Obrazy na stronie
PDF
ePub

bum Dei prop

me ,

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. scandalizati

Dei propter ter tradilio. sunt:

traditionem nem vestram.

13. Et Jesus respon 7. vestram. lly7. Hypocritae, be dens ail : 0m

pocrite, liene ne prophetanis plantatio,

prophưla vit vit dle vobis (a) quam non plan.

de vobis (a) Eseias t. dicens : ta vit Paler ine

Eseias + , di8. Plebs haec us caelestis,

8. cens : Plebs haec Jabiis mc eradicabitur.

labiis me dihonorat,

14. Sinile illos : cae ligil, cor aucor autem ci sunt duces

tem illorum eorum loncaecorum, cae

longe est a me. ge est a me. cus autem si

9. Sine causa 9. Sine causa caeco ducatum

autem colunt autem me pr:estet, am

docentes colunt, dobo in fuveam

doctrinas, et centes doccadunt.

mandala ho. Iriuas, el man. 15. Respondens

minum. dala homiautem Petrus

10. El convocalis num. dixit ei : Enar

ad se turbis, 10. El convocatis ra nobis para

dixit eis : ad se lurbis,

bolam islam. dixit eis : Audi.

16. Ad ille dixit : ad ct intellegilc. le, et intellegihuc et vos si

11. Non quod 11. le. Non quod in ne intellectu

intrat in os, trat in os, inqui17. estis ? Non in

inquinat honai hominem : tellegilis, quia

minem : sed quod proomne quod

sed quod procedei de ore, in os intrai, in

cedii de ore, inquinat hovenireni ya

hoc inquinat hominem. dit, et in seces

minem. 12. Tunc accedensu emillilur.

12. Tunc acceden les discipuli 18. Quae autem

tes discipuli ejus, dixcrunt procedunt de

ejus, dixerunt ei : Scis quod Pha ore, de corde

ei : Scis quod risei audito exeunt. Et ea

Farisaei auhoc verbo,

coinquinant

Audite vos,

dito (6).

.

[ocr errors]

6

CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. bum Dei propter traditionem vestram a quani datum Dei propler traditionem vestram. Ypocritae, tradilistis. Hypocrita, bene prophetavil de vo bene prophetavil de vobis. (a) Esaias † dicens. bis Esaias, dicens : * Plebs ista labiis me ho Adpropinqual se mihi populus hic ore siio et labiis noral, nam cor eorum longe est a me. Sine suis me honorat cor autem corum longe est a causa aulem colunt me, docentes, ' doctrinam, et mc. Sine causa allem me colunt docentes doctrinas. mandala hiominum. Et convocatis ad se lurbis, dixit et mandala liominum. El convocans ad se lurbam. * ad illos : Audile vos, et intelligile. Non quod intrat dixit eis. Audite el intelligile. Non quod intrat in os in os, coinquinat hominem : sed quod procedit ex coi bnquinat boninem. sed quod procedii ex ore hoc ore : coinquinal hominein. Tunc accesserunt ad coi nuinal hominem. Tunic accedentes discipuli eum discipuli ejus, diccnles : Sris quia Pharisæi cjus. dixerunt ei. Scis quia ph:ris: ei audito verbo audito? hoc sermone, scandalizati suni? Jesus autem bioc. scandalizati sunt. Al ille respondens ait. Omrespondens ait : Omnis planatio, quam non planta nis plantalio. quam non plaulavil Pater meus cacvil Pater & coelestis, eradicabitur. Sinile illos : caci lestis. eradicabitur. Sinile illos. caeci sunt duces sunt enim duces cæcorum, cæcus autem si cæco caecorum. caecus autem si caeco ducalum praesiet 9 siam demonstret, ulerque in lovcam cadunt. Res. ambo in foveam cadunt. Respondens autem Petrus pondens autem Pelrus dixit 10: Dic nobis similitudi dixit ei Edissere nobis parabolam islam. Jeslis autem nem istam. Quibus ait : Adhuc el vos insensati es - dixit.Adhuc vos. sine intellectu estis. Non intelligitis tis? Non intelligitis, quoniani omne quod in os in quia omne quod in os intrat in ventrem vadil. el in trat, iu venirem vadii, el 11 per secessum abjicitur. secessum emittitur. Qur aulem procedunt ex ore de Quae autein's exeunt de ore, de corde procedunt. corde exeunt. Et illa coi c inquinant mla sunt quae coinquinant

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 restram. Hypocrilae 9 Populus hic... cor autem

9 ducatum praebeat, ambo... cadent 3 doctrinas

10 ei : Narra nobis parabolam istam. At ille dixit... sine * eis

intellectu estis? 3 hoc

11 in secessum emittitur & accedentes dixerunt ei

18 procedunt... exeunt, et ipsa coinquinant 7 boc verbo

BLANCHINI NOTÆ. * Ex ejusdem Marci septimo capile, vers. 13, de tore, licet appareat, sicuti et in sequenti loco. sumpta sunt verba isth:pc ms. Corbeiensis.

c Rursus abrasa vocula i. b vocula i in coinquinal, abrasa est a Correc

(a) Ita el lexlus Græcus 'Hoaius, ex Latinorum consuetudine verlendi , Græcum in E. - (6) Deest pa gina abrasa.

8

meus

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

rum, el dare

magna est fi

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. hominem : te eam : quia

Dimitte eam : 19. de corde enim clamat post

quia sequitur, exeunt cogi24. nos. Ipse

et clamat post tationes malae, autem respon

nos. homicidia, fordens ait : Non

24. Ipse autem nicationes, fursum missus

respondens la, falsa testinisi ad oves,

ait : Non siim monia, blasphequae perie

missis nisi 20 miae. Haec sunt rant domus

ad oves, quae quae coinqui. 25. Istra hel. Ad il

perierunt dojant hominem. la venit, et a

mus Istrahel. Non lotis autem doravit eum,

25. Ad illa vemanibus mandicens : Adju

niens (a) adoducare, non va me, Domine.

rabat + eum, coinquinat 26. Ipse autem

dicens: adjuva hominem. respondens ad

me, Domine. 21. El egressus in eam dixit:(b) Non

26. Ipse autem de Jesus, seceslicet + accipe

respondens sit in partis re panem filio

ait : (b) Non licet + Tyri et Sidonis.

accipere panem 22. Et ecce muli27. canibus. Ad il

filiorum, et er Cananaea la dixit : Utique

dare canibus. a tinibus illis Domine : nam et

27. Ad illa dixit : egressa clacanes edunt

Ulique Domine : mavit, dicens : de micis, quae

nam et catelli Miserere mei cadunt de men

edunt de mi. Domine fili Dasa dominorum

cis, quae cavid : filia mea suorum.

dont de mensa sevissime a 28. Tunc respon

dominorum daenionio dens Jesus, ait :

suorum. 23. vexatur. Jesus O mulier, mag

28. Tunc respondens autem non na est fides

Jesus, ait : 0 mulier, respondit ei tua : contingat

23. vexalur. Ad verbum. libi sicut vis. Jesus non res

des lua : fiat tibi El accedentes Et sanata est pondit ei verbum.

sicut vis. El sanata discipuli ejus filia ejus ex ilEt accedentes

est filia ejus rogabant eum la biora. discipuli rogabant

ex illa bora. dicentes : Dimit. 29. El cum traneum dicentes:

29. Et cum Iran. CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. hominem : de corde enim exeunt cogitationes malae, hominem.de corde enim exeunt cogitationes malae hohomicidia, adulteria, fornicationes, furta, falsa lesti micidia adıilleria fornicationes furia falsa lestimonia. monia, blasphemiae, ' avaritiae, nequitiae, doli, im. blasphemiæ.Hæc sunt quæ coinquinant hominem. Non pudicitiae, oculis malus. Haec sunt quae communi lotis autem manibus manducare. non coinquinal hocant hominem. Non lotis autem manibus manducare, minem.Et egressus inde Jesus secessit in parles Tyri non coinquinal hominem. Et egressus inde Jesus, et Sydonis. Et ecce mulier Chananaea a finibus illis secessit in regionem Tyri et Sidonae. Et ecce mu egress.).clamavit ad eum dicens. Miserere mei Dominic lier Chananaea de finibus illis egressa : clamabat ad fili David. filia mea male a demonio vexalur.At ille eum , dicens : Miserere mei Domine fili Divid : filia non respondil ei verbum. Et accedentes discipuli mea a daemonio male vexalur.Ille autem non respon. ejus. rogabant eum dicentes. Dimille eam quia cladit ei verbum. El * accesserunt discipuli el rogabant mal post nos. Jesus autem respondens ait. Non eum dicentes : Dimille eam: quia clamat post nos. Ipse sum missus nisi ad oves quae perierunt domus Is autem respondens ait : Non sum missus nisi ad oves b rahel. At illa veniens adoravit eum dicens Do. . perditas domus Israel. At illa? veniens adorabat euin. mine adjuva me. Qui respondens ait. Non est dicens : Adjuva me, Domine. 8 At ille respondens ait bonum accipere panem lilioruin, et mittere cauiad illam : Non licet accipere paniem filiorum, el mil.

bis. At illa dixit Eliam Domine, nam et calelliedunt tere canibus. At illa dixit : ' Ita Domine: nam el 10 de micis quæ cadunt de mensa dominorum suorum. caluli edunt de micis 11 dominorum suorum. Tunc Tunc respondens Jesus. ait illi. O inulier magna est Jesus respondens, dixit ad eam : 0 mulier, magna fides lua. fiat libi sicut vis. Et samala est filia ejus. est fides lua "l: contingat tibi ul vis. "El sana facta ex illa hora. est filia ejus ex illa hora. Et quum reces

Et cum IranVARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 Ut in Vulgala a

I venit, et partes... Sidonis

8 Ipse autem s clamavit, dicens ei * At Jesus non

10 calelli • Ul Vulg.

11 UI Vulgata.

11 Et sanata est quae perierunt

18 transisset inde, venit

BLANCHINI NOTÆ. * Quae sequuntur in Corbiensi, buc translala b In voce Israhel abrasa est d, scriptum erat enim sunt e capile septimo Sancti Marci, vers. 22. Isdrahel.

(a) lla et textus Græcus ne poorxuvei. (b) Ita et cod. Cant. oùx PELOT..

13

• Utique

. sa

CODEX VEKCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. siret inde ciant in via. sisset inde, venit

dimittere eos jeJesus, venit ite33. Dicunt autem iterum secus mare

junos nolo, ne rum secus maei discipuli : Galilaeae : el

deliciant in via. re Galilaeae : unde ergo in ascendens in

33. Dicunt autem et ascendens deserto panes monte, sede

ei discipuli : in montem, tantos. 30. bat ibi. Et ac

unde ergo modo 30. sedebat ibi. Et ture.. r lancesserunt ad

in deserto panes tantos, accesserunt tae tu. . . ae? eum turbae,

ut salurentur ad eum turbae 34. Et ait illis Jesus : habentes secum

34. turbae istae ? Et multae, habenQuod panes haclodos, caecos,

ait illis Jesus : tes secum cloberis? Ad illi didebiles, mulos,

Quod panes hados, caecos, dexerunt : Vii, et el alios mul

belis? Ad illi biles, mulos, paucos piscitos : et proje

dixerunt: Seet alios mul35. culos. Et praecerunt eos (a)

ptem , et paucos los : el projececepil lurbis sub + pedes

35. pisciculos. El runt eos andiscumbere

ejus, et curavit

praecepii turbae(d) te pedes ejus, in terram. eos (6) omnes + :

recumbere suet curavit eos : 36. El accepit Jesus 31. ita ut turbae

36. pra terram. Et 31. ita ut turbae panes, et pismirarentur,

accepit Jesus mirarentur, ces, el gratias videntes mulos

vii. panes, et videntes : et egii, el dedit loquentes, clo

pisces, et gramagnificabant discipulis sudos ambulan

tias egit , ac Deum Istrabel. is, el. . . . cipuli tes, caecos

fregit, ei dedit 32. Jesus aulem, condederunt povidentes : et

discipulis suis, vocatis disci37. pulo. Et manmagnificabant

el discipuli depulis, dixit : Miducaverunt Deum Istrahel.

derunt populo. sereor turbis, omnes, et sa32. Jesus autem,

37. El manducavequia (c) Iriduo turati sunt.

convocatis discipulis runt omnes, eslj: m quod Et quod abunsuis, dixit : Mi

et saturati sunt. perseverant dav. . l de panisereor huic tur

Et quod habunmecum, et non bus, .... runt bae, quia (c) tri

davit de panibus , habent escam : septem spor

duum est jam

tulerunt vii. sportas et dimillere

38. tas plenas. Era. . quod † perseverant 38. plenas. Erant cos je. . . DOS autem, qui manmecum, et non

enim , qui mannolo, ne deti ducaverunt, habent escam : el

ducaverant , CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. sisset inde Jesus, venit secus mare, Galilaeae : et si set inde Jesus venit iterum juxta mare Galileae. adscendens in montem, sedebat ibi. * Et'ascenderunt et ascendens in montem. sedebat ibi. El accesserunt ad eum turbae muliae, habentes secum surdos, cae ad eum turbae multae habentes secum. clodos. caecos, claudos, mancos, debiles, el multos alios mutos : cos. mutos. debiles. et alios multos. et projecerunt et substraverunt eos anle pedes ejus, et curavit? eos ante pedes Jesu. el curavit eos. ita ui turbae eos : ita ut turbae mirarentur, videntes mulos 10 mirarentur. videntes mulos loquentes. debiles sanos. quentes, claudos ambulantes, caecos videntes : el el clodos ambulantes. et caecos videntes. el mamagnificabant Deum Israel.

guificabant Deum, Sdc rahel. Jesus autem convoXVI. Jesus autem, convocatis discipulis suis, di catis discipulis suis. dixit Misereor lurbæ huic quia xit : . Misereor huic turbae. quoniam jam, triduum jam tres dies sunt quod perseveranı mecum et non est quod adhaerent mihi, ei non habent quod edant: habent quod manducent. et dimillere eos jejunos nolo. et dimitiere eos jejunos nolo, ne deliciant in via." ne forte deliciant in via Et dixerunt ei discipuli ejus Dixerunt illi discipuli ; unde ergo nobis papes in unde nobis in deserlo panes tantos. ul salurentur deserlo, ut salurenior Turbae? Ail illis Jesus : Quot Turbae tantae. Et ait illis Jesus. d Quod panes habepanes habetis ? & Responderunt: Septem, el tis. Al illi dixerunt Seplem et paucos pisciculos. Et pisces.Et praecepil turbae? supra terram recunibere. praecepil tur bis discumbere super terram. Et acciEl acceptis septem panibus , el duobus piscibus , piens Jesus seplem panes.et pisces, gratias agens. fregratias agens, fregil, el dedii discipulis, el discipuli git el dedit discipulis suis. discipuli autem. dedeturbis. Et manducaverunt omnes, el salurati sunt. runt lurbis. Et manducaverunt omnes. el saturati Et sustulerunt & quod superavil seplem sportas pani sunt. El sustulerunt reliquias fragmentorum seplem bus plenas. Et qui manducaverunt,

sporias plenas. Erant autem qui manducaverant VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 accesserunt ad eum turbae, habentes secum caecos, $ in deserto panes tantos claudos, debiles, mutos, et alios multos, etc., ul in Vulgula.

6 Ul Vulg. : eos omnes

? discumberein terram. Et accepit Jesus panes, et pisces, 3 Misereor lurbae, quia triduum est jain quod perseve et gratias egil, el dedit, etc., u in Vulg. verant mecum

8 quod superavit de, etc., u in Vulg. usque Magedan. * Dicunt ei

BLANCHINI NOTÆ. a Epithelorum istorum ordo non solum lurbatus Corbeiensi. Non enim septeni panes, sed quinque est in postris mss. Lalinis, sed etiam in pluribus tantum cum duobus piscibus memorantur in Evanexemplaribus Græcis, ac in versione Anglo-Saxo gelio. nica.

c d in Sdrahel abrasa a correctore. b Exalio miraculo, cujus meminerunt omnes Evan quod pro quol vitio exscriptoris. gelistæ, bic numerus piscium est definitus in ms.

(a) lia el cod. Cant. útró. (6) Addit omnes, ut cod. Cant. TEOSTUS. (c) Ita et textus Græcus, yon viués 2 spsis siol xai. — (d) Ita el Grecus , óvOTTEGETY.

b duos

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. III. milia hoporum non poqualluor mi

Generatio mala, minum, extestis nosse ? lia hominum,

el adultera tra pueros, et Generatio maextra puieros, et

quaerit signum : 39. mulieres. Et, la signum quaemulieres.

et signum dimissa lurrit: et signum 39. Et dimissa tur

non dabilus ba, ascendit non davisur ba , ascendit in

ei, nisi signum in naviculam : ei , nisi signum navicula : et ve

Jonae Prophetae. et venit in fiJona Prophenil in finibus

Et relictis illis, nibus Magedam. tae. El relictis terræ Magedan.

5. abiit : El com ve5. illis , abiit: Et cum

CAPUT XVI. nisset trans frelum ; CAPUT XVI. venissel trans 1. Et accesserunt

obliti sunt di1. Et accesfrelum ; obliti

ad eum Pharisaei, scipuli ejus paserunt ad eum sunt discipulet Sadducæi iem

nes accipere. (6) Farisaei et Sadli ejus panes ptantes: el ro

6. Jesus autem ducaei tempaccipere. (b) gaverunt eum ,

dixit illis. tantes : el roga6. Jesuis autem dixit ut signum de cae

Aliendite vobis verunt eum, illis : Adtendi

lo ostenderet illis.

a fermento ul signum de le vobis a fer

2. Ad ille respondens, Pharisaeorum, caelo illis ostenmenio Phariait illis : Cum

et Sadducaeorum. (c) deret. saeorum. (c)

sero lactum est,

7. Tunc cogi2. Ad ipse respon7. Tunc * cogitabant dicilis : Serenin,

tabant inier dens, ait : Cum intra se dicen

rubicundum est

se dicentes: sero factum tes : Quia panes enim cum nubibus

Quia panes est, dicitis : Serenon accepi3. caelum. Et ma

non accepimus. num erit, rumus. ne dicitis; Ho

8. Quibus cogibicundum est 8. Quibus cogitandie tempestas,

lantibus, dixit enim cum nu tibus , dixit illis rubicundum

Jesus : Quid bibus caelum. Jesus : Quid cogiest enim

cogitatis inter 3. Et mane : llo. tatis intra vos cum tristitia

vos modicae die tempestas modicae fidei, 4. colum.

fidei, quia erit, quia ruquia panes non

pocritae, * (a) Hybicundum est 9. habelis? Nonfaciem

9. bctis ? Nondum 4. caelum. Facidum intelle caeli 11ostis

intellegilis, em quidem

n..que me-
aestionare : signa

neque meministis
caeli nostis
minis... quin-
autem lemporum

de quinque aestimare: sigque panum, non potestis

panibus, et na autem temel quinque cognoscere ?

quinque milibus CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. erant sere qualtuor millia , exceptis prieris et quattuor millia virorum exceptis mulieribus et parvomulieribus. Et, dimissis turbis, ascendit in na lis. Et dimissa turba ascendit in naviculam et venit in viculam : et venit in fines Magedan. Et accesserunt finibus Magedan. Et accedentes ad eum Pharisaei et ad eum Pharis:ei et S:ddic:ei lentantes : elinlerro Sadducaci. Iemtantes rogaverunt eum ul signum de gaverunt eum dicentes, ` ut ostenderel eis signum calo ostenderet illis, de coelo. Jesus autem respondens, ail illis : Cum At ille respondens ait illis. Facio vespere. dicitis sero facium fuerit, dicilis : Serenum erit, rubicun Serenum erii. rubicundum est enim cælum. El madum enim ' est coelum. Mane autem : Tempestas, ne hodie tempestas, rutilat enim triste corlum. (a) rubicundum est cum tristitia coelum. Hypocritae fa Ypocrilae faciem ergo caeli dijudicare nosijs. signa ciem quidem coeli scitis discernere : signa aulem allem temporum non potestis, temporum non potestis scire? Generatio mala si Generalió mala. et adultera. signum quaerit et sigorum % desiderat : el signum non dabiur ei, nisi gnum non dabitur a eis. nisi signum Jonae Propliesignum Jonae. Et relictis illis , abiit in regionem lae. Et reliciis illis abiit. El cum venissent discipuli quae trans erat, el obliti sunt discipuli ejuis panes 10l ejus trans frelum obliti sunt paves accipere. (b) lere secum. El dixit ad eos: Videle, et cavelc a fer Jesus autem 4 dixit illis. Videre el cavele vos a ser. mento Pharisaeorum , et Sadducaeorum. ? Al illi monio Pharisaeorum et Sadducaeorum. Illi autem cogitabant intra se dicentes : Ideo hoc dicit, quia cogitabant intra se dicentes. Quia panes non accepipanes non altulimus. ' Quo cognito Jesus, dixii ad mis. Sciens aulem Jesus dixit. Quid cogitatis inter illos: Quid cogitatis intra vos modicae fidei, quia vos modicae fidei quia panes non accepistis. Nondum panes non habetis ? Nondum intelligilis, neque intellegitis neque recordamini quinque panes in quinin mente habelis de quinque pavibus, et quinque que

panes non ha

3

9

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

1 unt signum de coelo illis ostenderet. At ille

ejus panes accipere. Jesus autem dixit illis : Allendite ro. cum nubibus coelum. Et mane

bis 3 ergo coeli nostis aestimare

7 Tunc illi cogitabant inter se, elc., ut in Vulg. • polestis : Generatio

8 Quibus cogitantibus dixit : Quid cogitatis inter vos 5 quaerit

9 meministis quinque panuu, quinque, elc., u in Vulg. 8 El cum venissent trans fretum; obliti sunt discipuli usque Sadducaeorum.

BLANCHINI NOTÆ,

a Is in eis abrasa est.

(a) Additur Hypocritæ, etiam in textu Græco útorpetui. — (6) Ita el textus Græcus ó dè Incoūs. - (c) Ita et Cani. Lal et Gre zote.

Jesus in par

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. milium homi14. Ad illi dixerunt : (e) hominum, et

Johannem num , cl quod Johannem Bapquod coplinos

Baptistam ; cophinos sumptistam ; alii ani

10. sumpsistis? ne alii autem 10. sistis? neque lem Helian, alii que (a) seplem

vero Jeremian, septem panum, vero Jeremipanes i, ei

aut unum ex et ull. milia hoan, aut unum qualtuor milia

prophetis. minum, et ex prophetis. hominum, et

15. Dicit illis quod sportas 15. Dicit illis : Vos au quod sportas

Jesus : Vos au11. sumsistis? Qua lem quein me

11. sumpsistis?

Tem quem me re non intel16. dicilis esse ? Res Quare

dicitis esse ? legitis , quia non pondens Simon non intellegitis,

16. Respondens de pane (6) dixi * : Petrus dixit :

quia non de

Simon Petrus
Adiendile a fer
Tu es Christus, Filius pane (b) dixit :

dixit : Tu es
mento Phari-
Dei vivi.
Attendite a fer.

Christus, Filius saeorum , et Sad. 17. Respondens mento Phari

Dei vivi. ducaeorum? Jesus, dixit illi: saeorum, et

17. Respondens 12. Tunc intelleBeatus es Simon Sadducaeorum ?

autem xerunt, quia Bar-Jona : quia 12. Tunc

Jesus, dixit non (c) dixit ilcaro et sailintellexerunt,

ei : Beatus es lis ut abstine. guis non requia non (c) disit

Simon Bar-Jona : rent f .... velavit tibi , a fermento, sed

quia caro et mento , sed sed Paler med

a doctrina Pha •

sanguis non revea doctrina Plaus, qui est in caclis. risaeorum,

labit tibi, sed risaeorum, 18. Ego enim tibi

allendere sibi.

Pater meus, qui adtenderent dico, quoniam

13. Venit autem

in caelis est. sibi. tu es Petrus, ct

18. Et ego dico 13. Venit autem super hanc re

lein Caesareae

libi, quia lu es Jesus in partem tram aedili

Philippi, et

Pelrus, et super Caesareae cabo Ecclesi

interrogabat

hanc petram aediPbilippi, et inam meam, et

discipulus suos,

licabo Ecclesiam lerrogabat portae infer

dicens :

meam, el portae discipulos suni non vincent

Quem (d) mei

inferi non praevaos, dicens : Quem (d) 19. eam. Et dabo

homines dicunt

19. lebunt ei. El mehomines tibi clares regesse, Filium

libi dabo clavem dicunt esse, Fini caelorum.

14. hominis ? Ad regni caelorum. lium hominis ? Et quodcon

illi dixerunt : (e)

Et quaecumque
CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXTANUS, millia hominum , quot cophinos sustulistis? el sep milia hominum et c quod cophinos sustulistis. neque leiul pane, in quattuor millia hominum, el quot (a) seplem panes † in quattuor milia hominum. sportas tuleritis? Quomodo non intelligilis, quia et d quod sportas sumsislis. Quomodo ergo non 101 de pane dixi vobis : Cavele a fermento Pha intellegitis quia non de panibus dixi vobis. Civele a risaeorum, el Sadducaeorum ? 'Tunc intellexerunt, fermento Pharisaeorum et Sadducaeorum. Tunc intelquia non dixit illis ul abstinerent a fermento Pha lexerunt quia non (c) dixit. + cavendum : fermenilo risaeorum, el Sadducaeorum, sed a doctrina illo panis sed a doctrina Pharisaeorum et Sadducaeorum. run. ! Et cum venisset Jesus in regionem Cae Cum venissel autem Jesus in partes Caesareae sarcae Philippi, interrogabat discipulos suos , Philippi. e interrogabit discipulos suos dicens. Quem dicens ::c Quiem me dicunt homines , (d) me 4 dicunt homines esse Filium hominis. Al illi Filium hominis ? Al illi' responderunt dicentes : dixerunt. quidam Johannem Baptistam alii autem Johannem Baptistam ; alii autem Heliam, alii vero Elian, alii vero Hieremium aut unum ex prophetis. Hieremiam, aut unum ex prophetis. * Aulle ait illis: Dicit eis Jesus. Vos autem quem me dicitis esse. Vos vero quem mc esse dicitis? Respondens Simon Respondens aulem Simon Petrus dixit Tui es ChuisPetrus dixit ad eum : Tu es Christus, Filius Dei tus Filius Dei vivi. Et responder Jesus disil ei. vivi. El respondens Jesus, dixit ad eumn : Beatus es Be:xus cs Simon Bariona quia caro el sanguis non Simon Bar-jona : non enim caro et sanguis revela rebelavit tibi. sed Pater meus qui in caelis est. Et vil tibi, sed Pater meus, qui est in coelis. Et ego eyoʻtibi dico. quia lu es l'etrus. et super hanc. petibi dicam, quia lu es Petrus el a super islam pelsam tram. ae.lilicabo Ecclesiam nieam. el portae inferni aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferorum non non praevalebunt adversus eam. El libi dabo claves vincent eam. Tibi dabo claves regni coclorum. Et regni caelorum. Et quaecumque quaequom

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. · Sadducaeorum attenderent sibi. Venit auteni... par 3 dixerunt Johannem les... el interrogabat

u in Vulg. usque, Et ego ? Quem me dicuot homines esse Filium hominis? b

8 dico, lu es, elc., ul in Vulg. usque, et quaecumqna

BLANCHINI NOTÆ. & Hoc modo scriptum erat in exemplaribus Lalinis lum ab llieronymo conlexlum Latina Translationis. quorum usuram habuit S. Cyprianus. Consule novam Nec immerito legit pronomen me, quia ersiai in Grieeditionem Operum ejusdem Martyris.

cis fontibus, tivo ue dépousev, id est, Quem me dicuni. b Eadem occurrit lectio apud Hilarium, Leonem ¢ Quod pro quoi vitio exscriptoris. Magnum et alios, qui antiquae Vulgatæ exemplaribus d Quod pro quol. ulebantur, Sed et apud Augustinum lib. i de Con Interrogabil, pro interrogavit. sensu Evangelistarum , etsi illic secutus sil castiga f Rebelavil, pro revelavil.

(a) Ita el textus Græcus Tous ÉRTÈ Öptovs.-(b) Post dixi. deest vobis, etiam et in cod. Canl.---(c)Ita et lexlus Græcus, eits. (d) Addit me etiam 'textus Griecus, pé.--(e) Ante Johannem, dcest alii in cod. quoque Cani.

esse

« PoprzedniaDalej »