Obrazy na stronie
PDF
[merged small][ocr errors]

46. QuaerenteS eum tenere, timuerunt turbas: quoniam siCul. . . . etam . . . habe

CAPUT XXII.

M. Et respondens Jesus, dixit illis iterum in. . . . . . olis, dic. . . . . 2. Simi. . . . . .

4. Dicite invitatis : Ecce.... andium meum paravi, tauri mei et sagimata occisa sunt, et omnia para

ta sunt : venite ad nuptias. 5. Illi autem n. . glexerunt : et abierunt, . . . . villa. . .

- - -

6. . . . . . iqui
* . . . tenu-
. . . . . SetV08
ejus, et cont. .
mel. . . adfec-
tos occ. . . . . . (b)
7. Ille f autem re. . .
cum h. . . . . .
. . . . . . sset, ira-
suum, et per-
didit homici-
das illos , et ci-
vitates eorum
incendit.
8. . . unc ait servis
suis : Nuptiae
. . uidem para-
tae sunt, sed
qui erant in-
vitati non
. . uerunt di-
9. . . . i. Ite ergo
. . . exitus via-
. . um, et qu0S-
cumque in-
veneritis,
vocate ad nup-

tias.
10. Et egressi ser-
. . . ejus in vi-
. . . congrega-

CODEX WERONENS1S.

45. Et cum audissent principes sacerdotum, et Pharisaei parabolas ejus, cognoverunt quod de ipsis 46. dicit. Et quaerenteS eum tenere, timuerunt turbam : quoniam sicut propletam eum habe

ant. CAPUT XXII.

M. Et respondens Jesus, dixit illis iterum iu parabolis, di2. cens : Simile est regnum caelorum homini regi , qui fecit nuplias filio suo. 5. Et misit servos Su0S V0Care invitatos ad nuptias, et noluerunt venlre. Iterum misit alios servos, di4. cens : Dicite invitatis : Ecce prandium meum paravi, tauri et saginata occisa sunt, et omnia parata Sunl : Ve

[blocks in formation]
[ocr errors]

quum audissent prir.cipes sacerdotum et Pharisaei parabolas ejus , cognoverunt quia de ipsis diceret. Et quaerentes eum tenere, timuerunt turbas : quoniam ut prophetam eum habebant. Et respondens Jesus, ait iilis iuerum in parabolis, dicens : Simile ' est regnum coelorum homini regi, qui fecit nuptias * filii sui. Et misit servos suos * ut vocarenl invitatos ad nuptias, et illi venire noluerunt. Iterum misit alios servos, dicens : Dicite invitatis : Ecce prandium meum paravi, tauri mei * et altilia occisa sunt, et omnia parata sunt : venite ad nuptias. Illi autem neglexerunt : et abierunt, alius in villam suam, alius ° ad negotiationem suam : caeteri vero apprehenderunt servos ejus, et contumelia illos afflixerunt et occiderunt. Rex vero quum audisset, iratus est : el ° misit exercitum suum, et perdidiu homicidas illos, et civitatem illorum succendit. Tunc ait servis suis : Nuptiae quidem paratae sunt, 7 invitati autem non fuerunt digni. Ite ergo ad exitus viarum, et quosquumque inveneritis, * invitate ad nuptias. Et egressi servi ejus * per vias, congregave

COI)EX BRIXIANUS.

et qui caeciderit super lapidem istum. confringetur. super quem vero caeciderit. comminuet eum. Et cum audissent principes sacerdotum et Pharisaei parabolas ejus cognoverunt. quod de ipsis diceret. Et quaerentes eum tenere. timuerunt turbas quoniam sicut prophetam eum habebant. Et respondens Jesus. iterum dixit eis in parabolis dicens. Simile est regnum caelorum homini regi qui fecit nuptias filio suo. Et misit servos suos. vocare invitatos ad nuptias. et noluerunt veuire. Iterum misit alios servos dicens. Dicite invitatis. Ecce prandium meum paravi. tauri mei et saginata occisa sunt et omuia parata. venite ad nuptias Illi autem neglexerunt et abierunt alius ad agrum suum. alius vero ad negotiationem suam. reliqui vero. tenuerunt servos ejus. et contumeliis affectos occiderunt. Et audiens rex (b) iile. iratus est. et mittens (c) exercitum i suum. perdidit homicidas illos. et civitatem illorum succendit. Tunc ait servis suis. Nuptiae quidem paratae sunt. sed qui invitati erant. non fuerunt digni. ite ergo ad exiuus viarum et quoscumque iuveneritis. vocate ad nuptias. Et egressi servi illi in vias. congregave

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX

VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

omnes (a) quod quod f invenerunt, malos et bonos : et impletae sunt nuptiae discumbentium. 11. Intravit autem rex ut videret discumbentes, et vidit ibi hominem non vestitum (b) vestem f nu12. ptialem. Et ait illi : Amice, quomodo hoc venisti non. habens vestiImentum nuptialem ? Ad ille ommutuit. 13. Tunc dixit rex ministris : (c) Tolliter illum pedibus, et manibus, .

et f mittite

in tenebras exteriores : ibi erit fletus, et stridor dentium. 14. Multi- autem sunt vocati, pauci vero electi.* • • • 45. Tumc abierunt Pharisaei, et con

silium acce

perunt ut

caperent eum
in sermone.
16. Et mittunt
discipulos

Su0S Cum

Ilerodianis dicentes : Magister, scimus quia verax

es, et viam

Dei in veri

tate doces,

et nOn est

tibi cura

de aliquo :

non enim

respicis personas homi

num : (d) 17. quid i tibi videtur, licet censum dare Cæsari, aut • • non ? 18. Cognita aqtem Jesus nequitia eo- • • rum, ait : Quid , me temptatis -• hy$. 19. ostendite misma census. Ad illi obtulerunt ei denarium. 20. (e) Ait f illis Jesus: Cujus est imago haec, et superscriptio? 21. Dicuht ei: Caesaris.

Tunc ait

CODEX CORBEIENSIS.

runtomnesquosquumque invenerunt, malos vel bonos: eu repletae sunt nuptiae recumbentium. Ingressus auuem rex ut videret discumbentes, vidit ibi hominem non vestitum vestem nuptialem. Et ait illi : Amice , quomodo huc venisti non habens vestem nuptialem ? At ille obmutuit. Tunc * jussit ministris : Tollite eum ligauis pedibus, et inauibus, et mittite eum in tenebfas exteriores : ibi erit fletus, et stridor dentium. Multi eiuim sunt vocali, pauci vero electi. XXlII. Tunc* abieruni Pharisaei, et consilium fecerunt ut in sermone eum caperent. Et immiserunt discipulos suos cum Herodiauis dicentes : Magister, scimus quia verax es, et viam Dei in veritate doces, et de nullo tibi cura est : non enim accipis * personam hominum : * quid tibi videtur, licet tributum dari Caesari, aut non? Cognovit autem Jesus nequitiam eorum, et ait : Quid me tentatis, hypocritae ? ostendite mihi numisma census. Al illi obtulerunt ei denarium. Ait illis Jesus : Cujus est haec imago,*aut superscriptio? Dicunt ei : Caeseris. *Tunc dixit illis

CODEX BRIXIANUS.

runt omnes quos invenerunt bonos et malos. et in, . plete sunt nuptiae discumbentium. Inuravit autem rex ut videret discumbentes. et vidit ibi hominem non ve$ti tum, {b) vestgm i. nuptialem. Et ait illi. Amice quómodo huc intrasii noii habens ve- lem nuptialem. At ille obmutuii. Tunc dixit rex ministris. 'Alligaie Gi pedes et manus et tollite eum. et miuite in ténebris exteriores ibi erit fletus et stridor dentium. Multi enim sunt vocati. pauci autem electi. Tunc abierunt Pharisaei. et consilium inierunl. quomodo eum caperent in verbo. Et. miserunt ad eúm discipulos süös cum Ilerodianis dicentes. Magister scimus'quia verax es. et viam Dei in veritatem doces et non est tibi cura dé aliquo nou enim respicis personam hominum $ic ergo nobis. quid tibi videiur. lieet censum dari Caesari. aut non. Cognovit autem Jesus, nequitiaiii eorum, et aii. Quid me tenptalis hypocritae.'ostendite mihi denarium census. At ilii. obtulerunt ei denariuih.. Et ait illis Cujus est imago haec. et superscribtio. Dixerunt ei. Caesaris. Tunc aiiiiiis

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

illis Jesus : Reddite quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, 22. Deo. Et illi audientes mirati sunt, et relicto eo abierunt. 925. In illa die aCCeSSerunt ad euim Sadducaei, qui dicunt non eSSe reSurrectionem; et interrogaverunt eum dicentes : Magister, Moyses dixit : Si quis mortuus fuerit non habens filium: ut ducat frater ejus uxorem illius, et suscitet semen fratri suo. 25. Erant autem aput nos septem fratres; et primus, uxore ducta, defunctus est Semem non habens, reliquid ux0rem Suam fratri suo. 26. Similiter secundus, et tertius, usque ad septimum. 27. Novissime autem omnium

et mulier defuncta est. 28. In ressurectione autem cujus erit uxor? septem enim eam habuerunt. 29. Respondens. Jesus, ait illis: Erratis, nescientes Scripturas, neque virtutem 30. Dei. In resurrectione autem neque nubunt, neque uxores ducunt: sed sunt sicut (a) angeli t mm Caelo. 31. De resurrectione autem mOrtuOrum non legistis quia dictum est a Deo dicente vo32. bis: Ego Deus Abraham, et Deus Isac, et Deus Jacob? 33. Non est Deus mortuorum, sed viventium. Et cum audirent turbae mirabantur . super doctrinam ejus. 54. Pharisaei autem audientes

CODEX CORBEIENSIS.

Jesus : Reddite quae Caesaris sunt, Caesari, et quae Dei sunt, De6. Et audientes mirati sunt , et relicto eo recesserunt. In illa die accesserunt ad eum Sadducaei, negantes resurrectionem mortuorum; et dixerunt ei : Magister, ' Moyses dixit : Si quis mortuus fuerit non habens* filios, ut frater ejus uxorem illius accipiat, et suscitet semen fratri suo. Erant ergo apud nos septem fratres; et primus, uxorem duxit, et defunctus est non relicto semine, et reliquit uxorem suam fratri suo. Similiter et secundus, et tertius, usque ad septimum. Novissima autem omnium et mulier defuncta est. In resurrectione ergo cujus erit de septem uxor? omnes enim habuerunt eam. Respondens autem Jesus, ait illis: Erratis, nescientes Scripturas, neque virtutem Dei. In resurrectione enim neque nubent, neque nubentur : sed sunt sicut angeli Dei in coelo. De resurrectione autem mortuorum non legistis quod dictum est a Deo dicente vobis: Ego sum Deus Abraham, etDeus Isaac, et Deus Jacob ? Non est Deus mortuorum, * sed vivorum. Et audientest urbae mirabantur in doctrina ejus. Pharisaei autem audientes

[ocr errors]

Jesus. Reddite ergo quae sunt Caesaris. Caesari. et quae sunt Dei. Deo. Et audientes mirati sunt et relicto eo. abierunt. In illa die.accesserunt ad eum Sadducaei qui dicunt non esse resurrectionem. et interrogaverunt eum dicentes. Magister. Moyses dixit. Si quis mortuus fuerit. non habens filios ui ducat frater ejus uxorem illius. et suscitet semen fratri suo. Erant autem aput nos. septem fratres. el primus uxore ducta. defunctus est et non habens semen reliquit uxorem suam fratri suo. Similiter autem et secundus. et tertius usque ad septimum Novissimae autem omnium et mulier defuncta est. In resurrectione ergo. cujus de septem. erit uxor omnes enim habuerunt eam. Respondens autem Jesus ait illis. Erratis nescientes Scribturas. neque virtutem Dei. In resurrectione enim. neque nubent neque nubentur. sed sunt sicut angeli in caelo. De resurrectione autem mortuorum non legistis quod dictum est a Deo dicente vobis. Ego sum Deus Abraham et Deus Isaac et Deus Jacob Non est Deus mortuorum sed vivorum. Etaudientes turbaemirabanturin doctrina ejus. Pharisaei autem audientes

WARlANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

* Moses * Ut Vulg. usque, sed erunt sicut

* sed Deus wiwentium.

BLANCHINI NOTÆ.

(a) I'ost Angeli deest Dei, etiam in cod. Cant.

CODEX VERCELLENSIS.

.

:

58. mum , et pri-
mum man-
39. datum. Secun-
dum autem
. . . ile est huic :
Diliges pro-

ximum
40. . . n his duobus
mandatis
. . . . . ersa lex
pendet, ct pr0-

fetae. 41. Congregatis autem . . . . . . 42. . . . . vobis . . . . . r de Christo? cujus filius est? Dicunt ei: David.

45. Ait illis : Quomodo ergo David in spiritu vocat eum D . . . . . . di44. cens: Di . . . . . Dominus Domino m€0 : S€ . . . a dextr . . . meis, donec ponam inimi . . . . tu0 . . . . . billum pedum tuorum ? 45. Si ergo David eum (d) in spiritu f vocat Dominum, qu0m0 . . . . . lius . . . . . . 46. Et nemo . . . . terat respondere ei verbum : neque ausus est quisquam ex illa hora eum amplius interrogare.

CAPUT XXIII.

M. Tunc Jesus . . . . utus e . . . . ad tur. . . . . . . . iscipu2. . . . . . os , dicens : . . . . . . cathedram Moysi sederunt scribae, et . . . . 3. Omnia

CODEX VERONENSIS.

quod silentium posuit Saddu55. caeis, convenerunt (a) ad eum f : et interrogavit eum unus ex eis legis doctor, temptans eum ,

36. (b) et dicens f :

Magister, quod est mandatum magnum 37. in lege ? Ait illis Jesus : Diliges Dominum Deum tuum in toto corde tuo, et in tota anima tua, et in tOla mente 58. tua. Hoc est imaximum , et primum mandatum , 39. Secundum autem simile est huic : Diliges proximum tuum , sicut te ipsum. 40. In his duobus mandatis universa lex pendet, et prophetae. 41. Congregatis autem Pliarisaeis, interrogavit eos Jesus, dicens: 42. Quid vobis videtur de Christo? cujus

filius est ? Dicunt ei : 45. David. Ait illis : Quomodo ergo David in spiritu vocat eum Dominum dicens : 44. Dicit Dominus Domino meo : sede ad dex. tris meis, donec ponam inimicos tuos (c) sub pedibus tuiis f ? 45. Si ergo David eum (d) in spiritu ; vocat Dominum, quomodo filius ejus est ? 46. Et nemo poterat respondere ei verbum : neque ausus est quisquam ex illa die eum amplius interrogare. CAPUT XXIII. 1. Tunc Jesus locutus est ad turbas, et discipulos suos, 2. dicens : Super cathedram Moysi sederunt scribae, et Farisaei. 3. Omnia ergo quaecumque dixerint vobis, servate, et facite : secun

CODEX CORBEIENSIS.

qnod silentium imposuisset Sadducaeis, conveneruntin uinum : et interrogavit eum unus ex eis legis doctor, tentans eum: Magister, quod est mandatum magnum in rege? Ait illi Jesus : Diliges Dominum Deum tuum in toto corde tuo, et in tota anima tua, et in tota menietua. Hoc est maximum, et primum mandatum. Secundum autem simile est huic: Diliges proximum tuum , sicut teipsum. * Et in his duobus mandalis universa lex pendet, et prophetae. Congregatis auteim Pharisaeis , interrogavit eos Jesus, dicens: Quid vobis videtur de Christo? cujus filius est? Dicunt ei: David. Ait illis Jesus: Quomodo ergo David in spiritu vocat eum Dominum dicens : Dixit Dominus {)omino meo : sede a dextris meis, donec ponam iniuuicos tuos scabellum pedum tuorum ? Si ergo David vocat cum Dominum , quomodo filius ejus est ? Et nemo poterat ei respondere verbum : neque ausus fuit quisquam ex illa die cum amplius interrogare. XXIV. Tunc Jesus loquutus est ad turbas, et ad discipulos suos, dicens : Super cathedram * Moysi sederunt scribae, et Pharisaei.Omnia ergo quaequumque dixerint vobis, servate, et facite : secundum

CODEX BRIXIANUS.

quod silentium inposuisset Sadducaeis. convenerunt in unum(a)adeum. i et interrogaviteuin unusex eis legis doctor. temtans eum (b) et dicens. j Magister quod óst mandatum magnum in lege. Ait illi Jesus Diliges Dominum Deum tuum. ex toto corde tuo, et ex tota ani. ma tua. et ex tota mente tua. Iloc est primum. et maximum mandatum. Secundum autem simile est huic. Diliges proximum tuum sicut te ipsum. In his duoDus mandatis. universa lex pendet. et prophetae. Congregatis autem Pharisaeis. interrogavit cos Jesus diceus. Quid vobis videlur de Chrisio. cujus filius est. Dicunt ei. David. Ait illis Jesus. Qiiomìdo ergo David. in spiritu vocat eum Dominum suum dicens. Dixit Dominus Domino meo. sede ad dexteram meam. donec ponam inimicos tuos scabellum pedum : tuorum. Si ergo David (d) in spiritu f vocat eum Dominum. quomodo filius ejus est. Et uemo polerat ei respondere verbum nec ausus fuit quisquam ex iIIa die amplius eum interrogare.Tunc Jesus loculus est ad turbas. et ad discipulos suos dicens. Super cathcdram Moysis sederunt scribae et Pharisaei. Omnia ergo. quaecumque dixerint vobis....servate et facite.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

CODEX VERCELLENSIS.

. . e : dicunt . . . nim, et non 4. faciunt. Alligant autem onera gravia, et inponunt in humeros hominum : digito aulem Su0 nolunt ea 5. movere. Opera vero Sua faciunt ut videantur ab hominihus : dilatant enim filacteria sua, et magnificant fim6. brias. Amant autem primos discubitos in conviviis, et primas cathedras in synagogis , 7. el salutationes in foro, et vocari ab hominibus Rab8. bi. Vos autem n0lite vocari Rabbi. Unus enim est Magister vester, omnes enim vos fratres estis.

9. Et patrem nolite vocare vobis super terram : unuS enim est Pater vestet , qui in caelis 10. est. Nec vocemini magistri ; quia Magisgister vester, est Christus. 11. Qui vult major in vobis . . . . . . . . VeS12. ter. Qui autem se exaltavebitur : et qui se humiliaverit, exaltabi43. lur. Vae autem vobis Scribae et Phari . . . . . . . hypocr. tae, . . . . . . ditis . . . . . . Ca€ . . . . . . ante ho . . . . n€S • • • • . . . non intratis, nec introeuntes sinilis intrare. 15. Wae vobis Scribae et Pliarisaei hypocritae: quia circultis mare et arida, ut facciatis unum proselytum :

CODEX VERONENSIS.

dum facta
ver0 e0rum
nolite facere :
dicunt enim ,
et ipsi non faciunt.
4. Alligant autem
onera gravia,
et ponunt in
umeros homi-
num : digito
autem SuO n0-
lunt ea movere.
5. Omnia vero
opera sua faciunt ut
videantur ab
hominibus : di-
latant enim fy-
laeteria sua, et
magnificant fim-
brias suas.
6. Amant autem
(a) primum recu-
bitum f in
conviviis, et
primas cate-
dras in synagogis, et
7. salutationes
in foro, et
vocari ab
hominibus Rabbi.
8. Vos autem no-
lite vocari Itabbi.
Unus est enim
Magister vester,
OmneS autem
vos fratres
9. estis. Et pa-
trem nolite
vocare vobis
super terram :
unuS eSt.
enim Pater

vester, qui
in caelis est.
40. Nec vocemini
magistri : quia
Magister vester,
unus Christus.
M A. Qui major est
vestrum, erit vester
minister.
12. Qui autem se
exaltaberit,
humiliabitur:
et qui se hu-
miliabitur,
exaltabitur.
13. Vae autem
vobis Scribae
et Farisaei hy-
pocritae, quia
clyditis regnum
caelorum ho-
minibus. Wos
enim non in-
tratis, nec
introeuntes
sinitis intrare.
14. Wae vobis Scri-
bae et Farisaei
hypocritae : quo-
niam comeditis
domos viduarum,
(b) occansione
longa i orantes :
propter hoc
accipietis am-
plius judicium.
15. Vae vobis Scribae
et Farisaei hy-
pocritae: quia
circuitis mare
et aridam, ut
faciatis unum pro-

CODEX CORBEIENSIS.

opera vero eorum nolite facere : dicunt enim , et non faciunt. Alligant autem onera gravia, et importabilia, et imponunt in humeros hominum : digito autem suo nolunt ea movere. Omnia vero opera sua faciunt ut videantur ab hominibus : dilatant enim phylacteria sua, et magnificant fimbrias. Amant auieiii primos recubitus in coetuis, et primas cathedras in synagogis, et salutationes in foro, et vocari ab Inominibus Itabbi. Vos autem nolite vocari l{abbi. Unus enim est \lagister vester , omiies autem vos fratres estis. Et palrem nolite vocare vobis super terram : unus est enim Pater vester, qui in coeiis est. Nec voce.mini magistri : quia Magister vester unus est, Christiis. Qui major est vestrum, erit minister vester. Qui autem se exaltaverit, humiliabitur: et qui se humiliaverit, exaltabitur. Vae autem vobis Scribae et Pharisaei hypocritae, qui clauditis regnum coelorum ante liomines. Vos autem non intratis, nec jntroëuntes sinitis intrare. " Va* vobis Scribae et Pharisaei hypocritae; quia circuitis mare et aridam, ut facialis unum proselytum :

CODEX BRIXIANUS.

secundum opera vero eorum. nolite facere. dicunt enim. et non faciunt. Alligant enim onera gravia. et inportabilia. et inponunt super umeros hominum. digito autem suo. nolunt ea movere. Omnia vero opera sua faciunt. ut videantur ab hominibus. dilatant enim phylacteria sua. et magnificant fimbrias vestimentorum suorum. Amaut autem primos discubitus in cenis. et primas cauhedras in

synagogis. et salutationes in foro. et vocari ab

liominibus Rabbi. Vos autem nolite vocari Rabbi. Unus est enim Magister vesler. omnes autem vos fratres estis. Et patrem. nolite vobis vocare super terram. unus est enim Pater vester. qui in caeIis est. Neque vocemini magistri unus est enim Magister vester Christus. Qui autem major est vestrum. erit vester minister. Qui autem se exaltaverit humiliabitur. et qui se humiliaverit. exaltabitur. Vae autem vobis. Scribe et Pharisaei hypocrite. qui devoratis domos viduarum. sub optentu prolixe orationis. propterea sumetis pluriorem damnationem. Vae vobis Scribae, et Pharisaei hypocritae quia cludetis regnum caelorum ante homines. Wos enim non intralis neque introeuntes. sinitis intrare. Vae vobis Seribae et Pharisaei hypocritae quia circuitis mare et aridam. ui faciatis unum proselytum.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »