Obrazy na stronie
PDF
ePub

CODEX VÉRCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. aelernum. montibus, num.

libus, el vadit 9. Et si oculus luus scanet vadil quae9. Et si oculus

quacrere eam dalizat le, erue rere eam quae luus scandalizat

quae erravit, eum, et proice 13. erravii ? el si te, erue eum,'

13. el si abs le : bonum contigerit et proice abs

contigerit tibi est ocuut inveniat le ; bonum tibi

at invcnial eam: luin unum eam : est enim ocu

Amen dico vohabentem Amen dico volum labentem

bis, quod gauin vitain vebis, quod gau

in vilam intra

debit in eain nire, quam debit in eain re, quam duos

magis quam in duos oculos magis quam oculos habentem

XCVIII. quae habentem in xcviii. quae milli in gehen

non erravemitti in gehennon errave. nam ignis.

runt. nam ignis. 14. runt. Sic non 10. Videle ne con

14. Sic non est 10. Videle ne con est voluntas

lemnalis unum

voluntas ante temnalis unum ante Patrem ex his pusil

Palrem vestrum, ex his pusillis : vestrum, qui lis, (a) qui ere.

qui in caelis dico enim est in caelis, ut dunt in ine + :

est, ut pereat vobis, quod anpereat unus dico enim vo

unus ex pugeli eorum de pusillis is bis, quod an

sillis istis. in caelis sem15. tis. Quod geli eorum

15. Quod si pecper vident fasi peccaverit

in caelis sem

caverit in le ciem Patris in ie fraler per vident fa

frater tuus, mei, qui in caeluus, vade, et ciem Patris

vade, et cor11. lis est. Venit corripe eum

mei, qui in

ripe eum inautem Filius inter te, el ip11. caelis est. Ve

ler le, et ipsum hominis salsum solum.

pit Filius hoc

solum. Si le vare, quod peSi le audierit, minis salvare,

audieril, lucra. rierat. lucralus eris quod perierat.

lus eris fratrem 12. Quid autem vofralrein tuum. 12. Quid vobis

tuum. bis videlur? 16. Si autem non videtur? si fue

16. Si autem non si fuerint alile audierii, ad rint alicui (6)

le audieril, adcui (6) bomini + hibe tecum homini + cen

hibe lecum adcenlum oves, adhuc et unum, lum oves, et

huc unum, vel et si erraverit vel duos ; ut in

erraverit una

duos; ut in una ex eis : nonore duorum

ex eis : nonne

ore duorum ne relinquel testium, vel relinquet xc

testium, vel
ICVIII, in
trium stet om-
et vuil. in mon.

Irium stet
CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. Et si oculus luus scandalizat,' exime illum, et projice num. El si oculus luus scandalizat te. erue eum. et a te : utilius est eniin tibi unum oculum habentem in proice abs te. melius est enim tibi. cum ung oculo trare ad vitam,quam duos oculos habentem milli in ge in viram ingredi. quam duos oculos habentem. milli hennam ignis. Videle ne contemnatis de bis pusillis a in ignem xlernum. Videte ne contemnalis unum ex credentibus in me: dico enim vobis, quoniam angeli pusillis istis. dico enim vobis. quia angeli eorum in eorum vident semper faciem Patris mei, qui in coe. caelis semper vident faciem Patris mei qui in caelis lis est. ' b Quid vobis videlur? si 5 cui homini fuerint est. Venil enim Filius hominis salvare quod perierai. centum ores, el erraverit una ex illis : nonne 6 re. Quid vobis videtur si fuerint alicui (b) homini † cenlinquit nonagintanovem in montibus, et vadit quar lum oves. el erraverit una ex eis. nonne relinquet rere illam quæ erravit ? el si contigerit ut inveniat nonnaginta novem in montibus.el vadit quaerere eam cam : Amen dico vobis, ' quod plus gaudebit in eam quae erravit. el si contigerit. ut inveniat eam. Amen quain in nonagintaniovem, quae non erraverunt. Sic dico vobis. quia gaudebit super eant. magis quam super non est voluntas ante Patrem vestrum, qui in coelis nonnaginta novem quae non erraverunt. Sic non est est , ut pere.it unus de pusillis istis. Quod si pecca voluntas in conspectu Patris vesiri qui in caelis est.ul verit in le frater tuus , vade, o corripe illum solus pereal unus de pusillis istis.Si aulein peccaverit in le cum solo. Si le audierit, lucratus es fratrem fuum. frater tuus vade el corripe eum inter le el ipsum so* Quod si te non audieril , adhibe unum , aut duos lum. Si le audierit lucraius es fralrem tuum. Si autem tecum ; et praesentibus duobus , vel tribus lestibus non le audierit adhibe tecum adhuc umum vel duos. slabit om

ut in ore duorum testium vel trium stel om.

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 te,erue eum... abs te : bonum tibi est... in vitam venire & relinquet : unum ex pusillis & qui credunt in me

? quod gaudebit super eam, magis quam in coelis semper vident

8 et, etc., ul Vulg. • Venit b enim, ut Vulg.

9 Si autem, etc., ul Vulg. * fuerint alicui

BLANCHINI NOTÆ.

a Ita Hilarias addens cum mss. nostris , qui cre b Integer versiculus hic quoque desideralur in ms. dunt in me ; quod æque adnotavit in Versioné Anglo Corbeiensi : eumdem vero retinet codex San-GerinaSaxonica Th. Mareschallus.

nensis , Vulgatæ editioni consentiens. (a) Addit, qui credunt in me. Et ita cod. Cant. TÜV RIOTEVÓVIWN cis ; e versu 6 hujus cap. (b) Addit homini, ciiani lexlus Græcus evo postres,

que solveri

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. ne verbum. Petrus... xit omne verbum.

21. Tunc accedens 17. Quod si non ei : Domine si pec17. Quod si non

ad eum Petrus audierit eos : caverit in me audierit eos :

dixit ei : Dodic ecclesiae. frater meu, dic ecclesiae,

mine si peccabeSi autem ecclequoriens reSi autem eccle

rit in me frater siam non aumiltam ei ? us. sjam non audic

meus, quotiens dierit, sit tibi que seplies ? rit, sit tibi

remittam ei ? ussicut ethni22. Dicit illi Jesus? non sicut ethnicus

que scplies ? cus et publicadico libi usque et publicanus.

22. Dicit illi Jesus : 18. nus. Amen seplies : sed us18. Amen dico

Non dico tibi dico vobis quaeque septuavobis, quæcum

usque septies; cuinque alligagies septies. que alligaveritis

sed usque sepluaverilis super 23. Ideo simile est super terram,

gies et seplies. terram, erunt habitus reg. erunt alligata

23. Ideo similis alligala in caeni caelorum el in caelo :

est habitus re-
lo : et quaecum-
homini regi,
et quaecumque

gni caelorum
qui voluit ra-
solverilis super

homini regi,
tis super terram,
tionem pone-
terram, erunt

qui voluit ratioerunt soluta re cum servis soluta el in

nem ponere cum in caelo24. suis. Et cum caelo.

24, servis snis. Et 19. I .. . rum (a) ament coepissel ra

19. Iterum (a) amen 7 cum coepisset radico vobis, quia tionem ponedico vobis,

tionem ponere, si duobus conre, oblaius est quia si duo

oblatus est ei venerit super ei unus, qui debus ex vobis

unus, qui x delerram, de ombeb ecem convenerit supra

bebat milia lani re quaecummilia lalenlerram, de omni

25. lenta. Cum auque petierint, 25. la. Cum autem re quaecumque

lem non haberet fiet illis a Patre non haberet petieritis, fiet

unde redderer, meo, qui in caeunde reddevobis a Patre

jussit eum do20. lis est. Ubi enim rel, jussit eum

meo, qui in

minus ejus : sunt duo vel dominus venon20. caelis est. Ubi

venumdari, tres congredari, el uxoenim sunt

et uxorem gali in nomirem ejus, et fiduo vel tres

ejus, et filios, ne meo, ibi el lios, et omnia congregati in

el omnia quae ego sum in mequæ habebat, nomine meo,

habebat, et 21. dio eorum. Tunc et reddi debi

ibi et ego sum

reddi debitum. accedens ad eum 26. tum. Proin medio eorum.

26. Procidens CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. ne verbum.Quod 'si el eos non audierit:dic ecclesiæ: ne verbum. Quod si non audierii eos dic ecclesiac. Si autem elecclesiam non audierii,sillibi lanquam cih Si autem ecclesiam non audierit. sit tibi sicul ethninicus'et ut publicanus. Amen dico vobis, quaequum cus et publicanus. Amen dico vobis. quaecumque que allig. veritis super lerram, erunt : alligala ii cue ligaveritis super terram, erunt ligata et in caelis. et lo : el quaequumque solverilis super terram , erunt quaecumque solverilis super terram erunt soluta ct soluta in coelo. Amen dico vobis, quia si duobus 5 in caelis. convenerit super terram, de omni re quaecumque ilerum (a) amen + dico vobis quia si: duobus ex petierint, contingel illis a Patre meo , qui est in vobis convenerit super terram. de omni re quacunicoelis. Ubi enim sunt duo vel tres congregati ? tan que petieriut. liet illis a Patre meo qui in caelis est. lum in nomine meo , & ibi ego sum in medio eorum. Übi enim sunt duo vel ires. congregati in nomine Tunic accedens ad eum Petrus dixit ei : Domine si

meo. ibi b sym in medio eorum. Tunc accessit ad peccaveril in me fraler meus, quotiens remillam illi? cum Pelrus el disii ei. Domine si peccaveril in me

septies ? Dicit illi Jesus : Non dico libi usque sep frater meus. quoliens dimittam ei, usque scplies. lies; sed '' septuagies seplies.

Dicit illi Jesus. Non dico tibi usque septies. sed XVIIII. Ideo ' simile est regnum coelorum homini

usque septuagies seplies. Propterea adsinulatum est regi, qui voluit rationem ponere cum servis suis. Et regnum caelorum. homini regi qui venit rationern quum coepisset rationem ponere, oblatus est ei unus, facere cum servis suis. Qui cum coepissel discutere qui debebat decem millia talenta. Quum aulem non oblalus est ei unus qui debebat decem milia talenta. haberet unde redderet, jussit eum dominus suus Cum autem non haberel. unde redderel jussit eum vaenumdari , et uxorem ejus, et filios, et omuia quae dominus ejus venundari. el uxorem ejus et filios. quumque habebat,el reddi debitum. Pro

et omnia quae habebat. et reddi debilum. ProVARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

9

1%

9

10 usque

12

1 si non audierit eos

* ibi sum et ego... eorum. Non a enim sunt congregati , et publicanus.

in nomine meo inter quos ego non sum s ligala et

usque et in coelo. Ilerum amen dico B ex vobis

11 similis est habitus regni coelorum

eum vaenundari ? congregati in

BLANCHINI NOTÆ. a Hujus additionis vestigium aliquod invenire ali

b Sic. cubi mibi non licuit.

6 fiet

(a) Addit Amin, etiam Cod. Cant. Aurin.

que misere.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. cidens autem contristati autem servus

fiebant, conservus ille ad sunt : el veneille orabat

tristati sunt : pedes domini sui , runt, el nar

eum,
dicens :

et venerunt,
orabat eum,
raverunt
Patientiam

et narraverunt dicens : Patiendomino suo habe domine,

domino suo tiam habe in omnia quae et omnia

omnia quae me, et omnia facta erant.

27. reddam (a). Mi facta erant. reddam tibi. 32. Tunc vocavit sertus autem

32. Tunc rocavit 27. Misertus aueum dominus dominus

eum dominus tem dominus sersuus : el ait ilservi illius,

suus : et ait illi : vi illius, dimili : Serve nedimisit eum,

Serve nequa, omsit eum, et dequa, omne deet debitum

ne debitum remibitum remibilum remiremisit ei.

si tibi, quosit ei. si tibi, quoniam 28. Egressus au

niam rogasti 28. Egressus aurogasti me : tem servus

33. me : non ertem servus 33. non ergo opor. ille, invenit

go oporluit ille, invenit luit et le quounum ex con

te quoque unum ex con

servis suis,

misereri conservis suis, ri conservo qui debebat

servo luo, qui dehebai luo, sicut et ei centurn de

sicut el ego ei centum ego tui misernarios : et

tui miserlus denarios : et lus sum ? lenens suffo

34. sum? Et iratenens suf34. Et iratus dominus cabat eum,

lus Dominus focabat eum, tradidit euin dicens : Redde

ejus tradidit dicens : Redtortoribus, quod debes.

eum tortoribus, de quod debes. quo ad usque

29. Et procidens quo ad usque 29. El procidens redderet uni

conservus ejus,

redderet uniconservus versum derogabat eum,

versum debiejus, rogabat bitum. dicens : Patien

35. lum. Sic el eum, dicens : 35. Sic et vobis fatiam habe in

vobis faciet Paticntiam ciet Pater meme, et (6) red

Pater meus babe in me, us qui in caedam libi.

qui in caelis el (b) reddam lis est, si non 30. Ille autem

est, si non 30. iibi. Ille autem remiserilis

noluit : sed

remiseritis noluit : sed abiunusquisque abiit, et misit

unusquisque il, el misit eum fratri suo de eum in car

fratri suo in carceren, cordibus vèscere, donec

de cordibus donec reddetris. redderet de

vestris. ret debitum.

bitum.

CAPUT XIX. 31. Videntes autem

CAPUT XIX.
31. Videntes au-

1. Et factum
conservi ejus
1. Et factum est, (c) tem conservi

est, (c) cum quae fiebant, cum locutus

locutus esset 5 CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. cidens autem servus ille, rogabat eum, dicens : ' Pa cidens autem servus ille rogabat dominum suum tientiam habe in me, el' ego reddam omnia. Misertus dicens domine. Patientiam habe in me et omnia autem dominus servi illius, dimisil eum, et univer tibi reddam. Misertus autem dominus servo illi. disum debitum donavit illi. Egressus autem servus ille, misit eum. et debitum dimisit ei. Egressus autem invenit unum de conservis suis, qui debebal ei centum servus ille invenit unum ex couservis suis qui dedenarios : el tenens suffocabat eum, dicens : Redde bebal ei centum denarios. et lenens eum. suffocaquod debes. Et procidens conservus ille, rogabat bat dicens. Redde mihi quod debes. Prociilens cum , dicens : Patientiam habe in me, et omnia autem conservus ille ad pedes ejus. rogabat eum reddam tibi. Ille autem noluit : sed abiit, el misit dicens Patientiam habe in me el omnia reddam sibi. eum in carcerem, donec redderel 6 debitum. Vi Ille autem noluil. sed abiit el misit eum in carcerem dentes autem conservi ejus quae fiebant, contristati donec redderet debitum. Videntes autem conservi sunl: et venerunt, el narraverunt domino suo om ejus quae fiebant. contristali sunt valde. et venerunt nia quae facia' sunt. Tunc convocavit eum dominus et nuntiaverunt domino suo. omnia quae facla fuesuus : et ail illi : Scrve nequa, omne debitum & dona rant. Tunc vocavit eum dominus ejus. et ait illi. vi libi, quoniam rogasti me: 'nonne ergo oportebat Serve nequam omne debitum dimisi tibi. qui eroel le misereri conservo tuo, sicut so et ego miserlus gasti me: non ergo oportuit et le misereri conservo sum tibi ? Et iratus dominus ejus tradidit eum lorto quo. sicut et ego tui miserlus sum. El iratus doribus, quoadusque redderet universum debilum. Sic minus ejus. tradidit eum tortoribus quo ad usque et vobis faciet Paler meus qui in coelis est, si non redderei universum debilum. Sic et Pater meus remiserilis unusquisque fratri suo de cordibus ves caelestis faciet vobis. si non dimiseritis unustris. Et factum est, quum loculus esset Jesus ser quisque fratri suo de cordibus vestris peccata co.

rum. Et factum est. cum consummasset Jesus serVARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 Domine, 2 omnia reddam libi.

7 fuerunt. Tunc convocavit 3 et debitum dimisit

8 dimisi " ejus,

9 non ergo oportuit le et reddam

ego lui misertus sum?

BLANCHINI NOTÆ. (a) Post reddam deest libi , etiam in cod. Cant. — (b) Ante reddam deest omnia, in cod. quoque Cant. (c) Ila ei cod. Cant. Öte edäincev. PATROL. XII.

9

illius quae

6

omne

10

una.

2. nen,

homo pa

ri suae,

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. esset + sermo

sermones is

sed una caro. nes istos Jesus, 6. Ilaque jam non tos Jesus, trans

Quod erg? transtulit se sunt duo, sed tulit se a Ga

Deus conjucxit, a Galilaea, et una caro. lilaea , el ve

homo non sevenit in finiQuod ergo Denit in fines

paret. bus Judeae et us conjunxit Judaeae trans

7. Dicunt illi :
trans Jorda-
in unum, non

2. Jordanem, et Quid ergo Moy-
et secu-
licet separa-
secutae sunt

ses mandavit
tae sunt eum
7. ri. Dicunt illi :
eum turbae

dari librum turbae mulQuid ergo Moymultae, et cu.

repudii, et tae, et curavit ses mandavit ravit eos ibi.

dimittere uxoillos. dari librum 3. Et accesserunt

rem? 3. Et accesserunt repudii, el diad eum Phari

8. Aic illis ad eum Pharimillere saei templantes

Jesus : saei templan8. Ait illis Jesus : Quoeum, et dicen

Quoniam ad dutes et dicenniam ad duriles : Si licet ho.

ritiam cordis tes : Si licet hotiam cordis mini dimittere

vestri permisit mini dimitvestri permiuxorem suam,

vobis Moyses tere uxorem sit vobis Moyquacumque

dimittere uxosuam, quacum. ses dimittere ex causa?

res vestras : ab que ex causa ? uxores ves4. Et respondeus

initio autem 4. Et respondens tras : ab initio Jesus ait illis :

non fuit sic. Jesus ait : Non autem non

Non legistis,

9. Dico autem legistis, quia fuit sic. quia qui le

vobis, (b) quiqui fecii (a) ab i9. Dico autem vocit (a) masculum

cumque diminitio mascubis, (b) quicumet feminam

serit uxorem luin el femique diiniserit ab initio fe

suam, (c) nisi nam fecit? et uxorem suam, (c) cit eos ? et

ob causam for dixit : nisi ob causam dixit :

nicationis, f 5. Propler hoc for 05. Propter hoc

et aliam duo remiltet nis, 7 et aliam

relinquet homo

xerit, moe-
duxerit, moe-
patrem et ma-

catur. (d)
trem et ma-
calur. (d)
trem, et adhae-

10. Dicuni ei ditrem, et he10. Dicunt ei disrebit uxori suae,

scipuli ejus :
rebit uxo-
cipuli ejus : Si
et erunt duo

Si ita est cau-
et
sic est causa
in carne ujja.

sa viri cum
erunt duo
viri cum uxo-
6. Ilaque jam

uxore, in carne re, non expenon sunt duo,

non exCODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. mones istos, a transtulit se a Galilaea , et venit in mones istos. transtulit se a Galilaea, et venit in finie fines ' Judaeae et trans Jordanem , et seculae sunt bus Judeae. trans Jordanen. et sequte sunt eum eum turbae multae, et curavit eos ibi. Et accesse turbae multae. et c curabit eos ibi. El accesserunt runt ad eum Pharisaei lentantes eum, et dicentes : ad euin Pharisaei temtantes eum et dicentes. Si licet Si licet hoinini dimittere uxorem suam, ex qua bomini dimillere uxorem suam. quacumque ex cau • quumque' caussa ? Quibus respondens ait : Non le sa. Jesus autem respondens ait illis. Non legistis gistis, quia qui fecit 3 , inasculum et feminam fe quia qui fecit (a) ab initio masculum et feminam secit" ? ei dixit : Propler hoc remitet homo palrem cit eos. et dixit. Propter hoc relinquet homo patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo et matrem el adherebit uxori suae. el erunt duo in carne una. Itaque jam non sunt duo , sed una in carne una, Itaque jam. non sunt duo sed una caro. caro. Quod ergo Deus 5 junxit in unuin , homo non Quod ergo Deus conjunxit. homo non separet. Dicunt disjungit. Dixerunt illi : Quare ergo Moyses prae ei Quare ergo Moyses mandavit dari libellum repudii cepit dare libellum repudii , el dimillere ? Ait illis : et dimittere eam. Ait illis. Propter duritiam cordis Quoniam ad duritiam cordis vestri permisit vobis vestri. permisit vobis Moyses dimittere uxores vestras.

Moyses dimillere uxores vestras : ab initio autem ab nitio autem non fuit sic. Dico autem vobis quia non fuil sic. Dico autem vobis, ' quiquumque dimi quicumque dimiserit uxorem suam (c) nisi ob causerit uxorem suam , excepla caussa adulterii , facit sam fornicationis. + et aliam duxerit. moecalur. et eam moechari. Dicunt ei discipuli : Si ila est caussa qui dimissam duxerit moecalur. El dixerunt ei disci8 cum uxore, non cxpe

puli ejus Si ita est causa hominis cum duxore nonexVARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 Judaeae trans

6 Moses * ex caussa. Et respondens Jesus ait eis

? quia... nisi ob causam fornicationis, et aliam duxerit, 3 fecit ab initio b

moechalur. Dicuni eos, et benedixit: Propter hoc relinquit

8 viri cum 3 conjunxit, bomo non separet, etc., ui Vulg.

BLANCHINI NOTÆ. a Sic legas apud Hilarium in textu Commcntario dem, ab initio ; sed qon tegit, hominem. Idque meruni in Malthæum.

rito, quum idem verbum positum minime reperialur b Vulgala, qui fecit hominem ab initio. Utrumque apud Hieronym. Comment in Maith. omillit exemplar Corbeiense , id est, hominem , et, c Sic. ab initio : codex autem San-Germanensis legit qui d Finalis m detrila est a correctore.

(a) Post fecit, deest hominem, etiam in textu Græco. (6) Post vobis , deest quia in cod. quoque Cant. (c) lia el cod. Canı. Tapexto: Tóyou tropveias. - (d) Post moechatur, deest el qui dimissam duxerit, moechaiur , eliam in cod. Caiit. hic , 'el cap. v, vers. 32.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. dit nubere. posita illis ma

pcdit nubere.

15. El impositis 11. Dixit aulem nu, abiit inde.

11. Dixit autem

illis manibus , illis Jesus : Non 16. El ecce unus

illis Jesus :

abiit inde. omnes capiaccessit ad eum,

Non omnes ca

16. Et ecce unus unt verbum el dixit illi :

piunt verbum

accessit ad islut, sed quiMagister, quid

istut, sed qui

illum, et aii bus datum boni faciam

bus datum est.

illi : Magister 12. est. Sunt enim ut habeam

12. Sunt enim

bone , quid spadones , qui vitam aelerspadones, qui

boni faciam de matris ulero 17. nam? Ad Jesus de matris suae

ut habeam visic nati sunt: dixit ei : Quid ulero sic nali

lam acuernam? et sunt spame interrosunt; et sunt

17 Ad Jesus didones, qui gas de bono? spadones , qui

xit ei : Quid facti sunt ab Unus est bo. facti sunt ab

me interrogas hominibus ; nus. Sed vis hominibus : et

de bono ? Unus et sunt spadoin vilam vesunt spadones,

est bonus nes, qui se nire? serva qui se ipsos

Deus. ipsos eunupraecepta. castraverunt

Sed si vis in cizaverunt 18. Dicit illi : Quae? propter

vitam aeternam propter regJesus autem dixit : regnum

venire, serva num caelorum.

Non occi-
caelorum.

18. mandata. DiQui potest

des : Non
Qui potest ca-

cit illi : Quae ? capere, capiat.

moecabe-
pere, capiat.

Jesus autem 13. Tunc oblati sunt

ris : Non a-
13. Tunc ob-

dixit : Non ocei infantes,

dulterabis :
lati sunt ei

cidis : Non ut manus eis

Non faci-
pueri,

adulterabis : inponeret, et

es furtum :
ut manus

Non furtuni curaret. Dis

Non falsum
eis imponeret,

facies : Non cipuli autern

testimoni
et oraret.

falsum lestiejus prohibe

um dices :
Discipuli au-

monium dibant eos.

19. Honora
tem prohibebant

19. ces : Honora 14. Jesus vero (a) ait:Si.

patrem tu-
14. eos. Jesus ve-

patrem fuum , nite pueros,

um, et ma-
ro (a) ait + :

el matrem el nolite eos

trem tuam :
Sinite eos,

tuam : et, prohibere ad

et, diliges
el nolite pro-

diliges prome venire : la

proximum
hibere ad me

ximum luum lium est enim

luum si-
venire : talium

sicut le reznum cae

cul le ipsum.
est enim re-

ipsum.
15. lorum. Et in-
20. Dixit autem
gnum caelorum.

20. Dicit illi aduCODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. dit nubere. ! Dixit autem ad illos Jesus : Non pedit nubere. Ad ille dixit eis. Non omnes omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum capiunt verbum islud sed quibus datum est. Sunt est. Sunt enim a spadones, qui de matris enim eunuchi. qui ex utero matris. sic nati sunt. utero sic nati sunt : él sunt spadones , qui ab et sunt eunuchi. qui facti sunt ab hominibus. el sunt bominibus facti sunt: el sunt spadones, qui seipsos eunuchi. qui se ipsos castraverunt propter regnum

excastraverunt propter regnum coelorum. Qui po caelorum Qui polést capere capiat. Tunc oblati sunt lesl capere, capiat. Tunc oblati sunt illi infantes, ei parvuli. ut manus eis imponeret el orarei. Discipuli ut manus eis imponcret, el orarel. Discipuli autem autem ejus prohibebant eos. Jesus autem ait illis. Sini• ejus prohibebanı eos. Jesus vero ail * : Sinite, et le parvulos. el nolite eos prohibere venire ad me lanolite eos prohibere venire ad me : lalium est enim lium est enim regnum caelorum. Et inponens eis regnum coelorun. El impositis illis manibus, abiit manus. abiit inde. Et ecce unus accessit ad eum et inde. Et ecce unus accessit ad eum, et ait illi : Ma dixit Magister bone quid boni faciam. ut habeam gister , quid boni faciam ut habeam vitam acter vitam eternam Qui dixit ei. Quid me dicis bonum, uam ? Cui respondit Jesus : Quid me interrogas de Nemo bonus nisi unus Deus. Si autem vis ad vitam bono? 8 Unus est Deus bonus. Si autem vis ad vi ingredi serva mandala, Ad ille dixit ei. Quae. Jestis lam' ingredi, serva mandata. Dicit illi : Quae ? Je autem dixit. Non occides. Non adulterabis. Non $us autem dixit : Non 10 occides : Non nioechaberis : b sura veris. Non (algum lestiinonium dices. llonora Non furium facies : Non falsum testimonium dices :

patrem luum et matrem, et diliges proximum luum Honora patrem tuum , et matrem tuam : et diliges sicul le ipsum. Dicil proximum luum tamquam teipsum. Dixit

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 Dixit autem illis : Non ? castraverunt

? Qui dixit ei : o increpabant eis.

8 Nemo bonus nisi unus Deus , • eis : Sinite parvulos,

venire. Ul Vulg. usque, bone

10 UI Vulg. usque, adolescens.

BLANCHINI NOTÆ. & Terlull, et Cyprian. legunt cum duobus mss. nostris codicibus , sunt spadones ; et ita constanter c Manuscriptus Codex San-Germanensis habet hic nomen spadonum retinent in cæleris pro nomine eu loci, quod legitur apud Marcum cap. x , vers. 18. muchorum.

6 bone,

b Sic.

(a) Post ail , deest eis , etiam in textu Græco.

« PoprzedniaDalej »