Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERCELLENSIS. CODEX VERONENSIS.

[ocr errors]

- - - - - - - rex tuuS CAPUT XXI. ventur;,

M. Et cum adpro- sedens . . . . . . . . . . . Hie- per as . . . . rosolymis, et • • * • • • • ven . . . . . (a) in f - - - - - - Belh . . . . . . . . - - - - - - m . . . . . m Oli- - - - - - veti: - • - - . . unc Jesus misit • - - - - - duos . . . scipu- - - - • • •

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Misertus autem * eis Jesus, tetigit oculos eorum. Et confestim viderunt *.

XXI. Et quum appropinquassent Hierosolymis, et venissenl * in Bethphage in montem Oliveti: tunc Jesus misit duos · discipulos suos, dicens *: Ite in castellum , quod contra vos est, et * invenietis asinam alligatam, el ° pullum ejus cum ea : solvite, et adducite mihi : et si quis vobis aliquid dixerit, dicite qnoniam Dominus operam eorum desideral : et confestim * remittet eos. Hoc autem factum est, ut adimpleretur quod dictum est per'prophetam dicentem: Dicile filiae Sion : Ecce rex tuus venit tibi mansuetis, sedens super " pullum asinae. Euntes autem discipuli fecerunt sicut praecepit illis Jesus. Et adduxerunt asinam, et pullum : et imposuerunl a super * eum vestimenta ° , et sedebat super eum. Plurima autem turba slraverunt vestimenta sua in via : alii autem caedebant ramos de arboribus, et sternebant in via :

54. Misertus autem illorum Jesus, et tetigit oculos eorum. Et confestim viderunt, et seculi sunt eum; CAPUT XXI. M. Et factum est, cum adpropinquasset Hierosolymis, et benissent (a) in f Bethphage in montem Oliveti : Tunc Jesus misit duos discipulos 2. suos, dicens: Ite in castellum, quod Contra v0S est, et (b) invenietis asinam alligatam, et pullum cum ea : solvite, et addu5. cite mihi : et si quis vobis aliquid dixerit, dicite quia Dominus operam eorum desiderat : et confestim remittet e0S. 4. Hoc autem (c)

factum est, ' ut impleretur quod dictum est per Prophetam dicentem : Dicite filiae 5. Sion : Ecce rex luus venit tibi mansuetus, sedens super pullum asinae nobellum (d) subjugalem f. ; 6. Euntes aütem discipuli fecerunt sicut praecepit illis Jesus. 7. Et adduxerunt asinam, et pullum : et imposuerunt super eum vestimenta, et (e) sedebat super eum f. 8. Plurima autem turba Slraverunt vestimenta sua in

via :
Alii autem
cedebant
ramos de
arboribus,
et sternel)ant
in via :

CODEX BRIXIANUS.

Misertus autem eorum Jesus, tetigit oculos eorum. Et confestim viderunt. et secuti sunt euim. Et cuin adpropinquassent Ilierosolymis. et venissent (a) in f TBethphagae ad moniem Oliveti tunc Jesus misit duos discipulos suos. dicens eis. Ite in castellum. quod contra vos est. et statim invenietis asinum alligatum. et pullum cum eo solvite. et adducite milii. et si quis vobis aliquid dixerit. dicite quia Dominus his opus habet. et confestim dimittet eos . . Hoc autem (c) factum est. ut adimpleretur quod dictum est per Pròphetam dicentem. Dicite filiae Sion. Ecce rex tuus. venit tihi mansiietus. et sedens super asinum. et pullum filium subjugalis . . Euntes autem discipuli. fecerunt sicut raecepit illis Jesus. Et adduxerunt asinum. et puluim. et imposerunt super eum vestimenta sua. et sedit super eum. Plurima autem turba. straverunt vestimenta sua in via. Alii autem caedebant ramos de arboribus. et sternebant in via.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

CODEX VERCELLENSIS.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

1¤rbae autem, quae * praecedebant eum, clamal)ant, dicentes : Osanna filio David : benedictus, qui venit in nomine Domini : Osanna in * altissimis. Et quum introisset Hierosolymis, commota est universa civitas, dicens : Quis est hic? * Mulii autem dicebanl: Ilic est Jesus prophela a Nazaretli Galilaeae. Et intravit Jesus in templum Dei, et ejiciebat omnes vendentes, et ementes in templo; et mensas nummulariorum, et cathedras vendentium columbas * subvertit : et dixit eis : Scriptum est : Domus mea domus orationis vocabitur : vos autem fecistis eam speluncam latronum. Et accesserunt ad eum caeci, et claudi in templo : et curavit eos. Videntes autem principes sacerdotum, et scribae mirabilia, quæ fecii Jesus, et pueros clamantes in templo, et dieenles : Osanna filio [)avil : indignati sunt, et dixerunt ei : Audis quid isti dicunt? Jesus autem dixit eis : Utique, ° non legistis : Ex ore infantium et Iactantium perfecisli laudem ? Et relictis illis, abiit foras extra civitatem in Bethaniam : ibique mansit. Mane autem * transiens in civitalem, esii

den . . . . . . . lumba . . . er13. tit : et dixit : . . . Scriptum eSt . . . . muS . . . . domus . . . . . ionis • . . . . . lur :

- - • - - - -

9. turbae autem,
quae praecede-
bant, et quae
Sequebantur, cla-
mabant, dicentes:
Ossanna filio
David : bene-
dictus, qui
venit in no-
mine Domini:
Ossanna in
allissimis.
10. Et cum in-
trasset Hiero-
solyma, com-
mota est uni-
versa civitas, dicen-
11. tes : Quis
est hic ?
(a) Multi au-
tem dixerunt f :
Hic est Jesus
propheta a Na-
zareth Galilaeae.
12. Et intravit
Jesus in tem-
plum (b), et
eiciebat omnes
vendentes, et
ementes in
templum; et
mensas num-
mulariorum,
et cathedras
vendentium
columbas ever-
15. tit : et
dixit illis :
Scriptum est :
Domus mea

domus oratio-
nis vocabitur :
VOS :autem
fecistis eam
speluncam la-
trOnum.
14. Et accesserunt
ad eum cae-
ci, et clodi
in templo :
et sanavit eos.
45. Videntes autem
principes sa-
cerdotum, et
scribae mirabilia,
quae fecit Jesus,
et pueros claman-
tes in templo, et
dicentes : Ossanna
filio David : in-
16. dignati sunt, et
dixerunt ei : Au-
dis quid isti
dicunt?
Jesus autem
dixit illis ;
Utique non
legistis (c): Ex
ore iiifaiitium
et lactantium
perfecisti laudem?
17. Et relictis
illis, abiit
foras extra
civitatem in
Bethaniam :
ibique mansit.
18. Mane autem (d)
transiens f in
civitatem, esu-

CODEX BRIXIANUS.

turbae autem quae praecedebant et quae sequebantur. cl:umabant dicentes. Osanna filio David. benedictus qui venit in nomine Domini. 0sanna in excelsis. Et cum introisset in Hierosolymam. commota est universa civitas. dicens Quis est hic. Turbae autem dicebant. Ilic est Jesus propheta a Nazareth Galileae. Et intravit Jesus in templum Dei. et eiciebat omnes veiidentes. et ementes in templo. et inensas nunmularioriim evertit. et cathedras venderitium columbas. et dixit illis. Scribtum est. Domus mea domus orationis vocabitur. vos autem fecistis eam speluncam latronum. Et accesserunt ad eum caeci et claudi in templo. et sanavit eos. Videntes autem principes sacerdotum. et scribae mirabilia quae faciebat J •sus.

et pueros clamantes in templo et dicentes. Osanna

filio David. indignati sunt. et dixerunt ei. Audis quid isti dicunt Jesus autem dixit eis. Utique non ' legistis Quod ex ore a infantium et Iactantium perfecisti laudem. Et relictis illis abiit foras extra éivitatem in Bethaniam. et requiebit illic. Maile autem revertens in civitatem esu

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

! praecedebant, et quae sequebantur, * excelsis, * Populus autem dicebat :

* evertit : et dicit * numquam legistis : Quia ^ revertens

[merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

19. r . . . Et . . . ns ficus ar . . . m unam secuS viam, venit ad eam : et mihil invenit in ea nisi folia tantum, et . . . . le dixit . . . . . Dm* sed et dix . . . illi. Nunqu . . . . ex te fruc . . . nascatur . . . :aeternum. Et arefac . . . est contin . . . ficulnea. 20. scipuli, mirati sunt, dicentes : Quomodo continuo 21. Re . . . dens autem Jesus, ait illis : Amen dico vobis, si habueritis fidem, et non aesitaveritis, non solum de ficulnea facietis, sed et si monti huic dixeritis, Tol. . e te, et jacta . . . in mare, 22. fiet. E . . omnia quaecumque petieritis in oratione credentes, acci25. pietis. Et cum venissel in

templum, acCeSSerunt ad eum principes sacerdotum, et seniores populi, dicentes : ln qua potestate ha. . . facis? Et. . . . . . . . . ded. . . . . nc . . . . . . . tem ? 24. . . . . . ondens . . . . . illis : . . . . rogaunu • • • • • • • • • • • bum : qu . . . . . dicite mihi, et ego vobis dicam in qua potestate iiaec facio. (b) 25. Baptismum f Johannis um

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

C0DEX VERONENSIS.

19. riit. Et videns fici arborem unam SeCU1S viam, venit ad eam : et nihil invenit. in ea nisi folia tantum, et ait illi : Numquam ex te fructus nascatur in sempiternum. Et arefacta est continuo ficulnea 20. Et videntes discipuli, mirati sunt, dicentes : Quomodo continuo aruit ? 21. Respondens autem Jesus, ait : Amen dico vobis, si habueritis fidem, ei non aesitaberitis, non solum de ficulnea facietis, sed et si mónti huic dixeritis, (c) Tollere, et mittere f in mare, fiet. 22. Et omnia quaecumque petieritis in oratione credentes, accipietis. 95. Et cum ve

nisset in, templum, aCCeSSerunt ad eum principes sacerdotum, et seniores populi, dicentes : In qua potestate haec facis ? Et quis tibi dedit hanc potestatem ? 24. Respoudens Jesus dixit illis : Interrogo vos et ! ego unum verbum : quod dicite mibi, quod si dixeritis mihi,* et ego vobis dicam in qua potestate haec facio. 25. (b) Baptismum Johannis unde erat ? de caelo, an ex hominibus? Ad illi cogitabant intra se, dicen26. tes : Si dixerimus de caelo, dicet nobis: Quare (c) non creditis illi? Si autem dixerimus, ex hominibus , timemus turham : omnes enim (d) habent f Johan

CODEX CORBElENSlS.

riit. Et vidensarborem * ficus secus viam, venit ad eam: et nihil inveniu * nisi folia tantum, et ait illi : Numquam ex te fructus nascatur in sempiternum. Et arefacta esu eontinuo ficuli;ea. Ft videntes discipuli, mirati sunl, dicentes : Quomodo continuo aruit ? IRespondens autem Jesus, ait eis : Amen dico vobis, si liabueritis fidem, et non laesitaveritis, non solum de ficulnea facietis, sed et si monti huic dixeritis, Tolle, et jacta te in mare, fiet. * Omnia quaequumque peuieritis in oratione credentes, accipietis. Et quum venissel in templum, accesserunt ad eum * principes sacerdotum, et seniores populi, dicentes: ln quia potestate haec facis? * Aut quis tibi dedit hanc potesiatem ? Ait ad illos Jesus : luterrogo vos et ego unuiii sermonem : dicite mihi, et ego vobis dicam in qua potestate haec facio. Baptismum Johannis unde erat? de coelo, an ex hominibus? * llli vero cogitaverunt intra se, di* entes : Si /lixerimus, de coelo, dicet iiobis : Cur ergo nom credidistis illi? Si autem dixerimus, ex hominibus, timemus turbam : omnes enim " Johannem

CODEX BRIXIANUS.

riit. Et videns fici arborem unam secus viam venit ad eam et nihil invenit in ea. nisi folia tantum. Et ait illi. Numquam ex te fructus nascatur in aeternum. Et arefacta est continuo ficulnea. Et videntes discipuli mirati sunt dicentes. Quomodo continuo aruit ficulnea. Quibus respondens Jesus ait. A men dico vobis si habueritis fidem. et non haesitaveritis. non solum de ficulmea facietis. sed et si monti huic dixeritis,Tolle te el jacta te in mare fiet. Et omnia quaecumque petie. ritis in oratione credentes accipieiis. Et cum inti oisset in templum. accesserunt ad eum docenlem principes sacérdotum et seniores populi diceuteS. In qüa potesate Iiaec facis. Et quis tibi dedit hanc potestatem. Itespondens autem Jesus dixit illis Interrogo vos et ego unum sermonem. quem si dixeritis uilii. et ego vobis dicam in qua potéstale haec facio.(b) Baptismum i Joliammis. unde ei at e cœlo am ex hominibus. At illi cogitabant intra se dicentes Si dixerimus e coelo dicet nobis. Quare ergo non credidistis ei.Si autem dixerimus ex hominibus timemus turbas, omnes enim habebant Johannem

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

CODEX VERCELLENSIS. sicut prophe- ei: (b) Novissimus f. 27. tam. Et Dixit illis Jesus: responden- Amen dico v0tes ad Jesum, bis, quod meredixerunt : trices, et . . . . . . Nescim. . Jesus. . . blicani . . . . virtu. . . . . . cedunt vos facio. . . regno Dei. 28. Quid au. . . . . . 32. . . . nit en . . bis videtur? , . . . os JohanHomo qui. . . . . • . . in via habebat duos justitiae!. . . . filios; el ac- non credi . . . . cedens ad pri- ... is ei : publimum, dixit cani autem, illi : Vade h0- et meretridie operari ces credidein vineam (a). runt . . . VOS 29. Ille autem autem videnresponde. . . . tes, nec poe

ail : Non. Et nitentiam postea, paeni- habuistis tentia mo- postea , quod tus abiit in non credivineam. d . . . tis ei.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

ut prophetam habuerunt. Et respondentes ad sum, dixerunt : Nescimus. Ait illis? * Jesus : JeNeque ego vobis dicam in qua potestate haec facio. Quid autem vobis videtur? * Ilomo quidam habuit duos filios; accedens ad primum, dixit ei : Fili,* vade operari hodie in vinea. Ille autem respondens, ait : Nolo. * Et postea poenitentia ductus abiit in vineain. Accessit autem ad alterum , et dixit illi similiter. Cui respondens, dixit : Eo, domine, non abiit. Quis ergo ex duobus voluntatem patris fecit ? * Dicunt ei : * Novissimus f. Dicit illis Jesus: Amen dico vobis, quia meretrices, et publicani praecedent vos in regio ° coelorum. Wenit enim ad vos Johannes in via juslitiæ, et non credidistis ei : publicani autem et meretrices crediderunt ' vos vero cum cognovissetis, nec poenitentiam habuistis postea, * ut ei crederetis. XXII. Aliam parabolam audite : Homo erat pater familias, qui plantavit vineam, et sepem circumdedit ° eam, el fodit in ea lacum, et aedi

men sicut prophelam. 27. 'Et responderunt ad Jesum , et dixerunt : Nescimus. Ait illis et ipse : Nec ego vobis dico in qua olestate haec àcio. 28. Quid autem vobis videtur? Homo quidam habebat duos filios; et accedens ad primum , dixit: Fili, vade hodie operare in 29. _vineam (a). Ille autem respondens ait : Nolo. Postea Paenitentia motus abiit in vineam. 30. Accessit autem ad alterum, et dixit similiter. Ad ille respondens, ait : Eo, domine, et 31. non iit.

Quis

ex duobus fecit patris voluntate? Dicunt ei : b) Nobissimus f. icit illis Jesus: Ame dico vobis, quod meretrices et publicani praecedent vos in regno Dei. 32. Wenit enim ad vos Johannes in via justitiae, et non credidistis ei: publicani aulem, et meretrices crediderunt ei vos autem videntes, nec paenitentiam habuistis postea, quod non credidistis ei. 35. Aliam parabolam audite : Homo erat pater familias, qui plantavit vineam, et saepe circumdedit ei, et fodit in eam torcular, et aedificavit

CODEX BRIXIANUS. sicut prophetam. Et respondentes ad Jesum dixe

-runt fiesêimus. Ait illis ét ipse nec ego vobis dico

in qua potestate hæc facio.

Quid autem vobis videtur. Homo quidam , habuit duos filios, et accedens ad primum, dixit Fili. vade hodie operari in vineam (a). Ille autem respondens ait nolo . Post autem , paenitentia motus abiit. Accedens autem ad alterum. dixit illi similiter : At ille respondens ait. Eo domine et non ibit. Quis igitur ex duobus fecit voluntatem patris. Dicuut ei. Primus. Dicit illis Jesns. Amen dico vobis. quia publicani et meretrices. praecedunt vos in regnum Dei. Venit enim ad vos Johannes in via justitiae. et non credidistis ei. publicani autem et meretrices crediderunt ei. vos autem videntes nec paenitentiam egistis postea ut crederetis ei. Aliam parabolain audite Hómo quidam erat paterfamilias qui plantavit vineam, et saepen circumdedit eam et fodit iu ea torcular et aedificavit

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

(a) Post vineam, deest meam in cod. quoque Cant. — (b) Ita et cod.Cant. Lat. et Gr. §, zzro;. Consule

Milliüm hie, et in Prolegomenis pag. 72.

CODEX VERCELLENSIS. dificavit tur- ejus. rem, et loca- 39. Et adpre. . . . . . vit eam colo- ... m eum (b) ocnis, et peregre ciderunt, profectus est. et ejeceruut 34. Cum tempus autem extra vi. . . . . ; fructuum ad- 40. am. Cum ergo propinquas- venerit dominus set, misit ser- vineae, quid vos suos ad co- faciet colonis lonos , ut acci- 41. illis? Ajunt ilperet de f. . . . li : Malos male 35. lib . . . ejus. Et perdet : et vic . . . . . . . ad neam locavit P • • • • • • • • • aliis colonis, Serv . . . qui (c) reddent ceci . . . . . . . . . . . fructum ali . . . . . . . . . • . . m. . . rib. . .

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

- - - - -

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ficavit turrim, et locavit eam colonis, et peregre profectus est. Quum tempus fructuum appropinquasset, misit servos suos ad colonos, ut acciperent de fructibus vineæ suæ. Et apprehenderunt servos coloni, alios ceciderunt, alios occiderunt , alios vero lapidaverunt. Rursus iterum misit alios servos plures prioribus; similiter et ipsis fecerunt. Postremo autem misit filium suum unicum, dicens : Werebuntur utique filium meum. Illi autem ut viderunt filium, dixerunt intra se : Hic est haeres, venite occidamuseum, et possideamus hereditatem ejus. Et apprehensum eum ejecerunt extra vineam, et occiderunt. Quum ergo venerit dominus vineae, quid faciet colonis illis? Ajunt illi : Malos male perdet: et vineam tradet aliis colonis, qui reddant ei fructus temporibus suis. Ait ad illos Jesus : Lapidem quem reprobaverunl aedificantes, hic factus est in caput anguli? A Domino factus est (d) hic, et est mirabilis in oculis nostris? Ideo dico vobis, quia auferetur a vobis regnum Dei, et dabitur genti facienti fructum. a Et

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

turrem et locavit eam agricolis et peregre profectus est. Cum autem tempus fructuum adpropinquasset misit servos suos ad agricolas. ut acêiperent fructus ejus. Et agricolae adprahensis servi§ ejus unum caeciderunt. alium occiderunt alium vero lapidaverunt. Iterum misit alios servos plures prioribus. et fecerunt eis similiter. Novissime autem inisit ad eos filium suum unigenitum dicens. Reverebuntur filium meum. Agricolae autem. videntes filium dixerunt intra se. Hic est heres. venite occidamus eum et habebimus hereditatem ejus. Et adprahendentes eum ejecerunt eum extra vineam. et occide- ' runt. Cum ergo venerit. dominus vineae, quid faciet agricolis illis. Dixerunt ei. Malos nale perdet et vineam locavit aliis agricolis. qui reddant ei fructus temporibus suis. Dicit illis Jesús. nunquam legistis in Scribturis Lapidem quem reprobaverunt ædificantes. hic factus est in caput anguli. A Domino factum est istud. et est mirabile in oculis nostris. Ideo dico vobis. quia auferetur a vobis regnum Dei. et dabitur genti facienli fructus ejus.

BLANCHINI NOTÆ.

* Codex Corbeien. omittit hoc loco versum inte- deest namque in eo Gr., et Lat. Pares itaque in grum, qui 44 numeratur in Vulgata nostra. Lat. Eum- multis dignoscuntur codd. illi mss. nempe Corb. dem qüoque versiculum omitiit exemplar Cantabr.; noster Lat. et Gr. Lat. Cantab.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »