Obrazy na stronie
PDF
ePub

su

.

[ocr errors]

ra

et fral.

[ocr errors]
[ocr errors]

in eo.

[ocr errors]

57.

in patr

[ocr errors]

niens in pa-,

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. pi

sces in vasis

ita ut mirarensuis, malos

lur, et dicerent: te

mi-
Unde huic sa-

autem miserunt foris. Unde huic sa
49. serunt. Sic crit
pientiam, et vir
49. Sic erit in

pientia haec, in consum55. lutem? nne consummatione

et virtutes ? malione bic est filius Josaeculi : exibunt

55. Nonne hic est saecu sepb fabri? Nonangeli, et se

filius Josephi an

maler ejus
parabunt ma-

sabri ? Nonne
dicitur Maria ;
los de medio

mater ejus
los
dio
s ejus 50. justorum, et

dicitur Maria; 50. justorum, et Jacobus, et Jomittent eos in

et fratres ejus mittent eos seph, et Simon, caminum ignis :

Jacobus, et Jo.camino ign 56. et Judas ? et soro ibi erit fletus,

seph, et Simon, ibi . ... fletus, res ejus non

et stri ... dentium 56. et Judas ? et et stri ne omnes 51. Intellexistis

sorores ejus tium, et dixit.

haec omnia ?

nonne omnes apul 51. Intellexistis

Dicunt ei : Uli

57. nos sunt? Un. haec omnia?

que, (a) Domine +.

de ergo huic Dic ... ei : Utique (a)

52. Et ait illis :

omnia ista? El 52. Do † illis :

Ideo omois

scandalizabantur Ideo omnis scr

scriba doclus a doctus.

in regno cae

Jesus autem orum,

lorum, siinilis

dixit eis : Non similis est ho

est homini pa

est propheta mini patrisa

trifamilias,

sine honore, milias. qui p. et in qui profert de

nisi in patria feret de ten58. Ideo non fecit thensauro suo

sua, et in dosauro suo noibi virtutes nova et vetera.

58. mo sua. Et va et vetera.

as, prop-
53. Et factum est,

ideo non fecit 53. Et factum est,

ter in
..edu-
cum consum-

ibi virtutes mul-
cum consum-
lilale orum.
masset Jesus

tas, propter incremasset Jesus pa

CAPUT XIV.
parabolas

dulitatem illorum. rab as istas,

istas, transiit tra iit inde. 1. In illo te. po 54. inde. Et ve

CAPUT XIIII. 54. Et ve re au He

1. In illo tempore rodes

ar-
triam suam

audiit Herodes
m
docebat eos

letrarcha famam
in synagogis eorum,

Jesu : et ait pue-
CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANCS. in vasa, malos , autem foras miserunt. Sic ? erit

in vasis suis malos autem foris projecerunt. Sic in consummatione saeculi : exibunt angeli , et erit in consummationem saeculi. exibunt angeli. separabunt malos de medio justorum, et mittent et separabunt malos de medio justorum et miteos in caminum ignis : ibi erit flelus , et stridor

lent eos in caminum ignis. ibi erit fletus et stridentium. Intellexistis haec omnia ? Dicunt ei: * In dor dentium. Ait illis Jesus Intellexislis haec omlelleximus. Et ait ad illos : Ideo omnis scriba nia Dicunt ei Ulique Domine. At ille ait eis Propdoclus in regno coelorum, similis est homini patrifa terea omnis scriba a e coclus. in regno caelorum. similias, qui profert de thesauro suo nova el vetera. milis est homini palrifamilias. qui profert de thenEt factum est, quiim finisset Jesus parabolas islas, Sauro suo. nova et vetera. El facium est. cum con• transivil inde. Et cum venissel in patriam suam, summasset Jesus parabolas islas. transiit inde. El vedocebat eos in synagogis eorum , ila ut mira niens in patriam suam docebat eos in synagogis eorentur, et dicereni : Unde huic ista sapientia ?, rum.ita ui mirarentur.et dicerent Unde huic sapientia et virtutes ? Nonne hic est 8 fabri filius? Nonné haec et virtules. Nonne bic est fabri filius. Nonne mater illius Maria dicitur; et fratres ejus Ja mater ejus dicitur Maria. et fratres ejus Jacobus et cobus, et Joseph, et Simon, et Judas ? cl sorores Joseph et Simon et Judas. et sorores ejus. nonne illius omnes nobiscum sunt? Unde ergo huic 10 isla omnes aput b nos sunt. Unde ergo huic omnia isla. sapientia? Et scandalizabantur in eo. Jesus autem Et scandalizabantur in eo. Jesus aulem dixit cis. dixit eis : Non est prophela sinc honore, nisi "' in sua Non est propheta sine honore nisi in patria sual. El civilale, et in donio sua. El non fecit ibi virtutes ideo non ibi fecit virtutes multas propter incredulilaamplius, propter incredulitalenı illorum.

tem illorum. In illo tempore audivit Herodes tetrarXIII. In illo tempore audivit Herodes letrarcha 19

cha. famam Jesu. et ait pueris suis. c Nynquid hic de opinione Jesu : et dixit pueris suis : Hic est Jo

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 autem in

sapientia haec. ; el segregabunt

8 filius a Joseph fabri?... ejus dicitur Maria ? s oculorum,

o ejus, nonne omnes apud nos sunt? • Utique, Domine. Et ait illis :

10 omnia ista ?... in eam. 8 consummasset

11 in patria sua. Et ideo non fecit... multas 6 transiit inde. Et veniens

19 famam Jesu : et ait ;

BLANCHINI NOTÆ. a scribae, vilio librarii, pro scriba.

y pro u ursurpala. b aput, i pro d.

a Ita S. Ambrosius Expositionis in Lucam libro tertio. (a) Addunt, Donine. Et ita textus Græcus, Kúple. odí.

[ocr errors]

9

7

с

2. pu

[ocr errors]
[ocr errors]

es

.

.

capul Johan

in eo,

[ocr errors]
[ocr errors]

.

m. El

[ocr errors]

it po

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

CODEX VERCELLENSIS,

CODEX VERONENSIS. . Hic 8. illa.

2. ris suis : (a) Num ei dare quodcumest Jo

nila a
tre
quid ; hic est

que postulasset Ba

ta

sua, (e) dixit : Da - mi Johannes Baptista (b) 8. ab eo. Ad illa vi; hi in hoc disco

quem ego decol.

praemonia a maet

la vi t; ipse sur

tre sua, (e) dixit :
nis Baptistae.
rexii a mortuis,

Da + mibi in
es
9. Et contrista-
et ideo virtutes

disco capul Jo-
lus rex Hero.
operantur

hannis Baptistae.
des propter ju-

9. El contristalus
im
ramentum, (0.
3. Herodes enim

est rex Herodes
han-
et propier * si-
tenuit Johannen,

propler juramen-
liga-
mul recuin-
el alligavit eum :

tum, () et pro-
in care
bentes, jussit

el misit (c) in car pler + simul rc-
cerem prop-
dari.

cere + propter le cumbentes, jussit ter llerodia 10. Misit autem el rodiadem uxorem

10. dari. Misit audem uxorem

collavil Jo-
fratris sui (d) Fi-

1em et decollavit
4. fralris su ... Di-
m in car: 4. lippi 4. Dicebat

Johannem in carcebat enim il11. enim illi Johan

11. cere. El adlali Johannis : Non

m est.
nes : Non licet

tum est caput lice. . libi habere

tibi habere eam;

ejus in disco, 5. ea ...t volens

5. Et volens illum

el dalum est illum occide

occidere, ti

puellae : puella re,

muil populum :

aulem delulit pu ja si

quia sicut pro

matri suae.
с
helam

ser.
phetam eum ha-

12. El accesserunt h nt eum. 12. discipuli ei

bebaut.

discipuli Johan6. Di

na
et tulerunt cor-
6. Die aulem na-

nis et tulerunt
ta
pus, el sepelie-
talis Herodis

corpus, et seS runt illum : salta vit filia

pelierunt illud :
11
et venerunt
Herodiadis in

el venerunt,
et renuntia-
medio triclinio,

et renunciaverunt
to
verunt Jesu,
el placuit lle-

Jesu. es 13. Quo audito Jesus, 7. rodi. Unde

13. Quo audito cu secessit inde cum juramento

Jesus, secessit Jass in naviculam, pollicitus est

inde in naviCODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. bannes Baptista ' quem ego ipse decollavi; ipse re est Johannes Baplisia. ipse surrexit a mortuis. et surrexit à mortuis, et ideo viriules operantur ideo virtutes operantur in illo. in eo. • Herodes autem adprehensum Johannem al Herodes enim tenens Johannem alligavit eum et ligavit : et in carcerem misit propter Herodiadem misit in carcerem propler Herodiadem uxorem Phiuxorem fratris sui. Dicebat enim illi Johannes : Non lippi fratris sui. Dicebat enim ei Johannes Non licet licet ibi : babere uxorem fratris tui. Et volens occi libi babere uxorem fratris lui. El volens illum orci. dere illum, limuit populum : quia * quasi prophetam dere. limuil populum. quia sicul prophetam enim hahabebant illum. Sed cum advenisset dies nialalis He bebant, Die autem natalis Herodis. Saltavit filia rodis sallavit Herodiadis lilia in convivio, el placuit Herodiadis in medio triclinjo. el placuil HeHerodi. Propter quod jurejurando promisit daturum rodi. Unde cum juramento pollicitus est ei dare. se illi quidquid postulasset ab eo. Puella autem mo quodcumque postula-sel ab eo. Ad illa praemonila a nita a maire sua, dixit ad eum : Da mibi in disco ca matre sua. (e) dixit Da * mihi in disco capul Johanpui Johannis Baptistie. Et contristalus est rex He nis Baptistae. El contristalus est rex. proper jurarodes propter 6 jusjurandum, el propler eos qui si mentum autem (n. et propter simul discunibentes. mul recumbebant, jussil dari. Ei slatım misit ei de jussit dari. Et millens decollavil Johannem in carcollavil Johannein in carcere. El allatum est in disco cere Et ablatum est capul ejus in disco. el dalum caput ejus, et Jalum est puellae: 'illa autem allulit esi puellæ. puella autem allulit matri sur. El accenatri suae. Et accesserunt discipuli 8 Johannis el lu denies discipuli ejus. lulerunt corpus ejus. el sepeTerunt corpus ejus, el sepelierunt eum : cl venerunt lierunt illud, el venientes nupliaverunt Jesu. el nuntiaverunt Jesu. Quo audilo Jesus,

10 recessit

Audiens aulem Jesus secessit inde ir: navicula, jnde per navem,

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

7. cu

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(a) Addit numquid. Et ila cod. Cant. pošte, ad conciliandum Mattheum cum Luca ix, 9.-(b) Verba, quem ego decollavi, habentur etiam in coil. Cant. ôo é ya interépanou. additamentum e Marco. (c) lia el textus Græcus, ev quduză. (d) Addit Filippi, ul lexius Græcus littou, el codd. Cant. Goth., Syr.et Copi. (e) Ita el cod. Cait. eire, sós. (0) Post juramentum, deest autem, etiam in cod. Cant. ibidem, cum codem additur, propler, ocás, in Vercell., Veron. et Brix. PATROL. XII.

8

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. in locum deserferile eos (a) ad cula, in locum

Jesus : Adferte tum seorsum. 19. me. Et cum desertum seor

eos (a) ad me. El cum audisjussisset lurbam sum. El cum au

19. Ei cum jussissent lurbae, se discumbere dissent lurbae,

set turbam cuti sunt eum supra füenum, secutae sunt eum

discumbere pedibus de civi. acceptis v. papedestres de

supra fenum, talibis. nibus, et duocivitatibus, et

acceptis quinque 14. Et ut vidit Jesus bus piscibu., as

14. villis. El ut

panibus, el duoturbam mulpiciens in caevidil lurbain

bus piscibus, tam, misertus lum benedixit, muliam, misertus

aspiciens in est illis, et cuelf....1, et de est illis, et cu

caelum beravit languidit discipulis ravit languidos

nedixit, et dos eorum. suis panes, diseorum.

fregit, et dedit 15. Vespere autem cipuli autem

15. Vespera autem discipulis suis, facio, accesTurbis. facio, accesse

discipuli auserunt ad eum 20. EL... nducarunt ad eum

tem posuerunt discipuli ejus, verunt omdiscipuli, dicen

20. turbis. El mandicentes : Denes, et salurati tes : Desertus

ducaverunt omsertus locus sunt. Et relilocus est, et

nes, el saturati est, et hora jam quias collegehora jam

sunt. Et relipraeteriit: runl, xii. cophipraeteriit : di

quias collegerunt dimilte lurnos plenos. milte lur

fragmentorum, bam, el eun21. Manducantibas, ut euntes

duodecim cofinos tes in castella um autem fuin castella

21. plenos. Manemant sibi esit numerus emant sibi

ducantium aucas. quinque milia escas.

tem fuit nume16. Jesus autem dixit : virorum, ex

16. Jesus autem

rus v. milia Non habent ceplis pueris dixit : Non ha

virorum, exnecesse ire : et mulieribus. bent necesse ire :

ceptis pueris date illis vos 22. El stalim date illis vos

et mulieribus. manducare. Jesus jussit manducare.

22. Et slatim Jesus Responderunt discipulis (6) Responderunt

jussit discipulos (b) 17. ei : Non habe suis + ascende

17. ei : Non habemus

suos † ascendere mus nisi v. pare in navicunisi quinque pa

in naviculam, nes, et duos pila, el praecedenes, el duos pi

et praecedere (c) + 18. sces. Etail Jesus: Ad re (c) irans fre

18. sces. Et ait

Irans frelum,
CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. in locum deserliim solus. Quod cum audis. in locum desertum seorsum Et cum audissent Inrbae sent turbae, secutae sunt eum ? pedibus a civi. sa a ecutæ sunt eum pedestres de civitatibus. Etesiens talibus suis. 3 Et egressus vidit turbam multam, Jesus. vidit turbam muliam. et misertus est eis. et et miserius est eis, et · sanavit languidos eorum. curavii infirmos eorum. Vespere autem facio. accesCum sero autein factum essel, accesserunt ad eum serunt ad eum discipuli ejus dicentes. Desertus est discipuli ejus, dicentes : Desertus locus est ubi su hic locus, et hora jam praeteriii. demille turbas mus, el hora jam praeteriit : dimilte turbam ut eunles in castella. emant sibi escas. Jesus auistam , ut ennies in vicis emant sibi escas. ' Et tem dixit eis. Non habent necesse ire. dale illis vos ait illis Jesus : Non habent necesse ire · dale illis manducare. Ad illi dixerunt ci. Non habemus hic. vos manducare. * At illi dixerunt : Non habemus , nisi quinqne panes et duos pisces. Et ait illis Jesus. nobiscum nisi quinque panes, et duos pisces. 19 Re Adfeile mini eos buc. El cum jussissel turbam disspondens Jesus ait : Atferle illos huc. Ei !! jussit lur cumbere supra fenum acceplis quinque panibus et bam discumbere super 12 foenum, el acceptis quinque duobus piscibus aspiciens in caelum benedixit. et panibus, el duobus piscibus, 13 respiciens ad coe frangens dedit discipulis panes discipuli autem turlum benedixit eos.el fregit, el dedit discipulis '', dis bis. El manducaverunt omnes, et saturati sunt. Et cipuli autem turbis. Et manducaverunt iiniversi, et susluler unt reliquias fragmentorum duodecim cosalurali sunt. 15 Et siistulerunt quod superfuil, dove phino; plenos. Qui autem manducaverunt erant viri decim copbinos plenos. 16 Et eranı qui manducave quasi quinque milia. exceptis mulieribus. et parvu. runt, hominum quinque millia , exceptis pueris et lis. El slalim jussit discipulos ascendere in navicumulieribus. 17 Tunc jussit discipulis suis ascendere lam el praecedere eum trans frelum. in naviculam, el 18 ire trans frelum,

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. seorsum. El cum

cum jussisset ? pedestres de

12 foenum, acceptis s et cum exisset

13 aspiciens in... benedixit, et * curavit infirmos eorum. Vespere autem facto

panes, 5 est, et

15 Et collegerunt reliquias 6 turbas in castella

16 Manducantium autem fuit numerus quinque millia vi7 Jesus autem dixit illis 8 Qui dixerunt ei

17 Et statim jussit Jesus discipulos suos

18 praecedere 10 Et ait illis Jesus : Afferte eos ad me

BLANCHINI NOTÆ. a A in saecutae, extrita est.

6

1

rorum

9 hic

(u) Post eos, deest huc, etiam in cod. Cant. -(6) Addit suos : et ita Vercell. el textus Græcus , autoũ. - (c) Post praecedere, deest eum , ui in cod. Cant.

go sum.

ad te super

labal super

cula erant,

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. lum, donec iplite timere, erdonec ipse

autem ei Pese dimitteret

dimitteret

trus dixit : turbas. 28. Respondens au turbas.

Domine, si 23. El dimissa turlem Petrus 23. Et dimissa

lu es, juve ba, ascendit in dixit : Domine, si turba, ascendit

me venire monte solus Tu es, jube me

in montem orare. Vespevenire ad le solus orare.

29. aquam. Ad re autem facsuper aquam. Vespere autem

ipse ail : Veni. to solus erat 29. Et ipse ait : Veni. facto solus erat

El descendens 24. ibi. Navicula Et descendens 24. ibi : Navicula

Petrus de naautem in Petrus de niaautem (a) jam +

vicula, ambumedio mari vicula, ambu

in medio mari jactaba labat supra ajactabatur (6)

&quam ut veni(b) a fluctivus : quam ut veniá fluctibus + ?

ret ad Jesum. erat autem ret ad Jesum. eral enim

30. Videns vero illis ventus 34. Videns vero ven illis ventus ad

ventum validum, contrarius. tum validum, 25. versarius.

timuit ; el cum 25. Quarta autem timuit : et cum Quarta

coepissel mergi, vigilia noctis, coepissel merautem vigilia

clamavit dicens : venit ad eos (c) gi, clamavit noclis, venit ad

Domine, salvum Jesus + ambulans dicens : Domine, eos (c) Jesus +

31. me fac. Et 26. supra mari. Vi salvum me fac.

ambulans supra

continuo Jesus dentes (d) aulem + 31. Et continuo

26. mare. Videntes (d) extendens illum supra Jesus extendens autem † illum,

manum,

admare ambumanum, adprelurbati sunt,

praehendit lantem, lurbahendit eum : dicentes : Quia

eum : ii sunt, dicenet ait illi : Modifantasma est.

el ait illi : les : Quia fancae fidei , quare El prae timore

Modicæ fidei, thasmala est. 32. dubiiasti? Et clamaverunt.

quare dubitasti? Et prae timocum ascendis

27. Slalimque Jesus 32. Et cum ascenre clamavesent in navilocutus est il

disset in navi27. runt. Slalimculam, cessalis, dicens : Con

culam, cessaque Jesus locuvit venitus. stantes estote

33. vit ventus. Qui tus est eis, di33. Qui autem in nolite timere,

autem in pavicens : Constannavicula erant,

ego sum. les estole 10veperunt, 28. Respondens

venerunt, CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. donec ! dimilteret ? turbam. Et cum dimisisset donec dimitteret turbas. Et dimissa lurba. asillos, ascendit in montem 3 el oribal solus. Ves cendit in monte solus orare. Vespere autem facto. pere autem facio solus crat ibi. * Navis autem solus erat ibi Navicula autem in medio mari jaceral in medio mari el jactabalur fluctibus : erat tabatur fluctibus erit enim contrarius ventus. enim contrarius illis venlus. Quarta aulem vigi. Quarta alitem vigilia noctis. venit ad eos (c) Jesus + Jia noctis, venit ad eos ambulans super mare. Viden ambulans super mare Videntes (d) autem + eum tes autem illum super mare ambulantem , lurbati discipuli ejus. supra mare ambulantem. expaverunt sunt, dicentes : Quia phanslasma esset, a Non enim

dicentes. Quia phantasma est. Et prae limore exclaintellexerant, sicut nec in panibus. Erat enim cor maverini. Slalin autem locutus est eis Jesus dicens eerum obtusum. Et prie linore è clamant. Confestim Habete fiduciam. ego sum nolite timere. Respondens autem loculus est ad eos, dicens : Constantes es autern ei Petrus dixit Domine. si tu es jube me vetule 8 et nolite timere. El respondens ei Simon Pe nire ad te super aquas. Ipse autem dixit Veni. Et trus dixit : Domine, si tu es, jube me venire ad le descendens Petrus de navi ambulabat super aquam super aquam. ' Et ille dixit : Veni. El 10 descendit ut veniret ad Jesum. Videns autem ventum validum. Petrus de navi, et ambulabat super aquam ut veniret timuit el cum coepisset mergi exclamavit dicens Doad Jesim Videns autem ventuni validum, "l extinnit: mine salvum me fac. Continuo autem Jesus exteilet cum coepissel 12 demergere,clamavit dicens : Do

dens manum adpraeliendit eum et ait illi. Modicae mine, salvum me fac. Et 13 confestim Jesus extendens fidei. quare dubilisti. Et cum ascendisset in navein manum, apprehendit eum : el ait illi : Modicae fidei, cessavit venlus. Qui auteni in navicula erant venequare dubitasli? Et quum ascendisset in 14

navem, runt cessavit ventus. 15 Et hi qui in navi erant,

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 ipse

dixit illi i turbas. El dimissa lurba

At ipse ait 3 solus orare.

10 descendens Petrus de navicula, amb. Navicula autem jam in medio mari jactabatur a flucti

11 timuit bus. Quarta s cum ambulantem supra

13 continuo 6 est

16 naviculam 7 exclamaverunt, statim vero Jesus... els

18 Qui autem in navicula erant, venerunt, et & polite timere, ego sum. Respondens autem Petrus

BLANCHINI NOTÆ. a fluc ex Marci capite sexto, vers. 52, translatum Þ In boc spalio derasæ sunt in codice lilleræ. videlur præsens additamentom.

(a) Addit jam : et ita textus Græcus, žon. – (6) Ita et textus Græcus, ünÒ Tân xuátws. - (c) Additur, Jesus, juxta textum Græcum o 'Ingoūs. --- (d) Ita et cod. Cant. de.

b

19 mergi

US,

que male

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. el adoravegrediantur et adorave

seniorum ?
runt eum , di-
Traditionem

runt eum,
dicen-

non cnim la-
centes : Verc
seniorim ?
les : Vere Filius

vant manus Filius Dei es. non enim laDei es (a)

siias, cum pa. 34. El cum transvant manus lut. 34. El cum

nem manducant, frelassent suas, cum patransfretassent,

3. Ipse autem invenerunt nem manduvenerunt

respondens in terram cant. in terram

3il illis : 35. Gennesar. Et 3. Ipse aulem les35. Genesar. Et

Quare et vos cum cognopondens ait cum cognovis

Transgredimini vissent illum illis : Quare el sent eum viri

mandalum viri loci illivos transgreloci illius,

Dei propter adorabant dimini manadorabant eum.

traditionem eum. Et condalum Dei propEl confestim

vestram ? Nam festim miseter traditiomiserunt in

Deus dixit : l'unt in uninem vestram ? universam

4. flonora paversam regioNam Deus dixit : regionem illam,

Irem (b) tuum , nem illam, el 4. Honora paet oplulerunt

et matrem oplulerunt trem (6) lu

ei omnes male

tuam; el : Qui ei omnes maum *, et ma16. habentes. Et

maledixerit le habentes. trem liiam ; rogabant eum

pairi, vel ma36. Et rogabant el : Quicumul vel fimbriam

Iri, morle eum uç vel fim

vestimenti

morialur. briam vestidicil patri ejus langereit.

5. Vos autem menti ejus tanmorte moEt quicunque

dicitis : Quicum. gerent. Et quirietur. letigerunt,

que dixerit cumque telige5. Vos autem disalvi facti

patri, vel marunt, salvi faccitis : Quicumsunt.

iri corbam, ti sunt. que dixcrit

CAPUT XV. quod est, mupatri, vel ina

1. Tunc accesse

nus quodcum-
CAPUT XV.
tri : munus
runt ad eum

que esl ex 1. Tunc accessc quodcumque

Scribae, el

me, libi proI'mt ad eum ex me, libi proFarisaei ab

6. deril, (c) non boScribae, et Pha6. derit, (c) non ho flierosolymis,

norificavit risaei ab llieromorilicavit

2. dicentes : Quare patrem suum, solyma, dicenpatrem sudiscipuli tui

et matrem : 2. les : Quare disum : el inrilim transgrediuntur

et irricum cipuli lui transfecistis vertraditionein

facitis verbum CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. adoraverunt eum, dicenles : Vere Filius Dei es. Et et adoraverunt eum dicentes. Vere Dei Filius es. El cum quum transfrela-senl. venerul in terram · Genesar. transfrelassenl venerunt in terram Genesaret. Eicum El ul cognoverunt homines loci illius , ador:verunt cognovissent eum viri loci illius. Miserunt in universam eum. Et cunfestim miserunt in omnem confinem, regionem illam.et oblulerunt ei onnes male habentes. ei obtulerunt ci omnes male habentes. El rogabant Et rogabalil eum ut tantum vell a imbriam vestimenti eum ula iplum fimbriam vestimenti ejus lange ejus lingerent Et quicumque tetigerunt salvi facii rent. El quicumque lligerunt, 'salvati sunt. sunt. Tunc accesserunt ad Jesum Scribæ ei Phari

XV. Tunc accesserunt ad eum ab Jerosolymis sæi ab llib crosulymis dicentes. Quare discipuli li Scribae ei Phorisaei, dicentes : Quare discipu i lui transgrediuntur traditionem senjorum. non enim latransgrediuntur traditionem seniorum? non enim la c balil manus cum panem manducant. Ipse autem valil 8 inanus suas, quum paniem manducani. o Alille respndens ait illis. Quare et vos transgredimini respondens ait illis : Quare el vos transgredimiui mandalum Dei. propler traditionem vestram. Deus mudalum Dei propter vestram traditionem? Nam enim praecepit dicens Horora patrem (b) ruum e! Deus dixit : Honora patrem, el mairem; el : Qui matrem tuam. et Qui maledixerit pairi vel matri malediserit patri , vel matri, morte morietur. morte morialur. Vos autem dicitis : 8 Quicumquc maledixerit pa Vos autem dicitis Quicumque dixerit patri vcl matri, vel mauri, reus erit gehennae ignis : quod tri munus quodcumque est ex me iibi proderit. et rion honorilicavit patrem suum, 9 vel matrem suam : non honoritical patrem suum. aut matrem suam, et irrilum fecistis 10 ver

et inrilum fecistis man

7

[blocks in formation]

a la vocula illa fimbriam, post i extrita est littera pusla a correctore derasis cornibus, ut i fieret. cujus vestigium non est.

į labant, pro lavant. i In vocula Hierosolymis, prima vocalis erat, y

(a) Addil lu, elian codex Cant. ov.co(1) Addit uum, etiam textus Græcus coû.--(c) Ante non, deest et, in cuil. quoquc Cant.

« PoprzedniaDalej »