Obrazy na stronie
PDF

bum Dei prop-
ter traditio-
nem veStram.
7. Hypocritae, be-
ne propheta-
vit (le vobis (a)
Eseias f. dicens :
8. Plebs haec
labiis me

honorat,
C0r autem
eorum lon-
ge est a me.
9. Sine causa
aulem me
colunt, do-
centes doc-
triuas, et man-
data homi-

mum. 10. Et convocatis ad se turbis, dixit eis : Audite, et intellegi11. te. Non quod intrat in os, inquinat hominem : sed quod procedet de ore, inquinat hominem. 12. Tunc accedemles discipuli ejus. dixerunt ei : Scis quod Pharisei audito hoc verbo,

CODEX VERCELLENSIS.

scandalizati sunt ? 45. Et Jesus respondens ait : 0mnis plantatio,' quam non plantavit Pater meus caelestis, eraulical)itur. 14. Sinite illos : caeci sunt duces Caecorum, caecus aulem si caeco ducatum raestet, am0 in foveam cadunt. ' 15. Respondens autem Petrums dixit ei : Enarra nobis parabolam istam. 16. Ad i!le dixit : adhuc et vos sine intellectu 17. estis ? Non intellegitis, quia omne quod in os intrat, in venlrem Wadit, et in secessu emittitur. 48. Quae autem procedunt de ore, de corde exeunt. Et ea coinquinant

CODEX CORBEIENSIS.

bum Dei propter traditionem * vestram a quam traditfisiis. Hypocritæ, hene prophetavit de vobis Esaias, dicens : * Plebs ista labiis me honorat, nam cor eorum longe est a me. Sine causa autem colunt me, docentes, * doctrinam, et mandata homiiium. Et convocatis ad se turbis, dixit * ad illos : Audite vos, et iutelligite. Non quod intrat in os. coinquinat hominem : sed quod procedit ex ore * coinquinat hominem. Tunc ° accesserunt ad eum discipuli ejus, dicentes : Scis quia Pharisæi audito " hoc sermone, scandalizati sunt? Jesus autem respondens ait : Omnis plantatio, quam non plantavit Pater * coelestis, er;idicabitur. Siuite illos : cæci sunt enim duces cæcorum, cæcus autem si cæco * viam demonstret, uterque in foveam cadunt. Respondens autem Petrus dixit '°: Dic nobis similitudinem istam. Quil)us ait : Adliuc et vos insensali estis? Non intelligitis, quoniam omne quod in os intrat, in venirem vadit, el *' per secessum abjicitur. Quae autem ** exeunt de ore, de corde procedunt. Illa sunt quae coinquinant

(.ODEX VERONENSIS.

Dei propter - - - - - - - traditionem • • • • * • • 7. vestram. Ily- • • • • • • • pocrite, bene , • • - - - - - prophetavit • - - - - - - de vobis (a) - - - - - - - Eseias i , di- - - - - - - - 8. cens : Plel)s haec - - - - - - - • labiis me di- • • • • • • • ligit, cor au- - - - - - - - tem illorum - - - - - - - longe est a me. - - - - - - - 9. Sine causa - - - - - - - autem colunt - - - - - - - me, docentes - - - - - - - doctrinas, et - - - - - - - mandata ho- - - - - - - - minum. • - - - - 10. Et convocalis • • • • • • • • ad se turbis, - - - - - - - dixit eis : • • • • • • • • Audite vos, - - - - - - - ct intellegite. - - - - - - - M 1. Non quod • • • • • • • • intrat in os, • • • • • • • inquinat ho- • • • • • . • minem : • • • • • • • • sed quod pro- • • • • • • • • cedit de ore, • • • • • • • hoc inquinat ho— · · · · · · · · mlnem. • • • - - - 12. Tunc acceden- - - - - - - - tes discipuli - - - - • • • ejus, dixerunt - - - - - - - ei : Scis quod - - - - - - - Farisaei au- - - - - - - -

CODEX BRIXIANUS.

datum Dei propter traditionem vestram. Ypocritae, bene prophetavit de vobis. (a) Esaias f dicens. Adpropiuquat se milii populus hic ore suo et fabiis suis me honorat cor autem eorum longe est a me. Sine causa autem me colunt docentes doctrinas. et mandala liominum. Et convocans ad se lurbam. dixit eis. Audite et intelligite. Non quoil intrat in os coi b nquinat homiuem. sed quod procedit ex ore hoc coi * nquinat hominem. Tunc accedentes discipuli ejus. dixerunt ei. Scis quia pharisaei audito verbo hoc. scandalizati sunt. At ille respondens ait. Omnis plantalio. quam non plantavit Pater meus caelestis. eradicabitur. Sinite illos. caeci sunt duces caecorum. caecus autem si caeco ducatum praestet ambo in foveam caduut. I{espondens autem Petrus dixit ei Edissere nobis parabolam istam. Jesus autem dixit. Adhuc vos. sine intellectu estis. Non intelligitis quia omne quod in os intrat in ventrem vadit. et in secessum emittitur. Quae autem procedunl ex ore de corde exeunt. Et illa coi e inquiliant

dito (b). . . .

[blocks in formation]

(a) Ita et textus Græcus 'Hawizc, ex Latinorum consuetudine vertendi h Graecum in E. (b) Deest pa

gina abrasa.

CODEX VERCELLENSIS.

hominem : M9. de corde enim exeunt cogitationes malae, homicidia, fornicationes, furta, falsa testimonia, blasphe20 miae. Haec sunt quae coinquinant hominem. Non lotis autem manibus manducare, non coinquinat hominem. 21. Et egressus inde Jesus, secessit in partis Tyri et Sidonis. 22. Et ecce mulier Cananaea a finibus illis egressa elamavit, dicens : Miserere mei Domine fili David : filia mea sevissime a daemonio 23. vexatur. Jesus autem non respondit ei verbum. Et accedentes discipuli ejus rogal)ant eum dicentes : Dimit

te eam : quia clamat post 24. nos. Ipse autem respondens ait : Non sum missus nisi ad oves, quae perierant domus 25. Istrahel. Ad illa venit, et adoravit eum, dicens : Adjuva me, Domine. 26. Ipse autem respondens ad eam dixit: (b) Non licet f accipere panem filiorum, et dare 27. camibus. Ad illa dixit : Utique Domine : nam et canes edunt de micis, quae cadunt de mensa dominorum SuOrum. 28. Tunc respondens Jesus, ait : 0 mulier, magna est fides tua : contingat tibi sicut vis. Et sanata est filia ejus ex illa hora. 29. Et cum tran

CODEX CORBEIENSIS.

hominem : de corde enim exeunt cogitationes malae, homicidia, adulteria, fornicationes, furta, falsa testimonia, blasphemiae, * avaritiae, nequitiae, doli, impudicitiae, oculus malus. Haee sunt quae communicant hominem. Non lotis autem manibus manducare, non coinquinat hominem. Et egressus inde Jesus, secessit in * regionem Tyri et Sidonae. Et ecce mulier Chananaea de fiuibus illis egressa ° clamabat ad eum , dicens : Miserere mei I)omine fili David : filia mea a daemonio male vexatur.* Ille autem non respondit ei verbum. Et * accesserunt discipuli et rogabant eum dicentes : Dimitte eam : quia clamat post nos. Ipse autem respondens ait : Non sum missus nisi ad oves * perditas domus Israel. At illa' veniens adorabat eum. dicens : Adjuva me, Domine. * At ille respondens ait ad illam : Non licet accipere panem filiorum, et mittere canibus. At illa dixit : * Ita Domine: nam el !° catuli edunt de micis ** dominorum suorum. Tunc Jesus respondens, dixit ad eam : 0 mulier, magna est fides tua ** : contingat tibi ut vis. ** Et sana facta est filia ejus ex illa hora. Et quum '° reces*

* CODEX VERONENSIS.

Dimitte eam :
quia sequitur,
et clamat post
m0$.
24. Ipse autem
respondens
ait : Non siim
missus nisi
ad oves, quae
perierunt do-
mus Istrahel.
25. Ad illa ve-
niens (a) ado-

- rabat f eum,
. . dicens: adjuva
. me, Domine.
26. Ipse autem
. . respondens
. . ait : (b) Non licet f
. . accipere panem
- • filiorum, et
dare cauibus.

- - 27. Ad illa dixit : - Utique Domine: * • • • • • • • nam et catelli edunt de micis, quae cadunt de mensa dominorum Su0rum. 28. Tunc respondens Jesus, ait : 0 mulier, magna est fides tua : fiat tibi sicut vis. Et sanata est filia ejus ex illa hora. 99. Et cum tran

CODEX BRIXIANUS.

23. vexatur. Ad Jesus non resondit ei verbum. t accedentes discipuli rogabant eum dicentes:

hominem.de corde enim exeunt cogitationes malae ho

micidia adulteria formicationes furta falsa testimónia. l)lasphemiæ.Hæc sunt quæ coinquinant hominem.Non lotis autem manibus manducare. non coinquinat hominem.Et egressus inde Jesus secessit in partes Tyri et Sydonis. Et ecce mulier Chananaea a finibus iiiis egressa.clamavit ad eum dicens.Miserere mei Domi:ie fili David. filia mea male a daemonio vexatur. At ille non respondit ei verbum. Et accedentes discipuli ejus. rogabant eum dicentes. Dimitte eam quia clamat post nos. Jesus autem respondens ait. Non sum missus nisi ad oves quae perierunt domns Is b rahel. At illa veniens adoravit eum dicens I)omine adjuva me. Qui respondens ait. Non est bonum accipere panem filiorum. et mittere cauib:is. At illa dixit Etiam Domine. nam ei catelliedunt de micis quæ cadunt de mensa dominorum suorum. Tunc respondens Jesus, ait illi. 0 mulier magna est fides tua. fiat tibi sicut vis. Et sauata est filia ejus. ex illa hora. Et cuin tran

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. .

siret inde Jesus, venit iterum SecuS inare Galilaeae : et ascendens in montem, 30. sedebat ibi. Et acceSSerunt ad eum turbae multae, habentes secum clodos, caecos, debiles, mutos, et alios multos : et projecerunt eOS ante pedes ejus, et curavit eos : 51. ita ut turbae mirarentur, videntes : et magnificabant Deum Istrahel. 52. Jesus aulem, convocatis discipulis, dixit : Misereor turbis, quia (c) triduo est jam quod i perseverant mecum, et n0n habent eseam : et dimittere eos je. . . r;0s nolo, ne deli

ciant in via. 35. Dicunt autem ei discipuli : unde ergo in deserto panes tanl0S. . . . sature. . . r tantae tu. . . ae? 54. Et ait illis Jesus : Quod panes habelis? Ad illi diXerunt : Vit. et paucos pisci35. culos. Et praecepit turbis discumbere in terram. 36. Et accepit Jesus panes, et pisces, el gralias egit, et dedit discipulis suis, et. . . . cipuli dederunt po37. pulo. Et manducaverunl omnes, et saturati sunt. Et quod abundav. . t de panibus, . . . . runt septem spor38. tas plenas. Era. . autem, qui manducaverunt,

sisset inde, venit iterum secus mare Galilaeae : et ascendens in monte, sede50. bat ibi. Et accesserunt ad eum turbae, habentes secum clodos, caecos, debiles, mutos, el alios multos : et projecerunt eos (a) sub i pedes ejus, et curavit eos (b) omnes f : 51. ita ut turbäe mirarentur, videntes mutos loquentes, clodos ambulantes, caecos videntes : et magnificabant Deum Istrahel. 32. Jesus autem, convocatis discipulis suis, dixit : Mlisereor huic turbae, quia (c) triduum est jam quod f perseverant imecum, et non habent escaim : el

dimittere eos jejunos nolo, ne deficiant in via. 55. Dicunt autem ei discipuli : unde ergo modo in deserto panes tantos, ut Saturentur 54. lurbae istae? Et ait illis Jesus: Quod panes habetis? Ad illi dixerunt: Septem , et paucos 55. pisciculos. Et praecepit turbae(d) recumbere f su56. pra terram. Et accepit Jesus v 1 1. panes, et pisces, et gratias egit, ac fregit, et dedit discipulis suis, et discipuli dederunt populo. 37. Et manducaverunt omnes, et saturati sunt. Et quod habundavit de panibus, tulerunt vii. sportas 58. plenas. Erant enim , qui manducaverant ,

CODEX CORBEIENSIS.

sisset inde Jesus, venit secus mare, Galilaeae : et adscendens in montem, sedebal ibi. ^ Et' ascenderunt ad eum turbae multae, habenles secum surdos, caecos, claudos, mancos, debiles, et multos alios mutos: et substraverunt eos ante pedes ejus, et curavit * eos : ita ut turbae mirarentur, videntes mutos loquentes, claudos ambulat, tes, caecos videntes : et magnificabant Deum lsrael. XVI. Jesus autem, convocatis discipulis suis, dixit : * Misereor huic turbae. quoniam jam, triduum est quod adhaerent mihi, et non habent quod edant ; et dimittere eos jejunos nolo, me deliciani in via. * Dixerunt illi discipuli : uude ergo * nobis panes in deserto, ut saturentur turbae? Ail illis Jesus : Quot panes habetis? " Responderunt: Septem, et " duos pisces.Et praecepit turbae " supra terram recumbere. Et acceptis septem panibus , et duobus piscibus, gralias ágens, fregit, et dedit discipulis, et discipuli turbis. Et manducaverunt omnes, et saturali sunt. Et sustuleru,t * quod superavit septem sportas panibus plenas. Et qui u)anducaverunt,

CODEX BRIXIANUS.

sisset inde Jesus venit iterum juxta mare Galileae. et ascendens in montem. sedebat il)i. Et accesserunt ad eum turbae multae habentes secum. clodos. caecos. mutos. debiles. et alios multos. et projecerunt eos ante pedes Jesu. et curavit eos. ita ut turbae mirarentur. videntes mulos loquenles. debiles sanos. et clodos ambulanles. et caecos videntes. et imagnificabant I)eum, Sd c rahel. Jesus autem convocatis discipulis suis. dixit Misereor turbæ huic quia jam tres dies sunt quod perseverant mecum et uon habent quod manducem 1. et dimittere eos jejunos nolo. ne forte deiiciant in via Et dixerunt ei discipuli ejus unde nobis in deserto panes tantos. ut saturentur turbae tamtae. Et ait iilis Jesus. d Quod panes habetis. At illi dixerunt Septem et paucos pisciculos. Et praecepit tui his discumbere super lerram. Et accipiens Jesus septem panes.et pisces, gratias agens. fregit et dedit discipulis suis. discipuli autem. dederunt turbis. Et manducaverunt omnes. et salurali sunt. Et sustulerunt reliquias fragmentorum septem sportas plenas. Erant autem qui manducaverant

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

iiii. milia h0minum, extra pueros, et 39. mulieres. Et, dimissa turba, ascendit in naviculam : et venit in finibus Magedam.

CAPUT XVI.

M. Et accesserunl ad eum Farisaei et Sadducaei temptantes : et rogaveruiit eum, ut signum de caelo illis ostenderet. 2. Ad ipse respondens, ait : Cum sero factum est, dicitis : Serenum erit, ruBicundum est enim cum nubibus caelum. 3. Et mane : IIodie tempestas erit, quia rubicundum est 4. caelum. Faciem quidem caeli nostis aestimare: signa autein tem

porum non p0testis nosse ? Generatio mala signum quaerit: et signum non davitur ei , nisi signum Jonæ Prophetae. Et relictis 5. illis, abiit: Et cum venisset trans fretum ; obliti sunt disciplili ejus panes accipere. (b) 6. Jesus autem + dixit illis : Adtendite vol)is a fermento Pharisaeorum. (c) 7. Tunc t cogitabant intra se dicentes : Quia panes non accepimus. 8. Quibus cogitantibus, dixit illis Jesus: Quid cogitatis intra vos modicae fidei, quia panes non 9. habetis? Nondum intelle...... n . . que meminis... quinque panum, el quinque

CODEX VERONENSIS.

quattuor milia hominum, extra pueros, et mulieres. 39. Et dimissa turba , ascendit im navicula : et venit in finibus terræ Magellan. CAPUT XVI. M. Et accesserunt ad eum Pharisaei, et Sadducæi temptantes: et rogaverunt eum , ut signum de caelo ostenderet illis. 2. Ad ille respondens, ait illis: Cum sero factum est, dicitis : Serenum , rubicundum est enim cum nubibus 5. Caelum. Et mane dicitis; [lodie tempestas, rubicundum est enim cum tristitia 4. coelum. pocritae, f (a) Hyfaciem caeli iiostis aestimare : signa autem temporum non potestis cognoscere ?

Generatio mala, et adultera quaerit signum : et signum non dabitur ei, nisi signum Jonae Prophetae. Et relictis illis, 5. abiit : Et cum vemisset trans fretum ; obliti sunt discipuli ejus pames accipere. (b) 6. Jesus autem ; dixit illis. Attendite vobis a fermento Pliarisaeorum, et Sadducaeorum. (c) 7. Tunc ; cogitabant inter se dicentes : Quia panes non accepimus. 8. Quibus cogitantibus, dixit Jcsus : Quid cogitatis inter vos modicae fidei, quia panes non ha9. betis ? Nondum intellegitis, neque meministis de quinque panibus, et úuinque milibus

CODEX CORBEIENSIS.

erant fere quattuor millia , exceptis pueris et mulieribus. Et , dimissis turbis, ascendit in naviculam : et venit in fines Magedan. Et accesserunt ad eum Pharisaei et Sadducaei tentantes : et interrogaverunt eum dicentes, * ut ostenderet eis signum de coelo. Jesus autem respondens, ait illis : Cum sero factum fuerit, dicitis : Serenum erit, rubicundum enim * est coelum. Mane autem : Tempestas, rubicundum est cum tristitia coelum. IIypoeritae faciem * quidem coeli scitis discernere: signa autem temporum non * potestis scire? Generatio mala signum * desiderat : et signum non dabitur ei, nisi signum Jonae, Et relictis illis , abiit * in regionem quae trans erat, et obliti sunt discipuli ejus panes tollere secum. Et dixit ad eos: Videte, et cavete a ferimento Pharisaeorum , et Sadducaeorum. 7 At illi cogitabant intra se dicentes : Ideo hoc dicit , quia panes non attulimus. * Quo cognito Jesus, dixit ad illos: Quid cogitatis intra vos modicae fidei, quia

anes non habetis? Nondum intelligitis, neque * in mente habetis de quinque panibus, et quinque

CODEX BRIXIANUS.

quattuor millia virorum exceptis mulieribus et parvolis. Et dimissa turba ascendit in naviculam et venit in finibus Magedam. Et accedentes ad eum Pharisaei et Sadducaei. temtantes rogaverunt eum ut signum de coelo ostenderet illis.

At ille respondens ait illis. Facto vespere. dicitis Serenum erit. rubicundum est enim coelum. Et mane hodie tempestas, rutilat enim triste coelum. (a) Ypocritae faciem ergo caeli dijudicare nostis. signa autem temporum non potestis.

Generatió mala. et adultera. signum quaerit et signum non dabitur a eis. nisi signum Jonae Prophelae. Et reliclis illis abiit. Et cum venissent discipuli ejus trans fretum obliti sunt panes accipere. (b) Jesus autem ; dixit illis. Widete ét cavete vos a fermento Pharisaeorum et Sadducaeorum. llli autem cogitabant intra se dicentes. Quia panes non accepimus. Sciens aulem Jesus dixit. Quid cogitatis inter vos modicae fidei quia panes non accepistis. Nondum intellegitis neque recordamini quinque panes in quinque

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

nilium hominum , et quod cophinos sump10. sistis? neque septem panum, et 1 1 1 1. milia hominum, et quod sportas 11. sumsistis? Quare non intellegitis, quia non de pane (b) dixi t: Adtendite a fermento Pharisaeorum, et Sadducaeornm ? 12. Tunc inlellcxerunt, quia non (c) dixit ; illis ut abstinerent f........ mento , sed a doctrina Pharisaeorum, adtenderent

sihi.
15. Wenit autem
Jesus in partem
Caesareae

CODEX VERCELLENSIS.

[blocks in formation]

Philippi. et interrogabat discipulos suos, dicens : Quem (d) me f homines dicunt esse, Fi- mi caelorum. lium hominis ? Et quodcum

CODEX CORBEIENSIS.

millia hominum , quot cophinos sustulistis? et sep

tem paues in quattuor millia hominum , el quot sportas tuleritis ? Quomodo non intelligitis, quia non de pane (lixi vobis : Cavete a fermento Pharisaeorum, et Sadducaeorum ? Tunc intellexerunt, quia non dixit illis ut abstinerent a fermento Pharisaeorum, et Sadducaeorum, sed a doclrina illorum. * Et cum venisset Jesus in regionem Caesareae Philippi , interrogabat discipulos suos , dicens : * e Quem me dicunt esse homines , Filium hominis ? At illi * responderunt dicentes : Johannem Baptistam ; alii autem Ileliam, alii vero Hieremiam, aut unum ex prophetis. * At ille ait illis: Vos vero quem me esse dicitis ? Itespondens Simon Petriis dixit ad eum : Tu es Christus, Filius Dei vivi. Et respondens Jesus, dixit ad eum : Beatus es Simon Bar-Jona : non enim caro et sanguis revelavit tibi, sed Pater meus, qui esl in coelis. Et ego tibi* licam, quia tu es Petrus et a super istam petrain aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferorum non vincent eam. Tibi dabo claves regni coelorum. Et quaequum

1 Sadducaeorum attenderent sibi. Venit autem... partes... et interrogabat * Quem me dicunt homines esse Filium hominis? b

[ocr errors]

Johannem ; Baptistam ; alii autem vero Jeremiam, aut unum ex prophetis. M5. Dicit illis Jesus: Vos autem quem me dicitis esse ? 16. I{cspondens Simon Pelrus dixit : Tu es Christus, Filius Dei vivi. 17. Respondens autem Jesus, dixit ei : Beatus es Simon Bar-Jona : quia caro el sanguis non revelabit tibi, sed Pater meus, qui in caelis est. 18. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super

hominum, et quod cophinos 10. sumpsistis ? neque (a) septem panes f, et quattuor milia hominum, et quod sportas 11. sumpsistis ? Quare non intellegitis, quia non de pane (b) dixi ; : Attendite a fermento Pliarisaeorum, et Sadducaeorum ? 12. Tunc intellexerunt, quia non (c) dixit ; a fermento, sed a doctrina Pharisaeorum, attendere sibi. f 5. Venit autem Jesus in partem Caesareae Philippi, et

interrogabat hanc petram aedidiscipulos suos, ficabo Ecclesiam dicens : meam, et portae

inferi non praeva19. lebunt ei. Eu tibi dabo clavem 14. hominis ? Ad regni caelorum. illi dixerunt : (e) Et quaecumque

CODEX BRIXIANUS.

milia hominum et e quod cophinos sustulistis. neque (a) septem panes f in quattuor milia hominum. et ! quod sportas sumsistis. Quomodo ergo non intellegitis quia non de panibus dixi vobis. Gavele a fermento Pharisaeorum et Sadducaeorum. Tunc intellexerunt quia non (c) dixit. f ι avendum a fermento panis sed a doctrina Pharisaeorum et Sadducaeorum. Cum venisset autem Jesus in partes Caesareae Philippi. e interrogabit discipulos suos dicens. Quem (d) me f dicunt homines esse Filium hominis. At illi dixerunt. quidam Johannem Baptistam alii autem Eliam. alii vero Hieremium aut unum ex prophetis. Dicit eis Jesus. Vos autem quem me dicitis esse. Respondens autein Simon Petrus divit Tu es Cluistus Filius I)ei vivi. Et respondens Jesus dixit ei. [Beatus es Simon Barioria quia caro et sanguis non ! rebelavit tibi. sed Pater meus qui in caelis est. Et ego tibi dico. quia tu es Petrus. et super hanc petram. aedificabo Ecclesiam meam. et portae inferimi non praevalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni caelorum. Et quaecumque

Quem (d) me ; homines dicunt esse, Filium

VARIANTES LECTiONES C0DICIS MS. S. GERMANENSIS.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »