus
in nomine ejus :
15. Qui non ex san-
guine, neque
ex volunlate
carnis, nec
ex voluntate
viri, sed ex
Deo natus
est.
M 4. Et Verbum ca-
ro facta est,
et habita-
vit in nobis :
et vidimus
honorem ejus,
gloriam quasi
unigeniti
a pâtre, plenum
gratia, et ve-
ritate.
M5. Johannis le-
stificatur,
et (a) clamat ; :
Hic est, de
uo dixi :
ę post me
venit, ante
me factus est :
quia prior
me erat.
16. (b) Quoniam ; de
plenitudine ejus

m0S 0mne8
accepimus
gratiam pro
17. gratiam. Quia
lex per Moy-
sen data est,
gratia autem,
et veritas per
Jesum Chri-
stum facta
eSt. -
18. Deum nemo
vidit umquam :
nisi unigenitus
filius, qui est
in sinu patris,
ipse enarravit.
19. Et hoc est te-
stimonium Jo-
hannis, cum
misissent ad
eum Judaei
ab Hieroso-
lymis Sacerdo-
tes et Levi-
tas ut interro-
garent eum :
Tu quis es ?
20. Et confessus
est, et non ne-
avit : con-
essus est,
quia ego non
sum Christus.
21. Et interroga-
Verunt eum
iterum, dicen-
tes : Helias
es tu ? Ait :
Non sum. Quid
ergo ? Propheta
es tu ? Et re-
spondit : Non.
22. Et dixerunt :
Dic ergo no-
bis ut res-
ponsum de-

CODEX BRIXIANUS.

et mumdus per ipsum factus est.et mundus eum non et gratiam pro gratia. Quia lex per Moysen data est. cognovit. In propria venit. et sui eum non recepe- grátia antem et veritas per Jesum Christum facta est. runt. Quodquod autem receperunt eum. dedit eis Deum nemo vidit umquam. unigenitus filius. qui est potestatem. filios Dei fieri. his qui credunt in nomi- jn sinu patris. ipse nairavit. EtThoc est testimonium ne ejus Qui non ex sanguinibus. neque ex voluntate Johannis. quando miserunt Judaei ab Hierosolymis. carnis, neque ex voluntate viri. sed ex Deo nati sunt. Sacerdotes et Levitas ad eum. ut interrogarent eum. Et Verbum caro factum est. et habitavit in nobis. et Tu quis es. Et confessus est. et non negavit. confesvidimus gloriam ejus. gloriam, quasi unigeniti a patre sus ést. Quia non sum, ego Christus. Et interrogaveplenum gratia et veritate. Johannes. teslimonium runt eum. Quid ergo Helias es tu, et dixit. Non sum. perhibet de ipso. et clamat dicens. Hic est de quo dixi Propheta es tu. Et respondit. Non. Dixerunt ergo ei. vobis. Qui post me venit. ante me factus est, quia prior Quis ergo es tu. ut responsum deme erat. Et de plenitudine ejus. nos omnes accepimus.

CODEX CORBEIENSIS.

21. Interrogaverunt eum iterum : Quid ergo ?. . . Ne ergo Propheta es tu?

VARIANTES LECTIONES.

* Gat. perhibet ab ipso.., factus est, qui prior. Mm. et genitus filius solus, qui est. Vulg. umquam : unigenitus non sciebàm eum quia, Vulg. perhibet de ipsô... factus est, filius, qui est. quia prior. * Et ita Gat. et Mm. * Gat. unquam, nisi unigenitus. Mm. unquam : nisi uniBLANCHINI NOTÆ.

[ocr errors]

11.° In sua propria ; venit. 14. plenum gratia et veritate.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS.

iis, qui nos miserunt ? quid dices de te ip25. so ? Qui respondit : Ego vox clamanlis in deserto : Dirigite viam Domini, sicut Dixit Eseias profeta. 24. Et qui * missi erant ex Pha95. riseis. Discipuli, et Levvitae dixerunt ei : Quid ergo baptizas, si tu non est Christus, neque Haelias, neque Profeta. 26. Respondens illis Johannes, dicens : Ego * baptizo vos in aqua in paenitentiam : medius autem Sta! inter vos, quem vos ig27. noratis. Qui post me venit, ante me factus est : cujus non sum dignus * ego solvere corrigiam calciamenti ejus. 28. Haec autem eSta Sunt in Bethania trans Jordanem, ubi erat Johannes baptiZamS. 29. Altera die vi

dit Jesum venientem ad se, et ait : Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mun30. di. Hic est, de quo ego dixi : Post me venit vir, qui antc me factus est: * quoniam rior me e1. rat. Et ego ignorabam illum, sed * ut manifestaretur in Istrahel, ideo veni ego in aqua baptiZamS. 32. Et lestimonium perhibuit Johannes, dicens : Quoniam vidi Spiritum tamquam columbam descendentem de caelo, et mansit super il33. lum. Et ego ignorabam illum : sed qui me misit baptizare in aqua, ille mihi dixit : Super quem videris Spiritum descendentem, et maiuentem in illo, hic est, qui baptizat in Spiritu sancto. 34. Et ego vidi : et testimonium perhi

mus his, qui miserunt nos? '! dicis e te ipso? 23. Quibus ait: Ego vox clamantis in deserto : Dirigite viam D0mini. 24. Et qui missi fuerant ex Farisaeis. Ut interrogarent. eum, dixerunt 25. ei : Quid ergo baptizas, si tu non es Christus, nec Helias, neque Propheta ? 26. Respondit eis Johannes, dicens: Ego quidem baptizo vos in aquam poenitentiae : naedius autem vestrum stat, quem vos ignoratis. 27. Ipse est, qui p0st me venit : cujus ego non sum dignus solvere corrigiam calciamenti ejus. 28. Haec facta sunt in Bethania trans Jordanem, ubi erat Johannes baptizans. 29. Postera autem die vidit Johannes Jesum ve

nientem ad se, et ait : Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi. 30. Hic est, de quo ego dixi : Post me venit vir, ui ante me actus est : quoInlam ante me 51. erat. Et ego ignorabam eum, sed ut manifestaretur Istraheli, propter hoc ego veni in aqua baptiZainS. 32. Et testifieatus est Johannes, dicens: Quoniam vidi Spiritum sieut columbam descendentem de caelo, et manentem super eum. 55. Et ego ignorabam eum : sed qui misit me baptizare in aqua, ipse mihi ixit : Super quem videris Spiritum Domini descendentem, et manentem in eum, ipse est, qui ba-. ptizat in Spiritu Sancto. 34. Et ego vidi : et testimonium perhi

CODEX BRIXIANUS.

mus his qui miserunt nos. quid dicis de te ipso. Respondit. Ego vox clamantis in deserto. parate viam Domini. sicut dixit Esaias profeta. Et qui missi fuerant erant ex Pharisaeis. Et interrogaverunt eum et dixerunt ei. Quid ergo baptizas. si tu non es Christus. neque Helias. neque Propheta. respondit eis Johannes dicens. ego baptizo in aqua. medius autem vestrum stat. quem vos nescitis. ipse est qui post me venit. qui ante me factus est. cujus ego non sum dignus solvere corrigiam calciamenti ejus. haee in Bethania facta sunt trans Jordanem. ubi erat Johannes baptizans. altera die vidit Johannes. Jesum venien

tem ad se et.ait Ecce agnus Dei qui tollit peccatum mundi. Hic est de qiio ego dixi. Post mé venit vir. qui ante me factus ést. quia prior me erat. Et ego nesciebam eum. sed ut manifestaretur Israheli. propterea veni ego in aqua baptizans. Et testimo

nium perhibuit Johannes dicens. Quia vidi Spiritum descendentem. quasi columbam dé caelo. et `mansit super eum. Et ego nesciebam eum. sed qui misit me baptizare in àqua ipse mihi dixit. Supër quem videris Spiritum désceiidentem. et manentem. §uper eum. hic est qui baptizat in Spiritu saneto. El égo vidi. et testimonium perhi

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

hui quoniam hic est electus Filius Dei. 35. Altera die iterum stabat Johannes, et ex discipulis 36. ejus duo. Et respiciens Jesum ambulantem, ait : Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi. 37. Et audierunt ex discipulis ejus duo loquentem illum, et secuti sunt Jesum. 38. Conversus autem Jesus, et ' videns eos sequentes se, ait illis : Quid quaeritis? Ad illi dixerunt ei: Rabbi, (quod dicitur iuterpraetatum Magister) ubi manes ? 39. Dicit eis: Wenite, et videte. Venerunt ergo, et viderunt ubi habitaret, et aput ipsum manserunt illa die : hora autem erat fere decima. 40. Erat autem Andreas frater Simonis Petri unus ex duobus, qui

audierant
ab Johanne,
et secuti e-
rant illum.
41. Invenit * hic
primum fra-
trem suum
Simonem,
et ait illi : In-
venimus
Messiam, (quod
est interpre-
tatum Christus.)
42. Et duxit illum
ad Jesum.
Et respiciens
eum Jesus, di-
xit : Tu Simon
* filius Johan-
neS: iu VOCa-
veris Cephas
quod est in-
terpraeta-
tum Petrus.
43. Altera die
voluit exire
in Galilaeam,
et invenit
Philippum.
Et ait illi Jesus:
Sequere me.
44. Erat autem
Philippus a
Bedsaida, de
civitate An-
draee, et Pe-
45. tri. Invenit
Philippus Na-
thanael, el
dicit illi : Quem
scripsit Moy-
ses in lege,
* et Prophetae,
invenimus
Jesum filium
Joseph a Na-
Zaret.
46. Ait illi Natha-
nael: A Naza-
ret potest ali-
quid boni es-
se ? Dixit illi

CODEX VERONENSIS.

bui quo-
niam ipse
est Dei Filius
electus.
55. Postera au-
tem die ite-
rum stabat
Johannes,
et duo disci-
puli ejus.
36. Et intuens Je-
sum ambulan-
tem, dixit : Ec-
ce agnus Dei.
37. Audierunt
autem duo
discipuli ejus :
loquentem,
et secuti sunt
Jesuin.
58. Conversus
autem Jesus,
vidit eos se-
quentes se,
et dixit eis :
Quid quae-
ritis ?
Qui dixerunt
ei : Rabbi,
(quod in-
terpraelatur
Magister)
ubi manis ?
39. Ait illis :
Venite, et wi-
dete, Vene-
runt autem,
et viderunt
ubi maneret,
et aput eum
manSerunt
illa die :
erat enim
hora circiter
decima.
40. Erat Andreas
frater Simonis
Petri unus
ex duobus,
qui audierant
ab Johanne,

et secuti sunt eum.

41. Invenit autem mane fratrem Simonem, et dixit illi : Invenimus Messiam, quod est interpraetatum Christus. 42. Adduxit ergo eum ad Jesum. Intuens autem eum Jesus, dixit: Tu es Simon filius Johannis: tu vocaris Cephas quod interpraetatur Petriis. 43. Postera autem die voluit proficisci in Galilaeam, et invenit Philippum. Et dicit illi Jesus: Sequere 44. me. Erat autem Filippus a Bedsaida, ex civitate Andreae, et 45. Petri. Invenit

[blocks in formation]

CODEX BRIXIANUS.

bui quia hic est Filius Dei. Altera autem die. iterum nit hic primum fratrem suum Simonem et dixit ei. stabât Johannes. et ex discipulis ejus duo. Et respi- Inveiiimiis Messiam quod est interpretatum Christus. ciens Jesum ambulantem dixit. Ecce agnus Dei. Et adduxit eum ad Jesum. lntuitüs autem eum JeEt audierunt eum duo discipuli loquentem. et secuti sus dixit. Tu es Simon filius Johannis. tu vocaveris sunt Jesum. Conversus autem Jesus. et videns eos Cephas. quod iuterpretatur Petrus. Sequenli autem sequentes se dicit eis. Quid quaeritis. Qui dixerunt die voluit proficisci in Galileain et invenit Filippum. ei Rabbi quod dicitur interpraetatum Magister ubi Et dixit ei Jesus. Sequere me. Erat autem Filippus habitas. Dicit eis. Venite et videte. Venerunt et a Bethsaida civitate. Andrae et Pelri. lnvenit Fiiipviderunt ubi maneret. et aput eum manserunt die pus Nathamael. et dicit ei. Quem scribsit Moyses in illo. hora enim erat quasi decima. Erat autem Aii- lege et Prophetae iuvenimus Jesum filium Jóseph a dreas frater Simonis Petri. unus ex duobus, qui Nazareth. Et dixit ei Nathanael. A Nazarell. pötest audierant ab Jolianne. et secuti fuerant eum. Inve- aliquid boni esse. Dicit ei

CODEX CORBEIENSIS.

34. quia hic est electus Dei. 43. proficiscens invenit.
36. Ecce agnusDei, ecce qui tollit peccatum mundi. 45. Joseph qui est a Nazareth.

WARIANTES LECTIONES.

* Gat. et Mm. videns eos sequentes, dicit. Vulg. videns Christus). eos sequentes se, dicit. * Gut. filius Johna. Mm. filius Johannis. Vulg. filius Jona.

5 Mii.iiicfratrem... Messiam, qui dicitur Christus. Vulg. *. Gat. et Prophetiis, Mm. et Prophetis. Vulg. et Prohic primum fratrem... Messiam (quod est interpretatum pletae.

« PoprzedniaDalej »