Obrazy na stronie
PDF
[blocks in formation]

sitientem, et potum tibi dedimus ? quando autem te vidimus * perégrinum, et colleximus : aut quando te vidimus `nudüm , et teximus : quando te vidimus infirmum, et in carcere, et venimus ad te ? * Respondens autem dixit illis : Amen dico vobis, quamdiu fecistis uni ex a minimis istis, mihi fecistis. Tunc dicet et eis, qui ad sinistram sunt: Discedite a me maledicti in igném aeternum , quem paravit Paler meus diaboló, et angelis ejus. Esurivi enim , et non deJisiis mihi manducare; sitivi , et non dedistis mihi bibere: * peregrinus eram , et non * collegistis me : nudus, et non * vestistis ; infirmus, et in carcere, et non " vemistis ad me. Tunc respondebuntet ipsi, dicentes: Domine, quando te vidimus, esurientemj et sitientem, " aut nudum, aut peregrinum,aut infirmum, aut in carcere, et non ministravimis tibi ? Tunc respondebit illis * : Amen dico voLis : Quamdiu ° uni éx minimis istis non fecistis, nec mihi fecistis. Et ibunt illi in '" ignem aeternum, justi autem in vitam aeternam.

[blocks in formation]

hospitem, et collegimus te : aut mudum, et cooperui59. mus te : aut quando infirmum, aut in carcerem, et venimus ad te ? 40. Et respondens rex dicit illis : Amen dico vobis, quamdiu fecistis uni (a) horum fratruum f meum minimorum , mihi fecistis. 41. Tunc dicit is, qui ad sinistris ejus sunt : Discedite a me maledicti in ignem aeternum, (b), quem paravit Pater meus ; diabulo, et angelis ejus. 42. Esurii eaim, et non dedistis mihi mauducare: sitivi, et non dedistis

non operuistis; infirmus, et in carcerem, et non visitastis me. 44. Tunc respondebunt (c) et ipsi i, dicentes : Domine, quando le vidimus esurientem, aut sitientem", aut hospitem, aut nudum, vel in carcereim, aut infirmum, et non ministrabimus tibi ? 45. Tunc respondebil illis dicens : Amen dico vobis : Quandiu non fecistis uni de minoribus his, nec mihi fecistis. Et ibunt hi in ignem aeternum, justi autem in vitam aeterInam.

CODEX BRIXIANUS.

aut sitientem et potavimus. quando autem te vidimus hospitem, et colleximus aut nudum et cooperuimus. aut quando te vidimus infirmum aut in carcere. et venimus ad te. Et respondens rex dicel illis. Amen dico vobis quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis. mihi fecistis. Tunc dicet. et his qui a sinistris erunt. Discedite a me maledicti in ignem aeieriium. qui paratus est diabolo et angelis ejus. Esurivi enim et non dedistis mihi manducare. sitivi. et non dedislis mihi potum. hospes fui el non suscepistis me. nudus et non cooperuistis me. infirmus el in carcerem et non visitastis me. Tunc respondebunt ei et ipsi dicentes. Domine quando te vidimus esurientem au sitientem. au hospitem. au nudum. au infirmum. au in carcerem et non ministravimus tibi. Tunc respondebit illis dicens. Amen dico vobis Quamdiu non fecistis uni de minoribus his nec mihi fecistis. et hibunt hii. in suplicium aeternum. justi autem in vitaim aeternam.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT XXVI.

M. Et factum est : postquam Consummavit Jesus serIl10n. • • • hos omnes, dixit discipu2. lis suis : Scitis qu. . . post biduum Pascha fiet, et filius hominis tradetur ut crucifigatur. 3. Tunc cogregati sunt principes sacerdotum, et seniores populi in atrium principis sacerdotum qui dicebatur 4. Caiphas: et consilium fecerunt ut Jesum dolo tenerent, et occiderent. 5. Dicebant aulem : Ut non * in die festo, ne forte tumultus Eget Jn populo. 6. Cum autem esset Jesus in Bethania in domo Simonis leprosi , 7. accessit ad eum mulier habens alabas

enti praetiosi, infudit super (b) caput ejus recumbente ipso f 8. Videntes autem discipuli, indignati sunt dicentes : Ut quid perditio haec un9. guenti ? potuit enim istud venundari praetio, et dari pauperi10. bus. Quod . . . . . ognovit, . . . xit illis : Quid imolesti estis mulieri? opus bonum operata est 11. in me. Nam semper pauperes habetis vobiscum : mìe autein non. . . per habebi. . 12. tens en. . m haec unguentum in corpus meum, ad sepeliendum me

fecit. 13. Amen dico vobis, ubicumique praedicatum fuerit hoc Ewangelium in toto mundo, dicetur et quod haec fe

C0DEX WERONENSIS.

CAPUT XXVI.

1. Et factum est: postquam consummavit Jesus sermones hos omnes, dixit discipulis suis : 2. Scitis quia post biduum Pascha fiet, Et filius liominis (a) traditur j ut crucifigatur. 3. Tunc congregati sunt principes sacerdotum, et senioreS populi, in atrium principes sacerdotum qui di4. cebatur Caifas : et consilium fecerunt ut Jesum dolo tenerent, et occiderenl. 5. Dicebant autem : Ut non die festo, tumultus fieret in populo. 6. Cum autem esset Jesus in Bethania in domo Simonis 7. leprosi, accessit ad euim mulier habens alaba

strum unguenti praetiosi, et infudit super (b) caput ejus recumbente ipso f. 8. Widentes autem discipuli, indignati sunt dicentes : Ut quid perditio haec fit (c) hujus 9. unguenti f ? potuit enim istut venundari praetio, et dari pauperibus. 10. Quod ut cognovit Jesus, ait illis : Quid molesti estis huic mulieri ? opus enim bonum operata est in me, 11. Nain semper pauperes habebitis vobiscum : me autem nOn semper habebitis. 12. Mittens enim haec unguentum hoc in corpus meum, ad sepeliendum me fecit. 13. Amen dico vobis, ubicumque praedicatum fuerit hoc Evangelium in loto mundo, dicetur et quod haec

trum unguCODEX CORBEIENSIS.

XXVI. Et factum est : quum consummasset Jesus sermones hos omnes, dixit discipulis suis : Scitis quia post biduum Pasclia fiet, et filius hominis tradetur ut crucifigatur. Tunc congregati sunt principes sacerdotum, et seniores populi in atrium principis sacerdotum qui dicebatur Caiplias : et consilium fecerunt ut Jesum dolo tenerent et occillerent. Dicebant autem : Non in die festo, ne forte tumultus fieret in populo. Quum autem Jesus esset im Bethania in domo Simonis leprosi, accessit ad eum mulier habens alabastrum unguenti pretiosi, et effudit super caput ipsius recumbentis.

Videntes autem discipuli, indignati sunt dicentes : Ut quid perditio haec? potuil enim istud vaenumdari * pretio inulto, et dari pauperil)us. Sciens autem Jesus, ait illis : Quid molesti estis mulieri ? opus bonum operata est in me. Nam semper pauperes habetis vobiscum : me autem non semper * habebitis. Mittens enim haec ungueiitum hoc in corpus meum, ad sepeliendum me fecit. Amen dico vobis, ubiquumque praedicatum fuerit hoc Evangelium in toto mundo, dicetur et quod haec fecit in memo

CODEX BRIXIANUS.

Et factum est postquam consummasset Jesus sermones hos omnes.dixit discipu!is suis.Scitis.quia post viduum Pascha fiet. et filius liominis tradetur. ut érucifigatur. Tune congregati sunt principes sacerdotiiim et scribae et seniores populi. in atrium principis sacerdotum qui dicebatur Caiphas. Et consilium fecerunt ut Jesum dolo tenerent eu occiderent. Dicebant autem Non in die festo. ne forte tumultus fieret in populo. Cum autem esset Jesus in Bethania in domo Simonis leprosi. accessit ad eum mulier habens alabastrum unguenti praetiosi. et effudit super (b) caput ejus recumbente eo. ; Videntes autem discipuli ejus indignati sunt dicentes. Ut quid perliuio haec. poterat enim istui venundari multo praetio et dari pauperibus. Quod cognito Jesus ait illis Quid molesti estis mulieri opus enim bonum operata est in me. Nam semper pauperes vobis habetis me autem non semper habebilis. Mittens enim haec unguentum hoc super corpus meum ad sepeliendum me fecit. Amen dico vobis ubicunque praedicatum fuerit hoc Evangelium in toto mundo dicetur et quod haec

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

1 venundari multo

* habetis

BLANCHINI NOTÆ. (a) Ita et tex. Gr. παραδίδοται.—(b)Ita et cod. Cant. τχ xsyz}jv αὐτο% &vaxsgtvov αύπου—(c) Addunt hujus unguenti, etiam versionés Copt., Syr., Arab., Pers. et Æth. nec non multi codd. Græci τον μόρον, e Marco.

cit in memo-' riam sui. 44. Tunc abiit unus de duodecim •discipulis, qui dici. . . Julas Scarioth, ad pri. . . pes sa15. c. . . . tum, et a. . t illis. Quid vultis mihi dare, et ego vobis illum tradam ? Ad illi statuerunt illi xxx. (a) sta46. leres ;. Et exinde quaerebat opportuni1atem ut eum traderet. 17. Prima autem die azymorum acceSscrunt discipuli ad Jesum, dicentes : Ubi vis praepare. . ustibi manducare Pascha ? 18. Jesus autem dixit eis : lle in civitate, ad quemdam, et dici„te ei : Magister dicit : Tempus meum prope est, aput te facio Pascha cum disci19. pulis meis. Et fecerunt discipuli sicut prae. . .

CODEX VERCELLENSIS.

perat ei. . . . et paraverunt Pascha. 20. Cumque ser. . esset factum , discubuit cum duodecim disci21. pulis suis. Et manducantibus eis, dixit : Aimen dico vobis, quia unus ex vobis tradet me. 22. Et vehementer contristatis, coeperunt dicere singuli : Numquid ego sum 25. Domine ? Quibus respondens Jesus, dixit, Qui intingit mecum manum in catinum, hic me 94. Iradet. Filius quidem hominis vadit , sicut scriptum est de eo. vae autem homini illi, per quem. . . . us homin. . . . . adi. . . . , . . . . . Te aV • . . . I)um. . . . . si non. . . . . Set nat. . . . . mo ille. . . . 25. Respondens. Judas, (d) qui traditurus erat ;

CODEX VER0NENSIS.

fecit in memoria ipsius. 14. Tunc abiit unus de duodecim, qui Judas dicitur Scarioth, ad principes sacerdotum, et ait illis : 15. Quid vultis milii dare, el ego vobis eum tradam ? 16. Ad illi conslituerunt ei xxx. (a) stateres f. Et exinde quaerebat opportunitatem ul eum traderet (b) eis ;. 17. Prima autem die azymorum accesserunt discipuli ad Jesum, dicentes : Ubi bis paremus tibi Pascha manducare? 48. (c) Ad ille ; dixit eis : Ite in civitate, ad quemdam , et dicite ei : Magister dicit : Tempus meum prope est, aput te facio Pascha cum discipulis meis. 19. Et fecerunt discipuli sicut praecepit illis

Jesus, et paraverunt Pascha. 20. Vespere autem facto, discubuit cum xii. discipulis 21. suis. Et edentibus illis, dixit : Amen dico vobis, quod uinuS VeStrum me tradituruS eSt. 22. Et contristati nimis, coeperunt singuli dicere : Numquid ego sum D0mine ? 25. Ad ipse respondens , ait : Qui intingit IneCum manum in parabside, hic me tra- 24. det. Filius quidem hominis vadit, sicut scriptum est de illo : Vae aulem homini illi : per quem filius hominis traditur : bonum erat

, homini illi

25. non nasci. Respondens autem Judas, (d) qui traditurus erat f eum,

CODEX CORBEIENSIS.

riam ejus. Tunc abiit unus ex duodecim , qui dicebatnr Judas Scariot, ad principes sacerdotum, et ait illis : Quid^ vultis mihi dare, et ego vobis eum tradam ? At illi constituerunt ei triginta argenteos. Et exinde quaerebat opportunitatem ut eum traderet. Prima auiem azymorum accesserunt discipuli ad Jesum , dicentes : Ubi vis paremus tibi comedere Pascha? ' Ait Jesus : Ite in civitatem, ad quemdam, et dicite ei : Magister dicit : Teinpus meum prope est , apud te facio Pascha cum discipulis meis. Et fecerunt discipuli sicut constituit iilis Jesus, et paraverunt Pascha. Vespere autem facto , discumbebal cum duodecim discipulis. Et edentibus illis , dixit : Amen dico vobis, quia uuus vestrum ine traditurus est. Et contristati val. de, coeperunt singuli dicere : Numquid ego sum Domine ? At ipse respondens, ait : Qui intingit mecum manum in paropside, hic me tradet. Filius quidein hominis vadit, sicut scriptum est de illo : vae autem homini illi, per quem filius hominis tradetur : bonum erat ei, si naius non fuisset homo ilie. Respondens autem Judas, qui tradidit eum,

CODEX BRIXIANUS.

fecit in memoriam ejus. Tunc abiit unus ex duode. cim. qui dicitur Judas Scariothes. at principes sacerdotum et ait illis. Quid vultis mihi dare et ego vobis eum tradam. At illi statuerunt ei xxx. ;irgenteos. Et exinde quaerebat opportunitatem ut eum traderet. Prima autem die azimorum accesserunt discipuli ad Jesum dicentes ei. Ubi vis pareimus tibi manducare Pascha. (c) At ille f dixit Ite in civitatem ad quemdam et dicite ei. Magister dicit. Tempus meum prope est. aput te facio Pascha cum discipulis meis. Et fecerunt distipuli. sicut praecepit illis Jesus et paraverunt Pasclia. Wespere autem facto discumbebat Jesus cum duodecim discipulis. Et edentibus illis. dixit Aiiiem dico vobis. quia uiius vestrum traditurus est me. Et contristati valde. coeperunt singuli dicere Numquid ego sum Domiiie. At ipse respondens ait Qui iiitiugit inecuiii malium in parapside hic me IraJet. Filius quideiii hoiiiiiiis vadit sicut scribtum est de eo. vae aulem liomini illi per quem filius hominis traditur. bonum erat illi si natus non fuisset homo ille. Respondens autem Judas (d) qui traditurus erat i eum

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

eum, dixit : Numquid ego sum Rabbi? Dicit ei Jesus: Tu dixisti. 26. Ipsis autem cenantibus, accepit Jesus anem , et cum enedixisset, . . egit, et d. . . . discipulis suis, et dixit : . . . . . . te , et . . . . . hoc est e. . . . . . rpuS Ine. . m. 57. Et a. . . . to ca. . . . . benedi. . . . . gratias . . . . . . et dedit eis, dicens: 28. Hic est sanguis meus novi testamenti , qui pro multis effunditur in remissionem pecca29. torum. Dico autem yobis : non bibam ex h. . . . . . tura. . . . . . usqu... : . . . illum diem , cum illum bibam vobisCum nOWum in regno Pa30. tris mei. Et

hymno dicto, exierunt in montem Oliveti. 31. Tunc dicit illis Jesus : Omnes vos scandalum patiemini in me, hac nocte. Scriptum est enim : Percutiam pastorem , . . dispargen. . . oves gregis. 32. Werium. . . . . . tea quam surrexero, praecedam vos in Galilaeam, ibi me videbitis. 33. Respondens autem illi Petrus, dixit : (a) Si i omneS SCandalizati fuerint in te, ego numquam scandaliza54. bor. Ait autem Petro Jesus : Amen dico tibi, quia (b) nocte f hac ante galli cantum, ter me abnegabis. 55. Ait ei Petrus: . . . si oportuerit me tecum

CODEX VERONENSIS.

dixit : Numquid ego sum l{abbi? Ait illi Jesus : Tu dixisti. 26. Ipsis autem cenantibus accepit Jesus panem, et benedixit, ac fregit, deditque discipulis suis, et ait : Accipite, et manducate ex hoc omnes : hoc est enim corpus meum. 27. Et accipiens calicem gratias egit : et dedit illis, dicens : Accipite, et bibite ex hoc. 28. Hic est enim sanguis meus novi, et aeterni testamenti, qui pro multis effundetur in remissionem pecCa10rum. 29. Dico autem v0— bis : non bibam amodo de hac creatura vitis hujus, usque in diem illum, cum illud bibam vohiscum nobum, in regno Pa

tris mei. 30. Et hymno dicto, exierunt in montem 0libeti. »3 51. Tunc dicit il»< lis : Omnes vos scandalum patiemini in me, in ista nOC1e. Scriptum est enim : Percutiam pastorem, et dispargentur oves greges. 32. Sed postquam resurrexero, praecedam vos in Galileam. 35. Respondens autem Petrus, ait : (a) Si ; OmneS Scandalizabuntur in te, ego numquam scandalizabor. 34. Dicit illi Jesus: Amen dico tibi, quod (b) hac ; nOCte antequam gallus cantet, ter me negabis. 35. Ait illi Petrus: Etiamsi me opportuerit mori tecum, non

(CODEX CORBEIENSIS.

dixit : Numquid ego sum Rabbi? Ait illi : Tii dixisti. Coenantibusautem eis, accepit Jesus panem, et benedixit, ac fregit, deditque discipulis suis, et ait : Accipite,et ' comedite: hoc est corpus meum a quod pro vobis tradetur. Et accipiens calicem gratias egit : et dedit * discipulis suis,;dicens : Bibite ex hoc omnes. Ilic est enim sanguis meus novi testamenti, qui pro multis effundelur in remissionem peccatorum. Dico autem vobis : non bibam amodo de hoc gemimine vitis, usque in diem illum, quum illud bibam vobiscum novum in regno Patris mei. Et hymno dicto, exierunt in montem Oliveti.

XXWll. Tunc dicit illis Jesus : Omnes vos scandalum patiemini in me, in ista nocte. Scriptum est enim : Percutiam pastorem, et dispergentur oves gregis. Postquam autem resurrexero, praecedam vos in Galilaeam. Respondens autem Petrus, ait illi : Et si omnes scandalizati fuerint in te, ego numquam Scandalizabor. Ait illi Jesus: Amen dico tibi, `quia in hac nocte antequam gallus cantet, ter me negabis. Ait illi Petrus : Eiiam $i oportuerit me mori iecum

CODEX BRIXIANUS.

dixit : Numquid ego sum Rabbi. Ait illi Jesus. Tu dixisti.Caenantibus autem eis accepit Jesus panem et benedicens fregit et dedit discipulis suis dicens. Accipite et edite. hoc est enim corpus meum. Et accipiens calicem gralias egit et dedit illis dicens. Bibite ex hoc omnes Ilic est enim sanguis meus. novi testamenti qui pro multis cffundetur in remissione. peccatorum. Dico autem vobis quia non bibam amodo ex hac generatione vitis usque in diem illum. cum illud bibam vobiscum novum in regno Patris mci. Et ymno dicto. exierunt in montem Oliveti. Tunc dicit illis Jesus. 0mnes vos scandalum patiemiiui in me in hac nocte. Scribtum est enim. Percutiam p;;storem. et dispargentur oves gregis. Sed postquam resurrexero. praecedam vos in Galileam. . Respondens autem Petrus ait illi Etsi omnes scandalizati fuerint in te. ego numquam scandalizabor. . . Ait illi Jesus Amen dico tibi quia in hac nocte. antcquam gallus cantet ter me negabis. Ait illi Pelrus. Etiam si me opportuerit mori tecum

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

CODEX VERCELLENSIS.

mori, non te negabo. Similiter eti. . . . . et Omnes discipuli dixerunt. 36. Tunc venit Jesus cum eis in locum, qui dicitur (a) Gedsamani ;, et dicit discipulis suis : Sedete hic, donec eam illuc orare. 57. Et adsumpto Petro cum duobus filiis Zebedaei, coepit tristis esse, et anxius. 38. Tunc dixit eis Jesus: Tristis est anima mea usque ad mortem : manete hic, et vigila!e mecum : 39. Et progressus modicum positis genibus, procidit in faciem suam orans, et dicens: Pater, omnia tibi possibilia sunt, si potest fieri, transeat a me calix istae. Sed lamen non sicut ego volo, sed sicut tu vis.

40. Et venit ad dis-
cipulos suos,
et invenit
eos dormien-
tes, et dixit Pe-
tro : sic non
otuistis una
ora vigilare
41. mecum? Vi-
gilate, et ora-
te ut non in-
tretis in temp-
tationem.
Spiritus qui-
dem promp-
tus est, caro
aulem infir-
42. ma. Ite-
rum Secun-
do abiit, et o-
ravit, dicens:
Pater, non
potest hoc po-
culum tran-
sire nisi illum
bibam, fiat vo-
luntas tua.
45. Et cum venis-
set rursus,
invenit eos
dormientes:
erant enim
oculi eorum
somno gra-
vati.
44. 'Et relictis eis,
abiit, et ora-
. . it, eundem
Sermonem
iterato.
45. . . nc venit ad
discipulos
. . os, et dicit
. . . s: Dormite
. . m, et requi-
. . cite : ecce
. . . ropinqua-

CODEX VERONENSIS.

te negabo.
Similiter
et OinineS
discipuli di-
xerunt.
36. Tunc venit
Jesus cum
illis in prae-
dium, quod
dicitur (a) Ged-
samani »{«,
et dixit
discipulis suis :
Sedete hic,
donec eo
illuc'orare.
37. Et adsumpto
Petro, et
duobus filiis
Zebedaei,
coepit con-
tristari, et
mestuuS

eSSe.
38. Tunc ait
illis: Tristis
est anima
mea usque
ad morlem :
sustinete hic,
et vigilate
mecum : -
39. Et progressus
pusillum, pro-
cidit in fa-
ciem suam
orans, et
dicens :
Pater meus,
si possibile
est, transfer
a me calicem
istum.
Sed tamen
non sicut ego
volo, sed
sicut tu vis.

40. Et venit ad discipulos suos, et invenit eos dormientes, et ait Petro: sic non potuistis una hora vigilare me41. cum ? Vigilatc, et Orate ut non veniatis in temptationem. Spiritus quidem promptus, caro autem infirmis. 42. Iterum secundo abiit, et oravit, dicens: Pater meus, si non potest (b) hoc ; transire nisi illud bibam, fiat voluntas 45. tua. ȣ Et venit iterum, et invenit eos dormientes: erant enim oculi eorum ravali a 4. somno. Et relictis illis, iterum abiit, et oravit, eundem sermonem dicens. 45. Tunc venit ad discipulos suos, et dicit illis: Dormite jam, et requieSC1le: ecce adpropiavit ho

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CODEX BRIXIANUS.

non te negabo. Similiter et omnes discipuli dixerunt. Tunc venit, cum eis Jesus. in locum qui dicitur (a) Gethsamani `f. et dixit discipulis suis Sedeto fiié donec vadam illuc orare. Et adsumpto Peiro. et duobus filiis Zebedei. coepit contristari. et maestus esse. Tunc ait illis Jesus Tristis est anima mea usque ad mortem. sustinete hic et vigilate mecum. Et progressus pusillum procidit in faciem suam orans et diceus. Pater meus. si possibile est transfera me calicem istum. Verumtamen non sicut ego volo sed sicut tu. Et venit ad discipulos suos et invenit eos dormientes. et ait Petro. sic non potuistis una hora vicil;re mecum. Vigilatte et orate. ut non intretis in temtationem. Spiritus quidem promtus est caro autem infirma. Iterum. secundo abiit. et oravit dicens. Pater meus si non potest. hic calix transire a me. nisi illud bibam. fiat voluntas tua. Et venit iterum et invenit eos dormientes, erant enim oculi eorum gravati. Et relictis illis. abiit iterum et oravit te tio eumdem sermonem dicens. Tunc venit ad discipulos suos etaitillis. Dormite jam et requiescite: ecce adpropin

WARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.
- » somno.
BLANCHINI N0TÆ.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
« PoprzedniaDalej »