Obrazy na stronie
PDF
ePub

solveris super

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. que adligavenas, scandalum ligaberis super

versus Petro, ris in terram, es mibi : quia terram, erunt

dixil : Vade erit alligatum non quae Dei ligala et in

retro post me in caelis : el quod sunt sapis, sed

caelis :

Satanas : scancumque solquae hominum. el quaecumque

dalum es mihi : veris in ter

24. Tunc.
dixit

quia non sapis
ram, erit solu-
discipulis su-
lerram, erunt

quae Dei sunt, lum in caelis. is : Si quis vult soluta et in

sed quae sunt 20. Tunc imperapost me venicaelis.

hominum. vil discipulis re, abneget 20. Tunc

24. Tunc Jesus suis, ul nemise. ... et tolimperavit

dixit discipulis ni dicerent lat crucein discipulis suis,

suis : Si quis quod ipse essuam, et sequul nemini dice

vull post me set Christus. 25. .. ur me. Qui rent quod ipse

venire, abneget 21. Exinde coepit enim volueessel Christus.

se sibi, el tollat Jesus ostendeverit animam 21. Exinde coepit

crucem suam, re discipulis suam salvam Jesiis ostende

el sequatur me. suis, quia oporfacere, perre discipulis

25. Qui enim lel eum ire (a) det eam : qui suis, quia

voluerit Hierosolymat, autem perdioportet eum

animam suam et mulla pari a derit animam ire (a) llierosoli

salvam facere, senioribus, el prin suam propter

mat, el mulla

perdei eam : qui cipibus sacerdotum, me, inveniet

pali a seniori

autem perdiderit el occidi, et (b) post eam.

bus, el scribis,

animam suam terlium di26. Quid enim pro el principibus

propler me,

inem + resurgedeest homisacerdotiim,

veniet eam. 22. re. Et adni, si totum munel occidi, et

26. Quid enim pro sumens eum dum lucretur, (b) post ierlium

deest homini, si Petrus coeanimae suae diem + resur

hunc mundum pil increpavero detrigere.

lucrifacial, anire, (c) et dicere + : (d) mentum palia

22. Et adsumiens

mae vero suae Propiíius titiir? Aut quam eum Petrus

derrimientum pabi t, Domine, non dabit homo

coepil increpare,

tiatur ? Aut quam erii istui. (e) Ad commutatio(c) et diceret :

dabit homo com23. ipse 1 conver nem animae

Absil a le (d)

mulationem anisus Peiro, disuae ? propitius esto ,

mae suae? xit : Vade retro 27. Nam Filius ho Domine, non

27. Nam Filius post me Salaminis ventuerit istul. (e)

hominis venturus rus est in ma

23. Ad ipse + con est in majestate CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. que ligaveris super terram , erunt ligala ' in ligaveris super terram. erunt ligata el in caelis. et quaecoelis : el quaequumque solveris super terram, cumque soiveris super terram erunt soluta el in caeerunt soluta : in coelis. Tunc praecepit discipulis lis.Tunc praecepil di-cipulis suis. ut nemini dicerent suis, ne cui dicerent quia ipse est Christus. Ex illo quia ipse esset Jesus Christus.Exinde coepil Jesus osdie coepit Jesus ostendere discipulis suis lendere discipulis suis. quia oporlel illum ire in lliequia oporterel illum ire in Hierosolymam , et l'osolymis ei mulia pati a senioribus. et scribis. et multa pati a senioribus, el principibus sacer. principibus sicerdouum. et occidi el Tertia die redolum, el ab Scribis, et occidi, ei tertia die surgere. Ei adsumens eum Petrus coepit increpare resiirgere. Els

suspiciens cum Pelrus coepil ci. dicens (d) Propilius esto + libi Domine el non dicere : Absit, Domine, hoc non erit. ' Jesus autem eril libi loc. a Ad ille conversus dixit Petro. Vade conversus, dixit ad eum : Vade post me Salanas, post me Salan: scandalum mihi es quia non si pis scandalum es mihi : quia non quae Dei sunt sapis, quae Dei sunt. sed quae hominum. Tunc Jesus dixit sed quae sunt hominis. Tunc ait Jesus discipulis discipulis suis. Si quis uli post me venire abneget suis : si quis vull post me venire, abneget semel semetipsuin et tollal crucein suam et sequatur me. ipsum, ei tollat crucem suam, el sequatur me. Qui Qui enim voluerit animam suain salvani facere per enim voluerit animain suam salvam facere, perdet det eam. qui autem perdiderit animam suam propter illam :10 quicumque autem perdiderit eam mei caussa, me inveniet eam. Quid enim proderii bomini. siloinveniet illam. Quid autem prodest homini, si lu lum mundum lucrelur, animae autem suae detrirrelur omnem mundum, et animam suai detrimen mentum patiatur. All quam dabit homo commutatiim faciat ? Aut quam dabil homo commutationem lionem animae siiae. Fulurum est eniin ui filius hu. pro aniina sua ? Venii enim Filius hominis in ma minis veniat in gloria

3

[ocr errors]

6

8

9

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 et in

increpare et dicere, elc., ul in Vulg. I et in

? At ipse... dixit Petro ut nemini dicerent quod ipse esset Christus. Exinde 8 est mihi. Tunc Jesus dixil et Scribis

se sibi, assumens

10 ut in v ulg, usque majestale Patris sui

BLANCAINI NOTÆ a ad, pro at.

(a) Ita el textus Græcus neutro genere eis 'le poco)vua. -- (b) Cod. Cant. METå spais suépas. 8 Marco. — (c) Ita el cod. Cant. xai nézecv. — (d) Textus Græcus teus col. (e) lla el lestus Græcus o o¢.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. jestate Patris illi Moyses et Patris sui cum

apparuit + illis sui cum angeHelias cum angelis suis (a)

Moyses el lis ejus : et redeo loquentes. sanctis + :et

Helias cum det unicuique 4. Respondens tunc red

eo loquentes. secundum autem Petrus det unicuique

4. Respondens opera ejus. dixit ad Jesum : secundum opera

autem Polrus 28. Amen dico vobis, Domine, bonum

ejus.

dixit ad Jesum : sunt aliqui de est nos hic 28. Amen dico

Domine, bonum isiis adsianti. esse : si vis, favobis , quoniam

est 110s hic bus, qui non gusciamus hic sunt aliqui

esse : si vis, tabunt mortem, tria tabernade istis adstan

faciam hic donec videant cula, tibi unum, tibus, qui non

tria tabernacuFilium homiet Moysi unum, gustabunt mortem,

Ja, libi unum, nis venientem et Heline unum. donec videant

Heliae unum, in majestate 5. Adhuc eo loFilium hominis

et Moysi quente, ecce

venientem in CAPUT XVII.

5. unum. Adhuc
nubs lucida
regno sun.

eo loquente,
1. sua.
(6) Et fac-
inuinbravil

CAPUT XVII. ecce nubs lulum est + post dies eos. El ecce vox

1. (b) Et factum est † cida inumbrayil sex adsumpsit de nube audipost dies sex

eos. El ecce Jesus Petrum, ta est, dicens : adsumpsit Jesus

vox de nube, et Jacobum, el Hic est FiliPeirum, el Jaco

dicens : Hic Johannen us meus dilecbum, et Johan

est Filius meus fratrem ejus, tus, in quo minem fratrem

dileclus, in et duxilillos hi bene comejus, et ducit

quo mihi bein montem placui : ipsum

illos in montem

ne complacui : excelsum se audite.

excelsum seor

ipsum audire. 2. orsum : et grans 6. Et audientes

2. sum : et transfi. 6. El audientes figuratum discipuli ce

guralus est (c)

discipuli ceest (c) Jesus + ante ciderunt in

Jesus + ante

ciderunt in eos. El resplenfaciem suam,

eos. Ei res

faciem suam, duit facies el timuerunt

plenduit facies

et limuerunt ejus sicul sol : 7. valde. El acejus sicut sol :

7. valde. Et acvestimenta cessil Jesus, et

vestimenta

cessil Jesus, aulem ejus leligit eos; di

autem ejus

et ierigit eos; facta sunt alxitque eis : Sur

facta sunt

dixitque eis : 3. ba sicul nix. Et gire, el nolite

candida sicut

Surgite, el noecce (d) apparuit + 8. timere. Levan

3. nix. Et ecce (d)

lite limere. CODEX CORBEIENSIS,

CODEX BRIXIANUS. jestate Patris sui cum angelis suis : et lunc red. Pairis sui cum angelis suis et lunc reddet unicuidel unicuique secundum ' facta eorum. Amen dico

que secundum opera ejus. vobis, ' quia sunt hic aliqui de adstantibus, qui non

Amen dico vobis quia sunt quidam de hic adsianguslabuni mortem, donec videant Filium hominis

libus qui non gustabiint mortem. donec videant Fivenientem in regnum Patris sui,

lium hominis venientem in regno a syo. El post dies XVII. Et factum est post * diem sexlum assumsit sex adsuinsit Jesus Petrum. c Jacobum et Johan. Jesus Peirum, et Jacobum , et Johannem fratrem

nem fratrem ejus. el duxit illos in montem excelsum ejus, el ducit illos in allum montem secreto : et seorsum et transfiguravit se in conspectu corum. It Transfiguralus est Jesiis coram illis. Ei effulsit la

resplenduit facies ejus sicut sol. vestiinenta allem cies ejus sicut lux : et vestimenta illius facta sunt ejus. facta sunt alba sicut nix. Et ecce apparuerunt candida sicut nix. El ecce * visi sunt cum eo Moyses eis Moyses et Helias. cum eo loquentes. Respondens ei Helias, loquentes cum eo. Ail aulem Petrus ad aulem Petrus dixit ad Jesum Domine. bonum est nos Jesum : Domine, bonum est nos hic esse : et si vis, hic esse. si vis faciamus hic Iria tabernacula libi faciam tria tabernacula,

libi unum, et Moysi unum, unum et Moysi unum et Beliae unum. Adhuc eo 10et Heliae unum. Adhuc eo loquente , ecce nubes 7 quenle ecce nubes lucida obumbravit eos. Et ecce candidat obumbravit eos. Et ecce yox de nube, di vox de nube dicens llic est Filius meus dilecius in cens : Hic est Filius meus 8 corissiinus, in quo com quo mihi bene conplacuit. ipsum andile. Et audienplacui : audile eum. Quo audito discipuli concide les discipuli ca beciderunt in faciem suam el limuerunt in faciem suam, et limuerunt vehementer, et runt valde. Et accessit Jesus et leligit eos dicens accessit Jesus, el teligil, illos ; el ait : Surgite, et Surgile et nolite timere. Levannolite timere. 19 Eleval

6

usque teligit

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. opera ejus

a lucida inumbravit eos quoniam sunt aliqui de hic stantibus

8 dilectus... ipsum audite. Et audientes, etc., ul in Vulg. 3 bominis in regno suo dies sex, ut in Vulg. usque, Et ecce

eos, dicens • apparuit illis Moyses, etc., ut in Vulg.

10 Levantes et Mosae unum

BLANCHINI NOTÆ. & gyo, ypsilon pro u. quod et alibi usurpavit anti baia caeciderunt, abrasa est. quarius.

(a). Addit sanctis, etiam cod. Cant, dyices...) Na et cod. Cant. xai spyévero. — (e) Additur Jesus, etiam in cod. Cant., & 'Ingoue.-(d) Ita et cod. Cant.upon, e Marco,

esi, el male

saepe cadil in

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. tes autem ocuxerunt disci

8. Levantes autem discipuli quod los suos, nepuli quod de oculos suos,

de Johanne minem vide. Johanne Bapneminem vide

Baptista dirunt, nisi solumn tista dixit ilrunt, nisi so

xcrit illis : (c) 9. Jesum. El des. lis : (c) Sic et Fili

lum Jesum.

Sic et Filius cendentibus us hominis 9. El descendentibus

hominis nieillis de monnecesse ha iliis de monte,

cesse habet le, praecipit bel pati ab eis-*. praecepil eis

pati ab eis . eis Jesus dicens : 14. Et cum venisJesus dicens :

14. Et cum veVidele nemiset ad turbam Neinini dixe

nisset ad turni dixeritis accessit ad eum ritis visum

bam accessit visum, donec homo genibus donec Filius

ad eum homo Filius hominis probolulans hominis

genibus provoa morluis reanle eum, dia mortuis re

Jutus ante eum , surgal. cens : Domine, surgal.

rogans eum, et 10. El interrogamiserere 10. El interroga

dicens : Domine, verunt eum filio meo, quia verunt eum

miserere filio meo, discipuli, dilunaticus discipuli, di

quia lunaricus centes : Quoest et male pa

centes : Quid modo ergo Scrililur : nam saeergo Scribac

torquelur : nam bae dicunt pe cadit in ig

dicunt quod quod Helian nem , el (d) aliHeliam oportet

ignem, et (d) oporlel priquando † in aprimuni venire ?

aliquando in mum veni. 15. quam. Et op11. Ad ipse re

15. aquam. 11. re? Ad ipse tuli eum disspondens, ait :

Et optuli respondens, cipulis luis, et lielias quidem

eum discipulis ail: Helias quinon potueventurus est (a)

luis, et non dein venlurus runt curarestituere +

potuerunt curare est conponere eum. 12. omnia. Dico

eum. 12. re omnia. Dico 16. Et respondens

autem vobis,

16. Respondens autem vobis, Jesus, ait : 0 gequod Helias

Jesus, quod Helias ncratjo injam venit,

ait : 0) generatio quidem jam credibilis, et non co

incredibilis, ct veril, el non el pervers: , gnoverunt

perversa, quouscognoverunt quousque pali. eum el fece

que paliar eum, sed fecear vos? quousque runt (b) ei +

vos ? quousque runt (b) ei + quancro vobiscum ? quanta volue

ero vobiscuin ? La volueruni. Adhuc... e hoc 13. runt. El tunc

Adrerle buc 13. Tunc intelleillum ad me. intellexerunt

illum ad me. CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. les aulem oculos suos, neminem viderunt, nisi tes autem oculos suos nem viderunt nisi solum Jesum. ' El cum descenderent de monte , solum Jesum. El descendentibus illis de monte praepraccepit illis Jesus dicens :: Videle ne cui dixeri cepit eis Jesus dicens Nemini dixeritis hanc visioiis, dunec Filius hominis a mortuis resurgal. Tunc nem. donec Filius hominis a mortuis resurgat. Et inierrogarerunt illum * discipuli , dicentcs : Quare interrogaverunt eum discipuli ejus dicentes. Quid ergo Scribae dicunt & quia oporlel primum Heliamı ergo Scribae dicunt quod lleliami oportet primuni vevenire ? Quibus respondens, ail : llelias quidem ve nire. Jesiis altem respondens ail illis. Helias quidem niet, ulomnia restiiual. Sed ego dico vobis, quoniam veniet primum el restiluet omnia. Dico autem voHelias jam venit, et non cognoverunt eum, sed fe bis. quia Helias. janı venit. et non cognoverunt eum. cerunt (b) ei † quantit voluerunt, & Tunc intel sed fecerunt ei, quaecumque voluerunt. Sic ct Filius lexeruni discipuli ejus quia de Johanne dixit illis : hominis passuriis est ab eis. Tunc intellexerunt Sic et Filius hominis ? passurus est ab eis. Et ecce discipuli. quia de Johanne Baptista dixisset eis. de iurba accessit ad eum & homo genibus provolutus Et cum venissel ad turbum, accessit ad eum homo depraecans, et dicens : Domine, miserere filio meo, genibus pro volutus, et dicens. Domine. miserere quia lunaticus esi, et male' vexatur : frequenter lilio meo quia lunaticus est. et male patilur. frequenenim cadit a daemonio in ignem, et aliquando in ier enim cadit in ignem.et (d) aliquando + in aquam. aquam. Et obtuli cum discipulis tuis, et non polue Et obluli eum discipulis luis. et non potuerunt curare runt o illum sanare. Respondens ei Jesus dixit : 0 eum. Respondens aulem Jesus ait 0. generatio natio incredula et perversa , quousque

11 vobiscum

incredula et perversa.quousque ero vobiscum. ussum ? quandiu vos palior? Allerle illum huc.

quequo paliar vos. Afferie huc illum ad me. VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 Descendentibus illis

bam 2 Nemini dixeritis visum

necesse habet pati 3 Et interrogaverunt

8 qnidam... ante eum, dicens discipuli. Quid

9 Úi in Vulg. usque , in ignein o quod oportet Heliam primum venire. At ipse... ven 10 curare eum. Respondens Jesus, ait : 0 generatio turus est restituere omnia. Dico autem

!! paliarvos? quousque ero vobiscum? elc., u Vulg. 6 cognoverunt discipuli quod... El cum venisset ad tur usque, ejicere illuin.

BLANCHINI NOTÆ. a Duo mss. codices nostri hunc contextus ordinem etc., posilum legitur ante, Tunc intellexerunt, etc., servant; in Vulgata autem , Sic et Filius hominis, conformiter ad fontem Græcum.

(a) Ita el cod. Cant. «TOXATAOTNOW..— (6) lia et cod. Cant. aito, ex Marco. — (c) Cod. quoque Cant. huc transfert, quæ Vulg. Lal, el texlus Græcus habent in five v. 12. (d) Ita et cod. Gant. éviote.

7

Reges:

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. 17. El increpavit Futurum est,

17. Et increpavit ut Filius hoeum Jesus , et ut Filius homi. eum Jesus, et

minis tradatur exiit ab eo daenis Iradalur exiil ab eo

in manibus ho. monium , et in manus. daemonium , et

22. minum : el curatus est

22.
um : et curatus est

occident eum.
puer ex illa
occident eum,
puer ex illa hora.

el (a) post lerhora. et (a) post tertium 18. Tunc accesse

tium diem + 18. Tunc acessediem + resurrunt discipuli

resurgel. Et runt disci... get. Quo audiad Jesum se

cum hoc auli ad Jesum se10 contristacrelo, et di

dissent discipuli crelo, el dire. li sunt vehicxerunt ei,

contristati runt ei : Quamenler. Domine : Quare

siint vehenmenler. re nos non 23. Et cum venis. nus non po

23. Et cum vepotuiin... eisent Cafarnatuimus eicere illum ?

nissent Capharcere illum ? un, accesse19. Dicit illis Je

naum, accesse19. Dixit illis : Prop runt ad Petrum

sus : Propter

runt qui diler increduqui tribulum

incredulitalem vestrain. dragma exigelitatem vesexigebant, et Amen dico

bani ad Petrum, tram. dixerunt ei : vobis, si habue

et dixerunt Amen dico voMagisler ves ritis fidem,

ei : Magister vobis, si habueter non solsicut granum

vester quare ritis fidem , vit tribulum? sinapis, dice

non solvil disicul granum 24. ait et ille: Uti

retis monti

dragma, vel sinapis , diceque. Et intran

huic, Transi

24. censum ? ait lis nionti huic , les in domum,

hinc illuc, et

Ulique non. Transi hinc praevenit

transibit, et

El (6) intranti Illuc, el traneum Jesus, dicens :

nihil impossibile

in domum, pracsibit, el nihil Quid libi vide

erit vobis.

venit eum Jeinpossibile

20. Hoc autem

sus, dicens : 20. erit vobis. Hoc

rae
genus daemo-

Quid tibi vide-
autcm genus
a quibus acci-

nium non ei

tur Simon ? Reges daemonii non piunt Iribu

cilur nisi per

lerrae, a quibus cicitur nisi ium vel cen

oralionem, et

accipiunt iribu. per oralionem m? a filiis su jejunium.

tum bel censum ? el jejunium. is, aut ab alie21. Ipsis autem

a filiis suis, aut 21. Ipsis autem con 25. nis? El ille di

conversantibus

25. ab alienis ? Et vers:intibus xit : Ab alienis.

in Galilaeam,

ille dixit:Ab alienis. in Galilaea, Dixit illi Jesus : dixit Jesus :

Dixit illi : dixit illis Jesus : Ergo libera

Fulurum est,

Ergo liberi sunt
CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. El imperavit ei Jesiis, et continuo exivildaemonium al Et comminalus est ei Jesus. el confestim b exibit illo, et sanalus est piller ex illa hora. Tunc accesse ab co daemonium. el curalus cst puer ex illa hora. runt ad Jesuin secreto discipuli, et dixerunt : Quare Tunc accesserunt discipuli ad Jesum secreto et nos non potuimus ejicere illum ? Ait illis : Propter diserunt ei. Quare nos non poluimus eicere illum. incredulitatem vesiram. Amen diro vobis , si hablic Jesus allem dixit illis. Propler incredulitatem vesrilis fidlem, sicut granum sin:pis, dicetis huic monti, Iram. Amen dico vobis si habueritis fidem sicut graTraosi bilic illuc, el transiel, elvihil ito possibile crit mum sina pis. dicetis monti huic. Transi hinc illic vobis. si Redeuntibus autem illis in Galilaeam, ait Je. el transiet. el nihil inpossibile erit vobis. lloc allem suis. * Incipiel Filius hominis tradi in manibus pec genus in nullo eicitur. visi in oratione et jejunio. caloruin : 'el occident illum, el tertia die resurget. Conversantibus autem eis in Galilaea dixit illis Jesus Quo audit discipuli ejus contrisati sunt vehemen c Futura est vi Filius hominis. Iradalur in manus holer. El quum venis eni Capharnaum, accesserunt minum et occident eum et tertia die surgel. El conbi qui tribulum exigunt, el dixerunt : Magister ves Tristali sunt simis. Venientibus autem eis in Capharter squire non solvit tributum ? Et quum introisset naum. accesserunt qui tributum exigebant ad Peiruin domum Petrus, praevenil illum Jesus, dicens : Quid el dixerunt. Magister vester. non solvil tribulum. et tibi videlur Sinion? Reges lerrae a quibus accipiunt ajl eriam. Et cum intrassit in domum praevenil eum Tributiim vel censuin? a suis, an ab extraneis? AL Jesus dicens. Quid libi videtur Simon Reges terrae. ille respondens , ait : Ab extraneis. Dixit illi Jesus : a quibus accipiunt tribulum vel censum. à filiis suis Ergo liberi

an ab alienis. Et dixit ei Petrus. Ab alienis. Ait illi

Jesus. Ergo liberi VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 transibit

menter. : Hoc autem a, etc., ut Vulg. usque, Jesus.

qui didragmam exigebant, ad Petrum : Futurum est ut... tradatur, etc., ui Vulg. usque vehe Út Vulg. usque, aperto ore

BLANCHINI NOTÆ. A Totum quod dicitur de genere dæmoniorum, 1.ecliones. quod ejicitur per orationem et jejunium , omissuin exibil, pro exivil. est in ms. codice Corbeiensi; sed exemplar San m finalis in futurum deest. nulla etiam superGermanense illum versum integrum retinel prout le posita lineola, quæ illud designet. gitur in Vulgata Latina , quod satis innuunt Varianles

(a) Cod Cant. LETå sprīs nepus, ut in superiori capite, v. 21. - (b) Ita el cod. Cant. siosbóvre. Favet eliam Brix.

[ocr errors]

.

.

vae ho

[ocr errors]

.

manus

LUUS,

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. ii sunt filii. I iste, hic erit filii? Respondit

5. rum. Et qui 26. Ut autem non major in reg.

26. certe. Ut autem acceperit unum scandalixzeno caelorum. non scandalize

puerum talem mus eos, vade 5. El qui accoepemus eos, vade

in nomine ad mare, et mit. ril unum pue

ad mare, el mille meo, me accipit. le hamum : et rum talem, me hamum : el eum

6. Qui autem scaneum piscem, 6. accipit. Qui aupiscem, qui pri

dalizat unum qui primus lem scandalimus ascenderii,

de pusillis istis, ascenderil, zaverit unum tolle : et aperto

qui in me crelolle : el aperto 0de pusillis, qui ore ejus, inve

dunt, expedit re ejus, invein me credunt, wies (a) ibi + sla

ei ut suspendanies (a) ibi + state expedit ei ut

tereni: illum su

tur mola asinarem : illum sususpendatur mens da eis pro

ria in collo mens da eis mola asinaria me, el pro te.

ejus, et demerpro me, et te. in collo ejus,

gatur in profunel demerga

CAPUT XVIII. dum maris. CAPUT XVIII. lur in profun

7. Vae autem 1. In illa die acces dum maris.

1. In illa die ac huic mundo serunt disci7. Vae autem huic cesserunt discipuli

ab scandalis. puli ad Jesum, mundo a scanad Jesum, dicen

Necesse est dicentes: is

dalis. Nece

est
les : Quis utique

enim venire
putas major
enim venir
major est in

scandala : verumest in regno scandala : v regno caelorum?

tamen vae hocaelorum? tam 2. El Jesus voca

mini illi, per 2. Et Jesus vocailli, per quem bit piierum, et

quem scandalum vit ad se puescandalum stalnit eum in

venit. rum, et statuvenit. medio eorum,

8. Quod si jl eum in me8. Quod si manus

3. el dixit : Amen 3. dio eorum,

et
lua, vel pes tu-
dico vo-

tua scandalizat
dixit :
us scandali-
bis, nisi con

te, vel pes Amen dico vozat te, abscide versi fueritis,

abscide bis, nisi convereum, el proice el esticiamini

eum, et proice si fueritis, et abs te: bonum sicut pueri,

abs te: bonum esliciamini tibi est in vinon intrabitis

libi est in visicut pueri, tam venire in regno cae

tam venire denon intrabi. debilem vel lorum.

bilem vel clotis in regno clodum, quam 4. Quicumque ergo

dum, quam 4. caelorum, Qui duos pedes vel

humiliaberil se

duos pedes cumque ergo duas manus sicut puer iste,

vel duas manus humiliavehabentem hic major erit

habentem milli ril se sicui puemilti in ignem in regno caelo

in ignem aelerCODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXI ANUS. sunt filii. Ail Petrus : Ila Domine. Nelamen scandali sunt filii. Ut autemi non scandalizemus cos a ..., zemus eos, vade ad niare, el mille hamum : el em vade ad mare el mille hamum et eum piscem qui pripiscem, qui primus ascenderit, lolle : et aperto ore mus ascenderit tolle. et aperto ore ejus invenies in ejus, invenies · staterem : illum dabis pro me, et eo denarium. illum sumens. da eis pro me et le. In pro le.

illa hora accesserunt discipuli ad Jesum dicentes. Quis XVIII. In illa die accesserunt discipuli ad Jesum, pulas major est in regno caelorum.El advocatis Jesus dicentes : Quis * erit major in regno coelorum ? El 3 parvulum. statuit eum in medio eorum el dixit. Amen vocans infantem Jesus, slaluit cum in medio dico vobis. nisi conversi fueritis. ut esticiamini sicuit eorum, et ait : Amen dico vobis, nisi conversi parvuli non intrabilis 1 regno cælorum. Quicumquc fueritis, * facii tales sicut infans hic est , non in ergo b humilaveril se sicui parvulus iste. hic major trabilis in regno coelorum. Et qui exceperit erit in regno caelorum. Et quicumque receperit unum talem infantem in nomine meo, me ex unum parvulum talem in nomine meo me recipit. cipit. Quicumque allem scandalizaverit unum de Qui auiem scandalizaverit. unum ex pusillis istis qui pusillis istis, qui in me credunt, expedit illi ul suspen jn me credunt expedit ei. ul suspendatur mola asidatur mola asinaria collo ejus, et praecipitelur in naria in collo ejus. el demergatur in profundum ma. profundum maris. Vae autem huic mundo ab scanda. ris. Vae huic mundo. ab scandalis. Necesse est enim lis.Necesse est enim venire scandala : verumtamen ul veniant scandala, verumtamen vae homini illi per vae illi homini, per quem scandalum veniet. Quod quem scandalum veniet. Si autem manus lua vel pes si le manus lua, vel pes scandalizat, praecide illum, luus. scandalizat le abscide eum et proice abs le. et projice a ie: bonum est libi ad vitam venire debi melius est enim libi in vilam ingredi debilem vel c lem vel claudum, quam duos pedes vel duas manus clodum quam duas manus vel duos pedes babentem babentem milli in gehennam ignis.

mitti in ignem æterVARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 ibi, etc., ul Vulg.

rum talem, etc., ut Vulg. utique niajor est

demergatur : vocavit Jesus paryulum, et

vae homini, per... venit * UI Vulg.

8 si manus tua... tuus, etc., ul Vulg. usque, venire 5 Quicumque enim humiliaverit se sicut puer iste, hic ignem aeternum major erit in regno coelorum. Et qui acceperit unum pue

BLANCHINI NOTÆ. a Hic desunt in Codice litteræ et media ferme linea. c Clodum, pro claudum. b Humilaverit, pro eo quod est humiliaverit. (a) Addit ibi, etiam Cod. Cant. exsi.

6

7

[ocr errors]

6 7

« PoprzedniaDalej »