Obrazy na stronie
PDF

C0DEX VERCELLENSIS.

et cum fuerit factus, faciuis eum filium gehennae duplicius quam vos. 16. Vae vobis duces caeci, qui dicitis : Quicumque juraverit (a) in templo , f nihil est : qui autem juraverit in auro templi, debitor est. 47. Stulti, et caeci : Quid enim majus est, aurum, an templum quod sanctificat M8. aurum ? Et quicumque juraverit in aliario, nihil est : ed quicumque juraverit in . . . no, qu0d . . . super illut, debitor 49. est. Caeci : Q . . . d enim majus est, donum, an altare, quod sanctificat 20. donum ? Qui e . . go juraverit in altari, jurat in eo, et in omni

21. Et qui ju . . verit in . . . . lo, jurat . . . . 0, et in . . . . . . . habit . . . in ip22. so : et qui . . . . raverit in

caelo, jurat

in throiio Dei, et in . . . qui eum. 25. Wae . . . . . Scribae . . . . . . . saei hypocritae : quia decima . . s mentam, et anelum, et reli

CODEX WERONENSIS.

selytum : et cum • - - - - - - fuerit factus, fa- • - - - - - - citis eum filium - - - - - - gehennae duplo - - - - - - quam vos. - - - - - - 16. Vae vobis duces - - - - - caeci, qui dicitis : - - - - - - Quicumque jura- • • • • • • • • verit (a) in templo f, - - - - - - - - nihil est : qui • - - • • • autem juraberit in - - auro templi, debet. - - - - - 17. Stulti, et caeci : • • • • • • • Quid enim majus - - - - - - - est, aurum, an tem- - - - plum quod - • • • • • sanctificat • • • • • • 18. aurum ? Et - - - - - qui (b) . . . . . . - - - - -

quistis quae graviora sunt legis, judicium, et miser . . . rdiam, et fidem. Haec . . . . tem o . . . . tuit facere ; et illa non omitte24. re. Duces caeci, l . . quantes culicem, camellum autem tragluttientes. 25. Wae vobis Scrihae et . . . risaei hypocritae, quoniam mundatis quod de foris est calicis et parab

bus quae sunt sidis : intus stl • • • • • • • autem ple

CODEX CORBEIENSIS.

et quum fuerit factus, _facitis eum filium gehennae duplo quam vos. Vae vobis duces caeci, quia dicitis : Quiquumque juraverit in templum , nihil est : qui áutem juraverit in . aurum templi , a debitor esi. Slulti, et caeci : Quid enim majus est, aurum, * aut templum quod sanctificat aurum ? Et quiquumque juraverit in altare, uihil est : quiquunique auteiii juraverit in domo , qnod est super illud , * debitor esi. Caeci : Quid enim majus est, domum, an altare, quod sanctifieat donum? Qui ergo jurat in altare, jurat in eo, et in omnibus quae super illud sgnt. Et quiquumque juraverit in * templum, jurat in illo, et ii, eò qui5 inhabitat in ipso : et qui jurat in coelo, jurat in ihrono Dei, et in eo qui sedet super eum. Vae vobis Scribae et Pharisaei hypocritae : quia decimaus menuham , et anethum, et cyminum, et reliquistis quae graviora sunt legis, judicium, et miseriCordiami, et fidem. Haec oportuit facere ; el illa noii omittere. Duces eaeci, ' excolantes culicem, camelum autem glutientes. Vae vobis Scribae et Pharisaei hypocritae, quia mundatis quod deforis est calicis et paropsidis : intus autem

- - - - - . - - - - -

: . .

.

:

:

• .

- - - - - - - . - -

- - - . - - - •

- CODEX BRIXIANUS. et cum factus fuerit.facitis eum filium gehennae duplo quam vos.Vae vobis ducescaeci qui dicitis.Quicunque juraverit in templum nihil est qui autem juraveriiin aurum templi.debitor est.Stulti et caeci.Quid enim majus est. aurum. an templum quod sanctificat aurum. Et quicumque jnraverit in altare. nihil est. si quis autem juraverit in doriym quod est super illud. debitor est. Stulti et caeci Quid enim majus est. donum an altare. quod sanctificat donum Qui ergo juraverit per altare. jurat in eo. et in omnibus quae super illum sunt. Et qui juraverit in templo jurat in illo. et in eo qui habitat in ipso. et qui juraverit in caelo. jurat fier trhoiium Dei. et in eum qui sedet super eiim. Vae vobis Scribae et Pharisaei hypocritae. quia decimalis mentam. et anetum. et cyminum et reliquistis quae graviora sunt legis. judicium et misericordiam et fideim Haec oportuit facere. et illa non omittere Duces caeci. excolantes culicem. camelum autem gluttientes. Wae vobis Scribae et Pharisaei hypocritae. ui emundatis. quod de foris est calicis €i parapsiis. intus autem.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

CODEX VERCELLENSIS.

na Sunt rapina, et intemperantia. 26. Farisaeae Caece, munda primum, qu0d intra calicem est, ut fiat, et deforis ejus, mundum. 27. Wae vobis Sc . . bae et Pharisaei hypo . . . tae : quia sim . . les estis sepulchris . . ealbatis, quae a foris parent hominibus speciosa, intus vero plena Sunt . . Ssibus mortuorum, et omni spur28. citia. Sic et vos a foris quidem paretis hominibus justi : intus autem pleni estis hypocrisi, et iniquitate. 99. Wae vobis Scribae et Pharisaei hypocritae, . . ui aedifica. . is sepulcra . . rophetarum, . . t ornatis m0numeim. . a justorum, 30. et dicitis : Quia si fuissemus in . . . . ebus pa. . . uIm n0S

[ocr errors][merged small][ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

- - - - - - .

hominibus speciosa, intus vero. plena sunt ossibus mortuorum, et omni spurcitia. 98. Sic et vos a foris quidem parelis hominibus justi : intus autem pleni estis hypocrisi, et iniquitate. 29. Vae vobis Scribae et Farisaei hypocritae, qui aedificatis sepulchra prophetarum, et ornatis monumenta justorum, et 50. dicitis : Quia si fuissemus in diebus patrum nostrorum, non essemus Socii

eorum in sanguine prophetarum. 31. Itaque testimonium redditis v0bis, quia filii estis eorum, qui prophetas occiderunt. 32. Et vos implete mensuram patrum veStrOrum. 35. Generatio viperarum, quomodo fugietis a judicio gehennae ?, 54. Ideo ecce ego mitto ad vos prophetas, et sapientes, et scribas, et ex illis occidetis, et crucifigetis, et flagellabitis in synagogis vestris, et persequimimi de civitate in civitatem : 55. ut veniat super vos omnes sanguis justus, qui effusus est super terram , a sanguine Abel justi usque ad sanguinem Zacchariae fili Bara

CODEX CORBEIENSIS.

pleni estis rapina, et immunditia. Pharisaee caece, i munda prius, quod intus est calicis et paropsidis, ut fiât * id, quod deforis est, mundum. Vae vobis Scribae et Pharisaei hypocritae : quia similes estis sepulcris dealbatis, quae foris parent hominibus speciosa, intus vero pleiia sunt ossibus mortuorum, et omni spurcitia. Sic et vos aforis quidem paretis hominibus justi : intus autem pleni estis hypocrisi, et iniquitate. Vae vobis Scribae et Pharisaei hypocritae, qui aedificatis sepulcra prophetarum, et oiiiatis monümenta justorum, et dicitis: Si fuissemus in diebus patrum nostrorum, non essemus socii eorum in sangüine proplietarum. Itaque testimonio estis vobismetipsis, quia filii estis eorum, qui prophetas occiderunt. Et vos implete mensuram patrum Vestrorum. Serpentes gemimina viperarum, quomodo fugietis a judicio gehennae? ldeo ecce ego imitto ad vos prophetas, et sapientes, et scribas, et ex illis occidetis, et crucifigetis, et ex eis flagellabitis in synagogis vestris, et persequemini de civitate in civitatem : ut veniat super vos omnis sanguis justus, qui effusus est super terram, a sanguine Abel justi usque ad sanguinem Zachariae, filii Barachiae, quem

chie, quem CODEX BRIXIANUS.

pleni estis rapina. et injustitia. Pharisaee caece munda prius quod intus est calicis et parapsidis. ut fiat et id quod de foris est mundym. Vae vobis scribae et Pharisaei hypocritae. quia similes estis sepulcris dealbatis. quae a foris parent hominibus speciosa. intus vero. plena sunt ossibus mortuorum. et omni spurcitia. Sic et vos. a foris quidem parelis hominibus justi. intus autem pleni estis simulatione. et iniquitate. Vae vobis scribae et Pharisaei hypocritae. quia aedificatis sepulchra prophetarum. et ornatis iiìonumenta justorüm. et dicitis Si fuissemus in diebus patrum nostrorum. non essemus socii eorum. in sanguine prophetarum. Itaque testimonium perhibelis vóbis metipsis quia filii estis eorum qui prophetas occiderunt. Et vos impletis me: suram patruun vestrorum. serpentes progenies viperarum. quomodo fugietis a judicio gehennae.

Ideo ecce ego mitio ad vos propheias et sapientes. et scribas. et ex illis occidelis ei crucifigetis. et ex eis flagellabitis in synagogis vestris. etT persequemini. de civitate in êivitatém. ut veniat super vos omnis sanguis justus qui effusus est super terram. a sanguine Abel justi. usque ad sanguinem Zachariae filii Barachiae quem

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. s. GERMANENSIS.

t ecce munda

* et id

[blocks in formation]

5. Sede . . . . . . . . tem. . . . . . . per m . . . . • . Olive . . . ccesserunt. . . d eum discipu . . . . ecreto, d . . . . . entes : Dic no . . s, quando . . . ec erunt? e . . . od signum . . . . . VenluS . . . . et C0n . . . . . matio . . . . . . Sa€Ctl . . . . . . 4. Et respondens Jesus, dixit : Videte ne quis

[ocr errors]

. . . . bilis vos seducat amodo, donec ullo modo. dicatis: . . nedictus, qui 5. Multi enim

venient in nom . . . . eo, diceii1eS : . . . . SuII] Christus : e . . multos seducunt. 6. Audientes autem proe

venit in nomine Domini.

CAPUT XXIV.

4. Et egressus Jesus de templo, ibat. Et accesserunt

discipuli ejus lia, . . t opinioad eum , ut os- mes proeliotenderent r . . m . Videte ei structuram n . . turbemi

CODEX CORBEIENSIS.

occidistis inter templum et altare. Amen dico vobis, venient haec omnia super generationem istam. XXV. Jerusalem , Jerusalem, quae * occidis prophetas, et lapidas eos qui ad te missi sunt, quoties volui congregare filios tuos, quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas *, et noluisti ? Ecce relinquetur vol)is domus vestra deserta. Dieo enim vobis, non me videbitis amodo, donec dicatis: Benedictus. qui venit in nomine Domini. Et egressus Jesus de templo, ibat. Et accesserunt discipuli ejus. ut * ostenderet eis aedificationem templi. lpse autem respondens dixit illis : Videtis haec omnia? Amen dico vobis, non relinquetur hic lapis super lapideim, qui non deslruatur. Sedente autem eo super montem 0iiveui, accesserunt ad eum discipuli secreto, dicentes: Dic nobis, quando haec eruut? et quod signum adventus tui, et consummationis saeculi? Et respondens Jesus, dixit eis : Videte me quis vos seducat. Multi enim venient in nomine meo, dicenles : Ego sum Cliristus : et multos seducent. AudiJuri * autem estis proelia, et opiniones proeliorum. Videte ne turbemi

CODEX VERONENSIS. occidistis inter ut ostenderent templum et ei structuras altare. 2. templi. Ipse 36. Amen dico autem responvobis, venient dens dixit illis ; haec omnia Videtis haec super genera- omnia ? Amen tionem istam. dico vobis, 37. Hierusalem, non relinqueHierusalem, tur hic lapis quae occidis super lapidem, prophetas, et qui non delapidas eos Struatur. qui ad te missi 5. Sedente autem sunt , quotiens ipso super volui congrae- montem Oligare filios veli, accestuos, quem- serunt ad admodum eum discipuli gallina con- secreto, digregat pullos centes : Dic suos sub nobis, quanalas suas, do haec erunt? et noluistis? et quod signum 58. Ecce (a) relinqui- adventus tui, tur f vobis domus et c0nSumimavestra deserta. tionis saeculi? 59. Dico autem vo- 4. Et respondens bis, (b) quia f Jesus, dixit : non me vide- Videte ne bitis amodo, quis vos sedonec dicatis : ducat ullo Benedictus, 5. modo. Multi qui benit enim venient in nomine in nomine Domini. meo, dicentes : $ suim - Christus : et CAPUT XXIV. multos seducent. 4. Et egressus 6. Audientes Jesus de tem- aulem praelia, plo, ibat. Et et opiniones acceSSerunt. bellórum. Videte, discipuli ejus, ne turbemini. CODEX BRIXIANUS. occidistis inter templum et altare. Amen dico

vobis. quia venient haec omnia. super generationem istam. Hierusalem. Hierusalem quae occidis prophetas et lapidas eos qui missi sunt ad te. quotiens volui congregare filios tuos. quemadnmodum gallima congregat pullos suos sub alis suis et noluisti. Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta. Dico enim vobis (b) quia f non me videbitis amodo donec dicatis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Et egressus Jesus de templo ibat. Et accesserunt ad eum discipuli ejus ut ostenderenteiaedificia templi. Jesus autem dixit eis.Widetis haec omnia. Amen dico vol)is. non relinquetur hic lapis super lapidem qui non destruatur. Sedente autem eo super montem Oliveti. accesserunt ad eum discipuli sécreto dicentes. Dic nobis. quando haec erunt et quod signum adventus tui. et consumationis saeculi. Et respondens Jesus. dixit eis. Widete. ne quis vos seducau. Multi enim venient in nomine meo. dicentes Quia ego sum Christus. et multos seducent. Audituri autem estis proelia. et opiniones proeliorum Widete ne terreamini.

WARIANTES LECTIONES C0DICIS MS. S. GERMANENSIS.

* interficis * suas,

* ostenderent ei * eniiu

[merged small][ocr errors]

C0I)EX VERCELLENSIS.

n . . . portet enim

fi . . . . . . . sed nond . . m est finis. 7. Ex . . rget enim

ge . . . adverSuS . . enten), et. . . . num contra regnum, et erunt (a) fames, et Verrae moluS 8. per loca omnia. Haec initia sunt dolorum. 9. Tunc tradent vos in tribulatione, et occident vos : et eritis odio omnibus gentibus propter nonnem me10. um. Et tunc scandalizabuntur multi, et invicem se tradent, e1 odio se habebunt* invicem. 11. Et multi pseudoprofetae exsurgent, et seducent 12. multos. Et quoniam abundat iniquitas, refrigescet carita. . mul13. to. . . . . ui A. . . m remanserit in finem, hic sal

14. vus erit. Et praedicabitur Evangelium regni in universo orbe. in testimonio omnibus gentibus : et tunc veniet c0nSum ina15. tio. Cum ergo videritis abhominationem desolationis, (b) quod dictum est a Daniel profetam, stantem f in loco sancto, qui legit intellegat : 16. tunc qui in Judaea sunt, fugianl in mon— 47. tibus : et qui in teclo, non descendat tollere aliquid 18. de doiuo : et qui in agro, n0n revertatur tollere tunicam

Suaim. 19. Vae autem praegnantibus et laclantibus in illis diebus. 20. Orate autem ut non fiat fuga vestra hieme, vel sab21. bato. Erit enim

CoDEx vERONENSIS.

0portet enim fieri haec, sed nondum est finis. 7. Insurget enim gens contra gentem, et regnum contra regnum, et erunt (a) fames, et terremotuS per loca 8. omnia. Haec initia sunl dolorum. 9. Tunc tradent vos in tribulationem, et occident vos : et eritis odio omnibus gentibus pr0pter nomen meum. 10. Et tunc scandalizabuntur multi, et invicem tradent, et odio habel)unt invi41. cem. Et multi pseudoprophetae insurgent, et seducent mul12. tos. Et quomiam abundabit, iniquitas, refrigescet caritas multorum. 15. Sed qui permanserit in finem, in finem, hic

salvus erit. 14. Et praedicabitur hoc Evangelium regni in universo orbe terrarum, in testimonium omnibus gentibus: el lunC Veniet consummatio. 15. Cum ergo videritis abominationem desolationis, (b) quod dictum est a Daniel propheta, stans f in loco sancto, qui legit intellegat: 16. tunc qui in Judaea gunt, fugiant 17. in moutibus : et qui in tecto non discendat tollere aliquid de domo: 18. et qui in agro, non revertatur tollere tunicam suam. 19. Wae autem pregnantibus et ubera dantibus in illis diebus. 20. 0rale aulem ut non fiat fuga vestra hieme, vel sab21. bato. Erit enim

CODEX CORBEIENSIS.

ni. Oportet enim haec fieri, sed nondum est finis. Consurget enim gens in gentem, et regnum in regnum , et erunt pestilentiae, et fames , et terraemotus per loca. Haec autem omnia initia sunt dolorum. Tunc tradent vos in tribulationem , et occident vos : et eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum. Et tunc scandalizabuntur multi, et invicem tradent, et odio habebunt invicem. Et multi pseudoprophetae surgent, et seduceiul multos. Et quoniàm abundavit iniquitas, refrigescet charitas multorum. Qui autem perseveraverit usi|ue in finem, hic salvus erit. Et praedicabilur hoc * Evangelium regni in universo orbe, in testimonium omnibus gentibus : et tunc * veniet consummatio. Quum ergo videritis abominationem desolationis, quae dicta est a Danielo propheta, stantem in loco sancto, qui legit intelligat : tunc qui in Judaea sunt, fugiant ad montes : el qui in tecto, non * descendant tollere aliquid de domo sua: et qui in agro, non reverlatur lollere tunicam suam. Wae autem praegnantibus et nutrienlibus in illis diebus. 0rate autem ut noii fiat fuga vestra hyeme, vel sabbatho. Erit enim

CODEX BRIXIANUS.

Oportet enim haec omnia fieri. sed nondum est fin's. Exurget enim gens super gentem. et regnum super regnum, et erunt pestilentiae et fames. et terremotus per loca. Haec autem omnia. initia sunt dolorum. Tunc tradent vos in tribulationes. et in conventicula. et potestatibus, et coram regibus stabilis. et occident vos. et eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum. Et tunc scandalizabuntur multi. et tradent alterutrum. et odio habebunt invicem. Et multi pseudoprophetae insurgent, et seducent multos. Et quoniam abundabit iniquitas. refrigescit caritas multorum. Qui autem perseveraverit usque in finem. hic salvus ei il. El praedicabitur hoc Evangelium regni. in universo orbe. in lestimonium omnibus gentibus, et tunc veniet finis. Cum ergo videritis. aboininationem desolationis (b) quod dictum est a Danielo propheta. stante i in loco sancto. qui legit intellegat. tunc qui in Judaea sunt fugiant ad montes, et qui in tecto est, non descendat tollere aliquid de domo sua. et qui in agro est non revertatur tollere vestimenta sua. Wae autem praegnaiilibus et nutrientibus in illis diebus. Orate autem. ut non fiat fuga vestra hieme vel sabbato. Erit

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

tunc tribulatio magna, qualis non fuit ab initio saeculi usque modo, neque fiet. 22. Et nisi breviati essent dies illi, non esset salva omnis caro : sed propter electos braeviabuntur dies illi. 25. Tunc si quis vobis dixerit: Ecce hic (a) Christus f, aut ecce illic: nolite credere. 24. Exurgent enim pseudochristi, et pseudoprofetae: et dabunt signa magn .. , et pro d....... ut in..... nduetiam 25. ...... Ecce praedixi vo26. bis. Si autem dixerint, Ecce in deserto est, nol. . . exire; ecce in penetralibus, nolite crede27. re. Sicut enim fulgur exit ab oriente, et paret usque

in occidentem : ita erit adventus filii homi28. nis. Ubic. .... que fuerit corpus, illic congregabuntur (b) aquilae f. 29. Sta . . . . . . . . post . . . . bulationem dierum illorum, sol obscurabitur, et luna mon dabit lumen suum, et stell . . cadent de caelo, et virtu

bunt . . . . . . . 30. tunc parebit . . . gnum filii hominis in caelo : et pla. . . nl Se lunc . . . nes tribus terrae : et videbunt filium homin . . . . . dvenientem in nubibus caeli cum virtule multa, et ma31. jestate. Et mittet angelos SuOS Cum tuba, et voce magna: et con

CODEX VERONENSIS.

tribulatio magna, qualis non fuit ab initio saeculi usque modo, neque fiet. 22. Et nisi brebiati fuissent dies illi, non fieret , salva omnis caro : sed proter electos breiabuntur dies illi. 25. Tunc si quis vobis dixerit : Ecce hic (a) Christus i, ecce illic : nolite credere. 24. Surgent enim pseudochristi, el pseudoprophetae: el dabunt signa magna, et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi. 25. Ecce praedixi vobis. 26. Si autem dixerint vobis, Ecce in deserto est, vel ecce in penetralibus, nolite credere.

[blocks in formation]

usque occidentem : ita erit et adventus fili hominis. 28. Ubicumque erit corpus, illic congregabuntur b) aquile f. 9. Statim autem post tribulalionem dierum illorum , sol obscurabitur, et luiia non dabit lumen suum, et stellae cadent de caelo, et virtutes caelorum commo30. vebuntur : et tunc parebit signum fili hominis in caelo : et tunc concident se omnes tribus terrae : et videbunt filium hominis venientem in nubibus caeli cum virtute multa, et ma51. jestate. Et mittet angelos Su0S cum tuba et voce magna : et congre

CODEX CORBEIENSIS.

tunc tribulatio magna, qualis non fuit ab initio * saeculi usque nunc. Et nisi breviat: * fuerint dies illi, non esset salva omnis caro : sed propter * eleclos meos breviabuntur dies illi. Tunc si quis vobis dixerit: Ecce hic est Christus, aut * illic: nolite credere. * Exsurgent enim pseudochristi, et pseudoprophetae : et dabunt signa magna, et prodigia , ita ut in errorem ° mittant etiam ( si fieri potesl) electos meos. Ecce praedixi vobis. Si ergo dixerint vobis , Ecce in deserto est, 7 nolite credere ; vel ecce im hospitio, nolite exire. Sicut enim fulgur exit ab oriente, et paret usque ad occidentem : * sic erit adventus filii hominis. Ubiquumque fuerit corpus, illic congregabunturaquilae.“ Confestim post illos dies tribulationum, sol convertetur in tenebras, et luna non dabit lumen suum , et stellae cademi de coelo , et virtutes coelorum commovebuntur: et tunc parebit signum filii hominis in coelo: et tunc plangent omnes tribus terrae : et videbunt filium hominis venientem in nubibus coeli cum virtute multa, e1 majestate sua. Et mittet angelos suos cum tuba, et voce magna : et con

CODEX BRIXIANUS.

enim tunc tribulatio magna. qualis non fuit ab initio mundi usque modo. neque fiet. Et nisi breviati fuissent dies illi. non fieret salva omnis caro. sed propter electos. breviabuntur dies illi. Tunc si quis vobis dixerit. Ecce hic est Christus aut illic. nolite credere. Exurgent enim pseudochristi et pseudoprophetae. et dabunt signa magna et prodigia. ita ut in errorem inducant. si fieri potest. etiam electos. Ecce . praedixi vobis. Si autem dixerint vobis. Ecce in deserto est, molite exire. ecce in penetrabilibus molite credere. Sicut enim fulgur. exit ab oriente, et paret usque ad occidente. ita erit et adventus filii hominis. Ubicunque fuerit corpus illic congregabuntur. (b) aquilae. f Statim autem post tribulationem dierum illorum. sol obscurabitur. et luna non dabit lumem suum. et stellae cadeiht de caelo. et virtutes caelorum commovebuntur. et tunc apparebit signum fili hominis in caelo. et tunc plangent omnes tribus terrae. et videl)unt filium hominis. venientem in nubib caeli. cum virtute et gloria multa. Et mitlet angelos suos cum tuba et voce magna. ct congre

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

(a) Ante Christus deest est, etiam in tex. Gr. -—(b) Ante aquilae, deest et etiam in tex. Gr.

« PoprzedniaDalej »