Obrazy na stronie
PDF

aeternum. 9. Et si oculus tuus scandalizat te, erue eum, et proice abs te: bonum tibi est oculuum unum habentem in vitaim venire, quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis. 10. Videte ne contemnatis unum ex his pusillis : dico enim vobis, quod angeli eorum in caelis semper vident faciem Palris mei, qui in cae41. lis est. Venit autem Filius hominis salvare, quod perierat. 12. Quid autem vobis videtur? si fuerint alicui (b) homini f centum OWeS. et si erraverit una ex eis: nonne relinqaet xcviiii. in

CODEX VERCELLENSIS.

montibus,
et vadit quae-
rere eam quae
13. erravit ? et si
contigerit
ut inveniat

eaim :
Aimen dico vo-
bis, quod gau-
debit in eam
magis quam
in xcviiii. quae
non errave-
14. runt. Sic non
est voluntas -
ante Patrem
vestrum, qui -
est in caelis, ut
pereat unus
de pusillis is-
15. tis. Quod
si peccaverit
in te frater
tuus, vade, et
corripe eum
inter te, el ip-
sum solum.
Si te audierit,
lucratus eris
fratrem tuum.
16. Si autem non
te audierit, ad-
hibe tecum
adhuc et unum,
vel duos ; ut in
ore duorum
testium, vel
trium stet om-

CODEX VERONENSIS.

mum. 9. Et si oculus tuus scandalizat te, erue euim, ' et proice abs te ; bonum tibi est enim oculum habentem in vitam inlrare, quam duos oculos habentem mitli in gehennam ignis. 10. Videte ne contemnatis unum ex his pusillis, (a) qui eredunt in ime f : dico enim vobis, quod angeli eorum in caelis semper vident faciem Patris mei, qui in 1 1. caelis est. Wenit Filius hominis salvare, quod perierat. 12. Quid vobis videtur? si fuerint alicui (b) homini i centum oves, et erraverit una ex eis: nonne relinquet xc et vuii. in mon

libus, et vadit quaerere eam quae erravit, 13. et si contigerit ut inveniat eam: Amen dico vobis, quod gaudebit in eaim magis quam in xcviiii. quae n0n erraWerunt. 14. Sic non est voluntas ante Patrem vestrum, qui in caelis est, ut pereat unus ex pusillis istis. 15. Quod si peccaverit in te frater tuus, vade, et corripe eum imter te, et ipsum solum. Si te audierit, lucratus eris fratrem 1uum. 16. Si autem non te audierit, adhibe tecum adhuc unum, vel duos; ut in ore duorum testium, vel trium stet

CoDEx ColbEIENSIS.

Et si oculus tuus scandalizat,' exime illum,et projice a te : utilius est enim tibi unum oculum habentem intrare ad vitam,quam duos oeulos habentem mitti in gehennam ignis.Videte ne contemnatis* de his pusillis ? credentibus in me: dico enim vobis, quoniam angeli eorum * vident semper faciem Patris mei, qui in coelis est. * b Quid vobis videtur? si * cui homini fuerint centum oves, et erraverit uua ex illis : nonne ° relinquit nonagintanovem iu montibus, et vadit quaererè illam quæ erravit ? et si contigerit ut inveniat eam : Amen'ιlico vobis, " quod plus gaudebit in eaim quain in nonagintaiiovem, quae non erraverunt. Sic iion est voluntas ante Patrem vestrum, qui in coelis est, ut pereat unus de pusillis istis. Quod si peccaverit in te frater tuus, vade, * corripe illum solus cum solo. Si te audierit, lucratus es fratrem tuum. * Quod si te non audierit , adhibe unum, aut duos tecum ; et praesentibus duobus , vel tribus testibus stabit om

CODEX BRIXIANUS.

num. Et si oculus tuus scandalizat te. erue eum. et proice abs te. melius est enim tibi. cum uny oculo in vitam ingredi. quam duos oculos habenteiii. mitti in ignem æternum. Videte ne contemnatis unum ex pusillis istis. dico enim vol)is. quia angeli eorum in caelis semper vident faciem Patris mei qui in caelis est.Venit enim Filius hominis solvare quód perierat. Quid vobis videtur si fuerint alicui (b) homini f centum oves. el erraverit una ex eis. nonne relinquet nonnaginta novem in montibus.el vadit quaerere eam $ erravit. et si conligerit. ut inveniat eam. Amen ico vobis. quia gaudebit super eam. magis quam super nonnaginta movem quae non erraverunt. Sic non est voluntas in conspectu Patris vestri qui in caelis est.ul pereat unus de pusillis istis.Si autem peccaverit in te frater tuus vade et corripe eum inter te et ipsum solum. Si te audierit lucratus es fratrem tuum. Si autem non te audierit adhibe tecum adhuc uiium vel duos. ut in ore duorum testium ve] trium stet om

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

ne verbum. 17. Quod si non audierit eos : dic ecclesiae. Si autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publica18. nus. Amen dico vobis quaecumque alligaveritis super terram, erunt . alligata in caelo : et quaecumque solveritis super terram, eruiit soluta in caelo19. I... rum (a) ameni dico vobis, quia si duobus convenerit super terraim, de omni re quaecumque petierint, fiet illis a Patre meo, qui in cae20. lis est. Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi et ego sum in me21. dio eorum. Tunc accedens ad eum

Petrus. . . xit ei : Domine si peccaverit in me frater meus, quoliens remittam ei ? usque septies? 22. Dicit illi Jesus? non dico tibi usque septies : sed usque septua£* septies. 5. Ideo simile est habitus regni caelorum homini regi, qui voluit rationem ponere cum servis 24. suis. Et cum coepisset rationem ponere, oblatus est ei unus, qui debeb ...... ecem milia talen25. ta. Cum autem v. non haberet unde redderet, jussit eum dominus venuiidari, et uxorem ejus, et filios, et omnia quae habebat, et reddi debi26. tum. Pro

CODEX CORBEIENSlS.

neverbum.Quod ' si et eos nonaudierit: dic ecclesiæ: Siautem elécclesiam non audierit,sit tibi tanquam elhnicus*et ut publicamus. Amen dico vQbis, quaequumque alligaveiitis super terram, erunt * alligata in coelo : et quaequumque solveritis super terram , erunt soluta * in cóelo. Amen dico vobis, quia si duobus * conveneriu super terraim, de omni re quaecumque petierint, * cóntinget illis a Patre ineo , qui, est in coelis. Ubi enim sünt duo vel tres congregati ' tantum in nomine meo, * ibi ego sum in medio eorum. Tunc accedens ad eum Petrus dixit ei : Doiuine si peccaverit in me frater uneus, quotiens remittam illi? 5 septies ? Dicit illi Jesus: Non dico tibi usque seplies; sed '° septuagies septies. XVIlll. Ide6 11 siumile est regnum coelorum homini regi, qui voluit rationem ponere cum servis stiis. Et quùin coepisset rationem ponere, oblatus est ei unus, qui debeljal decem millia talenta. Quum autem non haberet unde redderet, jussit eum ** dominus suus vaenumdari, et uxorem ejus, et filios,et omnia quaequumque habebat,et reddi debitum. Pr0

CODEX VERONENSIS.

omne verbum. 21. Tunc accedens 17. Quod si non ad eum Pelrus audierit eos : dixit ei : Dodic ecclesiae, nmine si peccabeSi autem eccle- rit in me frater siam non audie- meus, quotiens rit, sit tibi remitlam ei ? ussicut ethnicus que septies? et publicanus. 22. Dicit illi Jesus: 18. Amen dico Non dico tilji vobis, quæcum- usque septies; que alligaveritis sed usque septuasuper terram, gies et septies. erunt alligata 25. Ideo similis et in caelo : est habitus reet quaecumque gni caelorum solveritis super homini regi, tetram, erunt qui voluit ratiosolula et in nem ponere cum caelo. 24. servis suis. Et 49. Iterum (a) amen ; cum coepisset radico vobis, tionem ponere, quia si duo- oblatus est ei bus ex vobis unus, qui x deconvenerit supra bebat milia taterram, de omni 25. lenta. Cum aure quaecumque lem non haberet petieritis, fiet , unde redderet, vobis a Patre jussit eum domeo, qui in minus ejus : 20. caelis est. Ubi venumdari, enim sunt et uxorem duo vel tres ejus, et filios, congregati in el omnia quae n0mine me0, habebat, et ibi et ego sum reddi debitum. in medio eorum. 26. Procidens

CODEX BRIXIANUS.

ne verbum. Quod si non audierit eos dic ecclesiae. Si autem ecclesiam non audierit. sit tibi sicut ethnicus et publicanus. Amen dico vobis. quaecumque ligaveritis super terram. erunt ligata et in caelis. et quaecumque solveritis super terram erunt soluta et in caelis. iterum (a) amen ; dico vobis quia sit duobus ex vobis cqnvenerit super terram. de omni re quacumqu£ petieriut. fiet illis a Patre meo qui in caelis est. Ubi euim sunt duo vel tres. congregati in nomine meo. ibi b sym in medio eorum. Tunc accessit ad gum Petrus et dixit ei. Domine si peccaverit in me frater iueus. quotiens dimittam ei. usque septies. Dicit illi Jesus. Non dico tibi usque $epties. sed usque septuagies septies. Propterea adsiniilatum est regnum caelorum. homini regi qui venit rationem facere cum servis suis. Qui cùm coepisset discutere oblatus est ei unus qui debel)at decemi milia talenta. Cum autem non haberet. unde redderet jussit eum dominus ejus venundari. el uxorein ejus et filios. et omnia quae habebat. et reddi debitum. Pro

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

cidens autem servus ille ad pedes domini sui, orabat eum, dicens : Patientiam habe in me, et omnia reddam tibi. 97. Misertus autem dominus servi illius, dimisit eum, et deitum remisit ei. 28. Egressus autem ServuS ille, invenit unum ex COnservis suis, qui dehebat ei centum denarios : et tenens suffocabat eum, dicens: Redde quod debes. 29. Et procidens conSerwus ejus, rogabat eum, dicens : Patientiam habe in me, et (b) reddam 30. tibi. llle autem noluit : sed abiit, et misit eum in carcerem, donec redderet debitum. 31. Widentes autem conservi ejus quae fiebant,

contristati Sunt : et Venerunt, el marraVerum domino suo omnia quae facta erant. : 32. Tunc vocavit eum dominus suus : et ait illi : Serve nequa, omne debitum remisi tibi, quoniam rogasti me : 53. non ergo oportuit et te quoque misereri conservo tuo, sicut et ego tui misertus sum ? 34. Et iratus dominus tradidit euim tortoribus, quo ad usque redderet universum debitum. 35. Sic et vobis faciet Pater meus qui in caelis est, si non remiseritis unusquisque fratri suo de cordibus vestris.

CAPUT XIX.

1. Et factum est, (c) cum locutus

ÜODEX VERONENSIS.

autem Servus ille orabat eum, dicens: Patientiam habe domine, et omnia 27. reddam (a). MiSertuS aulem dominus servi illius, dimisit eum, et debitum remisit ei. 98. Egressus autem Servus ille, invenit unum ex C0nservis suis, qui debebat ei centum denarios : et tenens suffocabat eum, dicens: Redde quod debes. 29. Et procidens conservus ejus, rogabat eum, dicens: Patientiam habe in me, et (b) reddam tibi. 30. Ille autem noluit : sed abiit, et misit eum in carcere, donec redderet debitum. 31. Videntes autem conservi illius quae

fiebant, contristati sunt : et venerunt, et narraverunt domino suo omnia quae facta erant. 32. Tunc vocavit eum dominus suus : et ait illi : Serve nequa, omne debitum remisi tibi, quoniam rogasti 33. me : non ergo oportuit te quoque misereri conservo tuo, sicut et ego tui miserius 34. sum? Et iratus Dominus ejus tradidit eum tortoribus, quo ad usque redderet universum debi55. tum. Sic et vobis faciet Pater meus qui in caelis est, si non remiseritis unusquisque fratri suo de cordibus vestris. CAPUT XIX. 1. Et factum est, (c) cum locutus esset ;

CODEX CORBEIENSIS.

cidens autem servus ille, rogabat eum, dicens : ' Patientiam habe in me, el * ego reddam omnia. Misertus autem dominus servi illius, dimisit eum, * et universum debitum donavit illi. Egressus autem servus ille, invenit unum de conservis suis, qui debebat ei centum denarios : et tenens suffocabat eum, dicens : Redde quod debes. Et procidens conservus * ille, rogabat cum , dicens : Patientiam habe in me, * et omnia reddam tibi. llle autem noluit : sed abiit, et misit eum in carcerem, donec redderet * debitum. Wideutes autem conservi ejus quae fiebant, contristati sunt : et venerunt, et narraverunt domino suo omnia quae facta " sunt. Tunc convocavit eum dominus suus : et ait illi : Serve nequa, omne debitum * donavi tibi, quoniam rogasti me : * nonne ergo oportebat et te misereri conservo tuo, sicut *° et ego misertus sum tibi? Et iratus dominus ejus tradidit eum tortoribus, quoadusque redderet universum debitum. Sic et vobis faciet Pater meus qui in coelis est, si non remiseritis unusquisque frairi suo de cordibus vestris. Et factum est, quum locutus esset Jesus ser

CODEX BRIXIANUS.

cidens autem servus ille rogabat dominum suum dicens domine. Patientiam habe in me et omnia tibi reddam. Misertus autem dominns servo illi. dimisit eum. et debitum dimisit ei. Egressus autem servus ille invenit unum ex conservis suis qui debebat ei centum denarios. et tenens eum. suffocabat dicens. Redde mihi quod debes. Procilens autem conservus ille ad pedes ejus. rogabat eum dicens Patienliam habe in me et omnia reddam tibi. Ille autem noluit. sed abiit et misit eum in carcerem donec redderet debitum. Videntes autem conservi ejus quae fiebant. contristati sunt valde. et venerunt et nuntiaverunt domino suo. omnia quae facta fuerant. Tunc vocavit eum dominus ejus. et ait illi. Serve nequam omne debitum dimisi tibi. qui erogasti me. non ergo oportuit et te misereri conservo tuo. sicut et ego tui misertus sum. Et iratus dominus ejus. tradidit eum tortoribus quo ad usque redderet universum debitum. Sic et Paler méus caelestis faciet vobis. si. non dimiseritis unusquisque fratri suo de cordibus vestris peccata eorum. Et factum est. cum consummasset Jesus ser

VARIANTES LECTI0NES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

* Domine, 6 Omne * omnia reddam tibi. 7 fuerunt. Tunc convocavit : et debitum dimisit : dimisi

ejus, non ergo oportuit te ” et reddam 10 ego tui misertus sum?

BLANCHINI NOTÆ. (3) Post reddam deest tibi, etiam in cod. Cant. — (b) Ante reddam deest omnia, in cod. quoque Cant. —

[ocr errors]
[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS.

esset f sermones istos Jesus, transtulit se a Galilaea, et venit in finibus Judeae et trans Jorda2. nen, et secutae Sunt eum turbae multae, et curavit illos. . . . . . 3. Et accesserunt ad eum Pharisaei templantes et dicentes : Si licet h0mini dimittere uxOrem suam, quacumque ex causa ? 4. Et respondens Jesus ait : Non legi«tis, quia qui fecit (a) ab initio masculuim et feminam fecit? et dixit : 5. Propter hoc remittet homo patrem et matrem, et herebit uxori suae, et erunt duo in carne

una. 6. Itaque jam non sunt duo, sed una cat0. Quod ergo Deus conjunxit in unum, non licet separa7. ri. Dicunt illi : Quid ergo Moyses mandavit dari librum repudii, el dimittere? 8. Ait illis Jesus : Quoniam ad duritiam cordis vestri permisit vobis Moyses dimittere ux0reS veStras: ab initio aulem nOn fuit sic. 9. Dico autem v0bis, (b) quicumque dimiserit uxorem suam, (c) nisi ob causam fornicationis, i et aliam duxerit, moecatur. (d) 10. Dicunt ei discipuli ejus : Si sic est causa viri cum uxore, non expe

[merged small][ocr errors][merged small]

sed una caro. Quod ergo Deus conjucxit, homo non searet. . Dicunt illi: Quid ergo Moyses mandavit dari librum repudii, et dimittere uxorem? 8. Ait illis Jesus: Quoniam ad duritiam cordis vestri permisit vobis Moyses dimittere uxores vestras : ab initio autem non fuit sic. 9. Dico autem vobis, (b) quicumque dimiserit uxorem suam, (c) nisi ob causam for nicationis, f et aliam duxerit, moecatur. (d) 10. Dicunt ei discipuli ejus: Si ita est causa viri cum uxore, m0m ex

CODEX CORBEIENSIS.

mones istos, a transtulit se a Galilaea, et venit in

fines ' Judaeae et trans Jordanem, et secutae sunt eum turbae multae, et curavit eos ibi. Et accesse runt ad eum Pharisaei tentantes eum , et dicentes : Si licet homini dimittere uxorem suam, ex quaquumque * caussa? Quibus respondens ait : Non legistis, quia qui fecit * i, masculum et feminam fecit * ? ei dixit : Propter hoc remittet homo patrem et imatrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una. Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus * junxit in unum , homo non disjungat. Dixerunt illi : Quare ergo Moyses praecepit dare libellum repudii , et dimittere ? Ait illis: Quoniam ad duritiam cordis vestri permisit vobis *Moyses dimittere uxores vestras: ab initio autem non fuit sic. Dico autem vobis, " quiquumque dimiserit uxorem suam , excepta caussa adulterii, facit eam moechari. Dicunt ei discipuli : Si ita est eaussa * cum uxore, non expe

[ocr errors]

mones istos. transtulit se a Galilaea. et venit in finibus Judeae. trans Jordanen. et sequte sunt eum turbae multae. et e curabit eos ibi. Et accesserunt ad eum Pharisaei temtantes eum et dicentes. Si licet homini dimittere uxorem suam. quacumque ex eau sa. Jesus autem respondens ait illis. Non registis quia qui fecit (a) ab initio masculum et femimam fecit eos. et dixit. Propter hoc relinquet homo patrem et matrem et adherebit uxori suae. et erunt duo in carne una. Itaque jam non sunt duo sed una caro. Quod ergo Deus coniunxit. homo non separet. Dicunt ei Quare ergo Moyses mandavit dari libellum repudii et dimittere eam. Ait illis. Propter duritiam cordis vestri. permisit vobis Moyses dimittere uxores vestras. ab nitio autem non fuit `sic. Dico autem vobis quia quicumque dimiserit uxorem suam (c) nisi ob causam fornicationis. f et aliam duxerit. moecatur. et qui dimissam duxerit moecatur. Et dixerunt ei discipuli ejus Si ita est causa hominis cum d uxore nonex

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

dit nubere. 11. Dixit autem illis Jesus: Non omnes capiunt verbum istut, sed quibus datum 12. est. Sunt enim spadones, qui de matris utero sic nati sunt : et sunt spadomes, qui facti sunt ab hominibus : et sunt spadones, qui se ipsos eunucizaverunt propter regnum caelorum. Qui potest capere, capiat. 15. Tunc oblati sunt ei infantes, ut manus eis imponeret, et curaret. Discipuli aulem ejus prohibebant eos. 14. Jesus vero (a)aiit:Sinite pueros , et nolile eos prohibere ad me venire : talium est enim regnum cae15. lorum. Et in

[ocr errors]

posita illis manu, abiit inde. 16. El ecce unus accessit ad eum, et dixit illi : Magister, quid boni faciam ut habeam vitam aeter17. nam? Ad Jesus dixit ei : Quid me interrogas de bono? Unus est bonus. Sed vis in vitam venire? serva praecepta. 18. Dicit illi: Quae? Jesus autem dixit : Non occides : Non moecaberis : Non adulterabis: Non facies furtum : Non falsum testimonium dices: M9. Honora patrem tuum, et matrem tuam ; et, diliges proximum tuum sicut te ipsum. 20. Dixit autem

CODEX VERONENSIS.

pedit nubere. 11. Dixit autem illis Jesus : Non omnes capiunt verbum istut, sed quibus datum est. 12. Sunt enim spadones, qui de matris suae utero sic nati Sunt : et Sunt spadones, qui facti sunt ab hominibus : et sunt spadones, qui se ipsos CaStraverunt. propter regnum caelorum. Qui potest capere , capiat. 13. Tunc oblati sunt ei pueri, ut manuS eis imponeret, et Oraret. Discipuli autem prohibebant 14. eos. Jesus vero (a) ait f : Sinite eos , et nolite prohibere ad me venire : talium est enim regnum caelorum.

15. Et impositis illis manibus , abiit inde. 16. Et ecce unus accessit ad illum , et ait illi : Magister bone , quid boni faciam ut habeam vitam aeternam? 17 Ad Jesus dixit ei : Quid me interrogas de bono ? Unus est bonus

Deus. Sed si vis in vitam aeternam venire, serva 18. mandata. Dicit illi : Quae? Jesus autem dixit : Nòn occidis : Non adulterabis : Non furtuiii facies : Non falsum testimonium di19. ces : Honora patrem tuum , et matrem tuam : et , diliges proximum tuum sicut te

ipsum. 20. Dicit illi adu

CODEX CORBEIENSIS.

dit nubere. * Dixit autem ad illos Jesus : Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est. Sunt enim a spadones, qui de matris utero sic nati sunt : et sunt spadones, qui ab • hominibus facti sunt : el sunt spadones, qui seipsos * excaslraverunt propter regnum coelorum. Qui p0test capere, capiat. Tunc oblati sunt, illi infantes , ut manius eis imponeret, et oraret. Discipuli autem * ejus prohibebant eos. Jesus, vero ait ' : Sinite, et nolite éos prohibere venire ad me : talium est enim regnum coélorum. Et * impositis illis manibus, abiit inîe. Et ecce unus accessit ad eum, et ait illi: Magister •, quid boni faciam ut habeam vitam aeteriiam ? * Cùi respondit Jesus: Quid me interrogas de bono ? * Unus est Deus bonus. Si autem vis ad vitam • ingredi, serva mandata. Dicit illi : Quae? Jesus autein dixit : Non *° occides : Non moechaberis : Non furlum facies : Non falsum testimonium dices : Honora patrem tuum, et matrem tuam : et diliges proximuin tuum tamquam teipsum. Dixit

CODEX BRIXIANUS.

pedit nubere. Ad ille dixit eis. Non omnes capiunt verbum istud sed quibus datum est. Sunt enim eunucli. qui ex utero matris. sic nati sunt. et sunt eunuchi. qui facti sunt ab hominibus. et sunt eunuchi. qui se ipsos castraverunt propter regnum caelorum Qui potest capere capiat. Tunc oblati sunt ei parvuli. ut manus eis imponeret et oraret. Discipuli autem ejus prohibebaut eos. Jesus autem ait illis. Sinite parvulos. et nolite eos prohibere venire ad me talium est enim regnum cáelorum. Et inponens eis manus. abiit inde. Et ecce unus accessit ad eum et dixit Magister bone quid boni faciam. ut habeam vitam eternam Qui dixit ei. Quid me dicis bonum. Nemo bonus nisi unus Deus. Si autem vis ad vitam ingredi serva mandata. Ad ille dixit ei. Quae. Jesus autem dixit. Non occides. Non adulterabis. Non b furaveris. Non [alsum testimonium dices. llonora patrem tuum et matrem. et diliges proximum tuum sicut te ipsum. l)icit

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »