Obrazy na stronie
PDF
ePub

Jesus,

da paupe

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. illi adulescens : in regno caelescens : Om.

gnum caelorum. Omnia haec lorum. nia haec custo

25. Auditis autem custodivi a ju25. His autem audivi a juven

discipulis haec , ventute mea, ditis, discipulute mea,

mirabantur, (a) quid adhuc li mirabanquid adhuc

el limebant + mihi deesi? tur, (a) et limemihi deest ?

valde, dicentes : 21. Ait illi Jesus : Si bant + valde, di

21. Ait illi

Quis ergo povis perfectus centes : Quis Jesus ; Si vis

terit salvus esse ? esse, vade, venergo poterit perfectus es

26. Aspiciens autem de bona lua, salvus esse ? se, vade,

dixi et da paupe: 26. Aspiciens auvende om

illis : Aput ribus, et habetem Jesus, dixit nia tua , et

homines hoc bis thensauillis : Aput ho

impossibile est : rum in caeinines hoc ribus , et ha

aput Deum lo : et veni , seimpossibile bebis Thensau

aulem omnia quere me. est : apud Deum rum in caelo :

possibilia sunt. 22. Cum audisset vero omnia et veni , sequere

27. Tunc respondens autem adupossibilia sunt. me.

Pelrus, dixit lescens hoc 27. Tunc respondens 22. Cum audisset

ei : Ecce nos verbum , abiPetrus, dixit autem adule

reliquimus it tristis : erat ei : Ecce nos rescens verbum

omnia, et seenim habens liquimus omhoc, abiit iri

cuti sumus te : mulias posnia , et seculi stes : eral enim

quid ergo erit sessiones. sumus te : quid habens multas

nobis ? 23. Jesus autem diergo erit nopossessiones.

28. Jesus autem xit discipu28. bis ? Jesus au23. Jesus autem

dixit illis : lis suis : Amen tam dixi: illis : dixit discipulis

Amen dico dico vobis, Amen dico vosuis : Amen

vobis , quod bis, quod vos

dico vobis , quod vos qui sedifficile inqui secuti esdives difficile

cuti estis me, travit in reg

in rege-
intravil in re-

in regenera-
no caelorum.
neratione cum
gno caelorum.

tione cum 24. Iterum dico vo sederit Filius

24. Jierum dico

sederit Filius bis : Facilius hominis in vobis : Facilius

hominis in
est camellum
sede majes-
est camillum

sede majestatis
tatis suae, se-
per foramen

suae
acus transi-
debilis el vos
acus transire

sedebitis et

Vos super setem intrare XII. judicantes intrare in re

des xii. judi

quod dives

tis me,

per foramen

re, quam divi

super sedes

quam divitem

CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. illi adolescens : Omnia haec

custodivi », quid illi adulescens. Omnia haec. custodivi a juventule mea. adhuc mihi deest ? Ait illi Jesus : Si vis perfectus quid adhuc mihi deest. Ait illi Jesus. Si vis perfeclus esse, 'vade, et vende omnia quae possides, el da esse. vade vende omnia quae possides. et da paupepauperibus, el habebis thesaurum in coelo : el veni, ribus. et habebis thensaurum in caelo. el veni sesequere me. Quum audisset aulem adolescens :

quere me. Hoc audilo adulescens abiit tristis. erat verbum hoc , abiit tristis : erat enim babens mullas

enim habens multas possessiones. Jesus autem dixit possessiones. Jesus autem dixit discipulis suis : discipulis suis. Amen dico vobis. quia difficile diAmen dico vobis, quod dives difficile intrabit in re

ves intrabil in regnum caelorum. Iterum autem dico gnum coelorum. ' Iterum dico vobis : Facilius est vobis Facilius est camelum per foramen acus trancamelum per foramen acus transire , quam divilem sire. quam divitem introire in regnum caelorum. in regno coelorum. Quo audito, discipuli ejus * mi Auditis autem bis discipuli. mirabantur valde dirabantur valdc , dicentes : Quis ergo poterit salvus centes Quis ergo poleril salvus esse. Aspiciens auesse ? * Conspiciens aulein Jesus, dixii illis Apud tem Jesus dixit eis. Aput homines hoc inpossibile homines hoc impossibile est : apud Deum auiem est , apul Deum autem omnia possibilia sunt. Tunc omnia possibilia sunt. Tunc respondens Petrus, respondens Petrus dixit ei. Ecce nos reliquimus dixit ® : Ecce nos reliquimus omnia , et secuti sumus omnia. et secuti sumus le quid ergo erit nobis. te : quid ergo erit nobis ? Jesus aulem dixit illis : Jesus autem dixit illis. Amen dico vobis quoniam Amen dico vobis , quia vos qui me seculi estis : in vos qui seculi estis me in resurrectione. cum scderit regeneratione, quum sederit Filius hominis in

Filius bominis supra sedem majestatis suae sethrono gloriae suae, scdebilis et vos super sedes duo debitis. et vos super duodecim sedes. judicantes decim , judicantes

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

6 ei :

vade, vende quae babes,

$ Aspiciens verbum, abiit : Et, etc., u Vulg. usque, mirabantur

? Ut Vulg. usque ad aliam sectionem. to mirati sunt,

BLANCAINI NOTÆ. a Nolat Lucas Brugensis illud, a juvenlule mea , datum esse. Quod verilati consonum probant duo quod sequitur in Vulgata nostra , non lectum fuisse manuscripti nostri Lalini, et alia vetustissima Græce ab interprete Latino, nec proinde Latine exemplaria. (a) Addunt et timebant, cum cod. Cant. xai ipo 6n0cuv.

m.

[ocr errors]

m

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. XII. tribus Ishoram terticantes duode

circa horam trahel. am , (a) invenit + cim tribus Is

tertiam, (a) in29. Et omnis qui re alios stantes

trahel.

venit + alios liquerit domum, in foro otio29. Et omnis

stantes in foro vel fratres, 4. sos, el dixit ilqui reliquerit

4. otiosos, et aut sorores , lis : lte et vos domum, vel

ait illis: Ite aut patrem , in. . . neam fratrem, aut

et vos in (6) viaut matrem,

quod
sorores, aut

neamt, et aut filios , aut

m fue-
matrem, aut

quod justum
agros , propter
rit dabo vo-
filios, aut

fuerit dabo nomen me5. bis. Illi autem agros, propter

5. vobis. Illi auum, centuplo abierunt. (c). nomen meum,

tem abierunt. accipiet , et viIterum t exiit circentuplum ac

(c) Iterum + tam aeternam ca sextam et cipiet, et vi

exiit circa sex30. possidebit. Mul nonam horam :

tam aeternam

tam et nonam ti autem sunt fecit similiter, possidebit.

horam : et feprimi novis6. Circa unde30. Mulij autem

cit similiter. simi, et noviscima autem sunt primi

6. Circa undeci-
simi primi.
exiit, et inve-
nobissimi, et

mam autem exiit,
nit alios stan-
nobissimi

et invenit alios
CAPUT XX.
tes, e! dicit il-
primi.

stanles, et dicit 1. Simile est enim lis : Quid hic

illis : Quid hic
um caelo-
statis tota

CAPUT XX.

statis lola die rum homini 7. die otiosi ? Di1. Simile est

7. oliosi ? Dipatri familias, cunt ei : Quia regnum caelo

cunt ei : Quia qui exiit prinemo nos rum homini

nemo conduxit mo mane conconduxit. patrifamilias,

nos. Dicit ilducere operaDicit illis : qui exiit pri

lis : Ile et rios in vineIte et vos in mo mane con

vos in vineam 2. am suam. Convineam meducere opera

meam. ventione 8. am. Cum rios in vineam

8. Cum sero aulem facia ser 2. suam. Con

autem factum cum operarifactum set, ventione au

esset , dicit is ex denario dicit dominus tem facta cum

dominus vidiurno , mi

operariis ex

neae procurasit eos in vinecuratori suo : denario diur

tori suo : Voca am suam.

no, misit eos

operarios, et 3. Et egressus rios, et redin vineam suam.

redde illis ilerum circa de illis mer3. Et egressus

mercedem, CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. duodecim tribus Israel.Et omnis quicumque reliquerit duodecim tribus Sdrahel. Et omnis qui relinquet domum, vel fratres, aut sorores, aut matrem,aut filios, domum. vel fratres, aut sorores. aut patrem. aut aut agros, propter nomen meum, centuplum accipiet,

matrem. aut uxorem. aut filios. aut agros propter el vitam aeternam possidebit. Multi enim sunt primi nomen meum centuplum accipiet.et vitam aeternam novissimi , el novissimi primi.

possidebit. Mulli autem erunt primi novissimi et XX. Simile est regnum coelorum homini patrifa novissimi primi. milias , qui'exivil primo mane conducere operarios Simile est enim regnum caeloruin. homini patri in vinean suam. Conventione autem facta cum ope familias. qui exiit prima mane conducere operarios rariis ex denario diurno, misit eos in vineam suam.

in vineam suam. Conventione aulem facia cum opeEi egressus circa horam tertiam, vidit alios slantes rariis. ex denario diurno, misit eos in vineam suam. in foro otiosos, el dixit illis : Ile et vos in vineam Et egressus circa horam tertiam vidit alios stantes mean, ei quod justum fuerit dabo vobis. Illi aulein in foro otiosos. et ait illis lle et vos in vineam abierunt. Iterum exivit circa sextam el nonam ho meam, et quod justum suerit dabo vobis. Illi autem ram) : : et idem lecit. Circa undecimam vero exivit,

abierunt. Et iterum exiit circa horain sextam et noet invenit alios slantes, et dixit illis : Quid hic sta nam. et fecit similiter. Exiiens autein el circa horam lis tola die oliosi ? Dixerunt ei : Quia nemo nos con

undecimam, invenit alios slantes in foro oliosos et duxil. Dicit illis : Ile . el vos, operamini in vi dixit eis. Quid hic statis lola die otiosi. Ad illi dixeneam. Quum sero autem factum cssel, dicit domi runt ei. Quia nemo nos conduxil. Dicit eis lle et vos nus vineae procuratori suo :Voca operarios, el red operamini in vineam meam. et quod justum est accide illis mer

pietis.Cum sero autem factum esset dicit dominus vi

neae procuratori suo. Voca operarios et redde illis merVARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

8 et fecit similiter ? aulem exiit

et vos in vineam meam,

BLANCHINI NOTÆ. a Nonnulla omiltuntur verba in manuscripto Cor monent nos variantes lectiones Graecae tom. vi Pobeiensi , scilicet aut patrem, et, aut uxorem. Quæ lyglot. Londin. etiam desunt in manuscriplo Cantabrigiensi , ut b D in Sdrahel derasa est a correctore.

vineae pro

Voca opera

1 exiit

(a) lia et cod. Cant. súpev. (6) Post vineam, deest meam , ut in textu Græco. de est autem, etiam in textu Græco.

(c) Poșt ilerum,

bissimis usque

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. cedem, inci13, 14. cum ? Tolle ita. incipiens a no

14. Tolle quod piens a novisque quod 111

tuum est , simis usque um est, et våad primos.

el vade : ad primos. de : volo autem 9. Cum venis

volo autem 9. Cum venissent et huic novissent ergo qui

et huic noergo qui cirsimo dare circa undeci

bissimo dare ca undecisicut el tibi. mam horam

sicut et tibi. mam horam 15. . . ut non licet venerant, ac

15. Aut venerant, mibi quod ceperunt sin

non licet acceperunt volo facere gulos dena

mihi facere singulos de

meis ? an
rios.

quod volo? 10. narios. Ve

us luus
10. Venientes

an oculus nientes au

qua est,
et primi, ar-

tuus nequa
tem el pri-
quia ego bo-
bitrati sunt

est, quia ego mi, arbitra

sum?
quod plus es-

bonus sum ? ti sunt quod

16.
unt no-
sent accepluri :

16. Sic erunt plus esse

acceperunt

nobissimi accepluri : ac

autem et ipsi

primi, et priceperunt

singulos de

mi nobissimi. autem et ipsi

11. narios. El ac

Multi sunt singulos de

cipientes (a)

enim vocati, narios.

murmurave

pauci autem 11. Et accipientes (a)

runt + ad

electi. murmura

versus patrem

17. Et ascendens verunt + adver17. Jesus in Hiero 12. familias, di

Jesus Hierososus patrem solyma, adsumpcentes : Hi

lyma adsum12. familias, dicen sit xii. disci

nobissimi

psit xii. di-
Hi novissi-
pulos suos in
una hora

scipulos, el
una hora
via scorsum,
fecerunt, et

ait illis : . . erunt, et 18. et ait illis : Ec

pares illos

18. Ecce pares eos 10ce ascendinobis fecisti,

ascendi.
bis fecisti, qui
mus Hie.
qui portavi-

mus Hieroso-
vimus
solyma, et fi-
mus pondus

lyma, et
us diei,
19. lius liomin.
diei , et aes-

filius
tradetur.
13. tus ? Ad ille

19. hominis tra-
cipibus. .
respondens

delur principi-
dolum, et sc.

bus sacerdotum,
bis, et cond.
dixit : Amice

ut scribis, et
nabunt.
non facio

condemnabung
morte.
tibi injuria :

eum morle,
nonne ex

et tradent eum denario con

gentibus ad venisti mecum ?

deludendum, CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. cedem, incipiens a novissimis usque ad ' primum). cedem suam. incipiens a novissimis usque ad priQuum ergo venissent qui circa undecimam huram mos. Cum venissent ergo qui circa undecimam venerant, acciperunt singulos denarios. Venienties horam venerant, acceperunt singulos denarios. Veautem el primi, arbitrati sunt quod plus essent acce nientes autem el primi. arbitrati sunt. quod plus pluri : acceperunt autem et ipsi singulos denarios. essent accepluri. acceperunt autem et ipsi singulos El accipienles murmuraverunt adversus patremsa denarios. Et accipientes. murmuiabant adversum milias, dicentes : Hi novissimi una hora tantum la patrem familias. dicentes. Hi novissimi. una hora boraverunt,et aequales illos nobis fecisti, qui portavi fecerunt et pares illos nobis fecisti qui portavimus mus poudus diei el aestus. At ille respondens uni eo. pondus diei el aestus. At ille respondens uni eorum rum, 'dixit : Amice non facio tibi injuriam : nonne ex dixit. Amice. non tibi facio injuriain. non ne dena. denario convenisti mecum ? Tolle quod quum est, et rium placuisti mecum Tolle quod quum est. el vade. vade : volo autem et huic novissimo ' tantum dare yolo autem et buic novissimo. dare sicut et libi. quantum et libi. Aut non licet mihi quod volo, la laud non licet mibi facere de meum qnod cere de re mea ? an oculus luus nequa est , quia ego volo. ai oculus tuus nequam est. quia ego bobonus sim ? Sic ergo erunt novissimi primi , et pri Dus sum. Sic erunt primi novissimi. et novissimi mi povissimi. Multi enim sunt vocali, pauci vero primi. Multi enim suit vocali. pauci sulem electi. electi. Et cum ascenderet Jesus Hierosolymam, Et ascendens Jesus in Hierosolymam. adsunisit duoassumpsit duodecim discipulos ", et ait illis : Ecce decim discipulos scorsum in via. el ait illis. Ecce ascendimus llicrosolymam, el filius hominis ir:detur asccndimus Hierosolymam et filius hominis iratelur principibus sacerdotuin, el scribis, et condemnabunt principibus sacerdotum et scribis et condemnabunt cun morte, el tradent cum gentibus ad deludendum, eum morti. el tradent eum gentibus ad inludendum.

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 primos.

ascendit a unam horam fecerunt, et pares

suos a secreto, : dare sicut et.... facere? an

BLANCHINI NOTÆ. * S.Hilarius legebat hic, secrelo, juxta fidem quam plurium manuscriptorum codicum,

uni eorum,

[ocr errors]

.

[ocr errors]

8

(a) Ita et cod. Cant. kyórmuoan.

. con

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

sumus.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS,
bis, sed quibus
et flagellandum,

aut sinistram,
datum est.
el crucisigen.

non est nieum
atre meo.
dum, el ler-

dare vobis,
24.

ntes
tia die resurgel.

sed quibus pa-
20. Tunc accessit

ralum est a Pa. 20. accessit ad eum tristati sunt

ad eum ma

tre meo. mater filiode duob. ter filiorum

24. Et audientes rum Zebedaei fralrib. Zebedaei cum

decem contricum filiis su

filiis suis,

stati sunt de is, adorans, et

adorans, et

duobus fratribus. petens aliquid

pelens aliquid

25. Jesus autem dari..

ab eo.

vocavit eos 21. lem dixit.

21. Ipse aulem

ad se, et ait: Quid vis ? A.

dixit ei :

Scitis quod illa. Dic ut. 25. eorum : et Quid vis ?

principes gentium deant duo

res
Ait ei illa :

dominentur ... ei un.

ni, p. . . esta-
Dic ut scdeant

eorum : et quij ad dexte.

em exercent
hi duo filii

majores sunt,
alius ad sinis.
26. in eis. Non ita
mei, unus

potestatem extuam. erit inter vos : ad dextram

ercent in eos. no luo.

qui. ...
tuam, et unus

26. Non ita erit 22. Respo.

erit
ad sinistram

inter vos ;
Os ma-
in regno iuo.

sed quicumque
(b) erit + 22. Respondens

voluerit inter
ni.
autem Jesus,

vos major fieri,
27. ster : et qui vo-
dixit illis : Ne-

(b) erit + vester
scitis quid pe-

27. minister : et qui tatis. Potestis

voluerit inter bibere calicem ,

vos primus esse : quem ego

erit vester servus. 23. Aitillis(a) Jesust: Ca.

bibiturus sum ?

28. Sicut filius licem quidem

Dicunt ei :

hominis non meu.

Possumus.

venit ministrari, tis: sede.

23. Ait illis (a) Je

sed ministrare, tem ad dex

sus + : Calicem

et dare anitram meam

quidem meum

mam suam, aut ad sinistram,

bibetis : sedere

redemplionon est me

autem ad dexte

nem pro mulum dare vo

ram meam lis. (c) Vos autem

tis. (c) Vos auCODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. et flagellandum, et crucifigendum , et tertia die re et flagellandum. et crucifigendum. et tertia die resurgel. Tunc accessit ad eum mater filiorum Zebe. surgei. Tunic accessit ad eum mater filiorum daei cum filiis suis, ' adorans eum, el petens aliquid Zebedei cum filiis suis. adorans et petens aliab eo. Ipse autem dixit ei : Quid vis ? Et ait : Dic quid ab eo. Ipse autem dixit ei. Quid vis. Ait ut sedeant bi duo filii mei, unus ad dexteram illi. Dic. ut sedeant hi duo filii mei unus ad dexte. tuam, et unus ad sinistram, in regno luo. Res ram luam-et unus ad sinistram luam in regno luo. pondens autem Jesus, dixit eis : Nescitis quid Respondens autem Jesus dixit illis. Nescitis petatis. Potestis bibere calicem , quem ego bi quid pelatis. Potestis bibere calicem quem ego biturus sum ? Dicunt ei : Possumus. Ait illis Jesus : bibiturus sum. aut baptisma baptizari quo ego. DiCalicem quidem meum bibelis : sedere autem ad cunt ei. Possumus Aii illis. Calicem quidem meum dexteram meam el ad sinistram, non est meum dare bibetis et baptisma quo ego baptizor. baptizanini. vobis, sed quibus paratum est a Patre meo. Et au sedere autem ad dexteram meani vel ad sinistram non dientes decem , coniristali sunt de duobus fratribus. est meum dare vobis sed quibus paralum est a Paire Jesus autem vocavit eos ad se, el ail : Scitis quod meo. El audientes decem indignati sunt de duobus principes gentium dominantur eorum : et qui majores fratribus. Jesus autem vocavil eos ad se et ait. Scisunt, exercent poleslalem in eis. Non ita erit inter lis quia principes gentium dominantur eorum, et qui vos : sed quiquumque voluerit major esse inter vos , majores sunt potestatem exercent in eis. Non ita erit sil vester ininister : et qui voluerii inter vos primus inter vos. sed quicumque voluerit inter vos major esse, erit vesler servus. Sicut filius hominis non ve fieri. sil vesler minister. et quicumque voluerit inter uit ministrari, sed ministrare, el dare animam suam, vos primus esse crit vester servus. Sicut enim filius redemtionem pro multis. ' a Vos autem quae

hominis non venit ministrari. sed ministrare. el dire

animam suam redemptionem pro multis.....
VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.
Ut Vulg. usque ad addimentum Vos autem, etc. majores fieri. Et egredientibus, etc.
Vos aniem quaeritis de pusillo crescere, et de minore

BLANCHINI NOTÆ. a Ms. codex monasierii Sancti Andreae secus Ave coenam nolile recumbere in locis eminentibus , ne forle nionem idem retinet additamentum, sed nitidiori stylu clarior le superrenial , el accedens qui ad coenam 10in hunc modum: Vos autem quaeritis de pusillo cres caril le, dicat libi : adhuc deorsum accede, el confuncere , el de magnis majores esse, Intranies autem ad daris. Si autem in loco inferiori recubueris , el super

(a) Addit Jesus, eliam Cod. Cant. • 'Incoūs. (b) Ila et cod. Cant. BOTUL. (c) Moc assumenium est eliam in codd. Canil. Gr. et lial.; in nonnullis lanien discrepant inter se,

[ocr errors]

.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. quaeritis (a) de 29. Et egredientitem quæritis

erit hoc libi pusillo cresbus eis ad Hie(a) de pusillo

utilius t. cere, et de mariccho, secucrescere, et

29. Et egredientibus jore minores la est eum de minore ma

eis ab Jericho, esse +. (6) Intran30, ba inulla : et jores esset.

secuta est eum tes + autem, et ecce duo cae(6) Intrantes +

31. turba mulla : et rogati (c) ad coeci sedentes aulem, et rogati

ecce duo caeci nam ti n. secus viam, (c) ad cenam t,

sedentes secus recurobe.

ierunt
nolite recum-

viam audierunt in locis e.

bere in locis

quod Jesus nentiorib.

eminentiori

transit : ne forte cla

bus, ne forte

et clamaverunt, rior le su.

clarior te

dicentes: veniat ;

super

Miserere nocede ..s(d) qui ad

veniat; et ad.

bis , lili Dacenam voca31. Turba autem cedens (d)

31. vid. Turba auvit le † , dicat tiinc. qui ad cenam

tem increpabat bi : Adhuc deeos ut lac vocavit let,

eos ut tacerent. orsum .. ceAd illi ma dicat tibi : Ad

Ad illi magis de, et confunclamaba

huc deorsum

clamabant, da .

tem
dice
accede, et

dicentes : (e) in † loco in . . rio- Mise

confundaris. Si

Domine, miri recubu nobis, fili autem (e) in

serere nobis, fili ris, el super32. vid. Et ste . loco inferiori

David.
venerit hu-
Jesus, et voca-

recubueris,
et

32. El stetit Je-
milior te t , di-
vit eos ad se,
supervenerit

sus, et vocavit cet tibi qui le el ait illis : Quid humilior let,

et ait: Quid ad cenam votis (9) faciam dicet tibi

vultis (9) faciam cavit : (1) Accede

33.
Dicunt
qui ad cenam

33. vobis ? Dicunt
adbuc superi-
Domine, ut vocavit te: ()

illi, Domine, us. Et erit hoc

riantur
Accede adhuc

ut aperiantur libi utilius +.

nostri
sursum. Et

oculi nostri.

[ocr errors]

CODEX CORBEIENSIS. relis de pusillo crescere, et de majore minores fieri. Intrantes autem ad coenam rogati, nolite discumbere in locis eminentioribus, ne forte clarior te superveniat; et accedens qui invitavit le, dicat tibi : Adhuc deorsum accede. Et erit libi confusio. Si autem in loco inferiori discubueris, et supervenerit humilior le, dicet tibi qui le ad coenam vocavit. Accede adhuc sursum. Et erit iibi hoc utilius. El egredientibus il. Jis ab Hiericho, seculae sunt eum turbae multae : et ecce duo caeci sedentes secus viam , audierunt quod Jesus transirel: el exclamaverunt, dicentes : ' Miserere nostri, fili David. Turbae autem increpabant eos ut lacerent. At illi magis clamabant, dicentes: Domine, miserere nostri , lili David. Et sletil Jesus, et

vocans cos, ait illis : Quid vullis ut faciam vobis ? Dicunt illi , Domine , ut aperianlur oculi nostri.

CODEX BRIXIANUS. Et egrediente eo ab Jericho secula est eum turba multa. et ecce duo caeci. sedenies secus viam. ut alldierunt quod Jesus transirel. exclamaverunt dicentes Miserere nostri Domine fili David. Turba autem increpabat eos. ul tacerent. At illi magis clamabajit dicentes Miserere nobis Domine fili David. Et stelit Jesus el vocabit eos et ait illis. Quid vultis ut faciam vobis. Dicunt illi. Domine ut aperiantur oculi nostri.

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. · Domine,

2 vocavit eos, el ait : Quid

BLANCAINI NOTÆ. veneril humilior le, dicel tibi qui te ad coenam invita gelicis: at Leo Magnus nibil amplius additum habuisse vit : Accede adhuc sursum. Et hoc erit tibi utilius. In videtur in suo evangelico volumine præler ea quæ signius non est in folo Malthæi volumine additamen retinet ms, noster San-Germanensis. Consule Adhotum, propter virorum doctorum quæstiones famosis taliones nostras scriplas in versionem Ilalicam Sancti simas quibus ventilatum est.Legebant illud Juvencus Matthæi, ubi de hoc assumento abunde disputavimus. presbyter ac S. Hilarius in suis exemplaribus Evan

(a) Cod. Cant. Lat. de minimo crescere, et de magno minui; Cod. Cant. Gr. ex uexpoū autñoal, xai éx usičovos Shattov civae, hoc est, e parvo crescere, el e majori minus fieri. – 1b) Cod. Cant. Lal. introeunles.-- (c) Cod. Cant. Lat. coenare ; adhieretque Cant. Gr. qui habet , delivÑOAL. (d) Cod. Cant. Lat. hic et infra coenae invitulor, cod. Cant. Gr. del voxhritwp. (e) Cod. Cant. Lit. in minimum locum, el superveniat minor le; Cant. Gr. εις τον ήττονα τόπον (in inferiorem Iocum) και επέλθη σου ήττων, άνω και έσται σοι τούτο χρήσιμον. En tili integer Graecus Textus Cant. Υμείς δε ζητείτε εκ μικρού αυξήσαι, και εκ μείζονος έλαττον είναι. Εισερχό. μενοι δε και παρακληθέντες δειπνήσαι, μη ανακλίνασθε (της. ανακλείνασθαι) εις τους εξέχοντας τόπους, μήποτε ενδοξότερος σου επέλθη, και προσελθών ο δειπνοκλήτωρ είπη σου, έτι κάτω χώρει, και καταισχυνθήση. "Εαν δε αναπέσης εις τον ήττονα τόπον, και επέλθη σου ήττων, έρεί σοι ο δειπνοκλήτωρ συναγε έτι άνω, και έσται σοι τούτο κρήoluov. - (1) Cod. Cant. Lat. collige adhuc superius ; el eril tibi hoc ulile, juxt' quod. Cant. Gr. ovvays éri (sursum). (9) Anie faciam deest ut, etiam in teslu Graeco.

« PoprzedniaDalej »