Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

Et ac

[ocr errors]
[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. CAPUT XIII.

CAPUT XIII. 6. lerrae. Sole 1. Eo die(a)exiil +Jesus(b)

1. Eodem die (a)

autem orto et sedebat se6. habebant radi. exiit + Jesus (6)

aestuaverunt 2. cus mare. Et cem, aruerunt. secus mare,

el quia non habecongregatae 7. Alia autem ceci. el sedebat.

bant radicem aruesunt turbae derunt in spi

2. Et congregatae 7. runt. Alia autem ad eum, ila ut nas: el crevesunt ad eum

ceciderunt in spi. in navicula. runt spinae, turbae, ita

nis : et creverunt ascenderet, et suffocaveut in navicu

spinae, et suffocaveet omnes tur8. runt ea. Alia lam ascenderet,

8. runt ea.
bae slabant
vero cecide-
et sederet,

Alia vero
runt in ler-
el omnes tur-

ceciderunt in ter-
3. cutus est ad
ram bonam :
bae stabant

ram bonam : el da. eos mul. et dabant fruc3. in liliore : et

bant fructum, quaeparabo. lum, quaedam locutus est

dam centensimum, cens : centesimum, ad eos multa

aliud sexagensimum Ecce exiit qui aliut LX, aliut

? in parabolis

aliut vero tricenseminat semi9. XXX. Quia hadicens :

9. simum. Qui' habet 4. nare. Et cum bel aures, auEcce exiit se

aures audiendi, seminat, quae10.

minator seminare

audiat. dam cecide cedentes dissemen suum.

10. Et accerunt secus cipuli ejus di4. El cum semi.

denles disviam , el venexerunt ei : Qua

nat, quaedam

cipuli ejus dixerunt volucr. re in paraboceciderunt se

runt ei : Quare et comede

: . loqueris
cus viam, et

in parabolis lo-
runt ea.
ad eos ?
venerunt volu-

queris ad eos ?
11. Ad ipse respon-
cres caeli, el

11. Ad ipse respon-
dens ait illis :
comederunt ea.

dens ait illis :
Quia vobis da

5. Quaedam autem Quia vobis datum
tum est nos-
ceciderunt in

est nosse misteria
se mysterium
petrosa loca,

regni : illis autem
regni : illis au-
ubi non habe-

non est datum.
lem non est

bant terram

12. Qui enim
12. datum. Qui enim
multam; et con-

habet, dabitur
habet, davitur
tinuo exhorta

ei, et abundabit :
ei, et abunda.
sunt, quia non

qui autem non
vit : qui autem
babebant

habet, el quod
non habet,et quod habet au- altitudinem

habet CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. XII. In illa die ' egressus est Jesus, et sedebat In illo aulem die exiens Jesus de domo. sedehat juxta mare. El congregatae sunt ad eum lurbæ mul secus mare. El convenerunt ad eum turbae muliae. iae, ila ul ascenderei in wavem et ibi sederet, et ita ut naviculam ascenderet sedere et omnis turba omnis turba in littore stabat : el loquutus est ad eos stabat in litore. et locutus est eis multa in parabolis mulla in parabolis, dicens : Exiit : seminiilor semi dicens. Ecce exiit qui seminat seminare. Ei dumi senire seinen suum. El dum seminal, quaedam cecide minat. quaedam c « aeciderunt secus viam. el venerunt secus viam, et venerunt volucres coeli, el co runl volucres el comederunt ea. Alia autem c a aerimederunt ea. * Alia yero ceciderunt super pelrosa derunt in petrosa. ubi non habebat terram mullam et loca ubi non erat copiosa lerra ; et confeslim continuo exorla simt quia non habebant altitudinem nata sunt. Orlo aulem sole aestuantes aruerunt lerrae. Sole aulem orlo. estuaverunt. et quia non eo quod non haberent radicem. Alia aulem ce habebant radicem aruerunt. Alia autem ceciderunt ciderunt in spinis : el ascenderunt spinæ, et in spinis. el ascenderunt spinae el suffocaverunt ea. suffocaverunt illa. Alia autem ceciderunt in terram Alia vero c b eciderunt in terrain bonam. et dabant bonam : et 1 ederunt fructum, aliud centesimum, fructum. aliud centesimum. aliud sexagesimum. aliud sexagesimum, aliud vero tricesimum. Qui ba aliud tricesimum. Qui habet aures audiendi audial c bet aures, audial. El accedentes discipuli dixerunt Et accedentes discipuli ejus diserunt ei. Quare in paei : Quare in parabolis loqueris ad eos ? 19 Quibus rabolis loqueris eis. Ad ille respondens ail illis. respondens ail : Quoniam vobis daluin est ii scire Quia vobis datum est nosse mysterium regni caeloarcana Dei : illis autem non est dalum. Qui enim ba rum. illis autem non est dalum. Qui enim habet bet, dabitur illi, et abundabit : qui autem non habet, dabitur ei. et abundabit. qui autem non habet. et

8

[ocr errors]

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. exiit... secas

1 dabant fructum, quaedam ita ut in naviculam ascenderet et sederet...

et . qui seminat seminare. Et

9 audiendi , audiet. Quaedam autem ceciderunt in loca petrosa, ubi

10 At ipse respondens ait illis : Quia • continuo exorta, etc., ut Vulgala.

nosse mysterium regni : iHis & creverunt

BLANCHINI NOTÆ. a in caeciderunt, extrita, uti et infra.

dem ibi litteras fuisse, sed deletxe penitus sunt. nec b a extrita.

vestigium ullum superest. ¢ Locus isle est vacuus in codice, et videtur qui(a) lia et cod. Cant. 'EE72@rv. - (6) Deest de domo etiam in cod. Gant,

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. feretur ab eo. audierunt. auferetur ab eo.

et justi cupierunt videre 13. Ideo in paravo 18. Vos ergo audi 13. Ideo non in pa

quae vidistis, et non lis loquor illis : Le parabolam

rabolis loquor illis : (a) viderunt; et audire quae ul videnles seminantis.

ut videnies non vi vos audistis, et non videant, 19. Omnis qui au

deant, et audientes non audierunt. et audientes dit verbum audiant, et non in

18. Vos ergo aunon audiant. regni, et non

lellegant : nc quando dite parabolam 14. Et lunc inple intellegit, ve

14.convertantur. Etlunct 19. seminantis. Omtur prophenit malus, et

in illis sermo Prophe nis qui audit a Eseiae dicen rapit quod se

lae dicentis :(6) Vade verbum regni, lis :(6) Vade dic pominatum est

et dic populo huic † ; et non intellegit, pulo huic † ; aure in corde illi

aure audielis, et non venit malus, et audietis, et non us : hic est qui

intellegelis : ct viden rapit quod semi15. intellegetis. Insecus viam

tes videbitis, el non natum est in crassa cor seminalus

15. videbitis. Ingrassa corde illius : hic populi hujus, 20. est. Qui autem lum est euiin cor

est qui secus aures, et ocusupra petra

populi hujus, et au viam seminatus est. los eorum seminalus

ribus suis graviter au 20. Qui autem sugrava : ne quanest, hic est, qui dierunt, et oculos

pra pelrosa lodo convertanverbum au

suos gravaberunt : ne ca seminatus tur, et sanem dit, et conti

quando oculis videant, est, hic est, qui 16. eos. Vestri nuo cum gau

et auribus audiant , verbum audit, et aulein beali 0dio accipit il

el corde intellegant, continuo cum gaudio culi qui vident, 21. lum : sed non

el convertantur, et accipit illud : et aures quae habet in se ra

sanem eos. Incrassalum 21. sed non habet audiunt. dicem, sed est est enim cor populi

in se radicem , 17. Amen dico vo temporalis.

hujus , et aures eorum sed est temporabis, quod mulFacia autem tri

obstrue, et oculos eo Jis. Facta autem li prophetae

bulatione (c) vel + rum grava : ne quando tribulatione (c). et justi cupiepersecutioné

convertantur, et sanem vel + persecutiorunt videre propter ver

illos dicit Dominus. ne propter verquae videlis, bum, continuo

16. Vestriautem beati ocu- bum, continuo el non audiescandalizatur.

li qui vident, et aures scandalizantur. runt; el au22. Qui autem in quae audiunt.

22. Qui autem in dire quae auspinis semina

17. Amen dico vo spinis seminatus est, ditis , et non lur, hic est, qui

bis, quod multi prophetae hic est, qui CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. et quod habet auserelur ab eo. Propter hoc in pa. quod habet auferetur ab eo. Propterea in parabolis rabolis loquor illis : ut videntes non videant, et au loquor eis. quia videntes non vident et audientes non dientes non audiant, neque intelligant. Et tunc audiunt neque intellegunt. Et adimple a relur in eis implebitur in illis prophetia Esaiae dicentis : Vade prophelia Esaire dicentis auditu audietis. et non inet dic populo huic; 3 aure audielis, et non intelligelis: tellegetis. el videntes videbitis. et non videbilis. Inet videnies non videbilis. Incrassalum est enim crassatum est enim cor populi hujus. ct auribus cor populi hujus, et auribus graviter audierunt , graviter audierunt. el oculos suos cluserunt.neguanet oculos suos cluserunt : nequando oculis videant , do oculis videant et auribus audiant. et corde intelel auribus audiant , el corde intelligant, et conver legant. et convertantur. et sanem eos. Vestri autem lantur, el sanem eos. Vestri autem beati oculi 6 qui beali oculi quia vident. el aures vestrae quia audiunt. vident, el aures vestrae quae audiunt. Amen dico Amen dico vobis. quia multi prophetæ el justi. cuvobis , quia multi prophetae et justi cupierunt pierunt videre quae vos videlis. et non viderunt el

videtis, et non viderunt; et audire audire quae vos auditis. et non audierunt. Vos ergo. quae auditis, et non audierunt. Vos ergo audite pa audile parabolam seminantis. Omnis qui audit verrabolam seminantis. Omnis qui audit verbum regni, buin regni. el non intellegil. venit malus. el rapit el non intelligit, venit malus, et rapit quod semina quod seminalum est in corde ejus. hic est qui secus lum est in corde ejus : hic est qui secus viam semi viam seminatus est. Qui autem supra petrosa semi. nalus est. Qui autem super peirosa seminalus est, natus est. bic est qui verbum b meum audit el conhic est, qui verbum audit, ei continuo cum gaudio tinuo cum gaudio accipit illud. non habet autem in

accepit illud : non habet in se radicem, sed est tem se radicem sed est temporalis. Cum autem facta fueporalis. Facia autem tribulatione et persequutione rit tribulatio (c) vel † persecutio propler verbum propter verbum , continuo scandalizatur. Qui autem continuo scandalizatur. Qui autem in spinis est semiio est seminalus in spinis, hic est, qui

nalus hic est qui VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 Idcirco in

quia vident, et aures quae * audiant, et non intellegant; nequando convertantur. vos videtis, el audire Et tunc

8 andistis, 3 auditu audietis

' accipit illud : sed non * videbitis, et non aspicietis. Ingrassalum est cor

10 in spinis seminatur audierunt; ne quando

BLANCHINI NOTÆ. a Duæ illæ lilleræ re, in adimpleretur, litæ sunt a b Particula illa, meum, extrila est. librario lineola transversa.

(α) Ita et cod. cant. ένα βλέποντες μη βλέπωσι, και ακούοντες μη κούωσι, και μη ασυνώσι, μή ποτε επισρέψωσι ral tóte T'Inpwonoetae: cui concinit el Vercell. (b) Addit vade el dic populo huic; eliam cod. Canit. nopevOnte xul eind' tñ ham TOÚTQ) , ex Esaja. -- (c) Ila et lexlus Græcus ň.

1

[ocr errors]

videre quae

7

9

6

7

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. verbum aucrevisset herverbum audit,

semina vil zizadit, et solliciba, et fructum el per sollicitudi

nia in trititudine saecufecisset, lunc nem saeculi hu

cum, et abiit. li, et voluntaapparuit (b) zizajus, et volup

26. Sed cum creles divitiarum, 27. nia. Acceslates divi

visset herba, suffocal verserunt autem tiarum, suffo

et fructum fevum, et infrucservi patris cant verbum, et

cisset, tunc tuosus fit. familias, el disine fructu esti

apparuerunt (b) zizania. 23. Qui vero in ter xerunt ei : Domine, citur.

27. Accesserunt ram bonam nonne bonum

23. Qui vero in ter autem servi seminalus semen semiram bonam se

patris familias, et est, hic est, qui nasti in agro minalus est, hic

dixerunt ei : audit verbum, tuo? Unde eresi, qui audit

Domine, nonne et intellegit, (a) go habet zizaverbum, et in

bonum semen tunc † fruclum 28. nia ? Et ait illis : tellegit, (a)

seminasti in agro adferet, et saInimicus hotunc | fructum

tuo ? Unde ercit aliut quimo fecit hoc. (c) adferet, et

go babet zizadem C. et aliut Dicunt a et serfacit alium

28. nia ? Et ait il. sexagesimum, vi † , Vis, imus, quidem centen

lis : Inimicus aliut XXX et colligimus simum , aliut

homo hoc fecit. (c) 24. Aliam paravo29. ea ? Dixit eis : sexagesimum,

Dicunt ei servi ti
Jam proposuit
Non : ne forte
aliud vero tri-

Vis, imus, et
illis , dicens :
colligenles
censimum. Qui

colligimus ea ? Simile est regzizania, erahabet aures

29. Ad ait illis : num caelodicetis (d) simul audiat.

Nolite : ne forte rum homiet + triticum.

24. Aliam parabolam colligentes zizani, qui semi30. Sed sinite utra proposuit illis,

nia, eradicelis (d) navit bonum que crescere

dicens : Simile

simul et f tri. semen in ausque ad mes

est regnum cae

30. licum. Sed sinite 25. gro suo. Cum sem, et in lem

lorum homini,

ulraque crescere autem dormipore messis qui seminavit

usque

ad messem, sent homidicam messo

bonum semen

et in tempore nis, venit iniribus : Colligi

in agro suo.

messis dicam micus ejus, te primum

25. Cum autem

messoribus : Colet supersemizizania, et col

dormirent homi

ligite primum navit zizania ligale ea fasci

nes ejus, ve

zizania, el alligate in triticum , culos ad comnit inimicus

ea fasciculis ad 26. et abiit. Sed cum burendum ,

ejus, et super

comburendum, CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. verbum audit, et solicitudo saeculi ? istius, et fallacia verbum audit et sollicitudo saeculi hujus et falladivitiarum, o suffocat verbum, et sine fruclu efficitur. cia divitiarum suffocat verbum. et sine fruclu a m Qui vero in terram bonam seminalus esi, hic est , qui efficitur. Qui vero in lerram bonam seminalus audit verbum, et intelligit, et fructum affert, el facit est. hic est qui audit verbum et intellegit. et frualiud quidem centesimum, aliud : aulem sexagesi clum affert. et facil. aliud centesimum. aliud autem mum, porro aliud vero tricesimum. Aliam para sexagesimum. aliud tricensimum. Aliam parabolam bolam proposuit illis, dicens : Simile factum est proposuit eis dicens Simile est regnum caelorum. regnum coelorum homini, qui seminavit bonuin se homini qui semina b bit bonum semen in agro suo. men in agro suo. Quum autem dormireni bomines, Cum autem dormirent homines venit inimicus ejus venit inimicus ejus, et superseminavit zizania * in et superseminavit zizania in medio iri c llici. et medio tritici, et abiil.* Quum autem crevisset herba, abiit. Cum autem crevissel herba. et fruclum feciset fructum fecissel, tunc apparuerunt el zizania. Ac sel. tunc apparuerunt et zizanja. Accedentes autem cedenles autem servi 6 pairisfamilias, dixerunt ei : servi patris familias. dixerunt ei, Domine nonne boDoinine, nonne bonum semen seminasti in agro luo? num semen seminasti in agro luo. Unde ergo habet Unde ergo habet zizania ? Et ait illis : Inimicus ho zizania. Ad ille dixit eis. inimicus homo hoc fecit. mo hoc lecit. ' Servi autem dixerunt ei, Vis, imus, et Servi autem dixerunt ei Vis ergo euntes colligimus colligimus ea ? Et ait : Non : ne forte colligentes zi ea. At ille ait eis Non. ne forte colligentes zizania zania, eradicetis simul & cum eis et lriticum. Sinile eradicetis (d) simul el † tri d llicum. Sinile utraque ut raque crescere usque ad messem , et in tempore crescere. usque ad messem. et in lenipore messis dimessis dicam messoribus : Colligite primum zizania, cam messoribus Colligile primum zizania et alligate et alligale ea in fasciculos ad comburendum , fasciculos. ad comburendum ea.

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 saeculi et voluptas divitiarum

6 patris familiae, et o suffocant

7 Dicunt ei servi, Vis, 3 aliud sexagesimum, aliud

8 simul et triticum. Sed sinite so jo triticum

ea fasciculos 5 Sed cum crevisset

BLANCHINI NOTÆ.

9

a mn in fruclum, derasa est a correctore. b Seminabit, pro seminavit.

c Una ex duabus extrita est a correctore.
d Et hic quoque una ex duabus t extrita est.

(a) lla et cod. Cant. róte. (b) Aule zizania deest el, ut in cod. Cant. - (c) Ita et cod. Cant. Néyouot auto oi qoj... - (d) Ita et cod. Cant. ápas xesi.

[ocr errors]
[ocr errors]

era :

tanta,

33.

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. trilicum au.

34. Ha
nia triticum autem

locutus est tem congre

tus est
congregate in

Jesus in para-
gale in horre-
Jesus in para volis
horreum meum.

bolis ad iurbas : 31. um meum, Ali

paravolis non lo 31. Aliam parabolam (a) el sive paraam parabolam (a) quebatur eis :

loculus est +

bolis non lolocutus est + 35. ut adimplereillis dicens :

quebatur eis : eis dicens : Situr . . uod dicSimile est

35. ut impleretur mile est reg

per
regnuin caelo

quod dictum num caelorum

Pro
etam
rum grano

erat per Pro-
grano sinapis,
dicentem : Ape-
sinapis, quod

phetam diquod .... piriam in paraaccipiens homo

centem : Apeens homo se. bolis seminavit in

riam in paraminavit in aos meum, agrum suum :

bolis os meum, grum suum : eruclua3. quod mini

ructuabor 32. quod minibo absconmum quidem

absconsa ante mum quidem sa ante constiest omnibus

constitutionem cst omnibus lutionem munseminibus :

mundi. seminibus : 36. di. Tunc, cum autem

36. Tunc, dimissis cum autem dimissis turcreverit, ma

lurbis, abiit creveril, ma. bis, abiit in dojus fit omni

in domum : et jus lit omnimum : et accesbus holeribus,

accesserunt bus holeribus, serunt ad cum et lit arbor

ad eum disci-
et fit arbor
discipuli ejus,
lalis, ila ut

puli ejus, di-
ila ut
dic ... es :
volucres caeli

centes : Enarra volucr cae

rra n S
veniant, et

nobis parabo
li veniant, et
parabo :
babitent in

lam tritici et
habitent in r
tritici et ziza.
ramis ejus.

zizaniorum agri.
is ejus.
niorum agri.
33. Aliam para-

37. Ad Jesus
liam parabo-
37. Ad Jesus respon-
bolam locu-

respon-
m dixit eis. dens ait : Qui

Ius est eis,

dens ait : Qui
. . est reg.

semin
bo-
Simile est

seminat bonum
num aelo-
num se
regnum caelo

semen, est Firum sermenFilius homirum fermento,

lius hominis. to, quod accep 38. nis est. Ager quod acceplum

38. Ager aulem; tum mulier autem, est hic mulier abscon

est hic munabscondit in mundus. Bodil in farinam

dus. Bonum farinam men

mensuris tri

vero semen, suris tribus,

bi sunt
bus, donec

hi sunt filii
donec fermen-
filii regni. Ziza-

fermentalum

regni. Zizania talum esl tonia autem, fiest totum.

autem, blii tum. lii sunt nequi34. Haec omnia

sunt iniqui. CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. Iriticum autem congregate in horreum meum. tri a llicum autem. congregale in horreum meum. Aliam parabolam proposuit eis dicens : Simile Aliam parabolam. (a) loculus est + eis dicens. est regnum coelorum grano sinapis, quod acci. Simile est regnum caelorum. grano sinapis piens homo seminavit in agro suo : quod mini quod accipiens homo seminavit in agro suo quod mum quidem est omnibus seminibus : quum au minimum quidem est omnium seminum. cum autem lem creverit, majus 4 est omnibus oleribus,' et at creverit. majus est omnibus oleribus, el fil arbor. arbor, ita ut volucres coeli veniant et habitent in ita úl volucres eaeli venjant. et habitent in ramis ramis ejus. Aliam parabolam loquutus est eis. Simile ejus. Aliam parabolam. locutus est eis. Simile est est regnum coelorum fermento, quod accepluin regnum caelorum fermento. quod acceptuin mulier mulier abscondit in farinae : satis tribus, donec fer abscondil. iu farinae mensuris tribus donec fermenmentitum est lolum. Haec omnia loquutus est Jesus talum est totum. Haec omnia loculus est Jesus in pain parabolis ad turbas : et sine parabolis non loque rabolis ad turbas. et sine parabolis nihil loquebatur baiur eis : ut adimpleretur quod dictum erat per eis. ut adimpleretur quod dictum est. per Prophetam Prophelam dicentein : Aperiam in parabolis os dicentem Aperiam in parabolis os meum. eruclu b a meum, eructabo absconsa a constitutione mundi. bo absconsa. a constitutione mondi. Tunc dimissis Tunc, dimissis turbis, venit in domum : et accesse Turbis venit in domum Jesuis. et accesserunt ad eum runt ad eum discipuli ejus, dicentes : Dissere no discipuli ejus. dicentes. Edissere nobis. parabolam bis parabolam zizaniorum et agri. Qui respondens zizaniorum agri. Ipse aulem respondens dixit eis. ait : Qui 8 seminat bonum semen, esi Filius homi Qui seminal bonuin semen est Filius hominis. Ager nis. Ager autem, est mundus. Bonum vero semen, hi aulem esi hic mundus. Bonun autem semen. hi sunt sunt filii regni. Zizania autem, filii sunt nequam. filii regni. Zizania aulem sunt. filii maligni.

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. * fit omnibus oleribus, ita ut

dens quo accepto

8 seminavit s mensuris * Enarra... tritici et zizaniorum agri. At Jesus respon ? bii sunt filii nequitiae

BLANCHINI NOTÆ. a Et hic similiter una ex duabus i extrila.

b Eructuabo, pro eructabo. (a) Ita et cod. Cant. thangsv.

num e

men,

4

7

6 hic

et prae

agrum illum.

nam

.

gnum caelorum

.

regno Patris

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. 39. tiae. Inimicus ro absconso 39. Inimicus aulem,

gnum caelorum auleni, qui sein agro : quem qui seminavit

Thensauro abminavit ea, cum in. ea , diabolus

sconso in agro : diabolus est.

it homo, ab ..
esi. Messis vero,

quem cum inMessis vero,

consummatio

venerit homo, consumma

saeculi est.

abscondil eum, tio saeculi est. dio illius vaMessores aulem,

et prae gaudio Messores audit, vendit uni. angeli sunt.

illius vadit, lem, angeli versa quae habet, 40. Sicut ergo

et vendit uni40. sunt. Sicut er

mit agrum
colliguntur

versa quae
go colliguntur
illum.
zizania, et

habet, el emit zizania, et ig45. Iterum simi

igni combuni comburunle est regnum runtur : sic erit

45. lierum simile tur : sic erit in caelorum in consummatio

est regnum consummahomini negónem saeculi.

caelorum hotione saecu

uae 41. Mittel filius

mini negotianti, 41. li. Miliet fili

hominis ange

quaerenii bonam ... hominis margaritam. los suos, et

margaritam. angelos suos, 46. Inventa aucolligent de

46. Inveilla et collige tem (a) praelioregno ejus

autem (a) de regno e

marga-
omvia scandala,

praeliosa marga-
omn scan-
fit, et ven et eos qui

rila, abiit, et dala, et eos qui

d
. uaecum-
faciunt iniqui-

vendidit omnia faciunt ini

que
... buit,
42. tatem :

quaecumque 42. quitat ...: et et emit eam.

el mit

habuit, et emit mitle .... OS 47. lierum simitent eos in ca

47. eam, flerum in caminum le est regnum minum ignis.

simile est reignis. Ibi erit caelorum

Ibi erit flelus, Delus, et si ... reliae mis. et stridor den

retiae missae dor dentiuın. sae in mari, 43. tium. Tunc

in mari, quae 43. Tunc justi fulquae ex omni justi fulgebunt

ex omni genere gebunl sicut genere piscisicut sol in

piscium collegit. (6) sol in regno

um C
(6)

48. Cum autem f
Patris eorum.
48. Cum aut + eorum. Qui

essel impleia, (c) Qui liabet auess. ta, (c) ehabet aures,

eduxerunt eam res, audiat. duxerunt eam + audiaí. Aliam

(d) ad litus, + 44. Simile est reg (d) ad lilus + se

similitudinem

et sedentes, num caelodentes, eleg.: adjecit, dicens :

ellegerunt (e) rum thensaurunt (e) oplimos t. 44. Simile est re

oplimos piCODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. Inimicus autem, qui seminavit', est diabolus. Mes Inimicus autem qui seminavit ea est diabolus Messis vero, consummatio saeculi . est. Messores vero, sis vero consummatio est saeculi. Messores aulem angeli sunt. Sicut ergo colliguntur zizania, el igni angeli sunt. Sicut ergo colliguntur zizania. el igne comburuntur : sic erit in consummatione saeculi. comburuntur. sic erit in consummatione saeculi Mittet filius hominis angelos suns, el colligent de hujus. Mitiet filius hominis angelos suos. et colligent regno ejus omnia scandala et eos qui faciunt iniqui de regno ejus. omnia scandala. et eos qui faciuut inilalem : et millent eos in caminum ignis. Ibi eril fle quitatem el millent eos in caminum ignis. Ibi erit lus et stridor dentium. Tunc justi fulgebunt sicut fielus et stridor dentium. Tunc justi sulgebut sicut sol 3 in regno Patris eorum. Qui habet aures audien-sol in regno Patris sui. Qui habei aures audiendi audi, audiat. Simile est regnum coelorum thesauro ab dial. Iterum simile est regnum caelorum. thensauro sconso in agro : quem qui in venit homo, abscondit, abscouso in agro. quem inveniens homo. absconuil. et prae gaudio illius vadit, et vendit universa quae et prae gaudio ejus vadit omnia quae habet vendel. babel, et emit agrum illum. a Iterum simile est regnum et eniet agrum illum. Iterum simile est regnuin coelorum homini negotiatori, quaerenti bonas mar caelorum. homini negotianui. quærenti bonas margagaritas. Inventa * autem una preciosa margarita, abiit ritas. Qui inveniens. unam pra beriosam margaritam. et vendidit omnia quae habuil, el emit eam. Iterum tabiit. et vendidit omnia quae habuil et emil illam. simile est regnum coelorum 6 sagenae missie in ma lierum simile est regnum caelorum c reliae missae re, et ex omni genere piscium congreganti. Quam, in mari. quae ex omni genere piscium collegit. Cum quum impleta est, educentes, et secus liitus sedentes, autem inpleta essel eduxerunt eam ad litus et sedenelegeruni bonos

les elegerunt bonos VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 ea, est

quaecumque * saeculi. Messores autem

8 reciae missae in mare, quae ex omni genere piscium : in regnum Patris sui.

collexit. Cum autem esset impleta, duxerunt eam ad liltus; • Inventa autem pretiosa margarita, abiit.

et sedentes optimos elegerunt in vasis suis,

BLANCHINI NOTÆ. * Quod de pretiosa margarita dictum est, omitti ter iteratam. tur incuria librarii in ms. codice Corbeiensi. Proclivis b in praeliosam extrita est. autem fuit lapsus propter vocem Iterum, consequen c reliae, pro reti.

(a) Ante praeliosa, deest una, etiam in cod. Cant. (b) Ita el cod. Cant. ote 86. (c) Ita el cod. Cant. ve BiBao av avsnn. (d) Ita et textus Græcus, éni ròy aljoacióv. -(e) Ila el cod. Cant. så xácota.

8

« PoprzedniaDalej »